Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος. Ένας Ομολογητής Μάρτυρας Πιστός, αφού είσαι κοιμισμένος ρέ παπά! Ιδού ό θεός Εμβόλιος… Μέρος 2

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος…. Μαααά ζίλικουρτιν έντα πουν τούτον; Έννα τό αστραζίλικουρτιν… Μέρος 1 Αφού είσαι τζοιμισμένος ρέ παπά, νά στό πώ κυπριακά, είσαι κοιμισμένος… Άμα δέν γνωρίζεις τόν εχθρό θά τόν κάνεις φίλο σού ρέ! Δέν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος. Ένας Ομολογητής Μάρτυρας Πιστός, αφού είσαι κοιμισμένος ρέ παπά! Ιδού ό θεός Εμβόλιος… Μέρος 2.