19:53 - 02/08/2021

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος…. Μαααά ζίλικουρτιν έντα πουν τούτον; Έννα τό αστραζίλικουρτιν… Μέρος 1

Ολυμπιακοί Αγώνες/Olympic Games Μασωνικά Παίγνια/Αγώνες/Masonic Games τού 2012 μ.Χ. ό Σατανάς μέ ένεση/injection εμβόλιον/vaccine ανά χείρας καί τό μωρόν Αντιβασιλέας Σατανάς Αντίχριστος…. Μαααά ζίλικουρτιν έντα πουν τούτον; Έννα τό αστραζίλικουρτιν… Μέρος 1

Μεταξύ άλλων, είς τές φωτογραφίες ό σατανάς ενώπιον τού νηπείου αντίχριστου, ενώπιον νοσοκόμων καί ανάστατων οργάνων τής νέας τάξης πραγμάτων όπως είς τίς κάρτες ιλλουμινάντων, μέ σφαίρα ερυθρή αιματοβαμμένη από τήν πανδημία εμβολίων = ερυθρού χρώματος όπως ό κόκκινος ιππέας τής Αποκάλυψης οπού σάς είπα είναι τό εμβόλιον καί ό λευκός ιππέας μέ τόν λευκόν ίππον μέ τό στέμμα/κορώνα ό κορωνοϊός, τό βρέφος γίγας μέ 111 = ΙΙΙ = 666 καί μία γραμμή από τήν όπισθεν τής κεφαλής = ΙΙΙΙ = 1111 = 6666 στίχοι τού Κορανίου καί θυμήθου τί σού έλεγα διά τούς συνδοιασμούς τού I pet goat III = 6 pet goat 666 = 1 pet goat 111…, προβολείς σέ σχήμα πυραμίδας μέ διαχωριστικόν διά τήν άνω πυραμίδα τού δολλαρίου, οπού σχυματίζει ταυτόχρονα άλφα καί η πεντάλφα μέ τούς πέντε Κύκλους Ηπείρους = 5 πανόπτες οφθαλμοί καί πέντε ουροβόροι όφεις περιτυλίγουν κάθε Ήπειρον καί όλες μαζύν αλληλένδετες… Είς τό Μέρος 2 έχουμε άλλα κακά νά δέιξουμε… Καί ό πρωθυπούργος Μπορδέλι Johnsson$Johnsson Προασθενής τής κορώνας λακκούβας τού διαβόλου….

Έλεγε πολύ παλειά η Λογική μού: «διά νά αναβιώσουν τούς Ολυμπιακούς Αγώνες οί σατανιστές μασσώνοι δέν μπορεί νά είναι κάτι καλόν!»…. Μά είναι δυνατόν έλεγα; Εάν τό έλεγα σέ κάποιον θά μέ έβγαζε τρελλόν, ακραίον καί φανατικόν Χριστιανόν που δαιμονοποιεί τά πάντα καί έτσι δέν έλεγα σέ κανέναν τίποτε ή μπορεί νά τό είπα σέ νούσιμους επειδή ισχύει αυτόν: Robert Heinlein, “Never try to teach a pig to sing; it wastes your time and annoys the pig.” Δέν ήθελα νά ενοχλώ τά γουρούνια, τά σεβώμουνα αλλά ήξερα ότι αυτά θά είναι συνυπεύθυνα μέ τούς αρχισατανιστές γιά νά καταστραφούμε ΕΜΕΙΣ καί τά γουρούνια…. Σέ όλη μού τήν ζωήν έλεγα τήν γνώμη μού, μέ μίσουσαν καί περιγελούσαν πάντοτε τά γουρούνια καί τώρα λένε πώς συμφωνούσαν μαζύν μού ή πώς δέν τά έλεγα ή έλεγα αλλιώς, διότι είναι σέρτηδες ήτοι παγαπότηδες, διότι οί κενοί μία ιδεολογία, αξία καί ιδανικόν έχουν, τόν εγωϊσμόν… Είχα δύο επιλογές ή νά μήν «ενοχλώ» κανέναν διότι μπορεί νά είναι γουρούνι ή νά «ενοχλώ» διά νά αφυπνίσω καί ξεχωρίσω τά γουρούνια από τά μή γουρούνια…

Οί Ολυμπιακοί Αγώνες είς τήν αρχαιότητα ήσαν ανθρωποκεντρικοί ήτοι εγωκεντρικοί…, όπως καί οί πολέμοι ανθρωποκεντρικοί καί συμφεροντολογικοί καί σπανιότατα ή διά τούς Πατριώτες καί Ανδρείους θέμα επιβίωσης διά τούς πρώτους, θέμα τιμής διά τούς δεύτερους. Υπερσπανίως εάν όχι ποτέ διά θέμα Ευσέβειας υπέρ Πίστεως αλλά τί Πίστεως, Δικαίας Πίστεως, διότι εάν δέν είναι Δίκαιη άδικος ό πόλεμος διά χάριν τής…

Πέραν τούτου, άς υποθέσουμε ότι οί Ολυμπιακοί Αγώνες τής αρχαιότητος ήταν κάτι καλόν καί προδικαιολογία εκπαίδευσης διά τήν Ετοιμοπολεμία… καθότι προέρχοντε από τά αθλήματα τά οποία εκπαιδεύωνταν οί στρατιώτες καί ήταν είς τό σύνολον τής συνεκπαίδευσης διά τό Παγκράτιον…

Οί σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν η φόλα τής σατανικής παγκοσμιοποίησης, τής νέας εποχής, τής νέας τάξης πραγμάτων… Έφεραν κοντά τές πέντε Ηπείρους καί τίς έδεσαν μέ κοινά ψευδοϊδεώδη κενής ματαιόδοξης υπόσχεσης διά τήν ψυχήν!… Οί πέντε κύκλοι τών πέντε Ηπείρων είναι αλληλένδετες ώς κρίκος δεμένος σέ μία καινούργια τάξη μασσωνικής υπερδικτατορίας…

Είς τήν εικόνα βλέπετε τόν Εωσφόρον ός ομοιάζει μέ τόν Φίλλιππον τής βασίλισσας ή καί τόν Βήλ Πύλα τής Παμπυλώνας, είς τό Μέρος 2 τού άρθρου θά έχουμε πολλές πολλές εκπλήξεις…
Ό Σκοτοφόρς μέ τό σκοτεινόν μανδύα βαστάει εάν χείρας έναν εμβόλιον ένεσης. Από κάτω καί δίπλα νοσοκρέββατα, νοσηλευτές καί αστυνομικοί τής αστυνομοκρατίας ήτοι τών οργάνων τής τάξης τής νέας αταξίας απραγμάτων καί τό μωρόν Αντίχριστον, τό τέκνον τού Εωσφόρου μέσω τού Άνουβι θώς/τσακαλιού….

Θυμίζουμε ότι σ’ άλλη σκηνή ό Μπουρδέλι Τζιώσσον $ Τζιώσσον είς τό νοσοκρέββατον, ό έχων καταβολήν έκ Τουρκίας καί ός περίπαιζε τήν αρχαία ελληνική γλώσσσα τού Ομήρου σέ τηλεοπτικόν πρόγραμμαν όταν ήταν νομίζω ακόμη δήμαρχος… Κατάλαβες η κάθε εταιρεία εμβολίων έχει τόν συμβολισμόν τής, η τζιώσσον $ τζιώσσον έχει σχέση μέ τό ότι θά είναι η εποχή τού σατανιστή μπουρδέλι τζιώσσον… Η άλλη η άστρα ζίλικουρτιν καί κάτι άλλον σέ μία άλλη γλώσσα… Η άλλη η Mode RNA καί η φάϊζερ η φάουσα καρκίνος καί κάθε άλλη φάγουσα ασθένεια καί επιδημία, αλλά ποίος ήταν ό Φάϊζερ; Χεχεχε….. Άσε που σημαίνει καί «φαϊν ζέρον» = τροφή μηδέν γιά τό σώμα καί τήν ψυχή καί από έλλειψη τροφίμων σύντομα καί από απ[οστασία από Τόν Θεόν καί επειδή θά σέ φάει μέχρι νά σέ ζερώσει καί νά σέ κάψει όπως στά χαρτοπαίγνια καί θά σού τρώει τήν τροφή που βάζεις μέσα σού… Περίμενε καί θά τό ιδείς… ΄

Υπάρχει καί έναν γιγάντιον μωρόν μέ τρείς σχιματιές είς τό κεφάλι σέ σχήμα Ι ήτοι ΙΙΙ = 666, η μία απ’ αυτή είς τήν σχετική εικόνα είναι από τήν άλλη πλευρά δέν φαίνεται… Αλλά διατί τό νήπειον είναι βασιλικώς ενδεδυμένον μέσα σέ δύο κρεβάτια; Θά είναι γίγας; Θά είναι οπωσδήποτε προϊόν Μεταλλαγμένου Σώματος καί Κακίας διότι τό έναν συνοδεύει τό άλλον επειδή η υπερβλετίωση τού σώματος προσυνοδεύεται μέ μετάλλαξη τής ψυχολογίας από τά μέτρα τής ισορροπίας είτε κακού, είτε καλού, είτε ουδέτερου, είτε ανάμεικτου, είς τά μέτρα τού υπέρκακου τής έπαρσης τής έλλειψης αίσθησης ότι υφίσταται ο,τιδήποτε ανώτερον καί ισχυρότερον τού!… Ομοίως καί τό βρέφος γίγας…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (14)

 1. Χαράλαμπος Παπανικολάου του Παύλου οδό Τσιμισκή Εξάρχεια 08/02/2021 @ 8:53 ΜΜ

  Λοιπόν παίδες.. κοιτάξτε να δείτε.. μην τρελαίνεστε και μη σας παίρνει από κάτω.. είναι εγγύς η ΑΦΙΞΙΣ ΑΡΧΆΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΉΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΉΛ ΠΑΝΜΕΓΙΣΤΟΙ ΤΑΞΙΆΡΧΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΓΈΛΟΥΣ ΤΙΜΩΡΟΥΣ ΔΙΑΓΑΛΑΞΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΈΣ και θα εξολοθρεύσουν τους Αρχιδαιμονες τους Νεφελίμ και τους ερπετοειδης. Αλλά κι εμείς οι απλοί άνθρωποι πρέπει να πολεμήσουμε και να ταχθούν όσοι περισσότεροι γίνεται στις Δυνάμεις του Φωτός. Θα σκοτώσουμε δαίμονες και τέρατα. Ενίσχυση του Ατομικου μας Πεδίου. Διαγαλαξιακοι στρατιώτες

 2. Πολυ κατατοπιστικη η αναλυσις σας κε Γεριμου,οπως και στο petgoat.

 3. Αν κάποιος νομίζει ό,τι σε αυτή τη μάχη είναι μόνος
  και έρημος κανει λάθος.
  Ένα καντήλι καίει και ο Ταξιάρχης το βλέπει
  δεν θέλει πολλά .
  Οι Αγαρηνοί το ξέρουν

 4. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 1:37 ΠΜ

  Ποιος σατανάς Ελληνάρα μου; Αυτός των Εβραϊκών αλκοολικών φαντασιώσεων; Το φιδάκι του εβραιο-παραδείσου που ξεγέλασε την χαζοβλαμένη γκόμενα του πρώτου μπετόβλακα (Αδάμ) της εβραϊκής παπαρολογίας και έτσι εσύ ο Ελληνάρας κληρονόμησες την αμαρτία τους και τον θάνατο;

  lol

 5. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 1:38 ΠΜ

  Και ποια αποκάλυψη; Αυτή που έγραψε ο Ιωάννης για τις 7 εκκλησίες όπου ο Χριστός (σύμφωνα με τις αλκοολικές φαντασιώσεις του Ιωάννη) υποσχέθηκε ότι η δευτέρα του παρουσία θα συνέβαινε στις μέρες τους;

  Και γαμώ τις υποσχέσεις!
  Μήπως ανέβαλε την υπόσχεση του επειδή είναι μακρόθυμος;

 6. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 1:38 ΠΜ

  Μιας και μιλάς για γουρούνια.

  Τα μαργαριτάρια σας (μπαρούφες) δεν τρώγονται με τίποτα! Αυτό το ήξερε ο Χριστός και για αυτό παρότρυνε τους χαζοηλίθιους ψαράδες του να μην ανοίγουν διάλογο με έξυπνους ανθρώπους. Διότι όποτε συνέβαινε αυτό, τα πανέξυπνα γουρούνια τους κατατρόπωναν και διασκέδαζαν με την βλακεία τους.

  Γεγονός εβραιόψυχε!

 7. Γεώργιος Παπαδόπουλος 08/03/2021 @ 3:08 ΠΜ

  @ΓΙΑΤΡΟΣ Καθένας με τον πόνο του. Δεν πας σε κανέναν ιατρό να σε κοιτάξει λέω γω.
  Α και όπως πας, ευχαρίστησε και τους αφέντες σου της μαρξιστικής σχολής της φρανκφούρτης, γιατί ο τοξικός αθεισμός σου, δημιούργημα τους είναι. Εργαλείο για την αποδόμηση της λευκής/ελληνικής φυλής. Και μιλάς για εβραιόψυχους μετά! HILARIOUS SHIT!

 8. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 9:35 ΠΜ

  Γεώργιος Παπαδόπουλος

  Σου είπε κανείς ότι είμαι Άθεος; Και ναι είναι εβραιόψυχος! Τους προγόνους του τους έπλασε ο εβραιοθεός Γιαχβέ από χώμα του εβραιοπαραδείσου και μέσα τους φύσηξε την εβραιοψυχή. Από τους τρεις γιους του πατριάρχη των Εβραίων Νώε (τον Σημ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ) κατάγονται σύμφωνα με τη Βίβλο όλοι οι σημερινοί λαοί της Γης.

  Είναι απόγονος των Εβραίων! Σκέτο Εβραιόσπερμα!
  Εσένα από που κρατάει η σκούφια σου;

 9. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 10:13 ΠΜ

  Γεώργιε εύγε! ό γιατρός διδάχθηκε από τούς εβραίους νά μισούν τούς εβραίους γιά μισεί Τόν Χριστόν, διαίρει καί βασίλευε. Οι ψευδοεβραίοι σατανιστές ίδρυσαν τόν κομμουνισμόν σέ χώρες χριστιανικές διά νά μισήσουν Τόν Θεόν, διότι δέν είναι Τού Θεού, δέν είναι Ιουδαίοι λέγει Ό Χριστός είς τό κεφ. Αποκάλυψης είς τήν Φιλαδέλφεια καί κατωτέρω ΜΑΣ λέγει ποίοι είναι, η συναγωγή τού σατανά…

 10. ΠάνοςΓέριμου 08/03/2021 @ 10:15 ΠΜ

  Μία παρατήρηση, οί Ταξιάρχες Αρχαγγέλοι δέν περιορίζοντε είς τόν οίον Γαλαξία αλλά είναι παρά Τριαδικού Θεού Ταξιάρχες έν Απείρω….. Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

 11. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 2:26 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Διδάχτηκες να αγαπάς τον θεό των Εβραίων και να τον ποθείς.

  «Μέγαν έχομεν πόθον προς Θεόν των Εβραίων» (Άγιος Ρωμανός)

  Τον ποθείς διότι είσαι τέκνο του! Αυτός δημιούργησε τους προγόνους σου Αδάμ και Εύα! Δυστυχώς Ελληνάρα μου κληρονόμησες την αμαρτία τους! Σπουδαία Εβραϊκή κληρονομιά αυτή!

 12. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 2:27 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Κάνεις πως δεν το βλέπεις ε; Τι είπε στην εκκλησία της Φιλαδέλφεια;

  «Ιδού, έρχομαι ταχέως, κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανον σου.» (3:11)

  Κι εσύ με τους απατεώνες ε; Τι τους λέει εδώ, ότι θα έρθει στην δευτέρα παρουσία του μετά από χιλιάδες χρόνια;

  Αποκάλυψη προφητείες και πράσινα άλογα!

 13. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 2:27 ΜΜ

  ΠάνοςΓέριμου

  Στην εκκλησία εν Θυατείροις ο Χριστός λέει: «πλην εκείνο, το οποίον έχετε, κρατήσατε ΕΩΣΟΥ ΕΛΘΩ.»

  Ναι ακόμα το κρατάνε!
  Ε ρε μαστίγωμα που θέλετε!

 14. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/03/2021 @ 2:28 ΜΜ

  Πάνο, μιλάς για πράγματα που δεν γνωρίζεις (ταξιάρχες άγγελοι κτλ) με πλήρη βεβαιότητα για την αλήθεια του ισχυρισμού σου.

  Σοβαρότης μηδέν!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh