in

«Μαστουρωμένε»: Τό νά μήν πιστεύεις σέ Θεό τό καταλαβαίνω. Τό νά πιστεύεις σέ Θεό καί νά βάζεις Τόν Θεό κατώτερα από τό Έθνος έ τί νά σού πώ!….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

«Μαστουρωμένε»: Τό νά μήν πιστεύεις σέ Θεό τό καταλαβαίνω. Τό νά πιστεύεις σέ Θεό καί νά βάζεις Τόν Θεό κατώτερα από τό Έθνος έ τί νά σού πώ!….

Τό νά μήν πιστεύεις σέ Θεόν είναι κατανοητόν, οί πλείστοι ανθρώποι πέρασαν συνεχείς ή διακεκομμένες περιόδους οπού δέν πίστευαν σέ Θεόν, αμφιταλαντεύονταν μεταξύ πίστης καί απιστίας, μεταξύ πίστης καί βλασφημίας δηλαδή πίστευαν αλλά βλασφημούσαν επειδή δέν τούς άρεσε η «συμπεριφορά» Τού Θεού. Ό,τι χειρότερον, καλύτερα νά μήν πιστεύεις διόλου παρά νά βλασφημείς μέ οίον τρόπον….

Πέρασαν, από τήν δυσπιστία, τούς πειρασμούς τής καθυποψίας (καί όχι καχυποψίας ήτοι κάθε+υποψίας = καθυποψίας)….

Τό νά πιστεύεις όμως σέ Θεόν καί νά τόν βάζεις σέ δεύτερη μοίρα…. Είναι έν μέρει βλασφημία, έν μέρει υποκρισία, έν μέρει πονηριά, έν μέρει άπλετη εγωιστική κατεντρεχιά, διότι θέλεις νά βάζεις τά είδωλα σού, τά γονίδια σού, τά εγωιστικά ιδεώδη σού υπεράνω Τού Δημιουργού σού καί Δημιουργού τών προϋποθέσεων όλων αυτών τών ιδεωδών σού….

Ίσως, λέγω ίσως, νά είναι καλύτερον νά μήν πιστεύεις παρά νά ψευδοπιστεύεις, δηλαδή νά βάζεις Τόν Θεόν υπό οίας εθνικότητος, ομάδος, συνομοταξίας, συμφερόντων, ιδιοτελειών, ιδεοληψιών…… Διότι σέ κάνει Θεοεμπαίκτη!…. Τρομερόν διάπραγμα….

Βεβαίως όλ’ αυτά τά νοιώθει κάποιος υποσυνείδητως ή τό πολύ ημισυνειδητώς, διότι φοβάται τήν πλήρην φρικτήν συνείδηση τού τί αμαρτία κάνει καί συνάμα υπερβλακεία νά θεωρεί Τόν Θεόν κατώτερον από τά κτίσματα Τού, τούς ανθρώπους Τού καί τών δημιουργημάτων τούς…..

Τό νά θεωρείς Τόν Θεόν κατώτερον από τό Έθνος είναι ώς νά βραβεύεις τόν τελευταίον καί νά περιφρονείς Τόν Πρώτον…..

Τό νά θεωρείς Τόν Θεόν κατώτερον από τό Έθνος ή ο,τιδήποτε άλλον είναι ώς νά βραβεύεις αυτόν οπού δέν τερμάτισε ποτέ καί νά περιφρονείς αυτόν οπού περιφέρεται σέ χρόνον μηδέν είς όλον τό άπειρον….

Αυτή η βλασφημία έχει όνομα: «Εγωκεντρισμός ός ωραιοποιήθηκε σέ Ανθρωποκεντρισμός…..»……

Τό νά θεωρείς Τόν Θεόν κατώτερον από τό Έθνος είναι ώς νά θεωρείς αδυνατότερον τό ισχυρότερον καί δή τό άνευ ανάγκης καί μέ άκτιση διηνηκές ισχύν καί νά θεωρείς ισχυρότερον τό αδυνατότερον….. Είναι ώς νά βλέπεις τό μαύρον άσπρον καί τό άσπρον μαύρον όπως οί αρχαίοι ψευδοσυνετοί σοφισταί…..

Τό νά θεωρείς Τόν Θεόν κατώτερον από τό Έθνος ή ο,τιδήποτε άλλον είναι ώς νά αλλοιθωρίζεις σφόδρα καί είναι καλύτερον νά είσαι τυφλός καί ταπεινός παρά αλλήθωρος έν σχέσει μέ τήν αλήθεια…. Διότι η τύφλα τής αλληθωρίας οδηγεί είς τήν οικτράν πλάνην, τήν χυδαίαν, αρρωστημένη καί υπεργελοίαν υπεραμαρτωλήν πλάνην….. τής βρυκολακοαιρέσεως….

Είπαμε τόν άθεον καί άπιστον τόν καταλαβαίνουμε…. Τόν πιστόν ός θεωρεί τό θνητόν σημαντικότερον από τό αθάνατον δέν τόν καταλάβει κανείς, καί κοροϊδεύει τόν εαυτόν τού…. μέ τραγικές ψυχικές συνέπειες….

Ό άπιστος άν θέλει νά είναι άπιστος καί άθεος δικαίωμα τού αλλά νά μάς σέβεται κ’ εμάς τούς πιστούς όπως τόν σεβόμαστε κ’ εμείς…..

Επειδή σέ κάποια φάση δέν θά δύνησαι νά είσαι καί απ’ εκεί καί απ’ εδώ καί θά πρέπει νά αποφασίσεις άν θά είσαι άπιστος καί άθεος ή πιστός καί θρήσκος καί όχι όπως τούδε παράπιστος υποκριτής καί αυταπατούμενος αυτοϋποκριτής, ώς θρήσκος σάς λέγω νά τό καταλάβετε από τώρα… Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ….. Έν καιρώ Αντιχρίστου θά πρέπει νά αποφασίσετε…. Όχι ότι άν τώρα αποθάνετε ωσαύτοι απαλλαχθήκατε τών αμαρτιών σάς, επειδή δέν ήρθε ακόμη ό Αντίχριστος. Αυτόν τό λέγω διότι ευκόλως θά τό παρεξηγούσατε ώς τέτοιον άμα παρεξηγάτε Τόν Θεόν ώς μικρότερον από τόν κτιστόν από Τόν Θεόν κατανθρωπάκον…..

Ή θρήσκος ή άπιστος, τό νά είσαι είς τό ενδιάμεσον θαρρώ είναι χειρότερον, διότι πιστεύεις μέν αλλά βολεύεις Τόν Θεόν όπως καί όπου Τόν θέλεις, δηλαδή Τόν εκμεταλλεύεσαι…. Μπορεί νά τόν βάλεις συκλάρην, δηλαδή νά βαστάει τόν κουβά νά λούζει τούς λυποθυμούντες ή κτυπημένους «ποδοσφαιριστές» τής ομάδος σού….

Τό νά αναγνωρίζεις τήν αξία Τού Θεού καί νά μήν τήν σέβεσαι είναι υποκρισία, φιλοκακία, παγαποτιά ολκής….. Είναι ώς νά ευαναγνωρίζεις τήν αλήθεια καί νά τήν μαχαιρώνεις επειδή είναι αυτή οπού είναι αντί νά τήν προσκυνήσεις…..

Ανάλαβε τίς ευθύνες σού καί μήν υποπροσποιείσαι «τήν ανόητη πάπια» είς Τόν Θεόν…. κάτι τέτοια έκαναν καί άλλοι όπου υποτίθεται είμαστε καλύτεροι καί ανώτεροι τούς…..

Σέ καμμία θρησκεία Ό Θεός δέν είναι κατώτερος από τό έθνος, τόν λαόν, τόν θνητόν, τά θνητά καί τά δημιουργήματα…. Μόνον είς τήν θρησκεία τών ανόητων πονηρών οπού επηρεάστηκαν έν πλάνει από δαιμόνια, γονίδια καί πάθη…..

Εάν Ό Θεός ήταν είς οιανδήποτε θρησκεία κατώτερος από τό έθνος τότε ποία η χροία Τού Θεού;….

Ακόμη καί ό σατανάς θεωρεί ανώτερον τόν εαυτόν τού από τούς κοπαδούς πλανεμένους τού….

Άν τό παλεύεις επειδή πειράζεσαι από αυτά άλλη υπόθεση…. Καλά κάνεις καί μέ τήν υπομονή, συνεχή προσευχή καί ταπεινοφροσύνη θά νικήσεις, Ό Θεός είναι μαζύν σού…. Μετανόησον καί εξομολογήθου τό τρομερόν αμάρτημα σού…. ειδικώς άν τό πίστευσες (όχι νά τό παλεύεις επειδή σέ βασσανίζει πειρασμός μέ οίον τρόπον) ότι Ό Θεός είναι κατώτερος…. Είμαι ό πρώτος οπού άλλαξα τήν σειρά Πατρίδα, Θρησκεία, Οικογένεια σέ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ…. Τό έγραφα καί τό έλεγα συνεχώς παντού καί τώρα τό βλέπω συχνότερον….

Ο Σωκράτης θεωρεί την Πατρίδα ως το υπέρτατον αγαθόν για τον άνθρωπο: «Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσιν». Δηλαδή: Από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση. [Σωκράτης (Πλάτωνος Κρίτων, 51α, 51β)]. «Είς οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης», διαβάζουμε στην Ιλιάδα του Ομήρου (Ιλιάδα, Μ 243).

Δέν αποφεύγουμε νά κρίνουμε τά λόγια τού Σωκράτη. Είναι δυνατόν οί θεοί οί αθάνατοι νά θεωρούν οίαν πατρίδα ανώτερη από τούς ίδιους; Οίαν πατρίδα η οποία είναι θνητή ανώτερη από τούς αθάνατους; Διότι οί θεοί τής Ελλάδος διά τούς Έλληνες ήσαν θεοί όλού τού κόσμου! Δηλαδή έλεγαν σέ κάθε πατρίδα, σέ κάθε φυλή, σέ κάθε έθνος: «κοίτταξε τό τιμιότερον πράγμαν δι’ εσένα δέν είμαι εγώ ό θεός αλλά η πατρίδα σού; Τότε άν ήταν τιμιότερες οί πατρίδες από τούς θεούς διατί τότε οί άνθρωποι δέν σέβονταν όλες τίς πατρίδες καί διατί οί θεοί δέν σέβονταν όλες τίς πατρίδες επίσης αλλά λάμβαναν τό μέρος τής μέν ή δέ πατρίδας καί διχάζονταν εκεί υψηλά είς τόν Όλυμπον; Ό Σωκράτης εδώ λέγει μία αχρηστία ή, προωθεί πολιτικώς μία τεχνητή ένωση τών Ελλήνων έν καιρώ κινδύνων…..». Δέν είναι ποτέ ό ναός ό κτιστός ανώτερος από Τόν Θεόν ή οίαν άλλη ιδέα ή δίκαιον, διότι αυτόν τό δίκαιον είναι κύτταρον Τού Άπειρου Δικαίου καί εκπηγάζει από τό άπειρον Δίκαιον. Τιμιότερον όλων είναι Ό Θεός, ό,τι είναι καλύτερον είς ο,τιδήποτε καλύτερον είναι Ό Θεός…. Ωραιότερος, Δικαιότερος, Αγαθότερος, Ισχυρότερος, Αγαπότερος, Αληθινότερος, καί δή η Αλήθεια, η Αγάπη, η Δικαιοσύνη, η Ισχύς, η Ζωοδόχος Πηγή, η Αγαθότητα κ.ο.κ…

Αφυπνυστείτε καί δέστε τήν πραγματικότητα τής αλήθειας κατάμματα καί αυτή θά σάς Ελευθερώσει από κάθε πλάνη καί θά σάς πλημμυρίσει ουσιαστική ψυχική χαρά…..

Τό νά διαπράττεις σφάλματα είναι φυσιολογικόν, τό νά ευδιακρίνεις τά σφάλματα καί νά επιμένεις νά τά θεωρείς ανώτερα από τά σωστά καί τά ορθά είναι μεγίστη υπερδιαστροφή….. Πώς κατάντησες έτσι μέσω τής πάσας ψυχοδιαφθοράς;…..

Μήν εντρέπεσαι, ανδρείος καί τολμηρός είναι όστις μέ παρρησία καί θάρος ευδιορθώνει τά σφάλματα τού μετατρέπωντας τά σέ επιτυχίες θρησκευτικής ευστοχίας…. Ουδείς ανασφάλματος!…..

Αυτά τά γνωρίζει ακόμη καί η βρεφική σοφία καί τά κάνει η νηπειακή ασοφία…. Είναι διαφορετικόν ν’ αναγνωρίζεις τήν αμαρτία σού αλλά νά λέγεις έστω από μέσα σού ότι τό κάνεις καί διαφορετικόν νά θεωρείς τώ όντι δηλαδή κυριολεκτικώς τό ο,τιδήποτε ανώτερον Τού Θεού… ενώ πιστεύεις σέ Θεόν!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

15 Comments

Leave a Reply
 1. Οι αρχαιοκαπηλοι ειδωλολατρες δηλαδη και ολοι νεοναζι που ταχα μου πιστευουν στον Απολλωνα επι της ουσιας μας λενε οτι ο θεος ειναι υπολογος στην υλη και δεσμευμενος απο την μοιρα του εθνους και των ειδωλων αυτου εκει οπου ο Ορφικος υμνος μας λεγει οτι ο Απολλωνας οπως και ο Μιχαηλ ειναι οι δικαστες ολων των εθνων και αρα μιλαμε για μια δυναμη που ειναι περα απο το εγω της υλης και τα εθνικα ειδωλα και που που μαλιστα εχει δυναμη επι της Μοιρας.

  Ο εθνικιστορατσιστοφασισμος ειναι ξεκαθαρα ειδωλολατρεια που δεν οδηγει πουθενα περα δηλαδη απο τον σταυρο εκει οπου γινεται ο γαμος της υλης με το πνευμα και εκει οπου κουτουλαει αυτη η χρονογραμμη που ταυτιζεται με το εγω της αρχαιας πραγματικοτητας πριν ακομα απο τον Αλεξανδρο και τον οικουμενικο κοσμο που εφερε μεσα στον οποιο γεννηθηκε και ο χριστιανισμος.

  Ο σταυρος συμφωνα και με την αρχαια μνημη σχετικα με το ANKH ειναι ζωη και θανατος και αυτο συνανταει σε καθε περιπτωση αυτη η “πραγματικοτητα” που εκφραζει το εγω της υλης και το αρνητικο καρμα που εχει συσσωρευθει μεσα στους αιωνες το οποιο λογω της πολωσης ειναι μη αντιστρεψιμο και δηλαδη μη αντιστρεψιμη καταρα συμφωνα και με την λογικη της Θιβετιανης Βιβλου των νεκρων καθως μιλαμε για ακραια μαλιστα ταυτιση με το εγω της υλης και του κτιστου που ειναι ασφαλως μια καρμικη παραισθηση = maya οπου καποιος θα πρεπει να μοχθησει για να εξελθει και για να μπορεσει βασικα να αντιστρεψει το καρμικο συνεπακολουθο για προσεγγισει το πληρωμα του Χρονου.

  Αυτη η “πραγματικοτητα” εκφραζει στο συνολο ολους αυτους τους δαιμονισμενους ειδωλολατρες και Σατανιστες που δημιουργουν μια ψευδαισθηση οτι μπορουν μαλιστα να διαφυγουν τον σταυρο των Αιωνων που ειναι και ο σταυρος του Ιησου που ανοιξε μια πυλη για την εξοδο απο τον καρμικο τροχο.

 2. Αγαπητε Παναγιωτη δεν καταλαβα τελικα τι ειναι αυτος ο ΘΕΟΣ που ντε και καλα ο εγωκεντρικος ανθρωπακος θα πρεπει να ΠΙΣΤΕΥΕΙ …..Και αυτη η λεξη με μπερδευει αρκετα η ΠΙΣΤΗ ….Πιστευω σε κατι που εσυ μου λες κι ετσι υπαρχει πχ ο ΘΕΟΣ..αν ομως δεν σε πιστεψω για μενα δεν υφισταται κανενας ΘΕΟΣ….Ειναι τοσο απλο ..μια απλη μαθηματικη εξισωση….Οποτε περα απο τους θεοπνευστους σωτηρες της ανθρωποτητας που με δολιο οπλο τις ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ,οι οποιες παντα βασιζονται σε μια σχεση ΠΙΣΤΗΣ, προσφεραν τα παντα ετοιμα στον ανθρωπακο, ωστε να μην κουραζει το πνευμα του, και εγιναν οι απολυτες αυθεντιες ως ιερατεια των εκαστοτε ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ. Και τελειωνοντας ο καθε ανθρωπος εχει μεσα του αυτον τον ΘΕΟ με την εννοια που δινει αυτος και μονο …Θεωρω οτι η υπαρξη μας σε αυτη την ….ζωη…εχει να κανει με την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ….Ευχαριστω…

  • Αγαπητέ Γιώργο, τό νά μήν πιστεύεις είς Τόν Θεόν όπως λέγω είναι κατανοητόν. Τό νά πιστεύεις σέ Θεόν δηλαδή σέ μία Ανωτέρα Δύναμη καί νά τήν θεωρείς κατώτερη οίας δή ποτέ κτιστής από Τόν Θεόν ύπαρξης, είναι παραφροσύνη, αυτόν λέγω….

   Όσον διά τό άν ό κάθε άνθρωπος έχει Τόν Θεόν μέσα τού μέ τήν έννοια όπου τού δίνει τό γνωρίζω, διότι δέν γίνεται η αλήθεια νά είναι υποκειμενική καί πολυυποκειμενική. Σέ κάθε εξίσωση η αληθινή απάντηση είναι πάντοτε μόνον μία καί όλες οί άλλες περί αυτής έστω δισεκατομμύρια είναι ενσφαλμένες! Υπάρχει μόνον μία σωστή απάντηση σέ κάθε συγκεκριμμένη ερώτηση σέ συγκεκριμμένη λεπτομέρεια. Ό Σωκράτης τό εξεκαθάρισε όταν τού είπαν σέ υποδηματοπωλείον: “πάλαι τά ίδια λές Σωκράτη;” Καί τούς απάντησε ναί, επειδή η αλήθεια είναι πάντοτε η ίδια ενώ τό ψεύδος κάθε ημέρα διαφέρει. Γνωρίζουμε επίσης από πολλές πηγές ότι πάντοτε ή έσω σχεδόν πάντοτε θά προσθέσω οί πολλοί σφάλλουν. Όσον διά τήν αναζήτηση άν αυτή δέν έχει σκοπόν αλλά ό αυτοσκοπός τής είναι επαναναζήτηση ώς τό τέλος τής ζωής είναι ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης διότι δέν θά αποκτήσει κάποιος όλην τήν γνώση. Δέν νομίζω Ό Θεός νά είναι ματαιόδοξος ώστε τό νόημα τής ζωής νά είναι η αναζήτηση καί όχι η αλήθεια. Είς τήν αλήθεια μπορεί νά φθάσεις διανύωντας εκατομμύρια χιλιόμετρα ή έναν βήμα ή νά μήν ανακαλύψεις τήν αλήθεια ούτε σέ εκατομμύρια αναζητήσεις καί χιλιόμετρα ούτε σ’ έναν βήμαν. Ευχαριστώ….

  • ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ,ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ,ΔΗΙΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ?
   ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΚΑΜΜΙΑ ΑΣΧΗΜΗ.ΞΕΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΘΕΟΙ,ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ?ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΟ ΛΟΓΟ.ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΩΣ ΚΑΤΑΛΗΠΤΟΝ,ΩΣ ΔΙΚΟ ΜΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ,ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΑ!!
   ΕΣΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ?ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΤΙΖΕΙΣ?ΜΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΘΕΟΝ,Π[ΙΣΤΕΥΕΙΣ,ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ,ΤΟ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΤΟΥ.
   ΛΟΙΠΟΝ ΠΙΣΤΕΨΕ ΠΡΩΤΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΠΑΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΟΥ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ.ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ,ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΟ,ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΟΣΟ ΑΠΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΥΤΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΣΟΥ!!!
   ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΤΟΝ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ.ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΑΨΕΙΣ ΤΟ ΕΓΩ ΣΟΥ,ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΕΜΕΙΣ,ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ.
   ΔΟΥΛΕΨΕ ΟΜΩΣ Μ ΑΥΤΟ,ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ,ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΔΕΙΣ,ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΕΙΣ.ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΩΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΛΩΣΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ,ΝΑ ΣΟΥ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ,ΤΟΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΞΕΙΣ.ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΛΟΔΕΧΘΕΙΣ.ΑΛΛΑ ΑΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗ,ΔΟΞΑ ΕΞΩ ΑΠ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΟΥ,ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ,ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ.
   ΙΣΧΝ

 3. είσαι για ψυχίατρο και αργά ή γρήγορα θα σε μαζέψουν είναι βέβαιο ή οι γιατροί ή οι μπάτσοι για να σε πάνε στους γιατρούς δεμένο, θα τα μάθουμε από τις εφημερίδες….

 4. Εγω παντως διαβασα το αρθρο και απλα σχολιαζω σχετικα με το θμεα της ειωδλολατρειας και το πως εξελισσεται απο πνευματισμος που σχετιζεται με την επικληση πνευματικων δυναμεων μεσα και απο τις παγανιστικες πρακτικες κλπ σε ειδωλολατρεια μεσα απο τον καρμικο εγκλωβισμο και την ταυτιση με το εγω της υλης ανεξαρτητα ασφαλως απο το θρησκευμα. Το θεμα εχει ασφαλως να κανει με την Αιωνια επιστροφη και την Νιτσεικη προσεγγιση καθως η πνευματικη αναμνυση αναφορικα και με την προελευση της υλης εξασθενει μεσα απο τον χωροχρονικο εγκλωβισμο που προβλεπουν αδιεξοδες χρονογραμμες αλλα και εσφαλμενες αντιληψεις που ειναι και ενα παραγωγο των θρησκευτικων δομων που επι του πρκειμενου εγκλωβισουν την ενεργεια-πνευμα μεσα στο χωροχρονικο αδιεξοδο που προβλεπει η δικη τους αδιεξοδη χρονογραμμη αναφορικα και με την ταυτιση τους με το εθνος κλπ καθοτι βασικα ο τροχος γυριζει δεν περιμενει τις εσφαλμενες αντιληψεις για ολοκληρωσει τον καρμικο κυκλο.

 5. Η Αληθεια ειναι οτι βασικα και οι εθνικισμοι και οι ακραια εκφραση των ανσορροπων ειδικα θρησκειων οπως η “ορθοδοξια” στοχευουν στο να σου ρουφηξουν την συνειδηση σε ενα καρμικο αδιεξοδο αλλα το τελος τους ειναι κοντα καθοτι κανενα κτισμα δεν ειναι ασφαλως πανω απο την Μητερα και την Δηιουργο των παντων.

 6. εσυ ξενερωτε περιμενε να σε σωσει ο θεος οπως περιμεναν και οι αλλοι στη σμυρνη αλλα ξεχασα αυτους τους τυμωρισε γιατι δε μετανοησαν

 7. -“Μητρος τε και πατρος και των αλλων προγονων απαντων, τιμιωτερον εστιν η πατρισ και σεμνοτερον και αγιωτερον και εν μειζονι μοιρα ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΘΕΟΙΣ και παρ΄ανθρωποις, ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ ”
  ΣΩΚΡΑΤΗΣ (Πλατωνος Κριτων)
  Οι ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΙ βεβαια (ΔΟΓΜΑ=ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ), δεν εχουν προβλημα να βαλουν την πατριδα σε υποδεεστερη μοιρα και γι΄αυτο ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΟΥΚ ΟΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΞΑΝΑΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

 8. Τι λες ρε μαστουρομένε ; Ακόμη και η χούντα πρώτα έβαζε την πατρίδα και μετά τον Θεό΄Ποιος λαός κράτησε την θρησκεία του μετά την εξαφάνιση του ; Πάρτε το χαμπάρι ο λαός φτιάχνει το Θεό Αλλά στην περίπτωση των επιούσιων , αυτοί πασάρουν και δια πυρός και σιδήρου αν χρειαστεί τον θεό που τους βολεύει στους εχθρούς τους Δεν ήμαστε ηλίθιοι ξέρουμε τι μας γίνετε Δεν θα μπορέσετε να κάνετε κράτος μουτσαχετήν στην Ελλάδα Πες εκεί στους ρασοφόρους σου ότι τους πήραμε χαμπάρι Δεν μπορούν την μία να προσκυνάνε το Ισλάμ και την άλλη να θέλουν να το μοιάσουν Εκτός αν εκτελούν εντολές επιούσιων Είναι πολύ αργά για να κάνετε οικουμενικό ορθόδοξο κράτος και μάλιστα χωρίς πατρίδα συνέλθετε οι μουσουλμάνοι έχουν πλήρη στήριξη των επικυρίαρχων αφεντικών σας Τι πάτε να κάνετε ; Είστε τυφλοί ;; Μας πάτε ίσα στο στόμα του ισλάμ Κρίνετε τον Σωκράτη ! Τα κριτήρια σας είναι παιδαριώδη Σας ρωτώ ευθέως Που ήταν ο θεός σας πρίν από 2 000 χρόνια ;; Όταν χτυπιόμασταν από τους Πέρσες ; τότε μόνο η πατρίδα μας έσωσε το μολών λαβέ Ο θεός σας αγρόν αγόραζε κοίταζε τον επιούσιο λαό΄του και καλά έκανε Που ήταν ο θεός σας όταν οι Ρωμαίοι με τους επιούσιους σφάζανε στο όνομά του 19 000 000 Έλληνες ; Που ήταν ο θεός σας όταν στην πόλη την αφιερωμένη σε αυτόν σφάζανε οι σταυροφόροι το 1200 μχ ; και στην ίδια πόλη το 1453 οι Οθωμανοί σφάζανε τους Έλληνες ; Δεν πρέπει να είχε παράπονο 150 000 μοναχοί τον δοξάζανε τότε αντί να είναι στις επάλξεις μαζί τον ήρωα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ; ( Μια ακόμη απόδειξη ότι προσκυνώντας τον θεό δεν γλυτώνεις ) Εκεί μας πάτε ;Μάλλον ύποπτο ρόλο παίζετε . Που ήταν ο θεό σας το 1821 όταν ξεσηκωθήκαμε ενάντια στον Τούρκο και οι εκπρόσωποί του αφόρισαν τους επαναστάτες και ο αφορισμός αυτός ισχύει ακόμα;; Που ήταν ο θεός σας όταν το 1920 οι Τούρκοι σφάζανε Έλληνες Που ήταν ο θεός σας στη σφαγή των Ποντίων στη σφαγή των Αρμενίων ; ( χριστιανοί όλοι αυτοί ) Που ήταν ο θεός σας το 1941 – 44 Όταν οι Γερμανοί εκτελούσαν κατά χιλιάδες τους πιστούς του και προστατεύανε τους επιούσιους του ; Που ήταν ο Θεός σας το 1974 και μάλιστα όταν ένας δικός σας Μακάριο τον λέγανε προσκάλεσε τους εχθρούς μας και μάτωσε η Κύπρος Γιαυτό βγάλτε τον σκασμό εσείς και ασήμαντος θεός σας γιατί δεν είστε άξιοι για τους Έλληνες Φτάνει πια 2000 χρόνια μας γεμίσατε ψέματα σίδερο και πυρ και αίμα αθώο Ναι προτιμώ να καώ στο πυρ το εξώτερο παρά να προσκυνήσω το άδικο Προτιμώ το συν Αθηνά και χείρα κίνει παρά βοήθα παναγιά Δεν ξέρω αν με βοηθήσει η Αθηνά αλλά η χείρα μου σίγουρα Πάτε να παρασύρεται τον κόσμο να σταυρώσει τα χέρια του και να παρακαλά τον θεό σας από το να πολεμήσει Δεν παίζετε καλό ρόλο είστε ύποπτοι ΥΓ εκείνο το Δίας κόφτο δεν είσαι άξιος το διασύρεις

 9. Η ΠΑΤΡΙΣ είναι εκεί από όπου καταγόμαστε. Μόνον στην Ελληνική Γλώσσα μπορεί να ανιχνευτεί από που κατάγεται ο Άνθρωπος… Γιατί η ερώτηση “Από που κατάγεσαι;” είναι στην πραγματικότητα “Από που κάτω άγεσαι;” Και η απάντηση είναι βεβαίως… “Από τον ουρανό… Από τον ΠΑΤΕΡΑ”…!!!”

 10. Εγώ δεν θα σε σχολιάσω γιατί θα αρχίσω τα βαριά Παρασκευηατικα. Πατρίδα οικογένεια πρώτα απ όλα.

 11. Ειναι αμφιβολο αν εχουν υπαρξει ποτε πιο σιχαμενα υποκειμενα απο τους εθνικιστορατσιστοφασιστες, που εχουν ανεβασει το εθνος πανω απο την οποιανδηποτε αξια και λειτουργουν ως κλικες κλπ που με προφαση το εθνος και το συλλογικο εγω της μαλακιας που τους δερνει εχουν εκφυλισει τα παντα. Ευτηχως το τελος αυτης της αρρωστιας ειναι κοντα καθως αλλωστε αυτο που πραγματικα χρειαζετε αυτη η καμμενη αντισυνειδηση ειναι ραπισμα 247.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ! Δείτε στο βίντεο την Αθήνα σήμερα που δεν θέλουν να δείτε…

Αντετοκούνμπο και Καντέρ θύματα της νέας τάξης