15:08 - 24/07/2021

Η εμπάθεια κάποιων μέ τά 49 διαφορετικά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης ή οία άλλα… Μέρος 3

Η εμπάθεια κάποιων μέ τά 49 διαφορετικά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης ή οία άλλα… Μέρος 3

Κάποιοι ανθρώποι όσον γράφουν καί όσον λένε τόσον περισσότερον αποδεικνύεται η ασοφία τούς, η αφρονησία τούς, η έλλειψη συνεκτικής γνώσης, διαντίληψης καί αγάπης… Τά ευκόλως νοούμενα παραλείπονται, αλλά πλέον τίποτε δέν είναι ευκόλως νοούμενον είς τόν αχταρμά τής πολυπαραπληροφόρησης τού πανσκοταδεισμού σέ ύφος: «διαμοιράζω τήν αλήθεια λέγω σέ όλους απροσδιάκριτα ψεύδη»… Καί τότε τίποτε δέν είναι ευκόλως νοούμενον διότι χάθηκε η ικανότητα τής συνεκτικής ευφυίας…, τής υπομονής καί τής διεισδυτικής διαντίληψης…

Θά σάς κάνω μερικά πολύ απλά ερωτήματα από τά ευκόλως νοούμενα σέ άλλες εποχές, αλλά τούδε υπερδιασκόλως όχι κάν νοούμενα αλλά προσεγγιζόμενα!…

Ποία αμαρτία υπήρχε είς τήν Παλαιά Διαθήκη, ή μάλλον είς τούς λαούς οπού αναφέρει καί αναφέρεται η Παλαιά Διαθήκη καί πού ταυτόχρονα δέν γινόντοσαν σέ άλλους τότες κατά διαστήματα καί αιώνες εποχών λαούς;… Τό νά προσπαθείσετε νά απαντήσετε σέ ποίους άλλους λαούς δέν γινόντουσαν τά ίδια, είναι ωσάν νά προσπαθείτε νά πείσετε εμένα, εσάς καί άλλους ότι δέν ισχύει τό ουδείς αναμάρτητος!… Ό όρος ουδείς αναμάρτητος είναι συνταυτοχρόνως κρίση καί άφεση αμαρτιών υπό όρους μετάνοιας!… Διά νά κρίνεις τήν Ιστορεία/Ιστορία τινός λαού πρέπει πρωτίστως νά κρίνεις τόν βίον σού ήτοι εσένα καί τήν Ιστορεία τού έθνους σού καί εάν είσαι Χριστιανός καί καθυβρίζεις τά 49 βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης χωρίς νά τά αναγνώσεις καί νά τά κατανοήσεις, τότε είσαι αξιολύπητα καί εκνευριστικά πλανεμένος… Τό νά κρίνεις τά λόγια οίας θρησκείας μέ μέτρον έξω από τήν θρησκεία σού καί χωρίς νά μπορείς νά διακρίνεις τές ομοιότητες καί τές διαφορές καί τές σκοπιμότητες ή διαφορές τές έκ τού πονηρού, δηλαδή τές μή Ηθικές, τότε είσαι «ψυχοεθνικιστής» καί όχι θρήσκος! Πέραν τούτου εάν είσαι Χριστιανός μέ κάθε βεβαιότητα δέν αποδέχεσαι οίον έν σαρκί όν ανώτερον από Τόν Θεάνθρωπον καί κατόπιν τήν Παναγία = πάν+άγιος = Παναγιώτης καί Παναγιώτα… Κατόπιν, ό Ιώαννης ό Πρόδρομος καί ακολουθούν οί λοιποί Αγίοι, αυτά δέν τά λέγω ώς προσωπικές μού πεποιθήσεις αλλά ό έχων στοιχειώδεις γνώσεις περί Χριστιανισμού υποτίθεται ότι τά γνωρίζει, αλλά όπως φαίνεται μέ λύπη διαπιστώνω ότι δέν τά γνωρίζει…

Δι’ αυτούς οί οποίοι δηλώνουν μέν Χριστιανοί αλλά μισούν τά βιβλία τής Παλαιάς Διαθήκης, ειλικρινώς εντρέπομαι καί λυπούμαι έκ μέρους τούς διά τήν αφροσύνη τούς, τήν ανοησία τούς, τήν αστοιχειοσύνη τούς, τήν ασχετοσύνη τούς, τήν προσωπική τούς αίρεση καί τήν συνοπτική έκ προθέσεως αίρεση μέ άλλους πονηρούς ή αφελείς αιρετικούς, είτε αιρετικοποιούν λόγω βλάβης εγκεφάλου, είτε λόγω υπερήφανης ματαιοδοξίας, είτε λόγω ανεπαίσθητης δαιμονικής εξιταριστικής έξαρσης, είτε λόγω επαισθητής φιλόδοξης δαιμονικής εξιταριστικής έξαρσης, ή συνδοιασμόν απ’ αυτά… ώς συνήθως….

Η αστοιχειοσύνη τούς είναι μνημειώδης. Δίχως Παλαιά Διαθήκη δέν θά υπήρχει Καινή Διαθήκη, Ό Ίδιος Ό Χριστός τό λέγει ότι συμπληρώνει τάς γραφάς καί συνάμα κάνει καινή συμφωνία = διαθήκη! Δεύτερον, Ό Χριστός δέν ήρθε «ουρανοκατέβατος» καί είπε είμαι ό Σωτήρ Θεάνθρωπος, ώστε νά γίνοντε παρεξηγήσεις καί αιρέσεις αφού ό κόσμος δέν θά ήταν έτομος, αλλά Προφυτεύθηκε έκ Θελήματος Τού, ώστε νά έχει ανθρώπινα αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι Αυτός οπού ενέπνευσε άλλους νά ειπούν ότι θά έρθει καί μέ ποία χαρακτηριστικά ψυχής θά έρθει ήτοι Ηθικής, ώστε νά Τόν συγκρίνουν μέ τά προφυτευώμενα καί νά Τόν Αναγνωρίσουν! Συνεπώς, όστις εξυβρίζει τήν Παλαιά Διαθήκη εξυβρίζει τήν Παλαιά Συμφωνία Θεού καί λαού τόν οποίον εξέλεξε Ό Θεός μέ κριτήρια άγνωστα σ’ εμάς ώς επί τώ πλείστον, γνωρίζουμε ότι ήσαν ταπεινωμένοι καί προσεύχονταν αλλά υπάρχουν καί άλλα κριτήρια καί μάλιστα δοκιμαστικά δι’ αυτούς, τά οποία κάποια απ’ αυτά κατά καιρούς επεξήγησα μέ άρθρα…

Δέν μπορείς νά λές είσαι Χριστιανός καί νά βγάζεις εμμέσως πλήν σαφώς λόγω τής αφροσύνης σού ψεύτη Τόν Χριστόν ός αναγνώριζε τήν Παλαιά Διαθήκη! Καπίτο;….

Η δοκιμασία οπού τούς έκανε ήταν η ίδια οπού έκανε είς τούς Αθηναίους μέσω Σωκράτη!… Οί Ιουδαίοι εγωκεντρικοί θρησκοψυχοεθνικιστές περίμεναν Τόν Σωτήρα ώς προσωπικόν τούς στρατιώτη υπό τάς διαταγάς καί τά θελήματα τών άδικων καρδιών τούς καί ήρθε ώς στρατιώτης Σωτήρ όλων τών ανθρώπινων ψυχών, εξού καί τόν μίσησαν!…

Τί μάς λέγει περί αυτού η Παλαιά Διαθήκη; Ότι τέτοιοι ήσαν καί είναι πολλοί έξ’ αυτών αλλά πολλοί όχι μέ καλύτερους τές 144,000 παρθένους ή καί π.Χ. Παρθενομοναχούς Χριστιανούς!…

Τρίτον, επαναλαμβάνω αναφέρετε μού μία αμαρτία τήν οποία έκαναν ανθρώποι τής Παλαιάς Διαθήκης καί δέν έκαναν καί δέν κάνουν Χριστιανοί, Τούρκοι, άθεοι, πολυθεϊστές, νεοπαγανιστές, Κομμουνιστές, Δεξιοί, Θιβετιανοί, εξωγήινοι, ακόμη καί κτήνη!…

Εάν επονόματι τού Χριστιανισμού κατηγορείς τήν Παλαιά Διαθήκη ήτοι τήν συμφωνία Τού Θεού πρίν τήν καινούργια συμφωνία, τότε πρέπει νά είσαι αυτός ός θά αποδείξεις ότι κανέναν έκτροπον, ατόπημα, έγκλημα, ασέλγεια, αδικία, δέν έγινε από βαπτισμένον ή αυτοδηλωμένον εκτός από βαπτισμένον Χριστιανόν!… Τό νά ίστασαι ώς δαίμων καί νά κατηγορείς τά σκατά τών προόνων άλλων π.χ. τών Ιουδαίων καί τά σκατά τών προγόνων σού π.χ. ώς Χριστιανός τά τών π.Χ. Ελλήνων, ενώ δέν βλέπεις τά σκατά τών νύν ανθρώπων ή Χριστιανών ανθρώπων ή Ελλήνων Χριστιανών ανθρώπων, σέ κάνει επιλεκτικόν σέ αρεσκεία σκατών χαχαχαχα!… Τά ίδια σκατά έχεζαν καί χέζουν όλοι τές ίδιες αμαρτίες έκαναν καί κάνουν όλοι…

Δι’ όσους έχουν συμπλέγματα ψυχοπαραεθνικιστικού εγωϊσμού διατί Ό Θεός επέλεξε τούς Ιουδαίους καί ύστερα τούς Έλληνες έχω νά ειπώ αυτά… Ένας λόγος όπου επέλεξε εκείνους πρώτους ήταν επειδή εκείνοι ήσαν είς τήν Αίγυπτον καί όχι εμείς, χαχαχα! Τό σχέδιον Τού ήταν νά φύγουν από τήν Αίγυπτον καί νά φθάσουν είς τήν γήν τής επαγγελίας δίχως τήν χρήση πλοίων, εκείνοι ήσαν έτοιμοι επειδή ήσαν σκλάβοι ενώ εμείς κοσμοκράτορες άμεσα ή έμμεσα, εκείνοι ήσαν ταπεινωμένοι καί πτωχοί καί όχι εμείς μέ τά πλουσιοπάροχα ελεύθερα όργια μάς, τά οποία πολλοί απ’ εκείνους ζήλευαν, εξού καί μέ τήν πρώτη ευκαιρία ελευθερίας όταν ό Μωυσής ανέβηκε είς τό Όρος Σινά άρχισαν νά κάνουν έν ερήμω ότι κάναμε εμείς ανενόχλητοι σέ δάση, πεδιάδες, νάπαις, παραλίες, ώς διονυσιακά όργια…

Συνάμα, τό κυριότερον δέν γνωρίζετε ότι μέ τήν Έξοδον από τήν Αίγυπτον Ό Θεός τιμωρρούσε τήν Αίγυπτον επειδή ήταν η πρώτη η οποία παρέλαβε τό μήνυμα ότι υπάρχει μόνον Ένας Τρισμέγιστος Θεός μέσω τού Ερμού τού Τρισμέγιστου καί τό τσαλαπάτησε, διότι δέν άφηνε περιθώρια είς τά προσωπικά θελήματα… Είναι γνωστόν ότι ένας Αιγύπτιος φαραώ προσπάθησε νά επαναφέρει τόν Τριαδικόν Μονοθεϊσμόν αλλά ό αιγυπτιακός λαός επαναστάτησε, εντούτοις, πολλοί ιερείς συγκρατούσαν τό δόγμα αυτόν μυστικώς τό οποίον αποκάλυψαν είς τόν Μωυσή καί αυτός είχε συνάμα αποκαλύψεις καί επιβεβαιωτικές επαληθεύσεις είς τόν Μωυσή…

Ό Θεός είχε ενδελεχείς αποκαλύψεις περί Τής Μίας Αυτού Ακτιστοθεότητος, τόσον είς τούς Εβραίους όσον καί είς τούς Αιγυπτίους καί άλλους λαούς. Έν αρχή όλοι ήσαν Μονοθεϊστές καί ύστερα Δαιμονιστές ήτοι Πολυθεϊστές ώστε νά θεοποιούν πάθη καί δαιμόνια τών καρδιών τούς μαζύν μέ Τόν Άκτιστον Θεόν ή δίχως Αυτόν… Εβραίοι ήσαν καί είναι οί Ευραίοι δηλαδή όσοι πίστευαν καί πιστεύουν σέ Έναν Τριαδικόν Θεόν καί όχι οί Ιουδαίοι ώς εθνικότητα αλλά οί Υιουδαίοι ώς Θρησκεία…

Κάθε φορά οπού σκλαβώνετο ό εβραϊκός λαός από άλλον λαόν ήταν διά νά διασύρει θρησκευτικώς τούς άλλους λαούς, νά τούς συνετείσει καί νά τούς διδάξει Τόν Έναν Τριαδικόν Αληθινόν Θεόν! Χωρίς νά σημαίνει ότι κάθε εβραίος ήταν καί σωστός Ευραίος, όπως δέν σημαίνει ότι κάθε Χριστιανός είναι Άγιος καί ακόλλαστος!…

Η μεγάλη τιμή είναι ότι ώς τρίτη εκλεκτή χώρα κατά κάποιον τρόπον οπού έγινε εκλεκτός λαός μετά από Εβραίους καί Αιγυπτίους είναι η Ελλάς, αλλά δέν σημαίνει ότι κάθε Έλλην αποδέχεται αυτήν τήν αποστολή καί ευλογία…

Δέν είναι τυχαίον ότι συμβολικώς η Ιερουσαλήμ καλείται συνταυτόχρονα Αίγυπτος καί Σόδομα… Ήτοι, Αίγυπτος επειδή είχε παράδοση είς τόν Μονοθεϊσμόν καί Σόδομα παράδοση είς τόν Διονυσιασμόν. Ταυτόχρονα Αίγυπτος ώς φιλεξουσιαστική πόλις καί Σόδομα ώς διονυσιακή πόλις…

Όταν Ό Θεός σ’ εκλέγει δέν κάνει καμμία εύνοια αλλά σ’ εκλέγει σέ περισσές καί ιδιαίτερες ευθύνες έναντι Τού! Κανενός εκλεκτού δέν έταξε ότι θά τόν σώσει εάν δέν μετανοήσει διά τές αμαρτίες τού! Οί ίδιοι οί Χριστιανοί δέν έχουν τό προτέρημα νά σωθούν άνευ μετάνοιας, αλλά τουναντίον ευρίσκοντε είς τήν δυσχερή θέση νά συγχωρούνται δυσκολότερα επειδή γνωρίζουν Τόν Θεόν καί δέν Τόν υπακούν! Ομοίως, οί έκπτωτοι άγγελοι! Ομοίως καί εκλεκτοί τής π.Χ. εποχής οπού έν σχέσει μέ τούς Εβραίους τής Μέσης Ανατολής, τές πράξεις καί τά λόγια τούς προφυτικά ή μή προφυτικά, καλούνται καί αναφέρονται σέ συγγράματα 49 ώς Παλαιά Διαθήκη…

Αυτά είναι αυτονότητα τά οποία υποτίθεται πρέπει νά γνωρίζει ένας φασίας καί όχι αφασίας Χριστιανός, ευκόλως νοούμενα δυσκόλως μετανοούμενα, ευκόλως νοούμενα διά κάποιους, δυσκόλως νοούμενα διά πολλούς…

Μήπως Ό Χριστός είπε ότι όστις είναι Χριστιανός θά σωθεί ούτως ή άλλως; Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε νά είμαστε Χριστιανοί καί τό επετυγχαίνουμε σέ διάφορους ικανοποιητικούς ή μή ικανοποιητικούς βαθμούς. Κυριολεκτικώς Χριστιανός είναι ό Άγιος!!!! Έγινες πλήρως Χριστιανός ή καί Ευχριστιανός όταν έγινες Άγιος Ευάγιος!!!!

Ό Χριστιανός καί ό άνθρωπος τής Παλαιάς Διαθήκης, τής Μονοθεϊστικής Παράδοσης έν Αιγύπτω, τής αποκάλυψης διά τής θείας σοφίας μέσω φιλοσοφίας έν Ελλάδι, Κίνα, Ινδία καί αλλού, θά κριθούν μέ δυσκολότερα καί σκληρότερα κριτήρια, διότι εάν συμμετέχεις σέ εξετάσεις πανεπιστημιακές ενώ είσαι μαθητής Γυμνασίου καί ευγράψεις ίδιον βαθμόν μέ εκείνον οπού ευέγραψε ό φοιτητής καί απόφοιτος πανεπιστημίου σέ χρίζει αξιώτερον τούς!…

Όταν Ό Χριστός είπε: «ο αναμάρτητος υμών πρώτος τον λίθον βαλέτω» (Ιωάννης 8: 7)» τό εννοούσε κυριολεκτικώς, σέ όλες τές κοινωνίες, εποχές, αμαρτήματα, γνώμες, διαμάχες… Εάν εσύ ώς Χριστιανός μισείς τήν Παλαιά Διαθήκη τότε πρέπει νά είσαι αναμάρτητος;… Μά αφού μόνον καί μόνον ότι μισείς τήν Παλαιά Διαθήκη αμαρτάνεις διαρκώς καί ενδελεχώς… Τί είναι όμως τά συγγράμματα τής Παλαιάς Διαθήκης; Θά τό αναφέρουμε κατωτέρω ώς τέταρτον….

Ήταν καί αυτόν κάποτε ευκόλως νοούμενον…. Είναι η Ιστορία τής Πίστης, Αποστασίας καί Μετάνοιας τών Ευραίων Εβραίων σέ έναν αέναον κύκλον μέ ανάμεικτον αυτών τήν Δοκιμασία τών ανθρώπων… Η ίδια Ιστορία επαναλαμβάνεται μ.Χ. μέ τούς Χριστιανούς ήτοι Πίστις, Αποστασία, Μετάνοια καί ανάμεικτον Δοκιμασία, ή σέ άλλη Τετραπιθανότητα τέταρτον είναι η Αίρεση ήτοι Ανάμεικτη Πολυαλλοπρόσαλλη πίστη καί αμφιπιστία… Η ίδια Ιστορία επαναλαμβάνεται σέ κάθε λαόν, θρησκεία καί άνθρωπον οπού εάν δέν είναι Χριστιανός έχει νά κάνει μέ τό Δίκαιον καί τήν Ηθική, αλλά είς τές καλούμενες Δυτικές Ειδωλολατρικές Χώρες καί Ανατολικές Ειδωλολατρικές Χώρες καί χώρες σέ άλλες περιοχές, η Ανηθικότητα διδάσκεται τόσον φυσικώς καί πολύ από τήν βρεφική ηλικία ώστε η έννοια Δίκαιον είναι ελάχιστη καί η έννοια Ηθική σχεδόν παντελώς ανύπαρκτη καί αιρετικοποιημένη σέ προσωπική «ηθική» διαντίληψη ήτοι προσωπική ανήθικη αρεσκεία…

Πέμπτον, οί Άγιοι τής π.Χ. εποχής όπως καταγράφοντε εντός τής Παλαιάς Διαθήκης καί σέ άλλα βιβλία ελληνικά καί ξένα, καί οί Άγιοι τής μ.Χ. εποχής ήτοι Καινής Διαθήκης καί σέ άλλες παραδόσεις σέ διάφορους βαθμούς, είναι η ίδια… Αλλά δέν μπορείς νά Αγιάσεις εάν είσαι καλός δίχως Θεόν, εάν είσαι καλός διά χάριν κόσμου, διότι υποβόσκει ό εγωισμός, η προσωπική δόξα ήτοι κενοδοξία καί αυτοδοξία ήτις είναι αμαρτία ώς κτίσμα οπού είσαι καί δέν ανάγεται η αγαθότητα σού είς Τόν Τρισύψιστον! Τό εάν κάποιος είναι καλός άνθρωπος δέν πρέπει νά τό χρεώνει είς τόν ίδιον αλλά είς Τόν Θεόν, συνεπώς εάν επιδοκιμάζεις κάποιον ώς καλόν δίχως νά Προεπιδοκιμάζεις τήν ευλογία μέσω γονιδίων, παραδειγμάτων, γνώσης, διδασκαλίας είς Τόν Θεόν, αμαρτάνεις, είτε τό γνωρίζεις ότι είναι έκ Θεού είτε δέν τό γνωρίζεις είτε δέν τό υποψιάζεσαι κάν είτε τό αρνείσαι… Σέ κάθε περίπτωση αναλόγως τρόπου πολυλεπτομέρειας η αμαρτία σέ βαθμόν ποικίλλει!…

Εάν εγώ ή εσύ είμαστε καλοί κτίστες καί δέν εξυμνούμε τούς διδασκάλους μάς ή αποδεχόμαστε τήν εξύμνηση πρός ημάς δίχως νά αναφέρουμε από πού πήραμε τήν διδασκαλία, έμφυτη ή επίκτητη, αμαρτάνουμε ώς σφετεριστές καί η αρετή μάς μετουσιώνεται σέ κρυφοκακία…

Έκτον, «1 Μή κρίνετε, ίνα μη κριθήτε· 2 εν ώ γάρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε, και εν ώ μέτρω μετρείτε μετρηθήσεται υμίν. 3 τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τώ οφθαλμώ τού αδελφού σου, την δε εν τώ σώ οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς; 4 ή πώς ερείς τώ αδελφώ σου, Άφες εκβάλω το κάρφος από τού οφθαλμού σου, και ιδού η δοκός εν τώ οφθαλμώ σού; 5 υποκριτά, έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ τού οφθαλμού σού, και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το κάρφος εκ τού οφθαλμού τού αδελφού σου. « (Ματθ. 7, 1-5)»….

Πρίν κρίνεις τούς ανθρώπους τής Εβραϊκής Παλαιάς Διαθήκης ή τής Ελληνικής αντίστοιχης Εποχής ώς Ελληνική Παλαιά Διαθήκη έστω άνευ Διαθήκης/Συμφωνίας ή Διαθήκης μέ πνεύματα σοφών, κρίνε τούς ανθρώπους τής εποχής σού, τούς Χριστιανούς, τούς ούτω καλούμενους Χριστιανούς, τούς μή Χριστιανούς καί Αντίχριστους…

Άλλωστε τί κάνει άμεσα ή έμμεσα, παραδειγματιστικά, ψαλμικά, παροιμοιωδικά, ιστορικά η Παλαιά Διαθήκη;;;; Κρίνει καί κατακρίνει τά κακώς καί αμαρτωλά έχοντα καί πεπραγμένα καί εξυμνεί τά Ηθικά έχοντα καί πεπραγμένα… Εάν θά κρίνεις κρίνε τό δίκαιον ώς καλόν καί τό άδικον ώς κακόν συμπεριλαμβανομένων καί τών πεπραγμένων, θελημάτων καί σκέψεων απ’ εσένα καί τότε έκρινες αγαθοδίκαια…

Τί κάνει η Καινή Διαθήκη; Ό,τι κάνει η Παλαιά Διαθήκη διά μέσω τών προφυτών καί αγίων Τού Χριστού, ενώ είς τήν Καινή Διαθήκη τά κάνει Ό Ίδιος Ό Χριστός καί μ.Χ. τά κάνουν οί Ευχριστιανοί, ήτοι κρίνουν καί κατακρίνουν τά όμοια κακώς έχοντα καί αμαρτήματα μέ αυτά οπού αναφέρεται η Παλαιά Διαθήκη καί τά όμοια μ’ αυτά κακά σέ κάθε άλλη χώρα καί λαόν…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Σε προτρέπω να διαβάσεις το βιβλίο του Κωνσταντίνου Πλεύρη , Παλαιά Διαθήκη – Κριτική Ιστορικοτης για αρχή και μετά περιμένουμε το επόμενο άρθρο σου..

  2. Ερευνητής 07/25/2021 @ 12:30 ΠΜ

    24 ωστε ο νομος παιδαγωγος ημων γεγονεν εις χριστον ινα εκ πιστεως δικαιωθωμεν
    25 ελθουσης δε της πιστεως ουκετι υπο παιδαγωγον εσμεν

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh