21:35 - 03/07/2020

Γλωσσολογική Μυστική Ερμηνεία τού Δωδεκάθεου. Η σημασία…. Θά εκπλαγείτε! μέρος 2 (έξη δεύτεροι θεοί)

 

Γλωσσολογική Μυστική Ερμηνεία τού Δωδεκάθεου. Η σημασία…. Θά εκπλαγείτε! μέρος 2 (έξη δεύτεροι θεοί)

Αφροδίτη. Βάσει τού μύθου αναδύθηκε από τούς αφρούς είς τήν Πέτρα τού Ρωμειού τής Πάφου έν Κύπρω…. Τό ίδιο ομολογεί τό όνομα τής…. αφρός+δύτης, κατακρίβειαν είναι Αφροδύτη…. Ό αφρός παράγεται από τήν ορμητική αντίδραση ύδατος μέ τό οξυγόνο…. Η Αφροδύτη συμβολίζει τόν ερωτικόν οίστρον, τήν στρήνα, τήν ηδονή, τήν εμπαθής επιθυμία τής λαγνείας…. καί είναι αναζωοποιητική επειδή ανασύρει από μέσα μάς τά απωθημένα τής ηλεκτρομαγνητοβαρυτικής αλληλαντίδρασης τής συνουσίας….. Τό ότι γεννήθηκε είς τήν Κύπρο καί τήν συγκεκριμμένη τοποθεσία δηλοί ότι είς τήν αρχαιότητα οί κάτοικοι εκεί ήσαν ίσως οί πειό φιλόλαγνοι…..

Ερμής. Ό πτεροπόδαρος θεός, μέ πτερά είς τά έξω σφυρών (έξω από τούς αστράγαλους). Ό θεός τού εμπορίου εξελίχθηκε σέ θεό τού πνεύματος. Η λέξη Ερμής μέ άλφα = Αρμής = αρμής = ό αρματάρης = ό έχων καί οδηγών άρμα καί ό ίδιος άρμα…. Οί έμποροι είχαν άρματα…. = κάρα καί ήσαν οπλισμένοι, εννοείται….. Η λέξη εμπόριον σύνθετη από τά έν+πορεία = πρός τινή πορεία = πρός ολοταχώς = σέ κίνηση, keep moving που λέγει καί τό ουίσκυ Ιωάννης ό Περιπατητής (Johnny Walker)….. Έγινε θεός τού πνεύματος διότι οί εμπόροι έρχονταν αντιμέτωποι μέ άλλα ήθη, έθιμα, παραδόσεις, ιδέες, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, θρησκείες…., συνεπώς ήσαν οί πρώτοι οπού γνώριζαν σφαιρικώς τό πνεύμα τής ανθρωπότητος….. Υπήρχαν άνθρωποι είς τήν αρχαιότητα καί υπεραρχαιότητα οπού έστω καί εχούμενοι/ευμαρείς δέν είχαν ταξειδεύσει ποτέ σέ διπλανή πόλη πόσον δέ μάλλον σέ μακρυνή φυλή….. Επίσης ό θεός Ερμής ώς συμβολισμός έλαβε τό όνομα τού από τόν Ερμή τόν Τρισμέγιστον. Λεγώταν Ερμής επειδή ήταν άρμα/φορέας (αρματοφορέας) τής αλήθειας, προφύτης…. τού πνεύματος. Απ’ αυτόν έλαβε η Αίγυπτος Τόν Τριαδικόν Θεόν οπού ύστερα απαγορεύτηκε η Πίστη Τού…. Μυήθηκε σ’ αυτά ό Μωυσής = Μοϋσης = Μουσής = Μούσα μ’ αρσενική κατάληξη….. καί έλαβε Θείαν Έμπνευσιν από Τόν Τριαδικόν Θεόν…. Αυτά τά κρύβουν…. είπαμε κανείς δέν διαβάζει βιβλία πλέον….. ούτε μελέτες 8 χιλιάδων σελίδων….. Έχωσαν τό εύ+πνεύμα διά νά μάς επιβάλουν τήν υλοφροσύνη καί ύστερα τήν Νέα Αταξία Πραγμάτων διότι υπήρχαν καί Παλαιές Αταξίες Πραγμάτων……

Απόλλων. Πολύπλοκος θεός όπως ό όκταπος μήν νομίζετε ότι είναι απλός….. Μία καταβολή είναι τό ρήμα απολλύων = καταστρέφων…. τό τί καταστρέφει άλλη υπόθεση. Τό καλό; Τό κακό; Τό ουδέτερο; Τό ανάμεικτο; Βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος…. ή ό,τι επιλέξει βάσει τών ιδικών τού πεποιθήσεων καί συνστηματολογιών (αλγόριθμων); Η άλλη εκδοχή καί βάσει τού Νόμου τής Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξεων ισχύουν όλες οί εκδοχές……, είναι από τά άλφα στερητικόν +πολλοί = ά+πολλών, μέ αυτόν συμπίπτει μέ τόν έναν καί μοναδικόν Υιόν Τού Θεού, Τόν Χριστόν….., κάτι ήξευραν τότε οί μυημένοι καί τό εννοούσαν αλλιώς από τόν λαόν τής μάζας τούς θεούς, άλλωστε μυημένοι έκτισαν αυτήν τήν λέξην….. (από+πόλον επίσης η καταβολή τής λέξης). Οί Όμηρος καί Πλουταρχος έλεγαν ότι ό θεός είναι τριαδικός, πατέρας ό Δίας, υιός ό Απόλλων καί νούς η Αθηνά…. Ό,τι δηλαδή είπε ό Ερμής ό Τρισμέγιστος διά Τόν Θεόν ότι είναι Τρις+μέγιστος = Τριαδικός, Πατέρας, Υιός καί Νούς = Αγίω Πνεύματι….. Ό Θουκιδίδης έλεγε ότι η μονάς είναι τριάς καί η τριάς είναι μονάς, δηλαδή ό,τι λέμε έν Χριστώ ότι Ό Πατήρ, Ό Υιός καί Τώ Αγίω Πνεύματι είναι ομοούσιοι Τώ Πατρί….. Τροφή γιά σκέψη….. Αντικατέστησαν οί μυημένοι τήν ρήση τού Ερμού τού Τρισμέγιστου μέ τούς Δία, Απόλλων, Αθηνά/Ηθονόη….. καί εννοούσαν άλλωπως Τήν Θεότητα….. όπως καί είς τόν Χριστιανισμόν οί βαθύτερα μυημένοι…. τά γράφουν είς τά θρησκευτικά Ορθόδοξα βιβλία…. καί πολλοί τά εκδίδουν, τά διαβάζουν καί δέν τά πειάνουν….. Η Πυθία έλεγε ότι άμα δέν θέλει ό πατήρ Δίας ό υιός Απόλλων δέν χρησματοδοτεί…. Πυθίες/Σιβύλλες χρησματοδότησαν καταπληκτικές προφυτείες διά Τόν Χριστόν…. Μία είπε ότι θά έχει 4 φωνήεντα τό όνομα Τού: Ιησούς….. Μία άλλη ότι θά γεννηθή ώς Προμηθέας = αυτός οπού θά μάς προμηθεύσει = πρό+μέ+θέα από Παρθένον Κόρην….. Τό όνομα Ιησούς = 888 λεξολογικώς…..

Άρης. Υιός τού Δία καί τής Ήρας όπου αναγραμματιστί έχει τό όνομα τής καί τόν ίδιον λεξάριθμόν….. Ήταν σέ διαμάχες μέ τήν θεά Αθηνά…. επειδή αυτή η παρθένος ήταν τής Ειρήνης, τού καλού, τού άγιου…. Άρης σημαίνει αυτός όπου άρει, αίρει….. δηλαδή αυτός οπού σηκώνει καί σηκώνεται = εξεσηκώνεται καί αυτός οπού διαφοροποιεί διά τής βίας παντός πολέμου, κακού…., σφαγής….. κάθαρμα = κάθε+άρμα = χρησιμοποιεί κάθε άρμα = κάθε μέσον = παμμέσων = παμπέσης κατάληξε η λέξη….. Είς τήν άρση βαρών λέμε άρω τά βάρη = β+άρη = βίας+άρω = άρω τήν βία…. Η λέξη άρση από τό άρω/Άρης…. Εξού καί αριανές τέχνης = μάρσιαλ άρτς, εμείς τίς λέμε πολεμικές τέχνες….. αλλά είναι αριανές….. martial arts = από τό Μάρτης μήνας επειδή ό Μάρτης είναι ό πρώτος μήνας σέ άλλον ημερολόγιον καί είναι επιθετικός σύμβολον τού τό ζώδιον τού Κριού, εξού καί ο πολιορκιτικός/πολεμικός/αριανός κριός….. Η λέξη Μάρτης = March = από τό Άρης = Μ+άρης = Μάρης αλλά ομοιάζει τό Μάρτς καί μέ τό μάχη…. βάσει τού Νόμου τής Πέραν τής Μίας καταγωγής τών Λέξεων…… Η λέξη μάρα….. όπως άρα μάρα…. τής επωδής διά κατάρα…. από τό Άρης…. Έχει κι’ άλλα….. Έχει σχέση μέ τό μαγεία καί εξ’ αυτού μέ τίς ανθρωποθυσίες είς τό Λυκαίον Όρος Πελοποννήσου….. κι’ άλλα…..

Άρτεμις. Δίδυμη αδελφή τού Απόλλων…. Παρθένα όπως η Αθηνά…. θεότητα τής άγριας φύσης, τών θηραμάτων, τών αγριοβοτάνων…. ήτοι τής ασκητικής βιωτής καί ζωής, τής ηρεμίας…. τών κυνηγετικών όπλων, τής επιβίωσης καί αυτοεπιβίωσης….. Ήταν πανεύμορφη καί σεμνή…. Αγαπούσε τά ζώα καί τά φυτά καί γνώριζε ότι κάποια πρέπει νά φαγωθούν γιά νά τραφούν άλλα είδη συμπεριλαμβανομένου τού ανθρώπου…. Αλλά μισούσε τήν πλεονεξία όταν κάποιος σκότωνε ζώον τό οποίον δέν χρειαζόταν γιά νά επιβιώσει, ή περισσότερα απ’ όσα χρειαζόταν γιά νά επιβιώσει ή γιά νά κάνει γλοιώδες χάζιν…. καί τόν τιμωρρούσε δεόντως, πολλές φορές μέ τραγικές καταλήξεις. Είναι η θεότητα τής Αφρικής θά έλεγα, τού Αμαζονίου, τής ωραίας ισορροπημένης πρωτόγονης ευσεβούς ζωής….. Νά γιατί όταν παρακολουθούμε κυνήγια σέ άγριους εξωτικούς τόπους στήν τηλεόραση οί πρωτόγονοι όλου τού κόσμου ζητούν μέ ευλάβεια συγγνώμη καί ευχαριστεία από τό πνεύμα τού ζώου που σκότωσαν γιά νά διατηρηθούν στήν ζωή καί όχι από ματαιοδοξία υπεροψίας, γιά νά γελάσουν καί διασκεδάσουν ενώ τά στομάχια τούς είναι γεμάτα όπως κάνουν οί σύγχρονοι πολιτισμένοι κυνηγοί….. Εδώ βλέπουμε τήν δίκαιη οικολογική τροφική αλυσίδα τής Πρόνοιας Τού Τριαδικού Θεού!!!! Τό όνομα τής προδίδει ακριβώς τά όσα σάς είπα ανωτέρω ήτοι άρτος+ημών = τό φαγητόν μάς…. η τέχνη τής σίτευσης μάς…. άρτος ημών ό επιούσιος…. δηλαδή αυτός τής ψυχής στό γνωστόν χωρίον Τού Πάτερ ημών….. ώς προσευχή.

Αθηνά. Λεγώταν καί Ηθηνά, Εθηνά, Ηθονόη = ήθους+νούς…. Ήταν η θεότητα τής σωφροσύνης, τής αγιότητος, τής παρθενίας, τής ευσέβειας πρός τά Θεία….., τών εντολών Τού Θεού…. Ό μύθος λέγει ότι ό Δίας πονούσε τήν κεφαλή τού καί μία ημέρα άνοιξε καί εξήλθε από μέσα η Ηθονόη….. δηλαδή αντιστοίχως Τώ Αγίω Πνεύματι οπού εκπορεύεται μόνον από Τόν Πατήρ κατά τούς Ορθόδοξους, κατά τούς Καθολικούς καί από Τόν Υιόν…. ένας από τούς λόγους τού Σχίσματος καί δή ό ουσιαστικός όχι ό πολιτικός έν έτει 1204 μ.Χ…… Η Αθηνά πήρε τόν μύθον περί γεννήσεως τής από άγνωστη μυστικιστική γνώση….. ίσως από τόν Ερμή τόν Τρισμέγιστον ός πρώτος φανέρωσε Τήν Αγία Τριάδα ή από κληρονόμους τού πνεύματος τού…..Ήταν η θεά τής στρατηγικής, τού πολέμου διά νά υποστηρίξει τήν τιμή, τά δίκαια, τήν φυσική άμυνα και τής σοφίας….. Σύμβολα τής μία κουκουβάγια = γλαύκα καί μία ασπίδα από δέρμα αίγας, επειδή η πρώτη έχει μεγάλα μάτια καί συμβολίζει ότι βλέπει όλες τίς λεπτομέρειες κάθε αλγόριθμου καί η αίγα είναι τό σύμβολον τής αντοχής έναντι τών αντίξοων συνθηκών, αυτόν συμπίπτει όχι τυχαία είς τό ζώδιον τού Αιγόκερου….. Όντως οί Χριστιανοί χρειάζονται αυτά τά δύο χαρακτηριστικά διά ν’ αγιάσουν. Ήταν η αγαπημένη θυγατέρα τού Δία. Δι’ όσους νομίζουν ότι οί Αρχαίοι Έλληνες δέν πίστευαν είς τήν αγιότητα τής σεμνής συμπεριφοράς τής παρθενίας, αναφέρω ότι ό Παρθενώνας έλαβε τό όνομα τού από τήν λέξη Παρθένος = παρά+Θεού….. = παρθένων = παρθενών…. = παρθενών+άς = παρθένων+φώς…… καί όλα αυτά αναφέρονται είς τόν νόημα τής Αθηνάς. Οί ανθρώποι οπού πίστευαν είς τήν Αθηνά απαιχθάνονταν θεούς κακούς, βέβηλους, ξιμαρισμένους/διεστραμμένους, όπως ό Άρης καί ό Διόνυσος, δέν ιόρταζαν όλοι οί Έλληνες όλους τούς θεούς…. διότι όσοι πίστευαν σέ αγαθόν καί ψυχοσωτηρία ήξευραν ότι θά ζήμιωναν από τούς ανήθικούς θεούς. Ενώ άλλοι τούς πίστευαν περιστασιακά, όλους ή από ανάγκη, βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος καί τήν τέταρτη επιλογή τού ανάμεικτου….. Π.χ. κάποιοι επικαλούνταν τόν Άρη καί θυσίαζαν σ’ αυτόν όταν πιέζονταν από ξένη πολεμική εισβολή, όπως λένε κάποιοι τώρα υποκριτικώς καί βλάσφημως έστω καί ασυναισθήτως: «θά σύμπρασσα καί μέ τόν διάβολο γιά τό καλό τής Ελλάδας…..», μά άμα συμπράξεις μέ τόν διάβολο έστω καί άν στήν αρχή σού τά φέρνει ευοίωνα ύστερα θά σού τά φέρει δυσοίωνα ό ίδιος ή Ό Θεός επειδή χρωστάεις τήν ελευθερία σού έναντι τής αδικίας καί λατρείας κτίσματος κακού….. Νά γιατί πληρώνουμε πληρώνουμε καί περισσότερον χρωστούμε….. επειδή όχι μόνον χρωστούμε τά παλειά αλλά δέν Μετανοούμε νά εξοφλήσουμε μέ διαγραφή σεισάχθειας από τά νεότερα, πρόσφατα καί τωρυνά….. Καλή Ανάσταση Ψυχής……

Είδαμε μία άλλη οπτική καί προοπτική από τήν στείρα ρηχή ανόητη οπτική περί τών 12 θεών τού Ολύμπου καί όχι μόνον…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (9)

 1. Απόλλων Έρως 07/03/2020 @ 10:49 ΜΜ

  “Οί Όμηρος καί Πλουταρχος έλεγαν ότι ό θεός είναι τριαδικός, πατέρας ό Δίας, υιός ό Απόλλων καί νούς η Αθηνά.”

  Δεν γνωριζω κατι σχετικα με τον Ομηρο και ουτε εχω ακουσει ποτε κατι σχετικα με αυτη την τριαδα. Θα ηθελα να μαθω περισσοτερα.

  • ΠάνοςΓέριμου 07/04/2020 @ 12:29 ΠΜ

   Δώσε λίγο χρόνο καί θά φέρω τά στοιχεία σέ βίντεο από μεγάλη Ακαδημαϊκόν.

  • ΠάνοςΓέριμου 07/04/2020 @ 1:34 ΠΜ

   Τήν πληροφορία έδωσε σέ βίντεο η μεγαλύτερη Γλωσσολόγος τής Ελλάδος Άννα Τζιροπούλου Ευσταθείου.

   • Νικόλαος 07/04/2020 @ 4:01 ΜΜ

    Ἡ Ἄννα, μετὰ τὴς ὁποίας ἤμουν φίλος καὶ γείτων ἀπὸ τὰ παιδικά μας χρόνια ΔΕΝ ἦτο γλωσσολόγος ἀλλὰ πτυχιοῦχος τῆς Γαλλικῆς φιλολογίας, ἐπ’ οὐδενὶ ἠσχολεῖτο μὲ αὐτὰς τὰς ἀνοησίας ποὺ διαβάζουμε εἰς τὸ ἄρθρον.

 2. Ενδιαφέρον ! Αναμένω και το 2ο μέρος

 3. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 10:04 ΠΜ

  Δηλαδη δεν υπαρχει αρχαια αναφορα ειναι μια συγχρονη εκτιμηση?

  Εγω δεν λεω οτι δεν ισχυει σε καποιο επιπεδο μεσα και απο την ανιχνευση της πηγης, που ειναι ασφαλως η τριαδα των Αιγυπτιων Οσιρις-Ισις-Ωρος (και δηλ. Πατερας-Αγιο Πνευμα-Χριστος) που ειναι και η βαση για την τριαδα των Γνωστικων Πατερας-Σοφια-Χριστος αλλα αμιβαλλω να υπαρχει αρχαια αναφορα και σχετικη αντιληψη.

 4. Κοιμώμαστε τον ύπνο του δικαίου.

 5. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 3:41 ΜΜ

  Να φερω εδω το θεμα σχετικα με το ασυμβιβαστο της ορθοδοξιας με τον Ελληνισμο μεσα απο την επισημη θεση της οργανωμενης θρησκειας και τους απολογητες:

  http://oodegr.com/oode/filosofia/diafores1.htm

  Ο ορος Ελληνορθοδοξος ειναι ακυρος συμφωνα και με το δογμα και με την ιστορια της θρησκειας σας και αυτη η προσπαθεια να γινει μια συνθεση των δυο ειναι καταρχην ανεφικτη λογω του δογματος, καθως για παραδειγμα εκει οπου καποιος θα προσπαθησει να δωσει απαντησεις αναφορικα με τα πραγματικα ζητουμενα και σε θεολογικο και φιλοσοφικο επιπεδο οπως αλλωστε εκανα εγω (που αν και δεν δηλωσα ποτε ορθοδοξος σας εξηγησα οτι πηγαινα στην εκκλησια) το πρωτο εμποδιο που θα συναντησει περα και απο τους αρχαιοκαπηλους ειναι η ορθοδοξια και δηλαδη η οργανωμενη θρησκεια.

  Οι πλειστοι βασικα που δηλωνουν σημερα Ελληνορθοδοξοι ειναι αιρετικοι και απο καποιο σημειο και μετα ειναι κωμικοτραγικο να ισχυριζονται οτι ειναι ορθοδοξοι καθοτι μαλιστα στην περιπτωση που επανελθει το κατεστημενο της ορθοδοξιας στις παλιες τους “δοξες” θα αρχισει να αφοριζει “αιρετικους” πραγμα που δεν μπορει να κανει τωρα γιατι δεν θα μεινει κανενας που μαλιστα δηλωνει Ελληνορθοδοξος, που θα μπορουσε μαλιστα καποιος να πει οτι ειναι εξ ορισμου αιρετικος.

  Μοναδικη λυση λοιπον ειναι η αναρχια και αυτη ειναι η πραγματικη πνευματικη οδος που διωκετε απο το κατεστημενο του σκοτους:

  https://www.efsyn.gr/stiles/sto-kentro-toy-perithorioy/181837_o-anarhos-theos-ton-exarheion

 6. Νικόλαος 07/04/2020 @ 4:07 ΜΜ

  Τὸ ἄρθρον τοῦτο εἶναι ὅ,τι καλύτερον δι ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ ξεχάσουν καὶ αὐτὰ τὰ ἑλληνικὰ ποὺ γνωρίζουν. Καὶ ἐσεῖς κ. Παναγιώτη Δία δὲν ἔχετε κάτι ἄλλο νὰ ἀσχοληθεῖτε ἀπὸ τὸ νὰ διασύρετε τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν – τὴν ὁποίαν προφανῶς καὶ ἀγνοεῖτε – κατὰ τὸν ἄθλιον τοῦτον τρόπον;;

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh