14:42 - 08/01/2016

“Γιατί ἡ βασιλική οἰκογένεια μᾶς ἀπέκρυψε πώς οἱ νύφες της εἶναι ἑβραῖες;”

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

vasilias
Χάθηκαν οἱ Ἑλληνίδες;
Χάθηκαν οἱ Γερμανίδες; Οἱ Ἀγγλίδες;
Τελείωσαν μήπως οἱ πριγκίπισσες στόν πλανήτη;Ἔπρεπε, ὅλως …«τυχαίως» καί ὅλως …«συμπτωματικῶς» νά εἶναι καί οἱ δύο ἑβραῖες;

Καί τοῦ Παύλου καί τοῦ Νικολάου;

Τς τς… Δὲν κάνει… Τί βασιλεῖς καί πρίγκιπες φιλοδοξοῦν νά εἶναι;; Τοῦ Ἰσραῆλ ἤ τῆς Ἑλλάδος;Καὶ καλὰ ἡ μία… Καί οἱ δύο νύφες …«περιούσιες»;

Ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸ θέμα ἦταν κάτι …τυχαῖον.

Κάπου διάβασα κάτι γιὰ κάποιον κύριο Μίλλερ. Ἕναν πολὺ πλούσιο κύριο Μίλλερ…
Λίγη ἀναζήτησις στὸ διαδίκτυο καὶ ἔπεσα στὸν πολὺ πλούσιο μπαμπᾶ τῆς Μαρὶ Σαντᾶλ Μίλερ (Marie Chantal, Crown Princess of Greece), τὸν κύριο Ῥόμπερτ Γουώρεν Μίλερ (Robert Warren Miller).

Ὁ κύριος Ῥόμπερτ Μίλερ εἶναι ἕνας πάρα πολὺ πλούσιος κύριος. Μὰ πάρα πολύ.
Τὸ ὄνομά του συχνὰ ἐμφανίζεται μέσα στὰ ὀνόματα τῶν ἐπενδυτῶν ἐκείνων, μὲ ἤ χωρὶς ἐρωτηματικά, εἰσαγωγικὰ καὶ σχόλια.Στοχεύει, ὁρμᾶ, …ἐπενδύει καὶ ἀφήνει πίσω του …συντρίμια.

Καὶ φυσικά, βάσει αὐτῶν ποὺ διαβάζουμε στὴν βικιπαιδεία, εἶναι ἕνας σκληρότατα ἐργαζόμενος κύριος ποὺ οἱ καλὲς …συγκυρίες καὶ ἡ τύχη καὶ ἡ καλή του καρδιὰ τοῦ χάρισαν κάτι δισεκατομμυριάκια…

(Μόνον σὲ ἐμᾶς δὲν …βγαίνει τόσο παραμυθένια ζωὴ καὶ πληρώνουμε πάντα ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μάρμαρα, ἰδίως γιὰ κάθε κύριο Μίλλερ…!!!)

Ἐπεὶ δὴ ὅμως οἱ ἐποχές μας εἶναι ὁλίγον …πονηρές…
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ χρῆμα, τὸ πολὺ χρῆμα, δὲν τὸ συναντοῦμε συχνὰ στὰ χέρα μὴ …«περιουσίων», ξεκίνησα τὸ ψάξιμο.
4
Δυστυχῶς, ὅπως θὰ διαπιστώσετε κι ἐσεῖς, ἐὰν δὲν εἶχε συμπεθερέψη μὲ τοὺς Γλύξμπουργκ κι ἐὰν δὲν εἶχαμε ἐμεῖς, οἱ Ἕλληνες, μία …ὑποψία γιὰ κάθε …«περιούσιο», ὡς λαός, δὲν θὰ εἶχε λόγους ὁ κύριος Μίλλερ νὰ κρύψῃ κάτι. Τὸ ἔγραφε ὁ κύριος Μίλλερ πὼς εἶναι ἑβραῖος, διότι, κατὰ πῶς ἀντιλαμβάνομαι, καμάρωνε γιὰ αὐτό…

Τώρα ὅμως, μὲ βασιλεῖς καὶ πρίγκιπες στὸ συμπεθεριό, δὲν γίνεται… Ἔπρεπε νὰ χαθοῦν τὰ ἴχνη τῆς καταγωγῆς του, διότι δὲν κάνει νὰ γνωρίζουμε ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, πὼς αὔριο ἤ μεθαύριο ἤ τέλος πάντων σὲ κάποιο χρονικὸ διάστημα, ὅταν ὁ Νικόλαος θὰ ὁλοκληρώση τὸ κόμμα του, ἤ ὅταν ὁ Παῦλος θὰ λοξοκυττάξη πρὸς τὰ (πρώην) βασιλικὰ ἀνάκτορα, πρῶτες κυρίες ἀν τὶ Ἑλληνίδων θὰ εἶναι ἑβραῖες…

Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἐὰν αὐτοὶ δὲν προωθηθοῦν, ἀλλὰ μᾶς φορτώσουν τοὺς διαδόχους τους, ἑβραιόπαιδα ξεκάθαρα πλέον, ὡς ὑποψηφίους κυβερνῆτες στὸ μέλλον, δὲν θὰ πρέπη νὰ γνωρίζουμε πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ …«περιουσίους».
Τί χαχόλοι θά ἤμασταν ἐάν γνωρίζαμε;

Καὶ φυσικὰ ὁ κύριος Μίλλερ, γιὰ νὰ μὴν …κάψῃ τοὺς συμπεθέρους, τοὺς γαμβρούς του καὶ τὰ ἐγγόνια του, καὶ πάντα γιὰ τὸ …καλό μας, ἔσπευσε νὰ μὲ ἐπιβεβαιώσῃ. Ἀσκεναζὶ στὴν καταγωγή του μέν, κρυμμένη ἡ καταγωγή του δέ… Πιὸ …«περιούσιος» δὲν γίνεται, ἀλλὰ νὰ μὴν τὸ …λὲν καὶ τὸ μάθουμε ἐμεῖς…!!!
1
Robert Warren Miller

Κι ἔτσι δικαιολογεῖ κι αὐτὸς τὸ χρῆμα του, ἀλλὰ κι ἐγὼ τὴν …πετριά μου!!!
(Ἀλήθεια; Γιατί ντρέπονται; Γιατί τό κρύβουν;)

3
Τέλος πάντων…

Ἐφ΄ ὅσον τὴν μία πλευρὰ τὴν εἴδαμε, τὴν καμαρώσαμε, βεβαιωθήκαμε πὼς ὅλα ἔχουν καλῶς καὶ πὼς φιλοδοξοῦν, δίχως προσχήματα, ἑβραῖοι νὰ μᾶς κυβερνήσουν, γιὰ ἀκόμη μία φορά, εἶπα νὰ ἐρευνήσω καὶ τὴν ἄλλην πλευρά. Τὴν Τατιάνα…

Τατιάνα Βπλάτνικ λοιπόν. (Princess Tatiana of Greece and Denmark).

Ἡ Τατιάνα εἶναι καθαρὴ καθαρὴ ἑβραία. Καμαρώνει γιὰ αὐτό.

Καὶ ὁ Νικόλαος δίπλα της φυσικά, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ πρίγκηψ τῆς Ἐλλάδος δηλώνει καὶ πρίγκηψ τῆς Δανίας, μαζὺ μὲ τὴν Τατιάνα του.

5
Καὶ τὰ παιδάκια τους θὰ πάρουν τῆς μανούλας τους τὸ αἷμα, τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς κατευθύνσεις…

Καὶ πολὺ καλῶς θὰ κάνουν…

Ἐμεῖς ὅμως τί φταῖμε;
Δέν μᾶς ἔφθαναν τόσοι …«περιούσιοι» ἔως σήμερα; Ἔπρεπε νά μᾶς τούς φορτώσῃ καί ἡ …βασιλική οἰκογένεια;

Προκαλεῖ ἐντύπωσιν ὅμως ἡ ἐμμονή, ἀνᾲ τοὺς αἰῶνες, στὶς ἐνδογαμίες τους.
Βασιλεῖς, πρίγκιπες, δόγηδες, βαρῶνοι, δοῦκες, λόρδοι μεταξύ τους καὶ μόνον ἀναπαρήγοντο καὶ πολλαπλασιάζοντο…

Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἑβραῖοι, μόνον μεταξύ τους… Μόνον μὲ ἐνδογαμίες πορεύοντο…
Ἔτσι κατάφεραν καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ νὰ κρατήσουν τὸ «αἷμα τους καθαρό». Οἱ μὲν παρέμειναν «γαλαζοαίματοι» καὶ οἱ δὲν …«περιούσιοι»!!!

Τώρα τὸ ἀλλάζουν καὶ μᾶς προκύπτουν ἀνταλλαγὲς γενετικοῦ ὑλικού…

Δῆλα δή, κατὰ πῶς θέλουν νὰ βλέπουμε, οἱ ἐνδογαμίες αἰώνων μᾶς τελείωσαν.
Ἤ μήπως …ὄχι;;;

Ὁπωσδήποτε εἶναι προσωπικὴ ἐπιλογὴ ὁ σύντροφος. Μὰ τὸ νὰ κρατήσουν κρυφὴ τὴν καταγωγή του εἶναι προσβλητικὸ καὶ γιὰ τὴν νοημοσύνη μας ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἰδίους.

Τέλος…

Ἐδῶ ποὺ φθάσαμε καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐξελλίσσονται τὰ γεγονότα, ἕνα ἔχω νὰ πῶ.

Οἱ …«σωτῆρες» μας χαμογελοῦν, χαιρετοῦν, τάζουν, συμπαρίστανται, αὐτοπροβάλλονται, ὀργανώνονται…

Ἀντιλαμβανόμεθα πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα λέγονται ἤ ἀποκαλύπτονται, ποὺ σαφῶς ΔΕΝ εἶναι γιὰ τὸ δικό μας καλό…

Ὅμως…

Θά μποροῦσαν μήπως, ἐφ΄ ὅσον ἔχουν τὰ …μέσα, νά φέρουν τούς συμπεθέρους τους κατά τά μέρη μας, πρό κειμένου νά ῥίξουν πραγματικά χρήματα στήν ἑλληνική ἀγορά; Ὄχι μὲ τὸν τρόπο ποὺ συνηθίζουν νὰ …ἐπενδύουν, ἀλλὰ νά…
…σὰν προσωπικὴ χάρη στὶς φιλόδοξες θυγατέρες τους.

Ἔτσι γιὰ νὰ σᾶς …συγχωροῦμε τὰ ἀποθαμένα σας βρέ.

http://www.filonoi.gr

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (10)

 1. Καλά θα κάνη ο Κωνσταντίνος να πάη π΄σιω στην Αγγλία που ήταν τα τελευταία 30 χρόνια και να αφήση την Ελλάδα ήσυχη.
  <<Κωνσταντίνε πάρε τα παιδιά και εγγόνια σου και ξεπροβάδισε. Αϊντε στο καλό και μήν κάνης τον έξυπνο!??

 2. Ta kolpa ton Evraion na alloiosoun tin pelasgiki kuriarheia
  halexandria.org/dward932.htm

  • πόσο δίκιο…έχουν εισχωρήσει παντού τα Τουρκομογγόλια Χαζάρια…έχουν βγάλει οι βοσκοί τους πάντες σαν εβραίους…ξαναγράφου ν την ιστορία.Αν δεδν κάνουμε κάτι….δεν θα μας αναφέρει η ιστορία σε 300 χρόνια,….και όλα τα Ελληνικά θα τα λένε Χαζαρο-εβραικά.

 3. Γιατί ΜΟΝΟ η δική μας”Αγία”οικογένεια ,νομίζεις ότι αποκρύβει κάτι τέτοιες “συγγένειες”;

 4. Παντα με ενοχλουσε το γεγονος της επισκεψειςτου…και επειτα η εγκατασταση ….και τελος ο ερχομος και τα σουρτα φερτα της φαμιλιας…. ολης.
  Αν το αρθρο λεει αληθεια…….????
  Ετοιμη δουλεια……ηρθε να αναλαβει το ερειπιο Ελλαδα, με τα πτωματα των Ελληνων.
  Αλλα ……………..υπαρχει ενα αλλα!!!!!
  Ουστ……ΠΑΛΙΟΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ
  Φτανει που μας ρουφηξαν το αιμα οι προηγουμενοι….
  Αλλωστε υπαρχει και η Δανια ……αν τοσο πολυ θελουν παλατι…. τοσα ωραια μερη εχει ας διαλεξουν και να πανε στην ευχη του Γιαχβε…….

 5. Το γένος κραταει πάντα απο την μανα και ποτέ απο τον πατερα, κατα τους εβραιους!
  Ετσι, τα παιδια (ή απογονοι) αυτων, θα είναι «εβραιόπουλα», ή αν προτειματε…. «οι αυριανοί βασιλείς» της Ελλάδος!

 6. Το γένος (ρατσα) κατα τους εβραιους κραταει απο την μάνα και ποτέ απο τον πατέρα! Επομένως, τα παιδια (απόγονοι) τους θα είναι «εβραιόπουλα» και, ως απόγονοί τους, θα είναι και οι «αυριανοί βασιλείς» της Ελλάδος….

  Απλό ε:;;;;;

 7. H λεξη “Συναγωγη” ειναι Εβραικη?ΟΧΙ! Ελληνικη! Λοιπον οι Εβραιοι εχουν εξελληνιστοι τωρα χρεισημοποιουν την Ελληνικη γλωσσα,Ελληνικους ορους για να περιγραψουν τον τοπο Λατρειας των. Επισης οποιος ειναι Χριστιανος, ειναι Εξελληνισμενος γιατι ο Χριστιανισμος ειναι η Ενωσης του Εβραισμου με την Ελληνικη Σκεξη,Φιλοσοφια και Πολιτισμο. Ο Δυτικος Πολιτισμος ειναι Ελληνο-Εβραικος,Ρωμαιο-Φρανκικος και Ανγγλο-Σκανδιναυικος! Ολοι οι Πολιτισμοι εχουν ενωθει τωρα σε μια Δημιουργια ενος Πολιτισμου Ελληνο-ρωμαικου Χριστιανικου! Εμεις οι Ελληνες ειμαστε Πνευματικα και Θρησκευτικα Ελληνο-Εβραιο-Ρωμεο-Χριστιανοι! Αυτη ειναι η Πραγματικοτητα και πρεπει να το δεχθουμε και να ζουμε με αρμονια και εν Ειρηνη!Οπως λεει ο Αποστολος Παυλος” Δεν υπαρχει Ελλην,Εβραιος,Αρσεν,Θυλη,Ελευθερος,Δουλος,Πλουσιος,Πτωχος! Ειμαστε ΟΛΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΟΙ! ΤΟ ΙΔΙΟ! Πνευματικα ΚΑΤ’ΕΙΚΟΝΑ και ΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΟΥ!

  • CORNELIUS. Κατ’αρχήν οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούν την λέξη “Συναγωγή”για να περιγράψουν την “Χάβρα” τους όπως αποδίδεται στα εβραϊκά!-Θα συμφωνούσα όμως περί του αντιθέτου,ότι όλες οι έχουσες σχέση με την θρησκεία λέξεις είναι εβραϊκές και ουδέμια με ανώτερες έννοιες(εκτός αν θεωρήσουμε την θρησκεία ως ανώτερη έννοια),αλλά και η οποία υποβάθμιση αυτή,φυσικά και είναι καθαρά δική μου άποψη!-‘Οχι Κορνήλιε ΔΕΝ είμαστε ΟΛΟΙ ΑΔΕΛΦΙΑ!-Ποτέ δεν ήταν οι άνθρωποι,αλλά σήμερα ειδικά οι τρεις Εβραιογενείς θρησκείες τους έδωσαν ένα λόγο παραπάνω να βγαζουν τα μάτια τους ,εν ονόματι του “θεού”και της”ειρήνης”,ευτελίζοντας την έννοια του Θείου!-΄Αρχοντας του Κόσμου τούτου είναι Ο Μαμωνάς, που οποίου αρχιερείς είναι οι αυτοί που μας σέρβιραν το ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΚΟ σε περιτύλιγμα του ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΑΛΟΥ!

 8. Παλιό το κόλπο(αρχαίο θα έλεγα)…Πάντα οι Οβριοί χρησιμοποιούσαν τις Γυναίκες τους για ν’αποκτήσουν προσβάσεις σε Βασιλικούς-Αυτοκρατορικούς “οίκους”.Ξεκίνησε με Πρώτο διδάξαντα τον..Αβραάμ που πασάρισε την γυναίκα του Σάρα σαν…αδελφή του στον Φαραώ! Ο Μαρδοχάι(Μαρδόνιος) κατάφερε και έχωσε την “ανεψιά” του Εσθήρ στο κρεββάτι του Ξέρξη,κλπ,κλπ!-Τι νομίζατε ρε καλόπαιδα;…Πολιτική χωρίς …Νταβατζηλίκι ,γίνεται;

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*