15:23 - 02/07/2020

Επιστημονική τεκμηρίωση τής Παρθενογέννησης τής Παναγίας. Κάποιοι θά νευριάσουν….

 

Ό Ευαγγελισμός Τής Παναγίας μάς διά Άκτιστου Τηλεχειριστηρίου Τού Θεού ήτοι Αγίου Πνεύματος καί Ό Εκλεκτός Λαός Τού!….

Επιστημονική τεκμηρίωση τής Παρθενογέννησης τής Παναγίας. Κάποιοι θά νευριάσουν…. 

Επιστημονική τεκμηρίωση τής Παρθενογέννησης τής Παναγίας. Είναι θέμα παλμικών συχνοτήτων διαντίληψης νά τό κατανοήσετε…. Σέ ποία συχνότητα πνεύματος εκπέμπετε καί επιδέχεσθε;….. Ό καθείς άς αυτοαναρωτηθεί!

Η επιστήμη κατευθύνεται πρός Τόν Πατέρα τής Τόν Θεόν διότι η επιστήμη είναι μέρος τής Δημιουργίας….

Αναρίθμητες φορές διέκρινα επιστήμονες, άθεους καί μισητές Τού Χριστού νά επιχειρηματολογούν εναντίον Τού Τριαδικού Θεού καί χωρίς νά τό διακρίνουν νά επαληθεύουν Τήν Άκτιστη Ισχύν Τού….., τό Δίκαιον Τού καί Τήν Αλήθεια Τού…..

Ηράκλειτος: «η οδός άνω καί κάτω μία καί ωαυτή». Η λέξη ωαυτή σημαίνει αυτή ήτοι μία καί αυτή…. όπου αντί τού άλφα είς τήν διάλεκτον τής Ιωνίας οπού ωμιλούσε χρησιμοποιούσε τό ωμέγα…..

Πρίν τόν Ηράκλειτο ό υπερπροπρόπαππος Ερμής ό Τρισμέγιστος ό λέγων ότι Ό Θεός είναι Τρισμέγιστος/Τριαδικότατος: «ό,τι υπάρχει άνω υπάρχει καί κάτω»……

Λοιπόν….

Υπάρχει η τεχνολογία τού τηλεχειριστηρίου = χειρισμός έκ τού τηλέ = μακρός…..

Πατάμε έναν κόμβιον (κουμπί) καί ανοίγει, κλείνει, αλλάζει σταθμόν η τηλεόραση….. Πατάμε έναν κόμβιον καί εκρηγνύεται μία βόμβα…. Πατάμε έναν κόμβιον καί αποστέλλουμε έναν μήνυμα είς τήν άλλη άκρη τής γής: «έλα ρέ είσαι καλά;»…….. καί ούτω καθεξής…..

Πώς γίνεται τούτον; Μέ τήν αποστολή ενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΟΒΑΡΥΤΙΣΜΟΥ……

Πατάμε έναν κόμβιον καί αποστέλλεται ενέργεια διά τεχνητή γονιμοποίηση….. έξ’ αποστάσεως Χ….. Η απόσταση Χ μπορεί νά είναι από έξ’ επαφής, έως ενός χιλιοστού, μερικών εκατοστόμετρων, μερικών μετρών, μερικών χιλιάδων χιλιομέτρων, αναλόγως πόση εξελιγμένη τεχνολογία διαθέτουμε. Η προέκταση διά περαιτέρω εξέλιξη τεχνολογίας, μεγαλύτερη απόσταση επιστολής/αποστολής ενέργειας υπήρχε πάντοτε (Οί κοντόφθαλμοι πιστεύουν ότι ό,τι υπάρχει είναι ότι κατάφερε ό άνθρωπος νά τό χρησιμοποιήσει καί μέχρι οπού δύναται νά τό τιθασεύσει κάθε φορά…. Αφού άν δέν υπήρχε τό προπεριθώριον τού απείρου ό άνθρωπος δέν θά εξέλισσε κάθε φορά πάρα κατώ τήν τεχνογνωσία τού καί βεβαίως δέν δύναται νά έχει άπειρη τιθαύσευση τεχνογνωσία, έχει όρια….). Ανακαλύπτουμε κάθε φορά περισσότερη προηγμένη εξέλιξη αναλογικώς τής εξέλιξης τής ενεργοτεχνολογικής διεξέλιξης….. Συμφωνούμε όλοι νομίζω!…..

Ό ΧΘ βάσει τής προέκτασης του απείρου δύναται νά έχει δυνατότητα αποστολής ενέργειας από τήν πλέον απειροελάχιστη απόσταση έως τήν πλέον άπειρη απόσταση….. έτσι δέν είναι; Είς τήν Απειρολογία τίποτε αδύνατον, Ουδέν αδύνατον παρά Θεού….., έτσι δέν είναι;……

Συμπέρασμα: «υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ενέργειας από τό οιονδήποτε σημείο ή σημείο Α πρός τό οιονδήποτε σημείο Β ή οιονδήποτε άλλο σημείο μέ οιανδήποτε μικρότερη ή μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό είναι Νόμος!»….. Απαραβίαστος….. Υποσημείωση, ό,τι δέν μπορούμε εμείς ώς άνθρωποι στό παρόν στάδιον ή στό οιονδήποτε στάδιον τού μέλλοντος δέν σημαίνει ότι είναι αδύνατον γιά άλλα σώματα, όντα, ενέργειες,….. καί Τόν Θεόν….. Άλλωστε, γιά νά μπορούμε νά κάνουμε εμείς κάτι πρέπει ήδη νά προϋπάρχει η δυνατότητα….. επιστημονικώς από πρίν….. Έτσι δέν είναι;;;;;…… Άρα τέ η επιστήμη είναι προοικοδομημένη καί εκμεταλλευόμαστε αυτόν τό οικοδόμημα. Τό Σύμπαν δέν τό κάναμε εμείς!

Κατά συνέπεια, Ό Θεός πήρε τό τηλεχειριστήριο που είναι ό ίδιος Τού Ό Άχραντος Εαυτός (δηλαδή πήρε τό Αυτοτηλεχειριστήριο Τού….) καί απόστειλε ενέργεια = πνεύμα = Τώ Αγίω Πνεύματι καί έγινε «τεχνητή γονιμοποίησεως έξ’ αποστάσεως Χ…..

Ποία ήταν η απόσταση…… ;;;;;; Πάσα απόσταση (πάσα συναπόστασις). Επειδή Ό Θεός είναι πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών….. Η Αποστολή έγινε από κάθε σημείο Τού Απείρου (Αυταπείρου Τού) καί έκανε Τεχνητή Γονιμοποίηση είς τήν Μήτρα Τής Παναγίας μάς!

Άλλωστε στούς επιστημονάκηδες δηλώνω ότι η σύλληψη τέκνου διά συνουσίας, ουσιαστικώς είναι μία τεχνητή γονιμοποίηση τής Φύσης η οποία όπως αναφέρει η Γένεσις (ελληνική λέξη!) φυσήθηκε….. = εφ’ ύσις = εφ’ Ύσιδα καί όχι Ίσιδα….. = Δημιουργία…..

Όπως οί πυραύλοι τών Ρώσσων μπορούν νά δώσουν γύρους πέριξ τής γής πρίν πέσουν, ενώ τής Χίου οί ρουκέττες Τώ Αγίω Πάσχατι πάνε μέχρι απέναντι….. Έτσι καί τό σπέρμα Τού Θεού έχει….. βεβαίως βεβαίως….. μεγαλύτερη Εμβέλεια….. Τό Άκτιστον Τηλεχειριστήριον καί συνταυτοχρόνως Άκτιστη Ενέργεια Τού Θεού είναι Τώ Ακτίστω Αγίω Πνεύματι! Βρέ άνθρωπε εσύ μπορείς νά στέλλεις ενέργεια εξ’ αποστάσεως καί νά γονιμοποιείς ή ενεργοποιείς καί δέν δύναται Ό Θεός; Αυτός δηλαδή οπού έκτισε τίς προϋποθέσεις διά νά δύνησαι εσύ νά στέλλεις ενέργεια έξ’ αποστάσεως;…..

Τόσο απλά…..

Τίποτε αδύνατον παρά Θεού, αλλά καί εντός τής επιστήμης Τού Ό Τρισκύριος…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (9)

 1. ΣΤΙΛΙΟΣ 07/02/2020 @ 3:43 ΜΜ

  Η λέξεις Επιστήμη, Ηράκλειτος και θρησκεία απλός δεν πάνε μαζί. Έχεις τεράστια σύγχυση στον εγκέφαλο και θα στο πω όσο πιο απλά γίνετε. Μην πιστεύεις όσα σκέφτεσαι. Μπλέκεται κόσμους και θεωρίες εκ διαμέτρου αντίθετες και μετά νομίζεται ότι βρήκατε το μυστικό της ζωής και φυσικά όσοι δεν αφουγκραστούμε την άποψη σας στο πυρ το εξώτερον με όλη την χριστιανική αγάπη που σας διακατέχει.

  • ΠάνοςΓέριμου 07/02/2020 @ 8:11 ΜΜ

   Άμα διαβάσεις τήν Κλωνοποίηση είς τήν Παλαιά Διαθήκη θά καταλάβεις…. Εσείς είναι οπού διαχωρίσατε τήν δημιουργία από Τόν Δημιουργόν διά νά σάς ελέγχουν καί ποτέ δέν τό ερευνήσατε. Άλλωστε καί είς τήν Αρχαία Ελλάδα επιστήμη καί θρησκεία μέ αμέτρητα παραδείγματα ήταν έναν καί ό Ηράκλειτος Μονοθεϊστής!

  • ΠάνοςΓέριμου 07/02/2020 @ 8:17 ΜΜ

   Τί σημαίνει επιστήμη; ….. γνωρίζεις τόν πρώτον ορισμόν, αμφιβάλλω!…..

 2. Εαν εχεις κάτι να πείς πέστο σωστά και όχι γραφικά γιατί τόσο καταλαβαίνεις και μετα γινόμαστε γραφικοι και γελάνε και οι πέτρες μαζί μας. Μολύνεις το μήνυμα. Κάτσε μελέτα και ξεκόλα απο τις ιδεοληψίες σου και ξαναγράψτο. Επειδή μαγευτικες απο το “¨απομακρυσμενη αποστολη ενεργειας” δεν σημαίνει ότι πρέπει να γράφεις ότι βλακεια κατεβασε ο εγκεφαλος σου. Καταντάμε γραφικοί και χάνεται και το μήνυμα. Μάλλον περισσότερο καλό κάνεις εάν παραμείνεις σιωπηλός.

  • ΠάνοςΓέριμου 07/02/2020 @ 8:13 ΜΜ

   Ό,τι καταλάβει ό καθένας…. Πάλαι τά ίδια λές Σωκράτη βαρεθήκαμε! Ναί διότι η αλήθεια είναι η ίδια ενώ εσείς που λέτε φαύλα κάθημερα λέτε άλλα….

  • ΠάνοςΓέριμου 07/02/2020 @ 8:16 ΜΜ

   Μόνον καί μόνον η σκέψη διά αυτόν τό άρθρον τό οποίον παρόμοιον δημοσίευσα καί παλαιά διαλύει κάθε βάση τών άπιστων καί κοντόφθαλμων, εξού καί ενοχλεί καί αυτόν είναι ωραίον επειδή είναι αληθινόν!

 3. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 6:04 ΜΜ

  Ασφαλως και μπορω να γονιμοποιησω τον χρυσο σπορο εξ αποστασεως σε πνευματικο επιπεδο συμφωνα ομως παντα με το θελημα και την δεκτικοτητα του δεκτη. Απο εκει μετα ασφαλως ο Ιωσηφ ηταν ο φυσικος πατερας του Ιησου οπως λεει και η Κ.Δ

  κατά Ματθαίο 1/α/16:

  “Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ τον άνδρα της Μαρίας”

  Αυτη η αλληγορικη παρασταση περι της παρθενογεννεσης του Αιωνα ειναι μια αποτυπωση της εμπειριας των μυημενων αναφορικα και με την παρθενογεννηση του Αιωνα-Οσιρι των Αλεξανδρινων.

  The Suda identifies Aion with Osiris. In Ptolemaic Alexandria, at the site of a dream oracle, the Hellenistic syncretic god Serapis was identified as Aion Plutonius.[12] The epithet Plutonius marks functional aspects shared with Pluto, consort of Persephone and ruler of the underworld in the Eleusinian tradition. Epiphanius says that at Alexandria Aion’s birth from Kore the Virgin was celebrated January 6:[13] “On this day and at this hour the Virgin gave birth to Aion.” The date, which coincides with Epiphany, brought new year’s celebrations to a close, completing the cycle of time that Aion embodies.[14] The Alexandrian Aion may be a form of Osiris-Dionysus, reborn annually.[15] His image was marked with crosses on his hands, knees, and forehead.[16] Gilles Quispel conjectured that the figure resulted from integrating the Orphic Phanes, who like Aion is associated with a coiling serpent, into Mithraic religion at Alexandria, and that he “assures the eternity of the city.”[17]

 4. Κωνσταντίνος 07/02/2020 @ 6:22 ΜΜ

  Πρώτον ο άνθρωπος είναι κουτός γιατί ενώ βλέπει απλά πράγματα όπως ένα βιβλίο θεωρεί δεδομένο ότι πρέπει να έχει δημιουργό ταυτόχρονα σου λέει ότι όλο το σύμπαν με εμάς μέσα, με όσα ξέρουμε και όσα δεν ξέρουμε είναι τυχαίο γεγονός.

  Δεύτερον αν δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία σου λέει αποκλείεται να ισχύει αυτό με την Παναγία. Δηλαδή καθιστούν τον Θεό ανίκανο να κάνει κάτι.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh