Κεντρικη ΕΛΛΑΔΑ EΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ από τον Καλόγερο «Πρέπει να προσπαθήσετε Περισσότερο-Δεν Είστε έτοιμοι γι’ αυτό που έρχεται»