15:00 - 17/05/2021

Επαναλειτουργία της εστίασης 666 μέρες μετά από τις εκλογές και το αποκαλυπτικό διάγγελμα

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στις 7 Ιουλίου 2019 και η εστίαση επαναλειτούργησε σε εξωτερικούς χώρους στις 3 Μαΐου 2021. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις ημερομηνίες είναι 666 μέρες.

Από την ορκωμοσία της κυβέρνησης στις 9 Ιουλίου 2019 έως την επαναλειτουργία της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους στις 3 Μαΐου 2021, το διάστημα που μεσολαβεί είναι 664 μέρες. Τα ψηφία του αριθμού 664 σχηματίζουν τρεις διαφορετικούς αριθμούς: 664+466+646=1776, έτος ίδρυσης ΗΠΑ και Bavarian Illuminati.
Το αντίστοιχο διάγγελμα της 21ης Απριλίου του τύπου που παριστάνει τον πρωθυπουργό αποτελούνταν από 666 λέξεις.
Σύμφωνα με τον υπολογιστή της ελληνικής γεματρίας οι λέξεις του κειμένου ήταν 669: 669+966=1635+5361=6996.

Η γεματρία του κειμένου του διαγγέλματος στην απλοποιημένη ελληνική μορφή (Greek Reduction) αντιστοιχεί στον αριθμό 13338. Η ανάλυση του αριθμού 13338 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων είναι 2Χ3Χ3Χ3Χ13Χ19, ο 1ος, 2ος, 2ος, 2ος, 6ος και 8ος πρώτος αριθμός αντίστοιχα: 1X2X2X2X6X8=384 και 384+483=867+768=1635+5361=6996. Το άθροισμα των διαιρετών του αριθμού 13338 είναι 33600. 33600 δόσεις του εμβολίου Johnson & Johnson παρελήφθησαν στις 14/4 (βλ. σχετικό άρθρο εδώ). Όρισμα περιηλίου του Κρόνου=336°, διάρκεια μια πλήρους περιστροφής του Κρόνου γύρω από τον άξονά του σε λεπτά=633, 336+633=969, μέση ταχύτητα τροχιάς του Κρόνου=9,69 km/s. 969=969+9X6X9=1455+5541=6996. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη reduction μεταφράζεται ως αναγωγή, απλοποίηση, ελάττωση, ελαχιστοποίηση, μετατροπή, μικρογραφία, υποβάθμιση, υποβιβασμός, μείωση, μείωση (κυτταρική).

Η γεματρία του κειμένου του διαγγέλματος στην τακτική αριθμητική μορφή (Greek Ordinal) αντιστοιχεί στον αριθμό 44154. Αντιστρέφοντας τα ψηφία αυτού του αριθμού προκύπτει ο αριθμός 45144. Το άθροισμα των διαιρετών του αριθμού 45144 είναι 144000, αριθμός ο οποίος στην Αποκάλυψη του Ιωάννη εμφανίζεται στο εδάφιο 14,1, αμέσως μετά από το εδάφιο 13,18 στο οποίο αποκαλύπτεται ο αριθμός του θηρίου, 666.

Αποκ. 13,18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξϛ.
Αποκ. 13,18 Εδώ είναι η θεία σοφία· εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ’. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου.

Αποκ. 14,1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστηκὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
Αποκ. 14,1 Και είδον και ιδού το Αρνίον, το οποίον εστέκετο επάνω στο όρος της νέας Σιών, της αγωνιζομένης Εκκλησίας, και μαζή με αυτό πολυάριθμοι εκλεκτοί πιστοί από όλα τα έθνη, που συμβολίζονται με τον αριθμόν εκατόν σαράντα τέσσαρες χιλιάδες και έχουν γραμμένο επάνω εις τα μέτωπά των το όνομα του Αρνίου και του Πατρός αυτού.

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. Ο ΣΑΛΟΣ 05/17/2021 @ 4:14 ΜΜ

    Καλά όλα αυτά που γράφεις,
    Αλλά πρέπει να δείξεις και την δομή κλείδα του 69

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*