00:28 - 07/11/2018

Έκαναν πράξη το «σχίσμα» Κράτους-Εκκλησίας – Επόμενη κίνηση να μην ορκίζονται στην Αγία Τριάδα οι βουλευτές

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Μετά από έναν πολυετή και ειλικρινή διάλογο βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο συμφωνίας.

Μια συμφωνία ιστορικού χαρακτήρα προς όφελος και των δύο πλευρών» είπε ο κ. Τσίπρας και ανακοίνωσε το “σχίσμα” Κράτους-Εκκλησίας.

Στο Κοινό Ανακοινωθέν Εκκλησίας-Πολιτείας στο οποίο κατέληξαν ο πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και το οποίο διάβασε ο κ. Τσίπρας αναφέρεται ότι «στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του».

Στις προβλέψεις του Κοινού Ανακοινωθέντος Εκκλησίας-Πολιτείας, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας.

Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση».

Υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας «ιστορικού χαρακτήρα» καθώς επιλύει εκκρεμότητες που υπάρχουν από τη δεκαετία του 1920 και είναι προς όφελος και των δυο πλευρών. Αυτό θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και την Εκκλησία.

Το κοινό ανακοινωθέν Πολιτείας – Εκκλησίας

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι προχωρούν συναινετικές πρωτοβουλίες που αφορούν στον εξορθολογισμό των σχέσεων των δυο πλευρών. Εκφράζεται η πρόθεση να καταλήξουμε σε ιστορική συμφωνία που θα έχει τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης:

1) το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι έως το 1939 απέκτησε εκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται της αξίας της.

2) Το Δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε την μισθοδοσία του κλήρου ως αντάλλαγμα της περιουσίας που απέκτησε.

3) Δημόσιο-Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται ως υπάλληλοι και διαγράφονται από την αρχή πληρωμών.

4) Το Δημόσιο θα καταβάλει το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των ιερέων που θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις μεταβολές της μισθοδοσίας του Δημοσίου

5) Η Εκκλησία δεν έχει πλέον απαιτήσεις για την περιουσία.

6) Τα χρήματα θα πηγαίνουν σε ειδικό λογαριασμό

7) Αναγνωρίζεται ο υφιστάμενος αριθμός εργαζομένων-κληρικών

8) Αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απαίτηση αύξησης της επιδότησης

9) γίνεται ταμείο αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας

10) Στο Ταμείο το Δημόσιο διορίζει δυο μέλη, η εκκλησία δυο και ένα από κοινού.

11) Το ταμείο θα αναλάβει την αξιοποίηση των αμφισβητούμενων μεταξύ Δημοσίου-Εκκλησίας περιουσιών

12) Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου επιμερίζονται ισομερώς σε Δημόσιο – Εκκλησία

13) Τα ανάλογα ισχύουν για περιουσίες Μητροπόλεων.

14) Η συσταθείσα εταιρεία αξιοποίησης εκκλησιαστικής περιουσίας εντάσσεται στο Ταμείο

15) Οι δεσμεύσεις των δυο μερών θα ισχύουν υπό την προϋπόθεση τήρησης της συμφωνίας στο σύνολό της.

Η διακηρυκτική αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας

Η διακηρυκτική αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του ελληνικού κράτους διασφαλίζει αφενός μεν τους διακριτούς ρόλους μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, αφετέρου, δε, εγγυάται τη μεταξύ τους συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος είπε ο Α.Τσίπρας.
Και προφανώς, αυτή η αρχή δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τις μακραίωνες παραδόσεις του λαού μας και ούτε βέβαια έχουν και καμία βάση όσα αστεία, κωμικοτραγικά θα έλεγα, έχουν ορισμένοι ψευδώς και σκοπίμως διαδώσει τις τελευταίες ημέρες περί επικείμενης δήθεν αποκαθήλωσης των ιστορικών συμβόλων, του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα.

Η ενίσχυση του ρόλου της Εκκλησίας

Ο Αλ. Τσίπρας διαβεβαίωσε τον Αρχιεπίσκοπο ότι η επικείμενη Συνταγματική Μεταρρύθμιση και ειδικότερα οι αλλαγές που αφορούν στο ‘Αρθρο 3, έχουν στόχο να αναβαθμίσουν το διακριτό ρόλο της Eκκλησίας, ενισχύοντας την αυτονομία της, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά της στη γέννηση και διαμόρφωση της ταυτότητας του ελληνικού κράτους.

«Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας»

Στις προβλέψεις του Κοινού Ανακοινωθέντος Εκκλησίας-Πολιτείας, το οποίο διάβασε ο πρωθυπουργός, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι “το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας”.
“Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.
Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού.
Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τη διαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων, μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση”.

Οπως είπε ο πρωθυπουργός η διακηρυκτική αρχή της θρησκευτικής ουδετερότητας του ελληνικού κράτους διασφαλίζει αφενός μεν τους διακριτούς ρόλους μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, αφετέρου, δε, εγγυάται τη μεταξύ τους συνεργασία στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
«Και προφανώς, αυτή η αρχή δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με τις μακραίωνες παραδόσεις του λαού μας και ούτε βέβαια έχουν και καμία βάση όσα αστεία, κωμικοτραγικά θα έλεγα, έχουν ορισμένοι ψευδώς και σκοπίμως διαδώσει τις τελευταίες ημέρες περί επικείμενης δήθεν αποκαθήλωσης των ιστορικών συμβόλων, του Σταυρού από την ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα».

Ιερώνυμος: Βρήκα ανταπόκριση στα προβλήματα

Παίρνοντας το λόγο ο Ιερώνυμος είπε ένα «βαθύτατο ευχαριστώ» προς τον πρωθυπουργό.
Ο κόσμος λέει ότι οι θησαυροί της Εκκλησίας είναι αμύθητη.

Αν πάρουμε την κάθε περιουσία ξεχωριστά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτό τον μύθο.

Αν δούμε προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι έχει πολλά βαρίδια και δυσκολίες.

Προσπάθησα αυτόν τον θησαυρό να δούμε πως θα μπορέσουμε να τον κάνουμε από υλικό αντικείμενο πνευματικό όχι για εμάς αλλά για τον λαό και τα προβλήματά του.

«Ευχαριστώ γιατί βρήκα ανταπόκριση στα προβλήματα και τρία χρόνια συναντώμεθα και μελετούσαμε τα προβλήματα της Εκκλησίας».

Ο Ιερώνυμος είπε ότι η Ιεραρχία θα εξετάσει το θέμα και θα πάρει τις αποφάσεις.
Εκτίμησε ωστόσο ότι θα το αποδεχτεί.
Πρέπει να προχωρήσουμε σε πνεύμα αυτοτέλειας και συνεργασίας.

epilekta.com

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (13)

 1. Επιτέλους νικήσαμε! Ζήτω η ένωση των άθεων.

 2. ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ?? ΦΑΤΝΗ? ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ? ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΑ ΟΙ ΑΠΛΥΤΟΙ?

 3. “Tα έσχατα χρόνια οι ασεβέστερο όλων θα είναι οι ιεράρχες”. Αλλά αυτό που θα θησαυρίσουν θα είναι η οργή του Θεού! Σύντομα…

 4. Καντε ότι θέλετε…Ο Χριστός είναι το παν, κατοικεί στη ψυχή κάθε Χριστιανού και από εκεί δε μπορείτε να τον βγάλετε όσο κι αν Τον πολεμάτε!

 5. Καλημέρα,ο Θεός να με συγχωρέσει,αφιερώνω ένα τραγουδάκι για να εκφράσει ,το πως ένιωσα,βλέποντας φευγαλέα στην τηλεόραση,την χθεσινή συνάντηση.

 6. To ακρως αληθινο ορθοδοξο ανεκδοτο……Παλαιοημερολογιτης βουτηξε τις γατες του στο βαρελι με τον ασβεστη για να τις εξοντωσει και αναρωτιονταν εαν εκανε αμαρτια. Μεγαλο σταυρο καθε Κυριακη κατα τα αλλα και νηστειες κλπ. κλπ.
  Οσον αφορα τους πολιτικους και μη επομενως που ειναι αθεοι τουλαχιστον ειναι συνειδητοποιημενοι.
  Με αυτους που δεν ξερουν ακομα τι ειναι τι πρεπει να γινει? Μηπως το επιτιμιο ή αλλιως καρμα εθνους πρεπει να συνεχιστει για αλλα 500 χρονια στη φωτεινη κοτρωνο – κεφαλη ΕΛΛΑΣ ή μια βομβα θα αρκουσε να απαλλαξει απο τη μιζερια ολα τα ΔΗΘΕΝ υποκειμενα?

 7. ΟΥ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΩ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΑ ΙΕΡΑ, ΟΥΔ' ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΤΟΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗΝ 11/07/2018 @ Νοέμβριος 7, 2018 10:54 πμ

  Οι αρχαίοι Έλληνες τους νεκρούς τους τους θάβανε με δόξα και τιμή τους προδότες δωσιλογους σαν τα τωρινά κομμάτοσκύλα τους πέταγαν στα σκουπίδια μακριά από την πόλη ή τους έκαιγαν για να εξαφάνιστει διαπαντός η ψυχή και σώμα του προδότη τσιπρα ετοιμάσου να γίνεις στάχτη ξεφτιλισμενε προδοτη

 8. OLO PAPARIES..TIPOTA DEN ALLAZEI…. TA MAGAZAKIA MONO…. GYRNATE PLEYRO…KAI PATE PIOITE KAFE KAI KANTE KANA LIKE…

 9. Βομβες αποπροσανατολισμου πεφτουν η μια πισω απο την αλλη …..θελω να πω ….οτι καποιοι βιαζονται…..βιαζονται για κατι μεγαλο…..και ριχνουν εδω και ενα μηνα , να πω;;;;;; Οτι υπαρχει και δεν υπαρχει γραμμενο στα χαρτια τους απο χρονια …..το πετανε το ενα πισω απο το αλλο…..και ολα μαζι ενας κακος χαμος ….για να κρατουν κοιμησμενο το λαο…..Αν παλι σκεφτεις οτι ολα τα προγνωριζουμε …πρεπει να ετοιμαζομαστε…..Καποιος καποτε ειπε…..δε θα προλαβαινετε τα γεγονοτα …αλλα δε θα προλαβουν. Αντε βρε αρματωθειτε εχουμε γιορτη….!!!!!.Παντως ετσι για το σοβαρο της υποθεσης ……κατι δε μου κολλαει…..κατι μας.διαφευγει…..ας εχουμε το νου μας !!!!11

 10. ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ ΠΟΥ ΟΛΑ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΓΥΡΩ ΑΠ ΤΟ ΜΠΑΚΙΡΙ,ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΝΟΥΑΛΙΑ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ.
  ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ,ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΦΛΑ ΣΑΣ!!!ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΟΛΟΘΡΕΨΟΥΝ.
  ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΕΡΠΕΤΟ,Ο ΧΑΖΑΡΟΕΒΡΑΙΟΣ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ ΤΟ ΕΙΠΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ,ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ.
  ΣΥΝΕΧΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ,ΑΦΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΩ,ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ.
  ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΘΑ ΠΩ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ Σ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΧΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΑ ΦΕΝΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.
  ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΜΑΝΔΥΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΛΩΣΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΠΡΩΤΑ ΑΓΩΙΝΣΤΗΚΑΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ,ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ,ΘΑ ΚΑΛΟΠΕΡΝΑΝΕ!!!ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ,ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΣΕ ΕΜΑΣ ΑΦΗΣΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ,ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΟΡΕΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΟΣ,ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ!!!ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ.
  ΑΦΟΥ ΕΠΕΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΟΤΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΠΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΝΤΟΙ( ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΦΤΕΣ,ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ),ΜΟΝΟΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΜΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ,ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΚΑΤΑΜΟΥΤΡΑ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ,ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΟΙ,ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΣΗΚΩΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΑΔΙΑΦΟΡΑ,ΚΑΙ ΕΙΠΑΤΕ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΟΥΝ.
  ΤΑ ΠΑΧΙΑ ΟΜΩΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ,ΟΜΩΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΑΧΥΣΤΑ,ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΤΩΠΟΝ.
  ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΒΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ,ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ.
  ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΑ ΦΩΝΗ,ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣΕ,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΒΙΖΕ (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ),ΕΒΑΛΑΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ.
  ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ,ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΕ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ,ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΝ(ΠΑΣΧΑ.ΓΙΟΡΤΕΣ,,ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ,ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥΣ)ΑΥΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ,ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΜΙΑ ΧΑΡΑ.
  ΟΜΩΣ ΑΝ ΔΕΝ ΚΟΠΕΙ Η ΔΟΝΗΣΗ,ΑΝ ΔΕΝ ΚΟΠΕΙ ΟΜΦΑΛΙΟΣ ΛΩΡΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!!
  ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ,ΔΛΔ ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ,ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥΣ,ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΟΥΛΑΚΙΑ.
  Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ,ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΤΡΩΕΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ,ΠΩΣ ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΥ ΕΒΡΑΙΟΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ.
  ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ,ΑΠ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΛΑΤΡΕΥΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ!!!
  ΕΦΕΡΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΩΡΑ,ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΚΑΙ ΕΣΤΡΕΨΑΝ ΑΠ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ.
  ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΑΠ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ,ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ,ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΖΩΑ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ!!!
  ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΙΣ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ?ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΩΜΝΥΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ,ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ,ΠΟΤΕ!!!
  ΓΡΑΦΩ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΛΥΠΑΜΑΙ,ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΛΑΟΣ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΛΥΠΗΣΗ,ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΓΕΡΟ ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΑ,ΜΗΠΩΣ,ΜΗΠΩΣ ΛΕΩ ΣΥΝΕΛΘΟΥΜΕ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΑΘΟΥΜΕ,ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ!!!
  ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΙΛΩ ΝΑ ΧΑΘΟΥΜΕ ΣΑΝ ΛΑΟΣ,ΣΑΝ ΕΘΝΟΣ,ΓΕΛΙΕΣΤΕ ΟΙΚΤΡΑ.ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΜΗΝ ΧΑΘΟΥΜΕ ΕΝΝΟΩ ΜΗΝ ΧΑΘΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ,ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ,ΘΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΣΩ.
  ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΧΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΟΥ!!!ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΘΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΗΣΟΥΝ,ΑΠ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ,ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΚΕΦΑΛΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ.
  ΤΗ ΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΤΑΝΤΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ,ΚΑΙ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ,ΒΓΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΕΘΑΜΕΝΟΙ,ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ,ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΘΑ ΛΑΒΟΥΜΕ,ΚΑΙ ΧΑΡΑΓΜΑ.
  ΙΣΧΝ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*