15:30 - 16/04/2021

Χριστιανέ πρέπει νά σέ προειδοποιήσω…

Χριστιανέ πρέπει νά σέ προειδοποιήσω…

Άρχισα νά συνειδητοποιώ πράγματα μέ άλλο φακό, όχι πώς δέν μού ξανά έτυχε ή δέν σού έτυχε, αλλά επειδή συχνά κάποιους φακούς τούς βάζουμε στήν πάντα, όχι πάντοτε επειδή ξεχνάμε Τόν Θεόν αλλά επειδή ασχολούμαστε μέ άλλα πράγματα, τής βιωτής ή μέ άλλους τρόπους προσέγγισης καί φακούς διαντίληψης Τού Θεού…

Υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι Τεράστιοι Άγιοι, πολλοί «άγνωστοι» που άρχισαν νά φαίνονται τά λόγια τούς καί νά γίνοντε κατανοητά, νά επαληθεύοντε καί νά γίνοντε θαυμάτα θαυμαστικά, ανακάλυψε τούς!

Παραδείγματος χάριν, ό Άγιος Τύχων ό Αγιορείτης, ό Γέροντας τού Αγίου Παϊσιου τού Αγιορείτη… Πόσοι επισκέφθηκαν μετά βιοθάνατον τήν καλύβα τού Αγίου Παϊσίου αγνοώντας ότι εκεί κοίται ό Άγιος Τύχων; Πόσον κρύβεται; Όταν διέταξε τόν Άγιον Παϊσιον νά μήν τόν εκταφεύσουν μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία… Ό Άγιος Τύχων ό Αγιορείτης ό Ρώσσος μιλούσε σπαστά ελληνικά αλλά όταν μιλούσε ό Άγιος Παϊσιος καί άλλοι συνάμα άκουαν στήν Καθαρεύουσα λόγια τού Αγίου Ιωάννη τού Χρυσόστομου… Αυτόν που έκανε ήταν νά συνδέει μέσα από Τού Αγίου Πνεύματος τήν Φωτοδεσμομηχανική/Κβαντομηχανική τά «ασύνδετα»….

Ψάξε διότι υπάρχουν πολλοί που τώρα στίς ημέρες μάς γίνοντε πλέον ολοφάνερα κατανοητά τά λόγια τούς… Π.χ. ό Άγιος Τύχων έλεγε: «ό φαραώ έδινε πολλή δουλειά καί πολύ φαγητό στόν λαό τού Ισραήλ γιά νά ξεχάσουν Τόν Θεόν»… Μήπως δέν τόν ξεχάσαμε Τόν Θεόν εμείς οί Χριστιανοί μέ τήν πολλή δουλειά, τό πολύ φαγητό, τίς πολλές απολαύσεις καί ανουσιοανιαροαπολαύσεις, τίς ματαιοδοξίες, τούς αθλητισμούς, που στέλλουμε τά παιδιά καί πάντοτε λείπουν από τήν Εκκλησία; Μήπως δέν σάς επισήμανα παλαιότερα ότι μάς πνίγουν στίς υποχρεώσεις εντεχνεώς γιά νά μήν έχουμε χρόνο γιά όσα θά θέλαμε, γιά όσα θά έπρεπε νά θέλουμε, γιά όσα θά έπρεπε νά γνωρίζουμε, νά αγαπάμε, νά μαθαίνουμε στό Τρίπτυχον Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια; Μήπως, αυτοί που ελευθέρωσαν τήν Ελλάδα στήν Επανάσταση καί τήν Ελληνοκυπριακή Επανάσταση τής Ε.Ο.Κ.Α. δέν ήσαν ώς επί τώ πλείστον ανθρώποι που γαλουχήθηκαν στά Θρησκεία, Πατρίδα, Οικογένεια;… Καί μήπως δέν διαχειρίστηκαν είς αμφότερες περιπτώσεις οί πλείστοι έστω πολιτικοί μέ ανάξιο, κυνικό καί προδοτικό τρόπο τής Αγωνιστικές Επιτυχίες τούς; Μήπως δέν ξεχάσαμε τό Πνεύμα τούς;… Μήπως δέν μάς συνεπήραν άλλα ξενόφερτα καί Άθρησκα, Απάτριδα καί Αοικογένεια ακάθαρτα μισόφιλα πνεύματα;… Γιά ψάξε κάτω από τήν επιφάνεια τής ρηχής χαζολογικής νά δείς!…

Οί σύγχρονοι φαραώνες δέν σ’ αφήνουν χρόνο νά σκέφτεσαι πέρα απ’ αυτά που σέ πνίγουν νά σκέφτεσαι, ώστε νά ξεχάσεις νά γνωρίζεις πώς νά σκέφτεσαι ελεύθερα, θρησκευτικά, πατριωτικά, οικογενειακά, ηθικά, ανθρωπινά…

Ποίος δίδαξε τούς Αγωνιστές τού 1821 μ.Χ.; Τά κρυφά σχολειά, αυτοί που διδάκτηκαν στά κρυφά στά κρυφά σχολειά έγιναν Αγωνιστές καί αυτοί που σήμερα διδάκτηκαν στά φανερά στά φανερά σχολειά έγιναν ράθυμοι, νωχελικοί, ιδιωτελείς ιδιώτες, ανόρεκτοι μαλθακοί! Μπήκε στό σπίτι τούς ό εχθρός καί δέν σηκώστηκαν ούτε γιά νά τόν διώξουν ούτε γιά νά τόν ευλογήσουν, μετά μπήκε στήν ψυχή τούς ό εχθρός καί δέν σηκώστηκαν ούτε γιά νά τον διώξουν ούτε γιά νά τόν ευλογήσουν, τί σόϊ άνθρωποι είν’ αυτοί; Μήπως Έλληνες, μήπως Χριστιανοί; Απ’ όσα δείχνουν μέ τίς πράξεις απραξίας καί τίς πράξεις προϋποταγής καί προϋπόκυψης σέ νόμους αντίχριστους καί απάνθρωπους, δέν είναι κανένα σόϊ ανθρώπων πλέον, είναι βδελύγματα τού αχρέωτου χρεωμένου ζομπυσμού… Αυτούς τούς λές ότι θά γενοκτονηθούν καί χαίρονται επειδή υπακούουν καί εισακούουν στόν νόμο… Έγιναν από καιρό Νομόδουλοι, Νομόσκλαβοι, Νομείλωτες, Νομολάτρες, Νομοκρατολάτρες…

Πώς θά αποφύγουν αυτοί τόν εμβολιασμόν; Πώς θά υποψιαστούν τήν παγίδα τού; Αφού δέν βλέπουν, επειδή δέκτηκαν νά μάθουν νά βλέπουν ό,τι τούς διδάσκει καί αφήνει ό νόμος καί η προπαγάνδα τών κοινωνικών νομοπαραεθίμων νά βλέπουν καί νά θεωρούν υπαρκτόν… Οί ανθρώποι αυτοί δέν υπάρχουν, υπάρχουν γιά νά μήν υπάρχουν, υπάρχουν ενώ δέν υπάρχουν… Εκατομμύρια σωροί από κενόδοξους ψηφισμένους καί άγραφους κοινωνικούς νόμους έχουν μέσα στίς ψυχές τούς… Τούς έχει πείσει τόσον πολύ ό κρατικός νομισμός που έχουν θεοποιήσει τόν κυβερνητικό καί κοινωνικοπαραεθιμικό νόμο ώς θεό!… Αφού τούς μιλάει απευθείας ό θεός γιατί νά σκέφτονται;.. Δέν ερευνούν τάς γραφάς, εκτελούν τάς «νόμιμας» εντολάς…

Σάς είπα γιά τούς σύγχρονους Αγίους. Εδώ καί καμπόσες εξάδες μηνών, επικοινωνώ μέ δύο ανθρώπους που συνειδητοποίησα ότι μπορεί νά είναι άγιοι. Δέν θά σάς αποκαλύψω τά φύλα τούς. Ό τρόπος που επικοινωνώ είναι διά τηλεφώνου μέ τόν έναν που μού αναφέρει τί κάνει ό άλλος σύν τοίς άλλοις. Γι’ αυτόν που δέν επικοινωνώ απευθείας σκέφθηκα αρκετές φορές ότι μπορεί ν’ άγιασε, καί λιγότερες γιά τόν άλλο που επικοινωνώ…

Απόψε όμως προολίγου εξεπλάγην, κατάλαβα ότι μπορεί νά είναι άγιοι από άλλη οπτική διαντίληψης… Μού τηλεφώνησε εχθές πέντε φορές. Τήν πρώτη απάντησα ότι έχω δουλειά καί θά τόν καλούσα μετά, ήμουν κουρασμένο καί δέν απάντησα, επέμενε καί απάντησα όπως είχα έξ’ αρχής σκοπό, αργά τό βράδυν όταν θά είχα καιρό… Μού είπε καί γιά τόν άλλο…

Κατάλαβα όμως ότι μέσω μίας φαινομενικής ή πραγματικής άγνοιας ερωτήσεων καί αναφορών γεγονότων, μέ δίδασκε νά καταλάβω κάποια πράγματα μέσω τών επιχειρημάτων μού… Γιά νά καταλάβετε δέν έχω δεί, ούτε τόν έναν ούτε τόν άλλο ενώπιος ενωπίω, ούτε φωτογραφία, ή μάλλον γιά τόν πρώτο μού είπε αυτός που ήταν αιτία νά γνωριστούμε, ότι ήταν παρών μία ημέρα έν ώρα μή Θείας Λειτουργίας στήν Εκκλησία Τής Μεταμόρφωσης Τού Σωτήρος στήν Σωτήρα Αμμοχώστου, όταν ήρθε έναν συγκρότημα Προσκυνητών… που έκδραμαν σέ διάφορες Εκκλησίες τής ευρύτερης περιοχής…

Γιατί σάς τά λέω; Διότι μού τήν είχαν «στημένη» καί δέν πήρα είδηση… Υποψιάστηκα ότι είναι άγιοι ή πιθανόν νά είναι άγιοι, αλλά δέν υποψιάστηκα ότι τό ξέρουν ή υποψιάζοντε καί ότι θέλουν νά μού δώσουν κάτι… μέσω τού πλέον ανεπαίσθητου τρόπου κ’ αιφνίς κεραυνοβολείται η αποκάλυψη τού «παιχνιδιού» τούς… Πώς νά σάς τό πώ, σάν νά μέ ανακάλυψαν, σάν νά κάτι θέλουν νά εμπεδώσουν καί ό καθένας τό κάνει μέ εντελώς φαινομενικώς διαφορετικό τρόπο αλλά συνδέονται…

Αυτός που επικοινωνώ διά τηλεφώνου χρησιμοποιεί τήν διδαχή τής μαιευτικής καί τής εκσυνειδητοποίσης μέσω τής άγνοιας. Τής δήθεν άγνοιας ή μίας άγνοιας που εμπεριέχει περισσότερη γνώση απ’ εκείνους που σού λένε γιά τήν γνώση, καί ίση γνώση μέ εκείνους που σού δίνουν αληθινή γνώση…

Γιά κάποιον λόγο… ό ένας μού θυμίζει τήν Αγία Σοφία τήν Ασκήτρια… ακόμη καί η φωνή τού… Συγγνώμη που δέν σάς αποκαλύπτω τί συναίβει αλλά σκοπός μού πρός τό παρόν τουλάχιστον δέν είναι νά σάς αποκαλύψω τί συνέβη, αλλά μήπως συμβαίνει καί σέ σάς καί δέν τό πήρατε είδηση… Ψάξετε γιά ανθρώπους πέριξ σάς μέ κάποιον τρόπο, που δήθεν δέν γνωρίζουν ενώ σάς έδειξαν τά πάντα καί δέν πήρατε χαπάρι… Αυτό είναι όλο…

Οί σύγχρονοι φαραώνες/βασιλιάδες σέ γέμισαν μέ πολλή δουλειά καί πολύ φαγητό μέ όλες τίς προεκτάσεις τών έννοιων αυτών, γιά νά ξεχάσεις Τόν Θεόν… καί ύστερα έρχεται ό κορωνοϊός γιά νά ξεχάσεις τήν δουλειά καί τό φαγητό καί έχεις δύο επιλογές, ή νά γίνεις χειρότερος από τήν δουλειά καί τό φαγητό ή νά θυμηθείς Τόν Θεόν! Αυτό είναι όλο, τό έχουμε ξανά πεί μέ αυτόν καί μέ άλλους τρόπους…

Ό κορωνοϊός είναι μία Κρίση… που σέ κάνει νά φέρεις τήν κρίση σού σέ κρίση! Νά κρίνεις που ευρισκώσουν καί που ευρίσκεσαι καί πού μπορεί νά ευρεθείς καί νά καταλήξεις…

Είναι γιά εσένα ό κορωνοϊός η προέκταση τής δουλειάς, τού φαγητού καί τής λησμονιάς Τού Θεού, ή …. η συνσκιρτιστική/σοκαριστική αναλαμπή καί αναθύμιση Τού Θεού; Βλέπεις τά «ορθογραφικά» λάθη ή τά νοήματα;…

Ασπούμε ότι σού έκοψαν ένα δάκτυλο, ξυπνάς καί αγωνίζεσαι νά μήν σού κόψουν άλλα ή τείνει καί τά είκοσι σύν τήν κεφαή εικοσιένα γιά νά στά κόψουν όλα στά πλαίσια τού «νόμου»;…

Ασπούμε ότι σέ πλήγωσαν μ’ έναν βέλος τήν ψυχή. Ξυπνάς καί αντιδράς μέ συνεχή Αγώνα γιά νά μήν στήν πληγώσουν μέ άλλα καί χειρότερα ή τείνεις τήν ψυχή ενώπιον τού κλιμακωτού δηλητηριαστικού ψυχοθανάτου;…

Ασπούμε ότι αποκοιμήθηκες τόσον πολύ μέ τά κενοδοξοματαιόδοξα τής κοινωνικής ζωής, τής οικονομικής μάστιγας, τής κυβερνητικής εξουσιαστικής τυραννίας καί δέν ξυπνούσες μέ τίποτα από λόγια. Αποφάσισε τότε Ό Θεός νά θυσιάσει έναν δάκτυλο σού κόβωντας τό γιά νά ξυπνήσεις καί σώσεις όλον τόν υπόλοιπο οργανισμό… Καί σύ αντί νά ξυπνήσεις δέχεσαι μέ ευχαρίστηση νά σέ τεμαχίσουν κομματάκια μέ κοπτερό ψαλίδι!!!!

Γιά νά ξυπνήσεις, Ό Θεός έβαλε τόν εχθρό νά σού κόψει ένα δάκτυλο καί σύ πρόσφερες σέ θυσία ψυχή τέ καί σώματι… Είναι σάν τό μοιραίο έσχατο φάρμακο. Όταν ό γιατρός καταλάβει ότι δέν έχεις άλλη επιλογή όταν ασθενείς σοβαρά… καί ό θάνατος ή ψυχοθάνατος σήκωσε τήν σπάθα νά σέ κατακόψει, τότε Ό Θεός τόν βάζει νά κόψει ένα μικρό τεμάχιο σού γιά νά νοιώσεις τόν κίνδυνο, νά μετανοήσεις γιά τήν ραθυμία σού καί νά παλαίψεις γιά νά σωθείς… Ή θά Ορθώσεις Ανάστημα ανάλογο γιά ψυχή καί ανάλογο γιά ζωή γιά νά σωθείς ή θά παραδοθείς καί στά δύο ανάλογα γιά νά εκτελεστείς… Όταν όμως υπάρχει τό δίλημμα ποίο νά σώσεις, τήν ψυχή ή τήν ζωή, ξέρεις ποίο πρέπει νά απορρίψεις καί ποίο πρέπει νά σώσεις πάση καί πάθη θυσία;…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. Παναγιώτης 04/17/2021 @ 8:25 ΠΜ

    Ο θεός να σ’έχει καλός να μας ξυπνάς!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh