in

Χα χαΧα χα LikeLike ΤέλειοΤέλειο

ΑΠΟΛΛΩΝ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙ Ο ΕΜΟΣ ΘΕΟΣ – Η αλήθεια για τους Ολύμπιους και η πίστη τους προς τον ένα Τριαδικό Θεό

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Όπως θα δείτε και παρακάτω η Αγία Αικατερίνη μας δίνει όπως λέει και η ίδια τη μεγαλύτερη ομολογία για τον Ιησού Χριστό.

Ο χρησμός του Απόλλωνος, τον οποίο η Αγία Αικατερίνη εξέφερε προς τους πενήντα σοφούς ρήτορες, είναι η μεγαλύτερη ομολογία προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΣΤΙ Ο ΕΜΟΣ ΘΕΟΣ, διακηρύττει ο Απόλλων, φανερώνοντας ότι ο ίδιος και οι υπόλοιποι Ολύμπιοι είναι υπηρέτες του Χριστού!

Ο συγκεκριμένος λόγος του Απόλλωνος καταγράφεται και στο κάτωθι χειρόγραφο από την Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά· στο χειρόγραφο αυτό αναφέρεται ότι ο χρησμός του Απόλλωνος απηγγέλθη από το Μαντείο των Δελφών.

Μονή Σινά, κώδιξ 327, 15ος αι., φφ. 235β.

ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΟΘΕΙΣ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΑΥΤΟΥ: ΕΙΣ ΜΕ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΦΩΣ. ΚΑΙ Ο ΠΑΘΩΝ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ. ΚΑΙ ΟΥ ΘΕΟΤΗΣ ΠΑΘΕΝ ΑΥΤΗ. ΑΜΦΩ ΓΑΡ ΒΡΟΤΟΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΜΒΡΟΤΟΣ. ΑΥΤΟΣ ΘΕΟΣ ΗΔΗ ΚΑΙ ΑΝΗΡ. ΠΑΝΤΑ ΦΕΡΩΝ ΠΑΡΑ ΠΑΤΡΟΣ, ΕΧΩΝ ΤΕ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ. ΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝ ΕΧΩΝ ΖΩΟΝ,. ΑΛΚΗ ΜΗΤΡΟΣ ΔΕ, ΧΘΙΝΗΤΟΙ ΣΤΑΥΡΟΝ. ΤΑΦΟΝ, ΥΒΡΙΝ, ΑΝΙΑΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΠΟΤΕ ΧΕΥΑ ΔΑΚΡΥΑ ΘΕΡΜΑ. ΠΕΝΤΕ ΔΕ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΕΚ ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΡΩΝ ΚΟΡΕΣΑΙ. ΤΟ ΓΑΡ ΘΕΛΕΙΝ, ΑΒΡΟΤΟΣ ΕΛΚΕΙ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΜΟΣ ΘΕΟΣ ΕΣΤΙΝ1. ΕΝ ΞΥΛΩ ΤΑΝΥΣΘΕΙΣ. ΩΣ ΘΑΝΕΝ ΕΚ ΤΑΦΗΣ, ΕΙΣ ΠΟΛΟΝ ΕΛΚΩΝ.

Δηλαδή:

Χρησμός του Απόλλωνος που δόθηκε στους Δελφούς περί του Χριστού και του Πάθους Του: Ένας ουράνιος με πιέζει, το φως, και αυτός είναι ο παθών θεός, και δεν υπέφερε η θεότητά του, διότι είναι συγχρόνως και τα δύο, θνητός και μη θνητός, ο ίδιος Θεός και άνθρωπος, φέρει τα πάντα από τον Πατέρα και έχει τα πάντα από την μητέρα. Την ζωή όμως από τον Πατέρα, έχοντας την σωματική δύναμη από μητέρα θνητή, (θα υποστεί) τον σταυρό, την ταφή, την ύβρη. Από τα βλέφαρά του κάποτε θα κυλήσουν δάκρυα θερμά. Πέντε χιλιάδες άνδρες θα χορτάσει από πέντε άρτους, διότι ήθελε να εξουσιάσει ως Θεός. Ο Χριστός είναι ο δικός μου Θεός, ο οποίος σταυρώθηκε σε ξύλο, αυτός που εξέπνευσε και από τον τάφο έλκει πολλούς στον ουρανό.

Ο επόμενος χρησμός του Απόλλωνος απηγγέλθη στους επτά Έλληνες σοφούς που συγκεντρώθηκαν στον ναό του Αγνώστου Θεού των Αθηνών. Σε ερώτησή τους προς τον Απόλλωνα σε ποιον μετά απ’ αυτόν ανήκει ο ναός, ο Απόλλων προφητεύει την Έλευση του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά και το όνομα της μητρός Αυτού Μαρίας.

ΣΥΝΑΧΘΕΝΤΕΣ ΔΕ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΕΙΠΟΝ ΤΩ ΑΠΟΛΛΩΝΙ. ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΟΝ ΗΜΑΣ ΛΕΞΑΣ, Ω ΑΠΟΛΛΩΝ, ΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΣΕ ΔΟΜΟΣ ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΑΙ; ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΚΡΙΝΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥΤΟΙΣ ΕΦΗ. «ΟΣΑ ΜΕΝ ΠΡΟΣ ΑΡΕΤΗΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΝ ΟΡΩΡΕ ΠΟΙΕΙΝ, ΠΟΙΕΙΤΕ. ΕΓΩ ΔΕ ΕΦΕΤΜΕΥΩ ΤΡΕΙΣ ΕΝΑ ΜΟΥΝΟΝ ΥΨΙΜΕΔΟΝΤΑ ΘΕΟΝ, ΟΥ ΛΟΓΟΣ ΑΦ, ΕΝ ΑΔΑΗ ΚΟΡΗ ΕΓΚΥΜΟΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΣ, ΕΝ ΑΠΑΝΤΙ ΚΟΣΜΩ ΩΣΠΕΡ ΠΥΡΦΟΡΟΝ ΤΟΞΟΝ ΔΙΑΔΡΑΜΩΝ ΑΛΙΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣΠΕΡ ΙΧΘΥΑΣ ΒΥΘΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΙΑΣ, ΟΥΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΗΣΑΣ ΠΑΤΡΙ ΠΡΟΣΑΞΕΙ ΔΩΡΟΝ. ΜΑΡΙΑ ΔΕ ΤΟΥΝΟΜΑ ΑΥΤΗΣ». ΚΑΙ ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΙΠΕ.

Δηλαδή:

Συγκεντρωμένοι δε οι σοφοί είπαν προς τον Απόλλωνα: «προφήτευσε σ’ εμάς προφήτη Απόλλωνα, τίνος μετά από σένα θα είναι ο οίκος αυτός;» Αποκρινόμενος ο Απόλλων προς αυτούς είπε: «Όσα σχετικά με την αρετή και την κοσμιότητα έχει παρακινηθεί να κάνει, πράττετε και σεις. Εγώ δε προφητεύω έναν μόνον τρισυπόστατο Θεό εκτεινόμενο εις τα ύψη, του οποίου ο ανείπωτος Λόγος αφού κυοφορηθεί σε κόρη ανυποψίαστη, όπως ακριβώς το πυρφόρο τόξο, θα αιχμαλωτίσει όλον γενικώς τον κόσμο όπως ακριβώς τους ιχθείς από το βάθος της απιστίας. Δώρο θα τον προσφέρει εις τον Πατέρα. Μαρία δε το όνομα αυτής».

Κώδιξ Thomas Roe 5, φφ. 151β, 152α, Οξφόρδη, Bodleian Library.

Πάνω, ο χρησμός του Απόλλωνος περί της κυοφορίας του Λόγου του Θεού από την Παρθένο Μαρία, σε χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης της Οξφόρδης. Κάτω, ο ίδιος χρησμός, σε χειρόγραφο της Βιβλιοθήκης του Βατικανού.

Κώδιξ Vat. Gr. 1198, φ. 65β, 17ος αι. Βατικανό, Biblioteca Apostolica Vaticana.

Ο Απόλλων προφητεύει έναν μόνον τρισυπόστατο Θεό και προαναγγέλλει την γέννηση του Υιού Του από Κόρη ανυποψίαστη, της οποίας το όνομα είναι Μαρία.

Στον χρησμό που ακολουθεί, ο Απόλλων διακηρύττει επιπλέον ότι ο ίδιος και οι υπόλοιποι Ολύμπιοι είναι ένα μικρό μέρος των αγγέλων του Θεού!

Ο μείζονος σημασίας αυτός χρησμός καταγράφηκε από τον Φιρμιανό Λακτάντιο στο έργο του Divinae Institutiones. Τα χειρόγραφα που ακολουθούν με την καταγραφή αυτή προέρχονται από τον κώδικα Plut. 21.3 του 15ου αιώνα, της Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης της Φλωρεντίας.

Κώδιξ Plut. 21.3, 15ος αι., φφ. 9β, 10α, Φλωρεντία, Biblioteca Laurenziana.

De testimonio appollinis c vii:APOLLO enim quem preter ceteros diuinum maximeq; fatidicum existimant colophone respondens quod delphis credo emigrauerat amenitate asiae ductus querenti quis eet aut quit eet omnino deus. Respondit xx et uno versibus quorum hoc principiu est: ΑΥΤΟΦΥΗΣ, ΑΔΙΔΑΚΤΟΣ, ΑΜΗΤΩΡ, ΑΣΤΥΦΕΛΙΚΤΟΣ, ΟΥΝΟΜΑ ΜΗΔΕ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΕΝ ΠΥΡΙ ΝΑΙΩΝ, ΤΟΥΤΟ ΘΕΟΣ. ΜΙΚΡΗ ΔΕ ΜΕΡΙΣ ΘΕΟΥ ΑΓΓΕΛΟΙ ΗΜΕΙΣ.

Δηλαδή:

Η μαρτυρία του Απόλλωνος, κεφ. 7:Ο Απόλλων, ο οποίος πράγματι θεωρούν ότι είναι θεϊκότερος όλων των άλλων, και ιδιαίτερα προφητικός με τους χρησμούς του στην Κολοφώνα -υποθέτω ότι επειδή παρακινήθηκε από την ομορφιά της Ασίας μετακινήθηκε από τους Δελφούς- σε κάποιον που ρώτησε ποιος ήταν ο ίδιος, ή ποιος τελικά ήταν ο Θεός, απάντησε με είκοσι έναν στίχους, εκ των οποίων αυτή είναι η αρχή: «Αυτοδημιούργητος, αδίδακτος, χωρίς μητέρα, ακλόνητος, χωρίς να χωράει το όνομά του σε ανθρώπινο λόγο, πύρινος αιώνιος, αυτό είναι ο Θεός· μικρό δε μέρος του Θεού άγγελοι είμεθα εμείς». (Λακτάντιος, Divinae Institutiones, βιβλ. 1, κεφ. 7)

O χρησμός του Κλαρίου Απόλλωνος από την έκδοσηΣιβυλλιακοί Χρησμοί (Παρίσι, 1599).

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΤΙΝΟΣ ΕΡΩΤΗΣΑΝΤΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΣΥ ΕΙ ΘΕΟΣ, Η ΑΛΛΟΣ; ΕΧΡΗΣΕΝ ΟΥΤΩΣ. «ΕΣΘ’ ΥΠΕΡ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΥΤΕΟΣ ΚΑΘΥΠΕΡΘΕ ΛΕΛΟΓΧΩΣ ΦΛΟΓΜΟΣ ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ, ΑΠΛΕΤΟΣ ΑΙΩΝ. ΕΣΤΙ Δ’ ΕΝΙ ΜΑΚΑΡΕΣΣΙΝ ΑΜΗΧΑΝΟΣ, ΕΙ ΜΗ ΕΑΥΤΟΝ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΕΥΣΗΣΙ ΠΑΤΗΡ ΜΕΓΑΣ, ΩΣ ΕΣΙΔΕΣΘΑΙ. ΕΝΘΑ ΚΕΝ ΟΥΤ’ ΑΙΘΗΡ ΦΕΡΕΙ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΛΑΟΦΕΓΓΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΣΕΛΗΝΑΙΗ ΛΙΓΥΦΕΓΓΕΤΙΣ ΑΙΩΡΕΙΤΑΙ. ΟΥ ΘΕΟΣ ΑΝΤΙΑΕΙ ΚΑΤ’ ΑΤΑΡΠΙΤΟΝ, ΟΥΔ’ ΕΓΩ ΑΥΤΟΣ ΑΚΤΙΣΙΝ ΣΥΝΕΩΝ ΕΠΙΚΙΔΝΑΜΑΙ, ΑΙΘΕΡΟΔΙΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΠΕΛΕΙ ΠΥΡΣΟΙΟ ΘΕΟΥ ΠΕΡΙΜΗΚΕΤΟΣ ΑΥΛΩΝ, ΕΡΠΩΝ ΕΙΛΙΓΔΗΝ, ΡΟΙΖΟΥΜΕΝΟΣ. ΟΥ ΜΕΝ ΕΚΕΙΝΟΥ ΑΨΑΜΕΝΟΣ ΠΥΡΟΣ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΔΑΙΣΕΙΕ ΤΙΣ ΗΤΟΡ. ΟΥ ΓΑΡ ΕΧΕΙ ΔΑΙΕΙΝ, ΑΖΗΧΕΙ Δ’ ΕΝ ΜΕΛΕΔΗΘΜΩ ΑΙΩΝ ΑΙΩΣΙΝ ΕΠΙΜΙΓΝΥΤΑΙ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΥΤΟΥ. ΑΥΤΟΦΥΗΣ, ΑΔΙΔΑΚΤΟΣ, ΑΜΗΤΩΡ, ΑΣΤΥΦΕΛΙΚΤΟΣ, ΟΥΝΟΜΑ ΜΗΔΕ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΥΜΕΝΟΣ, ΕΝ ΠΥΡΙ ΝΑΙΩΝ, ΤΟΥΤΟ ΘΕΟΣ. ΜΙΚΡΗ ΔΕ ΜΕΡΙΣ ΘΕΟΥ ΑΓΓΕΛΟΙ ΗΜΕΙΣ.

Όταν κάποιος Θεόφιλος ρώτησε τον Απόλλωνα, «Εσύ είσαι Θεός ή άλλος;» χρησμοδότησε ως εξής: «Ευρίσκεται άνω του ουρανίου θόλου φλόγα άπειρη, άπλετος αιώνας. Είναι ανερμήνευτος μεταξύ των μακαρίων, εάν δεν αποφασίσει με δική του βούληση ο μέγας Πατέρας να γίνει αντιληπτός· εκεί μάλλον ούτε ο αιθέρας φέρει περίλαμπρα αστέρια, ούτε η σελήνη με την διαπεραστική της λάμψη αιωρείται. Δεν φανερώνεται ο Θεός σε κάποια οδό, ούτε εγώ ο ίδιος εξαπλώνομαι με ακτίνες παρευρισκόμενος με αυτόν, ως στροβιλισμός αιθέρος, αλλά πλησιάζει ο ατελείωτος δρόμος του πυρφόρου Θεού, κινούμενος περιστροφικά με έντονο ήχο. Ούτε, αν πλησιάσει κάποιος αυτόν που είναι αιθέριο πυρ, είναι δυνατόν να καεί η καρδία του· διότι (η θεία φλόγα) δεν καταστρέφει· με ακατάπαυστη μελωδία ο αιώνας αναμιγνύεται με τους αιώνες από Αυτόν τον Θεό. Αυτοδημιούργητος, αδίδακτος, χωρίς μητέρα, ακλόνητος, όνομα που δεν εκφέρεται με ανθρώπινο λόγο, κατοικεί εις το πυρ· αυτό είναι ο Θεός· μικρό δε μέρος του Θεού, άγγελοι είμεθα εμείς».

α. Karl Buresh, Ανέκδοτοι χρησμοί των ελληνικών θεών, v, σελ. 55.β. Μαντική Ανθολογία (Μάξιμου Πλανούδη), επίγρ. 140.

Σύμφωνα με τον μοναδικό αυτό χρησμό του Απόλλωνος, ο Θεός είναι ανερμήνευτος για τους ανθρώπους εάν ο ίδιος δεν αποφασίσει να γίνει αντιληπτός. Είναι αυτοδημιούργητος, είναι άρρητος, κατοικεί εις το πυρ, ενώ οι Ολύμπιοι είναι ένα μικρό μέρος Αυτού. Eίναι άγγελοί Του!

Από το μαντείο του Διδυμαίου Απόλλωνος προέρχονται τρεις ιδιαίτερα σημαντικοί χρησμοί, εκ των οποίων οι δύο καταγράφηκαν από τον Φιρμιανό Λακτάντιο στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα. Οι τρεις αυτοί χρησμοί περιέχονται επίσης στη Μαντική Ανθολογία του Μάξιμου Πλανούδη, στην οποία έχουμε ήδη προαναφερθεί. Στον πρώτο από αυτούς τους χρησμούς, ο Απόλλων διακηρύττει την αθανασία της ψυχής του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της Πρόνοιας του Θεού!

ΨΥΧΗ ΜΕΝ ΜΕΧΡΙΣ ΟΥ ΔΕΣΜΟΙΣ ΠΡΟΣ ΣΩΜΑ ΚΡΑΤΕΙΤΑΙ, ΦΘΑΡΤΑ ΝΟΟΥΣΑ ΠΑΘΗ, ΘΝΗΤΑΙΣ ΑΛΓΗΔΟΣΙΝ ΕΙΚΕΙ. ΗΝΙΚΑ Δ’ ΑΥΤΕ ΛΥΣΙΝ ΒΡΟΤΕΗΝ ΜΕΤΑ ΣΩΜΑ ΜΑΡΑΝΘΕΝΩΚΙΣΤΗΝ ΕΥΡΗΤΑΙ, ΕΣ ΑΙΘΕΡΑ ΠΑΣΑ ΦΟΡΕΙΤΑΙ, ΑΙΕΝ ΑΓΗΡΑΟΣ ΟΥΣΑ, ΜΕΝΕΙ Δ’ ΕΣ ΠΑΜΠΑΝ ΑΤΕΙΡΗΣ. ΠΡΩΤΟΓΟΝΟΣ ΓΑΡ ΤΟΥΤΟ ΘΕΟΥ ΔΙΕΤΑΞΕ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Η ψυχή μέχρι τότε που συγκρατείται από τα δεσμά του σώματος, αντιλαμβανόμενη τα φθαρτά πάθη, υποχωρεί στους θνητούς πόνους. Όταν όμως αυτή, μετά την διάλυση του σώματος, βρει την απελευθέρωση, μεταφέρεται ολόκληρη στον αιθέρα και υπάρχει εκεί παντοτινή χωρίς να γηράσκει· μένει δε γενικά ακαταπόνητη. Η πρωτόγονη Πρόνοια του Θεού το διέταξε τούτο.

(Μαντική Ανθολογία Μάξιμου Πλανούδη, τομ. 3, επίγρ. 126)

Οι επόμενοι δύο χρησμοί από το μαντείο του Απόλλωνος στα Δίδυμα της Μιλήτου, καταγράφηκαν από τον Λακτάντιο στα έργα του De Ira Dei και Divinae Institutiones αντίστοιχα. Στον πρώτο από αυτούς τους χρησμούς εξυμνείται ο ένας Βασιλέας Θεός και Γεννήτορας των πάντων.

ΕΙΔΕ ΘΕΟΝ ΒΑΣΙΛΗΑ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΠΑΝΤΩΝ,ΟΝ ΤΡΕΜΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΑΙΑ, ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΣ, ΗΔΕ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΑΡΤΑΡΕΟΙ ΤΕ ΜΥΧΟΙ, ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΕΚΦΡΙΤΤΟΥΣΙΝ.

Γνώρισε τον Βασιλέα Θεό και Γεννήτορα των πάντων,τον οποίον τρέμει η γη, και ο ουρανός, ακόμη και η θάλασσα, και φρίττουν τα βάθη των ταρτάρων και οι δαίμονες.

α. Λακτάντιος, De Ira Dei, κεφ. 23β. Μαντική Ανθολογία Μάξιμου Πλανούδη, τομ. 3, επίγρ. 128.

Στον τρίτο χρησμό από το μαντείο των Διδύμων, ο Απόλλων προαναγγέλλει την σταύρωση του Θεανθρώπου από Χαλδαίους κριτές. Το χειρόγραφο που ακολουθεί είναι απόσπασμα από το έργο του Λακτάντιου Divinae Institutiones και προέρχεται από την Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας.

Κώδιξ Plut. 21.3, 15ος αι., φ. 121β, Φλωρεντία, Biblioteca Laurenziana.

ΘΝΗΤΟΣ ΕΗΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ, ΣΟΦΟΣ ΤΕΡΑΤΩΔΕΣΙΝ ΕΡΓΟΙΣ, ΑΛΛ’ ΥΠΟ ΧΑΛΔΑΙΩΝ ΚΡΙΤΩΝ ΟΠΛΟΙΣ ΣΥΝΑΛΩΘΕΙΣ, ΓΟΜΦΟΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΛΟΠΕΣΣΙ ΠΙΚΡΗΝ ΑΝΕΠΛΗΣΕ ΤΕΛΕΥΤΗΝ.

Ήταν θνητός κατά την σάρκα, σοφός σε ασύλληπτα έργα, αλλά αφού συνελήφθη πό Χαλδαίους κριτές με όπλα, με καρφιά και πασσάλους ολοκλήρωσε το πικρό τέλος.

α.Λακτάντιος, Divinae Institutiones, βιβλ. 1, κεφ. 7β. «Μαντική Ανθολογία» Μάξιμου Πλανούδη, τομ. 3, επίγρ. 125

Ο ανωτέρω χρησμός διεσώθη και από τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πορφύριο (232-304 μ.Χ.), ο οποίος τον περιέλαβε στον επίλογο του έργου του Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας. Ο Πορφύριος δεν αναφέρει ποιος εξέφερε τον χρησμό, καταγράφει όμως ότι οι Ολύμπιοι θεοί αποδέχονται τον Ιησού Χριστό και τον μνημονεύουν με λόγια ωραιότατα!

ΤΟΝ ΓΑΡ ΧΡΙΣΤΟΝ ΟΙ ΘΕΟΙ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΟΝ ΑΠΕΦΗΝΑΝΤΟ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΕΥΦΗΜΩΣ ΤΕ ΑΥΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΣΙ.

Διότι οι θεοί φανέρωσαν ότι ο Χριστός έχει υπάρξει ευσεβέστατος και αθάνατος, και με ωραιότατα λόγια αυτόν μνημονεύουν.

(Πορφύριος, Περί της εκ λογίων φιλοσοφίας, επίλογος)

Στο ίδιο έργο, ο Πορφύριος διασώζει έναν ακόμη χρησμό, διά του οποίου ο Απόλλων εξυμνεί τον «Άρρητο Πατέρα» της δημιουργίας:

ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΑΡΡΗΤΕ ΠΑΤΗΡ, ΑΙΩΝΙΕ, ΜΥΣΤΑ, ΚΟΣΜΩΝ ΑΜΦΙΔΡΟΜΩΝ ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕ ΔΕΣΠΟΤΑ ΝΩΤΟΙΣ ΑΙΘΕΡΙΟΙΣ, ΑΛΚΗΣ ΙΝΑ ΣΟΙ ΜΕΝΟΣ ΕΣΤΗΡΙΚΤΑΙ ΠΑΝΤ’ ΕΠΙΔΕΡΚΟΜΕΝΩ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤ’ ΟΥΑΣΙ ΚΑΛΟΙΣ, ΚΛΥΘΙ ΤΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ΟΥΣ ΗΡΟΣΑΣ ΑΥΤΟΣ ΕΝ ΩΡΑΙΣ. ΣΗ ΓΑΡ ΥΠΕΡ ΚΟΣΜΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΝ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΑΧΡΥΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΠΟΛΛΗ ΑΙΩΝΙΟΣ ΑΛΚΗ, ΗΣ ΥΠΕΡΗΩΡΗΣΑΙ ΟΡΙΝΩΝ ΦΩΤΙ ΣΕΑΥΤΟΝ…

Άρρητε πατέρα των αθανάτων, αιώνιε μύστη, Δέσποτα που περιφέρεσαι στους κόσμους που περιτρέχουν επάνω στην ράχη των αιθέρων, όπου η δύναμη έχει στηριχτεί σ’ εσένα, ο οποίος βλέπεις τα πάντα και ακούς με αυτιά τέλεια, άκουσε και τα τέκνα σου τα οποία σε κατάλληλο χρόνο καλλιέργησες. Διότι, η δική σου χρυσή και αιώνια δύναμη υπέρκειται πάνω από τον κόσμο και τον αστερόεντα ουρανό, πάνω από τα οποία αιωρείσαι εξάπτοντας τον Εαυτόν σου με φως…

Εκ των ανωτέρω χρησμών καθίσταται φανερό ότι ο Απόλλων, εκτός από εμπνευστής και καθοδηγητής της Σίβυλλας της Ερυθραίας, υπήρξε ένας ουράνιος αγγελιαφόρος του «Άρρητου Πατέρα» ή του «Γεννήτορα των πάντων» και συγχρόνως ένας προφήτης της Ελεύσεως και της Σταυρώσεως του Ιησού Χριστού από «Χαλδαίους κριτές». Αυτός και οι υπόλοιποι Ολύμπιοι, όπως ο ίδιος ο Απόλλων ομολογεί, είναι ένα μικρό μέρος των αγγέλων του Θεού.

Πηγή

Report

What do you think?

12 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply
 1. Θα μπορουσε να ειναι και ετσι Κωνσταντινε και αρα δεν υπαρχει λογος δαιμονοποιησης του Απολλωνα και μαλιστα του αναγεννημενου Απολλωνιου πνευματος του Διαφωτισμου μεσα απο τον Χριστο. Απο εκει μετα δεν μπορουμε να ειμαστε δογματικοι σε αυτα τα θεμα και χωρις το αναλογο γνωστικο υποβαθρο καθοτι δεν μπορουν να εχουν γνωμη αυτοι που δεν εχουν γνωση.

  Απο εκει μετα θα μπορουσαμε ισως να μιλησουμε και τον Φανη και δηλαδη των Δημιουργο θεο των αρχαιων μεσα απο τον οποιο εκπορευονται οι αρχετυπες δυναμεις και οι υπολοιποι θεοι που επι του προκειμενου εκφραζουν τα αρχετυπα των αιωνων και αυτο θα μπορουσε να εχει καποια σχεση με αυτον τον ισχυρισμο καθοτι προφανως ο Θεος του Απολλωνα ειναι ο Φανης αλλα και ο Απολλωνας βασικα ειναι ο Φανης που ειναι ο Πρωτογονος-Πρωτοτοκος της πλασης καθοτι ο Φανης ειναι ο Θεος μεθ’ημων.

  https://katohika.gr/autognosia/orfikos-ymnos-protogonou-fani-irikepaiou/

  • Σωστά δεν υπάρχει λόγος δαιμονοποίηση. Πρόσεχε όμως. Σύμφωνα με την Αγία Αικατερίνη ο Απόλλων είπε αυτά και όταν έρχονται κάποιοι άλλοι και τον παρουσιάζουν σήμερα ως Χριστό και δεν ξέρω εγώ τι είναι ύποπτο. Άρα ή μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο με δύο εκδοχές που δεν είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο ή κάποιοι θεωρία είναι λαθος.

   Εγώ πάντως είμαι με την άποψης της Αγίας Αικατερίνης. Να θεωρήσω τον Απόλλωνα ως άγγελο κυρίου να το κάνω. Να τον θεωρήσω όμως ως σωτήρα και Χριστό δεν γίνεται.

   • ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ.
    ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΣ, ΠΟΥ ΣΙΓΟΥΡΑ, ΘΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ…
    ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΒΓΑΙΝΑΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ.
    ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΒΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΝΩΡΙΖΑΝ….ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΒΡΙΣΚΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ….ΑΛΛΑ ΠΟΣΟΙ;

  • ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΩ,ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΜΟΝΗ,ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΤΟ ΠΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΝΟΗΣΕΙ ΟΥΔΕΙΣ!!!ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ!!!ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ.ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΠΑΝ?ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΙΠΕ ΜΗΝ ΜΕ ΨΑΧΝΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ!!!
   ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΥΣ,ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ,ΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟΥΔΑΚΙ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΝ!!!ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.
   ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ,ΟΤΙ ΤΟΝ ΠΑΝ,ΕΝΑΝΝΘΡΩΠΙΣΤΗΚΕ.
   ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ,ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ,ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΝ,ΩΣ ΤΟ ΠΑΝ!!!
   ΕΝΑ ΝΤΕ!!!ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ..ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΜΕ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΕΥΣΟΥΝ.
   ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ,ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ,ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ,ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ,ΩΣ ΠΑΝ,ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑ!!!ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ.
   ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

 2. Η διαισθηση σου δεν σε απατα καθως μαλιστα εχουν φτιαξει ενα ψευτικο “Απολλωνα” οι ειδωλολατρες και οι Σατανιστες που κυνηγαει να καψει τους χριστιανους και ολους βασικα οσους εχουν ψυχη.

 3. Γιατί η μνηστή και ο μνηστήρ φέρουν δακτυλίδι;
  Η απάντηση έρχεται συμβολικά ,από τον βίο της Αγίας Αικατερίνης..
  ”Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη διακρινόταν γιά τήν ὀμορφιά της. Ὅλοι τήν θαύμαζαν στήν Ἀλεξάνδρεια. Εἶχε καί τά τέσσερα πράγματα πού θαυμάζουν συνήθως οἱ ἄνθρωποι: πλούτη, ὀμορφιά, μόρφωση, δόξα.
  Ἡ μητέρα της, πού σκεπτόταν κοσμικά, καί οἱ συγγενεῖς της τήν πίεζαν καθημερινά νά παντρευτεῖ, γιά νά μήν φύγουν ἀπό τά χέρια τους οἱ οἰκογενειακοί τίτλοι. Ἐκείνη, ὃμως, δέν ἤθελε νά παντρευτεῖ καί γιά νά ἀποφύγει τήν πίεση προσποιήθηκε πώς ἤθελε, ἀλλά ὑπό ἕναν ὃρο: Ἐκεῖνον πού θά ἔπαιρνε γιά σύζυγό της νά ἦταν πιό σοφός, πιό πλούσιος, πιό ὄμορφος καί πιό δοξασμένος ἀπ’ αὐτή.
  Παρουσιάστηκαν, βέβαια, πολλοί γαμπροί! Ἀλλά ποῦ νά βρισκόταν ἐκεῖνος πού νά συγκέντρωνε ὅλα τά προσόντα πού ζητοῦσε ἡ Ἁγία;
  Ἀπελπισμένοι οἱ γονεῖς της ἀποφάσισαν νά τή στείλουν σέ κάποιον ἀσκητή φιλόσοφο,
  γιά νά τή συμβουλέψει τί ἔπρεπε νά κάνει.
  Ὁ ἀσκητής λεγόταν Ἀνανίας. Ἦταν ἅγιος ἄνθρωπος καί ἀσκήτευε σέ μία ἐρημική τοποθεσία ἔξω ἀπ’ τήν πόλη. Ὅταν εἶδε τήν ἁγία, κατάλαβε, μέ τό χάρισμα πού εἶχε ἀπ’ τό Θεό, πώς θά γινόταν μιά θερμή Χριστιανή.
  Τῆς εἶπε, λοιπόν, πώς ἤξερε κάποιο Νυμφίο πού ἦταν πολύ πιό σοφός, πολύ πιό πλούσιος, πολύ πιό ὄμορφος καί πολύ πιό δοξασμένος ἀπ’ αὐτή! Ἐκείνη ἐνθουσιάστηκε καί ἤθελε νά Τόν γνωρίσει. Τῆς ἔδωσε τότε μία εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού κρατοῦσε τό Χριστό στήν ἀγκαλιά Της, καί τή συμβούλεψε νά κλειστεῖ στό δωμάτιό της, νά προσευχηθεῖ ὅλη τή νύχτα καί νά παρακαλέσει τήν Παναγία νά τῆς δείξει τόν Υιό Της!
  Ἡ ἁγία Αἰκατερίνη ἔκανε ὅ,τι τῆς εἶπε ὁ ἀσκητής καί τή νύχτα κουρασμένη ὅπως ἦταν ἀπό τήν προσευχή καί τήν ἀγωνία, τήν πῆρε ὁ ὕπνος. Καί τότε εἶδε ὅραμα. Εἶδε τήν Παναγία νά κρατάει σάν βρέφος τό Χριστό, ὁ ὀποῖος ἀκτινοβολοῦσε περισσότερο ἀπ’ τόν ἥλιο. Σέ προτροπή τῆς Παναγίας νά κοιτάξει ὁ Χριστός τήν ἁγία, ὁ Χριστός ἀρνήθηκε, ἔστρεψε ἀλλοῦ τό πρόσωπό του καί εἶπε πώς δέν μποροῦσε νά τήν δῆ γιατί ἦταν ὅλο σκοτάδι καί ἀσχήμια, λόγω τῆς καταστάσεως στήν ὀποία βρισκόταν. Ἄν ἤθελε νά Τόν δῆ ἔπρεπε νά συμβουλευτεῖ τόν ἀσκητή.
  Τότε ξύπνησε ταραγμένη καί νύχτα σχεδόν ξεκίνησε μέ μερικές ἄλλες γυναῖκες, γιά νά συναντήσει τόν ἀσκητή. Ὅταν ἔφτασε, ἔπεσε μέ δάκρυα στά πόδια καί τοῦ διηγήθηκε ὅλο τό ὅραμα. Ὁ ἅγιος ἀσκητής δέν ἔχασε τήν εὐκαιρία καί τῆς μίλησε γιά τήν
  χριστιανική πίστη, τό Χριστό, τήν ἀγάπη καί τή θυσία Του, γιά τούς ἀνθρώπους καθώς καί γιά τήν εὐτυχία πού βρίσκουν οἱ ψυχές κοντά Του! Ἡ ἁγία τά ἄκουσε ὅλα αὐτά μέ πολλή προσοχή. Ἀγάπησε τό Χριστό καί βαπτίστηκε!
  Τή νύχτα εἶδε πάλι ὅραμα. Εἶδε τήν Παναγία καί τό Χριστό. Ἀλλά αὐτή τή φορά ὁ Χριστός τήν κοίταξε μέ ἀγάπη καί στήν ἐρώτηση τῆς Παναγίας πῶς τήν ἔβλεπε, ἀπάντησε: «Τώρα ἔγινε λαμπερή, ἔνδοξη, πλούσια καί πάνσοφος. Τίποτε ἀπό τά παλαιά δέν βρίσκω ἐπάνω της. Ἔφυγε τό σκοτάδι. Ἐξαφανίστηκε ἡ ἀσχήμια της…..Τώρα ἀποφασίζω νά τήν
  νηστευθῶ, γιά νύμφη Μου ἄφθορο».
  Τότε ἡ ἁγία εἶδε, πώς ἔπεσε κάτω καί μέ δάκρυα Τοῦ εἶπε: «Ὑπερένδοξε Δέσποτα, δέν εἶμαι ἄξια νά δῶ τήν Βασιλεία Σου. Ἀλλά ἀξίωσέ μέ νά γίνω μία ταπεινή δούλη Σου». Ἐκείνη τή στιγμή ἡ Παναγία τῆς ἔπιασε τό δεξί της χέρι καί εἶπε: «Δός της, παιδί Μου, τό δακτυλίδι, νά τήν νυμφευθεῖς, γιά νά τήν ἀξιώσεις τῆς Βασιλείας σου τῆς αἰωνίου». Καί ὁ Χριστός τῆς ἔβαλε στό δάκτυλο ἕνα ὡραῖο δακτυλίδι λέγοντάς της: «Ἰδού σήμερον σέ λαμβάνω διά νύμφη Μου ἄφθορον καί αἰώνιον. Φύλαξε μέ ἀκρίβειαν αὐτήν τήν συμφωνίαν καί μή λάβεις πλέον ἄλλον νυμφίον ἐπίγειον». Ἔτσι ξύπνησε ἡ ἁγία Αἰκατερίνη καί εἶδε ὅτι στό δεξί της χέρι φοροῦσε τό δακτυλίδι!”

 4. Μιλαμε για εναν παρανοικο μανιακο δαιμονισμενο πανιβλακα βασικα δεν υπαρχει λογος να ασχολειται καποιος με αυτον τον ηλιθιο που εχει αυτη την ψυχωση εναντιον του Χριστου και της Σοφιας του συμπαντος και θελει να τους θαψει ολους κλπ για να ταιζει δαιμονικα παρασιτα και σκουπιδια οπως ο Ελεηνισμος του..

 5. Sorry το πανω ηταν για αλλο θεμα με τον δαιμονισμενο παρανοικο που προσπαθει να σκοτωσει το πνευμα του Χριστου και την Ψυχη του συμπαντος και εκφραζει αυτη την δαιμονικη ενεργεια που εχει δημιουργησει αυτο το προβλημα αναφορικα και με τον θεμα του Απολλωνα καθοτι ειναι δαιμονισμενοι παρανοικοι βασικα και ψαχνουν να βρουν καπου να φορτωσουν την αρρωστια τους και ασφαλως δεν τους φταιει ουτε ο χριστιανισμος ουτε κανενας για τον βιασμο της Σοφιας και των αρχαιων και των Αιωνων και μεσα απο αυτη την οπτικη ειχε δικαιο και στο αλλο θεμα ο Κωνσταντινος καθοτι βασικα εχον δημουργησει αυτον φοβο και αυτη την ανασφαλεια προς το πνευμα των Απολλωνιων το οποιο το εχουν εξευτελισει και το εχουν ατιμασει στον υψιστο βαθμο..

 6. ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΙΑΦΩΝΗΣΩ,ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΜΟΝΗ,ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ.ΤΟ ΠΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΝΟΗΣΕΙ ΟΥΔΕΙΣ!!!ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ!!!ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ.ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΠΑΝ?ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ.ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΕΙΠΕ ΜΗΝ ΜΕ ΨΑΧΝΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ,ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ!!!
  ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΥΣ,ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ,ΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟΥΔΑΚΙ ΤΟΥ ΤΟ ΠΑΝ!!!ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ.
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ,ΟΤΙ ΤΟΝ ΠΑΝ,ΕΝΑΝΝΘΡΩΠΙΣΤΗΚΕ.
  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ.ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ,ΝΑ ΔΕΧΘΕΙ,ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΝ,ΩΣ ΤΟ ΠΑΝ!!!
  ΕΝΑ ΝΤΕ!!!ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΘΕΜΑ..ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΜΕ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΕΥΣΟΥΝ.
  ΟΣΟΙ ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ,ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ,ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΝ,ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ,ΩΣ ΠΑΝ,ΠΛΑΝΩΝΤΑΙ ΠΛΑΝΗΝ ΟΙΚΤΡΑ!!!ΤΟΙΧΟΣ ΑΠΡΟΣΠΕΛΑΣΤΟΣ.
  ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

 7. μπραβο και στους τρεις αρθρογραφους .στο ρεζουμε.ο απολλων ηταν προφητης η ο χριστος διαβαζε απολλων? αποδεικνυεται ετσι οτι ειναι θεοπνευστη η αγια γραφη? παιρνουμε απο καπου ενα 666, το χωνουμε καπου και το βγαζουμε προφητικο . κυριε bar code βαλε σε παρακαλω το 666 γιατι δεν παμε καλα και γω για σενα θα στους εμβολιασω.??? ολοι ευχαριστημενοι ]].τα ιερατεια κανουν μπιζνες και μεις παιζουμε το πουλακι μας]].ετσι ηταν ετσι ειναι και κτλ..]].το μονο που μπορουμε να κανουμε ειναι να αναψουμε το φως να δουμε ποιος ποιοι ειναι οι επιβητορες.πολλοι δεν θελουν να αψουν το φως γιατι αν ειναι ασχημος ο επι θα στεναχοριθουν πιο πολυ ]].αστα κλειστα πριγκιπας ειναι]].

 8. Και ήρθε κι ο Μωάμεθ και ήπιαν όλοι παρέα τσίπουρα. ΠΑΝθρησκεια λέγεται και μην απορώ πως πέφτει σκεπτόμενος κόσμος στην πλάνη αυτή.
  Δεν υφίσταται ο όρος ειδωλολάτρες που διαβάζω πιο πάνω. Κανεις δεν έχω δει να φιλάει αγάλματα.τα αγάλματα τα δημιούργησαν για να τιμήσουν κάποιους…. Οποίους…!! Κάποιος λόγος θα υπήρχε υποθέτω..
  Έχω δει απειρα παραδειγματα εικονολατρειας όμως. Και δώσε γονάτισμα… Και δώσε φίλημα στην εικόνα. Δεν βρίσκω κοινή γραμμή μεταξυ του Χριστου και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ (ποσο μάλλον τον τίτλο του άρθρου) αλλά βολεύουν τα παραμυθια. Το μόνο βέβαιο ειναι οτι ο Χριστιανισμός πατησε με πολυ άσχημο τρόπο στον αρχαιοτερο κόσμο και παραποιησε όσο μπορουσε και γινότανε να το κάνει. Πράγμα που τώρα κάνει ο κάθε “μάγκας” Μουσουλμάνος με ξένες πλατες.
  Επίσης:πορφυριος;;;αλήθεια τώρα;κ μετα λέμε για ανθέλληνες. Αυτος ειναι χριστιανός ορθόδοξος όπως είχε πει… Ως εκ τουτου;;;;ξέρει κάποιος τη συνέχεια;;;τολμαει να την γράψει;
  Τουλάχιστον μέσα από όλα αυτά… Υπάρχει η παραδοχή ότι ο Απόλλωνας υπήρχε… Αρα τι ειδωλολάτρες κ πράσινα άλογα αναφέρονται από την εκκλησία και Σία τόσα χρόνια;
  Κουρασα και έκανα σύμπτυξη σε πολλα θέματα σε λίγες γραμμές… Συγγνώμη.. Αλλά δε γίνεται να διαβάζουμε και να ζουμε ότι προωθεί η ΝΤΠ την παν θρησκεία και παράλληλα να βγάζουμε σαν πηγές το όρος Σινά το Βατικανό και τον πορφυριο.και να μας αρέσει κι όλας το δεσιμο της ιστορίας…. Δλδ έλεος Έλληνες.. Ξυπνήστε και ας αρχίσει η δράση…
  Το φως είναι μέσα μας και πουθενά αλλου.
  Μην περιμένουμε από κανένα βοήθεια.. Εμείς είμαστε εδώ και τώρα είμαστε… Οχι για παντα… ΤΩΡΑ

  … …..
  Και χείρα κίνει..
  Έλεγαν κάποτε οι ειδωλολάτρες

 9. το αν ξεπηδησε η θρησκεια απο την ελλαδα ποιες επιρεασε απο ποιες υπεραστικε ας κατσουν οι βυζαντιολογοι να εντριβησουν. δεν χρειαζονταν οι προγονοι καποιον να τους πει οτι δεν κανει να λυμπιζεσαι την γυναικα του γειτονα.ο μωζες 2 βραδυα ελοιπσε και οι αλλοι βγαλαν τα ματια τους.αυτα παλια? γιατι σημερα τι?τι γινεται στο καρναβαλι στην πατρα? οι ανθρωποι πεινουν 2 κιλα κρασσι αντε κανα μπαφο οι αμαρτωλοι . και σπιτ στην γυναικασ . τι γινεται στο βραζιλιανικο καρναβαλι σημερα? χανει η μανα το παιδι και το παιδι την μανα . μαλλον θα παρουμε το μαρακανα.σε οποιον κανει καλο το σκυψιμο υπαρχει ελευρη βουληση.συν αθηνα και χειρα κινει

 10. Εκτός από το χειρόγραφο της Αγίας Αικατερίνης που δεν θα μπω στην διαδικασία βεβαίως να αμφισβητήσω, μήπως ξέρει κανείς να μου πει που αλλού υπάρχει καταγεγραμμένος αυτός ο χρησμός?
  Το χειρόγραφο αυτό που αναφαίρετε είναι το ίδιο το αρχαίο κείμενο που διασώθηκε από την Αγία Αικατερίνη? Όλα αυτά τα χειρόγραφα που βρέθηκαν και σε ποιον αιώνα ακριβώς γράφτηκαν και από ποιους? Είναι σε πλάκες γραμμένοι ή σε προχριστιανικά χειρόγραφα ? Ζητώ πιο λεπτομερείς πληροφορίες! Αν ξέρει κάποιος ας απαντήσει!

 11. Το θεμα της ειδωλολατρειας καταρχην εχει εξαχθει ως συμπερασμα απο την Πλατωνικη θεολογια καθοτι βασικα ο Πλατωνας καταδικασε επι της ουσιας τα πιστευω και τις πρακτικες της μαζας και μας μιλησε για το ανθρωπμορφισμο των θεων που τους εχουν προσαψει ανθρωπινα παθη (π.χ παιδοφιλια) και ταυτοχροναι διαχωρισε συμφωνα με την αντιληψη του την αρχετυπη δυναμη που ηταν γνωστος ως Απολλωνας.

  Επειτα υπηρξαν και οι Γνωστικες σχολες που αναπτυξαν την αντιληψη μας αναφορικα και με την εξωτερισκευση των εσωτερικων δυναμων και την ταυτιση αλλα και την αγκλυσωση του εγω με το εξωτερικο και αυτες οι αντιληψεις βασικα περασαν και μεσα στο δογμα ετσι οπως τους συμφερε. Ειναι ξεκαθαρο αλλωστε και με την απλη λογικη οτι οι πλειστοι αν οχι ολοι οι αρχαιοκαπηλοι ειναι ειωδολολατρες και δεν αναγνωριζουν για πααδειγμα τον Απολλωνα ως αυτο που μας λεει ο Ορφικος Υμνος και ο Νεοπλατωνισμος που ειναι ο δικαστης ολων των εθνων αλλα ως ενα εθνικο ειδωλο που τους κανει τα κεφια και αυτο βασικα καταληγει ασφαλως σε δαιμονισμο αλλα βαριεμαι να κατσω να αναλυσω το θεμα ξανα καθτοι αν και ειναι απλο να το διαπιστωσεις με αυτο που γινεται ειναι δυσκολο να το κατανοησεις.

 12. Η θρησκεια απλοποιησε καποια βαθυστοχαστα συμπερασματα που στην συνεχεια ομως εγιναν καρκινωματα καθοτι αποκοπηκε τεχνηεντως η διασυνδεση με την ριζα τους και επι του προκειμενου τους Αλεξανδρινους και δηλαδη τους Γνωστικος τους Ερμητιστες και τους Νεοπλατωνιστες που προεκυψαν αλλωστε απο το διαζυγιο του Σωκρατη και επειτα του Πλατωνα και τους Αριστοτελη που αυτοεξοριστηκαν και τελικα φτασαμε στον Αλεξανδρο και τους Γνωστικους και για αυτο αλλωστε σε τελικη αναλυση οπως εχω αναλυσει λεπτομερως οι νεοναζι αρχαιοκαπηλοι ειδωλολατρες και σε προεκταση δαιμονολατρες ειναι οι μεγαλυτεροι εχθροι των Απολλωνιων καθοτι δεν αναγνωριζουν καν αυτη την χρονογραμμη και το πως φτασαμε μεχρι το οικουμενικο οραμα του Αλεξανδρου.

  Εχουν επισης τιμασει και εξευτελισει στον υψιστο βαθμο το Απολλωνιο πευμα που ξαναγεννηθηκε μεσα απο τους Διαφωτιστες καθως προσπαθουν να καπηλευτουν και να περιορισουν την μνημη και το πνευμα των Απολλωνιων σε μια αδιεξοδη χρονογραμμη μεσα στα πλαισια της εθνοπαρακρουσης και μια ανυπαρκτη “πραγματικοτητα” που φορτιζετε με μισος κα βλακεια. Τα παντα ρει και το πνευμα μεταστοιχειωνετε και δεν υπαρχει κανενας αλλος Απολλωνας απο αυτον που ειναι και ο Αλεξανδρος που εδωσε διαταγη για την ανεγερση του Ναου του Amar.Utu και η προσβολη προς το προσωπο μαλιστα του Αλεξανδρου απο τους αρχαιοεθνοκαπηλους ειδωλολατρες που μαλιστα εκφραζουν την μνημη των δολοφονων του εχει ξεπερασει τα ορια.

  Σχετικα εδω:

  https://katohika.gr/meli/phanes/

  Υ.Γ Παλι καλα που υπηρξε αυτος που ειναι το γενος και η ριζα του Δαυιδ που ειναι η μοναδικη οδος της σωτηριας και απο το πνευμα του αρχαιου αλαζονα παιδοφιλου ελιτιστη που εκφραζετε ασφλως και μεσα απο την σημερινη ελιτ.

 13. Ασφαλως και υπαρχει η Απολλωνια γραμμη που οδηγει στον Χριστο αλλα οχι ασφαλως μεσα απο την οργανωμενη θρησκεια και προφανως υπαρχει τεραστιο θεμα με το μπλοκαρισμα της χρονγραμμης του Αλεξανδρου απο τους ειδωλολατρες νεοναζι αρχαιοκαπηλους, που οδηγησε επι της ουσιας μεσα απο τα Χριστικα μυστηρια και στον Μιθραισμο στην εμπειρικη διαπιστωση του ΙΑΩ που ηταν το μυστικο ονομα τοσο του Μιθρα οσο και του Απολλωνα και ηταν η αρχικη μεταφραση του Τετραγραμματου απο τους Εβδομηκοντα εκει οπου μαλιστα ενας απο τους Εβδομηκοντα ειχε το ονομα Απολλωνας και ΑΡΑ ηταν Ελληνας γνωστικος και οχι Ιουδαιος και ουτε Ιουδαιοχριστιανος.

  Ασφαλως η θρησκευτικη εξουσια εχει καψει και εχει θαψει την σχετικη γνωση ξεκαθαρα για λογους νοητικου ελεγχου ομως αυτη η γραμμη ξαναγεννηθηκε μεσα απο το Απολλωνιο πνευμα του Διαφωτισμου και υπαρχει ασφαλως λογος που εχει μπλοκαριστει αυτη η χρονογραμμη απο τους ειδωλολατρες εθνοκαπηλους φασιστες, καθοτι δεν συμβαδιζει το αναγεννημενο μεσα απο τον Αλεξανδρο αλλα και μεσα απο τον Χριστο Απολλωνιο πνευμα με τον εθνικισμο και την αρχαιοκαπηλια επι της ουσιας.

 14. Η ΛΟΓΙΚΗ ΔΕΝ ΟΔΗΓΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ,ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ.ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΟΥ,ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΑ,Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ,ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ!!!
  ΤΩΡΑ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ,ΤΟΝ ΑΚΑΤΟΝΟΗΤΟΝ,ΘΕΟΝ,ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ!!!
  ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ,ΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΨΑΞΙΜΑΤΟΣ?
  Η ΤΡΕΛΛΑ!!!
  ΔΙΟΤΙ Ο ΝΟΥΣ,ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΜΠΑΡΑΛΙΑ!!!ΚΟΜΜΑΤΙΑ!!!ΚΑΙ ΑΝΤΕ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΕΝΩΣΕΙΣ!!!
  ΓΙΑ ΚΟΥΝΑΤΕ ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑ ΣΑΣ,ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΥΑΛΟ?Η ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ,ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ,Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ?ΚΑΙ ΟΛΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΝ?ΚΑΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ,ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ,ΕΧΟΥΝ ΜΙΛΗΣΕΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ,ΓΙ ΑΥΤΟΝΠΟΥ ΕΙΝΑΙΑ ΔΥΝΑΤΟΝ,ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ?ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΣ,ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΧΕΔΙΟ,ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!ΑΝ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΙ ΤΟΤΕ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ!!!ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?
  ΞΥΠΝΑΤΕ.
  ΙΣΧΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Όταν ο χρόνος δεν σβήνει το πάθος για δημιουργία … δια χειρός Βασίλη Σαρημπαλίδη

Πετρελαϊκή της Καλιφόρνια: “Επτωχεύσαμεν” λόγω κορονοϊού