ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ, ΤΟ 1905

ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ, ΤΟ 1905

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ

Πολύ περίεργον φαινόμενον, το οποίον δεν δύναταί τις να κατατάξη ακόμη ούτε μεταξύ των φωτογραφικών, ούτε των μετεωρολογικών, ούτε των χημικών φαινομένων, απασχολεί κατ’ αυτάς τον επιστημονικόν κόσμον και τηρείται μυστικόν μέχρις ότου εξακριβωθεί περί τίνος ορισμένως πρόκειται.

Πρότινος ομάς σεβαστών προσώπων εν οις και γνωστοί επιστήμονες εξέδραμον μέχρι του όρους Παρνασσού εις την κορυφήν του οποίου επρόκειτο να ανέλθωσι.

Πράγματι εξεκίνησαν διά την κορυφήν πριν ακόμη ξημερώσει και έφθασαν πριν έτι ανατείλει ο ήλιος.

Μεταξύ των εκδρομέων ήτο και εις επιστήμων, όστις έφερε μεθ’ εαυτού και φωτογραφικήν συσκευήν.Ο ήλιος δεν είχεν ανατείλει εισέτι.

Οι εκδρομείς έλαβον θέσιν εις όμιλον και μεν το φως εκείνο, το οποίον χύνει εις το διάστημα ο φωτοβόλος δίσκος της ημέρας πριν εμφανισθεί επί του ουρανίου θόλου ο ερασιτέχνης φωτογράφος, ετράβηξε δυο-τρείς πλάκας.Οι διαφανείς άνθρωποι

Την επομένην οι εκδρομείς είχον επανέλθει εις Αθήνας και ο λαβών τας φωτογραφίας έσπευσε να εμφανίσει – όπως λέγουν – τας πλάκας.

Μόλις όμως είχεν αρχίσει η εμφάνισις παρατηρεί ότι τα σώματα των αποτελούντων τον όμιλον των εκδρομέων δεν διεγράφοντο επί της πλακός εναργώς, αλλ’ αμυδρώς ως σκιαί.

Ενώ τουναντίον τα πέριξ αντικείμενα ήσαν καθαρώτατα.

Και περιεργότερον ακόμη εις όλας τας πλάκας τούτο.

Αλλά περιέπεσεν εις μείζονα έκπληξιν όταν, αφού εξηράνθησαν αι πλάκες και ετύπωσεν επί φωτογραφικού χάρτου, είδεν ότι τα σώματα των εκδρομέων ήσαν τέλειαι σκιαί, αληθινά φαντάσματα.

Διεκρίνοντο τα χαρακτηριστικά των, τα ενδύματά των, αλλά δια μέσου αυτών διεκρίνοντο τα όπισθεν αντικείμενα.

Όπερ δε περιεργότερον: Διεκρίνοντο μέσα εις τα σώματά των τα χόρτα, τα λιθάρια, αι κροκάλαι και εν στυλίδιον, ένας μικρός πάσσαλος, τον οποίον είχε τοποθετήσει εκεί η γαιωδετική αποστολή.

Αι εικασίαιΈσπευσαν τότε να επιδείξουν τας εικόνας εις τους λοιπούς συνεκδρομείς, οι οποίοι έμειναν κατάπληκτοι, αγνοούντες που πρέπει να αποδοθεί το φαινόμενον τούτο.

Πολλαί εικασίαι εξηνέχθησαν.

Οπωσδήποτε πάντως ακτίνες εκπεμφθείσαι όπισθεν των εκδρομέων διεπέρασαν τα σώματά των και προσέβαλον την φωτογραφικήν πλάκα.

Ποίου όμως είδους ακτίνες;

Κατά τίνα γνώμην το φαινόμενον οφείλεται πιθανώς εις τας πέραν του ιώδους χημικάς ακτίνας του ηλιακού φωτός, αίτινες πριν προβάλει ο ήλιος εις τον ορίζοντα, επειδή είναι διαθλαστικώτεραι, διεθλάσθησαν εις τα στρώματα της ατμοσφαίρας και καμπυλωθείσαι προσέλαβον την φωτογραφικήν πλάκα, αφού διεπέρασαν τα ανθρώπινα σώματα.

Περίεργον όμως είναι ότι αι υπεριώδεις αύται ακτίνες διαπερώσι και τα οστά, διότι οστά δεν διεγράφησαν επί των φωτογραφικών πλακών.

Αλλά δεν αποκλείεται και η πιθανή εκπομπή ακτίνων εκ της ράχεως του όρους. Εξεφράσθη δηλαδή και η υπόνοια μήπως άλλας τι εκπέμπον χημικάς ακτίνας και προσκεχωσμένον να υπήρξεν η αφορμή του φαινομένου.

Τούτο είναι εύκολον να εξακριβωθεί δια πειραμάτων. Αν δηλαδή πρόκειται περί των υπωριωδών ακτίνων του ηλιακού φάσματος, το φαινόμενον θα παρατηρηθεί και εις άλλα σημεία.

Οπωσδήποτε η ομάς των εκδρομέων απεφάσισε τηρούσα μεγάλην επιφυλακτικότητα πριν ή προβεί εις ανακοίνωσιν να προβεί εις πειράματα ζητούσα και την γνώμην των κορυφαίων σοφών μας.

Φαντασθείτε δε αν επρόκειτο περί άλατος Ραδίου, το οποίον να εκπέμπει τας ακτίνας ταύτας.

Να επεφύλασσεν τάχα η Τύχη τοιούτον θησαυρόν δια την Ελλάδα;

Βρ.Υ.Γ. Ελησμόνησα να προσθέσω ότι αν πρόκειται περί νέων ακτίνων υπεριωδών, η ομάς των εκδρομέων, ήτις τας περετήρησε πρώτη σκέπτεται να τας ονομάσει ακτίνας Π. εκ του Παρνασσού εφ’ ου παρετηρήθησαν το πρώτον.

Το παραπάνω δημοσίευμα το διαβάζουμε στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στις 28/8/1905.

rakopolio
μέσω paraxeno.com

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

7 thoughts on “ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟ, ΤΟ 1905

  1. ΕΠΩΝΥΜΟΣ says:

    Επειδή έχω καταγωγή και διαμένω κοντά στο βουνό,οι ιστορίες είναι αμέτρητες που συνδέονται με ανεξήγητα γεγονότα.Από αστρικές πύλες,θεάσεις ΑΤΙΑ,περίεργων ήχων μέχρι νεράιδες,περίεργα πλάσματα και διαφορετικές συμπεριφορές..Θα ήταν ωραίο να το αναλύατε,κατοχικά νέα,με ένα θέμα ειδικά γι’αυτό..

  2. κανενας says:

    Δεν είναι παράξενο.Φωτογράφησε με κόντρα τον ήλιο και οι ηλιακές ακτίνες του μισοκαψαν τις φωτογραφικές πλακες.Αν ηταν σημερινό φωτογραφικό φιλμ δεν θα είχαν εμφανιστει καθολου οι φωτογραφιες ,τι να μη φωτογραφίζεις κόντρα στον ήλιο ειναι το πρωτο βασικό που μαθαίνουν όσοι ασχολούνται ή έστω και νερά είτε χημικά με τη φωτογραφία;Ίσως τα σημερινά κινητά αυτόν κλπ να έχουν αυτόματα γύφτο μέτρα καινδθαφραγματα και να καταφέρνουν να βγάζουν καλες φοτογραφιες κόντρα στον ηλιομαλλα παλιότερα τα πραγματα δεν ηταν ολα ετσι τοσι εύκολα και αυτόματα έπρεπε τις ρυθμίσεις να τις κανεις όλες μόνος σου και αν δεν τα καταφέρνει ειτε εβγαζες θολή φωτογραφία ειτε καιγόταν το φιλμ ειτε η φωτογραφια έβγαινε άλλωστε φωτεινή αλλωτε σκοτεινή ακκοτα καθόλου σκέτο μαυρο ,αλλά αν έκανες τις σωστές ρυθμίσεις εβγαζες τεκές φωτογραφία γιατί οι παλιότεροι γιαλινοι φακοί ηταν πιο τελιοι απο τους πλαστικούς σημερινούς και έβγαζαν απείρως πειοτικοτερες φωτογραφίες απο τις σημερινές αλλά έπρεπε να μοχθησεις να βγαλεις μια καλη φωτογραφία και καλή θέση να πάρεις και σωστο στησιμο και καλες ρυθμισεις να κανεις για να τομοετυχεις γι αυτο λεγεται και φωτογραφική τέχνη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *