10:07 - 06/04/2021

Άφωνη η Εισαγγελία. Τά σημεία καί τέρατα τών καιρών… τού ηλεκτρονικού ψευδάνθρωπου…

Άφωνη η Εισαγγελία. Τά σημεία καί τέρατα τών καιρών… τού ηλεκτρονικού ψευδάνθρωπου…

Εισαγγελέα, βάσει Συντάγματος πρέπει νά έχω πλυντήριον; Όχι μπορώ νά πλένω τά ενδύματα σέ μπουγάδα μέ τό χέρι…

Βάσει Συντάγματος πρέπει νά έχω αυτοκίνητον; Η απάντηση σού προφανώς είναι όχι… Μπορώ νά μετακινούμαι μέ τά πόδια εάν δέν θέλω συνόχημα….

Μήπως πρέπει νά έχω ηλεκτρικόν ρεύμα; Η απάντηση σού Εισαγγελέα είναι όχι, δικαιούμαι νά παραμένω εντός σκότους καί νά μήν διαθέτω ηλεκτρικές διευκολύνσεις μαγειρεύματος, ψύξης καί άλλων…

Μήπως διά νόμου καί δή βάσει Συντάγματος Εισαγγελέα πρέπει νά έχω σταθερόν ή κινητόν τηλέφωνον ή Η/Υ; Η απάντηση σού βεβαίως είναι όχι!

Μήπως διά νόμου καί δή βάσει Συντάγματος πρέπει νά διαθέτω χρηματοπιστοτική κάρτα, έχω ή δέν έχω χρήματα; Η απάντηση σού «εξυπνάκια» καί τής «πανέξυπνης» Βουλής, είναι βεβαίως όχι!

Αφού δήθεν βάσει τής Ψευδοδημοκρατίας σάς καί τής Δικτατορίας σάς, δέν είναι δήθεν εξαναγκαστικόν νά διαθέτω τηλέφωνον, Η/Υ καί χρηματοπιστωτική κάρτα, τότε διατί διά νά εγγραφώ ώς φοιτητής είς τά Πανεπιστήμια πρέπει νά κάνω τήν αίτηση μού διά μέσω Η/Υ καί νά πληρώσω ηλεκτρονικώς μέσω χρηματοπιστωτικής κάρτας;

Τότε διατί τό αστυνομικόν εξώδικον πρέπει νά τό πληρώνω μόνον διά μέσω ηλεκτρονικής χρηματοπιστωτικής κάρτας;

Τότε διατί διά νά κάνω αιτήσεις τίτλων ιδιοκτησίας είς τό Κτηματολόγιον πρέπει νά τίς κάνω μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλου Η/Υ; Όταν άρον άρον βεβιάσθηκαν νά κάνουν Κτηματολόγιον είς τήν Ελλάδα βάσει τού Κυπριακού Πρότυπου, θεώρησα ότι ήταν καλόν, αλλά λέγω διατί βιάζονται νά κάνουν καλόν αυτοί;

Γρήγορα ανακάλυψα ότι έπρεπε τά κτήματα τής Ελλάδος νά φύγουν από τήν χαρτούρα τών συμβολαιογράφων καί νά εγκλωβιστούν είς τά ηλεκτρονικά μητρώα τού σατανοσιωνιστικού κράτους. Τό έλεγα καί κάποιοι γελούσαν ή μέ θεωρούσαν παράξενον, αλλόκοτον, παράδοξον! Νάμαστε ή Namaste λοιπόν έν τίς έν λόγω προκείμενες αποδείξεις.

Όταν λίαν συντόμως θά σού λένε διά νά πωλήσεις, αγοράσεις ή καί χρησιμοποιήσεις τήν περιουσία σού ή νά κατοικείς είς τήν οικία σού πρέπει νά πληρώνεις φόρον ακίνητης ιδιοκτησίας καί αυτόν θά γίνεται ηλεκτρονικώς καί δέν θά έχεις όχι κάρτα, αλλά δέν θά έχεις επάνω σού μικροψήγμα/πομπόν συναλλαγών, θά καταλάβεις τί ακριβώς σού λέγω τώρα… Καί σύ μού λές θά νικήσεις καί δή χωρίς νά αποκτήσεις δεξιότητες πρωτόγονου καί Μάρτυρα!… Προσευχητή, Χεχωσμένου φυγά τής δικαιοσύνης….

Πού τό πάτε; Είσαστε ή δέν είσαστε υποκριτές γραμματείς καί φαρισσαίοι, ψεύτες, τυφλοί, παχουλοπερασάκηδες, αηδιαστικοί καί μερίδια τού συνστήματος τών σημείων καί τών τεράτων τών καιρών;

Τά σημεία καί τά τέρατα τών καιρών οπού θ’ ακολουθήσουν ρίχνουν τήν σκιά τούς έκ τών προτέρων. Σάς σκέπασε, σάς έκρυψε έν μέρει τόν ήλιον ή λόγω στραβομάρας τίποτε δέν αντιληφθήκατε;…

Δέν υπάρχει κράτος δήμου πλέον αδελφέ, ή ανήκεις καί είσαι κτήμα είς τό κράτος ή είσαι ελεύθερος πρωτόγονος σκληροεπιβιωμένος εναντίον τού κράτους. Βεβαίως, ούτε νά τό σκεφθείς ότι θά καλοπεράσεις εάν ανήκεις είς τό κράτος! Τό κτήμα δέν γίνεται καί δέν είναι ποτέ αυθέντης/αφέντης, αλλά είναι αναλώσιμον προϊόν τού κράτούς ήτοι τού ιδιοκτήτου τής μάνδρας….

Εάν θέλεις ν’ ανήκεις καί δή όχι είς Τόν Θέον, τότε ό,τι πάθεις χαλάλι σού!

Βάσει τού Συντάγματος εσείς δέν έπρεπε νά είσαστε εκεί οπού είσαστε αλλά εξόριστοι από πάσα εξουσία… Ό φοιτητής οπού θά επιμένει νά πληρώσει τοίς μετρητοίς, θά περάσει μετά είς τίς πρώτες επιλογές φοίτησης τού ή ώς διά μαγείας δέν θά περάσει είς τίς εξετάσεις; Καί άντε καί περάσει θά είναι ή δέν θά είναι στιγματισμένος εσαεί από τό σιωνοσατανομασσωνικόν σωβιέτ;…. Δηλαδή οί επιλογές οπού σού δίνουν είναι είτε γίνεσαι σκλάβος τούς είτε γίνεσαι μακαρίτης! Καί τί έχει νά ζηλεύσει καί νά φθονήσει ένας μακαρίτης από έναν σκλάβον; Χαχαχαχα!… Χαϊβάνι, νόμιζες τά ήξευρες όλα καί είσαι επιτυχημένος σ’ όλα, αλλά συντόμως θ’ ανακαλύψεις πώς τίποτε δέν ήξευρες καί σέ τίποτε δέν επέτυχες, αλλά επέτυχες νά αποτύχεις πλήρως καί δή ψυχικώς….

Δέν απορώ καθόλου δι’ εσάς οπού ούτε νά Μετανοήσετε θέλετε, ούτε σέ Θεόν πιστέυετε, καί ελπίζετε ν’ αλλάξουν όλα, μέ τά ηλεκτρονικά συνστήματα, όταν αυτά τά ελέγχουν εχθροί καί Αντίχριστοι! Παράλληλα σάς ταϊζουν σανό από εξωγήινους, παραεξωγήινους, θεούς οπού δέν προφύτευσαν ή ψευδοπροφύτευσαν, καί όσα είπαν άν είπαν δέν ήρθαν….

Δέν απορώ διόλου δι’ εσάς ούτε απορώ διά τό ότι δέν απορείτε εσείς οί ίδιοι δι’ εσάς τούς ίδιους. Θά μείνετε όμως μέ τήν Απορία… τού Άλφα Κεφαλαίον…. Καί δέν απορώ διόλου διά τό ότι ούτε αυτόν τό Καταλάβατε… Ούτε απορώ βεβαίως διά τό ότι δέν καταλάβατε τί σημαίνει καί ποίοι είναι δι’ εσάς οί παρεξωγήινοι…

Εμάς τούς παράξενους βεβαίως δέν ΜΑΣ καταλαβαίνετε εσείς οί απαράξενοι γνωστικοί λογικοί τής «λογικής»…. Θά κάτσεις πρώτον τραπέζι Κόλλαση καί ακόμη δέν θ’ απορείς. Αυτόν ομολογείται από τό γεγονός καί ρηθέν απ’ άγιους ανθρώπους ότι οί Κολλασμένοι δέν θά θυμούνται τήν ύπαρξην Τού Θεού! Διότι θά γίνει τό θέλημα τούς. Θά φύγουν από τήν μνήμη Τού Θεού καί απ’ αυτών η μνήμη διά Τόν Θεόν, οπού ούτως ή άλλως σέ πολλούς έφυγε από πρίν τήν πρώτη θέση σέ τραπέζι τής Κόλλασης. Ενώ άλλοι μέ τήν λέξη Θεός απλά αναφέρουν μία προσφώνηση κενόδοξη, χάριν λόγου, διά νά ενδώσουν τήν εντύπωση ότι πιστεύουν καί άλλα τέτοια κουρουφέξαλλα τής Αυτοπλάνης καί τής Πλάνης!

Θυμάσαι τί έπαθε ό Οδυσσεύς καί οί συντρόφοι τού μέ τά μάγια τής Κίρκης; Λησμόνησαν τά πάντα! Θυμούνταν μόνον τήν ειδική ζομπυκή εφύπνωση τής μαστούρας τής Κίρκης. Καί τότε από Θεία Αναλαμπή ό καθύποπτος Οδυσσεύς, είπε, τί θά γίνει εάν μία ημέρα δέν μαστουρώσω; Τήν επομένη προσποιήθηκε ότι μαστούρωσε, έκρυψε τό χαρμάνι καί καί Θυμήθηκε! Θυμήθου Άνθρωπε, Θυμήθου ότι είσαι ψυχή καί σ’ έχουν καταντήσει αποβλακωμένον μηχάνημα νενεκρωμένον…

Από αυτήν τήν περίεργη αναλαμπή τού Οδυσσεύς εκεί μακρυνά είς τήν Ισλανδία, γεννήθηκε συγγραφικότητα καί κινηματογραφικότητα τής επιστημονικής φαντασίας. Δέν απορώ διόλου τό ότι δέν καταλαβαίνεις! Αφού δέν Θυμάσαι καί δέν Αυτοθυμάσαι ποίος είσαι πώς νά Θυμηθείς; Μήπως έχεις χαθεί μέσα σέ κόσμους που καίνε; Άλλα σού λένε οί Κατσιμιχαίοι άλλα σού εννοώ, παρόμοια αλλά διαφορετικά…, απ’ εκείνα οπού κάνουν τήν Απόλυτη Διαφορά!…

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (4)

 1. Παναγιώτης Πολίτης 04/06/2021 @ 2:33 ΜΜ

  Για σου ρε Πανάγο από την μαρτυρική Κύπρο!

 2. Επίσης καπως έτσι οποιος δεν είχε ιντερνετ στο σπίτι του αναγκάστηκε να βάλει (και να βάλει το χέρι του στην τσεπη μηνιαία για τουλάχιστον όσον καιρό λέει το συμβόλαιο του με την εκάστοτε εταιρεία) για να παρέχει “δωρεάν” παιδεία στα παιδιά του.
  ΧΑχαΧΑ

 3. ΠάνοςΓέριμου 04/07/2021 @ 12:30 ΠΜ

  Χαίρε συνωνόματε Παναγιώτη, Ό Θεός μαζύν ΜΑΣ! Δέν θά εμβολιαστούμε καί θά νικήσουμε…

 4. ΠάνοςΓέριμου 04/07/2021 @ 12:31 ΠΜ

  ΑΑΑΑ, δίκαιον έχεις, αφού όπως καί νά τό λογαριάσεις, ό,τι καί άν λογαριάσεις, όλα υπέρ τών είναι. Ό Θεός μαζύν ΜΑΣ!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh