Κεντρικη ΔΙΕΘΝΗ Στην Ρώμη τα θωρακισμένα γενέθλια μιας αποτυχίας