Ο αριθμός 83

Λουκ. 1, 70-72 καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ, σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς, ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,

«Η Αγία Διαθήκη» in the Greek Isopsephy system equals 83

Δευτ. 8,3 καὶ ἐκάκωσέ σε καὶ ἐλιμαγχόνησέ σε καὶ ἐψώμισέ σε τὸ μάννα, ὃ οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες σου, ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.

ἐπ᾿ ἄρτῳ «הַלֶּ֤חֶם» in the Hebrew Gematria system equals 83
ζήσεται ὁ ἄνθρωπος «הָאָדָֽם׃ יִחְיֶ֥ה» in the Hebrew Gematria system equals 83

«הַלֶּ֤חֶם» ἐπ᾿ ἄρτῳ  = 83 = ζήσεται ὁ ἄνθρωπος «הָאָדָֽם׃ יִחְיֶ֥ה»


Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

PROFIT MAXIMISER

Μάθε πώς να να κερδιζεις σε ονλινε σελιδες στοιχηματισμου παντα !!

Ενα καταπληκτικο προγραμμα και μια απιστευτη ιδεα οπου με βαση της δικες τους προσφορες να βγαινεις 100% κερδισμενος παντα !

Διαβαστε το αρθρο μου να δειτε πως ξεπερασα τον περιορισμο στην χωρα μας για τις στοιχηματικες εταιριες

Ο μονος σιγουρος τροπος να κερδισεις στο στοιχημα 100%

Η προωθηση αυτη ειναι πρωθηση ενημερωσης και πληροφοριας και κατα κανεναν λογω δεν ειναι προτροπη προς στοιχηματισμο η επενδυση η οποιαδηποτε αλλη παρανομη πραξη ..!

ΤΙΜΗ: 1,5 € euro για τις πρωτες 14 μερες να δοκιμασεις το προγραμμα,Ηλεκτρονικο προιον για συνδρομη
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

η φράση «οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος» ουσιαστικά είναι «ζήσεται ὁ ἄνθρωπος» ακολουθούμενο από το «οὐκ» στην εβραϊκή. Επίσης, η λέξη άρτος έχει οριστικό άρθρο «ο» στον στίχο. Ως εκ τούτου, έχουμε την ακόλουθη σειρά των ταυτοτήτων:

μόνῳ «לְבַדּוֹ֙» in the Hebrew Gematria system equals 42
ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ «למען הודעך כי לא על» in the Hebrew Gematria system equals 456

« ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος»

«הָאָדָֽם׃ יִחְיֶ֥ה» ζήσεται ὁ ἄνθρωπος + «לְבַדּוֹ֙» μόνῳ  + «הַלֶּ֤חֶם» ἐπ᾿ ἄρτῳ  + «למען הודעך כי לא על» ἵνα ἀναγγείλῃ σοι, ὅτι οὐκ
83 + 42 + 83 + 456 = 8X83
42 + 456 = 6X83

Θυσιαστήριο του Κυρίου «מִזְבֵּ֫חַ יְהוָ֣ה» in the Hebrew Gematria system equals 83
(κεφαλίδα) κύλινδρος πάπυρου «הַמְּגִלָּ֣ה» in the Hebrew Gematria system equals 83

Ιεζ. 3,1-3 Καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, κατάφαγε τὴν κεφαλίδα ταύτην καὶ πορεύθητι καὶ λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. καὶ διήνοιξε τὸ στόμα μου, καὶ ἐψώμισέ με τὴν κεφαλίδα καὶ εἶπε πρός με· υἱὲ ἀνθρώπου, τὸ στόμα σου φάγεται, καὶ ἡ κοιλία σου πλησθήσεται τῆς κεφαλίδος ταύτης τῆς δεδομένης εἰς σέ. καὶ ἔφαγον αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκάζον.

Ο αληθινός άρτος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι «Η Αγία Διαθήκη» = 83. Το σώμα του αντιπροσωπεύεται από τον άρτο (= 83) που προσφέρεται στο Θυσιαστήριο του Κυρίου (= 83). Η τροφή  μέσω του Λόγου, ο Λόγος ως μάννα από τον ουρανό, και η κεφαλίδα (= 83), που ο Θεός έδωσε στον Ιεζεκιήλ για να φάει.

Επίσης
Στη Βίβλο ο αριθμός 83 αναφέρεται μόνο μία φορά. Όταν ο  Μωυσής και ο Ααρών αναλαμβάνουν το έργο να απευθυνθούν στο Φαραώ.

Εξ. 7,7 Μωυσῆς δὲ ἦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα, Ἀαρὼν δὲ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐτῶν ὀγδοηκοντατριῶν, ἡνίκα ἐλάλησε πρὸς Φαραώ.

Γεν. 6,17 ἐγὼ δὲ ἰδοὺ ἐπάγω τὸν κατακλυσμόν, ὕδωρ ἐπὶ τὴν γῆν καταφθεῖραι πᾶσαν σάρκα, ἐν ᾗ ἐστι πνεῦμα ζωῆς, ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ὅσα ἐὰν ᾖ ἐπὶ τῆς γῆς, τελευτήσει.

τὸν κατακλυσμόν «הַמַּבּ֥וּל» in the Hebrew Gematria system equals 83

Επίσης
εργασία, κόπος, μόχθος, ωδίνες «יָגַע» in the Hebrew Gematria system equals 83

11 x 83 = 913

Η πρώτες εβραϊκές λέξεις της Βίβλου Γεν. 1,1 Ἐν ἀρχῇ «בְּרֵאשִׁ֖ית» ισοψηφούν με τις ελλληνικές λέξεις «ὁ πατὴρ ὁ Θεός»

Ιω. 6,27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.

«ὁ πατὴρ ὁ Θεός» in the Greek Isopsephy system equals 913
Ἐν ἀρχῇ «בְּרֵאשִׁ֖ית» in the Hebrew Gematria system equals 913

Ματθ.13,33 ῎Αλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

Σάτα ήταν μέτρο στερεών και συναντάται στην Καινή Διαθήκη. Η μία σάτα ισοδυναμεί με σχεδόν 13 λίτρα.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82

«σάτα τρία» in the Greek Isopsephy system equals 913

ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ 3,10 διδασκαλίαν πρὸς ἐλεγμόν πρὸς ἐπανόρθωσιν
ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11,1 ὑπόστασις πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων

«ἔλεγχος» in the Greek Isopsephy system equals 913

Ιω. 2,19 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

«ἐγερῶ» in the Greek Isopsephy system equals 913

filarianna1

Loading...

3 thoughts on “Ο αριθμός 83

 1. filarianna says:

  Αναφορά: Τραγωδία στην Καβάλα: 11 μετανάστες απανθρακώθηκαν
  μετά από σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό
  https://katohika.gr/ellada/tragodia-stin-kavala-11-metanastes-apanthrakothikan-meta-apo-sygkrousi-ich-me-fortigo/

  Στις 5:15 τα ξημερώματα του Σαββάτου

  Επιστ. Ιακώβου [5:15] καὶ ἡ [εὐχὴ] τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.

  «Ευχή» = » θυμιάματα πολλά» [Αποκ.Ιω. 8:3]= Αρχάγγελος = 1013

  Το «ατύχημα» συνέβη στις 13/10 ή 10/13 [1013]

  83 – 38
  https://katohika.gr/nea-taksi-pragmaton/aprili-mou-ksanthe-kai-mai-myrodate/
  https://katohika.gr/sinomosia/38os-parallilos/

  Προσοχή στον αριθμό του παραπάνω εδάφιου/στίχου [5:15] και τη σχέση
  του περιεχομένου με την εβραϊκή λέξη

  Προσευχή «תְּפִלָּה» Hebrew Gematria 515

  «λιβανωτός» [Αποκ.Ιω. 8:3] = «προσευχή» = «Εντολή Κυρίου» =1463

  Επίσης
  Επιστ. Προς Τιμ. Α’ 2:1 Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις,
  προσευχάς, [ἐντεύξεις] , εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων ἀνθρώπων

  Επιστ. Προς Τιμ. Α’ 4:5 ἁγιάζεται γὰρ [διὰ λόγου Θεοῦ καὶ ἐντεύξεως].

  [παράκληση/μεσιτεία] «Έντευξις » = 1030 = 515Χ2
  Δηλαδή το διπλό της λεξαριθμικής αξίας της προσευχής στα εβραϊκά.

  «Προθεσμία» [Προς Γαλ. 4:2] = «Παρθένος» [Ματθ. 1,23] = «υδρία» [ Ιω. 2,6]=515

 2. filarianna says:

  Ευχή = θυμιάματα πολλά [Αποκ.Ιω. 8:3]= Αρχάγγελος = 1013

  Σε ολόκληρη την Αγία Γραφή, η μοναδική αναφορά της λέξης «Αρχάγγελος»
  απαντάται στο στίχο 9 της επιστολής του Ιούδα, … Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος …

  arithmosofia.com/ResultsByValue.aspx?value=1772

  τίτλος που δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο άγγελο πέραν του Μιχαήλ.

  https://katohika.gr/stranger-voice/to-pio-kryfo-paramythi-einai-afto-pou-sto-telos-nikaei-o-drakos/#comment-472196

  Με αφορμή την 13η Οκτωβρίου
  13 ~ 31 Halloween

  https://katohika.gr/sinomosia/teleia-imerominia-gia-sfageio-stis-223-322-giati-ston-kosmo-tous-ola-einai-anapoda/#comment-252378

  Ο «δεν έχεις» Τσίπ(ρ)ας, ανάλαβε προσωπικά την επιτυχή ολοκλήρωση εξόντωσης μας,
  ως υπουργός Εξωτερικών στις 17/10

  17/10 + 23 – 24ημέρες [ανάλογα πως μετράς] → 9/11 [313 ημέρα του χρόνου]

  Θα σημειώσω και την 19/12 ως καθρέπτη της 24/7 148! Ημέρες
  .biblewheel.com/GR/GR_148.php
  24 ~ 42
  https://youtu.be/jGrjKMVhJdU

  επίσης
  8/11/2018 +99 ημέρες 18/11/2018
  εκδήλωση
  Το τραγουδακι της Ενδεκατης βραδυνης …και μετα αναμονη !
  https://katohika.gr/diethni/to-tragoudaki-tis-endekatis-vradynis-kai-meta-anamoni/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *