ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ 1ο

Η Ελληνική Γλώσσα είναι δεν είναι μία απλή γλώσσα. Η Ελληνική Αλφάβητος (Άλφα-Βήτα) είναι μία νοηματική και αστρική γλώσσα, όπου εμπεριέχει αρκετά μηνύματα που οφείλεις να τα αποκωδικοποιήσεις. Η Ελληνική Αλφάβητος περιέχει γράμματα. Όμως κάθε γράμμα επειδή είναι κι ένα πνεύμα… αντιστοιχεί και σ’ έναν αριθμό. Έτσι έχουμε μία αντιστοιχία για το κάθε γράμμα… με τους ανάλογους αριθμούς, όπως βλέπετε στον παραπάνω πίνακα.

Έτσι στον πίνακα αυτό… διαπιστώνουμε ότι το γράμμα Άλφα π.χ. αντιστοιχεί με τον αριθμό 1, το γράμμα Βήτα με τον αριθμό 2 κ.ο.κ. Όταν έχουμε μία συλλαβή ή μία λέξη ή μία πρόταση…. αυτές αντίστοιχα βγάζουν ένα αποτέλεσμα αριθμητικό… εάν προστεθούν βέβαια π.χ. η λέξη ΕΛΛΗΝ=123 που σημαίνει ότι αντικαταστήσαμε το κάθε γράμμα μ’ έναν αριθμό, όπου Ε=5, Λ=30, Λ=30, Η=8, Ν=50….όπου στη συνέχεια τα προσθέσαμε όλα μαζί και βγήκε το αποτέλεσμα: 5+30+30+8+50=123… οπότε η λέξη ΕΛΛΗΝ… αντιστοιχεί σε αριθμό με το νούμερο… 123. Αυτή η διαδικασία λέγεται λεξαριθμική ανάλυση.

Φυσικά στην προκειμένη περίπτωση της λέξης ΕΛΛΗΝ=123… σημαίνει ότι ο κάτοχος της έννοιας και της αξίας της συγκεκριμένης λέξης : ΕΛΛΗΝ… όπου παρατηρούμε ότι έτσι αρχίζει η αρίθμηση των Πυθαγόρειων αριθμών… και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο ΕΛΛΗΝ είναι αυτός που φέρει την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Οπότε η λέξη ΕΛΛΗΝ… είναι τίτλος διαχρονικός. Εξάλλου ο Πυθαγόρας μας το λέγει ξεκάθαρα ότι: «το γαρ σοφότατον των όντων εστίν ο αριθμός.»… και ο ΕΛΛΗΝ είναι αυτός που φέρει και τις μαθηματικές-φιλοσοφικές αυτές αξίες και ιδιότητες.

Όταν έχουμε δύο ξεχωριστές προτάσεις που ισοβαθμούν στο τελικό αποτέλεσμα π.χ. ΠΙΝΑΞ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ = Ο ΘΕΙΟΣ ΚΩΔΙΞ = 1258… αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία σύζευξη και ένωση εννοιών μεταξύ τους… οι οποίες χρησιμοποιούνται στο νοητικό επίπεδο για να διαμηνύσουν κάτι που πρέπει να προσέξουμε και να το ψάξουμε. Από μόνη της η λεξαριθμική ανάλυση δεν έχει νόημα, γιατί απλά είναι ένα εργαλείο και τίποτε παραπάνω και οφείλουμε να την χρησιμοποιούμε κατά βούληση… μόνον όταν είναι χρηστική για τον εαυτό μας.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εκτός από τη λεξαριθμική ανάλυση… (νεότερος όρος…) οι πρόγονοί μας χρησιμοποιούσαν τον όρο συναριθμική ανάλυση. Γενικά η όλη διαδικασία των λεξαριθμικών και συναριθμικών ιδιοτήτων…. για οποιαδήποτε ισοψηφία μεταξύ λέξεων, φράσεων και λογικών προτάσεων… διέπονται και από κάποιους συγκεκριμένους κανόνες.

Σε κάθε λέξη εάν προσθέσουμε στο τέλος όλους τους αριθμούς έχουμε έναν τελικό αριθμό που λέγεται πυθμένας π.χ. στη λέξη: ΕΛΛΗΝ=123… 1+2+3=6…. και γιατί να έχει πυθμένα η λέξη ΕΛΛΗΝ τον αριθμό έξ-ι (6) και όχι κάποιον άλλον;… επειδή ακριβώς… Αδέλφια… έχει να κάμει με τον πρώτο τέλειο αριθμό… δηλαδή… ο μικρότερος τέλειος αριθμός στα μαθηματικά… είναι ο αριθμός 6 και οι διαιρέτες του 6 είναι αντίστοιχα οι αριθμοί: 1, 2, 3 και το άθροισμα αυτών είναι ίσο με 6… (1+2+3=6). Άλλοι τέλειοι αριθμοί είναι οι 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248 και ο 8128.

Με εντολή λοιπόν του Διός… ( ο πρώτος ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ… ΕΞ=6….ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ….εις την Ελληνικήν Αλφάβητον…. και από 6,60,600…(βλέπε πίνακα)… μετατρέπεται…. εις δεξιόστροφην ΕΛΙΚΑ….666. Το ΚΥΑΜΩΝ ΑΠΕΧΕΤΕ…. που ξέραμε και μας δόθηκε… με τους αντίστοιχους πυθμένες 6Χ6…..χρειάζεται….ένα ζάρι… δηλαδή ένας ΚΥΒΟΣ=762=>7+6+2=15=>1+5=6…..ώστε να έρθουν οι περιζήτητες… οι ΕΞΑΡΕΣ….(ΕΞ…ΑΡΕΣ)…. ώστε να γίνει ο αριθμός 36…. που δηλώνει εκτός των άλλων και τη θερμοκρασία του σώματος μας… (6Χ6)=36 και εάν προστεθεί τότε έχουμε: 3+6=9… αριθμός θέασης… που βλέπετε στον παραπάνω πίνακα, όπου τελειώνει η πρώτη σειρά… και μας δείχνει το Θείον κάλεσμα… όπου ο θεός….ΖΕΥΣ=612=>6+1+2=9 μας δίδει το ζην… δηλαδή τη Ζωή και είναι η έναρξη….. ΕΝ-ΝΕΑ(ρχή)… μια νέα αρχή… για το Ελληνικό γένος.

Ως ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ… σας γράφω… όπου και το (Ε.Ι.)….. ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ… δηλαδή… το επίγραμμα του Θεού Ε=ΕΙ…..β! προσώπου του ρήματος ειμί…. που σημαίνει… «Υπάρχεις, συ εί ο Θεός»…. και που διαβάζοντας το ανάποδα… δηλαδή ….ΙΕ…. σημαίνει Ja-He… Ιαχ-βέ… που σημαίνει εις τα Εβραϊκά ο ΩΝ… (αυτός που υπάρχει)…. και ενέχει την λατρεία του Κρόνου…. την οποίαν ακολουθούν οι Σημιτικοί λαοί.

Το περί του ΕΙ…. ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ…. ξεκαθαρίζεται από την φράση: « Έκτη δ’ γενεή καταπαύσατε οιμόν αοιδής»…δηλα δή… « Εις την έκτην γενεάν παύσατε το άσμα σας….» όπου μας δηλώνει… ότι εις τον αριθμό 6 (ΕΞ)… ήτοι (ς) στίγμα… σταματάει η πρόοδος δια το θνητόν γένος. Αν νοήσατε καλώς…. χωρίς το (ς) στίγμα… δηλα δή την ΕΛΙΞς = 111… που αποκωδικοποίησα κάποια στιγμή… δεν ημπορούμε να ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΟΥΜΕ.

Οφείλετε να γνωρίζετε ότι… Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΙΣ μας γίνεται εις τα Ιερά μας…. διά των: ΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑΣΤΟΣΤΟΜΑ…..δηλαδή… (ΜΑΣΤΟΣ…..ΣΤΟΜΑ…..) δηλαδή… όπως σε κάθε μωρό χρειάζεται τον μαστό και δια του στόματος να πιεί το γάλα του…. έτσι κι εμείς…. νοητικά… « ΤΟ ΜΩΡΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΘΕΟΥ»… χρειαζόμαστε τον ΜΑΣΤΟ της ΓΝΩΣΗΣ…. για να ρουφήξουμε το ΓΑΛΑ…. του ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ.. (ΓΑΛΑ….ΑΞΙΑΣ)…. ώστε να καταστούμε… ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΛΛΑΝΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.

Ο μαστός αυτός της γνώσης είναι η ίδια η Αλφάβητος και κατ’ επέκταση η ίδια μας η γλώσσα… όπου ανακαλύπτουμε τα μυστικά της.

ΕΙ=15–> 1+5=6

Συμπέρασμα: Άρα ο αριθμός έξι (6….) είναι πολύ σημαντικός… διότι είναι ο αριθμός της Ψυχής.

ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΗΣ=Ε.Ι.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
diadrastika.com

Loading...

16 thoughts on “ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ… ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΤΑ ΔΙΔΑΞΕ ΚΑΝΕΙΣ

 1. croif101 says:

  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΩ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ,ΔΛΔ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙΣ ΑΠΛΟΣ ΕΛΛΗΝ!!!
  ΑΛΛΑ ΕΛΛΑΝΙΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΞΗ!!!
  ΜΟΝΟ ΘΕΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΡΙ ΠΡΑΞΗ.
  ΙΧΝ+

 2. ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

  ΜΑΣ ΤΑ ΕΔΕΙΞΕ ΚΑΠΟΙΟΣ..
  ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΙΑΝΟΥ..
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ..
  ΕΙΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑ «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ».
  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΣ ΜΠΕΙ ΣΤΟΝ ΥΔΡΟΧΟΟ.

 3. ΑΝΩΝΥΜΟΣ says:

  ΟΧΙ..
  ΛΑΘΟς ΚΑΝΕΙΣ..
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΠΝΕΥΜΑ».
  ΚΑΘΕ ΛΕΞΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ.
  ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ ΤΑ ΕΔΩΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ.
  ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ 666 ΓΙΑ ΤΟ «ΘΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ..ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΠΕ.
  ΥΔΡΟΧΟΟΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ.

  • Νικόλαος says:

   Τὸ πρᾶγμα δὲν εἶναι τόσο ἁπλοῦν.
   Ἐν πάσει περιπτώσει ὁ ἀριθμὸς 666 εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἀρίθμησιν εἶναι χξς΄

  • croif101 says:

   ΕΙΝΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΠ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ,ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ.
   ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΣΑΤΑΝΑΣ.
   ΤΙ ΣΟΥ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙΣ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΥΙΟΣ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ.
   ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ,ΤΡΙΑ ΕΝΝΙΑΡΙΑ ΔΛΔ ΘΕΟΣ!!!
   ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥΣ,ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΙΟΙ ΜΟΥ.
   ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ,ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΑΠ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ,ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ.
   Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ.
   ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΡΙΑ ΕΝΝΙΑΡΙΑ.
   ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ.
   Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
   ΟΣΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟ 666,ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΠΤΩΤΟΙ,ΑΛΛΑ Η ΠΟΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΙΜΟΝΕΣ!!!
   ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΤΩΣΗ,ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ.
   ΛΥΠΑΜΑΙ,ΑΛΛΑ ΑΠ ΟΤΙ ΒΛΕΠΩ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ,ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΞΑΡΙΑ,ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΝΝΙΑΡΙΑ.
   ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.
   ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

 4. Ανώνυμος says:

  γιατι υπαρχουν στον πινακα αριθμοι απο δεκαδες και εκατονταδες και στον τελικο υπολογισμο σβηνουμε απλα τα μηδενικα; επισης αν οι λεξεις με το ιδιο αθροισμα συνδεονται τοτε με μια προχειρη ερευνα η λεξη Θεος δινει αθροισμα 284 οπως και η λεξη αγιος αλλα επισης δινει και τη λεξη παρκιγκ λονδινο και αλλα. πως σχετιζονται αυτα μεταξυ τους;

 5. Ανώνυμος says:

  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΥΕΣΤΕΡΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΨΗΛΟΤΑΤΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ…ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΔΟΘΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ…Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΛΥΣΣΑΛΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΟΝΟΝ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΛΑΟΙ …ΜΕ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ….ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΗΝΗΜΗ ….ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ….ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΤΡΙΑΔΥΚΟ ΘΕΟ…. ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΟ ΠΛΟΥΤΟ ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ… ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ…ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ Ο ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΣ ΑΘΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ

 6. croif101 says:

  ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ?
  ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ,ΚΑΙ ΩΣ ΖΩΗΝ ΓΕΝΝΑ!!!
  ΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΕΚΡΟΣ!!!ΔΛΔ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΛΗ.
  ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ,ΑΛΛΑ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ,ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΤΕ,ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ.
  ΙΗΣΟΥΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ,ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΕΙ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΖΗΤΕΙ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ,ΖΗΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ.ΚΑΝΤΕ ΤΟ.
  ΑΜΗΝ

 7. Aatoc Amhn says:

  Οὐ μὴν ἀλλὰ :
  τὸ στ, νὰ μὴ τὸ ἐμπαίζουμε,ὥστε ἄλλωτε να τὸ χρησιμοποιοῦμε ὥς στ = 6 , καὶ ἄλωτε ὅταν μᾶς συμφέρη,
  νὰ τὸ ὑπολογίζουμε ὤς σ+τ =500.
  Κάπως ἔτσι ἐμπαίζουμε τὴν Θεόσταλτον ἀλφάβητον τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ.
  Κι΄ἐγὼ θυμόνω, πάρα πολὺ ΜῈ ἘΚΕΊΝΟΥΣ ποὺ ὑπερασπίζοντε
  τὴν ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ.. ….πρὸς ἀπόδειξιν πεπλανημένων συμπερασμέτων.
  Διότι το ΣΤ΄. ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤ΄. = 6
  ΚΑΙ………..ΝΑΙ ΘΥΜΩΝΩ Ω Ω Ω .

  • Νικόλαος says:

   Ὡς πρὸς τὸ στ τοῦτο βλακωδῶς καὶ κακοπροαιρέτως ἔχει ἀντικατστήσει τὸ διπλοῦν γράμμα ς (στῖγμα) τὸ ὁποῖον εἰς τὴν ἐλληνικὴν ἀρίθμησιν εἶναι ὁ ἀριθμὸς 6.
   Συνεπῶς ὅπου βλέπεις στ ἔχε πάντοτε κατὰ νοῦν τὸ ς ὅπως ἐξ ἄλλου συμβαίνει καὶ εἰς τὰ ἄλλα τρία διπλᾶ γράμματα, ζ=δσ, ξ=κσ, ψ=πσ.

 8. anm says:

  το πιό απίθανο από όλα:

  π = ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

  ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ = 338+1016+940 = 2294

  ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ = 730

  2294/730=3,14

  !!!

 9. Νικόλαος says:

  ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ!!

  _ Μέχρι πότε ὁ κάθε ΨΥΧΑΝΩΜΑΛΟΣ θὰ δισύρῃ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ κατ’ ἐπέκτασιν τὴν Ἑλληνικότητα;

  _ Μέχρι πότε ὁ κάθε ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ θὰ δίδῃ βῆμα εἰς αὐτὴν τὴν ἀθλιότητα;

  _ Μέχρι πότε ὁ κάθε ΜΑΛΑΚΑΣ θὰ δίδῃ ἐν προκειμένω σημασίαν εἰς αὐτὰ τὰ ὁποῖα διαβάζῃ;

  Ὅθεν καὶ συνάγεται ὅτι τὸ σημερινὸν κατάντημα τῆς Ἑλλάδος οὔτε τυχαῖον οὔτε οἰκονομικὀν εἶναι.

 10. ΝΙΚΟΣ says:

  ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 1. ΚΩΔΙΞ 2.ΕΠΙΚΛΗΣΗ=ΠΡΟΣΕΥΧΗ 3.ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΑΠΟΔΑ= Ω! ΨΥΧΗ ….ΚΛΠ 4.Η ΚΛΙΜΑΞ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΒΟΣ ΤΟΥ 3 ΔΗΛΑ ΔΗ ΠΑΝΤΑ 27 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ 5.ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΚΟΨΑΝ 3 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑ ΕΞΗΣ=ΤΟ F=ΔΙΓΑΜΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΣΤ=ΣΤΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΙΓΜΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΤΑΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ {S} ΛΕΓΟΤΑΝ ΚΑΙ «ΕΠΙΣΗΜΟΝ» ΑΚΟΜΗ «ΚΟΠΗΚΕ» ΤΟ ΚΟΠΠΑ=Q ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΜΠΙ.ΕΤΣΙ ΕΜΕΙΝΑΝ 24 ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΨΗ ΟΠΩΣ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.6.ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ.7.ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΣΑΝ ΝΟΤΕΣ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΡΑΦΗ.ΓΙΑΥΤΟ ΑΝ ΠΡΟΦΕΡΕΙΣ ΣΩΣΤΑ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ {ΣΕ ΑΥΤΟ ΣΕ ΒΟΗΘΟΥΣΑΝ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΙΞΗΣ} ΤΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΔΟΝΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝ-ΤΟΝΙΖΟΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ 7.ΕΙΚΑΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΝ=ΣΥΝ-ΠΑΝ.»ΤΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΜΑΣ ΕΔΩΚΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ» ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ »ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ» ΣΥΝ-ΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΠΑΡΑ-ΚΑΛΩ!

Γράψτε απάντηση στο ΝΙΚΟΣ Ακύρωση απάντησης

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *