Η Θεωρία ότι δεν υπάρχουν Εβραίοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες….

Η Θεωρία ότι δεν υπάρχουν Εβραίοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες…. Είδαμε & βλέπουμε Θεωρίες ότι εμείς οι Έλληνες δεν υπήρξαμε, δεν υπάρχουμε, δεν είμαστε Έλληνες. Οι Θεωρίες αυτές προέρχονται από πράκτορες & τους ίδιους τους Διεθνείς Πωλειτικούς που θέλουν να μας απαξιώσουν από προσώπου γης & με τη δράση τους αυτή εμφανέστατα προδηλώνουν την επιθυμία τους να … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η Θεωρία ότι δεν υπάρχουν Εβραίοι, Ιουδαίοι, Ισραηλίτες…..