20:03 - 30/01/2015

Ἄρθρo-ἀποκάλυψη: Ὁ βρώμικος ρόλος τῶν «σκοτεινῶν δυνάμεων» ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ Χριστιανισμὸς»

τοῦ Νικολάου Στ. Ψαρουδάκη, δικηγόρου-δημοσιογράφου, Ἀθήνα

Εἶναι γεγονὸς ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος μας, αὐτὸς ὁ προδομένος καὶ πονεμένος λαός, δὲν μπορεῖ νὰ θεωρήσει φυσιολογικὰ τὰ ὅσα συνέβησαν καὶ συμβαίνουν στὸν δημόσιο βίο. Ἔτσι ἀποτελεῖ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ ἀνακαλύψει αὐτὰ ποὺ ἐνῶ ὑπάρχουν ἐπίσημα, τὰ ἀγνοεῖ. Γι΄ αὐτὸ θὰ γίνει προσπάθεια νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ καταχθόνιος ρόλος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ποὺ πολλοὶ ἀγνοοῦν. Ἐλάχιστοι γνωρίζουν…

τί εἶναι μασονία, ρόταρυ, ΧΑΝ-ΧΕΝ, προσκοπισμός, χιλιασμός, σιωνισμὸς κ.α.

Νὰ διευκρινήσουμε ὅτι ὅταν λέμε «σκοτεινὲς δυνάμεις», ἐννοοῦμε τὸ ἠθικὸ σκοτάδι, τὴν κακία τὴν διαστροφή, τὴν ἀπάτη καὶ τὸ μίσος. Ὅλες αὐτὲς οἱ ὀργανώσεις καμουφλάρονται καὶ παρουσιάζονται μὲ ἀθώα καὶ ἀδιάβλητα προσωπεῖα π.χ. δικαιοσύνης, ἀγαθοεργίας, ψυχαγωγίας κ.τ.λ., ἐνῶ ὁ σκοπὸς ἐπιδίωξής τους εἶναι διαφορετικός. Βασικό τους ὅπλο ἡ ἀπάτη καὶ ἀρχηγὸς τους ὁ σατανᾶς.

Μετὰ τὴν ἄρνηση τῶν Ἑβραίων νὰ δεχθοῦν τὴν Χριστιανικὴ Διδασκαλία τὸ ὅλο ἔργο τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου, περνᾶ στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος… Οἱ Ἑβραῖοι δὲν συγχώρεσαν ποτὲ στὴν Ἑλλάδα τὸ γεγονὸς αὐτό… Στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μίσησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ πρόσωπο τῆς Ἑλλάδος πολέμησαν τὸ Χριστό.

Σχετικὰ μὲ τὸ μίσος τῶν ἑβραίων ἐναντίον ἐκείνων ποὺ βαπτίζονται χριστιανοὶ θὰ ἀναφέρουμε τὴν περίπτωση τοῦ ἑλληνοεβραίου ποιητῆ Γιοσὲφ Ἐλιγιᾶ Γιοσὲφ τοῦ «ἀδικοχαμένου ποιητῆ» γιὰ τὸν ὁποῖο κάνει λόγο στὴ «Βραδυνῆ» τῆς 12ης Αὐγούστου 1963 ὁ Γερ. Δ. Κασόλας, γράφοντας μεταξὺ ἄλλων: «Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὁ Γιοσὲφ (πρὶν ἀκόμα πιαστεῖ ἀπὸ τὴν ἀσφάλεια τῶν Ἰωαννίνων) μοῦ ἐμπιστεύθηκε σὲ παθιασμένο γράμμα του ἕνα πολὺ σοβαρὸ μυστικό του ποὺ τούτρωγε τὰ σωθικά: ὅτι ἀσφυκτιοῦσε σὰν ἀπὸ βραχνὰ ἡ ζωὴ του μέσα στὴν πατρογονική του θρησκεία. Ἤθελε νὰ ἀλλάξει νὰ γίνει Χριστιανός… Καὶ ὑποψιάζομαι σήμερα πὼς ἡ παραπάνω αἰτία ἔκανε νὰ κινηθεῖ ὅπως κινήθηκε ὁ Ἰουδαϊσμὸς μὲ τὸν Σαμπεθάϊ Καμπιλὴ ἐναντίον τοῦ Γιοσέφ…»

Καὶ σήμερα τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας βρίσκεται στὰ χέρια τῶν ἑβραίων σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι τὸ 1898 ἵδρυσαν στὴν Ἐλβετία τὴν «Λαϊκὴ Τράπεζα» γιὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Σιωνιστῶν.

Πολὺς λόγος ἔγινε μὲ τὴ δολοφονία τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. Τ. Κέννεντυ γιὰ τὸ ρόλο σ΄ αὐτὴν τοῦ Σιωνισμοῦ, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ ἑβραῖος Ρουμπιστάϊν ἢ Ρούμπυ διεδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στὴν ὅλη ὑπόθεση δολοφωνόντας στὰ ἴδια τὰ χέρια τῆς Ἀστυνομίας τὸν Ὄσβαλντ ποὺ εἶχε συλληφθεῖ ὡς ὁ δολοφόνος τοῦ Κέννεντυ, προφανῶς γιὰ νὰ μὴν προβεῖ σ΄ ἀποκαλύψεις. Ἀκούσθηκαν ἀπὸ παντοῦ φωνὲς κατὰ τοῦ Σιωνισμοῦ ποὺ τὸν θεώρησαν ὀργανωτὴ τῆς δολοφονίας. Ἡ ἐφημερίδα «ΑΝΤΙΦΑΑ» (Ἰορδανικὴ) γράφει: «Ὁ παγκόσμιος σιωνισμὸς γνωστὸς γιὰ τὰ πολιτικά του ἐγκλήματα προσπαθεῖ τώρα νὰ συγκαλύψει τὸ νέο του ἔγκλημα».

Στὴν ὑπηρεσία τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πάντα οἱ ἀμετανόητοι μιμητὲς τοῦ Ἰσκαριώτη Ἰούδα συνεχίζουν τὴν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἔργου του ἐχθρικὴ τακτικὴ μὲ διάφορα καλὰ μελετημένα μέτρα. Μὲ τὸ ἄφθονο χρῆμα τους ἐξαγοράζουν πρόσωπα καὶ πράγματα, Κυβερνήσεις, ὀργανώσεις καὶ Τύπο καὶ διοχετεύουν τὰ συνθήματά τους, τὶς ἰδέες τους, τὸ δηλητήριό τους. Δὲν διστάζουν μπροστὰ σὲ τίποτα νὰ σπείρουν τὴν σύγχυση, νὰ παραλύσουν τὴν ἀντίσταση τῶν λαῶν καὶ νὰ προετοιμάσουν τὴν παγκόσμια κυριαρχία τους.

Γιὰ νὰ πετύχουν τὸ σκοπὸ τους αὐτό, χρησιμοποιοῦν τρία διαφορετικὰ μέσα: α) τὸν ἄθεο κομμουνισμὸ β) τὸν οἰκουμενισμὸ μὲ τὸν θρηκευτικὸ συγκρητισμὸ καί γ) τὴ μασονία.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ἄποψη τοῦ κ. Ψαρουδάκη γιὰ τὰ τρία μέσα ποὺ ἐπινόησαν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μίλησε καὶ ὁ ἅγιος Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Συγκεκριμένα εἶπε:

Τὰ τρία πλοκάμια τοῦ διάβολου:

Ὁ διάβολος ἔχει τρία πλοκάμια. Γιὰ τοὺς φτωχοὺς τὸν κουμμουνισμό, γιὰ τοὺς πιστοὺς τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ γιὰ τοὺς πλουσίους τὴν μασσωνία.

(Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μακαρίου Ἱερομονάχου, Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι σοφίας καὶ χάριτος, Ἅγιον Ὅρος, σελ. 73).

Οἱ τρεῖς αὐτὲς κατηγορίες τῶν σκοτεινῶν δυνέμεων θὰ ἀναλυθοῦν σὲ τρεῖς ἑπόμενες ξεχωριστὲς ἀναρτήσεις ὅσα εἶναι δηλαδὴ καὶ τὰ μέσα ποὺ ἔχουν ἐπιννοήσει.

orthodoxia-ellhnismos.gr

ΠΗΓΗ

ΠΗΓΗ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (14)

 1. 0
  0
  Οποτε θες εισαι με την ορθοδοξια, οποτε θες δεν εισαι. Οποτε θες εισαι με τον συριζα. οποτε θες δεν εισαι. Οποτε θες εισαι με την χρυση αυγη. Οποτε θες δεν εισαι. Οποτε θες την λες στην ορθοδοξια. Οποτε θες δεν την λες.
  Με ολον τον σεβασμο, Αει παρατα μας.
 2. 0
  0
  Οι σκοτεινές δυνάμεις κυνηγούν την ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ, OK!!! Ποια ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ όμως, αυτή της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, δηλαδή του χριστιανισμού ή της ΠΑΛΑΙΆΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ που είναι η ιστορία των ΣΚΟΤΕΙΝΏΝ ΔΥΝΆΜΕΩΝ, δηλαδή του… "ΥΠΈΡ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ ΜΑΣ, ΑΒΡΑΆΜ ΚΑΙ ΙΣΑΆΚ" και του ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ την Κυριακή της ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ;
  ΓΙΑ ΞΕΚΑΘΆΡΙΣΕ ΜΑΣ ΤΟ ΛΊΓΟ, ΑΦΟΎ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΙΣ ΣΚΈΨΕΙΣ ΣΟΥ!!!
  • 0
   0
   Θα αναφέρουμε μια ακόμη χαρακτηριστική από τις πολλές. Σ' αυτή ομολογείται η παρουσία στον Τεκτονισμό της ιουδαϊκής αποκρυφιστικής παράδοσης της Καββάλα. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Εις πλείστους ανωτέρους Τεκτονικούς βαθμούς γίνεται χρήσις της Καββάλα, ολόκληρα δε Τεκτονικά δόγματα έχουν στηριχθή επί των αρχών της» (σ. 507). Και αλλού «Η προσεκτική μελέτη των διαφόρων Τεκτονικών βαθμών αποδεικνύει την αναμφισβήτητον επίδρασιν της καββαλιστικής παραδόσεως επί του Τεκτονισμού» (σ. 510 ).


   Η παρουσία παγανιστικών στοιχείων στον Τεκτονισμό

   Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι μαρτυρίες που υπάρχουν στην εν λόγω Μασωνική εγκυκλοπαίδεια για την παρουσία του παγανιστικού στοιχείου στον Τεκτονισμό. Αναφέρουμε ενδεικτικώς δύο: «Ουδείς όμως εξετάζων προσεκτικώς τους τρόπους, καθ' ούς η ανάστασις ή η επιστροφή εις την ζωήν εδιδάσκοντο δια συμβόλων και τελετών εις τα Αρχαία μυστήρια και διδάσκονται και σήμερον εις την τεκτονικήν μύησιν δύναται να αρνηθή, ότι ο Τεκτονισμός απέρρευσεν εκ των αρχαίων μυστηρίων» (σ. 93. Πρβλ. A. G. Mackey, An Encyclopaedia of Freemasony, Vol. 2, Chicago 1947, σ.851).

   Με την ίδια επίσης βεβαιότητα και σαφήνεια αλλού ομολογείται ότι «οι τρεις πρώτοι συμβολικοί βαθμοί δεν είναι τι άλλο ή πιστή επανάληψις των περί "αθανασίας της ψυχής" διδαγμάτων των Αιγυπτιακών, των Διονυσιακών, των Ορφικών, των Ελευσίνιων και των Μιθραϊκών Μυστηρίων» (σ. 127. Βλ και σσ.151, 633 ).


   Η παρουσία αντιχριστιανικών διδασκαλιών στον Τεκτονισμό

   Από το πλήθος των πλανών που αποτελούν αντιλήψεις του Τεκτονισμού θα σταθούμε ενδεικτικά μόνο σε μία περίπτωση, στην αντιχριστιανική πλάνη της μετενσάρκωσης. Εξόχως διαφωτιστικά είναι όσα αναφέρονται για αυτήν στην Μασωνική εγκυκλοπαίδεια.
   • 0
    0
    ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ) ΥΠΕΡΣΤΟΩΝ:
    http://ellhnkaichaos2.blogspot.gr/2014/04/blog-post_23.html
   • 0
    0
    ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ: Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕΝ ΤΡΙΓΩΝΩ.
    Το έμβλημα του «ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΕΝ ΤΡΙΓΩΝΩ» των «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΜΑΣΩΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ» και «ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣ 888» των υπερστοών «HONG» Κίνας, «ΖΕΝ» Θιβέτ, και «ΑΟΑ» Λονδίνου, κατασκευασμένο πάνω από τη θύρα του τέμπλου της «ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ» Αθηνών, στην ίδια θέση πολλών «ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ», στις ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ που αναπαριστούν τον "Πατέρα Θεό εν Τριγώνο" , και έξω από τους ναούς του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ και των ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ, ως απόδειξη της εικονικής διαφοράς και διαμάχης μεταξύ της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» και «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ» ΜΑΣΩΝΙΑΣ, ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ – ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΙΤΡΙΝΗΣ ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΣ «HONG» ΚΙΝΑΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ, «ΖΕΝ» ΘΙΒΕΤ ΚΑΙ «ΑΟΑ» ΛΟΝΔΙΝΟΥ.
    http://ellhnkaichaos.blogspot.gr/2009/12/blog-post_22.html

    ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ:
    https://www.youtube.com/watch?v=TV06iu7oC4Q
 3. 0
  0
  ΠΑΝΤΩΣ ΚΑΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.
  Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΓΝΩΣΕΣΘΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΥΜΑΣ.ΟΠΩΣ ΚΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΗΡΘΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ:ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ-ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ(ΟΧΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΕΑ-ΑΝ ΑΓΑΠΑΣ ΕΧΘΡΟ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΙΑ ΠΟΥ ΡΧΕΤΕ ΠΑΝΩ ΜΑΣ!!!!
  Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!
  ΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ!
  ΠΙΣΤΗ,ΜΕΤΑΝΟΙΑ,ΜΥΣΤΗΡΙΑ,ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
 4. 0
  0
  ΕΛΛΗΝ η χριστιανος
 5. 0
  0
  ΤΟΝ ΒΡΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΑΣ. ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΑ ΓΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΙΣΤΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.
 6. 0
  0
  Όλοι εβραίοι….. άστα α πάνε!!! γι'αυτο χάνοντας και καλά να παθουμε!!!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί