14:33 - 24/02/2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Εγκρίθηκε η λίστα Βαρουφάκη από το Eurogroup

«Ναι» στην τετράμηνη παράταση του προγράμματος

Πράσινο φως στην επιστολή του Γιάννη Βαρουφάκη έδωσε πριν από λίγο το Eurogroup, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης ενέκριναν τη λίστα των μεταρρυθμίσεων και την τετράμηνη παράταση του ελληνικού προγράμματος.

Στη λίστα γίνεται λόγος για μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, χωρίς να αναλύεται τι ακριβώς εννοεί ο κ. Βαρουφάκης, ενώ τονίζεται ότι θα γίνουν προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με ηλεκτρονικά μέσα και τεχνολογικές καινοτομίες.

Τα βασικά στοιχεία της επιστολής

– Για τον ΦΠΑ γίνεται λόγος για εξορθολογισμό και βελτίωση είσπραξης.

– Σταδιακή εφαρμογή από την κυβέρνηση του νέου πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με στόχο την αύξηση στο μέλλον του κατώτατου μισθού.

– Υπόσχεση πως ο χρόνος και οι αλλαγές στο βασικό μισθό θα συναποφασιστούν με τους θεσμούς.

– Αλλαγές στο μισθολόγιο του Δημοσίου χωρίς όμως κατάργηση του βασικού μισθού και αύξηση του μισθολογιού κόστους.

– Κατάργηση των κινήτρων για πρόωρη συνταξιοδότηση και παράλληλα συγχώνευση των Ασφαλιστικών Ταμείων.

– Δέσμευση της κυβέρνησης για σεβασμό των ιδιωτικοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα νέα αξιολόγηση για τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί.

– Προγράμματα για δωρεάν ρεύμα σε φτωχά νοικοκυριά και δωρεάν γεύματα σε άπορους.

– Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Γενικής Γραμματείας του Δημοσίων Εσόδων (GSPR), εάν είναι απαραίτητο μέσω και νέας νομοθεσίας αν είναι απαραίτητο.

– Επανεξέταση των δαπανών σε εκπαίδευση, άμυνα, μεταφορές, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνικές παροχές

– Σταδιακή κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων σε τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο.

Αναλυτικά η επιστολή

Αγαπητέ πρόεδρε του Eurogroup, στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου 2015, η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να υποβάλει στα θεσμικά όργανα, μέχρι τη Δευτέρα 23η Φεβρουαρίου 2015, ένα πρώτο πλήρη κατάλογο των μεταρρυθμιστικών μέτρων που σχεδιάζει, ώστε να προσδιοριστεί και να συμφωνηθεί περαιτέρω έως το τέλος Απριλίου 2015.

Εκτός από την κωδικοποίηση του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος, και σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στο κοινοβούλιο, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύθηκε επίσης να εργασθεί σε στενή συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους και τα θεσμικά όργανα, καθώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να αναληφθούν δράσεις που θα ενισχύουν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, την εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης.

Ο πρώτος πλήρης κατάλογος των μεταρρυθμίσεων ακολουθεί παρακάτω, όπως προτείνεται από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι πρόθεσή μας να τον εφαρμόσουμε αντλώντας παράλληλα τεχνική βοήθεια και χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Ειλικρινώς,

Γιάννης Βαρουφάκης

Υπουργός Οικονομικών

Ελληνική Δημοκρατία»

I. Δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές

Φορολογικές πολιτικές –η Ελλάδα δεσμεύεται να:

-Μεταρρυθμίσει την πολιτική του ΦΠΑ, τη φορολογική διοίκηση και εφαρμογή. Θα γίνουν σοβαρές προσπάθειες με στόχο τη βελτίωση της είσπραξης φόρων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, κάνοντας πλήρη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών. Η πολιτική του ΦΠΑ θα εξορθολογιστεί σε συσχετισμό με τους φορολογικούς συντελεστές και θα βελτιστοποιηθεί με τρόπο που θα μεγιστοποιεί τα πραγματικά έσοδα χωρίς αρνητική επίπτωση στην κοινωνική δικαιοσύνη και με σκοπό να περιοριστούν οι φοροαπαλλαγές με ταυτόχρονη εξάλειψη των παράλογων εκπτώσεων.

-Τροποποιήσει την φορολογία των συλλογικών επενδύσεων και των δαπανών του φόρου εισοδήματος που θα ενσωματωθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

-Διευρύνει τον ορισμό της φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής, δίνοντας παράλληλα τέλος στην φορολογική «ασυλία».

-Εκσυγχρονίσει τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και να αφαιρέσει από αυτόν εξαιρέσεις του φορολογικού κώδικα και να τις αντικαταστήσει, όπου κρίνεται απαραίτητο, με μέτρα που θα ενισχύουν την κοινωνική δικαιοσύνη.

-Ενισχύσει αποφασιστικά και βελτιώσει τη νομοθεσία για τις ενδοομιλικές συναλλαγές.

-Εργαστεί στην κατεύθυνση καλλιέργειας μια νέας κουλτούρας φορολογικής συμμόρφωσης και να διασφαλίσει πως όλα τα κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα οι εύποροι, συνεισφέρουν δίκαια στη χρηματοδότηση των δημόσιων πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα δημιουργηθεί, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους, μια βάση δεδομένων για τον πλούτο που θα βοηθά τις φορολογικές αρχές να επαληθεύσουν την εγκυρότητα προηγούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Διαχείριση Δημοσίων Οικονομικών – η Ελλάδα δεσμεύεται να:

– Υιοθετήσει τροποποιήσεις στον Νόμο για τον Προϋπολογισμό και θα λάβει μέτρα για την βελτίωση στην διαχείριση των δημοσίων οικονομικών. Η εφαρμογή του προϋπολογισμού θα βελτιωθεί και θα ξεκαθαριστεί, ενώ θα ελέγχονται και θα καταγράφονται οι ευθύνες. Οι διαδικασίες πληρωμών θα εκσυγχρονιστούν και θα επιταχυνθούν, ενώ θα παρέχεται ένας μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας και ευθύνης για τις ανεξάρτητες ή / και ρυθμιστικές οντότητες.

– Σχεδιάσει και εφαρμόσει μια στρατηγική σχετικά με την εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων οφειλών, τις επιστροφές φόρων και τις αιτήσεις συνταξιοδότησης.

– Μετατρέψει το ήδη υπάρχον (αν και αδρανές μέχρι σήμερα) δημοσιονομικό Συμβούλιο σε μια πλήρως λειτουργική οντότητα.

Διαχείριση εσόδων – Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει την φορολογική και δημόσια διοίκηση επωφελούμενη από την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια. Σε αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα θα:

– Βελτιώσει την διαφάνεια και την διεθνή προσέγγιση της διαδικασίας διορισμού, ελέγχου σε όρους απόδοσης και αντικατάσταση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

– Ενισχύσει την ανεξαρτησία της ΓΓΔΕ, αν χρειαστεί μέσω περαιτέρω νομοθεσίας, από κάθε είδους παρέμβαση (πολιτικής ή άλλου τύπου), ενώ θα διασφαλίσει την πλήρη λογοδοσία και διαφάνεια των λειτουργιών της. Για αυτό τον σκοπό κυβέρνηση και ΓΓΔΕ θα κάνουν πλήρη χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας.

– Επανδρώσει επαρκώς, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, της ΓΓΔΕ ειδικά αλλά και των οργανισμών μεγάλου πλούτου της αρχής εσόδων ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτει ισχυρή ερευνητική και εκτελεστική δύναμη, και πόρους που θα βασίζονται στις δυνατότητες του ΣΔΟΕ, έτσι ώστε να ενοχοποιείται αποτελεσματικά η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή ομάδων υψηλού πλούτου. Θα εξετάσει τα πλεονεκτήματα της ένωσης του ΣΔΟΕ με την ΓΓΔΕ.

– Αυξήσει τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους κινδύνου και την εισπρακτική δυνατότητα, ενώ θα προσπαθήσει να ενώσει τις λειτουργίες είσπραξης φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη τη γενική κυβέρνηση.

Δημόσιες δαπάνες – Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να:

-Επανεξετάσουν και να ελέγξουν τις δαπάνες σε κάθε τομέα κρατικών δαπανών (π.χ. εκπαίδευση, άμυνα, μεταφορές, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές παροχές)

-Εργαστούν προς την δραστική βελτίωση της αποδοτικότητας της κεντρικής κυβέρνησης και των διοικητικών τμημάτων μονάδων των τοπικών υπηρεσιών, στοχεύοντας τις δημοσιονομικές διαδικασίες, την αναδιάρθρωση της διοίκησης και την ανακατανομή των πόρων που έχουν αναπτυχθεί ανεπαρκώς

-Προσδιορίσουν μέτρα εξοικονόμησης του κόστους μέσω μιας εκ βάθρων επανεξέταση των δαπανών κάθε υπουργείου και των εξορθολογισμό των μη μισθολογικών και μη συνταξιοδοτικών δαπανών, οι οποίες αυτή τη στιγμή, αντιστοιχούν στο εντυπωσιακό 56% των συνολικών δημόσιων δαπανών.

-Εφαρμόσουν τη νομοθεσία (αυτή τη στιγμή σε μορφή προσχεδίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – ΓΛΚ) για την επανεξέταση των μη μισθολογικών επιδομάτων σε όλο τον δημόσιο τομέα

-Επικυρώσουν τα οφέλη μέσω διασταύρωσης στοιχείων στο πλαίσιο των σχετικών αρχών και μητρώων (π.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ) που θα βοηθήσουν να εντοπιστούν μη επιλέξιμοι δικαιούχοι.

-Ελέγξουν τις δαπάνες στον κλάδο της υγείας και θα βελτιώσουν την παροχή και την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών, ενώ θα χορηγηθεί καθολική πρόσβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, μεταξύ των οποίων και ο ΟΟΣΑ.

Δημόσια διοίκηση & διαφθορά – Η Ελλάδα επιθυμεί μία μοντέρνα δημόσια διοίκηση. Θα:

-Μετατρέψει τη μάχη κατά της διαφθοράς σε μία εθνική προτεραιότητα και θα καταστήσει πλήρως λειτουργικό το Εθνικό Σχέδιο Κατά της Διαφθοράς

-Στοχεύσει το λαθρεμπόριο καυσίμων και προϊόντων καπνού, θα παρακολουθήσει τις τιμές των εισαγόμενων αγαθών (για να αποτρέψει την απώλεια εσόδων κατά τη διαδικασία εισαγωγής) και θα αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η κυβέρνηση σκοπεύει άμεσα να θέσει φιλόδοξους στόχους εσόδων, σε αυτούς τους τομείς, για να επιδιωχθούν υπό τον συντονισμό της νεοσύστατης θέσης του υπουργού Επικρατείας.

-Μειώσει α) τον αριθμό των υπουργείων από 16 σε 10 β) τον αριθμό των «ειδικών συμβούλων» στη γενική κυβέρνηση και γ) περιορίσει τις παροχές των υπουργών, των βουλευτών και των ανώτατων αξιωματούχων (π.χ. αυτοκίνητα, έξοδα ταξιδιού, επιδόματα).

-Σφίξει τη νομοθεσία σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και θα συμπεριλάβει ανώτατα όρια δανεισμού από τα χρηματοπιστωτικά και άλλα ιδρύματα.

-Ενεργοποιήσει άμεσα την υφιστάμενη (αν και αδρανής) νομοθεσία που ρυθμίσει τα έσοδα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωση (έντυπα και ηλεκτρονικά), εξασφαλίζοντας (μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων δημοπρασιών) ότι θα καταβάλουν στο κράτος τιμές αγορές για τις συχνότητες που χρησιμοποιούνται και θα απαγορεύσει τη συνέχιση της λειτουργίας των μόνιμα ζημιογόνων ΜΜΕ (χωρίς διαφανή διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης).

-Καθιερώσει ένα διαφανές, ηλεκτρονικό, σε πραγματικό χρόνο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις/προμήθειες επανιδρύοντας την ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ένα περιθωριοποιημένο on-line δημόσιο μητρώο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις).

-Μεταρρυθμίσει το μισθολόγιο του δημόσιου τομέα, με σκοπό την απόσυμπίεση της κατανομής των μισθών μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας και κατάλληλες πολιτικές προσλήψεων χωρίς τη μείωση του σημερινού μισθολογικού επιπέδου αλλά διασφαλίζοντας ότι οι μισθοί στο δημόσιο τομέα δεν θα αυξηθούν.

-Εξορθολογήσει τις μη μισθολογικές παροχές, για να μειώσει τη συνολική δαπάνη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και σε συμφωνία με τις ορθές πρακτικές της ΕΕ.

-Προωθήσει μέτρα για να: βελτιώσει τους μηχανισμούς πρόσληψης, ενθαρρύνει τις αξιοκρατικές διευθυντικές τοποθετήσεις, να βασίσει την αξιολόγηση του προσωπικού σε πραγματική αξιολόγηση και να καθιερώσει δίκαιες διαδικασίες για τη μεγιστοποίηση της κινητικότητας των ανθρωπίνων και άλλων πόρων εντός του δημοσίου τομέα.

ΙΙ Χρηματοοικονομική σταθερότητα

Ρυθμίσεις -Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

-Βελτιώσει άμεσα, σε συμφωνία με τους θεσμούς, τη νομοθεσία για την αποπληρωμή των εκπρόθεσμων οφειλών για φόρους και κοινωνική ασφάλιση.

-Καθορίσει τις ρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται αποτελεσματικά ο διαχωρισμός μεταξύ: α) της στρατηγικής χρεοκοπίας/μη πληρωμής και β) της αδυναμίας εξόφλησης πληρωμών. Στόχος είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α με αστικές και ποινικές διαδικασίες (ειδικότερα μεταξύ των ομάδων υψηλού εισοδήματος) και φυσικά και νομικά πρόσωπα της περίπτωσης β με όρους αποπληρωμής που θα δίνουν τη δυνατότητα σε δυνάμει φερέγγυες οντότητες να επιβιώσουν, θα αποτρέπει το πρόβλημα του free riding, θα ακυρώνει τον ηθικό κίνδυνο και θα ενισχύει την κοινωνική ευθύνη αλλά και την κατάλληλη κουλτούρα αποπληρωμών.

-Αποποινικοποιήσει τους οφειλέτες χαμηλού εισοδήματος με μικρές οφειλές

-Ενισχύσει τις μεθόδους και τις διαδικασίες επιβολής, συμπεριλαμβανομένου του νομικού πλαισίου για τη συλλογή των μη καταβληθέντων φόρων και την αποδοτική εφαρμογή των εργαλείων είσπραξης

Τραπεζική και μη εξυπηρετούμενα δάνεια –Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

-Δημιουργήσει τράπεζες που θα λειτουργούν με υγιείς εμπορικές/τραπεζικές αρχές

-Κάνει πλήρη χρήση του ΤΧΣ και να διασφαλίσει, σε συνεργασία με τον SSM, την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα παίξει σωστά το ρόλο του στην εξασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού τομέα και του δανεισμού σε εμπορική βάση, ενώ θα συμμορφώνεται με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε.

– Αντιμετωπίσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατά τρόπο που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, την κατάσταση της αγοράς ακινήτων, τα θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και τον όποιο αρνητικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική θέση της χώρας.

-Συνεργαστεί με τις διοικήσεις των τραπεζών και τους θεσμούς ούτως ώστε να αποφευχθούν το προσεχές διάστημα πλειστηριασμοί κύριων κατοικιών με εισόδημα χαμηλότερο από κάποιο συγκεκριμένο όριο, ενώ παράλληλα θα τιμωρεί όσους χρεοκοπούν στρατηγικά με στόχο: α) τη διατήρηση της στήριξης της κοινωνίας για το ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης, β) την αποτροπή περαιτέρω μείωσης στις τιμές των ακινήτων (που θα επέφεραν αρνητικό αντίκτυπο στο χαρτοφυλάκιο των ίδιων των τραπεζών, γ) την ελαχιστοποίηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων από την αύξηση του αριθμού των αστέγων και δ) την προαγωγή ισχυρής κουλτούρας πληρωμών. Θα ληφθούν μέτρα για τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους.

-Ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία για τις εξωδικαστικές λύσεις με τις ρυθμίσεις μετά την τροποποίησή τους ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για τα δημοσιονομικά και τη νοοτροπία πληρωμών, ενώ παράλληλα θα διευκολύνεται η αναδιάρθρωση των ιδιωτικών χρεών

-Να εκσυγχρονίσει το Πτωχευτικό Δίκαιο και να διευθετήσει τις εκκρεμείς υποθέσεις

III Πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης

Ιδιωτικοποιήσεις και διαχείριση δημόσιων assets – Για να προσελκυστούν επενδύσεις σε βασικούς κλάδους και να αξιοποιηθούν τα κρατικά assets αποτελεσματικά, οι ελληνικές αρχές θα:

-Δεσμευτούν για να μην αντιστρέψουν ιδιωτικοποιήσεις που έχουν ολοκληρωθεί. Εκεί που έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός η κυβέρνηση θα σεβαστεί την διαδικασία, σύμφωνα με το νόμο.

-Διασφαλίσουν την παροχή των βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις/βιομηχανίες σύμφωνα με τους στόχους εθνικής πολιτικής και σε συμμόρφωση με την νομοθεσία της ΕΕ.

-Επανεξετάσουν τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, με στόχο την βελτίωση των όρων έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα μακροπρόθεσμα κρατικά οφέλη, να δημιουργήσει έσοδα, να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στις τοπικές οικονομίες, να προάγει την εθνική οικονομική ανάκαμψη και να τονώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

-Υιοθετήσουν μια προσέγγιση όπου η κάθε μία νέα περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά και επί της ουσίας, με μια έμφαση στις μακροχρόνιες μισθώσεις, στις κοινοπραξίες (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα) και συμβάσεις που μεγιστοποιούν όχι μόνο τα κρατικά έσοδα αλλά επίσης τα μελλοντικά επίπεδα ιδιωτικών επενδύσεων.

-Ενοποιήσουν (το ΤΑΙΠΕΔ) με διάφορες υπηρεσίες διαχείρισης δημόσιων assets (οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι διασκορπισμένες σε όλο το δημόσιο τομέα) με στόχο την ανάπτυξη κρατικών assets και την ενίσχυση της αξίας τους μέσω μικροοικονομικών πολιτικών και μεταρρυθμίσεων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Αγορά εργασίας – Η Ελλάδα δεσμεύεται να:

-Εφαρμόσει την καλύτερη πρακτική της ΕΕ σε όλο το φάσμα της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ θα επωφεληθεί από την τεχνογνωσία οργανισμών όπως ο ILO (Διεθνής Οργανισμός Εργασίας), ο ΟΟΣΑ και την διαθέσιμη τεχνική βοήθεια.

-Επεκτείνει και να αναπτύξει το υπάρχον σχήμα που προσφέρει προσωρινή απασχόληση για τους ανέργους, σε συμφωνία με τους εταίρους και όταν το επιτρέπει το δημοσιονομικό περιθώριο, και θα βελτιώσει τα ενεργά προγράμματα πολιτικής για την αγορά εργασίας, με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μακροχρόνια ανέργων.

-Προχωρήσει σταδιακά σε μια νέα «έξυπνη» προσέγγιση για την συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία ισορροπεί τις ανάγκες για ευελιξία με τη δικαιοσύνη. Αυτό περιλαμβάνει την φιλοδοξία εξορθολογισμού και με τον καιρό αύξησης των κατώτατων μισθών με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και τις προοπτικές απασχόλησης. Το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών στον κατώτατο μισθό, θα γίνει σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους και των ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, μεταξύ των οποίων ο ILO, και θα λαμβάνει υπόψη τις συμβουλές από ένα νέο ανεξάρτητο όργανο για το εάν οι αλλαγές στους μισθούς είναι σύμφωνες με τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων και ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον – Στο πλαίσιο μιας νέας μεταρρυθμιστικής ατζέντας, η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη να:

-Άρει τα εμπόδια στον ανταγωνισμό βασισμένη στα στοιχεία από τον ΟΟΣΑ

-Ενισχύσει την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού

-Εισάγει δράσεις για την μείωση του φορτίου του διοικητικού κόστους της γραφειοκρατίας σύμφωνα με την συμβολή του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που απαγορεύει μονάδες του δημόσιου τομέα από το να απαιτούν (από πολίτες και υπηρεσίες) έγγραφα που να πιστοποιούν πληροφορίες που ήδη κατέχει το κράτος (από την ίδια ή από άλλη μονάδα).

-Καλύτερη διαχείριση της γης, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που σχετίζονται με τον χωροταξικό σχεδιασμό, την χρήση γης, και την ολοκλήρωση ενός κατάλληλου Κτηματολογίου

-Να συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε να αρθούν οι δυσανάλογοι και αδικαιολόγητοι περιορισμοί στα ρυθμισμένα επαγγέλματα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κατεστημένων συμφερόντων

-Ευθυγραμμίσει την ρύθμιση της αγοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, με τις καλές πρακτικές και τη νομοθεσία της ΕΕ

Μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος – Η ελληνική κυβέρνηση θα:

– Θα βελτιώσει τους οργανισμούς των δικαστηρίων μέσω μεγαλύτερης εξειδίκευσης και σε αυτό το πλαίσιο, θα υιοθετήσει έναν νέο κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

– Προωθήσει την ψηφιοποίηση του νομικού κώδικα και του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής και διακυβέρνησης του δικαστικού συστήματος.

Στατιστικά – Η ελληνική κυβέρνηση επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να:

Τιμήσει στο ακέραιο τη δέσμευση για την εμπιστοσύνη στα στατιστικά, και ιδίως τη θεσμική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ, διασφαλίζοντας ότι η ΕΛΣΑΤ διαθέτει τα απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας.

Εγγυηθεί την διαφάνεια και την ορθότητα της διαδικασίας του διορισμού του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ τον Σεπτέμβριο του 2015, σε συνεργασία με την Eurostat.

IV Ανθρωπιστική κρίση – η ελληνική κυβέρνηση επιβεβαιώνει το σχέδιό της για να:

– Αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες ανάγκες από την πρόσφατη αύξηση της απόλυτης φτώχειας (ανεπαρκή πρόσβαση σε τροφή, στέγη, υπηρεσίες υγείας και βασική παροχή ενέργειας) μέσω πολύ στοχευμένων μη χρηματικών μέτρων (κουπόνια τροφίμων κλπ)

– Να πράξει τα παραπάνω με τρόπο που θα είναι βοηθητικός στην αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας / διαφθοράς (για παράδειγμα, μέσω της έκδοσης Έξυπνης Κάρτας του Πολίτη που θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως κάρτα – ταυτότητα για το σύστημα Υγείας, καθώς και για την πρόσβαση σε κουπόνια κλπ).

– Αξιολογήσει το πιλοτικό σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με σκοπό την επέκτασή του σε εθνικό επίπεδο

– Διασφαλίσει ότι η μάχη της ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση δεν θα έχει καμία αρνητική δημοσιονομική επίπτωση

Δείτε εδώ ολόκληρο το e-mail Βαρουφάκη στα αγγλικά.

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (8)

 1. 0
  0
  ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ.ΤΕΛΟΣ.ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΤΟ ΠΑΙΞΕΙ ΣΚΛΗΡΟΣ,ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΖΑΡΙ,ΘΑ ΤΟ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ,ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ.ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟ 4ΜΗΝΟ,ΘΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ 2η ΚΡΙΣΗ,…ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ…
 2. 0
  0
  ΔΕΝ ΑΜΦΕΒΑΛΕ ΚΑΝΕΙΣ . ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ . ΣΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΟΛΑ , ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΑΛΛΟΣ 3 ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΣΟΥ , ΚΙ ΕΣΥ ΧΟΡΟΠΗΔΑΣ , ΧΑΙΡΕΣΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ . ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΨΙΛΙΑΣΤΕΙΣ , ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ,ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΕΣ….ΠΕΤΑΞΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΡΙΝΗ ΚΙ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΦΙΛΙ…ΤΡΑ ΛΑ ΛΑ ΛΑ ΛΑ ΛΑ….ΟΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ
 3. 0
  0
  http://www.iefimerida.gr/news/192944/sklirotero-arthro-poy-graftike-pote-gia-ton-varoyfaki-o-anthropos-poy-pire-sto-laimo-toy

  Αυτα γράφουν στον διεθνη τυπο για τους Ελληνες.
  Γιαυτο ειχα γραψει σε προηγουμενα σχολια οτι ΠΡΩΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ..ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.
  Ευχομαι τουλαχιστον να λειτουργει παράλληλα με το τετραμηνο του νεου μνημονιου, η διαδικασία του λογιστικου ελεγχου, ωστε με την λήξη του να περασουμε στην επίθεση. Αυτη τη μαχη την χασαμε, η επομενη ομως πρέπει και επιβαλεται να είναι νικηφορα, και καθοριστική για το τελος του οικονομικου πολεμου με την ηττα των επικυριαρχων.
  Να μην βρισκουν ουτε τρυπα για να κρυφτουν παγκοσμίως.
 4. 0
  0

  ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΣ ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΗΜΟ " ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ??"

  ΔΕΝ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ, ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ??

  ΑΛΛΑ ΕΣΥ, ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΣΙΓΓΚΕΡ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΓΕΤΑΙ : " ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ", ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΠΑΘΑΙΝΕΙΣ ΚΡΙΣΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΦΛΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ?? ΜΠΡΑΒΟ !!!

  ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ " ΕΦΑΓΑΝ " ΤΟΝ ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ ???
  ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΓΡΑΨΕΙ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΥ !

  ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΛΜΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΩΖΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ, ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ , ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΠΟΛΥ- ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ !!

  ΟΥΤΕ ΕΠΙΑΣΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΡΙΣΗ " ΗΘΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ, ΑΦΟΥ ΚΙ' ΑΥΤΟΙ, ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΚΑΝΟΥΝ !!

  " ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ " ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΟΥ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΡΦΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΕΤΣΙ ΚΑΡΑΦΛΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ??

  ΤΡΑΒΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΡΚΕΛ ΤΩΡΑ……
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  • 0
   0
   Κατοχικά Νέα, Άραγε είναι Παράλογη Πολυτέλεια να ζητήσετε από Καταξιωμένο Επιστήμονα με Εξειδικευμένη Γνώση όπως οι Δ.Καζάκης, Γ.Βάμβουκας κ.λ.π. να αναλύσει τον "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ " μετά Λόγου Γνώσεως κι Αναντίρρητης Αξιοπιστίας?
  • 0
   0
   Κατοχικά Νέα, Άραγε είναι Παράλογη Πολυτέλεια να ζητήσετε από Καταξιωμένο Επιστήμονα με Εξειδικευμένη Γνώση όπως οι Δ.Καζάκης, Γ.Βάμβουκας κ.λ.π. να αναλύσει τον "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ " μετά Λόγου Γνώσεως κι Αναντίρρητης Αξιοπιστίας?
 5. 0
  0
  Αρθρο του 2011 απο τον κ. Βαρουφακη, σχετικά με αυτο που αναφέρει η Αγγελική για τον μηχανισμο ανακυκλωσης πλεονασματων…
  http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=5564
 6. 0
  0
  Τσίπρα θέλατε εεεε;
  Σκλάβοι των γερμανών θα παραμείνετε!


  Ζώα εεεε Ζώα

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί