17:11 - 16/02/2014

Ένα Απλό Μάθημα Πολιτικής Οικονομίας για το Ευρώ και την Δραχμή Ας μην λέει κανείς μετά ότι δεν Γνώριζε

Ένα από τα θέματα που είναι δύσκολα να κατανοηθούν, είναι ο ισχυρισμός γιατί η Ελλάδα με ένα νέο εθνικό νόμισμα, την Νέα Δραχμή, μπορεί άμεσα να μπει στην ανάπτυξη ενώ με την παραμονή της στο ευρώ όλο και πιο πολύ θα βυθίζεται στην ύφεση και θα καταντήσει μια τριτοκοσμική άθλια αποικία των Τραπεζών.

Θα προσπαθήσω να αποδείξω αυτό τον ισχυρισμό, που έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις, με τον πιο απλό τρόπο, στην πιο απλή μορφή, συγκρίνοντας το δολάριο, και όχι την δραχμή, με το ευρώ, για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις, αφού η πρόσβαση στη βιβλιογραφία και στα γεγονότα γι αυτό, είναι εύκολη.

Το δολάριο, όπως και όλα τα νομίσματα στο σύγχρονο κόσμο, πλην ευρώ, αποτελεί τον αναγκαίο όρο και μέσο για να ολοκληρωθεί η παραγωγική διαδικασία στη χώρα. Με άλλα λόγια πρέπει να ‘πέσει χρήμα’ για να αρχίσει η παραγωγή.

Είναι ένας περιοριστικός παράγοντας λοιπόν, που χωρίς αυτόν, η παραγωγή του κράτους και του ιδιωτικού τομέα είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν.

Στην πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας καθορίζουν το υψος των δαπανών τους για την περίοδο που έρχεται.

Στη δεύτερη φάση ανατρέχουν, ο δημόσιος τομέας στην κεντρική τράπεζα, και ο ιδιωτικός τομέας στις εμπορικές τράπεζες, για να ανοίξουν πιστώσεις.

Στην τρίτη φάση το δημόσιο και ο ιδιωτικός τομέας δαπανούν τις πιστώσεις με μορφή χρήματος στην παραγωγική διαδικασία, χρήμα που τυπώθηκε για αυτό το σκοπό ενώ ακόμα δεν έχει εισπραχθεί.

Στην τέταρτη φάση το κράτος επιβάλλει φόρους για να εισπράξει αυτά που έδωσε για δημόσια αγαθά από αυτούς που τα αποδέχτηκαν, ενώ οι επιχειρήσεις πωλούν τα αγαθά που παρήγαγαν και μετοχές σε αυτούς που δημιούργησαν εισόδημα (εργαζόμενοι) κατά την παραγωγική διαδικασία και εισπράττουν έτσι όσα δανειστήκαν.

Στην πέμπτη φάση δημόσιος και ιδιωτικός τομέας σπεύδουν στη κεντρική τράπεζα και στις εμπορικές τράπεζες και επιστρέφουν όσα δανείστηκαν, αφού έχουν εισπράξει πια από φόρους και από πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και μετοχών και κλείνουν τις πιστώσεις. Αυτό συνεπάγεται μια ίση καταστροφή χρήματος. Ότι δεν δαπανήθηκε αποτελεί την εθνική αποταμίευση.

Η περίοδος ολοκληρώθηκε και παρήχθη νέος πλούτος.

Δεδομένου του παραπάνω κυκλοφοριακού σχήματος ας κάνουμε ορισμένες διαφωτιστικές διευκρινίσεις.

1) Η νομιμότητα του χρήματος προκύπτει από το κράτος. Το κράτος εκδίδει και ορίζει το νόμισμα που αποδέχεται για την αποπληρωμή των οιονδήποτε υποχρεώσεων των πολιτών (φόροι, εισφορές, τέλη κα) προς αυτό, και το προσφέρει στους πολίτες μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς.

2) Το κράτος εκδίδοντας το νόμισμα του έχει δυο κύρια καθήκοντα. Αφ ενός μεν να κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους της οικονομίας και να δημιουργήσει τους όρους για πλήρη απασχόληση του εργατικού δυναμικού, και αφ’ ετέρου να διατηρήσει και να αυξήσει την αξία του νομίσματος. Για να τα κάνει αυτά το κράτος δεν έχει ανάγκη ούτε από εσωτερικό δανεισμό και ούτε έχει ανάγκη από την φορολογία των πολιτών του. Αφού αυτό εκδίδει το νόμισμα γιατί να προσφύγει σε αυτά τα μέσα; Είναι ανόητο να πιστεύει κάποιος κάτι τέτοιο.

3) Η ποσότητα του νέου χρήματος παράγεται ενδογενώς, δεν πέφτει από τον ουρανό. Καθορίζεται από την αποτελεσματική ζήτηση για πιστώσεις από τις επιχειρήσεις και από το κράτος στην έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας.

4) Επειδή το κράτος μπορεί να αγοράσει οτιδήποτε του χρειάζεται από τους πολίτες του, και ταυτόχρονα αυτό το χρήμα δέχεται για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων των πολιτών προς αυτό, το χρήμα έχει μια εξωτερική αξία. Η αξία λοιπόν του χρήματος προκύπτει από την παραγωγική κυκλοφορία που αυτό την θέτει σε κίνηση. Αν δεν είχε αξία το χρήμα δεν θα μπορούσε αυτό να το κάνει. Δεν είναι κάποιο ειδικό αγαθό. Σε αυτό ενσωματώνεται το εισόδημα που όταν δαπανηθεί αποκτώνται αγαθά, που θα παραχθούν τώρα και στο μέλλον. Η δαπάνη γεννά πραγματικό πλούτο.

5) Εφ όσον έχει εξωτερική άξια το χρήμα δεν είναι σπάνιο όπως ο χρυσός. Κατά συνέπεια η παρακράτηση του χρήματος δεν αποτελεί μέτρο της άξιας του αλλά η δαπάνη του.

6) Το κράτος φορολογεί λίγο ή πολύ και δαπανά λίγο ή πολύ, αυτό λέγεται δημοσιονομική πολιτική, όχι για να καλύψει τα ελλείμματα του, αφού εκδίδει το δικό του νόμισμα, αλλά για να διατηρήσει την αξία του νομίσματος σταθερή και να την αυξήσει. Η νομισματική πολιτική από την άλλη, αγορά και πώληση ομολόγων, αποσκοπεί στο να έχει τα επιτόκια χαμηλά έτσι ώστε να καθιστά τις επενδύσεις εφικτές.

7) Κατά συνέπεια η άξια του χρήματος αυξάνεται όσο αυξάνεται μέσω του κράτους η δαπάνη για πλήρη απασχόληση, το δε κράτος που εκδίδει το νόμισμα του εξ αντικειμένου δεν ‘ξεμένει ποτέ από ρευστό’ και μπορεί να χρηματοδοτήσει-αγοράσει οτιδήποτε (η Ελλάδα έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει γιατί το συνολικό της πολιτικό σύστημα μετά το 1980 ουδέποτε άσκηση συνετή δημοσιονομική και νομισματική πολιτική).

Συνοψίζοντας: Το χρήμα είναι μια αφηρημένη αξία που την εκδίδει το κράτος. Η αξία του καθορίζεται από την δυνατότητα που έχει να απαιτεί δικαιώματα κάποιος επί της μελλοντικής παραγωγής. Η παραγωγή πραγματοποιείται ακριβώς επειδή το χρήμα έχει αυτή την εξωτερική αξία. Η αξία του χρήματος είναι τόσο πιο μεγάλη όσο η απασχόληση τείνει προς την πλήρη απασχόληση, υπό συνετή Διακυβέρνηση. Αυτά ως προς το δολάριο ή όποιο άλλο νόμισμα θέλετε και την νέα δραχμή.

Ας πάμε τώρα στο ευρώ.

Σημειώνει ο Κέϋνς ότι ‘υπάρχουν συντηρητικοί οι οποίοι πιστεύουν ότι υπάρχει ένας φυσικός νόμος ο οποίος απαγορεύει όλοι οι άνθρωποι να εργάζονται. Αν εργαζόντουσαν αυτό θα αποτελούσε παράβαση αυτού του φυσικού νόμου. Δηλαδή πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρείται το ένα δέκατο του πληθυσμού ανενεργό (και αφού αυτό είναι φυσικός νόμος) από δημοσιονομική σκοπιά αυτό είναι συνετό και σωστό… Αυτό βέβαια θα μπορούσε να το πιστέψει κάποιος που είναι υπό διαρκή σύγχυση’ συνεχίζει σχολιάζοντας ο Κέϋνς.

Και όμως πάνω σε αυτή την πίστη-σύγχυση στηρίζεται το ευρώ στην αρχή του 21ου αιώνα. Οι εμπνευστές του ευρώ, ως φορέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και ως απάντηση της Ευρώπης στην Παγκοσμιοποίηση, συλλήβδην απέρριψαν τα χαρακτηριστικά που διέπουν όλα τα νομίσματα του κόσμου, που με βάση το δολάριο περιγράφηκαν παραπάνω. Ειδικότερα:

1) Η νομιμότητα του ευρώ πηγάζει από την ανεξάρτητη ΕΚΤ και το τραπεζικό σύστημα. Με άλλα λόγια το ευρώ είναι στην κυριολεξία ένα ιδιωτικό νόμισμα, ένα ιδιωτικό αγαθό, ένα ιδιωτικό εμπόρευμα.

2) Εφ όσον το νόμισμα είναι ιδιωτικό για να ζητείται θα πρέπει να έχει τις ιδιότητες του χρυσού. Θα πρέπει να είναι πιο σπάνιο από τον χρυσό και η αξία του πιο σταθερή από τον χρυσό. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόσδεση του με εκείνο το επιτόκιο προσφοράς που ισοδυναμεί σε μηδενικό πληθωρισμό, ο οποίος με την σειρά του αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό φυσικής ανεργίας, όσο υψηλό και να είναι αυτό. Αυτό το ποσοστό της ανεργίας, μέσω του επιτοκίου καθορίζεται πάντα από την ΕΚΤ που για να το κάνει στην κυριολεξία ‘μυρίζεται’ τις δυνάμεις της αγοράς.

3) Εφ όσον το ευρώ έχει διαρκή αξία, ζητείται ως μέσον αποθησαυρισμού όπως ο χρυσός, αφού η ΕΚΤ επιβάλει διαρκώς την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Κατά συνέπεια ως προς την παραγωγή το ευρώ είναι ουδέτερο δηλαδή καθορίζει μόνο το επίπεδο των τιμών. Η αξία του ευρώ με άλλα λόγια δεν προκύπτει από την δαπάνη του αλλά από την παρακράτηση του. Είναι ο ιδανικός χρυσός.

4) Επειδή η ύψιστη προτεραιότητα στην Ευρωζώνη είναι η διατήρηση της αξίας του ευρώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους εκείνους που υλοποιούν αυτό το στόχο. Δηλαδή να απέχουν από την δημιουργία χρήματος, να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και να ασκούν εισοδηματική πολιτική που δεν θα προκαλεί πληθωρισμό. Εφ’ όσον έχουν δανειακές ανάγκες, θα πρέπει σαν ιδιωτικές εταιρείες να προσφεύγουν στο Τραπεζικό σύστημα για να τις ικανοποιήσουν, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα κριτήρια των τραπεζών για δανεισμό. Λογική συνέπεια της ιδιωτικοποίησης του χρήματος είναι η ιδιωτικοποίηση του κράτους και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Το κράτος για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και για να μην συσσωρεύει χρέη θα πρέπει να καταστρέφει τόση ζήτηση (να φορολογεί άγρια) ή να δαπανά τόσο ώστε να προσαρμόζει την ανεργία στο φυσικό της επίπεδο που αντιστοιχεί σε μηδενικό πληθωρισμό. Η μη υπακοή στα κελεύσματα των αγορών θα κάνει τα κράτη να νοιώσουν τα εγκληματικά ένστικτα των ανά τον κόσμο τραπεζιτών. Στην Ελλάδα αυτό το ξέρουμε καλά και εκφράζεται στα πλαίσια του γλωσσικού νεοφιλελεύθερου ιμπεριαλισμού ως ‘αλληλεγγύη’.

5) Με την σειρά τους οι ιδιωτικές τράπεζες εφ όσον δεν θα προμηθεύονται με αποθεματικά από τα κράτη θα αναγκάζονται να τα ζητούν από την ΕΚΤ. Η ΕΚΤ με την σειρά της όμως θέλοντας να τηρεί σταθερή την αξία του ευρώ θα θέτει νέους περιοριστικούς όρους. Έτσι ξεκινά μια σπειροειδής αντιπληθωριστική διαδικασία με στόχο να πείσει τους επενδυτές του ευρώ ότι αυτό διατηρεί την αξία του. Όσο η διαδικασία αυτή θα υλοποιείται τόσο η ανεργία θα αυξάνεται, τόσο πιο πολύ οι αγορές θα θέλουν να πεισθούν ότι η αξία του ευρώ είναι ακλόνητη και τόσο πιο πολύ η ανεργία θα απλώνεται. Γνωστά όλα αυτά από το 1929 από την Αμερική, από την Γερμανία, από την Γάλλια του χρυσού και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Το ευρώ αποτελεί ουσιαστικά πηγή παγκοσμίου κινδύνου
Συνοψίζοντας: Η δημιουργία του ευρώ ως απάντηση της Ευρώπης στην παγκοσμιοποίηση τείνει να μετατρέψει την Ευρώπη με όρους εργασίας σε Κίνα. Η αξία του ευρώ είναι αντιστρόφως ανάλογη του επιπέδου απασχόλησης. Η πραγματική του αξία δεν μπορεί να στηριχτεί στην δαπάνη του για να παράγει πλούτο αλλά στον αποθησαυρισμό του. Η χρήση του ευρώ απαιτεί διαρκή λιτότητα και υψηλή ανεργία με να κράτος και τους πολιτικούς υπόδουλους στους διεθνείς κατόχους κεφαλαίων. Η πολιτική είναι απούσα από το τοπίο του ευρώ.

Προσπάθησα με όση επάρκεια διαθέτω να περιγράψω με ακρίβεια και ειλικρίνεια τα δυο τόπια που συνθέτουν το Νέο Εθνικό Νόμισμα και το Ευρώ και που νομίζω ότι και τα δυο είναι εύγλωττα. Η δραχμή παράγει πολιτική για τον Λαό, το ευρώ απαρέγκλιτα καθορίζει πολιτική για τους Τραπεζίτες.

Το τι θα κάνουμε εναπόκειται σε μας με βάση την γνώση. Με οδηγό την γνώση αντιλαμβανόμαστε ότι αποδεχόμενοι το ευρώ είμαστε όλοι νεοφιλελεύθεροι, απολογητές της φτώχειας και της ανεργίας και ας αφήσουν κατά μέρους τις δημαγωγίες τους η λαϊκή δεξιά και η ποικιλώνυμη αριστερά που αποδέχονται το ευρώ. Είναι ντροπή. Και εδώ κατακρίνω και αυτούς που επιθυμούν να κυριαρχούν με τέτοια μέσα αλλά κυρίως τους ανώριμους που έχουν μεγάλη διάθεση να υπακούουν και να χάφτουν.

Αν πάλι διαλέξουμε την δραχμή ας είμαστε σίγουροι ότι ανοίγουμε μια θαυμάσια προοπτική για μας και τα παιδιά μας και το κυριότερο αυτή η επιλογή σηματοδοτεί και την ωριμότητας μας σαν Λαό με την έννοια ότι εμείς αναλαμβάνουμε την τύχη μας μέσα στην Ιστορία που έτσι αποκτά νόημα ως δημιούργημα μας.

spyridonstalias@hotmail.com

Σπύρος Στάλιας, Οικονομολόγος ΜΑ, Ph.D
πρ. Διευθύνων Σύμβουλος ΟΛΠ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (15)

 1. 0
  0
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΟΥ…ΟΤΑΝ ΕΛΕΝΧΕΙΣ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ…ΔΗΛΑΔΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ…Ο ΔΙΕΥΘΗΝΤΗΣ-ΗΓΕΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΟΥ…ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΣΟΥ.ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ…ΠΟΙΟΝ ΡΩΤΗΣΑΝ?…ΕΙΠΑΝ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΕΙΛΩΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ…ΕΙΠΑΝ Γ ΙΑ; ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΕΡΑΝΕ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΟ ΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΟ ΕΧΘΡΟ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΟΙΣ…ΚΑΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΑΟΖ ΚΑΙ ΕΜΑΣ ΣΤΟ ΨΙΛΟ…ΑΙ-ΣΙΧΤΗΡ ΣΚΑΤΟΠΡΟΔΟΤΕΣ.
 2. 0
  0
  κυριε οικονομολογε γιατι το δηλημα ευρω δολαριο η δραχμή; ότι και να είναι σε ζωγραφισμενο χαρτακι θα υποτιμάται με τον έναν η τον αλον τροπο. το αντικρυσμα μονο σε υλη (τεμαχια ) χρυσα αργυρα χαλκινα
 3. 0
  0
  Καλο θα ηταν κε Οικονομολογε να μας εγραφες και ενα αρθρο για τον πολλαπλασιαστη του χρηματος και το τι δεινα επισυρει.Επισης για το γιατι μια χωρα κλεινει το νομισματοκοπειο της και γινεται εθελοντικα επαιτης χωρις να ρωτηση το λαο της αφου πρωτα βεβαιως τον πληροφορηση.
 4. 0
  0
  Πανεπιστήμονες και πανγαλαξιακοί οικονομολόγοι είναι εδώ μέσα; Χαραμίζεστε …
 5. 0
  0
  giath den edosan ston ellhniko lao thn dinatotita gia dhmopsifisma prin 4 xronia EURO H DRAXMH????o ellhnas poliths egine me thn di8en elenxomeni ftoxefsi(Benizelos) ka8emerinos kai pio ftoxos kai ton ebalan me biao tropo na plirosei xaratsia,forous,miosi mis8on,sintakseis kai se euro akoma(logon aksia)! pou eitan oloi oi oilkonomologi ths eladas edo kai 4 xronia na enimerosoun ton ellhniko lao???ean pame tora sthn draxmh tote 8a ftoxefsei akoma perisotera o poliths 60% mexri 70% se mis8ous sintakseis!!!arage o stoxos eitan ta xrhmata tou laou(opos kai sths ales xores)den einai tixeo pou briskounte olos o kosmos stous dromous gia diamartiria!!
 6. 0
  0
  Δεν ξέρει κανείς τι να πρωτοσχολιάσει από αυτό το συνονθύλευμα ασαφειών, παραπλανήσεων και άτοπων επιχειρημάτων. Μιλάτε για νομισματική πολιτική και έχετε αναφέρει μόλις 4 φορές τη λέξη πληθωρισμό…. Με το κείμενο αυτό δείχνετε ότι είτε έχετε παντελή άγνοια βασικών και "απλών" αρχών της οικονομικής θεωρίας είτε ότι έχετε συμφέρον για επιστροφή στη δραχμή…
 7. 0
  0
  κυριε οικονομολογε γιατι το δηλημα ευρω δολαριο η δραχμή; ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ…ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ…ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ…ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΦΑ…ΣΕ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ…ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΔΟΥΒΛΙΝΟ2-ΜΑΑΣΤΡΙΧ-ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ…ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΑΛΒΑΝΟΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ…ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΥΨΙΜΟ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΕΣ ΣΟΡΩ…ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΣ..ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΙΝΙΤΤΟ…ΤΟ ΡΩΣΙΚΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΤΙΠΟΤΑ…ΤΗΝ ΑΟΖ ΤΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΟΣΜΙΟ ΟΥΡΑΝΙΟ…ΟΤΑΝ ΔΙΝΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑΜΑΤΟ ΧΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΖΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ…ΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΠΛΕΟΝ.Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΕΡΙΚΑΜΑΤΟ 2-3000 ΕΥΡΩ…ΒΑΣΙΚΑ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕ ΙΖΡΑΗΛ-ΡΩΣΙΑ-ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ ΣΥΜΑΧΟΥΣ…ΟΤΑΝ ΕΧΕΙΣ ΛΕΦΤΑ-ΠΛΟΥΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ…ΚΑΠΟΤΕ ΑΝ ΔΙΝΑΜΕ ΨΩΜΙ ΣΕ ΑΛΒΑΝΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΑΝΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΖΑΜΕ…ΤΩΡΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ…ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΦΡΑΓΓΑ φιλε…ελ ντοραντο γιου νοου…τυχαια η χρεωκοπια ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ.
 8. 0
  0
  ΑΝ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-"ΡΩΣΙΑ Α.Ε "ΣΥΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕ…ΜΕ ΓΙΕΛΤΣΙΝ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΑΝ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΑΓΕ ΜΟΝΟ "ΠΟΥΤΑΝΕΣ" ΣΤΗΝ ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ…ΤΗΝ ΨΩΡΙΚΩΣΤΑΙΝΑ ΤΗΣ ΣΦΑΛΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.
 9. 0
  0
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Η.Ε ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.
  ΤΩΡΑ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΑΠΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗ ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΑΝΑ ΨΗΦΗΣΕΤΕ ΝΔ ΠΑΣΟΚΟΔΗΜΑΡ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ……
  ΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
 10. 0
  0
  Κάντε μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο….. http://aeikinhton.blogspot.gr/2012/10/worgl.html υπάρχουν κι άλλες λύσεις,που έχουν δοκιμαστεί με καλά αποτελέσματα,τις οποίες δεν αφήνουν να πραγματοποιηθούν.Οι οικονομολόγοι ειδικά,θα έπρεπε να το έχουν ως σημείο αναφοράς.
 11. 0
  0
  12 06 τωρα η χωρα μας εξαγει πουτανες μην το ξεχνας.
 12. 0
  0
  πολύ σάλιο για το τίποτα…για να μην παρασύρεστε σε ψευδαισθήσεις ευημερίας, δείτε αυτό> https://www.facebook.com/pages/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1/237969179707721?hc_location=timeline (Δημοψήφισμα) facebook.
 13. 0
  0
  τωρα η χωρα μας εξαγει πουτανες μην το ξεχνας…θα χεροτερεψει αν δεν τιμωρηθουν οι ευρωλιγουρηδες…πρωτα τιμωρια….καθαρισμα οικοπεδου…επειτα σωτηρια ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΜΠΑΖΑ…'ΜΗ ΧΤΙΖΕΙΣ ΣΤΑ ΜΠΑζα παλατια θα τα παρει ο αερας θα τα καμει κοματια.'
 14. 0
  0
  ειναι πολυ πιο απλο !
  αν εχεις δραχμη τοτε αν χρειαστει μπορεις να κανεις συνεχεις υποτιμησεις και ετσι ακριβαινουν τα εισαγομενα που δεν τα παραγεις εσυ και ταυτοχρονα τα δικα σου προιοντα γινονται φτηνοτερα στο εξωτερικο .
  ετσι προστατευεις την παραγωγη σου και ρυθμιζεις τα επιπεδα απασχολησης .
  με το Ευρω δεν προστατευεται η εγχωρια παραγωγη .
  Αυτο το ηξερε πολυ καλα ο Εβραιος ο Σημιτης και ετσι θα …εδινε τη χωρα στους Ευρωπαιους .
  Ως γνωστο κανεις δεν γινεται προεδρος στην Ευρωπαικη Ενωση εαν ΔΕΝ ειναι Εβραιος .
 15. 0
  0
  mpla mpla kai vlakeies. as arxisoun oi "patriwtes" emporoi na poulane se kanonikes times kai oi "ellinares" na mi dinoun doulies se lathrometanastes kai as exoume kai leva

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί