in

Τό εμβόλιον έρχεται τόν Δεκέμβριον ψυχή τέ καί σώματι αυτοργανώθου νά μήν τό δεχθείς, νά τό αρνηθείς, μάθε τά μυστικά τού κόλπα! Βίντεο = “Έλληνας” Εβραίος ό επικεφαλής τών εμβολίων, χεχέ τρέξ

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Τό εμβόλιον έρχεται τόν Δεκέμβριον ψυχή τέ καί σώματι αυτοργανώθου νά μήν τό δεχθείς, νά τό αρνηθείς, μάθε τά μυστικά τού κόλπα! Βίντεο = “Έλληνας” Εβραίος ό επικεφαλής τών εμβολίων, χεχέ τρέξετε νά μήν προλάβετε!

Νά σού θυμίσω ότι γεννήθηκες σέ αυτήν τήν εποχήν διά νά παλαίψεις. Ό καθένας παλεύει είς τήν εποχήν τού. Δέν εμπορείς νά παλαίψεις σ’ άλλην εποχήν, σ’ αυτόν τό χάος, σ’ αυτόν τό γήπεδον γεννήθηκες σ’ αυτόν θά παλαίψεις ή θά παραδωθείς. Κάθε εποχή είχε καί έχει τά δύσκολα τής, δυστυχώς δέν εμπορείς νά κάνεις αλλαγήν μέ άνθρωπον άλλης εποχής ή μεταγγραφήν σέ άλλην εποχήν. Ήρθεν η ώρα νά δοκιμαστείς εάν έχεις τό τσαγανόν εκείνων οπού θαύμαζες όποιοι καί άν εισίν ταύτοι….

Περίληψη. Ουσιαστικώς τό εμβόλιον είναι ένας δόλος δηλητηρίου, αυτόν είναι δεδομένον εάν γνωρίζεις τήν νεοταξίτικη πρακτική ή εάν έστω έχεις έναν κοκκονόσυκον νούν. Σού υπενθυμίζω ότι ο,τιδήποτε ιδικόν σού άγγιξε η νέα αταξία απραγμάτων τό κατάστρεψε. Σέ πτώχευσε, σέ καταχρέωσε, σού τά άρπαξε είς τό χρηματιστήριον, σού τά έφαγε είς τά καζίνα, σέ προώθησε σέ έξαλλες αγορές καί δαπάνες. Σού αποδόμησε τήν εθνική συνείδηση διά τών διαφόρων διχαστικών κομμάτων. Σού γέμισε τήν πατρίδα μέ προδότες, δοσίλογους, κατασκόπους, πράκτορες. Όποια δή ποτέ εταιρεία είχε εμβέλεια διεθνής ανάπτυξη από τήν δεκαετία τού 1970 τήν κατάστρεψαν μέσω τού κράτους καί τών τραπεζών. Η εταιρεία τρακτέρ Μαλκότση παραδείγματος χάριν είχε λαμπρή ανάπτυξη. Παρείγγειλε τό κράτος 3,000 μηχανές διά τήν ΕΛΒΟ, ό Μαλκότσης δανείστηκε διά νά τίς κατασκευάσει, τό κράτος ακύρωσε τήν παραγγελία ή μάλλον δέν τήν παράλαβε. Η τράπεζα αρνήθηκε τόν συμψηφισμόν καί η Έλσα Μαλκότση η αθάνατη μηχανή χρεοκόπησε. Εάν δέν είναι σιωνομαζζονική μηχανορραφία τότε τί είναι; Δέν ήξευρες τήν Ιστορία αυτή; Τέτοιες έγιναν μέ δεκάδες δυναμικές ελληνικές εταιρείες. Τά πλυντήρια Πίτσος ήταν τά καλύτερα όλων τών εποχών, τά πτώχευσαν μέ οικονομική βουντού δολιοφθορά καί η Πίτσος πωλήθηκε είς τούς Γερμανούς, πήραν τήν τεχνολογία καί τήν ονομάζουν γερμανική. Τά γερμανικά υποβρύχια τής Ελλάδος όταν τά παράλαβε η Ελλάδα έγυρναν έκαναν προσαρμογές καί τά υποβρύχια ευθυτενίσθηκαν όπως πρέπει καί η τεχνολογία ονομάζεται γερμανική, άν καί εισπράττει κάπου 10% τό ελληνικόν κράτος από τήν μεταευρεσυτεχνία αυτή.

Τό εμβόλιον είναι έναν άγνωστον φάρμακον, ουσιαστικώς εμπορούν νά τό τροποποιήσουν καί μειξάρουν ανά πάσα φορά δόσεως όπως τούς δόξει. Προσθαφαιρούν ό,τι θέλουν αναλόγως τί θέλουν νά μάς πλασάρουν διά νά μάς εξεγελάσουν. Εμπορούν νά τό κάνουν νά φαίνεται «αθώον» είς τήν αρχήν καί κατόπιν νά τό ενεργοποιήσουν ή νά είναι προγραμματισμένον νά ενεργοποιείται μετά από δύο ή πέντε έτη. Μήπως είσαι μαζύν τούς εντός τών εργαστηρίων διά νά ειδείς τί συνθέτουν δεκαετίες πρίν σού τό πλασάρουν μέσω τής ψευτοκορώνας είτε υπάρχει είτε δέν υπάρχει είτε μεταμορφώνεται αναλόγως τού τηλεχειρισμού τούς;

Τούς θεωρείς βλάκες νά σού πλασάρουν εμβόλιον τό οποίον θά έχει παρενέργειες ή τίς χειρότερες παρενέργειες ενωρίς δηλαδή πρίν προλάβουν νά τό δεχθούν όλοι ή έστω οί περισσότεροι;

Μάς έχουν ψεκάσει μέ τά αεροπλάνα, μάς έχουν ψεκάσει μέ υποσυνείδητα καί υποσυναίσθητα μηνύματα, μάς έχουν ψεκάσει μέ τήν ελευθέρα οικονομία βούντου αγοράς καί πωλήσεως συμπεριλαμβανομένων ημών, τών παιδοβιασμένων, τών ανδροχρωμίων, μάς έχουν ψεκάσει μέ τά έτοιμα καί μή έτοιμα φαγητά καί ποτά. είμαστε οί Πολυψεκασμένοι!….

Τουτέστιν, έχε υπόψιν, ότι αφού έγιναν αυτά ήδη κατέβηκε τό ύψος τής νοημοσύνης τού καθενός ή σχεδόν τού καθενός κατά τίνον βαθμόν επί τού πήχυ οπού ευρίσκετο πρίν από τόν μέγαν ψεκασμόν, μού θυμίζει τόν Μεγάλον Ανατολικόν τού Ανδρέα Εμπειρίκου, μήν τόν αναγνώσεις! Γνωρίζωντας ότι είσαι πολυψεκασμένος καί ότι έξ’ αυτού κατέβη έως τινός βαθμού ό δείκτης νοημοσύνης καί διαντίληψης σού πρέπει νά κάνεις τό μεγάλον τόλμημα νά καταλάβεις ότι τό έκαναν διά νά μήν καταλάβεις τί θά σού έκαναν αργότερα μέ τίς ιώσεις, τίς μάσκες, τά εμβόλια, τά εμφυτεύματα, τά μικροψήγματα….

Σού υπενθυμίζω ότι είς τό 10ον κεφ. τών Πρωτόκολλων τής Σιών είς τό τέλος γράφει: «είς τό μέλλον θά σπέρνουμε ασθένειες μέσω εμβολίων». Τό βιβλίον αυτόν ήταν άκρως απόρρητον καί διέρρευσε διά τής εύνοιας Τού Θεού. Τό διέδωσε ό Ρώσσος Αρχιμανδρίτης Σέργιος Νείλος. Έκτοτε θά έπρεπε νά τό είχε αναγνώσει όλον τουλάχιστον μία φορά, ποτέ δέν είναι αργά διότι ό κίνδυνος δέν έφυγε αλλά επιχειρεί λυσσαλαία επίθεση καί δίωξη εναντίον σού μέ κάθε μέσον.

Άμα τή αναγνώσει όλων αυτών σού λέγω ότι υπάρχει περίπτωση τό πρώτον αυτόν εμβόλιον νά είναι «αθώον» ώς πρός τήν ασθένεια τού κορωνοϊού αφού καί αυτός δέν είναι ό δολοφόνος ός εξιστορούν αλλά νά κρύβει μικροψήγμα, εμφύτευμα, μικροκάψουλα ενεργοποίησης μέ τήν πάροδον τού χρόνου. Ώστε πρωτίστως νά σέ μικροψηγματοποιήσουν, νά σού εμφυτεύσουν κάψουλες καί ύστερα νά σού ρίξουν άλλους ιούς καί μέ τά δήθεν αντίστοιχα άλλα εμβόλια θεραπείας νά σέ σκοτώσουν εάν δέν έχουν επιλέξει τά γονίδια σού διά κάποια εργασία σκλαβιάς όποια καί εάν είναι αυτή, απ’ αυτές οπού ήδη υπάρχουσι….

Τά γονίδια σού θά τά ελέγξουν ηλεκτρονικώς άμα εισβάλουν ηλεκτρονικόν ραδιοπομπόν, μικροHAARP ή ο,τιδήποτε άλλον μέσα σού….

Έν συντομία, άμα τό δεχθείς μία φορά θά σέ διαχειρίζονται όπως θέλουν μέ άλλα μέσα καί εμβόλια κατόπιν.

Παραδείγματος χάριν, εμπορεί νά πάθεις σηψαιμία καί νά πρέπει νά πιείς τό δεύτερον εμβόλιον διά νά υγειάνεις, αφού δέν θά έχεις άλλην επιλογήν, αλλά εκεί εμπορεί νά σού ποτίσουν τό μικροψήγμα τηλεϋπνωσης διά νά βλασφημίσεις Τώ Αγίω Πνεύματι πρίν αποδημίσεις αντί είς Κύριον είς διάβολον τελεσίδικως….

Πάλαιψε διά τήν εποχήν σού πάλαιψε τήν εποχήν σού…, ό,τι έχεις είναι αυτή, ό,τι θά κερδίσεις είναι απ’ αυτήν καί ό νοών νοείτο…

Δέχθου έστω μερικώς τήν πραγματεία αυτή, αλλά εάν τήν δεχθείς πλήρως δέν θά έχεις σκλάβα ψυχή….

Πρώτα θά εμβολιάσουν τούς νοσηλευτές, ιατρούς, διά νά ζηλεύουν μήν τήν πάθουν μόνοι τούς καί νά σού τό μπίγουν κ’ εσένα πρίν σέ εξετάσουν διά τά άλλα ασθενήματα εάν έχεις π.χ. ζάκχαρον, καρκίνον κτλ… τά σκατά ήρθαν ή τάν ή επί τάς!

Επικεφαλής τού εμβολιασμού ό Μπίλλ Γκέυτς τής Ελλάδος ό Εβραίος «Θεσσαλονικιός» Αλβέρτος Μπουρλάς, «εμπιστευτείτε» τόν, θά είναι τόσον «καλός» όσον ό πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τουρκοψυχομανόφιλος Μπούταρης. Κρασί τέτοιον δέν πίνω… Νά τούς μη χαιρόμαστε!…. Από τόν Τζογόπουλον είς τόν Τζογομπουλά, παίζεις τήν ζωήν τής ψυχής σού;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

18 points
Upvote Downvote

7 Comments

Leave a Reply
 1. Δυστυχως ο κοσμος δεν ξερει οτι η θεσσαλονικη ειναι η σφηγκοφωλια των οβριων.
  Εκει ειναι μαζεμενοι πολλοι ερχομενοι απο τον διωγμο των ισπανων που διωχθηκαν γιατι κοντεψαν να καταστρεψουν την χωρα .
  Τους μαζεψε ο σουλτανος και τους εβαλε στην θεσσαλονικη .
  Απο αυτην την φωλια εχουν βγει πολλα γκαιναρια που τα εχει πληρωσει ακριβα ο ελληνισμος.
  Αν ψαξουμε στην ιστορια θα βρουμε παπαδες απο τα πεπραγμενα τους και εχουν απο οτι εχω διαβασει το παρατσουκλι σαλονισιανς.
  Ειμαι σιγουρος οτι αυτη η φωλια χαρηκε πολυ με τις πρεσπες .
  Αν ακουσουμε τον γελειο ραββινο φρουζη θα καταλαβουμε τι τρεφουμε στον κοσρφο μας

  • Θεόδωρος η τεχνολογία δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ. Την αγγελία για τοξότες και χειριστές καταπέλτη και πολιορκητικού Κριού δεν την είδες; Μου φαίνεται το θες το εμβόλιο???

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σε ποια οχθη του ποταμου τελικα εισαι; …

Τι θα θυσιαζες για να σταματησεις την κατηφορα της ζωης μας ;…