in

Θά σέ κάνουν νά συμφωνήσεις μέ τή Λογική αυτού τού Νόμου καί θά είναι τό τέλος σού….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Θά σέ κάνουν νά συμφωνήσεις μέ τή Λογική αυτού τού Νόμου καί θά είναι τό τέλος σού….

Έχουμε συμφωνήσει σέ κάθε χώρα ότι είτε πρέπει νά οδηγάμε από τά δεξιά είτε από τ’ αριστερά….

Δέν γίνεται νά οδηγάμε καί από αριστερά καί από δεξιά καί δή απ’ όπου θέλει ό καθένας διότι θά δημιουργηθεί χάος κ’ εντέλει τίποτε δέν θά κυκλοφορεί ή θά δυσκυκλοφορεί, ώστε έν τέλει νά ζητηθεί έκ σύσσωμου λαού δι’ αιτήματος στούς εκάστοτε κυβερνώντες νά ορίσουν διά νόμου έναν νόμο….

Άμα σού λέγει η ΝΤΠ νά κυκλοφορείς από δεξιά ή αριστερά καί άμα σού λέγει νά κυκλοφορείς απ’ όπου θέλεις νά υποψιάζεσαι…. Δηλαδή ό,τι σού λέγει η ΝΤΠ νά υποψιάζεσαι παγίδα… ακόμη καί άν σού λέγει αγαπάτε αλλήλους καί αγάπα τόν πλησίον σού ώς σεαυτόν….. Ποτέ δέν θά σού πεί ν’ αγαπήσεις Τόν Χριστόν, εκτός άν σού παρουσιάσει «Τόν Χριστόν» σέ κάποιον Ψευδοχριστόν!…..

Πώς τό παίζουν τό πουλάκι;…..

Τήν μία φορά σού λένε νά συμφωνείς μέ τόν Νόμο, νά οδηγούμε όλοι είτε από δεξιά είτε από αριστερά…. Σκέπτεσαι καί λές πολύ Λογικό καί τό υποσυνείδητο σού λέγει ασυνειδήτως πραύω τούς, εύγε τούς….

Στό ίδιο κύμα αντίληψης σού λέγει δικαίωμα στήν ιδιοκτησία, τά ανθρώπινα δικαιώματα, τήν ανάληψη τών υποχρεώσεων καί τά λοιπά σούρτα φέρτα, πράα αντιληπτά, φρόνιμα ψευδοαγαποανθρωπιστικά….

Σ’ αυτά κρύβεται η παγίδα τού δανείου…. Λαμβάνεις δάνειο μέ δόλο καί απόκρυψη τού τί θά ακολουθήσει καί σού πέρνουν τήν ιδιοκτησία…. καί σύ ιδιοκτήτης (πρώην) καί αυτός ό άλλος που σέ δάνεισε καί στά πήρε ή εμμέσως πλήν σαφώς κανόνισε νά σού πάρει τίς ιδιοκτησίες ό δικός τού, η κρυφή εταιρεία τού καί τά συναφή…..

Καί άμα διαμαρτυρηθείς σού λέγει, μά δέν είπαμε ίσα δικαιώματα στήν ιδιοκτησία, τό ελεύθερο εμπόριο; Εσύ δέν είσαι που υπόγραψες σύμβαση υποθήκης άν δέν μπορείς νά πληρώσεις νά «δώσεις» τό οικόπεδο καί τό παλειάμπελο; Τώρα γίνεσαι κλέπτης άν δέν αποδεχθείς καί σύ μαζύν μέ τήν χαζοσυνείδηση σού καί τήν παραμαστουρωμένη αντίληψη σού λές κρυφά μέ δειλία καί εντροπή, δίκαιο έχει, αλλά συνεχίζεις νά φωνάζεις χωρίς όμως νά θέλεις νά σού επιστραφούν καί έτσι δέν στέλνεις τήν σωστή ενέργεια Στόν Θεόν…. Τό κάνεις από εγωισμό, άντε τό πολύ νά σιωπήσεις έξ’ αρχής….

Μετά σού λένε ανθρώπινα δικαιώματα…. Σιγά σιγά σού λένε ό πατέρας είναι ανάξιος έναντι τής μητέρας νά αναλάβει τήν υιοθεσία τής παιδιού εκτός καί άν αποδειχθεί πλήρως ανίκανη, ακατάλληλη καί άχρηση η μητέρα…. Έν τώ μεταξύ δύο πούστηδες δικαιούντε υιοθεσία έξ’ αρχής, ενώ ό πατήρ όχι, τό ‘πειάσες αυτό; Όχι, διότι έχαψες τό παραμύθι τού ασυνείδητου που σού πούλησαν δωρεάν γιά ελεύθερα ανθρώπινα δικαιώματα…. Πήγε κι’ αυτό πάμε πάρακατω…. Λές καί τά παιδιά δέν έχουν τό δικαίωμα νά είναι καθώς πρέπει όπως όρισε Ό Θεός διά τής φύσης τό φύλο τούς καί τούς γονείς αρρέν καί θηλέν…. Λές καί δέν είναι αμαρτία νά διαζεύγοντε οί ανθρώποι, έστω καί άν πρέπει, τό τονίζω έστω καί άν πρέπει επειδή ένας από τούς δύο ή αμφότεροι έχουν ξεφύγει….. Καί τότε ίσως η αμαρτία διαγραφεί από τά μανναβοτεφτέρια….

Αφού ανάλαβες τίς «υποχρεώσεις» σού καί δέχθηκες τήν προαπάτη νά χάσεις τό οικόπεδο καί αφού σεβάστηκες «τ’ ανθρώπινα δικαιώματα» χωρίς νά λογαριάσεις Θεόν, Λογικήν, Φύσιν καί Ηθικήν, επειδή έγινες ασεβής όταν αποδέχθηκες τήν λοβοτομή τής εξέλιξης καί σού έφταιγε ό παπάς λές καί αυτός δέν είναι άνθρωπος, λές καί δέν θά κριθεί αυστηρότερα, αντί νά σού φτάει η αμαρτία αυτή καθεαυτή καί ό καλπάζον κλυδωνιστικός Νόμος τής Ανομίας….

Μετά σού φέρνουν τήν άλλη μέθοδον, αυτήν τής αταξίας τής επαναστατικής πραξικοπηματικής ρεμπελοσύνης…. καί σού καταργούν τά ανθρώπινα δικαιώματα…. Καί λές τί διάολο, άν διέκρινες μερικά πράγματα. Πώς αυτοί πού επέβαλαν τά «ανθρώπινα δικαιώματα» τώρα τά ξυλώνουν, μέ τό δίκιο σού σαντανώνεσαι = συγχύζεσαι εφ’ όλης τής ύλης…..

Μά είναι απλό αγαπητέ μού…..

Θά φέρουν τό χάος «στά ανθρώπινα δικαιώματα σού» γιά νά έρθουν ύστερα νά τά επιβάλουν διά τής βίας!…. Μήπως πήρες χαπάρι τίποτις;….

Θά στά επιβάλουν «τά ανθρώπινα δικαιώματα σού» όπως τά θέλουν αυτοί, όπως τά «καταλαβαίνουν» δήθεν αυτοί, ενώ στήν πραγματικότητα, θέλουν τ’ ανθρώπινα δικαιώματα διά λόγου τούς καί δι’ εσένα τά παρανθρώπινα δικαιώματα, τά ψευδανθρώπινα δικαιώματα, τά δικαιώματα που θά είναι τέτοια ώστε η τυραννία καί η ανηθικότητα νά σού φαίνεται η μεγαλύτερη δικαιοσύνη, ελευθερία καί αρετή…. Θά σού λένε θά σέ σφάξω καί θ’ απαντάς δικαίωμα μού!…. Τέτοιος θάσαι όπως πάς…..

Άς διάβαζες, άς μελετούσες, άς ερευνούσες, καί άν δέν είχες χρόνο άς δέν γινώσουν αποστάτης όπως δέν έγινε η γιαγιά καί ό πρόπαππους…. στήν ευλάβεια τής θρησκείας…..

Όπως οδηγάνε στήν χώρα σού όλοι από δεξιά ή αριστερά έτσι θά πρέπει νά εμβολιαστούν όλοι από δεξιά ή αριστερά ή απ’ όπου επιλέξουν…. Δέν τό κατάλαβες;…..

Σ’ έχουν πείσει πώς άμα η βλασφημία καί ηλιθιότητα γίνουν Νόμοι δέν είναι βλασφημία καί ηλιθιότητα…. Τόσον επαναστάτης είσαι, τόσον έξυπνος, εξελιγμένος καί σοφός…..;

Κάποτε κάποιοι έλεγαν: «ποίος θά μάς προσέχει από αυτούς που μάς προσέχουν;»…. Ποίος θά μάς προσέχει από τούς μπάτσους;…. Τό έλεγαν οί ναρκομανείς!…. Τώρα οί ναρκομανείς έχουν δίκαιο αλλά εσύ τό ξέχασες….

Οί ναρκομανείς είχαν λάθος που ήταν ναρκομανείς αλλά δέν είχαν λάθος που φοβόντουσαν τούς μπάτσους, τούς κάθε μπάτσους, τούς κάθε αξιοματούχους…. καί ζητούσαν από εσάς καί εμάς τούς δημοκράτες νά σκεφθούμε ποίος θά μάς προσέχει από τούς ναρκομανείς τής εξουσίας άνευ ηθικών αναστολών καί πλήρεις βλακοαπληστίας….

Σού έλεγε ό καϋμένος ό ναρκομανής: «βρέ ηλίθιε, εσύ πρέπει νά μέ προσέχεις εμένα από κάθε μπάτσο καί αξιοματούχο, εσύ πρέπει νά προσέχεις εσένα»….. Αλλά όταν ό ηρωινομανής έτρωγε ηρωίνη εσύ έτρωγες πνευματικό κουτόχορτο τών περιοδικών, τής τηλεόρασης, τών κομμάτων, τής «καθώς πρέπει εξέλιξης»……

Καί νά πού κατάντησες νά είσαι πειό ναρκωμένος από τόν ηρωινομανή…. Γι’ αυτό η ελληνοκυπριακή παροιμία είπε: «μιάλον βούκκον φάε μιάλην κουβένταν μήν πείς = μεγάλη μπουκιά φάε μεγάλη δήλωση μήν κάνεις»….. Διότι είναι γραμμένο, τόν υπερήφανο Ό Θεός τόν ταπεινώνει…. Έχει τούς χιλιάδες τρόπους Τού, καί καλύτερα νά σέ ταπεινώσει εδώ…. παρά στό εκεί μετά, στό μετά τήν ζωή…..

Μία άλλη παροιμία λέγει: «θά γυρεύκεις τό λάθος τζιαί έν θά τό βρίσκεις = θά ψάχνεις τό λάθος καί δέν θά τό βρίσκεις»…..

Πού νά τό βρείς, αφού τά λάθη είναι δισεκατομμύρια καί υπερπολλαπλασιάζοντε συνεχώς…..

Λέγεται ότι άμα πείς ένα ψέμα χρειάζοντε άλλα χίλια γιά νά τά καλύψεις. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα διότι δέν καλύπτεται τό ψέμα, λέγωντας ακόμη χίλια, απλά επιβαρύνεις τήν θέση τής ψυχής σού καί ό,τι έκαμες θά εύρεις/βρείς…..

Συνεπώς, όταν στηρίκτηκες στό ψέμα…. εξεστηρίκτηκες από τήν αλήθεια καί ότι επιδιόρθωση κάνεις μέ τήν ίδια λογική, τήν λογική τού ψεύδους, σού δίδει τήν ψευδαίσθηση τής νηφάλιας ηρωίνης, ότι δέν είσαι μαστουρωμένης από τήν αυταπάτη, τήν εξαπάτηση καί τήν πλάνη…. αργαλεύωντας περαιτέρω τό μέγεθος τής κλωστροαμαρτίας, τής κλωστροϋφαντουργίας τής πνευματικής πτώσεως…..

Άν θέλεις νά βρείς τό λάθος βρές τό πρώτο ψέμα…., σ’ αυτό είναι η πηγή καί η ρίζα όλης τής ψευτομωρίας τής ψυχικής καί κακότυχης καταχνιάς σού….

Τό σού δέν τό λέγω συγκεκριμμένως γιά εσένα, αλλά γιά τό συγκεκριμμένως όλοι μάς…. Αλλά άμα σού λέγω είμαστε, δέν νοιώθεις καί πολύ τού σού…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

14 points
Upvote Downvote

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αποφασίζομεν και διατασομεν..

Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών στην Τουρκία, κοντά στη Μαλάτεια