10:38 - 19/12/2020

Σκάψε κατακόμβες νά μήν σέ πνίξει τό αερονέφωμα = αεροζόλ… Λ

Σκάψε κατακόμβες νά μήν σέ πνίξει τό αερονέφωμα = αεροζόλ… Λ

Πάω νά ησυχάσω αλλά αυτός ό Stranger ανοίγει… φάλιες, νέες παρτίδες…, φάλιες είναι οί δυναμίτες που κόβουν κωμόροτσους = συμπαγείς μεγάλα κομμάτια λίθων…

Όντως όταν σιωπούν οί ληστές κάτι συμβαίνει… Κάποτε οί τράπεζες δέν είχαν φρουρούς διά νά μήν σέ ξιππάζουν όταν εισέρχεσαι καί εξέρχεσαι… Ήταν ένας τρόπος νά σ’ αφήνουν κοιμισμένον, ανυποψίαστον…, άμα λάχει καί ξιππαστείς ενεργοποιείται τό τέταρτον τσάκρα κι’ αρχίζεις νά γίνεσαι καθύποπτος, κινητοποιείται τό ρευστόν τής υποψίας… καί επειδή η σκέψη καί η υποψία είναι διαδοχική τήν ώρα οπού θάκανες δάνειον διά κάθε μαλακία καί μή μαλακία, μπορεί κάποια παράξενη ενστικτοειδές σκέψη νά σού βάλλε ψύλλους μές τ’ αυτιά καί νά μετάνοιωνες ή νά τό έσκαβες τότες περισσότερον καί άμα σκάψει ένας μπορεί νά σκάψουν δύο καί άμα σκάψουν δύο μπορεί νά σκάψουν πολλοί καί οί πολλοί νά γίνουν πλήθος καί σχεδόν όλοι…

Η τράπεζα έδειχνε παλαιότερα τό «αθώον» πρόσωπον τής, τώρα σού δείχνει τό βασιλικόν τής! Θυμάσαι που σού έλεγα ότι απ’ εκείνον οπού αγοράζεις θά έρθει ώρα νά σ’ αγοράσει;…

Λοιπόν, καί τό εχθές καί τό σήμερα είναι ψεύτικα, από πλάνη σέ πλάνη μέχρι νά μάς πειάσουν όλους μιάς καί κακής στά πράσα λέγει μέσα η σιών.. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι φοβήθηκαν οί κλέφτες νά κλέβουν ακόμη καί περίπτερα… ή άλλα εύκολα τοπία.. τάξη σού λέγει τάξη σιώνας σκλαβιάς πασχίζει νάρθει…

Κάποτε μελετούσα τό Ακρωτήριον Καρηφέα, δέν είχε δρόμους, συνεννοούνταν μέ λαλιές πτηνών, ήταν άπατος απάτητος τόπος, μετά ό Σατανανδέου άνοιξε μέ χοίρους = μπουλτόζες δρόμους, θεωρήθηκε καλό, είναι καλό αλλά όχι μόνον καλό… είναι κι’ άλλα όπως πάντοτε…

Κάθετι που γίνεται καί δέν είναι έξ’ υπαρχής καλόν ή κακόν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί διά καλόν καί κακόν, δηλαδή τό ουδέτερον μεταμορφώνεται άμα τό παρατηρείς καί τό χρησιμοποιείς, σέ αυτά τά δύο καί είς τό ανάμεικτον, δηλαδή από τήν αρχή είναι εύπλαστης Ηθικής…

Άνοιξε ό δρόμος πρός τόν Καρηφέα διά νά τούς πάρουν τό διαδίκτυον, νά τούς συνδέσουν μέ τόν «έξω» κόσμον καί νά τούς αλλάξουν… Όλους τούς έβγαλαν είς τόν «έξω» κόσμο παγκοσμίως καί όλους βγαίνωντας έξω τούς κάνουν έξωση από τά σπίτια, τήν Ηθική, τό τοπικό γίγνεσθαι, τήν Λογική καί βάλε στό τσουβάλι βάλε…

Γιά νά σέ νικήσω πρέπει νά σ’ αλλάξω γιά νά σ’ αλλάξω πρέπει νά σού προσφέρω, βεβαίως ισχύει καί τό αντίστροφο, γιά νά σέ σώσω πρέπει νά σ’ αλλάξω γιά νά σ’ αλλάξω πρέπει νά σού προσφέρω… Θυμάσαι τότες κάθε κυβέρνηση σού έλεγε αλλαγή, τί αλλαγή; Αλλαγή γελοτοποιών που θά σέ δουλεύουν μέχρι νά ρίψουν από τόν κρημνόν τού Καρηφέα.. τού κάθε Καρηφέα… Η τελική αλλαγή η μεγάλη αλλαγή, η αλλαγή όλων τών κομμάτων είναι τό εμβόλιον…

Τούς άνοιξαν τόν δρόμον καί τούς έφεραν στήν Αθήνα καί τούς κατάστρεψαν, ήταν περίπτωση νά μείνουν απομονωμένοι καί χωρίς διαδίκτυον καί νά πάει εκεί ό κορωνοϊός καί τό εμβόλιον; Εσύ ταξείδευσες σ’ όλον τόν κόσμο αλλά ήρθε η ώρα νά ταξειδεύσει καί η κορώνα ισιώνα σ’ όλον τόν κόσμο… ένα σού ένα μού που λέει ό λόγος, μία σού μία μού…

Τώρα πρέπει νά σκάψεις, κατακόμβες βεβαίως, πού νά κρυπτείς; …Σού βάζω σκόρπιες σκέψεις αλλά συνδέονται πώς μπορείς νά μήν τό δείς;

Κάποτε πήγαν κάτι «φίλοι» τραπεζίτες σ’ έναν γνωστόν Μοναχό στό Άγιο Όρος, ζή, ξεχνώ τ’ όνομα τού, καί πρίν τού ζητήσουν τήν ευλογία, σάς στό ξανάγραψα, τούς είπε: «ξέρετε γιατί κλέβουν οί ληστές τίς τράπεζες; επειδή οί τράπεζες κλέβουν τούς ανθρώπους»… Ό ληστής που σέ ληστεύει καί δέν τόν θεωρείς ληστή ούτε ό νόμος μπορεί νά σού κλέψει καί τήν ψυχή, κυριολεκτικώς ωμιλάω… η τράπεζα είναι αυτή που σέ παρέδωσε είς τόν δήμιον…, εσύ οφείλεις νά μήν αυτοκτονίσεις δηλαδή παραυτοκτονίσεις φιλώντας τό χέρι τού δημίου κι’ άς έχει ώς επακόλουθον νά ικριωθείς, σέ διαβεβαιώνω ότι τίποτε δέν θά πάθεις, τό πολύ πολύ νά πονήσεις λίγο, γιά κάτι δευτερόλεπτα τό πολύ, έτσι νά τό σκέπτεσαι, περνάνε εύκολα, μήν σκέπτεσαι τά δευτερόλεπτα γιά αιωνιότητα, ούτε τίς ώρες, ούτε τούς αιώνες, δέν είναι είναι αιωνιότητα η φυλακή…, τό ξέρω αγανακτείς αλλά έτσι είναι…

Πήγα κ’ εγώ σ’ αυτόν τόν Μοναχό, άλλα μ’ άρεσαν, άλλα δέν μ’ άρεσαν, άλλα μ’ εκνεύρισαν, κάτι παράξενα πράγματα, άλλος μού είπε ότι τού είπε κάποια πράγματα καί δέν βγήκαν, αλλά ό Μοναχός συντυχάνει μέ αλληγορίες, μπορεί νά τού βγήκαν ή νά τού βγούν καί νά μήν τά καταλάβει…
Σκάψε λίγο αλλά πρόσεχε τί θά βρείς, μπορεί καί υπόγεια ηλεκτροφόρα, αλλά βγαίνουν άλλα όχι, από έναν Μοναχό Ασκητή! Τί συμβαίνει δέν τολμώ δέν σού είπα πολλά γιά αυτήν τήν φωτοδέσμη, παρά μόνον ξώπετσα, πόξω πόξω…

Τί νά σού πώ τώρα, εσύ βλέπεις μέλλον χωράει φώς στό 2021 μ.Χ.; ειλικρινά τώρα βλέπεις; Βλέπεις χαρούμενη πρωτοχρονιά; Άρα είσαι στήν τρώγλη τότε σκάψε στό τούνελ θά σού χρειαστεί.. σκάψε τώρα νάχεις αύριον…

Δέν τούς είδες αλλά ήρθαν… άν λάχει αύριον δίπλα σού νά ψοφάνε σάν τίς μυίγες μήν πανικοβληθείς, θυμάσαι τό αερονέφωμα, τό αροξώλ, που γελούσες στήν τηλεόραση που σκότωνε τά έντομα… κάτι τέτοιο θά γίνει, αυτό είναι τό μέλλον, αυτό είναι γραμμένο. Σούπα σού σού κάνουν έξωση χύνωντας σού στόν λαιμό τήν σούπα…

Ή φεύγεις ή σέ κάνουν σούπα, αλλά σύντομα θά απαγορεύεται νά φύγεις, ήδη απαγορεύεται, καί άν φύγεις θά φύγουν ξωπίσω σού νά σέ τιμωρρήσουν που τόλμησες εσύ καί οί προγόνοι σού νά υπάρξουν…

Αυτά που έχουν δέν είναι περιουσία σού ούτε αυτά που έχεις σύντομα θά τό συνειδητοποιήσεις μέ καμένα τά χείλη… Αφού η περιοσία «τούς» καί η περιουσία σού «τούς» ανήκει τότε λένε είπαν θά πουν μπορεί νά λες καί σύ από τήν πολλή χλαπάτσα ότι «τούς» ανήκεις αλλά δέν τους αρκεί αυτό θέλουν νά «τούς» αυτοανήκεις, μέχρι τήν ψυχή πέρα απ’ τό κόκκαλο πέρα απ’ τό σώμα μέχρι εκεί σέ θέλουν…

Είμαστε σέ τραγική κατάσταση, η τεχνολογία ΜΑΣ έφερε κοντά αλλά τήν μάνδρα τήν έχουν αυτοί πουέχουν τήν δύναμη.., σού τόπα άλλοτε, εάν ήταν αιφνίς νά πάμε στήν εποχή τών σπαθιών τότε θά κόμπαζες επειδή είσαι Έλ, τώρα όμως τίσαι;

Σούπα κι’ άλλα παίξε άλλα Κόλπα αλλά γιά νά παιχτούν αυτά πρέπει νά τά Πιστεύεις, δέν παίζονται άμα υποκρίνεσαι, παίξε αυτά που δέν ξέρουν που δέν μπορούν που δέν είναι άξιοι νά ξέρουν, σούπα δέν υπάρχει άλλη διέξοδος, άλλη λύση, άλλη επιλογή,.. άν συνεχίζεις νά παίζεις μέ τά χαρτιά «τούς» θά είσαι τά χαρτιά «τούς» καί τά θύματα στά χαρτιά «τούς»… Αυτοί παίζουν ηλεκτρονικά εσύ πώς παίζεις! Άν είχες τό αυτοκίνητο χωρίς ηλεκτρονικούς εγκεφάλους τού 1980 μ.Χ. καί άν είχες καί καύσιμα, έχει φωτοσυσσωρευτικά..

Βάψε τό μονοκάμπινο ή διπλοκάμπινο μαύρη βαφή καί βάλε μέσα ανθρακόσκονη νά μήν τό βλέπουν τά ραντάρ, καί σύ έτσι νά ενδυθείς μέ ανθρακόσκονη, είσαι γείωση…

Τό ξέρεις πώς μπορείς νά γειώσεις τό σήμα που σέ πειάνει; Δέν μέ πειάνεις έ; Μπορεί καί νά είσαι ειδικός, αλλά όπως γειώνεται τό ηλεκτρικό φορτίο έτσι γειώνεται καί τό ηλεκτρικό σήμα, ψάξε νά τό κάνεις…, ένας τρόπος είναι η ανθρακόσκονη, άλλος είναι σάρωση ενέργειας στό μέταλλον καί γείωση, βεβαίως θά τό έχεις μαύρο νά μήν αντανακλάται ώς σήμα καί συνάμα νά τό γειώνεις… τί σού λέω έ;…

Γνωρίζεις αχαρτογράφητα μέρη; Αυτά είναι τά ωραιότερα… ό,τι δέν χαρτογραφήθηκε σού ανήκει ό,τι χαρτογραφήθηκε δίχως άλλο «τούς» ανήκει.. Η πόλη, τό χωριό, ακόμη καί η Εκκλησία σύντομα θά «τούς» ανήκει… εκτός εάν είναι αχαρτογράφητη εκεί θά κάνεις γιορτή εκεί θά κάνεις σύναξη καί προσευχή, εκεί θάναι εκκλησία, αλλού όχι. Στήν πόλη στόν πόλο θά τούς ανήκεις στά αχαρτογράφητα δέν θά τούς ανήκεις, κάνε τραγούδι νά τό μάθει τό υποσυνείδητον καί νά τό αγαπήσει τό υποσυναίσθητον διότι θά σού χρειαστεί…

Μέχρι νά έρθει ένας μάγος μέ τό μαγικό ραβδί νά κτυπήσει μία στό κεφάλι τούς καί νά έχει ό πολιτισμός εξαφανιστεί καί τότε μέ ανακούφιση νά λαχανιοαναστενάξεις καί νά πείς: «ποτέ ξανά πολιτισμός»,…, πάνε ένα πάνε δύο πάνε τρία έτη μέσω τής απληστία θά ξεχάσεις…

Θυμάσαι που λέγαμε όταν οί προγόνοι ΜΑΣ έκτιζαν Παρθενώνες καί είχαν χολιστερίνη οί προγόνοι σάς ζούσαν πάνω στά κλαδιά; Τώρα θά συμβεί τό αντίστροφο θά ανεβούμε στά κλαδιά διότι «τούς» ανήκουν όλα, καί οί πόλεις καί οί προγόνοι ΜΑΣ! Μήν θυμώνεις, η σοφία τών προγόνων ΜΑΣ σέ ποίους ανήκει; Οί πόλεις σέ ποίους ανήκουν; Σέ όσα κομπάζουμε ότι ανακαλύψαμε δηλαδή οί προγόνοι ΜΑΣ καί ΕΜΕΙΣ σέ ποίους ανήκουν; Σ’ «αυτούς» που άνηκαν έξ’ ανέκαθεν τά λεφτά! Διότι τά λεφτά αγοράζουν όταν εσύ πουλάς, δανείζεσαι καί δωρίζεις δωρεάν,, όπως τήν δωρεάν γνώση που τούς δώσαμε… Τήν Δωρεάν ΜΑΣ τήν έκαναν Σκλαβιά ΜΑΣ… μέ αυτούς έχουμε νά κάνουμε, ΕΜΕΙΣ τί όπλα έχουμε τί είχαμε τί θά έχουμε πιά;…

Λοιπόν, γιά νά μήν σέ κουράζω άλλον μέ αλήθειαν… άν ανεβείς στό δένδρο μέ τά κλαδιά μπορεί αύριον όποτε θά είναι αυτόν τό αύριον νά κατέβεις καί νά γίνεις άρχοντας ξανά, εάν δέν ανεβείς θά γίνεις η φάρμα τών ζώων…

Δέν είναι ντροπή ν’ ανεβείς στό δένδρο γιά νά παραμείνεις άνθρωπος ντροπή είναι νά ντρέπεσαι ν’ ανεβείς ή νά κωλισιεργείς στό δένδρο επειδή εντρέπεσαι νά επιβιώσεις… Αυτοί που σ’ ελευθέρωσαν στά δένδρα ζούσαν κι’ αυτοί που σέ νίκησαν στά δένδρα ζούσαν, ξέρεις γιατί; Διότι στό δένδρο μαθαίνεις τό υποσυναίσθητο σού νά μήν ντέπεται πιά, καταλαβαίνει πώς νά επιβιώσει, συνάγεται ό νούς ενώ τώρα σού τόν έχουν κάνει ανεμόσκονη από τήν πολλή πληροφορία τού ορατού αόρατου…

Στό δένδρο δέν θάσαι γκλάμουρ δέν θάσαι ξιππασμένος, δέν θάσαι πολυξέρης, θά είσαι αυτός που είσαι, αυτός που πρέπει νά είσαι γιά νά επιβιώσεις, ανέβα τώρα διότι έρχεται, έρχεται ό στρατός νά σέ ξεσπιτώσει καί νά σέ βάλει μέσα στήν μάνδρα τών ζώων που θά εκτελέσει, μέχρι καί νά σέ τρώνε ή νά σέ τρώνε οί σκύλλοι τού θά σού κάνει τήν «χάριν»»»» μπάμ,μμμμμμμμμμμμμμμμμ!

Θά μού πείς θά φύγουμε όλοι, εκατομμύρια ανθρώποι; Φύγε σύ καί βλέπουμε γιά τούς άλλους, … πρέπει νά τό σκεφθείς φωτοδεσμομηχανικά, τυχαία νομίζεις στό λέω καί στό παραλέω τόσον καιρό; Γιά τήν επιστήμη «τούς» νομίζεις στό λέω; Γιά τή χρήση «τούς»; Όχι δά… ανεβαίνεις καί συνάμα ξυλώνεις τήν πόλη, η πόλη πρέπει νά γίνει τέτοιον χάος που νά μήν είναι πόλη «τούς»… Ασπούμε ότι δέν έβαλες τό εμβόλιον, θά σού φέρουν άλλα, ήδη τάχουν έτοιμα, ήδη στά προλέγουν… Πρέπει νά πέσει η πόλη πάση θυσία, πώς νά στό πώ, ρίξε τήν… Μόνον όπλα καί τροφή καί Προσευχή νά έχεις, άμα έχεις τράπεζες καί πολιτικούς ό,τι καί νά κάνεις στόν λάκκο «τούς» θά πέσεις…

Βεβαίως άμα βάλεις τό εμβόλιον τότε είναι ώς εδώ,… καί μή παρέκει… Πρέπει νά είσαι καί στό βουνό καί στήν πόλη αλλά χωρίς νά είναι πόλη, νά αναμεταμορφώνεσαι διαρκώς, άρα δέν πρέπει νά έχεις άλλη ασχολία, όταν λέγω όχι άλλη ασχολία εννοώ, άλλη δική «τούς» ασχολία σού…

Μαλακίες νομίζεις ότι σού λέγω; Πρώτα δέν βάζεις τό εμβόλιον, μετά όμως αμέσως μετά, κάνεις άλλη επίθεση (ρίχνεις τήν politica siona composta), δέν περιμένεις τήν δική «τούς», δέν επανέρχεσαι στά δικά «τούς»… Πρέπει νά κτίσεις έναν άλλο μέλλον, έναν πρωτοφανές ίσως οικοδόμημα, δέν θά είναι δημοκρατία, αυτή μεταξύ βρωμούσε έκτοτε σκ@τά όπως καί τ’ άλλα συνστήματα τού πανσυνστήματος αλλά τώρα είναι ό ίδιος ό σκατ@βουρκος μήν έχεις καμμία αμφιβολία! Πρέπει νά κάνεις κάτι γιά πρώτη φορά! Βρέ κατάλαβες τί εννοώ; Είσαι Έλληνας κάνε τό θαύμα, σκέψου κάτι που δέν ξανάγινε… Κι’ άν δέν τά καταφέρεις μήν δώσεις ψυχή… αμάν πιά!
Εκεί μέσα έχεις έναν Ιχώρ σού τόν ξεκλειδώνω μέ τόν πειό τρελλό τρόπον, μόνον έτσι ξεκλειδώνεται.., αντί εμβόλιον σού λέγω ενεργοποία τόν Ιχώραν! Αντί εμβόλιον Θεία Κοινωνία, αλλά βαριέσαι, δέν θέλεις, δέν πιστεύεις, λές αργότερα, υπολογώντας ότι δέν θά κάνει τήν διαφορά…

Ξέρεις τί σημαίνει Ιχώρ; Ενεργοποίηση σύνδεσης μέ Τό Άκτιστον ΌΝ… Εσύ επιμένεις νά είσαι OFF… ΕΠΕΙΔΗ «τούς» είσαι καί δέν είσαι! Ξέρεις κυριολεκτικώς τί σημαίνει Ι+χώρ;;;;;;;;……. Εάν ήξερες τί σημαίνει Ι καί τί σημαίνει χώρ θά ήξερες τί σημαίνει Ιχώρ, αλλά άλλα διάβαζες αλλού ήταν ό νούς σού, κοίτταξε τή λέξη…

Υποσημείωση: μέ τό εμβόλιον σκοτώνεται ό Ιχώρας μαραίνεται ώς βαρυψημένον σύκον επάνω στήν συκιάν…, ζαρώνει η επίφυση, η υπόφυση, η σύνδεση μέ τήν υπέρφυση, κοίτταξε τήν λέξη μάντεψε τί σημαίνει Ιχώρ!Λ δέν δρώ δένδρον αλλά τοό δένδρον ούτον τού εξωφύλλου έκανε πόδια στηρίγματα καί δρά κι’ άμα λάχει θά τρέξει περισσότερον από εσένα, σέ τέτοια αποχαύνωση οπου σ’ έριξαν. Ιχώρ.Λ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh