09:16 - 22/02/2023

Ποίον είναι το αντίστροφον των ψευδαισθήσεων; [η ζωγραφική είναι η τέχνη των ψευδαισθήσεων; τότε η γραφή είναι η γραφή των ψευδαισθήσεων; που σημαίνει η μουσική ποία ψευδαίσθηση είναι;]]

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Ποίον είναι το αντίστροφον των ψευδαισθήσεων; [η ζωγραφική είναι η τέχνη των ψευδαισθήσεων; τότε η γραφή είναι η γραφή των ψευδαισθήσεων; που σημαίνει η μουσική ποία ψευδαίσθηση είναι;]]

Αμέτρητοι ποιητές, τραγουδιστές, συγγραφείς ακόμη και θρησκείες αναφέρονται ότι ζούμε σε έναν κόσμον ψευδαισθήσεων.

Θα σου δώσω μια να σπάσει αχ ρε κόσμε ψεύτικε, μας λέγει η ωδή και συνεχίζει ότι θα φτειάξει έναν κόσμον άλλον, αλλά δεν μας λέγει ότι και αυτός ο άλλος κόσμος είναι ψευδαισθήσεις…. Τι μπορεί να είναι;

Το αντίθετον των ψευδαισθήσεων είναι να μην εμπιστεύεσαι ότι είσαι άξιος να γνωρίζεις με ακρίβειαν ο,τιδήποτε και δεν αναφέρομαι στο ότι μπορείς να μαγειρεύσεις ή κολυμπήσεις, αναφέρομαι στις πνευματικές πεποιθήσεις σου…. Ούτε να εμπιστεύεσαι ότι είσαι αυτόν που νομίζεις ότι είσαι πνευματικώς και δη εις τα καλά και άξια της ψυχής….

Μπορείς να εμπιστεύεσαι ότι Ζη Θεός αλλά δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι ότι θα σε σώσει, όχι επειδή δεν Ζη αλλά επειδή δεν μπορείς να γνωρίζεις εάν θέλει ή βάσει δικαίου Του θα αποφασίσει να σε κρίνει, άλλωστε το Βιβλίον της Ζωής είναι γραμμένον με τα ονόματα όσων θα σωθούν προ πάντων των αιώνων….

Αυτόν όπου σου λέγω είναι να κατανοήσεις ότι δεν έχεις καμμία αναμφισβήτητη και αήττητη προσωπική δύναμη διά να ορίσεις το μέλλον της ζωής σου ως ψυχή, είσαι ελέω Θεού, ελέω Δημιουργού. Μπορεί εις τον κόσμον των ψευδαισθήσεων να είσαι μέγας επειδή με τις σκέψεις ή ικανότητες ή τύχες σου ή αρωγές άλλων πνευμάτων και ανθρώπων δύνησαι να εκμεταλλεύεσαι ή συντρατεύεις άλλους διά κάποιον σκοπόν αλλά αυτόν δεν θα μπορούσεις να το κάνεις Ποτέ των Ποτών από μόνος σου και συνάμα δεν είναι αιώνιον, ήτοι είναι βρωτόν, θνητόν, προενταγμένον εις τις ψευδαισθήσεις που καταλύει η φθορά που είναι το άλλον πρόσωπον της εξέλιξης και μετεξέλιξης.

Αφής στιγμής δεν αυτοδημιουργήθηκες χωρίς την συναρωγή άλλου και χωρίς να λάβεις πρώτη ύλη σάρκας και ψυχής από τα ήδη φτειαγμένα τότε είσαι έναν Τίποτε….. Δεν ορίζεις την ζωή σου και την δύναμη σού σε περίπτωση που Η Άκτιστη Δύναμη αποφασίσει να σε καταστρέψει. Δεν ορίζεις την ζωή σου και την δύναμη σου εάν εντάσσεται εις το περιβάλλον της φθοράς, του θανάτου, της μετάλλαξης, της εξέλιξης, της μετεξέλιξης ασπούμε ενός σώματος σε χώμα διά της φθοράς που εν τέλει εις την τελευταία στιγμή καλείται θάνατος. Δεν ορίζεις την ζωή σου και την δύναμη σου ακόμη και εάν είσαι αθάνατος υπό την Προϋπόθεση μία άλλη κτιστή ζωή και δύναμη να μην σε πειράξει και Η Άκτιστη Ζωή και Δύναμη να μην σε πειράξει.

Σε τέτοια περίπτωση η αθανασία σου είναι ελέω υπερέχουσας ζωής και δύναμης και της κτιστής και Της Άκτιστης. Και εντέλει πάσα ζωή και δύναμη που είναι ποιημένη και η οποία δεν είναι αυτοδημιούργητη χωρίς πρώτη ύλη σάρκα ή πνεύμα ή και αμφότερα είναι ελέω της Άκτιστης Ζωής και Δύναμης.

Η ελευθερία σου και η δύναμη σου είναι κατά χάριν ελέω Άκτιστης Δύναμης, ομοίως και δουλεία σου και η αδυναμία σου ταυτοχρόνως και αξεδιαλύτως….

Άρα τε ο μη ανεξάρτητα αυτοδύναμος όσον υπερδύναμος και εάν είναι δεν είναι παντοδύναμος με την έννοια υπεράνω οιασδήποτε άλλης δυνάμεως.

Συνεπώς υπάρχεις και είσαι ο μέγας ή ο μικρός Ελέω! Πάντοτε Ελέω….

Δηλαδή κατά παραχώρηση τινής ελευθερίας, δυνάμεως και αυτά είναι άμεση ή έμμεση δωρεά….

Οι ικανότητες και τα προικίσματα σου ακόμη και οι τύχες σου είναι Ελέω, ουδέποτε αυθύπαρκτες και ανεξάρτητες….

Τα πάντα είναι ελέω. Τα κτιστά είναι ελέω και όταν λέγω τα πάντα εννοώ τα κτιστά πάντα….

Αφού τα πάντα είναι ελέω δεν είναι φρόνιμον και σύνεση να εμπιστεύεσαι ο,τιδήποτε με βεβαιότητα ότι το γνωρίζεις ή να γνωρίζεις την κατάληξη της ζωής σου. Μπορεί να γνωρίζεις πώς να φτειάξεις έναν δίκτυον ηλεκτρικού ρεύματος ή δίκτυον υδραυλικού συνστήματος αλλά δεν εννοώ αυτόν. Το γνωρίζεις και συνάμα οι πρώτες ύλες δεν είναι αυθύπαρκτες από εσένα και δεν τις δημιούργησες ως πρώτες ύλες εσύ από το τίποτε…. Ήτοι και αυτά Ελέω….

Ακόμη και ο προφήτης και προφύτης είναι Ελέω δεν αποφασίζει ο ίδιος αλλά προλέγει όσα Ο Άκτιστος αποφάσισε ή θα αφήσει να παραχωρηθούν, πάντοτε Ελέω Του….

Μία τρίχα κεφαλής να πέσει ή βλαστήσει άμεσα ή έμμεσα με τεχνικές ή βίες άλλων ή ιδίου, είναι Ελέω….

Δηλαδή, η Ελευθερία είναι Ελέω….

Η Ελευθερία σου είναι Ελέω Θεού, να μην ήθελε και δεν θα την είχες, βεβαίως και ελέω ισχυρότερων αλλά εάν δεν ήθελε ή δεν το επέτρεπε Ο Θεός άμεσα ή μέσω της ελευθερίας του ισχυρότερου να καταργεί την ελευθερία σου δεν θα γινόταν, ούτε θα γινόταν η αυτοδουλεία σου εάν δεν ήταν ελευθερία πράξεως και βούλησης του όντος όπου άμεσα ή έμμεσα, εν γνώσει ή εν αγνοία του αυτοϋποτελείται….

Τα μικρά είναι ελέω των μεγαλύτων και μικρά και μεγαλύτερα είναι ελέω του υπεραπειρομεγαλύτερου ή και Θεού….

Άλλωστε, πριν γεννηθείς δεν γνώριζες ελευθερία και σκλαβιά. Πριν γεννηθείς δεν είχες την ευχέρεια να υπάρξεις χωρίς την προκατάφαση ή προβούληση Του Θεού….

Υπάρχεις Ελέω….

Ζεις Ελέω…..

Αποθαίνεις Ελέω….

Ζεις αιώνια ή όσον αιώνια Ελέω….

Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι Τίποτε διότι δεν ορίζει Τίποτε Αμετάκλητα και Προαδιαφοροποίητα, είσαι έν εκ των Ελέω….

Τότε τι δεν είναι Ελέω;

Τα Μαθηματικά!

Ουδέποτε μπορεί έναν ισογώνιον ισόπλευρον ευθειόπλευρον  τρίγωνον να είναι διαφορετικόν από αυτόν όπου γνωρίζεις, είναι Προαδιφοροποίητον και Προαμετάκλητον προ πάντων των αιώνων είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, είτε πρόκειται να υπάρξει κάποτε είτε να μην υπάρξει ποτέ. Ό,τι δύναται να υπάρξει Προαδιαφοροποίητον και Προαμετάκλητον ήδη υπάρχει, αυτά είναι πρωτίστως όλων τα Μαθηματικά και ό,τι άλλον είναι τέτοιον είναι καθορισμένον εκ των Μαθηματικών….

Συνεπώς τα Μαθηματικά είναι η Πρώτη Ύλη, η Πρώτη Αμετάκλητη και Προαδιαφοροποίητη Κατάσταση άρα τε τα Μαθηματικά είναι Πρώτη Αλήθεια πέραν Του Θεού Τον Οποίον δεν δυνόμαστε να Ορίσουμε και ταυτοχρόνως είναι και Μαθηματικά!

Συνεπομένως Αλήθεια είναι τα Μαθηματικά και περισσότερον τα Πνευματικά Μαθηματικά !

Και τι είναι τα Μαθηματικά;

Η Ακρίβεια!

Και τι είναι το Δίκαιον;

Η Ακρίβεια!

Και τι είναι η Κρίση και το Δικαστήριον μετά την ακρίβεια;

Η χάρις και η καταδίκη !

Και τι είναι η χάρις και η καταδίκη;

Η δικαίωση !

Και τι είναι η δικαίωση;

Η ακρίβεια !

Και τι είναι η ακρίβεια;

Το δίκαιον !

Και τι είναι το δίκαιον;

Τα Μαθηματικά !

Και τι είναι τα Μαθηματικά;

Η ακρίβεια !

Και τι είναι η ακρίβεια;

Η Αλήθεια !

Και τι είναι η Αλήθεια;

Τα Μαθηματικά !

Και τι είναι τα Μαθηματικά;

Η δύναμη του ορισμού προορισμού και προορισμού ορισμού και προσδιορισμού….

Και τι είναι αυτόν ;

Το Ελέω !

Και τι είναι Τω Ελέω ;

Ελ έως !

Το φως Του Θεού….

Και τι είναι Το Φώς Του Θεού;

Τα Μαθηματικά.

Και τι είναι τα Μαθηματικά;

Το δίκαιον !

Και τι είναι το δίκαιον;

Η ακρίβεια.

Και τι είναι η ακρίβεια;

Η έλλειψη έστω απειροελάχιστης αδικίας και σφάλματος.

Και τι είναι αυτόν;

Η ακρίβεια και το δίκαιον.

Και τι είναι η ακρίβεια και το δίκαιον;

Η αξία !

Και τι είναι η αξία;

Η Δικαιοσύνη.

Και τι είναι η Δικαιοσύνη;

Η αφοσίωση και η αγάπη διά το ακριβές δίκαιον.

Και τι είναι η αφοσίωση και η αγάπη διά το ακριβές δίκαιον;

Η Αγάπη !

Και τι είναι η Αγάπη;

Η Ακρίβεια !

Και τι είναι τότε η ακρίβεια;

Η ακριβής αξία, η αξία ! Η όλη Αξία, η Παναξία, η Απειροπανλεπτομερής Ακριβοπαναξία !

Και τι είναι αυτόν;

Το αλάνθαστον και ασφάλματον !

Και τι είναι αυτόν;

Ακρίβεια !

Και τι είναι αυτόν ;

Ελέω !

Και τι μπορεί να σε σώσει από τα λάθη, τα σφάλματα, τις εποχές, τις βίες, τις κακές προαιρέσεις και τις εξαναγκαστικές κακοποιήσεις διά επιβίωση;

Το Ελέω !

Και τι είναι το Ελέω;

Το Έλεος!

Και τι είναι το Έλεος!

Η χάρις ή χαριτική άφεση αμαρτιών ή και λογαριασμών που σε καταδικάζουν εις το Δικαστήριον της Κρίσεως !

Και πως επέρχεται αυτόν ;

Δι’ Ελέους αυθαίρετα ήτοι όταν και επειδή Έτσι Θέλει όταν το Θέλει ή, διά Μετάνοιας και Εξομολόγησης και αφού το Θέλει και όταν το Θέλει και αφού το δεκτεί ή και αφήσει να γίνει, διότι και με την βία να γίνεις άγιος ή να κερδίσεις την βασιλεία των ουρανών όπως αναφέρεται, αυτόν θα γίνει επειδή Το Ελέω προπαραχώρησε, προάφησε και προεπέτρεψε αυτής της βίας την πράξη, την ικανότητα, την έμπνευση !

Άρα τε Ελέω Θεού και άλλων κατώτερων δυνάμεων όπου μπορούν να σε καταστρέψουν ψυχικώς ή σωματικώς ή αμφότερα σώζεσαι εξ’ Ελέους Θεού !

Ήτοι Ελέω Θεού εξ Ελέω Θεού !

Ελέω Θεού ή και Άκτιστων και κτιστών ισχυροτήτων σώζεσαι δι’ Ελέους Θεού…. Είτε αυτόν γίνει άμεσα απ’ εσένα είτε έμμεσα, άλλωστε και το άμεσα είναι Ελέω Θεού προικισμένη εξ αρχής ή εκ των υστέρων ικανότητα, τύχη, έμπνευση !

Είσαι βρωτός;

Τότε ούτως ή άλλως είτε πνεύμα είτε άνθρωπος με πνεύμα είτε άνθρωπος χωρίς πνεύμα κρέμμεσαι Ελέω Θεού και δεν γνωρίζεις την απόφαση μέχρι να την νοιώσεις ούτε είναι δεδομένη η αιώνια σωτηρία σου ! Άλλωστε, τα πνεύματα του 10ου Τάγματος Αγγέλων Ελέω Θεού ήσαν Άγγελοι βασιλείας Ουρανών και Ελέω Θεού τους παραχωρήθηκε η Ελευθερία να γίνουν αντίμαχοι της βασιλείας των Ουρανών διά τους ίδιους και διά τους άλλους συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων.

Άρα τε, όταν δεν είσαι και αφού δεν είναι Ό Άκτιστος και ούτε αυτοδημιούργητος με πρώτες ύλες που αυτοδημιούργησες από το τίποτε και είσαι και μικρότερος από άλλα πνεύματα και ύλες σε δύναμη: έναν είναι το δεδομένον ότι δεν υπάρχει δεδομένον δι’ εσένα και αυτή είναι ο Ορισμός της Πίστης της Σύνεσης !

Πέραν τούτου και κατά προέκταση τούτου, Πιστεύεις εις Τον Θεόν, διότι άλλος κανένας δεν δύνηται να ορίσει εύνοιας και σωτηρίας και μη κολλάσεως δουλεία Προαμετάκλητα και Απροαδιφοροποίητα…..

Δηλαδή, Ελέω Θεού δεν έχεις άλλη επιλογή από το Έλος Του Θεού. Εις τον Οίκον Του Άκτιστου Θεού άλλος βασιλέας κανένας και άλλος με δικαιώματα προαμετάκλητα και προαδιαφοροποίητα υπεράνω όλων κανένας και τούτο εν δικαίω αφού είναι Ο Οίκος Του και Οίκος Του το πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών, συνεπώς τινός άλλου Το Ελέω και τινός άλλου Το Έλεος ή και το Υπεραπειροϋπερέχων Έλεος;

Από το Ελέω έως το Έλεος, από το Άλφα έως το Ωμέγα, από την αρχήν έως το τέλος, από την ύπαρξη και δοκιμασία έως την σωτηρία, όλα Ελέω Ελέους!

Εάν δεν σε ελεήσει από το Ελέω Του ουδέν άλλον έλεος αρκεί….

Ελέησον με Ο Θεός κατά το μέγαν Ελεός σου….

Είσαι εγκλωβισμένος Ελέω και εν Έλεος δούλος, είτε σ’ αρέσει είτε δεν σ’ αρέσει και αγάπη προς Τον Θεόν σημαίνει να μάθεις και δεκτείς και πράξεις το ότι είναι Δίκαιον να είσαι δούλος Θεού….

Δούλος Θεού σε ελεύθερη ευμετάφραση σημαίνει κτίσμα Θεού…. Κτίσμα Θεού σημαίνει πλάσμα Θεού…. Πλάσμα Θεού σημαίνει ποιημένον εκ Θεού και όχι αυθύπαρκτα και εννοείται ότι σε αυτά συγκαταλέγεται η εξέλιξη και η μετεξέλιξη διότι αυτές δεν είναι αυθύπαρκτες και αυτοδημιούργητες αλλά μεταλλάξεις της πρώτης ύλης….

Δούλος Θεού σημαίνει πρώτη ύλη !

Δούλος Θεού σημαίνει πρώτον πνεύμα !

Δούλος Θεού σημαίνει η πρώτη ύλη και το πρώτον πνεύμα διά τον πολλαπλασιασμόν και την μετεξέλιξη, διότι η άμπελος χωρίς την ρίζα δεν υπάρχει ζωντανή και χωρίς Τον Δημιουργόν της δεν υπάρχει καν ζωντανή ή νεκρή ουδέποτε πριν, νυν και μετά….

Ελέω Αγάπης που καλείται Δίκαιω….

Ίσως πρόσεξες ότι εάν ήσουν πάντοτε και εις όλα ακριβοδίκαιος δεν θα μπορούσες να συνεχίσεις να ζεις και επβιώνεις και όμως ιδιοτελείς επειδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος να επιβιώσεις. Δεν υπάρχει τρόπος να μην πατήσεις ζωύφιον με την πατούσα ή τον τροχόν αυτοκινήτου, να μην πονέσεις ζώον ή φυτόν που έσφαξες ή έσφαξαν άλλοι διά να φάς εσύ, να μην είσαι αιτία μόλυνσης περιβάλλοντος ασπούμε εις δυσμένεια και εις βάρος άλλων. Άρα τε εάν δεν επιλέξεις έστω μία μικρή αδικία ή και ισορροπία αδικίας και δικαιοσύνης διά κάθε πλάσμα και εις βάρος και εις βίαν εναντίον άλλων ζωών, γεγονότων πραγμάτων, δεν μπορείς να συνεχίσεις να είσαι ζωντανός και επιλέγεις από αγάπη και δικαιοσύνη τον θάνατον σου. Με την ίδιαν λογική Ο Θεός επιλέγει τι θα καταλήξεις ή εάν θα σε σώσει διότι είσαι δημιούργημα Του και ζης εις το σπίτι Του και μέσα Του….

Η αγάπη είναι ακρίβεια δικαίου αλλά είναι και έγνοια και πράξη υπέρ των άλλων, κανένα κτίσμα όμως δεν μπορεί να αγαπάει όλα τα κτίσματα με ακριβή αγάπη, διότι ενδεχομένως διά να σώσει έναν καταπατάει άλλον, αλλά με τους ανθρώπους μπορούμε σε τεράστιον βαθμόν να είμαστε ακριβοδίκαιοι σε αγάπη χωρίς να βλάπτουμε άλλους ανθρώπους. Όταν δίδεις έναν κρέας σε άνθρωπον από αγάπη να φάει, είναι από θυσία της ζωής άλλου κτίσματος ασπούμε ζώου, όταν δίδεις φακιές είναι επειδή Ο Θεός προνόησε να ταΐζονται οι ανθρώποι με φακιές αλλά και με ζώα ήτοι τα έκαμε να θυσιάζονται διά τους άλλους, όπως και Ο Χριστός Εν Σταυρώ μετά όπου απλούστατα παρουσίασε ως Πνευματικός Λογιστής το Δίκαιον και την Αγάπη με Ακρίβεια Αληθών Μαθηματικών….

Ο Σωκράτης μας είπε εν οίδα ότι ουδέν οίδα αλλά συνάμα σε άλλη περίπτωση: ένας καλός άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε ούτε ζωντανός ούτε νεκρός.

Τι εννοεί;

Ενώ δεν οίδε τίποτε οίδε ότι ένας καλός άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε ούτε ζωντανός ούτε νεκρός; Πολύ φωτοδεσμομηχανική ανάρτηση αντίληψης….

Ο Σωκράτης οίδε ότι δεν οίδε τίποτε, δεν εμπιστεύεται τις πεποιθήσεις του σε σχέση με το Ελέω Θεού αποφάσεις και συνάμα ότι Ο Θεός δεν επιτρέπει να κακομεταχειριστεί η ψυχή του καλού μετά θάνατον από οιανδήποτε ισχυρή πνευματική κτιστή δύναμη.

Όταν λέγει ότι ο καλός άνθρωπος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε ούτε ζωντανός ούτε αποθαμένος, εννοεί την ψυχή, διότι ο ζωντανός άνθρωπος μπορεί να πονέσει και πονεθεί, κακομεταχειριστεί και αυτομεταχειριστεί ποικιλλοτρόπως, αλλά μετά θάνατον ουχί, και μετά θάνατον μόνον η ψυχή…. Δεν υπάρχει άλλη σωστή εξήγηση εκτός εάν απορρίψετε την ορθότητα της ρήσης του και μπορεί να είναι ενσφαλμένη, αλλά εάν δεν είναι, η μοναδική ερμηνεία είναι η ανωτέρω, διότι είδαμε ανθρώπους καλούς σε κακομεταχείριση και να φοβούνται, άρα διά εκείνον όπου δεν πρέπει να φοβούνται είναι η ψυχή τους, αλλά αυτά όπου ανωτέρω παράθεσα είναι τα εξής εν κατακλείδι και εάν σε συνάρτηση:

Πως είσαι βέβαιος ότι είσαι καλός ή έστω τόσον καλός ώστε να απαλλάσσεσαι μετά θάνατον καταδίκης;

Ελέω Θού Το Έλεος Θεού…. Τίποτε άλλον ….. !

Παναγιώτης Δίας

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. ‘Instinct’ – What did I take from you? What did you loose?

  2. ΠάνοςΓέριμου 02/26/2023 @ 11:21 ΠΜ

    Χαίρε φίλε JP !

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*