in

Πληροφορίες από αξιωματούχο γιά Πούτιν, Τράμπ, Παγκόσμιο Πόλεμο, Ψημένα Παιδιά ώς 8 ετών

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Πληροφορίες από αξιωματούχο γιά Πούτιν, Τράμπ, Παγκόσμιο Πόλεμο, Ψημένα Παιδιά ώς 8 ετών

Πρίν μερικές ημέρες σ’ έναν άρθρον κοινοποίησα πληροφορία από τό Λονδίνον διά Ελληνοτουρκική Σύρραξη ώς τίς 15 Σεπτεμβρίου ή ολίγον αργότερα. Ανακοινώντας ύπουλες πληροφορίες πολλές φορές αναβάλλονται διότι η επαλήθευση τούς έχει αρνητικόν αντίκτυπον σ’ εκείνους οπού τίς σχεδιάζουν καθότι επαληθεύονται οί συνομωσιολόγοι. Διά τούς εχθρούς μάς οί συνομωσιολόγοι πάντοτε πρέπει νά διαψεύδονται έκ τών πραγμάτων, αλλοίμον τούς εάν επαληθευτούν καθότι οί δύσπιστοι οπού έχουν γνώση τών ανακοινώσεων καί συμπερασμάτων τών συνομωσιολόγων θά ευπεισθούν καί μαζύν μέ τούς ήδη εμπιστευόμενους τούς συνομωσιολόγους καί τούς ίδιους τούς συνομωσιολόγους θά κερδίσουν πολύ μεγαλύτερη μερίδα είς τίς καρδίες τού Λαού….

Εμείς ώς συνομωσιολόγοι προτιμούμε νά αναβάλλονται τά εχθρικά σχέδια παρά νά επαληθευτούμε έν μέσω τραγικής φάσης δυσχερειών. Βεβαίως άν ό Πόλεμος κάποτε πρέπει νά γίνει κάλλιον νά γίνει όταν θά είμαστε ισχυρότεροι από τόν εχθρόν.

Διάβασα σέ άρθρον τών Κατοχικών Νέων (https://katohika.gr/katohika/parte-ta-chapia-sas-gia-na-diavasete-to-arthro-tis-%d0%b2%d0%b7%d0%b3%d0%bb%d1%8f%d0%b4/) ότι ό Τράμπ φοβάται διά τούς πυρηνικούς πυραύλους τού Ιντσιρλίκ καί ότι αυτοί είναι δέσμιοι τής Τουρκίας. Παλαιότερα έγραψα ότι Ρώσσος μάς είπε ότι η Αμερική φοβάται τήν Τουρκία διότι έχουν κλαπεί τέτοιοι πυραύλοι ή μπορούν δι’ εφόδου νά τούς κλέψουν καθότι είς τό Ιντσιρλίκ υπάρχουν ατομικές βόμβες. Κατόπιν, ανακοίνωσα ότι κατά μεγάλη πιθανότητα μεταφέρθηκαν είς τήν Βρεττανική Βάση Ακρωτηρίου τής Κύπρου πυρηνικές βόμβες από τό Ινστσιρλίκ. Μεταγωγικά αεροπλάνα πετούσαν είς τήν πορεία κατ’ εύθυνσης Ιντσιρλίκ – Ακρωτηρίου 3:30 π.μ. περνώντας επάνω από τά σπίτια μάς μέ τόν γνωστόν βόμβον καί χαρακτηριστικά τών αεροπλάνων αυτών, φερώμενα νά λαμβάνουν προσγειωτική διαγώνια θέση πρός τό Ακρωτήρι Λεμεσσού.

Όταν ό Ρώσσος μάς είπε αυτές τίς πληροφορίες, εξανέστην, πώς είναι δυνατόν η ασφάλεια τού Ιντσιρλίκ νά είναι τέτοια ώστε νά μπορούν νά έχουν πρόσβαση οί Τούρκοι οπού εδράζουν είς τήν ίδια βάση κλέβωντας πυρηνικά όπλα; Τώρα τό θέμα επανέρχεται, δέν μπορώ νά γνωρίζω άν πρόκειται γιά μπλόφα, αλλοπρόσαλλη πολιτική σκοπιμότητα, άν κάποιοι Αμερικανοί θέλουν νά κάνουν «τά στραβά μάτια», άν όντως η εκεί αμερικάνικη ασφάλεια είναι μπάχαλο καί άν οί Τούρκοι εξαγόρασαν ή εξεγέλασαν Αμερικανούς.

Πρίν τρείς ημέρες είχαμε τίς εξής πληροφορίες.

Ότι ό Πούτιν θά βοηθήσει τόν Τράμπ νά επανεκλεγεί καθότι σέ περίπτωση εκλογής τού Μπάϊτεν θά προχωρήσει ραγδαίως τό σιωνιστικόν πρόγραμμαν δι’ αφανισμόν 7 δίς ανθρώπων όπως μάς είπε χαρακτηριστικώς ό αξιοματούχος. Απομένωντας κατά λέξει τού 600 εκατομμύρια ψυχές.

Δεύτερον, ότι η νέα μέθοδος ψήσης τών παιδιών από τήν ηλικία βρεφισμού ώς 8 ετών είναι επάνω σέ ισχυρές λάμπες οπού τσουρουφλίζουν αργά τά παιδιά καί μετά τά τρώνε. Εννοείται ότι προηγουμένως τά αφαιμάττουν χρησιμοποιώντας τό αίμα τούς διά λήψη ανδροχρωμίου, κανονικοί βρυκόλακες. Τό πόσον παλαιά είναι αυτή η νέα μέθοδος δέν τό γνωρίζω. Ούτε έψαξα ακόμη διά τυχόν σχετικές ενημερώσεις είς τό διαδίκτυον.

Ό αξιωματούχος ήταν πολύ αγχωμένος καί ισχυρίστηκε ότι λαμβάνει τίς πληροφορίες από τό άμεσον περιβάλλον τού Πούτιν.

Γνωρίζουμε επίσης ότι παρά τά όσα γίνονται η Ρωσσία περνάνει απρόσκοπτα τά πλοία τής από καί πρός τόν Εύξεινον Πόντον κάτι οπού θεωρεί δυνατόν σημείον η σιώνα διά τήν Ρωσσία καί αδύναμον διά τήν ίδια καί διαθέτουν ισχυρά σχέδια διά αποτροπή αυτής τής ομαλότητας.

Βεβαίως γνωρίζουν ότι αποτροπή αυτής τής διευλεστικής ομαλότητος ισούται μέ βαριά επίθεση εντός τού ρωσσικού εδάφους καί η Ρωσσία θά αντιδράσει ώς εάν δεχόταν πυραυλική επίθεση εντός τής Μόσχας.

Οί σιωνιστές τό γνωρίζουν αυτόν καί έχουν υπόψιν εάν θέλουν νά επιφέρουν παγκόσμια σύρραξη νά παρακινήσουν τήν Ρωσσία πρός αυτήν τήν κατεύθυνση μέσω τού πιθανού ελέγχουν τών Άνω καί Κάτω Στενών τού Ελλήσποντου από χώρα τού ΝΑΤΟ ή έστω εχθρική πρός τήν Ρωσσία.

Η Ρωσσία δέν μπορεί νά διακινδυνεύσει μία τέτοια προοπτική ούτε ν’ αφήσει σ’ αυτήν τήν περίπτωση μεγάλον χρονικόν πλαίσιον δίχως στρατηγική δραστική απάντηση, διότι είς τό ενδιάμεσον ίσως σκαπτεί στρατηγικώς ό τάφος τής ακόμη περισσότερον.

Συνάμα οί σιώνες παίζουν ποικιλοτρόπως μέ τά νεύρα όλων, τό βλέπετε καθημερινώς.

Ό Μπάϊτεν δήλωσε σιωνιστής καί η αιώνια ισοπαλία δέν είναι ό σκοπός τού θεού τής σιώνας.

Ό Πούτιν γνωρίζει ότι τά περιθώρια στενεύουν, διατηρεί μέθ’ ονύχων καί μετ’ οδόντων τήν παγκόσμια ειρήνη αλλά συνάμα ετοιμάζεται διά αιφνιδιαστική επίθεση εάν τά εξελίξιμα πεπραγμένα δέν χωρούν άλλη στρατηγική ερμηνεία….

Απ’ εκεί καί πέρα ενώστε τούς αρμούς (ππάζζωλς) καί συναρμολογείστε τήν εξέλιξη αυτή η οποία ήδη διαβλέπεται σέ πολλά στρατηγικά σύμφωνα καί διαπράξεις.

Αρχίσετε μέ τή συμφωνία Γαλλίας Ελλάδος. Τήν αμφίδρομη Μισελληνική Πολιτική τής Μέρκελ, διά νά δημιουργήσει εντυπώσεις δήθεν δίκαιης ίσης απόστασης πολιτικής, ενώ ουσιαστικά η ισοπαλία οπού προωθεί είναι αναίμακτη πλήρης ήττα τής Ελλάδος. Μήν λησμονείτε τί μάς είπε Σέρβος πολιτικός: «ότι μεταξύ άλλων η Γερμανία θέλει νά ξεφορτωθεί τούς Μωαμεθανούς τής εντός τού Ελληνικού Εδάφους», κατόπιν παραχωρήσεων καί αμοιβαίων συμφωνίων μέ τή Τουρκία καί δή τού Ερτογάν ός αρέσκεται πολύ είς τόν υπερχρηματισμόν.

Προσπαθούν μεταξύ άλλων νά δημιουργήσουν τρύπες είς τήν άμυνα μάς καί τήν ικανότητα μάς αποτροπής απώλειας ελληνικού καί ελληνοκυπριακού εδάφους. Η Κύπρος είναι περισσότερον εκτεθειμένη. Η πλήρης κατάκτηση τής από τή Τουρκία όπως καί τής Κρήτης δίνει τήν δυνατότητα είς τήν Τουρκία νά διαπραγματεύεται μέ τήν Ρωσσία δι’ αποτροπή διέλευσης τού Ανατολικού Αγωγού πρός τήν Ευρώπη ή τήν επίτευξη τού μέ τούς Ισραηλινούς καί Αμερικανούς. Μέ σκοπόν νά πάρει μερίδια καί επιπρόσθετα «φιλοδωρήματα» έξ’ αμφοτέρων.

Κάποιοι διά λόγους μίσους τής Θρησκείας μάς καί τής εθνικότητος μάς, προτιμούν μία ισχυρή ενοχλητική Τουρκία παρά μία κόσμια αλλά σταθερή πλούσια Ελλάδα. Διότι πρίν τό τελικόν τούς σχέδιον εμπόδιον είναι η χριστιανική αρετή καί η Ελλάδα.

Συνήθως μεγάλη μερίδα τών Ελλήνων αντιτίθεται σέ όλα τά ύπουλα τών επιβουλών τούς, όπως τά rna εμβόλια, τά μικροψήγματα, τά εμφυτεύματα, η πειθαρχία είς τίς αντίχριστες καί αντιανθρώπινες προσταγές τούς, τό ξεσκέπασμα τού μυστικού ταλμούδ τούς καί τής σιωνιστικής αναλγησίας τούς χωρίς ίχνος ηθικών αναστολών. Φανταστείτε ότι τρώνε παιδιά ώς νά τρώνε χοίρους. Εκτός τού ότι πίνουν αίμα παιδιών καθ’ επανάληψη είχαμε προβλέψει όλα τά άλλα σχετικά πέραν τής μίας δεκαετίας. Θυμάστε ότι λέγαμε πώς μέ τό μικροψήγμα/χάραγμα θά μπορούν νά μάς δημιουργούν κατάσταση ύπνωσης έξ’ αποστάσεως διά εξελιγμένων τηλεχειριστηρίων καί νά υποβάλλουν είς τά υποσυνείδητα καί υποσυναίσθητα μάς αισχρές προσταγές οπού ούτε θά μπορούμε ούτε θά δυνόμαστε νά αρνηθούμε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

36 points
Upvote Downvote

One Comment

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

“Από διαρκείς ενημερώσεις που έχουμε από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ

Κίνα: Πάμε για τον 3 Π.Π; Ενημέρωσε τους πολίτες για πόλεμο