12:32 - 23/06/2017

Παλαιά Διαθήκη: Η Γη είναι 5508 ετών, είναι επίπεδη και αντί της Γης κινείται ο ήλιος!

Παλαιά Διαθήκη: Η Γη είναι 5508 ετών, είναι επίπεδη και αντί της Γης κινείται ο ήλιος!

Όλοι είναι υπεύθυνοι για όσα ξέρουν και όσα δεν ξέρουν.

Ας πούμε πρώτα λίγα λόγια για το τι είναι αυτό που η εκκλησία ονομάζει “Παλαιά Διαθήκη”.

Η “Παλαιά Διαθήκη” είναι ένα σύνολο βιβλίων που αποτελείται από μερικά από τα κείμενα που συνέταξαν από πολύ παλαιότερες χαλδαϊκές και βαβυλωνιακές γραφές κάποιοι γιδοβοσκοί Εβραίοι. Μιλάμε δηλαδή ιστορικά, για κείμενα που δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό και τον Πατέρα Θεό Δημιουργό και που οικειοποιήθηκαν οι Εβραίοι από τους Βαβυλώνιους, τα οποία μάλιστα παραποίησαν κιόλας με δικές τους “σάλτσες”. Σε αυτό το σύνολο-μύθευμα βιβλίων, περιέχεται μια περιγραφή γεγονότων κατά την σύναψη μιας διαθήκης, μιας δηλαδή συμφωνίας, ανάμεσα στον βαβυλωνιακό θεό Γιαχβέ, ο οποίος είναι ο Σατανάς, και τους οπαδούς του.

Αυτά τα σατανικά κείμενα που περιέχουν εκατοντάδες αντιφάσεις, αλλοπρόσαλλα πράγματα και ασυναρτησίες, η εκκλησία άρχισε με εγκληματικό τρόπο από τον 4ο μ.Χ. αιώνα να τα θεωρεί ιερά και θεόπνευστα και μάλιστα άνθρωποι που αυτό-ονομάστηκαν φωτισμένοι και η εκκλησία για πολιτικούς σκοπούς τους όρισε ως αγίους για τις υπηρεσίες τους σε αυτήν, έγραψαν εκατοντάδες σελίδες για το πόσο θεόπνευστα και άγια είναι τα κείμενα αυτά, καταρρίπτοντας κάθε λογική.

Η εκκλησία, επομένως, αποδεχόμενη ως ιερό και θεόπνευστο (!!!) το σύνολο βιβλίων που ονόμασε “Παλιά διαθήκη”, μεταξύ των πολλών άλλων :

1) Δέχεται ότι η γη είναι 5508 ετών :

Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα (και) με την επίσημη ιστοσελίδα τού πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η αρχή τού κόσμου τοποθετείται στα 5508 π.Χ. Ο υπολογισμός αυτής της χρονολογίας γίνεται βάσει των ηλικιών των Εβραίων «πατέρων» μας που αναφέρονται στην “Παλιά διαθήκη” και
του γενεαλογικού τους δένδρου, οι ρίζες τού οποίου περιγράφονται λεπτομερώς στην Γένεση (κεφ.5)

Σύμφωνα με τις ως τώρα σημερινές επιστημονικές μελέτες εκτός του πνευματικού σκοταδισμού, η πιθανή ηλικία τής Γης υπολογίζεται περίπου στα 4,5 δις έτη, ενώ μπορεί να είναι και ακόμη μεγαλύτερη.

2) Δέχεται ότι η γη είναι επίπεδη :

Ενδεικτικά :

«Ησαΐας» : 11,12- «καὶ ἀρεῖ σημεῖον εἰς τὰ ἔθνη καὶ συνάξει τοὺς ἀπολομένους Ἰσραὴλ καὶ τοὺς διεσπαρμένους τοῦ Ἰούδα συνάξει ἐκ τῶν τεσσάρων πτερύγων (σ.σ : άκρων) τῆς γῆς.»

Μετάφραση : θα υψώσει (ο Γιαχβέ) σημείο εις τα έθνη και θα συγκεντρώσει τους χαμένους του Ισραήλ, και τους διασκορπισμένους Ιουδαίους θα συγκεντρώσει από τα τέσσερα άκρα της γής.

«Δευτερονόμιον» : 28:64 – «Και διασπερεί σε Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη απ’ άκρου της γης έως άκρου της γης..» (σ.σ : πάλι αναφορά στα 2 άκρα της (επίπεδης) γής)

Μετάφραση : Κύριος ο Θεός σας θα σας διασκορπίσει εις όλα τα έθνη, από το ένα έως το άλλο άκρον της γης..

Δείτε επίσης λοιπές αναφορές από τις δεκάδες που υπάρχουν στα εβραϊκά κείμενα και υποστηρίζουν οτι η γή είναι επίπεδη :
«Ιωβ» : 37:3, 38:4-6.
«Ιερεμίας» : 16:19.
«Ιεζεκιήλ» : 7:2.
«Ησαΐας» 48: 12,13.

3) Δέχεται ότι η γη δεν κινείται (αφού σύμφωνα με την “θεόπνευστη” γραφή είναι επίπεδη), αλλά αντίθετα κινείται ο ήλιος. (!) :

«Το να ισχυρίζεται κανείς ότι η γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο είναι τόσο εσφαλμένο, όσο το να υποστηρίζει ότι ο Ιησούς δεν γεννήθηκε από παρθένο».
Ρομπέρτο Μπελαρμίνο (Καρδινάλιος και άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας)

«Εκκλησιαστής» : 1:5,6 – «καὶ ἀνατέλλει ὁ ἥλιος καὶ δύνει ὁ ἥλιος καὶ εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ ἕλκει. Αὐτὸς ἀνατέλλων ἐκεῖ πορεύεται πρὸς νότον καὶ κυκλοῖ πρὸς βοῤῥᾶν· κυκλοῖ κυκλῶν, πορεύεται τὸ πνεῦμα, καὶ ἐπὶ κύκλους αὐτοῦ ἐπιστρέφει τὸ πνεῦμα.»

Μετάφραση 1,5,6 : Ο ήλιος ανατέλλει, ο ήλιος δύει και πάλιν επανέρχεται στον τόπον, από τον οποίον ανέτειλε, ως εάν κάποια δύναμις τον ελκύει. Ο ήλιος ανατέλλει εκεί προς τα βορειοανατολικά και διαγράφων τας κυκλικής τροχιάς του προχωρεί προς τον νότον και πάλιν επανέρχεται εις την βορειοανατολική περιοχήν.

«Παροιμίαι Σολομώντος» : 8:29- «Και ισχυρά εποίει τα θεμέλια της γης.»

Μετάφραση : Και ισχυρά κατασκεύασε τα θεμέλια της γής.

«Γιεσουάχ του Ναυή» :10 :12,13 : «Και είπεν Γιεσουάχ στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Αιλών. Και έστη ο ήλιος και η σελήνη εν στάσει, έως ημύνατο ο Θεός τους εχθρούς αυτών. και έστη ο ήλιος κατά μέσον του ουρανού, ου προεπορεύετο εις δυσμάς εις τέλος ημέρας μιας»

Μετάφραση : Είπε τότε ο Γιεσουάχ “ας σταθή ο ήλιος επάνω από την Γαβαών και η σελήνη επάνω από την κοιλάδα Αιλών”. Και εστάθη ο ήλιος και η σελήνη, μέχρις ότου ο Θεός απέκρουσε τελείως τους εχθρούς των Ισραηλιτών. Ο ήλιος σταμάτησε ακίνητος στο μέσον του ουρανού. Δεν προχώραγε προς δυσμάς επί μίαν ολόκληρη ημέρα.

(σ.σ : Το βιβλίο των Εβραίων που δέχεται η εκκλησία ως ιερό, δεν λέγεται “Ιησούς” αλλά “Γιεσουάχ” του Ναυή. Το Γιωσούα ή Γιεχωσούα(χ) σημαίνει «Ο Γιαχβέ είναι σωτηρία». Το όνομα Ιησούς, προέρχεται απο την ελληνική λέξη “ίασις” που σημαίνει θεραπεία. Επομένως ο Εβραίος δεν λεγόταν Ιησούς αλλά Γιεσουάχ.

Σύμφωνα με το μύθευμα, ο Γιαχβέ ήθελε να παρατείνει την ημέρα, προκειμένου οι Εβραίοι να προλάβουν να σφάξουν τους εχθρούς τους. Έτσι σταμάτησε όχι τη Γη, αλλά τον Ήλιο, ο οποίος στάθηκε στη μέση του ουρανού και δεν πορευόταν προς τη δύση (βλέπε «Εκκλησιαστής»: 1:5,6).

Επομένως :

α) η Γή είναι 5508 ετών.
β) η Γή είναι επίπεδη.
και γ) Φυσικά δεν κινείται, αλλά αντί της Γης κινείται ο ήλιος

Περαστικά, σε όσους συνεχίζουν να θεωρούν θεόπνευστο ένα τέτοιο αλλοπρόσαλλο σύνολο βιβλίων, αφού σε απλά πράγματα φυσικής δημοτικού, η..”θεόπνευστη” γραφή, έχει πέσει σε όλα έξω.

Πως λοιπόν επιμένουν κάποιοι -και πρώτα απ όλους η εκκλησία- να ονομάζουν την “Παλαιά Διαθήκη” θεόπνευστη, δοκιμάζοντας τη νοημοσύνη κάθε λογικού ανθρώπου ;

Γελάμε με τους ιμάμηδες που λένε ότι η Γη είναι επίπεδη, όμως οι λεγόμενοι Χριστιανοί, πρέπει να μάθουν ότι η “Αγία Γραφή”, στην “Παλαιά διαθήκη”, λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δυστυχώς οι “πιστοί” όλων των θρησκειών, δεν ξέρουν τι λένε τα λεγόμενα ιερά τους κείμενα, γιατί αν το ήξεραν μάλλον θα έπαυαν να τα ονόμαζαν ιερά.

Δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι, δεν θέλουν να προβληματίζονται και να ψάχνουν, παρά μόνο ακούνε και πιστεύουν κατά λέξη τι τους λέει το όποιο κατεστημένο (πολιτικό, επιστημονικό, θρησκευτικό) πως είναι η αλήθεια. Συνεχίζουν να ζουν μέσα στην άγνοια, αποτελώντας έτσι ένα ακόμη εξάρτημα του συστήματος των επικυρίαρχων υπηρετών του σκότους.

EΛ Ηunter 888

el.gr

Σταμάτησα επιτέλους το κάπνισμα, χωρίς άγχος, οργή και καμία ενόχληση!!! Πλέον κάνω έναν υγιή ύπνο και δεν έχω εξάρτηση στη νικοτίνη!!! Θέλεις κι εσύ να το κόψεις;

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε …αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (41)

 1. ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ 23 Ιουνίου 2017 @ 12:47
  61
  6
  Χωρίς να διαβάσω το κείμενο μόνο ένα έχω να πω……. Η εναλλακτική ενημέρωση ξεφτιλίστηκε από την στιγμή που άρχισαν όλοι να αναμεταδίδουν τη θεωρεία της επίπεδης γης. Να ξαναπάτε στην α δημοτικού και να ξεσκονίσετε τα βιβλία της φυσικής. Το σκεπτόμενο αναγνωστικό κοινό θ αρχίσει σιγά σιγά να την κάνει.
  • 29
   16
   ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΤΥΠΟΣ,ΓΕΜΙΣΑΜΕ ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΒΛΑΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ.ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΥΡΝΑΤΗΣΙΩΝ,ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΩΝ ΚΥΡΗΓΜΑΤΩΝ.ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ.ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ,ΑΣ ΑΝΑΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ ΣΤΟΝ ΙΠΠΑΡΧΟ ΠΟΥ ΤΑ ΑΠΕΔΕΙΞΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
  • 11
   14
   ΟΙ ΓΝΩΣΤΈΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΛΙΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΩΝ!
  • 7
   5
   o homo sapiens exei tην ικανοοτητα ths δημιουργιας και της επιστηης. ιστορια εχουμε ουσιαστικα απο τοτε που υπαρχει φιλολογια.. δηλαδη τα επη του ομηρου.. δηλαδη τρωικος πολεμος δηλαδη 1.100 χρονια περιπου προ χριοστου.. δηλαδη 3.000 χρονια ιστοριας η αν8ρωποτητ εφταε εδω.. και περιπου 40.με 50.000 χρονια.. (ανα8εμα κι αν κσερουμε ποσα ειναι.. παλια λεγανε 40.000 μετα λεγανε 100.000)ο σοφος αν8ρωπος περπατοθσεμ ασκοπα στην αφρικη και λιαζοταν πεσ μασ ρε αρ8ρογραφε με τι επιχειρηματα καταρριπτεισ τη 8εωρια οτι ο αν8ρωποσ πανω στη γη εχει 7.000 χρονια.. η παλαια δια8ηκη νομιζω μιλαει για αν8ρωπο..αν βαλουμε ολεσ τισ μεγαλες αυτοκρατοριες.. ασσυριοι χαλδαιοι αιγυπτιοι.. με απλη αρι8μητικη και φιλοσοφια.. ερχομαστε πιο κοντα στο 5.500 η στο 50.000.. πανιβλακες προβοκατορες.. δεν λεω οτι ειναι τα πραγματα ετσι αλλα υπαρχουν αντιλογοι σε ολα.. ακομα και η χρονομετηση με αν8ρακα.14 ειναι ακτι ποθ πολλοι επιστημονεσ δεν τηνδ εχονται.. ενα πνεπιστημιο παλιοτερα ειχε υποστηρικσει τη 8εωρια οτι η γη ειναι ηλικιασ 1000.000 ετων.. επιστημη σημαινει δεν γνωριζω.. οχι ειμαι δογματικοσ και εμ ημιμα8εια καταδικαζω τισ αντιπαλεσ αποπσεισ.. δογματικοι υποχρεοθμαστε να ειμαστε μονο εμεισ οι ορι8οδοκσοι χριστιανοι.. λογω του αγιου πνευματοσ.. των αγιων προφητων και πατερων.. και των 11.000.000 οσιομαρτυρων.. και κατι αλλο οι μερεσ τησ δημιουργιασ.. δνε εχουν σαφεσ χρονικο οριο..επισης ο ιωβ ειχε πει οτι η γη πρεπεται στο μηδεν.. και μεισ λεμε απο τισ 4 ακρεσ εννοωντας τα σημεια του οριζοντα.. και μεισ πιστευουμε οτι η γη ειναι επιπεδη? αν 8ελετε να καταλαβετε την γνωμη γνωση τησ εκκλησιασ για επιστημη.. κοιτακστε λιγο τον Μεγα ΒΑσιλειο..με συγχωρειτε που δεν εχει πολυ ειρμο το κειμενο μου.. ειμαι σε τρομερη πιεση χρονου το γραφω πολυ ωιαστικα.. οι ειλικρινεισ χαρακτηρες 8α το καταλαβουν ομωσ
   • ο περιπτερας 23 Ιουνίου 2017 @ 22:15
    4
    0
    Νοτη το κειμενο σου σε πολλα σημεια ειναι βραχυκυκλομενο , αλλα να ξερεις οτι ο τρωικος πολεμος εγινε περιπου το 3180 π.χ. και οχι το 1100 π.χ. που γραφουν οι βαρβαροι βιαστες των παντων.
 2. 24
  5
  ΤΑ @@ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΚΑΙ ΚΟΥΝΙΟΥΝΤΑΙ!
 3. 37
  3
  Από αρχαιοτάτων χρόνων. …Εάν ένας σώφρων είχε να κάνεις με ένα ηλίθιο …Ο σώφρων πάντα αποχωρούσε …Ο ηλίθιος ούτε πίσω κάνει ενώ είναι λάθος. ..αλλά είναι και απόλυτος στο λάθος του …Για αυτό άλλωστε είναι και ηλίθιος …οπότε ας αφήσουμε τους ηλίθιους να απολαμβάνουν τον ήλιο τους που περιστρέφεται γύρω από αυτούς ….
  • ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 24 Ιουνίου 2017 @ 02:24
   1
   6
   Εσυ με αυτο που ειπες πρεπει να εχεις τρελο iq. σπαταλησες τοσο κειμενο για να γραψεις μια μ@@@ια που στην ουσια αποδεικνυει την δικη σου ηλιθιοτητα.
 4. 29
  9
  ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ.ΝΤΠ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΙΟ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΨΑΡΙΑ ΤΣΙΜΠΑΝΕ ΣΑΝ ΒΛΑΚΕΣ.ΑΝΕΒΕΙΤΕ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΣΤΑ 100.000 ΠΟΔΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ Η ΟΧΙ.ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ.ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΛΑ@@@ΜΕΝΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΤΙ ΑΛΛΟ @@@@@@@@@@@@@@Σ
 5. 11
  10
  Καλημέρα αδέλφια……….. Κατά τα αγιοπατερικά το έτο; 2017 είναι το 7.525 απο κτίσεως Κατα τους Εβραίους είμαστε στο 5777. Καλή δύναμη
  • 11
   8
   Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους…. Η δημιουργία έγινε σε μία διάρκεια 7 ημερών…!!!! Η σημασία της πραγματικής χρονολογικής διάρκειας της Θεικής ημέρας είναι κάτι άγνωστο σε εμάς ….. Άρα αν απέχει 1 δυσεκατομύριο χρόνια ημέρα με ημέρα αυτό είναι άγνωστο ………..!!!!! Άρα η πραγματική ηλικία της Γής με την δημιουργία του ανθρώπου κατα την έβδομη μέρα μπορούν να απέχουν άπειρα χρόνια………!!! Επίσης και η πτώση του ανθρώπου απο την δημιουργία του μπορεί να απέχει σε ανθρώπινους χρόνους όσο θέλει ………!!! Επειδή λοιπόν απο την πιο πάνω παρατήρηση μου υπάρχει διαφορά μεταξύ ορθοδόξου και Εβραϊκού σημαντική σε χρόνια κάπου εκεί μέσα υπάρχουν οι απαντήσεις. Ας προσευχηθούμε ο καθένας όπως καταλαβαίνει για φώτιση.
   • ιεροφαντης του ναου του Διος. 23 Ιουνίου 2017 @ 17:37
    2
    7
    Εισαι τρομερος .Εισαι εγκεφαλος . Με εφερες στις θυμισες δεσποτη του δευτερου αιωνα μ.χ. στην Kappadokia των κολλητων του θεου των,
    • 2
     5
     Κοίταξε φίλε μου Ιεροφάντη … Την εποχή που λές … οι Ρωμαίοι που είχαν ανάμεικτη πίστη Δωδεκαθέου και Ρωμαικής παλαιάς κουλτούρας με θυσίες στα είδωλα μαζι με το ιερατείο που δεν πίστεψε τον Ιησού κυνηγούσαν τους πιστούς ορθοδόξους…… Εσύ μάλλον μου φέρνεις ιστορικές μαρτυρικές αναμνήσεις και όχι εγώ !!!
   • 4
    3
    Με την ευκαιρία να κάνω μια διόρθωση …..!! Άρα η πραγματική ηλικία της Γής με την δημιουργία του ανθρώπου την έκτη και κατα την έβδομη μέρα ανάπαυσης μπορούν να απέχουν άπειρα χρόνια… Επίσης δεν σχολίασα το θέμα επίπεδη γη διότι θεωρώ οτι δεν είναι …………… Αν ταξιδέψει κάποιος προς μία φορά ανατολικά του Ειρηνικού δεν φτάνει στον γκρεμό αλλά συναντά την Ιαπωνία Σε ένα επίπεδο μοτίβο αυτό δεν είναι εφικτό. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και με πλοίο και με αεροπλάνο …… Άρα η φράση τέσσερις γωνιές της γής είναι μεταφορική και θέλει να εννοήσει απο ολα τα μέρη της τα σημεία της. Αυτά και συγνώμη
   • 3
    5
    φιλε μου εγω νομιζω πως ο Θεος εκανε τον παραδεισο και όχι την γη γιατι τον αδαμ και τιν ευα τους εδιωξε από τον παραδεισο και τους εστειλε στην γη.αν κανω καπιο λαθος απαντησε.τωρα αν η γη είναι επιπεδη η τετραγωνη θα το μαθουμε σε λιγο καιρο ερχοντε τα σκαφη τοθ δια να μας παρουν και εγω αρχιζω τα ναρκωτικα.
    • 5
     4
     Φίλε Με βάζεις να σου απαντήσω σε κάτι που μπορείς να διαβασείς …. Τα πάντα εν σοφία εποίησε…….!!! Είμαι πολύ λίγος να σου δώσω συμβουλές αλλά αν θέλεις όσο θα περιμένεις τα σκάφη δεν ρίχνεις μια ματιά στην αγία Γραφή ??? Προσευχήσου και ψάξε να βρείς την Θεια Χάρη που περίσσια εδω σε αυτόν τον τόπο που λέγετε Ελλάδα υπάρχει ??? Δεν ξέρω μια πρόταση κάνω !!! Να σαι καλά
    • 2
     1
     Η γη ήταν μέσα στον παράδεισο. Με την πτώση του ανθρώπου όλη η ζωή πάνω στην γη εξέπεσε στην φθορά, στην έριδα και στον θάνατο, ακολουθώντας την πτώση του ανθρώπου, τον οποίον ο Θεός έπλασε ιερουργό της κτίσης. Μετά την Δευτέρα παρουσία του Χριστού και την ανάσταση των νεκρών, η κτίση θα ανακαινιστεί από τον Θεό, θα εξευγενισθεί,και δεν θα υφίσταται, φθορά, θάνατο πάθη, και θα εισέλθει στην Βασιλεία. Εκτός Βασιλείας θα μείνουν μόνον όσοι δεν την επεθύμησαν ποτέ. Όσο για το εάν η γη είναι σφαίρα ή όχι, αυτό έχει αποδειχθεί από το γεγονός, πως εάν ξεκινήσεις από την Ελλάδα να ταξιδεύεις προς ανατολάς κάποια στιγμή θα συναντήσεις πάλι την Ελλάδα. Αποδεικνύεται και από τον Ήλιο, ο οποίος όταν μεσουρανεί πάνω από το ένα ημισφαίριο στο άλλο είναι νύκτα και το αντίστροφο. Εαν η γη ηταν επιπεδη, και αν περιστρεφόταν ο ήλιος εγκαρσίως του επίπεδου δίσκου της γης, η ημερα θα επικρατούσε παράλληλα και στα δύο ημισφαίρια όπως και η νύκτα επίσης παράλληλα και στα δύο ημισφαίρια. Δεν καταλαβαίνεις πως προσπαθούν να μας επιβάλλουν ξανά τον πνευματικό μεσαίωνα;
 6. 7
  7
  ΦΑΝΤΑΖΕΣΤΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ ΜΥΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΒΑΖΕΙ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΥΤΥΧΩΣ
 7. 0
  1
  γινετε θα μπορουσε, αλλα δεν συμβαινει
 8. 6
  5
  ΤΡΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΓΗΣ…….ΙΣΩΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ,ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΩΣ……Η Μ@ΛΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΠΙΠΕΔΗ !!!! μπουαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα
 9. 4
  1
  Απόσπασμα από το —Το χρονικό του χρόνου—Stephen Hawking Ήδη απο το 340 π.Χ, ο Αριστοτέλης, στο βιβλίο του Περί Ουρανού, ήταν σε θέση να υποστηρίξει την πεποίθησή του για μια Γη σφαιρική και όχι επίπεδη με δύο ισχυρά επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημα βασιζόταν στην κατανόηση του φαινομένου των εκλείψεων της Σελήνης: ο Αριστοτέλης κατάλαβε ότι προκαλούνται από τη παρεμβολή της Γης ανάμεσα στην Σελήνη και τον Ήλιο. Η σκιά της Γης πάνω στην Σελήνη έχει πάντοτε κυκλικό σχήμα. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε τον Αριστοτέλη στο συμπέρασμα ότι η Γη είναι σφαιρική. Αν η Γη ήταν επίπεδη με κυκλικά όρια, η σκιά της πάνω στην Σελήνη θα ήταν ελλειψοειδής και όχι κυκλική. Το δεύτερο επιχείρημα βασιζόταν στην παρατήρηση των Ελλήνων ταξιδιωτών ότι ο Πολικός Αστέρας φαίνεται χαμηλότερα στο στερέωμα όταν κάποιος βρίσκεται στις νοτιότερες περιοχές της Γης, και ψηλότερα όταν βρίσκεται στις βορειότερες.
 10. ΟΛΟ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΛΕΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΙΣ ΛΕΕΙ Η ΠΔ... 23 Ιουνίου 2017 @ 17:30
  14
  9
  ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΠΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΚΑΙ Η ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΔ… ΟΙ 4 ΓΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΥΣΗ ΒΟΡΡΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΣ!!! ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ… ΙΒΩ 26,7 [7 ἐκτείνων βορέαν ἐπ᾿ οὐδέν, κρεμάζων γῆν ἐπὶ οὐδενός]. ΔΗΛΑΔΗ Η ΓΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΙΩΒ ΤΟ ΗΞΕΡΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ… ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΓΩΝΙΕΣ ΤΗ ΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ. ΟΠΟΤΕ ΚΟΨΤΕ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΣΑΣ…
 11. GIANNIS KABOURAKIS 23 Ιουνίου 2017 @ 18:00
  8
  7
  Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ .ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ?ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΩΡΙΓΕΝΗΣ.
 12. 9
  2
  ΔΗΛΑΔΗ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ Η ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗ ΧΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ?ΕΠΙΣΗΣ ΑΦΟΥ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ 5,500 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΚΕΛΕΤΟΙ 40000 ΕΤΩΝ ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΙ ΣΤΗ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΕΚΘΕΣΟΥΝ ΣΑΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ?
  • 0
   1
   Μαα.. ναι
  • ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ 24 Ιουνίου 2017 @ 02:31
   2
   2
   Το καλυτερο ξερεις ποιο ειναι? Η γη δεν μπορει να ειναι επιπεδη γιατι θα χυνοταν το νερο… ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ προβατακια δηλαδη το νερο πανω σε μια αχλαδοσφαιρα δεν χυνεται, αλλα χυνεται σε μια επιπέδη…ΜΠΕΕΕΕΕΕΕ στην αχλαδοσφαιρα υπαρχει η βαρυτητα… στην επιπεδη δεν μας πολυνοιαζει βασικα αν υπαρχει η οχι η βαρυτητα…ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕ!
 13. 4
  5
  ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΘΗΣΩ ΝΑ ΞΑΝΑΓΡΑΨΩ ΤΙΠΟΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝ Η ΓΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΠΕΔΗ Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ,ΟΠΩΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ!!!ΑΦΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΑ!!! ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΜΟΝΟΝ,ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ,ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΩ ΟΤΙ Η ΓΑΙΑ,ΚΑΙ ΕΣΩΓΗΙΝΟΙ,ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ. ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ Σ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΡΕΥΝΑΤΕ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΝΩ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.
 14. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ IC XC NI KA 23 Ιουνίου 2017 @ 21:08
  8
  2
  Ιησους στα Ελληνικα,στα εβραικα προφερεται Γιεσουα!το σιδηρουν γενος ειναι τοσων ετων,οχι ο πλανητης!καποιες φρασεις που επικαλεισαι οπως η πρωτη του Ησαια υπαρχουν και στη αποκαλυψη!τα τεσσερα σημεια της γης ειναι τα τεσσερα σημεια του οριζοντα,οσο για την φραση απ’ακρη σ’ακρη την χρησιμοποιουμε ακομα και σημερα!οσο για περιεργες περιγραφες και την λαθος μεταφορα της εικονας και της βουλησης του Θεου δεν περιμενα κτ παραπανω απο αυτους που σε ολη την παλαια διαθηκη του γυριζαν την πλατη!α…αυτο που το πας?!αληθεια…γιατι αραγε οι ιδιοι οι παραποιητες ταχαμου της παλαιας προς συμφερον τους μαρτυρουν σε ολοι την παλαια την αχρηστια τους σε τοσο ταπεινωτικο βαθμο???κρατα την ουσια φιλε μ απο τον Λογο του Χριστου και μην χανεσαι!!εγω σαν Ελληνας τα καταλαβα παντως!ειχαν κανει πολυ καλη εισαγωγη οι φιλοσοφοι προγονοι μ!Αυτος εχει λαβει το Χρισμα να μας κατευθυνει εκει που ανηκουμε..εκει απ’οπου εκπεσαμε..οστις θελει οπισω μου ελθειν..κ οποιος καταλαβε,καταλαβε!δεν θελει να λεμε πολλα..να τον μιμουμαστε θελει!εδωσε το παραδειγμα..τι αλλο?!!!
 15. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 Ιουνίου 2017 @ 21:14
  1
  1
  ΕΓΩ ΤΑ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ JOHN KOUNTOURI ΤΩΝ GREEK NEWS ON DEMAND ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ NASSIM HARAMEIN ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΚΟ. https://www.youtube.com/results?search_query=nassim+haramein+how+the+sun+moves ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ-ΑΡΘΡΑ ΔΕΝ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΩΣ ΧΑΖΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΝΟΗΤΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΕΤΩ ΔΙΟΤΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ (ΟΧΙ ΖΟΥΜΕ)ΕΝΑ ΜΑΤΡΙΧ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΕΩΣ ΕΝΑΝ ΒΑΘΜΟ.
 16. 12
  10
  ΤΟ 5.508 Π.Χ. ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ …ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 7.525 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΑΜ…ΤΟ 1992 ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ 7.500 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥΣ…ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ …- Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΑΣΜΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ [ ΚΡΟΑΤΙΑ ]… Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕΡΒΩΝ ΚΡΟΑΤΩΝ…ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ …ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ [ ΣΕ ΓΗΙΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟ 1992 ] ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΓΔΟΟ ΑΙΩΝΑ [ ΧΙΛΛΙΕΤΙΑ ] ΒΑΖΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΩΝΕΙ…-Ο ΑΙΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΣΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΘΑ ΤΟΝ ΚΟΨΩ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΣ ΑΜΕΣΩΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΤΑΣΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΔΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ [ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ]…ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΛΛΟΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΟΜΩΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΔΙΑΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…ΓΙΑΝΝΗΣ-ΚΟΖΑΝΗ
 17. 2
  1
  Αυτά τα πίστευαν στην αρχαιότητα οι ακόλουθοι της σκοτεινής σεληνιακής λατρείας και όχι οι λάτρεις της ηλιακής θρησκείας η οποία είναι πολύ παλαιότερη των 7000 ετών, περίμενε την σάρκωση και θυσία του νοητού ηλίου στην γη του και η επιστημονική γνώση που είχε αναπτύξει ήταν ανώτερη από την δική μας
 18. 6
  1
  OΣΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΛΑΚΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΓΗΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΘΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΜΕΕΕΕΕΕ…ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΟΧΙΚΑ…ΕΛΕΟΣ….ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ…ΕΧΕΤΕ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ…
 19. 2
  2
  Δυστυχως με αυτα που γραφεις διαστρεβλώσεις την αληθεια της Αγίας γραφης που φυσικα δεν συμμερίζεται σε καμια περιπτωση τις μπαρούφες που αναφέρεις. Παραθέτω εδω στοιχεια που θα βοηθησουν καποιον να αντιληφθή,τι ακριβως λεει ο λογος του Θεου για αυτα τα ζητήματα. Πραγματοποιήθηκε ολόκληρη η φυσική δημιουργία σε έξι μόνο ημέρες εντός των περασμένων 6.000 ως 10.000 ετών; Τα γεγονότα διαφωνούν με ένα τέτοιο συμπέρασμα: (1) Φως από το νεφέλωμα της Ανδρομέδας μπορεί να παρατηρηθεί στο βόρειο ημισφαίριο μια ξάστερη νύχτα. Το φως αυτό χρειάζεται περίπου 2.000.000 χρόνια για να φτάσει στη γη, γεγονός που υποδεικνύει ότι το σύμπαν πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον εδώ και εκατομμύρια χρόνια. (2) Κατάλοιπα ραδιενεργούς διάσπασης σε πετρώματα της γης μαρτυρούν ότι μερικοί σχηματισμοί πετρωμάτων έχουν μείνει ανενόχλητοι επί δισεκατομμύρια χρόνια. Τα εδάφια Γένεση 1:3-31 δεν ασχολούνται με την αρχική δημιουργία της ύλης ή των ουράνιων σωμάτων. Περιγράφουν την προετοιμασία της ήδη υπάρχουσας γης προκειμένου να γίνει αυτή κατοικία για τους ανθρώπους. Η συγκεκριμένη προετοιμασία περιλάμβανε τη δημιουργία των βασικών ειδών της βλάστησης, της θαλάσσιας ζωής, των πετούμενων πλασμάτων, των χερσαίων ζώων και του πρώτου ανθρώπινου ζευγαριού. Όλο αυτό λέγεται ότι έγινε μέσα σε μια περίοδο έξι «ημερών». Ωστόσο, η εβραϊκή λέξη η οποία μεταφράζεται «ημέρα» έχει διάφορες σημασίες, μεταξύ των οποίων και οι εξής: “μακρό χρονικό διάστημα· ο χρόνος που καλύπτει ένα εξαιρετικό γεγονός”. Ο όρος που χρησιμοποιείται αφήνει περιθώριο για την άποψη ότι η κάθε «ημέρα» είναι δυνατόν να διήρκεσε χιλιάδες χρόνια. Το Σχήμα του Πλανήτη Γη: Ησ. 40:22: «Υπάρχει Αυτός που κατοικεί πάνω από τον κύκλο της γης». Στους αρχαίους καιρούς επικρατούσε η άποψη ότι η γη ήταν επίπεδη. Διακόσια και πλέον χρόνια αφότου γράφτηκε αυτό το εδάφιο της Γραφής, μια σχολή Ελλήνων φιλοσόφων θεώρησε ότι η γη είναι πιθανώς σφαιρική, και έπειτα από άλλα 300 περίπου χρόνια ένας Έλληνας αστρονόμος υπολόγισε κατά προσέγγιση την ακτίνα της γης.
 20. Liakos (oritzinal) 24 Ιουνίου 2017 @ 09:58
  1
  1
  αν ειναι επιπεδη πρεπει να εχει φοβερο φακο εστιασης για να εστιαξει μονο σε μερικες ζωνες μαζι -πιθανον- με παρασολεϊξ για να δημιουργει τις σκιες στις ακρες φωτισμου.
 21. 3
  1
  Εκεί στα κατοχικά ξεκολάτε με την επίπεδη γη βάλτε κανένα σοβαρότερο θέμα
 22. Πρωταγόρας 1 Ιουλίου 2017 @ 07:25
  1
  0
  1) Είναι μεγάλο λάθος ότι αναφέρεται η Αγία Γραφή ότι η Γή είναι 5508 ετών (αν και η αρίθμηση που κάνετε είναι επίσης λάθος και πλάνη γιατί δεν είναι η γή με την αρίθμησή σας 5508 ετών αλλά 5508 π.Χ. + 2017 μ.Χ. = 7525 συνολικά χρόνια (και αυτά λάθος!) γιατί απλούστατα ΠΟΥΘΕΝΑ στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει καμία αρίθμηση των χρόνων από την δημιουργία της Γής έως την εποχή του Χριστού και έως σήμερα. Οι γενεές στην Παλαιά Διαθήκη καθώς και στην Καινή Διαθήκη είναι ορισμένες υποθετικές και εκφράζουν ΜΟΝΟ γενεές ανθρώπων και τους απογόνους τους. Γι’ αυτό και το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού από τον Αδάμ στην Καινή Διαθήκη είναι τόσο διαφορετικό (σε ορισμένα σημεία) που περιγράφεται στην αρχή του κατά Ματθαίον ευαγγελίου όσο επίσης διαφορετικό είναι και αναγράφεται το γενεαλογικό δέντρο και στήν αρχή του κατά Λουκάν ευαγγέλιο. Εκεί αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και άλλες περισσότερες γενεές ανθρώπων προγόνων του Χριστού που γιά λόγους ευνόητους δεν αναφέρονται. Όπως επίσης είναι λάθος να γίνει και η αρίθμηση βάση γενεών στην Παλαιά Διαθήκη γιατί υπάρχουν και άλλες γενεές καθώς και άλλα χάσματα γενεών που δεν περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη (αλλά (μάλλον) και από την Καινή Διαθήκη) γιά λόγους συντομίας. Επίσης η αρίθμηση (5508 π.Χ.) που κάνει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι τελείως λανθασμένη. Τι και αν είναι το «Πατριαρχείο Ιεροσολύμων», και οποιοσδήποτε άλλος “μεγάλος” να είναι, δεν είναι το σύνολο της Εκκλησίας γιά να την εκφράζει, ούτε επίσης καθόλου δεν είναι δόγμα αυτό που γράφει. Τα δόγματα τις Εκκλησίας είναι ΜΟΝΟ οι κανόνες-δόγματα των 7 Οικουμενικών Συνόδων και κανένα άλλο δόγμα, εκτός το τονίζω εάν είναι ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ από θεοφώτιστους αγίους και συν επίσης αναγνωρισμένο και ολικά από το σύνολο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, αλλά και πάλι δεν ανήκει στα τελικά και οριστικά δόγματα των 7 Οικουμενικών Συνόδων όπου και εκεί δεν αναφέρει καθόλου και ΚΑΜΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ περί της χρονολογίας της δημιουργίας της Γής. Οτιδήποτε άλλο (ακόμα και από αγίους να είναι) και ας είναι από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και ας είναι και από το «Πατριαρχείο Ιεροσολύμων» κ.α. είναι απλά και ΜΟΝΟ η άποψη του(ς) που εκφέρει (εκφράζουν) και ΚΑΘΟΛΟΥ δόγμα ώστε να πρέπει (οπωσδήποτε) να το υποστηρίζουμε. Αυτά λέει η Εκκλ. Δογματική. 2) Πάμε στο δεύτερο ψεύτικο θέμα ότι δήθεν και ψευδώς αναφέρει η Αγία Γραφή ότι η γή είναι επίπεδη (μέγα λάθος και ψέμα). Απόδειξη: όλοι ξέρουμε ότι η Γή είναι στρογγυλή (σχεδόν τέλεια σφαιρική) ΑΛΛΑ δεν είναι ΠΑΝΤΕΛΩΣ σφαιρική διότι έχει και μεγάλα ψηλά και τεράστια βουνά, δηλαδή οι γωνίες της Γής! Αλλά επίσης έχει και μεγάλα βαράθροι (αρχ.= άβυσσοι, χάσματα βαθιάς γής) και μεγάλα βάθη μέσα στην γή όπως ιδίως και μέσα στον μεγάλο βαθή βυθό και μεγάλα βάθη-πάτους της θάλασσας. Και όταν αναφέρει η Αγία Γραφή γιά «γωνίες» και «άκρες» αναφέρει δηλαδή τις μεγάλες κορυφές μεγάλων βουνών-“γωνίες” και τις κορυφές άκρων των μεγάλων βουνών-“άκρες” και καθόλου όχι γιά τελειωμένα και σταματημένα σημεία όπου τελειώνει η γή και όπου δεν αναφέρει καθόλου κάτι τέτοιο! Όπως αναφέρει αγιογραφικώς γιά τις τέσσερείς γωνίες της γής μπορούμε άνετα να καταλάβουμε ότι εννοεί τέσσερα κορυφαία μεγάλα πανύψηλα βουνά – γωνίες (όπως π.χ. το “Έβερεστ” κ.α.) με τις άκρες και τις γωνίες που κάνουν στις κορυφές των βουνών. Τα άλλα αγιογραφικά σημεία (Ιώβ, Ησαΐας, Ιερεμίας και Ιεζεκιήλ) δεν λένε τίποτα άλλο το διαφορετικό από τα προαναφερθέντα. Και καθόλου δεν λένε και δεν γράφουν ότι δήθεν η Γή είναι επίπεδη. Στο Ιώβ Κεφ.37 στ. 3. «3 υποκάτω παντός του ουρανού η αρχή αυτού, και το φως αυτού επί πτερύγων της γης.» Τι σημαίνει «πτερύγων της γής»;; Ποιά είναι η έννοια της λέξεως «πτερύγων»; Το αρχαιοελληνικό λεξικό του Ι. Σταματάκου μας λέει: «πτερύγιον, υποκορ. του πτέρυξ ΙΙ Πάν ό,τι είναι όμοιον πρός πτέρυγα, όπως π.χ. πυργίσκος ή έπαλξις τείχους ΙΙ ωσ. στέγη απολήγουσα εις οξείαν γωνίαν, πυραμιδοειδής πυργίσκος.» Δηλαδή ακριβώς όπως είναι σε φυσικό σχήμα και τα μεγάλα βουνά σε όλο τον κόσμο! Γι΄ αυτό τα αναφέρει και σε πληθυντικό αριθμό των «πτερύγων της γής», δηλαδή τα μεγάλα και κορυφαία βουνά της γής. Επίσης στο αρχαιοελληνικό λεξικό του Ι. Σταματάκου αναφέρει γιά την “πτέρυξ οικοδομήματος” = παν ό,τι καλύπτει ή προστατεύει δίκην πτερύγων, όπως π.χ. η άκρα ξηράς προεξέχουσα προς την θάλασσαν εις σχήμα πτέρυγος : Ευβοίης κολπώδης πτέρυξ (τ.ε. η Αυλίς). Στο Ιώβ Κεφ.38 στ. 4-6. Μετάφραση για πιο κατανοητό «4 Που ήσουνα όταν εγώ εθεμελίωνα την γήν; (ως εδώ από όλους κατανοητό) Απάντησε μου εάν έχεις σύνεση πίστης. 5 Ποιός έθεσε τα μέτρα αυτής; Πές μου εάν το γνωρίζεις. Ποιός, όταν αυτή οικοδομείτο, έβαλε νήμα στάθμης διά την ακρίβειαν της οικοδομής; 6 Επάνω σε ποιά βάση έχουν εμπηχθή στερεά οι κρίκοι αυτής; Ποιός είναι εκείνος, που έβαλε τον ακρογωνιαίο θεμέλιο λίθο σε αυτήν;» Όταν αναφέρεται γιά ακρογωνιαίο λίθο δεν είναι ένας λίθος με γωνίες αλλά είναι ένας στερεοποιητικός λίθος όπου είναι ο βασικός λίθος όπου στηρίζονται όλοι οι άλλοι λίθοι και πετρώματα, ακριβώς όπως γίνεται με όσους λίθους είναι κοντά στο κέντρο της γής όπου στερεοποιούν στατικά όλους τους άλλους λίθους που βρίσκονται στην επιφάνεια της γής. Επίσης και από την αρχαιότητα η έννοια «ακρογωνιαίος λίθος» λέγεται και (μεταφορικά) το θεμέλιο, η βάση μιας σχέσης, ενός θεσμού κλπ. Η αγάπη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της οικογένειας. Στον Ιερεμία 16,19. «Κύριε, συ ισχύς μου και βοήθειά μου και καταφυγή μου εν ημέρα κακών• προς σε έθνη ήξουσιν απ’ εσχάτου της γης και ερούσιν• ως ψευδή εκτήσαντο οι πατέρες ημών είδωλα, και ουκ έστιν εν αυτοίς ωφέλημα.» Όταν αναφέρει γιά «έσχατα της γής» δεν λέει καθόλου για τελικές άκρες ή τέλος της γής! Αυτό ούτε τρελός δεν το λέει!! Μιάς και η αρχαιοελληνική έννοια της λέξεως «έσχατος-έσχατα» όπως αναφέρει και το αρχαιοελληνικό λεξικό σημαίνει επίσης και το «απομεμακρυμένον σημείον» και «απόκεντρον μέρος». Δηλαδή από τα έσχατα «τελευταία» πιό μακρυνά μέρη της στρογγυλής γής, εν συγκρίση με το συγκεκριμένο σημείο όπου βρίσκομαι. Πάμε και στο Ιεζεκιήλ 7,2 τι αναφέρει «και συ, υιε ανθρώπου, ειπόν• τάδε λέγει Κύριος τη γη του Ισραήλ• πέρας ήκει, το πέρας ήκει επί τας τέσσαρας πτέρυγας της γης.» «Τας τέσσαρας πτέρυγας της γής» απάντησα και παραπάνω, αλλά επίσης σημαίνει και στα «τέσσερα σημεία της γής-του κόσμου» όπως λέμε και σήμερα. Επίσης θα μπορούσε να πεί ότι εννοεί π.χ. και τα τέσσερα μεγάλα και κορυφαία βουνά της γής. Και στο τελευταίο που αναφέρει στο Ησαΐα 48, 12-13. «και η χείρ μου εθεμελίωσεν τη γήν…» Δεν εννοεί κάτι συγκεκριμένο, παρά μόνο ότι ο Θεός εθεμελίωσε την Γή όπως ανέλυσα και απέδειξα παραπάνω ότι και η στρογγυλή (σφαιρική) γή έχει θεμέλια όπου στηρίζεται, όπως υποστηρίζουν και οι γεωλόγοι, γεωγράφοι, καθώς και όλοι οι επιστήμονες. 3) ΠΟΥΘΕΝΑ σε όλη την Αγία Γραφή δεν αναφέρει ότι η Γη δεν κινείται καθόλου. Και ο συγκεκριμένος γράφων κάνει την εξής πονηράδα, αναφέρει ένα κείμενο ενός ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥ παπικού-ρωμαιοκαθολικού καρδιναλίου του Ρομπέρτο Μπελαρμίνο (και πλανεμένου ψευτοαγίου τους) που υποστήριζε ότι η γή καθόλου δεν κινείται!! Γιατί το κάνει αυτό; Γιατί δεν βρήκε και δεν υπάρχει στα 2.000 χρόνια ΟΥΤΕ ένα κείμενο Ορθοδόξου Χριστιανού (ιδίως αγίου) που να γράφει ότι η Γή δεν κινείται ή ο Ήλιος κινείται κ.α.!! Αυτό τα λέει όλα νομίζω! Και πάμε και στα αγιογραφικά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης όπου κάνει τους ανθρωπομορφισμούς ότι αναφέρει ότι δήθεν ο Ήλιος σταμάτησε. Πως αλλιώς θα καταλάβαινε ο αμόρφωτος άνθρωπος της εποχής εκείνης ότι στην ουσία με θαύμα σταμάτησε εκείνη την στιγμή της ημέρας την Γή ώστε να μείνει το σημείο του Ηλίου σταθερό επί της Γής. Εμείς το καταλαβαίνουμε που το λέμε και το εξηγούμε, εάν το έλεγες στον άνθρωπο της εποχής εκείνης δεν θα το καταλάβαινε και αυτό που θα του το λέγαμε θα το απέρριπτε βάση της αρχαίας “λογικής” του(ς), των αρχαίων “πιστεύων” του και των αρχαίων πεποιθήσεών του!! Επίσης τρανταχτό παράδειγμα και απόδειξη είναι ότι η ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ ορολογία χρησιμοποιείται και από την σύγχρονη επιστήμη της μετεωρολογίας καθώς και άλλων επιστημών. Όταν αναφέρουν οι σύγχρονοι μετεωρολόγοι ότι η “Ανατολή του Ηλίου” θα γίνει π.χ. την τάδε ημερομηνία στις 5:47 το πρωί!! Και η “Δύση του Ηλίου” θα γίνει την τάδε ημερομηνία στις 19:03 το βράδυ!! Ακόμη πολλοί άνθρωποι σε όλο τον σύγχρονο κόσμο λένε: «Έδυσε ο Ήλιος» ή «Βγαίνει (ανατέλλει) ο Ήλιος» ή «Βγήκε ο Ήλιος!» κ.τ.λ. Και ρωτάω: Ανατέλλει ο Ήλιος;;! Δύει ο Ήλιος;;!! τι είναι αυτά που μας λένε και γράφουν οι σύγχρονοι μετεωρολόγοι και επιστήμονες κ.α.;;!! Φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι σύγχρονοι μετεωρολόγοι (που μας λένε τον καιρό καθημερινώς) και οι σύγχρονοι επιστήμονες κ.α. τα κάνουν επίτηδες και μας τα λένε έτσι για διευκόλυνση των κατανοήσεων των φυσικών καταστάσεων και φυσικών φαινομένων, έτσι το ίδιο ακριβώς γίνεται και λέγεται και σε όλη την Αγία Γραφή. Άλλη κοτσάνα όπως την παρερμηνεύουν: Γράφει στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στην Παλαιά Διαθήκη και στις «Παροιμίαι Σολομώντος» : 8:29 – «Και ισχυρά εποίει τα θεμέλια της γης.» Τι καταλαβαίνετε;; ή μάλλον τι δεν καταλαβαίνετε;;! Φυσικά όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι δεν το εννοεί ότι τα θεμέλια της γής είναι επίπεδα, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε και έτσι είναι ότι ο Θεός έκανε ισχυρά τα θεμέλια της στρογγυλής (σφαιρικής) γής. Πώς λέμε σήμερα τα θεμέλια της οικοδομής, του τάδε αρχιτεκτονικού οικοδομήματος, που προσέξτε πάντα ξεκινάνε τα θεμέλια των οικοδομών και των κτηρίων από τα πάνω βάθη της στρογγυλής (σφαιρικής) γής, όπου σκάβουν βαθιά οι οικοδόμοι κ.α. γιά να βάλουν γερά δυνατά θεμέλια πάνω στην στρογγυλή (σφαιρική) γή. Είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι επειδή η γή είναι στρογγυλή σφαιρική δεν έχει θεμέλια;;!!! Έχει ισχυρά θεμέλια μέσα στα έγκατα, στα κεντρικά σημεία της στρογγυλής (σφαιρικής) Γής.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί