13:14 - 06/07/2021

Παιδιά έρχεται ό Ππόκεμον! Αυτόν νά τό προσέξετε καλά… Παρεμπιπτόντως στόν Pokemon υπήρχε καί ό “φοίνικας” τού I pet goat III…

Παιδιά έρχεται ό Ππόκεμον! Αυτόν νά τό προσέξετε καλά… Παρεμπιπτόντως στόν Ππόκεμον υπήρχε καί ό “φοίνικας” τού I pet goat III…

Θυμάστε έναν ηλίθιον παιχνίδι οπού όλα τά βλακούντια περιφέρονταν είς τούς δρόμους μέ τά κινητά νά εύρουν τά Pokemons;…

Απορώ άν κάποια από αυτά τά βλακούντια δέν εμβολιάστηκαν! Πιθανόν, διότι η συμπεριφορά τών ανθρώπων καί ψευδανθρώπων είναι παράξενη. Τήν μέν μπορεί νά είναι ψευδάνθρωποι καί τήν δέ αληθινάνθρωποι…

Αλλά από τοιαύτα βλακούντια τί περιμένεις;….

Αυτόν τό ηλίθιον παίγνιον ψυχής καί σώματος ήταν πείραμα διά τούς εμβολιασμένους όταν θά καταδιώκουν ανεμβολίαστους επ’ αμοιβής! Ή από καύλα καί ανόμαλη δαιμονική ηδονή! Σέ τέτοια «ανθρωπιά» θά φτάσουμε καιρούς καί χρόνους…

Σ’ αυτόν συμπληρώνεται έναν άλλον. γνωρίζεις διατί σού έβαλαν τό άλλον πείραμα τό οποίον έν μέρει επέτυχε όπως καί τού Πποκεμάνου;…

Τό πείραμα τής απόστασης τριών μέτρων, δύο μέτρων, ενός μέτρου… Αυτόν τό πείραμα έγινε διά νά συνηθείσουμε είς τόν έλεγχον τής GOVID = Government ID (Identity) Check…

Κάθ’ εμβολιασμένος/χαραγμένος εκπέμπει σήμα… Όταν δύο εκπέμποντες σήματα έρθουν έκ τού σύνεγγυς, έκ τού πλησίον, τότε συγχύζονται τά σήματα…

Πάρε δύο ανθρώπους τώρα μέ ισχυρά κινητά τηλέφωνα καί δή 5G καί βάλε τούς νά έρθουν σ’ επαφή σέ απόσταση ολιγότερη τού ενός μέτρου ή και παραπάνω…

Θά συγχυστούν τά σήματα καί δέν θά υπάρχει σαφής εικόνα καί ένδειξη τού ποίος είναι ποίος είς τίς τηλεοράσεις/μόνιτορς παρακολούθησης από τά σπίτια τούς οί Παρακολουθητές!… Κατάλαβες;…

Είς τόν Αμερικάνικον Εισβολικόν Πόλεμον τού Περσικού Κόλπου μαζύν μέ τούς Εγγλέζους, οί εισβολείς ψευδοσταυροφόροι καί συνάμα μασσωνοσταυροφόροι εμβολιάστηκαν ώστε νά εκπέμπουν σήματα καί νά γνωρίζουν οί ανωτέροι τούς αξιωματικοί πού ευρίσκονται ανά πάσαν στιγμήν, τί κάνουν, πώς κινούντε, τί λάθη κάνουν καί πώς νά τά διορθώσουν… Είναι ώς νά παίζει η ομάδα ποδόσφαιρον καί ό προπονητής νά ευρίσκεται είς τήν άλλη άκρη τής γής καί νά καθοδηγεί τήν ομάδα βλέποντας τελειίτσες σέ μόνιτορ καί από τό μικρόφωνον νά διατάσσει τόν κάθε εμβολιασμένον ποδοσφαιριστή τί νά κάνει καί πώς ν’ αντιδράσει φωνάζοντας όχι από τόν πάγκον τής ομάδος εντός γηπέδου αλλά από τά ακουστικά συνστήματα είς τά ώτα τών ποδοσφαιριστών… Η εποχή άλλαξε επειδή άλλαξε η τεχνολογία καί επειδή άλλαξε η τεχνολογία άλλαξε τό κλίμα τής ψυχολογίας, τής κοινωνιολογίας, τής θρησκειολογίας, τής ηθικολογίας, τής δικαιολογίας, τής ανθρωπολογίας, τής εξελιξολογίας καί πάσας άλλης λογίας…

Κάποτε σάς τό είπα αλλά ίσως δέν δείξατε ιδιαίτερον ενδιαφέρον ή σύμφωνη γνώμη, ότι εάν θέλουμε νά σωθούμε πρέπει νά επιστρέψουμε είς τήν τεχνολογία τής δεκαετίας τού 1980 μ.Χ…

Όταν εσύ ό άνθρωπος παράγεις τό πλεονέκτημα καί τό αγοράζει ό απατεώνας πλούσιος, θά χρησιμοποιήσει τό πλεονέκτημα διά νά εξαγοράσει εσένα ή νά εξαναγκάσει εσένα…

Ένας αναγνώστης, καυχήθηκε ότι τό Ελληνοβυζάντιον τό έριξαν Έλληνες καί ότι 150,000 στρατιώτες τού Μωάμεθ Β΄ήσαν Έλληνες καί τόν έπεισαν έξ’ όσων φαίνεται εάν συνέβη αυτόν ότι τό έκαναν από ηθικούς λόγους! Όχι δέν τό έκαναν από ηθικούς λόγους, ούτε τόσον από εκδίκηση κακομεταχείρηση τών προγόνων τούς από τήν αυλή τής βασιλείας, αλλά από εξαγορά! Έγιναν μισθοφόροι διά νά λεηλατήσουν, ούτε υπήρχαν τότες οί φανφάρες τού νεοπαγανισμού τής εφήμερης αποχαύνωσης!

Κινητήριος δύναμης ήταν τό χρήμα, η λεηλάτηση καί η παλεανθρωπιά τούς, καί επειδή ούτως ή άλλως ήσαν άθεοι, έγιναν Μωαμεθανοί διά νά τά έχουν καλά μέ τίς καινούργιες αρχές ήτοι τίς Οθωμανικές, άλλωστε ήσαν από πρίν σέ κατακτημένες Ελληνοβυζαντινές επαρχίες από τούς Οθωμανούς! Αυτών τώρα τά παιδιά καλούνται Τούρκοι, αλλά είναι εκγόνοι Ελλήνων παλειανθρώπων, έστω ώς επί τώ πλείστον!…

Τώρα η εξαγορά δέν γίνεται τόσον από τήν Οθωμανία ή άλλη αρχή όσον από τήν μασσωνία… καί αυτή θά ρίψει τήν ίδια τής τήν ράτσα… Είναι ποταποί οί μασσώνοι λέγουν τά πρωτόκολλα τής σιών διότι έναντι αμοιβής καί εξουσίας καταστρέφουν τ’ αδέλφια τούς! Τ’ ακούσατε αυτόν!…

Ό διάβολος έχει πολλά πρόσωπα… Όλα τά κινούμενα σχέδια, όλα τά εξωγήια σχέδια, όλα τά μυθολογικά ψεύτικα καί δαιμονικά σχέδια… Όλα τά άψυχα καί φιλόκακα σχέδια…

Θά γίνεις κ’ εσύ Ππόκεμον νά καταδιώκεις τ’ αδέλφια σού;… Θά πολεμήσεις καί σύ διά τήν «Πατρίδα» καί τήν «Νέα» «Πατρίδα»;…

Θά έχεις καί ξαναμμένες αναβολικές δυνάμεις μέσω ειδικών εμβολιασμών καί αποστολών ειδικών συχνοτήτων, όπως οί Ππόκεμονς;…

Poke = σακί… καί Pokemon = mon poke = εμού/εμένα/μού σακί! Τά Ππόκεμον είναι μέσα είς τά σακιά τών σατανιστών, τηλεχειριστηριαζόμενα ψευδανθρωπάκια τής «Καινούργιας» «Πατρίδας» καί απ’ αυτήν δέν εξαιρούνται ούτε στρατιωτικοί, ούτε καθηγητάδες, ούτε «σοβαροί», ούτε πολιτικοί, επιχειρηματίες, οιηματίες καί δημοσιγράφηδες…

Τό έμαθες κι’αυτόν άντε καί καλήΛευτεριά…

Νά θυμάσαι ότι τό λένε καί τό κάνουν, νά τό λές καί νά τό κάνεις καί σύ… Ό Βήλ Πύλας τό είπε καί τό έκανε ότι θά εμβολιάσουν τούς ανθρωποδάριους διά νά τούς ξελείψουν, εσύ τί λές καί τό κάνεις;…

Ό Pokemon είναι τό pet… τού ανθρωποδάριου πρωταγωνιστή “καλούτσικου” Μικρού Αντίχριστου…

Σού τό είπα ότι η πολλή φαγουραμενικανιά δέν θά σού βγεί σέ καλό καί δέν σού βγήκε! Καί θά σού βγεί ξινή όχι σάν ξύδι αλλά σάν τσουρούφλισμα στήν κόλλαση τής ψυχής…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. δεν έχεις και άδικο.. πάντως ρίχνοντας μια ματιά δείχνουν αρκετά και λενε αρκετά αυτα τα “παιχνίδια” εξάλλου μιλάνε για GenV,
    – generation 5;; General Vaccine;; παιχνίδια με όνομα genosect… ποιος ξέρει το τι εννοουν οι ποιοιτές.. Εχουν και το Ferroseed • Ferrothorn, που μοιάζει με εναν πολυ προσφατο ιο, αλλά έχει να κάνει με σίδηρο και γρασίδι

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh