Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

12:54 - 13/07/2022

Ώστε είς τό Λεξικόν Σουϊδα τά μικρόβια λέγονται θηρία, ευχαριστώ διότι μέ επαληθεύει…

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Ώστε είς τό Λεξικόν Σουϊδα τά μικρόβια λέγονται θηρία, ευχαριστώ διότι μέ επαληθεύει…

Διάβασα είς τό άρθρον:

Προφητείες τού Αγίου Ιππολύτου,τελευταίου ελληνομαθή και ελληνόφωνου χριστιανού συγγραφέα της Ρώμης
ότι τά μικρόβια λέγονται θηρία, είς τό Λεξικόν Σουϊδα… γραμμένον τόν 10ον μ.Χ. αιώνα, θά υπήρχαν περισσότερα Λεξικά αλλά τά “φάγανε” ή τά χώσανε…. ώς γνωστόν…

Τί είναι θηρίον; Αυτόν όπου τρώγει τούς άλλους, ουσιαστικά όστις τρώγει είναι θηρίον… Είτε τρώγει φυτά, είτε κρέατα, είτε καταστρέφει τήν ευημερία τών άλλων καί αυτόν τό κάνει άνθρωπος πρός άνθρωπον καί διάβολος πρός άνθρωπον καί Ό Θεός διά καλόν, εκδίκηση καί δοκιμασία, αλλά πάντοτε έν δικαίω…

Κυριολεκτικώς όμως θηρίον είναι αυτόν όπου στήνει παγίδα, ήτοι θήρα-κυνηγάει, όπως τά αιλοροειδή έως τά φυτά όπου παγιδεύουν μέσα είς τά άνθη τούς από έντομα μέχρι μικρά ζώα. Ό Δαυίδ έγραψε ψαλμούς παρότι βασιλεύς διά τούς πλούσιους όπου μέ κολακείες ελκύουν τούς πτωχούς μέσα είς τίς μάνδρες τών διά νά τούς παγιδεύσουν καί αρπάξουν καί τούτον εφημερών τό ζούμε όσον ποτέ άλλοτε… Έγραψε αυτά πρίν 3.000 έτη…

Τό καταπληκτικόν μέ όσα λέγει ό Δαυίδ διά ανθρώπους ώς λέοντες οίτινες στήνουν παγίδες καί θηρεύουν πτωχούς είναι ότι αναφέρει τήν λέξη μάνδρα. Πάντοτε απορούσα διότι ήταν εμφανές ότι οί λέξεις θήρα καί θύρα οί οποίες έχουν όμοια φωνή είναι συγγενικές αφού έτσι ισχύει πάντοτε καί έλεγα διατί η θήρα είναι συγγενής μέ τήν θύρα;

Η θύρα είναι η Πόρτα, μία Πύλη, ένας Πορθμός, όλες από τήν ίδια λεκτική ρίζα καί προφανώς από τό σχύμα-σχήμα τής Πόρτας τό γράμμα Π!… Ακόμη καί τό π είς τά μαθηματικά είναι έναν άνοιγμα πρός τό ά.πειρόν-[αυτόν όπου δέν μπορείς νά έχεις εμπειρία ώς θνητός] π-Π…

Η πύλη είναι η είσοδος, η μάνδρα έχει μία είσοδον. Η είσ.οδος οδηγεί σέ χώρον κλοιόν-κλωβόν-εστία-σπίτι-οικία-τράπεζα-παγίδα-απομόνωση-προστασία-αποπλάνηση!…

Ό λέοντας έχει μάνδρα; Εάν παρακολουθήσετε τεχνικές αρπαγής φυτοφάγων ζώων από αγέλη λεόντων, θά συνειδητοποιείσετε ότι ένας από αυτούς συχνάκις καταδιώκει τό ζώον καί τό εγκλωβίζει σέ παραμονεύοντες λέοντες σέ σχήμα U δηλαδή σέ έπ’ εδάφι δίκτυ σαγήνης….

Ό δέ άνθρωπος λέοντας ελκύει μέ κολακείες τόν καταπονεμένον συνάνθρωπον, τόν πτωχόν = πτώξ ήτοι αυτόν όπου είναι σέ πτώση δύναμης, ισχύος, αντοχών, ός είναι εξαντλημένος, αθώος καί λόγω δυστοκίας γυρεύει κάπου νά πειαστεί νά επιβιώσει, νά αναπτυχθεί καί τόν οδηγεί σέ περαιτέρω παγίδα, αυτόν τό έπραξαν κατά κόρον τίς προηγούμενες δεκαετίες μέ κολακείες οί τράπεζες εξεγελώντας τούς ανθρώπους μέ έγγραφα, απάτες καί δάνεια όπου δέν ήταν έξ’ αρχής βιώσιμα ή τά έκαναν μή βιώσιμα είς τήν πορεία μέ κρίσεις, νόμους, αυξήσεις διαφόρων ονομάτων φόρους… Ήτοι, Νομική, Τραπεζική, Κρισιμοποιητική, Δικαστική καί Κρατική επισήμη συμπεριλαμβανομένων παντός είδος τεχνοκρατών, δικηγόρων, λογιστών καί άλλων είναι εξαρτήματα τής ίδιας μάνδρας έν γνώσει τών ή έν γνώσει τών χωρίς νά γνωρίζουν τό όλον φάσμα τής λειτουργίας τής μηχανής τού προδόλου καί τής προαπάτης…

Θήρα σημαίνει εξέρχομαι διά νά παγιδεύσω μέ δόλον… Κανέναν κυνήγι γίνεται χωρίς δόλον, μά κανέναν, εξού καί ό όρος δόλομα!… Η θήρα οδηγεί είς τήν θύρα ήτοι είς τόν εναγκαλιασμόν από τόν οιουνδήποτε τρόπου καί στόματος κλοιόν-κλωβόν παγίδευσης. Τό στόμα ενός μεγάλου ιχθύ ός τρώγει μικρότερους ιχθύες ή πλαγκτόν είναι μία θύρα = είσοδος καί είναι θήρα καί μάνδρα ήτοι η αυτομάνδρα τού έως τόν στόμαχον τού ήτοι η κατάληξη από τό στόμα… Καί τί σημαίνει στόμα; Η είσοδος έκ τής οποίας γίνεσαι ό εισερχόμενος τομή = κατακομματιάζεται, είτε έκ τών οδόντων είτε εάν καταποθεί γερός έκ τών στομαχοξέων ή έξ’ αμφοτέρων ώσπου νά λοιώσει καί απορροφηθεί καί έν τέλει ενσωματωθεί…

Τά θηρία εισίν καί θηραγωγοί, σέ μαθαίνουν από τό Δημοτικόν έως τό Πανεπιστήμιον καί από τήν καθημερινότητα, συγγενείς, φίλους, τηλεκπαιδεύσεις, μόδες-συρμούς νά γίνεις είτε θηρευτής-θύτης είτε θήμα-θύμα-θήραμα, αποκλείεται νά μήν γίνεις έναν από τά δύο σέ κάποιον ποσοστόν ή έν μέρει από τά δύο, ουδέτερος σέ αυτόν βάσει τής Τετραπιθανότητος είναι ό Ασκητής, ό Μοναχός, ό μή δούναι καί λαβείν καί μή έχων προδιάθεση θύματος-θήματος ή θηρευτή-θυρευτή! Βλέπουμε εδώ ότι τό θύμα, ό θύτης, ό θυρευτής αναγάγουν καί πάλιν είς τήν θύραν καί από αυτά είς τό θήμα καί θήτη!…

Ό θύτης είναι αυτός ός ανοίγει τήν θύρα πρός τά πνεύματα διά τού θύματος! Ό Χριστός ήταν θύμα αλλά καί ό ουσιαστικός θύτης ήτοι αυτοθύμα καί αυτοθύτης, άνοιξε τήν θύρα διά Τού Ιδίου καί Όδος = είσοδος, πύλη, πόρτα, πορθμός είναι πάλιν Ό Ίδιος καί τό είπε: εγώ είμαι η οδός καί η αλήθεια καί η ζωή… Ήτοι, από τήν οδόν άγεις είς τήν αλήθεια καί ύστερα είς τήν ακατάλυτον ζωή, καί όχι άλλως πώς!…

Εάν τό αναλύσουμε μέ τήν ίδια σειρά πραγματιστικώς, οδός είναι η είσοδος, ήτοι από τό στόμα έως τόν στόμαχον καί από εκεί η λοιώση καί η αφομοίωση τής τροφής είς τό σώμα συντηρεί τήν ζωή είς τό σώμα… = σ+ωμά = είς ωμά…

Γνωρίζουμε τόν όρον άγρια θηρία, ειδικώς διά τά μεγάλα θηρευτικά, υπαινισσόμενος τόν όρον ήμερα θηρία, όπως τά βλαβερά φαγητά, γλυκίσματα καί άλλα!… Επίσης ήμερα θηρία είναι τά κολακευτικά, τά προσποιούμενα ότι δέν εισίν άγρια, τά υποκρτικά, τά θεατρικά, τά πολιτικά σέ αντίθεση μέ τά ωμά στρατηγοστρατιωτικά όπως τά άγρια θηρία καί τούς αγριάνθρωπους βάρβαρους εγκληματίες… Ήμερα θηρία εισίν τράπεζες, κόμματα, προπαγάνδες, χειρογωγήσεις, νοοχειραγωγήσεις, αποπλανήσεις βιαστών σέ παιδία καί σέ οικονομίες ανθρώπων αλλά σέ ψυχολογίες ανθρώπων κ.ο.κ…

Τά ήμερα θηρία είναι αυτά τά οποία φαίνονται φωτεινά, δρούν υπό τό φώς αλλά είναι τής κολλασμένης νυχθός τέκνα όπως ό Εωσφόρος Διάβολος. Τά άγρια θηρία δρούν μέ σκοτεινά ένστικτα, τήν νύχτα ή έστω επιδεικνύουν μέ αδιαφορία καί ειλικρίνεια τήν θηριώδη κακία τών… καί βασίζονται είς τήν ωμή βία καί τά ωμά πλεονεκτήματα, αλλά όλα τά θηρία καί πολύ περισσότερον τά ήμερα είναι τά χειρότερα! Άγρια είναι αυτά όπου ζούν είς τούς αγρούς, ήμερα αυτά τά οποία ζούν σέ οικισμούς-πολιτισμούς, όπως οί άγριοι λύκοι έν συγκρίσει μέ τούς ήμερους λυκόσκυλλους!… Ό Αντίχριστος είναι αυτός μέ πολιτική θά σέ ηλεκτρονικά όσους τόν αποδεκτούν καί όταν τούς δέσει θά φανερωθεί βαναυσότερος τών αγριότερων βρυκόλακων έξ’ αρχής…

Θέλεις νά τό προσέξεις καί άλλως πώς; Παρότι λέμε τήν διάρκεια τού φωτός ημέρα καί τού σκότους νύχθα, λέμε συνάμα καί τίς 24 ώρες επίσης ημέρα, ήτοι ήμερα καί άγρια θηρία είναι θηρία!…

Τά θηρία όπου αναφέρει η Αποκάλυψη καί ό Άγιος Ιππόλυτος-[φανερώνει λύσεις διά τούς ίππους καί εξαπολάει τούς ίππους, όχι τυχαίον ώς όνομα, όπου παραπροφυτικώς σημαίνει τόσον διά τούς κακούς ίππους-μικρόβια όσον καί τούς διώκτες τών Χριστιανών αλλά καί διά τούς Χριστιανούς όπου θά τρέχουν πέρα δώθε νά χωστούν καί επιβιώσουν] καί τά οποία βάσει τού Λεξικού Σουϊδα ή Σούδα-[ίσως ήταν από τήν Σούδα; Έχει η λέξη αυτή κάποια σχέση μέ τό όνομα Σουηδία; Πολύ μή απίθανον!] εισίν τά μικρόβια καί μικροψήγματα-μικροκυκλώματα προσθέτω, είναι είτε ήμερα είτε άγρια = μή πολιτικοϋποκριτικά θηρία όπου μετά αλλάζουν στάση καί εμφανίζουν τόν χαρακτήρα τούς…

Έγραφα παλαιότερα ότι τά δαιμόνια είναι οξύνες-τοξύνες καί παράλληλα εισέρχονται διά τών οξύνων καί συχνότητες ενσταλμένες από τόν σατανά… Καί αυτά τά θηρία είναι μικρόβια δηλαδή βίοι πολύ μικροί ώς άνευ ύλης ή καί άϋλοι = πνεύματα τά οποία άμα θέλουν λαμβάνουν σχήμα ή εμφάνιση παχέος φωτός ή φαντασμάτων = οπτασιομορφών-[οπτασία από τό οπτόν = αύρα καί οπτικός επειδή ό όπτος = οφθαλμός βλέπει τήν αύρα-πύρ αιθέρα = λεπτού φωτός] τό δύνονται καί ό όρος μικρόβιον = μικρός βίος σημαινει μικρού εκτοπισματος μεγέθους καί ύλης, όγκου, μάζας, βάρους….

Αφού θηρία σημαίνει μικρόβια ή καί μικρόβια, τότε αυτά είναι τά δαιμόνια τά οποία εισέρχονται καί από μόνα τούς καί υπαρωγητικώς μέ ενέσεις, εμβόλια, τροφές, υγρά, ποτά, βλασφημίες, κακίες, συναισθήματα τά οποία εισίν ροές μικροενέργειας καί ενυπάρχουν σ’ αυτά μικροί βίοι… Όπως τά δαιμονοφόρα εμβόλια όπου θά έρχονται συνεχώς καί ασταμάτητα όπως προλέγουν τά πρωτόκολλα τών σοφών τής σιών είς τήν πρότελευταία παράγραφον τού 10ου κεφαλαίου, σύμπτωση 10ος αιώνας γραμμένον τό Λεξικόν Σουϊδα έκ τού οποίου λαμβάνουμε πληροφορία διά τά θηρία μικρόβια = μικροθηρία = μικροβιοθηρία καί τού 10ου κεφ. τού δυσαγγελίου τής συναγωγής τού σατανά… Η δέ Σουϊδία μάς θυμίζει τούς Γώγ καί Μαγώγ αλλά καί τήν πρώτη χώρα όπου εφαρμόζει τά μικροψήγματα-μικροκυκλώματα εισαγωγής, παραγωγής καί συντήρησης μικροδαιμονοβίων!!!!…

Σύν.πτώσις!!!! Η δέ λέξη εμβόλια = ενβόλια = έν+βολή, ουδέν σχόλιον ή καί είσαι έν βολεί!…. πύρ κατά βούληση δαιμονίων μέ σάρκα καί χωρίς σάρκα….

Ιησούς Χριστός Νικάει καί όλα τά κακά σκορπάει…

Παναγιώτης ΔίαςΕπιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

  • Applying discount code. Please wait...

Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. οκ, λοιπον να το πειτε στον ματθαιο 1ο κεφαλαιο οπως ανοιγεις την ΚΔ, και στον Μεγα αλεξανδρο το τι σημαινει θηριο γιατι οπως λεει στην ΚΔ, ο αλεξανδρος δεν ηξερε οτι θηριο = μικροβιο και ετρεχε λεει στην ινδαλια με τους πολεμιστες τα σπαθια τα αλογα τις σαρισσες και εκλεινε κατι πυλες. Ααα ξεχασα. Να ρωτειστε τον ιωαννη τα μικροβια που φορουν πανοπλια και βγαζουν φωτια, απο που αγορασαν το gear ? Βγηκε η TSMC στην αγορα PMC gear ?

  2. ΠάνοςΓέριμου 07/13/2022 @ 5:46 ΜΜ

    μικρά καί μεγάλα θηρία…. τό λέγω μέσα…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*