in

Ό Virus&Antivirus σού έλοιωσε τίς συχνότητες τής διαντίληψης. Πώς τό υποσυναίσθητον σού έγινε εξαρτημένον….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό Virus&Antivirus σού έλοιωσε τίς συχνότητες τής διαντίληψης. Πώς τό υποσυναίσθητον σού έγινε εξαρτημένον….

Περί τής τρείς δεκαετίες περίπου άκουες καθημερινώς διά τούς ιούς καί τούς αντιιούς, τήν ηλεκτρονική ίωση καί τήν ηλεκτρονική αντιίωση. Τούς ιούς τών Η/Υ καί τήν ασφάλεια από αυτούς μέσω συνστημάτων ασφάλειας αντιίωσης…

Έχω έναν φίλον ός είναι σπαζοκωδικιστής = χάκκερ αλλά θυμώνει άμα τούς ειπείς ότι είναι χάκκερ… Καί τό παράδοξον είναι ότι δέν νοιώθει χάκκερ ενώ όλοι όσοι τόν γνωρίζουν έκ τού σύνεγγυς γελούν επειδή είναι τρομερός σπαζοκωδικιστής. Έχει τήν τρέλλα τού καί συχνάκις είναι ακαταλαβίστικη εντούτοις έχει πάντοτε βαθύ νόημα σ’ αυτά τά θέματα…

Μού είπε τά ηλεκτρονικά συνστήματα αντιίωσης ανοίγουν θύρες διά καινούργιους ιούς, αυτόν πρίν από δώδεκα έτη…

Ουσιαστικώς η αδυναμία διά προσβολή ιού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι προκαθορισμένη από τήν εταιρεία κατασκευής τού…

Ένας φαύλος κύκλος, κλείνεις έναν ιόν, τόν θεραπεύεις αλλά η ηλεκτρονική λοίμωξη ανοίγει σύνραγγες διά καινούργιους ιούς…

Μού είπε ότι δέν εμπιστεύεται τήν Μικρομαλακή, εντόπισε τότες όλες τίς απάτες καί αδυναμίες τής…

Εναπόθεσε είς τόν Η/Υ τού έναν άλλον σύνστημα λειτουργίας από μία άλλη εταιρεία οπού τώρα δέν θυμάμαι η οποία ήταν έξ΄αρχης αντιικη, μή ανοικτή σέ ιούς, καί μού είπε ότι είναι δωρεάν από ανθρώπους οπού θέλουν νά προσφέρουν δωρεάν καλύτερη καί εντιμότερη τεχνολογία είς τό κοινόν. Πιθανόν νά ήταν καί αυτόν μία εξαίρεση τής απάτης, ότι δήθεν κάποιοι ενδιαφέρονται δι’ ημάς όπως τώρα Τράμπας ή Μπάϊντεν; Ό δεύτερος είναι ρεμάλι οπωσδήποτε ό πρώτος αμφιταλαντεύεται αλλά έναν από τά ίδια μάλλον θ’ αποδεικτεί…

Κατάφεραν νά ασχολείται όλη η ανθρωπότητα μέ τούς υποψήφιους προέδρους τής Η.Π.Α. καί αυτόν είναι αρκετόν νά λοιώσει περαιταίρω τό υποσυνείδητον καί τό υποσυναίσθητον σού. Βεβαίως απορείς ίσως διατί σού τά λέγω όλα αυτά, επειδή πιθανόν δέν πήρες είδηση….

Σού εμφυτεύουν συγκεκριμμένες εικόνες, συγκεκριμμένα πρόσωπα, συγκεκριμμένες καταστάσεις. Όσον επαναλμβάνονται τόσον περισσότερον εμφυτεύονται. Οί Ναζί τά έλεγαν καί κλισέ. Είς τό Δημοτικόν Σχολείον τά λέμε ποιηματάκια καί διά τά πτηνά ψιττάκους τά λέμε παπαγαλίες…

Τό όνομα Microsoft έγινε συνώνυμον μέ τήν Coca-Cola «παντού» καί «πάντοτε». Μόνον εάν τούς προσδώσεις αρνητική ιδέα θά εξεκολλήσουν από μέσα σού ή θά δημιουργήσει αντισώματα ό οργανισμός σού… Κάποτε διερωτούμουν διατί αφήνουν ιατρούς νά κατηγορούν αναψυκτικά καί άλλες διάσημες μάρκες. Η απάντηση είναι ότι πρόσφεραν «δωρεάν» «ελευθερία» διά νά εφησυχάσεις… Όταν σού προσφέρουν δωρεάν ήσυχα δώρα τότε είναι περισσότερον επικύνδινα, κρύβουν παιχνίδια επηρεασμού τής υποσυναίσθητης καί υποσυνείδητης εξάρτησης…

Η Μικρομαλακή/Microsoft σού έκρυψε καί ταυτόχρονα σού εμπέδωσε τήν ανοχήν είς τούς στημένους ιούς καί τούς στημένους αντιιούς, οί οποίοι όμως γεννάνε άλλους ιούς. Τό υποσυνείδητον μέ τό υποσυναίσθητον συνεργάστηκαν ώστε νά προεξομαλύνουν οίαν νευρική, πανική, φοβική αμυντική αντίδραση από τό πνεύμα τού οργανισμού, καθησυχάζοντας τό ότι είναι φυσιολογική εξέλιξη καί τέτοια ήταν πάντοτε…

Σού πρόσφερε κάτι μικρόν καί κάτι μαλακόν τό οποίον σέ έκανε σούπερ μάν = υπεράνθρωπον είς τήν τεχνολογία καί τούτον σέ εξίταρε σέ βαθμόν αυτοαηδίας εάν τό συνειδητοποιήσεις….

Αυτή η υπερανθρωπία ήταν μία απάτη διά νά προκαθησυχάσεις από κάθε μελλοντική απειλή, ήσουν πλέον ένας ημίθεος, ένας «γενναίος» ψευδοηλεκτρονικός Ηρακλής….

Η προκαθησύχαση είναι η προετοιμασία τού βλάκα καί τού εχθρού διά τήν τελεσίδικη μεγάλη συντριβή, όταν πλέον ό βλάξ καί εχθρός αυτός δέν θά τού έχει αυτοαπομείνει καμμία ουσιαστική υποσυναίσθητη καί υποσυνείδητη αυτοάμυνα…

Έλα όμως ότι τούς πήραμε είδηση καί ότι πολλών ανθρώπων ανά τή υφήλιον τά γονίδια κρύβουν υπερτέρατα καθ’ υποψίας, αντοχής καί αληθινής υπεργενναιότητος, ώστε νά αναμετρούνται έξ’ αποστάσεως συνήθως μέ τίς βρωμιές τών συνωμοτών καί νά καλούνται συνωμοσιολόγοι ειρωνικώς, αλλά συνάμα αυτός ό τίτλος νά σού παραχωρεί περισσότερη δύναμη εφ’ όλης τής ύλης!…

Η Microsoft σού δίδαξε ότι πάντοτε θά σού φέρνει ιούς καί τό αντίδοτον θά είναι οί αντιιοί, δηλαδή εμβόλια… 

Εμβόλια ηλεκτρονικά καί τώρα εμβόλια ενεσιακά είς τόν καϋμενούλη τόν οργανισμόν σού…

Σού έριξε δι’ εμβολίων τόν ιόν τής κορώνας καί αμέσως σού πέταξε καί τό χέρι «σωτηρίας» ήτοι τόν αντιιόν!…

Παίζει μαζύν σού όπως η γάτα μέ τό ποντίκι επειδή εσύ τούς επέτρεψες ή οί προκάτοχοι σού νά είσαι ποντίκι!… Τό χάσμα γενεών δέν επιτρέπει τήν μελέτη τού νεότερου τής μαλακίας τού παλαιότερου καί τού παλαιότερου τής βλακείας τού νεότερου καί άν τό εντοπίσουν ωμιλούν σέ διαφορετική γλώσσα, διαντίληψη, μέσω διαφορετικών παραδειγματίσεων αναλόγως τού αντικειμένου οπού πολυασχολούνται…

Ένας ψαράς καί ένας μανιακός τών Η/Υ πιθανόν νά εντοπίσουν τά ίδια παραδείγματα σαγήνης αλλά μέσω άλλων παιγνίων εμπειριών καί δέν ημπορούν νά αλληλομεταδόσουν καί αλληλοσυμπληρώσουν τίς έννοιες τούς, ώστε ό καθένας νά αποκαλεί τόν άλλον στενόμυαλον, ξεροκέφαλον, χαζόν κ.ο.κ.. Τότε εγκαθίσταται η τελεσίδικη υποσυνείδητη καί υποσυναίσθητη απόφαση ακαταλαβισίας έκαστου πρός έκαστον καί παύουν νά επικοινωνούν, ώστε νά δύνηται η παγκόσμια υποσυνείδητη καί υποσυναίσθητη προπαγάνδα νά αλωνίζει κυριολεκτικώς χωρίς νά αφήνει περιθώρια συνεννόησης τών ανθρώπων…. καί δή τών διαφορετικών γενεών, κομμάτων καί άλλων διαφορετικών διά κοινή συνισταμένη διαντίληψης κοινού εχθρού… Η διχόνοια σ’ αυτήν τήν πολυμερή καθημερινή εξαπάτηση γίνεται παραμαθηματική σταθερά αιώνων… Αλλά αυτοί οί αιώνες γίνεται νά ανατινακτούν υπό τήν σωστήν αναπροσέγγιση αναρυθμίσεως τής υποσυνείδητης υποσυναίσθητης λαοθάλασσας εχθρικών τεράτων…

Η Μάϊκροσόφτ σέ έμαθε νά δεχθείς τό εμβόλιον… μήν τό δεχθείς! Μέ τήν ίδια μέθοδον οπού ημπορεί κάποιος νά σέ μάθει μέσω τών Η/Υ, τής τηλεόρασης, τού κινηματογράφου, τών κοσμικών σελίδων, τών πεζογραφημάτων, νά αποδέχεσαι μέ χαρά τό κεράτωμα, εφομοίως σέ έμαθε νά δέχεσαι τό γονιδιακόν κεράτωμα δι’ εμβόλιμου εμβολίου! Αυτόν είναι όλον, είναι πανεύκολον καί ώς τέτοιον πειασάρικον καί πανδημικόν!….

Δηλαδή η πραγματική πανδημία είναι η πειθώ τού υποσυναίσθητου καί τού υποσυνείδητου ότι ό,τι ορίζει η διαφήμιση είναι αληθινόν, αναγκαίον, καλόν καί έκ τών ών ούκ άνευ…..!

Τό χειρότερον τό έχω επαναλάβει είναι αυτόν τό εμβόλιον νά είναι «αθώον» μή προξενώντας κατ’ αρχάς ή σέ βάθος χρόνου καμμία παρενέργεια καί γονιδιακή βλάβη, αλλά ν’ ανοίγει παράθυρα = windows σέ χειρότερες ατραπούς ή νά φέρουν καινούργια virus ασθένεια καί εσύ μέ εμπιστοσύνη νά αγοράσεις τήν καινούργια antivirus συσκευασία φαρμακοεμβολίου ή άλλως πώς καί νά τήν πάθεις τήν κατάλληλη στιγμή, ή νά σού ειπούν βάλε μικροψήγμα είς τό μέτωπον ή τό δεξιόν χέρι καί εσύ νά τούς εμπιστευτείς αλλά είναι διά νά μήν δύνησαι νά κάνεις τό Σταυρόν σού αβλάσφημα!… Καί συνάμα νά σέ πανελέγχουν…

Μέ άλλα λόγια ίσως είναι μπλόφα ότι δύνανται ν’ αλλάξουν τήν γονιοδομή διά νά κερδίσουν τήν εμπιστοσύνη σού καί κατόπιν νά σού παρεπιβάλουν τά δεσμά τά οποία έχουν υπόψιν καί τούς βολεύουν!….

Εντούτοις, η Παλαιά Διαθήκη μάς ενημερώσει διά μεταλλαγμένους ανθρώπους τροποποιήσεις τερατοποιήσεως…

Αυτά δι’ όσους είναι προεγγεγραμμένοι είς τό βιβλίον τής ζωής, διά τούς άλλους ήταν προπεπρωμένον ότι δέν θά ημπορέσουμε διότι ήταν Προθέλημα Θεού όπως αναφέρεται είς τήν Καινή Διαθήκη από Τόν Χριστόν!… Είθε νά είμαστε εγγεγραμμένοι είς τόν βιβλίον τής ζωής….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

One Comment

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Η Θεία Κοινωνία στην Ελλάδα του 2020, βλάπτει σοβαρά την υγεία..

Ανοίγει το τέμενος στον Βοτανικό έως τα μέσα Νοεμβρίου – Τι μπορεί να το καθυστερήσει εκ νέου