Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

12:56 - 08/07/2022

Ό Σύνήθης Ύποπτος Καθύποπτος: όταν δέν πρέπει νά Θυμάσαι Τίποτε [ σού χαλάν-χαλάς τά πάντα ] [ασπούμε όλους τους Παρθενώνες τής Γε.οργίας ] .[.].

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Ό Σύνήθης Ύποπτος Καθύποπτος: όταν δέν πρέπει νά Θυμάσαι Τίποτε [ σού χαλάν-χαλάς τά πάντα ] [ασπούμε όλους τους Παρθενώνες τής Γε.οργίας ] .[.].

[είς τήν εικόνα εξωφύλλου ό υπ’ αριθμόν φανερός Q από τούς  Queue in Q Quantum Que… Cube] Νά θυμάστε, Γε.ωργία η χώρα κάθ’ οδός τών χασσάρων είς τήν Ταυρίδα-[προσεχώς θά ωμιλήσουμε διά τόν ταυρομάχον περσέα, μάλλον]…. τή χώρα τής Μήδειας…. μή.δειας… = μή δέος…. = δ+έως….. = απόσταση & φώς ήτοι η λέξη όπου καθ’ ορίστηκε νά μετράει τήν απόσταση είναι τό φώς=έως, διατί, διά νά λάβεις τό μήνυμα νά προσέχεις από τό ηλεκτρονικοοοοοοοό….! γή.οργία = γη.οργίων….

Έλεγε ό Συνήθης Καθ’ Ύποπτος από τό 2010 μ.Χ.:

Θά χαλάσουν όλα τά αρχαιοελληνικότυπα κτήρια Ευρώπης, Αμερικής καί βάλε, διά νά μήν τά θυμάται κανείς, όπως χάλασαν όλα τά Ελληνοβυζαντινά, όπως χάλασε ό Μέγας Αλέξανδρος τά Ελληνότυπα τής Περσούπολις καί οί Αχαιοί τής Τροίας από τήν Σαμοθράκη Ελλήνων καί βάλε… η γνώση σού τά λοιπά…

Ότι παρότι, τήν μασσωνικπη διαπαιδαγώγηση έν Ευρώπει καί αλλαχού επηρεάζονται από τό κάλλος τών αρχαίων ελληνικών τυποειδών καί μετατυποειδών αρχιτεκτονικών ρυθμών καί δέν περιπασωνεύονται όσον πρέπει, ότι η νέα δικτατορία μικροψηγμάτων δέν πρέπει νά έχει όμορφα κτήρια, ότι εύκαλλα τά αποκάλεσε Ό Χριστός, ότι ό ραββίνος έγραψε τό βιβλίον η σοφία τών ιουδαίων εναντίον τού κάλλους τής Ελλάς…

Ότι τά κτήρια είς τό μέλλον πρέπει νά είναι μουντά, κρύα, υάλινα, άσοφα, ανεύμπενευστα, δεσποτικά τυραννικά, άνοστα, διά νά δέχονται ψυχικώς τήν ποδηγέτηση μεταλλαγμένοι καί ψευδοαμετάλλακτοι σκλάβοι…

Ότι μάς προετοιμάζουν μέ ταινείες ότι κατεδαφίζουν πύργους άϊφφελ συμβολίζοντας πάν Παρθενών…

Πόσοι γνώριζαν τίς πλάκες τής Γεωργίας καί τί ήταν διά νά τίς θυμούνται σέ 20 έτη ή όταν πέσει τό διαδίκτυον καί όταν τούς τό λές, νά μήν σέ πιστεύουν καί νά σού λένε: έλα ντέ μέ κάγχανα ότι είσαι βλαμμένος!…

Οί πλάκες χαλάστηκαν ώς αντισυμβολική πράξη ότι όλα θά χαλαστούν, ότι δέν θά υπάρχει Μαρτυρία διά δικαστήριον, ότι κλέβουν τήν εμπιστοσύνη σού, Μαντείον Δελφών είς τήν είσοδον σέ προειδοποιούσε καί διά τό ίδιον: η εξαπάτηση είναι η διπλανή τής εμπιστοσύνης! χαχαχα, τώρα τί κάνουν; Σού λένε: θά σ’ εμβολιάσω από τήν εποχή τών πρωτόκολλων τών σοφών τής σατανοσιών, σού τό λένε μέ τό αντίγραφον Καλλέργη, σού τό λένε μέ τήν φάρμα τών ζώων τού Όργουελ, σού τό λένε μέ τά 5G καθηγητές τού Γέηλ ή αναγραμματισμός Γέλη = γέλας = σέ γελάω, σού τό λένε οί Μπουρλάδες, οί Γεωργιάδηδες, οί μήτσοι τής τάκης καί τόσοι άλλοι, έ καί είς τούς Δελφούς δολοφονήθηκε ό Αίσωπος επειδή αποκάλυψε απάτες τούς!…

[τί δείχνει εδώ κυριολεκτικώς εκτός από τήν κατεδάφιση; σκόνη καί θρίψαλα ασπούμε…]

Τώρα διά νά γίνεις περισσότερον αφελείς χάλασαν τίς πλάκες τής Γεω.οργίας διά νά σέ κάνουν περισσότερον αφελή καί εξαπατημένον ότι λύθηκαν τά προβλήματα, ενώ αντιθέτως είναι σ’ εξέλιξην διαρκήν!…

Μήν αιφνιδιαστείς εάν σού φέρουν εμβόλιον-[μαζύν με 6συχνοτητοκωμικοG] όπου όντως νά λύει όλες τίς ασθένειες, σού τό λέγουν οί προφυτείες ότι ό Αντιχριστούλλης θά είναι είς τά πρώτα 3.5 έτη πολύ μά πολύ καλούλλης καί θά τά βάλει μέ τούς κακούς όπου εργάζονται διά τόν πατέρα τού τόν “αδικημένον” διάβολον! Σού τό λένε οί κάρτες ιλλουμινάντι μέ τήν κάρτα τών χαρούμενων που βλέπουν τόν ουρανόν μεσσία καί γελάνε!…

Υπάρχει μία αρχή: δέν εμπιστεύεσαι ποτέ εχθρόν ή από τήν χώρα τού εχθρού ή από τήν φάρρα ή τήν οργάνωση τού εχθρού ή κάποιον όπου υποτίθεται ξέφυγε από τήν δύναμη καί τήν φονική ισχύν τού εχθρού καί είσαι μέσα, καί νά σφάλλεις τίποτε δέν θά πάθεις, αλλά εάν δέν σφάλλεις θά σωθείς, ενώ μέ τήν εμπιστοσύνη είναι ό συντομότερος δρόμος νά εξαπατηθείς, σκλαβωθείς, εξοντωθείς, εξολοθρευθείς καί νά εξεύρεις ότι η μεγαλύτερη επιστήμη από αρχής κόσμου είναι η Τέχνη τού Δόλού!…

Έπεσαν κάτι λίθοι, λύθηκε κάτι;… ή φούσκωσε η μυθοπλασία καί η εξαπάτηση;…

Έλεγε ό Συνήθης Καθύποπτος Ύποπτος: η λέξη τέκτων είναι τής ίδιας ρίζας μέ τήν λέξη τεκτωνώ ή κτωνώ όπως αυτο.κτωνώ, ότι διά νά κτίσεις πρέπει νά χαλάσεις τό προηγούμενον περιβάλλον οίον καί εάν είναι τούτον
καί τώρα λέγει:

χαλάνε τίς πέτρες ενώ προχωράνε τά ηλεκτρονικά δεσμά… αλλά επειδή χαλάστηκαν οί πέτρες είς τούς αφελείς φαίνεται ότι χαλάστηκαν τά μάγια τού δεσποτισμού καί δή τού τυραννικού Πανηλεκτρονικού δεσποτισμού
καί έλεγε:

τό ηλεκτρονικόν είναι φώς καί άμα τό εφαρμόσεις σέ διακυβέρνηση αυτός όπου διακυβερνάει μέ αυτόν δέν μπορεί κανένας νά τού εξεφύγει…

έπεσαν λίθοι, έπεσε δι’ αυτούς η λίθινη = μηχανική εποχή, ήρθε η ηλ εκ τρον ική….

Δόλου = Δούλο αναγραμματισμός…. δ+ούλος = Δ ούλος καί τό ηλεκτρονικόν είναι ώρος, θεός Ώρος, από όρος σέ όρος ταχύτατα καί ωρών τά πάντα, ήτοι φώς, αλλά τί φώς; φώς σκλαβιάς….

Η ταχύτητα σκοτώνει…

έτσι γράφουν είς τούς δρόμους…. χαχαχα

δέν σκοτώνει η ταχύτητα αλλά η ανακοπή διέλευσης, η απώλεια ισορροπίας, η σύγκρουση καί όσον περισσότερη η ταχύτητα σέ τέτοιες περιπτώσεις, τόσον περισσότερον σκοτ.ώνει…. scot.ish system masonic χαχαχα… 33 βαθμών σύν ό μυστικός είς τό υπόγειον τού ναού τού Σολομώντα… 34+43=77 = όσες οί φορές δικαιούσαι νά εξομολογηθείς, διά τά συνειδητά καί ασυνείδητα μασσωνικά παραπτώματα καί αδικοπραξήματα καί αδικοπραξικοπήματα….

λοιπόν, τό φώς είναι ταχύτητα, είναι υπερταχύτητα, αλλά δέν σκοτώνει αυτόν, σκοτώνει ό χειρισμός, ό διαχειριστής, μέ αυτόν τό όπλον ουδέτερον αγαθόν, τό οποίον μετατρέπει σέ κακόν…

η ταχύτητα σκοτώνει…. αλλά όχι περισσότερον από τήν:

Καθυστερημένη Ταχύτητα….:

Γρηγορείτε Χριστιανοί…. δέν γνωρίζει πότε έρχεται ό Χάρος καί Ό Κύριος νά σάς αρπάξει….

πόσον τρέχεις; 5, 10 100, 1000; δέν έχει σημασία, σημασία έχει γιά πού τρέχεις καί πόσον διάνυσες!….

[μέ φόντο τόν ναόν άξα τού i pet goat iii & απολύμανση τείχους όπως καί είς τούς χριστιανικούς ναούς]

[εάν διερωτούμαστε ποίοι πλήρωσαν διά νά χαλαστεί ό Ναός τού Σολομώντα καί από ποίον νά επανακτισθείς, θά ήταν ερώτημα Ανιστόριτον;;;;;…. ] ] ] ] τού.δέ υπο,τίθεται ότι εσύ, δέν ημπορείς νά ιδείς ότι ό Ουροβόρος μέ τό χάλασμα τών G.e[lectronic]orgia-orgies Stones[and pe,oples/όπλες stoned χαχαχα, νά συν.αισθανείς και συν.αυτο.εννοηθείς και συν.ειδητο.ποιήσεις ότι δάγκωσε τήν ουράν τού έν εποχεί Μπάϊτεν = Δακκανιάρη = αυτού όπου δαγκώνει-δηκνύει-δηκνύων; Υπό.τί.θεταί…. αί….. γλώ.τταί λανθάνουσαι αί λεγούσαι αί ταίς αληθείαις… αίς….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!….

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (27)

 1. Φοβερά ευρηματικός και οραματικος τύπος είσαι ευχαριστώ για όλους εγώ για τα κλειδιά ακόμα και για αυτούς που δεν πήρανε

 2. ΟΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΦΛΑΡΙΟΣ 07/08/2022 @ 2:12 ΜΜ

  Ο Άγιος Ονούφριος να βάλει την παντόφλα του να σωθούμε από τους Σατανισμένους και τους εμβολιασμένους αιρετικούς.

 3. ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 07/08/2022 @ 2:26 ΜΜ

  Ο Χριστιαν-ισμός κατέστρεψε την Ελληνική αρχιτεκτονική.

 4. Δουλόθεος Καψοκαυλίτης 07/08/2022 @ 2:49 ΜΜ

  Οι χριστιανοι είναι αυτοί που εξαφάνισαν την Ελληνική αρχιτεκτονική και οι τέκτονες αυτοί που την ανέστησαν που και οι στοές τους είναι επιρρεασμένες από την Ελλνική αρχιτεκτονική. Σας βρίσκω πολύ συγχισμένο κύριε Παναγιώτη.

 5. Τα Ελληνικά Γράμματα ποιος τα διέσωσε και τα εξέλιξε εως σήμερα ΔΟΥΛΟΘΕΕ(ποιανού Θεού είσαι εσύ;); αγράμματο τρολάκι;

 6. Δουλόθεος Καψοκαυλίτης 07/08/2022 @ 5:06 ΜΜ

  Δεν είναι αυτό το θέμα αδελφέ εν Εβραίο Χριστό Βασίλειε Ζεύς αλλά η Ελληνική αρχιτεκτονική. Είμαι δούλος του Εβραίου Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρα ημών από πάσαν νόσον και μαλακίαν που έσωσε και τους αρχαίους.

 7. ΟΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΦΛΑΡΙΟΣ 07/08/2022 @ 6:23 ΜΜ

  Μην ακούτε τους αιρετικούς τι σας λένε παιδιά μου σχετικά με τους -ισμούς όπως ο εμβολιασμός, ο σατανισμός, ο εθνικισμός, ο μασονισμος, και ο κάθε μαλακισμός. Μόνον ο Κυρίος μπορεί να μας σώσει από τους -ισμούς όπως ο χριστιανισμός. Μετανοήστε αδέλφια εν Χριστό για όσο έχετε ακόμα χρόνο και μην παρασύρεστε από τους αιρετικούς.

 8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΒΒΑΚΟΥΜ 07/08/2022 @ 6:31 ΜΜ

  ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ! ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ; Ο ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΓΓΩΤΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΕΥΣ! ΑΙΣΧΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΗ ΠΛΑΝΗ!

 9. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΗ ΚΑΝΕΝΟΣ -ΙΣΜΟΥ 07/08/2022 @ 7:14 ΜΜ

  Κοιτάξτε βασικά η φάση είναι η αντίφαση που εκφράζει εκ των πραγμάτων η εθνικιστική παρακρούση που φάσκει και αντιφάσκει ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Αυτό συμβαίνει γιατί προφαώς δεν υπάχει ουδεμία συνέχεια του αρχαίου Ελληνικού έθνους και του Ελληνισμού ως πολιτισμικό μόρφωμα μέσα από τον χριστιανισμο. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνέχεια του γένους, αλλά σε καμία περίπτωση για συνέχεια του αρχαίου Ελληνικού έθνους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και για αυτό άλλωστε ο εθνικισμός οδηγει στην παράκρουση

 10. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΗ ΚΑΝΕΝΟΣ -ΙΣΜΟΥ 07/08/2022 @ 7:22 ΜΜ

  Η εθνική συνείδηση των αρχαίων είναι παντελώς και σε όλα τα επίπεδα ασύμβατη με την νεοελληνική εθνικιστική παράκρουση και ανεξάρτητα μάλιστα με το θρήσκευμα. Μιλάμε για ένα υβρίδιο βασικά που προσπαθεί να συγκεράσει αντιφατικά στοιχεία υπο την σκέπη της εθνικιστικής παράκρουσης, που εχει προσεγγίσει τα συμπαντικά όρια όταν μάλιστα μιλάμε για τους τάχα μου “ελληνοχριστιανούς” που προσπαθούν να εφέυρουν μια ανύπαρκτη συνέχεια του αρχαίου Ελληνικού έθνους μέσα στα πλαίσια μάλιστα τουεθνοφυλετισμού

 11. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΗ ΚΑΝΕΝΟΣ -ΙΣΜΟΥ 07/08/2022 @ 7:30 ΜΜ

  Μιλάμε ξεκάθαρα για ένα νέο έθνος, με διαφορετική πολιτσμική και φυλετική σύνθεση από το αρχαίο έθνος. Για αυτό η αρχαιολατρεία εξελίχθηκε σε αρχαιοπληξία και σε πνευματική αρρώστια που απευθύνεται σε παιδιά με ειδικές ανάγκες όπως και η επίσημη θρησκεία άλλωστε. Το όλο θέμα βασικά σε ότι αφορά την αρχαιοπληξία είναι μια εισαγώμενη απάτη που μοναδικό στόχο είχε να διχάσει. Για αυτό άλλωστε παράγει αντιφατικές και διχασμένες προσωπικότητες που συνδέεουν το εθνικό τους εγώ με αυτό των αρχαίων.

 12. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΝΗ ΚΑΝΕΝΟΣ -ΙΣΜΟΥ 07/08/2022 @ 7:39 ΜΜ

  Δεν μπορούν να είναι χριστιανοί και μάλιστα να έχουν το απύθμενο θράσος να μιλανε για αιρετικούς αυτοί που μάλιστα καλλιργούν την παράκρουση που συνιστά συνέχεια του αρχαίου Ελληνικού έθνους μέσα από την τεχνήτη γέφυρα που δημιούργησε ο Αντι-Ρωμηός και αντιχριστιανός Κοραής. Μιλάμε για παράκρουση και για αρρώστια που έσπειραν φαιδρο;i τύποι όπως ο Πλεύρης, και ο Γωργιάδης και όχι για κάτι άλλο.

 13. Το τρολάκι ηλίθιος ή πληρωμένος είναι (προφανώς και γράφει σχόλια με άλλα ψευδώνυμα).
  Βέβαια το ένα δεν αποκλείει το άλλο, μπορεί κάλλιστα να είναι και τα δύο, το μεγάλο στοίχημα είναι ποια λέξη πάει μπροστά και ποια ακολουθεί.

 14. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:24 ΠΜ

  Πρώτον, αυτό που λέμε ελληνική αρχιτεκτονική έχει τίς απαρχές τής στήν Βαβυλώνα, τήν Άίγυπτον καί είς τήν Ελλάδα έγινε ομορφότερη! Δεύτερον, η αρχιτεκτονική δέν είναι θεός, χαχαχα! Όποιος λατρεύει αρχιτεκτονική, μουνί που είναι ωραιότερον πέραν πάσης αμφιβολίας, ζώα, ιδέες, είναι ανόητος καί περιορισμένης εμβέλειας αντίληψης διότι Τό Άκτιστον Άπειρον που έκτισε όλα είναι απείρως ωραιότερον. Τέταρτον, βεβαίως είμαι Δουλόθεος! Λίγο πράμγα τό έχετε, νομίζετε ότι θά ήμουν καλύτερος νά ήμουν δούλος

 15. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:27 ΠΜ

  σάς ή ιδέας ή μουνιού ή αρχιτεκτονικής ή ανόητης ξιππασιάς σάς που νομίζετε ότι είναι ανώτερη από τό Άπειρον ενώ δέν είναι κάν ανώτερη από νεκρή κατσαρίδα, μόλις φτειάξετε τή πρώτη κατσαρίδα, τό πρώτο μουνί, τόν πρώτο άνθρωπο, τό πρώτο μονοκύτταρο οργανισμό νά σάς παραδεκτώ αλαζόνες φτειαγμένοι όπως καί εμένα, ξιππασμένοι ανόητοι, χαχαχα! Πέμπτον, ποίος χάλασε τήν ελληνική αρχιτεκτονική; τούς Βάνδαλους που τούς βάζετε; Καί άστους αυτούς, όταν οί Αρχαίοι π.Χ. χαλούσαν σέ πολέμους τίς πόλεις καί

 16. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:31 ΠΜ

  τούς ναούς τών Συνελλήνων τούς που πίστευαν σέ σύνθεους γιατί σέ τούς λέτε ωρέ τσόγλανα ξιππασμένα, δέν συμφέρει, λέτε ψέματα καί κρύβετε πράγματα ενώ τά περισσότερα αδιάβαστοι καί αμόρφωτοι δέν τά ξέρετε. Ό Αχιλλεύς μέ τό κατέβα στήν Τροία χάλασε τόν ναόν τού Απόλλων, οί Σπαρτιάτες δέν άφηναν τίποτε ούτε ναούς, ό Μεγαλέξανδρος γενοκτόνησε όλη τήν Θήβα, μία γειτονιά πάρακατω από τό σπίτι τού, δέν άφησε ούτε ναούς ούτε τίποτε, μόνον τό σπίτι τού ποιητή Πίνδαρου, τό ίδιον έκαμε καί είς τήν πόλη

 17. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:34 ΠΜ

  τού γαμβρού τού Κάσσανδρού, πέτρα στήν πέτρα δέν άφησε καί ύστερα κανόνισε ό Κάσσανδρος μέ τόν Αριστοτέλη καί τόν φάγανε, καί μιλάτε γιά Χριστιανούς χαχαχα, μά ποίοι ήσαν οί πρώτοι Χριστιανοί; Οί αηδιασμένοι από αυτές τίς ανόητες ακόλαστες ανήθικες εγκληματικές πράξεις Έλληνες!!!! Όσον για΄παιδοβιασμούς καί πουστιά ήταν τής πολύ μόδας. Ό Σωκράτης διέταξε τόν στρατηγόν Μιλτιάδη καί έσπαγε τά αγάλματα τής Αθήνας που ήταν σάν πάρκο-δάσος! Στό Κούρειον στήν Κύπρο άμα πάς στόν αρχαιοελληνικό χώρο στή

 18. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:39 ΠΜ

  δυτική άκρη υπάρχει μία τάφρος που έλοιωναν αγάλματα άμα ήθελαν ασβέστη! Ό Πόντιος Πύρρος που κατάστρεψε τήν πανθρησκευτική μέκκα Δήλον χάλασε όλους τους ναούς! Η επανάσταση εναντίον τών αρχαίων θεών έγινε καί φαίνεται από τίς αρχαιοελληνικές τραγωδίες, κωμωδίες καί υψηλού επιπέδου συγγράμματα, νά δώκει Ό Θεός χρόνον νά διαβάσω καμμιά 50αριά αρχαία ελληνικά βιβλία καί νά δείτε λαβράκια, όχι σύγχρονα ψευδοαρχαιοελληνικά παρακομμουνιστικής υποπαραδεξιάς προπαγάνδας απάτης: μία απάτη διά νά είναι

 19. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:45 ΠΜ

  είναι απάτη πρέπει νά εμπεριέχει αλήθεια, ψεύδος καί πλάνη ή δέ μή δέν γίνεται πιστευτή. Δέν μπορείτε νά βγάλετε εσείς τά αρχαία βιβλία, δέν μπορείτε νά βγάλετε τό όργανον τού Αριστοτέλη, όλοι κι’ όλοι 100 τό έβγαλαν χαχαχα! Όταν λέω 50 αρχαία βιβλία εννοώ από εκείνα που έχουν λαβράκια καί δέν βλέπετε… καί δέν θέλετε νά δείτε… καί άλλα λέγουν καί δέν σάς τά λένε οί σύγχρονοι ψευδοσυγγραφείς σάς… Μόλις τά αποδεκτείτε αυτά τότε μπορείτε νά κατηγορήσετε τούς Χριστιανούς που είναι Έλληνες καί

 20. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:49 ΠΜ

  επίσης νά πείτε καί τούς παιδοβιασμούς, εγκλήματα, πολιτικές, αίσχους που γίνονταν σέ πολλούς από αυτούς. Όλοι χαλούσαν αρχαία κτήρια όπως καί σύγχρονα καί τά πλείστα δέν τά χάλασαν Χριστιανοί, αλλά επιδρομείς στήν Ελλάδα καί φτωχοί Έλληνες γιά νά κτίστουν τά σπίτια τούς μετά από πολέμους, μετακινήσεις, εμφυλίους πολέμους, πείνες, λοιμούς, αλλά δέν τά γνωρίζετε αυτά. Καί τώρα όταν πέσει τό σύστημα τό ίδιο θά γίνει, χαλάνε τά σύμβολα τής εξουσίας. Ό δέ ναός τού Σολομώντα κτίστηκε μέ

 21. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:51 ΠΜ

  αρχαιοελληνικά μοτίβα τό 1000 π.Χ. μέ περισσότερη ωραιότητα από τούς αντίστοιχους ναούς τής ίδιας εποχής στήν Ελλάδα, όπως οί Μυκήνες καί η Κνωσσός… Στόν πόλεμο, στό δίκαιο, στό πλιάτσικο, στήν πείνα, στήν αγανάκτηση λαού δέν λογαριάζεται η αρχιτεκτονική, ούτε τώρα θά λογαριαστεί παγκοσμίως η οιαδήποτε αρχιτεκτονική!…

 22. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:53 ΠΜ

  seer, τό τρολάκι ηλίθιος αυτός έγραφε ένα διάστημα κάτι ψυχεδελικά παραφροσύνης στά Κατοχικά Νέα μέ ψευδόνυμο, τό θυμάσαι; Θέλει νά μισάμε καί Χριστιανισμό καί Ελληνισμό καί είναι φίλος τών σατανιστών διεθνών εχθρών, αντιλαμβάνεσαι ποίους παραφωτογραφίζω!…

 23. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 12:57 ΠΜ

  σμέρτ, ευχαριστώ Ό Θεός μαζύν σού!…

 24. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 1:00 ΠΜ

  Αλήθεια, σ’ εκείνα όπου διαφωνώ μαζύν σού είναι τά εξής ολίγα: α)η εθνικότητα τών σύγχρονων Ελλήνων είναι καθαρή, διότι απλούστατα καί νά ήρθαν άλλα φύλα άμα ψάξεις π.Χ. αυτά τά φύλα είναι ελληνικά καί υπάρχουν εκατοντάδες τεκμήρια διά Πανέλληνες καί αυτόν ανεξάρτητα από τίς θρησκείες μάς τότες καί σήμερα. β) όντως είς τά αρχαία ελληνικά συγγράμματα υπάρχουν θαυμαστές αναφορές σοφίας δι’ έναν Θεόν καί διά χριστιανική ηθική καί αυτόν ισχύει σέ συγγραφείς όπως ό βούδας καί ό κομφούκιος όπου

 25. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 1:01 ΠΜ

  αμφότεροι προφύτευσαν τού ουρανάνθρωπου Χριστού σέ 500 έτη μετά… αυτά τά έχω αναφέρει μέ λεπτομέρειες σέ άλλα άρθρα. Ό Θεός μαζύν σού!…

 26. ΠάνοςΓέριμου 07/09/2022 @ 1:02 ΠΜ

  όλοι οί άλλοι είναι τρόλ καί ό ίδιος που παίζει 100 ρόλους στά σχόλια μού…. διά νά διχάσει καί συγχύσει καί δέν είναι ούτε Χριστιανός ούτε Ελλην αλλά μισητής αμφοτέρων καί αντιλαμβάνεσται στήν καταγωγή καί τή σατανική θρησκεία τού…

 27. ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 07/09/2022 @ 9:27 ΠΜ

  Φάσκετε και αντιφάσκετε και αυτό που σας ενοχλεί είνναι η αντανάκλαση σας και συνεχίζετε να παραληρείτε και ειναι προφανές, ότι μιλάμε για διανοητική και πνευματική καθυστέριση και για αρρώστια και όχι για κάτι άλλο.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*