17:27 - 05/05/2021

Ό «Μπαγάσας» Ό Άγιος Παϊσιος μάς «ξεγέλασε»… Πρόσεξε τό καταπληκτικόν αυτόν… (πρώτα ό πόλεμος ή ό εμβολιασμός;) … Πάμε μαζύν νά κάνουμε τήν έκπληξη μπαγασάκια μού;…. Πώ πώ μάς μιλάει καί γιά τόν «κύριο» 5G…. Μέρος 2

Ό «Μπαγάσας» Ό Άγιος Παϊσιος μάς «ξεγέλασε»… Πρόσεξε τό καταπληκτικόν αυτόν… (πρώτα ό πόλεμος ή ό εμβολιασμός;) καί τά σύμβολα τής Εκκλησίας τής Φιλαδέλφειας… Μέρος 1

Πάρακατω λόγια από εκδεδιμένον βιβλίον μέ λόγια Τού Αγίου Παϊσίου τού Αγειορίτη, από τήν Ιεράν Μονήν Ιωάννη Τού Θεολόγου είς Θασσαλονίκη πρίν κάν έχετε υπόψιν τά εμβόλια καί αφού ό Άγιος Παϊσιος απέθανε έν σωτηρίω έτει 1994… = 23, λέτε τό μεγάλον πανηγύριον ν’ αρχίσει τό έτος 2023; Διότι εδώ τίθεται καί άλλον υποπροφυτικόν…

Διατί άραγε Ό Άγιος Παϊσιος επέλεξε νά ταφεί σέ Ιεράν Μονήν αφιερωμένην είς Τόν Προφύτην Ιωάννην Τόν Θεολόγον; Επειδή αμφότεροι ήσαν προφύται καί αμφότεροι ήσαν επιφορτισμένοι διά νά σάς προειδοποιήσουν περί τών εσχάτων χρόνων τών θηρίων… Ό μέν προφύτης θαύεται είς τά ιερά χώματα τής Ιεράς Μονής τού δέ προφύτου, δέν σάς παραξενεύει εσάς όσους αρέσκονται είς τά Μυστήρια καί τά Παράξενα;… Τροφή διά συνειδησιακή σκέψη!… Κάτι θέλει νά σάς αποκαλύψει τούδε Ό Άγιος Παϊσιος, ότι έν θελήσει Τού καί θελήσει Θεού τάφηκε είς Μονήν Ιωάννου Τού Θεολόγου… Καί ό νοών νοείτο καί ό ανοών ανοείτο…

Όπως καί είς τό Μέρος 1, ερωτώ, εάν γνωρίζετε όν άλλης θρησκείας τό οποίον νά προφύτευσε τό χάραγμα/σφράγισμα δι’ εμβολίου μαζύν μέ ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν αναφέρετε τό! Ουδείς άλλος;… Καί τούτον είς ανύποπτον χρόνον…

Επίσης αφού Ό Άγιος Παϊσιος αναφερόταν σέ απελευθέρωση τής Κωνσταντινούπολης/Συνιστούπολις, καί σέ χάραγμα, καί αφού πραγματοποιείται τούδε τό χάραγμα, σημαίνει θ’ ακολουθήσει η απελευθέρωσης καί μέ επαληθεύει είς τό ότι επέμενα ότι βάσει Αποκάλυψης τό χάραγμα προηγείται διότι αναφέρεται είς τό 13ον κεφ. ενώ ό Αρμαγεδδών είς τό 16ον κεφ… Αλλά καί δι’ όσους περιμένουν μεγάλους σεισμούς πρίν τό χάραγμα, είς τό 13ον κεφ. αναφέρεται χάραγμα καί μεγάλοι σεισμοί καί υποχώρηση νήσων… Καί πόλεμος καί άλλος πόλεμος κατά Αγίων καί Προφυτών καί είς τό 16ον ό μετέπειτα κατεβασμός τών έξ’ Ανατολής βασιλέων ήτοι Γώγ καί Μαγώγ κατά τήν Παλαιά Διαθήκη ό καλούμενος Γ΄ΠΠ ή Αρμαγεδδών… Αυτά σάς τά έλεγα μέ πείσμα… Καί όσα αναφέρονται περί Εξαδάκτυλου αυτός θά προκύψει μετά τήν απελευθέρωση τής Συνιστουπόλεως/Κωνσταντινουπόλεως ή μόλις λήξει μέ συμφωνία ό πόλεμος έξ χωρών εναντίον μίας χώρας τής Ρωσίας.. Άρα τέ, ό Εξαδάκτυλος άρχεται μετά τό χάραγμα αφού αυτόν είναι πρίν τόν έν Συνιστουπόλει/έν Κωνσταντινουπόλει πόλεμον… Καί τώρα τό ωραιότερον…

Από τά λόγια τού βιβλίου: «Αγίου Παϊσίου Αγιορίτου, ΛΟΓΟΙ Β΄ Πνευματική Αφύπνιση» σελίς 101 = 11… Εντός παρενθέσεων αί παρατηρήσεις μού μέ βάση τήν Λογικήν…

Τά πράγματα προχωροῦν κανονικά. Στήν Ἀμερική τά σφραγισμένα σκυλιά ἐκπέμπουν μέ τόν πομπό καί, τάκ, τά βρίσκουν (Αυτόν έν μέρει γίνεται, άλλωστε τά αδέσποτα ήδη θανατώνονται καί θά κορυφωθεί είς τό μέλλον. Θυμηθείτε τήν προφυτεία Τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού: «άμα βουλοθείτε καί μέσα στό κέρατο τού βού νά μπείτε θά σάς βρούν». Κατά περίεργον λόγον η προφυτεία αυτή δέν συμπεριλαμβανόταν είς τίς κλασικές 112 προφυτείες ώς 113 όπως καί άλλες, αλλά μόνον μέσα σέ βιβλίον μέ τίς διδαχές τού υπάρχει καί σπάνια τήν συναντάται εντός διαδικτύου, ποίοι καί διατί τήν απέκρυψαν αρκετά; Ή ήταν θέλημα Θεού).

Ἔτσι ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται. Ὅσα σκυλιά δέν ἔχουν τήν μάρκα (λέω εγώ τώρα μάρκα εννοεί τό μικροψήγμα ή δέν είναι καθαρόαιμα; Καί ξανά λέγω, θ’ αφήσουν καθαρόαιμες ράτσες σκύλων αλλά όχι ανθρώπων; Χαχαχα, ελπίζω νά έλαβες τό μήνυμα καί τό πρόγραμμα Πρωτόκολλα Σιών οπού αργότερα έγινε πρόγραμμα Μπασταρροκαλλέργης καί ό νοών νοείτω καί ό ό ανοών ανοείτω..) τους καί εἶναι ἀδέσποτα τά σκοτώνουν μέ ἀκτῖνες λέιζερ (Λέϊζερ μαζύν μέ 5G, HAARP, ΑΣΙΕΛΟΝ κ.α). Μετά θά ἀρχίσουν νά σκοτώνουν καί τούς ἀνθρώπους (Ποίους ανθρώπους; Όσους σκαρτάρουν καί είναι χαραγμένοι, σφραγισμένοι, μικροψηγματοποιημένοι, εμβολιασμένοι μέ ακτίνες ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού καί όσους εύρουν οί οποίοι είναι σφραγισμένοι μέ Ακτίνες Χριστού μόνον). Τόνους ψάρια ἔχουν σφραγίσει καί τά παρακολουθοῦν ἀπό τό δορυφόρο σέ ποιό πέλαγος εἶναι!

Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς, θά τόν σφραγίζουν (Εδώ είναι όλα τά «λεφτά» χαχαχαχα… Δέν μάς λέγει μόνον ότι θά εμβολιάζουν μέ εσωτερικόν σφράγισμα μέσω ενέσεως είς τήν Γονιοδομή, δέν μάς λέγει μόνον ότι θά λάβουν ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν είς τό χέρι ή είς τό μέτωπον αλλά καί τό: «τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία αρρώστια γιά τήν οποία βρήκαν ένα εμβόλιο» μάς λέγει ότι παρουσίασαν ή έγινε μία αρώστια όταν έλεγε αυτά τά λόγια πρίν τόν θάνατον τού τό 1994 καί ότι βρήκαν καί έναν εμβόλιο γι’ αυτήν που θά είναι υποχρεωτικόν νά τό κάνεις. Θυμήσου πότε έγινε ό κορώνα κατάρα σιώνα ή γρίππη Α ή Β, ψάξε πίσω στό παρελθόν καί θυμήσου ό Ντήν Κούντζ έγραψε σέ μυθιστόρημα τού τό 1981 γιά εξάπλωση ιού από τήν Γιουχάν, ιδού: https://www.naftemporiki.gr/story/1567496/theories-sunomosias-gia-ton-ntin-kountz-kai-ton-koronaio-sta-social-media ….

Συνάμα ό Κούτζ αναφέρει τήν ασθένεια Γιουχάν-400 = Wuhan = wu+han/βασιλέας 400, αυτόν θά τό μελετήσουμε άλλη φορά, αλλά από τό 1981 μέχρι τό 2021 οπού άρχισε νά γίνεται υποχρεωτικός ό εμβολιασμός πέρασαν 40 έτη = 4, αντί 400 = 4… Κατά συνέπεια είχαν από τότε τά σχέδια, έψαχναν βολικόν ιόν ή προσπαθούσαν νά κατασκευάσουν κατάλληλον ιόν είτε είναι ό κορώνα απάτη, είτε η γρίππη Α ή Β κτλ… καί διέταξαν τόν ιλλουμινάντον Κούντζ νά τό διαδώσει διά νά τό μπίξει ώς κάτι αναμενόμενον καί ακίνδυνον είς τό υποσυνείδητον. Θυμήσου ότι ασπρόμαυρο πρόγραμμα τών ΗΠΑ από τό 1960 προέβλεψε τήν εξάπλωση καί καταστροφή πρός τήν ανθρωπότητα ιού από τήν Κίνα/Γιουχάν, ήτοι 21 έτη πρίν τό μυθιστόρημα τού Κούντζ καί τώρα είμαστε είς τό έτος 2021.. Ό Άγιος Παϊσιος μέ τό τώρα παρουσιάστηκε μία αρώστια γιά τήν οποία βρήκαν έναν εμβόλιο που θά είναι υποχρεωτικό, μάς λέγει ότι όταν έλεγε αυτά τά λόγια προσφάτως είχαν ολοκληρωθεί οί στρατηγικές έρευνες «τούς» γιά τό ποία ασθένεια ή πολυασθένεια ή ψευδασθένεια είναι ποίον θά είναι τό εμβόλιο καί τό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, γι’ αυτό βιάζονταν νά εξελίξουν τήν τεχνολογία… γιά νά ετοιμάσουν από πάσα προπαγάνδα καί ύπνωση μέχρι τήν ηλεκτρονική 666 οικονομική διακυβέρνηση). Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι! Ἀργότερα, ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορεῖ οὔτε νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ. Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό τό σύστημα θέλησε νά πιάση ὅλο τόν κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ. εἴτε κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος, ὅλοι δηλαδή. Θά ἐπιβληθῆ ἔτσι μέ ἕνα οἰκονομικό σύστημα πού θά ἐλέγχη τήν παγκόσμια οἰκονομία, καί μόνον ὅσοι θά ἔχουν δεχθῆ τό σφράγισμα , τό χάραγμα μέ τόν ἀριθμό 666 , θά μποροῦν νά ἔχουν ἐμπορικές συναλλαγές.

Τί θά πάθουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγίζωνται!….Μοῦ ἔλεγε κάποιος εἰδικός ὅτι μέ τίς ἀκτῖνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγιστοῦν θά τραβοῦν τίς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου (μέσω 5G, τό ξεχάσαμε λίγο αυτόν, χεχεχε) καί θά πάθουν τέτοια ζημιά, πού θά μασοῦν τήν γλῶσσα τους (ότι θά μασούν τίς γλώσσες τούς αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη καί οί ακτίνες ηλίου θά προσεγγίζονται διά μέσω μαγνητικών πεδίων από τά εμβόλια εντός σωμάτων/αιμάτων ήτοι υδροζελατίνων καί μέ τήν συχνοτική επέμβαση καί κατεύθυνση τού 5G…!!!!) ἀπό τόν πόνο15. Ὅσοι δέν σφραγιστοῦν, θά περάσουν καλύτερα ἀπό τούς ἄλλους, γιατί ὁ Χριστός ὅσους δέν σφραγιστοῦν θά τούς βοηθήση. Δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα αὐτό!

-Γέροντα, πότε θά τούς βοηθήση; Μετά;

-Ὄχι, τότε.

-Ἀφοῦ Γέροντα, δέν θά μποροῦν νά πωλοῦν καί νά ἀγοράζουν, πῶς θά περάσουν καλύτερα;
-Νά δῆς, ὁ Θεός ξέρει ἕναν τρόπο, τόν ξέρω καί ἐγώ αὐτόν. Λοιπόν…, μέ ἀπασχόλησε πολύ αὐτό τό θέμα καί μοῦ ἔστειλε μετά τό …..τηλεγράφημα. Ὁ Θεός πῶς μᾶς οἰκονομάει, πῶ! πῶ!
-Πῶς ξέρουν καί βάζουν αὐτόν τόν ἀριθμό, Γέροντα;

(-Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τί θά κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καί οἱ Προφῆτες προφήτευσαν ὅτι θά πωλήσουν τόν Χριστό γιά «τριάκοντα ἀργύρια»9, ὅτι θά Τόν ποτίσουν ξύδι10, θά διαμερίσουν τά ἱμάτιά Του11. Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε στήν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ ἄνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τόν ἀριθμό 666. «Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄12». Τό 666 γιά τούς Ἑβραίους εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπέβαλαν μία συγκεκριμένη φορολογία στά ἔθνη πού ὑποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ13. Τώρα, γιά νά ὑποτάξουν ὅλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτόν τόν παλιό φορολογικό ἀριθμό, πού συνδέεται μέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους. Γι’ αὐτό δέν θέλουν νά τόν ἀντικαταστήσουν μέ ἄλλο ἀριθμό. Τό 666 δηλαδή εἶναι τό σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ. Τό πῆραν ἀπό τά σταθμά τοῦ χρυσοῦ-δέν ἤξεραν αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη-, ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαμωνᾶς. Τό Εὐαγγέλιο ὅμως λέει «ἤ Χριστό ἤ μαμωνᾶ». «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ14»).

Χαιρετίσματα είς τούς «προοδευτικούς» ΑναρχιΚούλληδες που περιέμπαιζαν Τόν Άγιον Παϊσιον ώς Πάτερ Πατσίτσιον, χαχαχα τώρα θά σάς μείνει τό παστίτσιον τού γάμου σάς μέ τόν σατανά καί έχει νά πέσει πολύ γαμήσι…. χαχαχαχα…. μαντέψετε ποίος θά είναι τό θύμα… καί ό ερωμένος/ερωμένη…

Μετανοείτε πριχού νά είν’ αργά…………………………………………………….

Καιρός γάρ ούχ εγγύς αλλά νύν……………………………………………………..

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…..

9.Βλ. Ζαχ.11,1-13.
10.Βλ.Ψαλμ.68,22.
11.Βλ.Ψαλμ.21,19
12.Ἀποκ.13,18
13.Βλ.Γ΄Βασ.10,14 καί Β΄Παραλ.9,13.
14.Ματθ.6,24
15.Βλ.Ἀποκ.16,10.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, οι οποίοι μαζί με «διαβασμένους» άλλων επιστημών, ειρηνικής ή πολεμικής εφαρμογής, οδηγούν όλο τον πλανήτη στην καταστροφή: «Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους».

    ΑΝ ΕΧΕΙς ΝΟΥ ΣΚΕΨΟΥ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΟΟΥΣΕ

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*