10:29 - 05/05/2021

Ό «Μπαγάσας» Ό Άγιος Παϊσιος μάς «ξεγέλασε»… Πρόσεξε τό καταπληκτικόν αυτόν… (πρώτα ό πόλεμος ή ό εμβολιασμός;) καί τά σύμβολα τής Εκκλησίας τής Φιλαδέλφειας… Μέρος 1

Ό «Μπαγάσας» Ό Άγιος Παϊσιος μάς «ξεγέλασε»… Πρόσεξε τό καταπληκτικόν αυτόν… (πρώτα ό πόλεμος ή ό εμβολιασμός;) καί τά σύμβολα τής Εκκλησίας τής Φιλαδέλφειας… Μέρος 1

Ό Άγιος Παϊσιος Ό Αγειορίτης/Αγιορείτης ΜΑΣ είπε ότι θά μάς ζητήσουν νά βάλουμε εμβόλιον καί νά μήν τό κάνουμε… Είναι ό μόνος έξ’ όσων γνωρίζω ός εκτός από χαράγματα τύπου γραμμωτών κωδικών αναφέρθηκε σ’ εμβόλια! Κανείς άλλος από οία θρησκεία παγκοσμίως έξ’ όσων γνωρίζω… Έαν γνωρίζετε μέ στοιχεία άλλον, αναφέρετε τόν μέ στρατιωτική ευλάβεια… έν ώρα αναφοράς….

Δεύτερον, ΜΑΣ είπε ότι θά παραδώσουν τήν Ελλάδα είς τόν Αντίχριστον καί ήδη γίνεται…
διεξάγεται… Δέν είπε δι’ άλλες χώρες, χωρίς νά σημαίνει δέν θά παραδώσουν άλλες χώρες, αλλά τό ότι η Βουλγαρία λόγου χάριν, τουλάχιστον πρός τό παρόν απέσυρε μάσκες, ταχύρυθμες καί μηχανικές διαγνώσεις καί επαναλαμβάνω μάσκες χωρίς νά εμβολιαστούν οί πολίτες όπως είς τό Ισραήλ, υπονοείται ότι ίσως η Αποκάλυψη αναφέρεται ότι τό κακόν μέ τό χάραγμα θά κορυφωθεί πλήρως σέ συγκεκριμένες χώρες, π.χ. Κύπρος περισσότερον καί Ελλάδα ύστερον, βάσει τών τρέχοντων γεγονότων, χωρίς νά υποβόσκουν εκπλήξεις δι’ οία άλλη χώρα παγκοσμίως…

Τρίτον, είς τό 3ον κεφ. τής Αποκαλύψεως είς τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας λέγει ότι η συναγωγή τού σατανά θά λέγει είναι Ιουδαίοι αλλά δέν θά είναι (εξήγηση είς τό τέλος τού άρθρου). Τούτον υπονοεί ότι η συναγωγή τού σατανά ήτοι ό «σιωνισμός» σέ εισαγωγικά έξ’ ανέκαθεν δέν ήσαν Ιουδαίοι αλλά Βαβυλώνιοι οίτινες έγιναν ιερείς είς τήν ιουδαϊκή θρησκεία καί τήν άλλαξαν όπως αλλάζουν τώρα Τόν Χριστιανισμόν ή καί έκτοτε καί σάπισαν τήν πίστη έκτοτε τών Ιουδαίων… Άλλωστε, αυτόν έν μέρει τουλάχιστον εξηγείται ότι Ό Χριστός καλεί τούς ραββίνους ή κάποιους ραββίνους καί δή σ’ εκείνους όπου αποτείνετο, έχιδνες (όφεις γεννήματα εχιδνών Ματθ. 23-29) τέκνα τού σατανά καί ότι τόν σατανά υπηρετούν… Καί σ’ αυτόν προστίθεται τό γεγονός ότι ουδένας έξ’ αυτών δέν αναφέρεται ώς συγγενής αρχαίου Ιουδαίου προφύτου/προφήτου καί Τού Χριστού, τροφή διά σκέψη…

Τέταρτον, Ό Μέγας Άγιος Παϊσιος είναι γνωστόν ότι αναφέρεται μέ προφυτείες ή προσθέτει λόγια σέ προϋπάρχουσες προφυτείες όπως εκείνες Τού Μέγα Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού διά παγκόσμιον πόλεμον τύποις Αρμαγεδών… αλλά δέν λέγει άν θά γίνει ό παγκόσμιος πόλεμος πρώτος ή ό εμβολιασμός! Τό κατάλαβες αυτόν;… Επαναλαμβάνω…

Ό Άγιος Παϊσιος αναφέρει ότι θά μάς ζητήσουν νά εμβολιαστούμε καί ότι θά γίνει πόλεμος, παγκόσμιος πόλεμος καί τοπικός περιφερειακός πόλεμος, αλλά δέν αναφέρει ποίον θά λάβει χώρα πρώτον. Καί αφού ήδη γίνεται ό εμβολιασμός καί δέν τό πήραν είδηση οί ειδικοί χαχαχαχα… σημαίνει αυτομάτως ότι ό πόλεμος όποτε καί άν γίνει ακολουθεί, χαχαχαχα…

Επαναλαμβάνω… Έρχεται ένας καί σού λέγει είς τό μέλλον θά γίνει εμβολιασμός καί πόλεμος αλλά δέν σού λέγει ποίος από τούς δύο πρώτος καί αφού γίνεται ό ένας πρώτος καί τόν βλέπεις καί τόν ζείς σημαίνει ότι θά ακολουθήσει ό άλλος, χαχαχαχα… είναι τόσον απλός μαθηματικός αυτονόητος συνειρμός ώστε νά τό καταλάβει η σοφή κόττα καί νά τό ψάχνει ακόμη ό σοφός βλάκας στραβός, χαχαχαχα… Κατάλαβες τό καταπληκτικόν Τού Αγίου «μπαγάσα» Παϊσίου καί πώς μάς εξεγέλασε;;;; χαχαχαχα….

Τίς προάλλες όταν σού έγραφα διά τά κεφ. 13, 14, 15 καί 16 καί πρίν όταν τά έλεγα χωρίς τά κείμενα τούς, σού έλεγα ότι κάτι δέν κολλάει είς τά προφυτικά λόγια τών Αγίων, εκτός άν αναγραμματίσουμε τό πόλεμος μέ τό εμβόλιον καί τό ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν εμβολιασμού πρώτον, χαχαχαχα… Καί είχα τήν πεποίθηση ότι τό έλεγαν οί σύγχρονοι Αγίοι αλλά ήταν ώς νά μήν τό έλεγαν μέ τόν τρόπον οπού τό έθεταν διότι ήθελαν κατ’ εντολήν Θεού νά τό κρύψουν, ώστε νά πραγματοποιηθεί τό Σχέδιον-Δοκιμασία-Πειρασμός Τριαδικού Θεού πρός τούς Πιστούς…

Εσύ περιμένεις τόν πόλεμον νά έρθει πρίν τό χάραγμα τήν ώρα οπού οί διαδοχικές πράξεις τής διαδικασίας τού ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ψευδοϋγείας ευρίσκονται σέ τρέχουσα εξέλιξη, χαχαχαα… Καί σ’ ερωτώ, πώς θά έρθει πρώτα ό πόλεμος αφού ήδη χαράσσεσαι/εμβολιάζεσαι/πιστοποιείσαι;…

Θά έρθει Χειμώνας πρίν τό Καλοκαίρι μού λές ενώ αναμένεται τό Καλοκαίρι καί ενώ ευρισκόμαστε είς Μάη μήνα ός είναι Προκαλόκαιρος όπως τό εμβόλιον είναι προπιστοποιητικόν χαραγματικόν σφράγισμα, χαχαχαχα…

Καί Ό Θεός Βοηθός…

Επαληθεύεται Ό Άγιος Παϊσιος καί επαληθεύεται η Προφυτεία έξ’ ής ελάμβαναν όλοι οί προφύται πληροφορίαι… Η Αποκάλυψη, η οποία αναφέρει χάραγμα είς τό 13ον κεφ. καί συνάμα πόλεμον κατά τών Αγίων καί είς τό 16ον κεφ. παγκόσμιον Αρμαγεδδών πόλεμον! Όπως καί Ό Άγιος Ιωσήφ ό Βατοπεδινός, Ό Άγιος Παϊσιος, Ό Άγιος Πορφύριος καί άλλοι έλεγαν ότι πρωτίστως θά γίνει περιφερειακός πόλεμος καί έν μέρει ελληνοτουρκικός καί αμέσως μετά Αρμαγεδών καί θά προκύψει ό Εξαδάκτυλος διά τόν οποίον αναφερθήκαμε σέ άλλα άρθρα…

Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας, σέ παρένθεση οί προσωπικές μού απόψεις μέ βάση τήν Λογική!

3-7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ (όταν λέγει Αγγέλω δέν αναφέρεται σέ άγγελον άϋλον ουρανού, δέν γράφει ό Ιωάννης σέ αγγέλους άϋλους, αυτοί λαμβάνουν ειδήσεις από τούς συναγγέλους καί Τόν Θεόν. Αγγέλω εννοεί τόν άγγελον, τό διάγγελμα, τήν αγγελία, τό μήνυμα, τήν αγγελιοφορία πρός τήν Εκκλησία τής Φιλαδέλφειας καί τόν ρόλον τής Φιλαδέλφειας, πάρακατώ θά εξηγήσουμε τόν ρόλον τής) τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει (ό έχων τό κλειδί τού Δαυίδ είναι Ό Θεός τόν οποίον επί γής αναφέρεται κλείς Δαυίδ, ήτοι τό άστρον Δαυίδ ή τά 72 κλειδιά τού υιού τού Σολομόντα ά έλαβε έκ Δαυίδ; Νομίζω τά αλληλοεισερχόμενα τρίγωνα ήτοι άστρον Δαυίδ, τά οποία συμβολίζουν τήν συνταυτόχρονη συνέπεια κατεβάσματος Θείας Χάρις είς τήν αγία ψυχή ήτις προσεύχεται είς Τόν Θεόν καί τό ανέβασμα τής ψυχής είς τόν ουρανόν Τής Θείας Χάριτος. Άλλωστε δέν είναι τυχαίον ότι Η Θεία Λειτουργία έχεις ώς πρώτα τροπάρι πάντοτε τούς ψαλμούς τού Δαυδ. Τά δέ 72 κλειδιά τού Σολομόντα είναι 72 μυστικά Μαθηματικά εργαλεία ατραπών τά οποία χωρίς άδεια λάμβανε από 72 δαιμόνια)· 3-8 οἶδά σου τὰ ἔργα· – ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου (η φιλαδέλφεια τών λαών μικράν δύναμιν έχει αλλά τηρεί τ’ όνομα τής ώς συγκεκριμένη θά έλεγα κατά τρόπον εκκλησιαστική ατραπόν, προσέξετε πώς αποκαλύπτεται πάρακατω). 3-9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε (εδώ μάς αποκαλύπτει ότι η συναγωγή τού σατανά η οποία λέγει είναι Ιουδαίοι αλλά δέν είναι, αφού είναι Βααλιστές Βαβυλώνιοι οπού υποκάτω τού ναού τού Σολομώντος διατηρούσαν μυστική στοά τού Βαάλ/Βαλα+νου εξού καί έκτοτε η μασσωνία είναι στοά, προωθεί τόν Βαλανισμόν/Βααλισμόν καί αλλοιώνει τήν ιουδαϊκή θρησκεία καί ψεύδεται ότι είναι ιουδαϊκή καί οί ίδιοι Ιουδαίοι… Καί μάς λέγει ότι αυτή η συναγωγή τού σατανά θά κάνει, εξαναγκάσει, παρεξαναγκάσει τούς Βααλιστές Κρυπτοβαβαλώνιους νά ήξουσι καί προσκυνήσουσιν τήν Φιλαδέλφεια τών λαών, ώστε νά ξαπλώσει ό άμνός μέ τόν λύκον καί νά τρώγει ό λέων άχυρον όπως ό βοσκός, όπως προφυτεύει ό Ησαϊας 11… Η φιλαδέλφεια τών λαών θά έρθει μετά τόν Αρμαγεδώνα πόλεμο όταν θά τρέχει άνθρωπος ήμισυ ώρα νά συναντήσει άνθρωπον, όπως μάς λέγει Ό Μέγας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός). 3-10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς (εδώ τά πράγματα είναι απροκάλυπτως αποκαλυπτικά καταπληκτικά! Τήρησες τόν λόγον τής υπομονής διά αγάπη αλλήλων καί είς μία ομοούσια αποστολική Εκκλησία Ειρήνης = Φιλαδέλφειας, καί Εγώ λέγει Ό Χριστός θά σέ τηρήσω = διατηρήσω/αντέξω από τήν ώρα τού πειρασμού τής μελλούσης ερχομένης πρός όλην τήν Οικουμένη η οποία θά πειράζει/δοκιμάζει όλους τούς κατοικούντας επί τής γής… Είναι προφανές ότι η Φιλαδέλφεια είναι έναν συγκεκριμένον συμβολικόν νόημα καί σκοπιμότητα τής Γενικής Εκκλησίας, άλλωστε σέ κάθε Εκκλησία = Αποστολή αναφέρεται μέ άλλα λόγια Ό Χριστός είς τήν Αποκάλυψη καί όχι μέ τά ίδια εάν εννοούσε τά ντουβάρια καί τήν υλική πόλη μέ τό όνομα τής σέ κάθε εδαφική χωματοπεριοχή…). 3-11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου (επίμενε, υπόμενε καί διαλάλου ή καί διαπροώθου τήν φιλειρηνική φιλαδέλφεια τών λαών…). 3-12 ῾Ο νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου (εδώ αναφέρεται σέ συγκεκριμένα ψυχικά άτομα εξού καί λέγει ό νικών όχι η νικούσα πόλις π.χ… Καί συνεχίζει ότι θά γράψει επάνω τού Τό Όνομαν = Άγιον Χάραγμαν Τού Θεού καί τής Πόλεως Τού, η οποία δέν είναι η Φιλαδέλφεια ούτε θά γράψει τό όνομα άλλης πόλεως επί τής πόλεως τής Φιλαδέλφειας, αλλά είς τούς Φιλάδελφους θά γράψει Τό Όνομαν Τού Θεού καί Τής Ιεράς Πόλεως Τού ήτοι Τής Νέας/Ανανεωτικής Ιερουσαλήμ, είναι προφανές), τῆς καινῆς ῾Ιερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν (Τό καινόν όνομαν δέν γνωρίζουμε ποίον είναι καί όποιον καί άν είναι θά είναι Ό Ανανεωτικός Σωτήρ Κύριος Ιησούς Χριστός Υιός Αγίας Τριάδος). 3-13 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις (Εδώ μάς λέγει ότι τό παράγγελμα, εντολή, διαταγή, αρεσκεία αυτή είναι πρόσταγμα πρός όλες τίς Εκκλησίες έστω καί άν τούς εδόθηκαν καί άλλες εντολές, αλλά συνάμα είναι μήνυμα πρός όλες τίς Χριστιανικές Εκκλησίες όλων τών Ορθόδοξων, Καθολικών καί Διαμαρτυρώμενων Σχισμάτων, είτε θεωρούνται είτε όχι αιρετικές, ήτοι τό μήνυμα τής φιλαδέλφειας ανά μεταξύ τούς οπού είναι ό ύμνος τής Αγάπης τού Αποστόλου Παύλου, καί ό έχων αγάπη έστω καί άν σφάλλη σέ πολλά αλλά συνάμα δέν είναι βλάσφημος θά σωθεί καί άμα θέλεις νά μάθεις εάν κάποιος αγαπά μάθε εάν βλασφημά, εάν βλασφημά δέν αγαπά…).

Τό βίδεο θά σάς βιδώσει σέ Θεόν ή διάβολον αναλόγως, επειδή τά λέγει όλα, μ’ εμβόλιον θά γίνει τό σφράγισμα μαζύν μέ ηλεκτρονικόν πιστοποιητικόν… Τά είπε Ό Άγιος Παϊσιος πρίν αποθάνει καί γράπτηκαν σέ βιβλίον πρίν αποθάνει, χεχε… καί σύ τρέχα γύρευε νά βρείς ψευδοδικαιολογία…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (11)

 1. κάποιοι περιμένουν το θερμό επεισόδιο και κ "άλλος" είναι έτοιμος να ερθει 05/05/2021 @ 11:23 ΠΜ

  Ο Παΐσιος είχε πει ότι ο άνθρωπος πρέπει να μιλάει όταν πρέπει , όπως πρέπει και όσο πρέπει.

  Όταν ένας τέτοιος άνθρωπος σου λέει ότι “τώρα πάλι βρήκαν μια ασθένεια που για να σου κάνουν το εμβόλιο θα σε σφραγίζουν” είναι όλα ξεκαθαρα.

  Δεν έχει καμία σημασία αν δεν φέρεις πάνω στο δέρμα κάτι να το αποδεικνύει αφού ούτως ή αλλιώς πήρες αν το έκανες ένα εμβόλιο, που δεν βγαινει όσο και να χτυπιέσαι αν το μετανιωσες, μοναδικό σημαδεμένο με ένα μοναδικό barcode σε μια ηλεκτρονική σελίδα.

 2. ΠάνοςΓέριμου 05/05/2021 @ 12:02 ΜΜ

  Φίλε ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ… ΕΥΓΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΛΕΣ, ΕΒΓΑΛΕ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΝΆ ΤΌ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΑΛΛΆ ΑΠΟ ΣΑΝΟ ΆΛΛΟ ΤΊΠΟΤΕ!

 3. Δηλαδή μας επιβεβαιωνετε ότι το εμβόλιο είναι το χαραγμα;
  Σας παρακαλώ ,πάντα βλέπω μια ανυπομονησία από όλους για το πότε θα γίνει αυτός ο πόλεμος…γιατί δεν προσευχομαστε καλύτερα να μην γίνει αυτός ο πόλεμος; αφήστε εμάς…με τον πόνο και τον τρόμο στις ψυχές των παιδιών τι θα γίνει; βλέπουμε τα παιδιά μας να είναι Χαρούμενα να κάνουν σχέδια για την ζωή τους, γιατί να στερηθουν την ζωή; όπως και να έχει,ευλογία είναι η ζωή. Ένας μας να μετανοησει δεν θα βρεθεί για να μην καει η “Νινευη”;

 4. ΣΗΜΕΡΙΝΟ VS ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 05/05/2021 @ 2:56 ΜΜ

  Θεωρητικά, όπως μας το παρουσιάζουν το εμβόλιο ΕΙΝΑΙ χάραγμα διότι είναι άλλης τεχνολογίας. Απ’όσα λέγονται όμως βάσει προφητειών θα υπάρξει Θεία παρέμβαση και έτσι τα γεγονότα θα παραταθούν στα μετέπειτα χρόνια.

 5. Στη Ευδάπ ήδη έχουν βάλει μια πόρτα σε στυλ “ελέγχου αεροδρομίου” και όποιος έχει κάνει εμβόλιο δε χτυπάει! Όποιος ΔΕΝ έχει κάνει την εμ-βολή τοτε έχει ένα μακρόσυρτο ήχο όπως και στα αεροδρόμια όταν πας να περάσεις ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ αντικείμενο! Οπότε ΦΑΝΤΑΣΟΥ τι περιέχουν τα εμβόλια μέσα τους!!!!

 6. Ιωάννης 05/05/2021 @ 4:42 ΜΜ

  Φιλε Κώστα πηγή της εξαιρετικά ενδιαφερουσας δημοσίευσής σου;

 7. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/05/2021 @ 5:25 ΜΜ

  Μετά τον θάνατο του μοναχού Παΐσιου (1994), ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια διάφορα βιβλία και κείμενα, που αποδίδουν στον εν λόγω ιερωμένο, διάφορες προφητείες. Οπωσδήποτε ο Άγιος Παΐσιος διαθέτει πνευματικό έργο μέσω της βιβλιογραφίας του. Τίποτα απ’ όλα όσα του προσάπτουν ότι είπε, δεν αναγράφεται στα έργα του, έστω και μια πρόταση!

 8. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/05/2021 @ 5:26 ΜΜ

  Η προφητεία υποτίθεται ότι λέγεται από κάποιον «φωτισμένο» από το θεό «προφήτη» ο οποίος μέσα από τη «θεία φώτιση» που υποτίθεται ότι παρέχεται από τον Χριστό δίνει πληροφορίες για κάποιο γεγονός του μέλλοντος,

  «Διάκρισις και προόρασις και τα δύο χαρίσματα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός βλέπει τα παρόντα, τα παρελθόντα και τα μέλλοντα. Επομένως και ο άγιος του Θεού που έχει τη χάρη του Θεού βλέπει με τον τρόπο του Θεού, είναι θα λέγαμε η όρασις του Θεού.» (Γεώργιος Ν. Μανώλης, Θεολόγος..)

 9. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/05/2021 @ 5:26 ΜΜ

  Και εφόσον μιλάμε για την όραση του Χριστού (την θεία φώτιση) καλό θα ήταν να εξετάσετε αν οι προφητείες του φωτισμένου Χριστού εκπληρώθηκαν.
  Εκπληρώθηκαν; ΌΧΙ!!

  Όταν το κάλπικο και το εικονικό εμφανίζονται ως γνήσιο και πραγματικό, τότε το σκοτάδι γίνεται το θαμπό φως της αγίας άγνοιας, τη θεία φώτιση που τυφλώνει.

 10. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/05/2021 @ 5:27 ΜΜ

  Επειδή είπες κάτι για την εκκλησία της φιλαδέλφεια δες αυτό:

  Ο Ιησούς λέει στην Εκκλησία στη Φιλαδέλφεια: «Ιδού, έρχομαι ταχέως (δευτέρα έλευση), κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανον σου.» (3:11).

  Υποσχέθηκε σε εκείνη την εκκλησία να κρατήσει την πίστη της ζωντανή, διότι θα έρθει γρήγορα στην παρουσία του και τότε θα λάβει την επουράνια κληρονομιά.

  Με τον ερχομό της δευτέρας παρουσίας εκπληρώνονται και όλα τα προφητικά σημεία με τα οποία ασχολείσαι.

  Μάλιστα!

 11. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 05/05/2021 @ 5:28 ΜΜ

  Χάραγμα / προχάραγμα και ένα σωρό άλλες αηδίες!

  Αποκάλυψη 1: 1 Αποκάλυψη 22:12 Ο χρόνος της εκπλήρωσης των σημείων δεν εκτείνεται σε χιλιάδες χρόνια!

  Σύμφωνα με τα ευαγγέλια ο Χριστός υποσχέθηκε ότι όλα τα σημεία των προφητειών θα λάμβαναν χώρα στην γενιά εκείνων των χριστιανών και ΌΧΙ μετά από χιλιάδες χρόνια. (Ματθαίος 24:34) Άκυρη η πίστη και το κήρυγμα των πρώτων χριστιανών!

  Ιησούς Χριστός ο μεγαλύτερος αποτυχημένος προφήτης!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*