in

Ό αλγόριθμος τού Μαχά τμα Κάντυ….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό αλγόριθμος τού Μαχά τμα Κάντυ….

Πήγε ένας Ινδουιστής καί λέγει στόν Κάντυ: «σκότωσα έναν Μωαμεθανόν τί νά κάνω;»…

«Νά πάς νά υιοθετήσεις έναν παιδί Μωαμεθανόν» απάντησε ό Κάντυ….

Βεβαίως τίς συμπλοκές εκείνες τίς προξένησαν οί Μωαμεθανοί. Αργότερα μέσω τής Αγγλίας η σιώνα διεχώρισε τούς Ινδουιστές μέ τούς Μωαμεθανούς καί προέκυψε τό Πακιστάν….

Αυτό είχαν κάνει μέ τήν ανταλλαγή πληθυσμών μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί μετά τό Πακιστάν, είχαν κάνει τό ίδιον είς τήν Κύπρον έν έτει 1974… Η ίδια επιτυχημένη τακτική…

Όταν θέλουν νά σ’ ελέγχουν σέ μορφή αναβράζουσας ειρήνης σέ διχάζουν σέ δύο κράτη καί συντηρείται αυτομάτως η εμπάθεια μεταξύ τών δύο κρατών τού διαίρει καί βασίλευε. Όταν θέλουν νά εξαφανιστεί μία από τίς δύο θρησκευτικές ομάδες τότε ενισχύουν τήν ομάδα οπού θέλουν νά επικρατήσει. Εάν δέν μπορεί νά επικρατήσει η ομάδα οπού προτιμούν ένεκα πληθυσμού, όπλων, ευφυίας καί άλλων παραμέτρων τότε διχάζουν σέ δύο κράτη. Αυτόν τούς ευνοεί αφάνταστα διότι οί δύο αντιμαχόμενοι ανταγωνίζονται ποίος θά κερδίσει τήν καρδία τού διεθνούς σκακιστή, τού Ευρωπαίου, τού Αμερικάνου, τού Εβραίου….

Αυτόν έγινε πρώτη φορά ή έστω πολύ αρχαία μέ τούς Χαζζάρους. Οί Ελληνοβυζαντινοί ήθελαν νά τούς προσηλυτίσουν είς τόν Χριστιανισμόν καί οί Μουσουλμάνοι τής Αραβίας είς τόν Μωαμεθανισμόν, ώστε Χαζζάροι νά γίνουν αυτόν οπού ήσαν καί έκρυβαν ήτοι Ιουδαίοι! Είχαν κατοικήσει εκεί πολλοί Ιουδαίοι μετά τήν εκδίωξη τούς από τήν Ρώμη. Εκεί είς τό Καζακστάν είχαν προσφύγει λέγεται Ιουδαίοι οπού εκδίωξε ό Μέγας Αλέξανδρος, δέν είμαστε βέβαιοι εάν αληθεύει. Πάντως όσοι συμφωνούν μέ τόν Μέγα Αλέξανδρον καί διαφωνούν μέ τήν Χρυσή Αυγή ήτις έν μέρει τουλάχιστον δέν θέλει τούς Μωαμεθανούς, τούς Ιουδαίους τούς φοβόντουσαν ίσως λόγω δύναμης, τότε δέν έχουν μετρήσει σωστά τήν λογική τούς. Ή συμφωνείς μέ αμφότερους ή μέ κανέναν ή άν διαφωνείς μέ τόν έναν πρέπει νά εξηγήσει τό διατί…

Όσοι Χαζζάροι ήσαν Ιουδαίοι ηύραν τήν ευκαιρία νά τοποθετηθούν υπέρ τής επισημοποίησης τής ιουδαϊκής θρησκείας διά τό σύνολον τών Χαζζάρων υπό τήν δικαιολογία ότι εάν γίνουμε είτε Χριστιανοί είτε Μωαμεθανοί θά μάς ελέγχουν άλλοι. Αργότερα τούς διέλυσαν οί Ρώς (Ρώσσοι) υπό τάς ευλογίας τού Ελληνοβυζαντίου, ένας λόγος παραπάνω διά νά μάς έχουν άχτιν!…. Πολλοί από αυτούς κατέφυγαν είς τό Ελληνοβυζάντιον καί τήν Ανατολική Ευρώπη καί είναι τώρα από αυτές τίς οικογένειες οί απόγονοι τούς από τίς ισχυρότερες σιωνιστικές οικογένειες. Μήν λησμονάτε ότι τά Πρωτόκολλα τής Σιών διέρρευσαν είς τήν Ουκρανία…

Επιστροφή όμως είς τόν αλγόριθμον τού Κάντυ…

Ό Κάντυ ενέργησε απότομα καί αυθόρμητα είπε είς τόν Ινδουιστή ό,τι πήρες δώσε. Μάχαιραν έδωσες μάχαιραν αυτοδώσε, έκλεψες επίστρεψε, αδίκησες δικαίωσε, πολύ ωραία!

Εντούτοις, ό Αρτούρος Ρεμπώ είπε «η υπερβολή σέ παίρνει στό παλάτι τής σοφίας». Όχι πάντοτε καί σ’ όλους θά έλεγα, είναι ώς νά έλεγε: «γιά ν’ αγιάσεις πρέπει ν’ αμαρτήσεις». Δέν είναι τυχαίον ότι έγραψε αριστουργήματα ποίησης έως τά 17 έτη τού. Έσχισε όσα εκδομένα βιβλία τού ηύρε είς τά βιβλιοπωλεία τού Παρισιού. Έφυγε είς τήν Αφρική νά πλουτίσει. Επέστεψε είς τήν Κύπρον καί έκανε έναν ξεροπόταμον είς τό τότε Ξυλοφάγου τότε εντός τού διπλανού χωριού τό Λιοπέτρι, αλιευτικόν καταφύγιον. Αρρώστησε καί εξεψύχησε είς τά χέρια τής αδελφής τού είς τό Παρίσι αφού πρόλαβε νά εξομολογηθεί αφού η ψυχή τού είς τά έσχατα έτη τής ζωής τού ήθελε νά είναι Χριστιανή…. Τό νά διαβάσεις σέ μία ώρα τό: «μία εποχή στήν κόλαση» τού Ρεμπώ είναι όντως υπερβολή… Τά ανάλογα άνθη τού κακού τού Μπτωντλαίρ είναι όντως χυδαία άνθη τού κακού…

Οί αλγόριθμοι = συνστηματοποιίες δένουν….

Λοιπόν, ό Κάντυ τό έφτασε ώς εκεί…. Δηλαδή εάν έχουμε αποτέλεσμα Χ καί τό μετάτρεψες σέ Ψ ή απόρριψες τήν εξίσωση μέ αποτέλεσμα Χ καί τήν αντικατέστησες διά τής βίας μέ Ψ, επανόρθωσε επαναφέρωντας είς τήν εξίσωση Χ! Καί ουσιαστικώς μήν σ’ εγνοιάζει ποία από τίς δύο είναι σωστές ή άν αμφότερες είναι σωστές ή ενσφαλμένες, αφού δέν γνώριζε κιόλας!…. Ή θεωρούσε πώς όλες έχουν κάποια αλήθεια ή όλη τήν αλήθεια υφ’ άλλης μορφής… Αυτή ήταν η φιλοσοφία τού περί θρησκειών…

Μελετώντας τό Κάντυ παλαιότερα καί όσων πίστευε καί ανάφερα ανωτέρω, υποψιάζομαι ότι όταν τόν πήραν είς τήν Αγγλίαν οί Εγγλέζοι τόν μύησαν τέκτονα, δηλαδή σέ σέκτα τής σιώνας… Ή απέκτησε αυτήν τήν ανοικτοκαρδία ειλικρίνειας καί αγάπης ή όχι καί τόσον, Ένας Θεός εξεύρει…, ένεκα τής δημοτικότητος, σπουδής καί πολυκοινωνικής τού επαφής…

Πάμε νά εξετάσουμε ξανά τόν αλγόριθμον τού. Πάρε Ινδουιστή έναν παιδί Ινδουιστή καί ανάθρεψε τόν Μωαμεθανόν ινά εξιλεωθεί τό καρμασκιμετοπεπρωμένον σού!…

Όμως εάν ένας άλλος μαθηματικός τής θρησκείας γνωρίζει ότι η αληθινή εξίσωση είναι τό αποτέλεσμα Φ καί όχι τό Χ καί τό Ψ, τότε τί πρέπει νά πράξει;…

Εάν δέν εξεύρει τόν Φ τότε δικαιότερον έξ’ όσων γνωρίζει είναι τό Χ βάσει τών όσων υποδείξαμε… Εάν όμως εξεύρει τόν Φ καί αποδώσει τήν αλήθεια αυτή είς τήν ενσφαλμένη εξίσωση τού Χ ή αδιαφορήσει καί αφήσει τήν εξίσωση Ψ, τότε θά λογοδοτήσει είς Τόν Άχραντον Κύριον!….

Τώρα κάποιοι θά μού ειπείτε, ιδική σού γνώμη ότι σωστός είναι ό Φ! Σωστοί, καί τί πρέπει νά κάνω τήν γνώμη μού περί αλήθειας ή τήν γνώμη περί επανάδωσης τού χαμένου εδάφους τού Χ από τόν ευνοούμενον έδαφος τού Ψ;….

Λοιπόν, θά έλεγα είς τόν Ινδουιστή πήγαινε νέ βαπτιστείς Ορθόδοξος Χριστιανός, μετά νά εξομολγηθείς καί ύστερα νά βαπτίσεις έναν παιδί Ινδουιστή καί έναν παιδί Μωαμεθανόν Χριστιανούς καί τόν καθένα νά τόν τάξω νά προσεύχετε νά σωθούν οί ψυχές τών Ινδουιστών καί τών Μωαμεθανών ή αμφότερων καί συνάμα προσευχή νά γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί…

Εδώ υπάρχει καί μία άλλη προέκταση. Πήγατε κάποιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είς τό Κολυμπάρι Κρήτης καί εξισώσαται τήν Ορθοδοξία μέ τίς αιρέσεις, ενώ συνάμα τίς αναθεματίζετε, αποφασίστε τί πρέπει νά κάνετε. Νά αναθεματίζετε τίς χριστιανικές αιρέσεις ή νά τίς εξισώσετε ώς ισότιμες εκκλησίες;

Καί νά συμπαθείς όλους τούς αιρετικούς Χριστιανούς μέ αγάπη δέν εξισώνεις τήν Ορθοδοξία μαζύν τούς, προσεύχεσαι δι’ αυτούς καί διά τήν ένωσιν τών Χριστιανών διά τής διάλυσης τών αιρέσεων οπού παράχθηκαν μετά από τήν Ορθοδοξία. Όπως είπε ό Άγιος Νεκτάριος σέ μία επιστολή τού: «οί Καθολικοί είναι μία πληγωμένη Χριστιανοσύνη» αλλά δέν εξίσωσε τήν Ορθοδοξία μέ τόν Βατικανοκαθολικισμόν!…

Χωρίς νά αφήνω υπονοούμενα αυτή η λέξη Βατικανό θυμίζει τό ρήμα βατώ καί βατεύω = γ@μ@ώ διά τά ζώα καί κτηνοβατώ… Από πού προήλθε η λέξη δέν τό ερεύνησα ακόμη βάσει τών επίσημων αρχείων εάν υπάρχουσι….

Η ψευδοσύνοδος ή «σύνοδος» Κολυμπαρίου ήταν ανάλογον κτύπημα μέ τόν διχασμόν τής Ορθοδοξίας σέ Παλαιοημερολογίτες καί Νεοημερολογίτες. Είχαν γίνει συγκλονιστηκά πράγματα. Μέσα όμως από αυτήν τήν διχαστική υποχθόνια εχθρική διμασσωνική εξέλιξη έγινε καί έναν καλόν, η ιορτή είς διπλούν τών χριστιανικών ιορτών καί μάλιστα τών Μεγάλων… Είς τό Κολυμπάρι παρουσιάστηκαν εντός τής αίθουσας συνεδριάσεως εμμέσως οικουμενιστικά = παγκοσμιοποιητικά σύμβολα, άρα τέ μάς λένε οί ίδιοι ποίοι υπόθαλψαν τήν ψευδοεξίσωση Ορθοδοξίας καί αιρέσεων. Επειδή ό Μωαμεθανισμός είναι γνωστικιστική αίρεση τού Χριστιανισμού θά έπρεπε νά αναθεματίζεται μαζύν μέ τίς άλλες αιρέσεις, ή καλύτερα αντί δι’ αναθεματισμού νά γίνεται Θεία Λειτουργία Συγχωρητικής Παράκλησης…. Μήν νομίζετε ότι αυτά δέν έχουν αντίκτυπον είς τίς κβαντικές συχνότητες είτε τά πιστεύετε καί ενστερνίζεστε είτε όχι….

Τό έτος 1924 ό Αρχιεπίσκοπος Αθηναίων Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ενώ ήταν αρνητικός πρός οίαν αλλαγή τής Ορθοδοξίας όπως διαλαλούσε σέ ομιλίες τού, αντικατέστησε τό Ιουλιανόν μέ τό Γρηγοριανόν Ημερολόγιον. Λέγεται ότι έπειτα κοιμώταν κάτω από τήν κλίνη τού καί ότι απόθανε εκεί βγάζωντας από τό στόμα σκώληκες καί αφού είχε πάθει σήψη σαρκίου…

Η Ιστορία επαναλμβάνεται… Όπως διαχωρίστηκαν τότε σέ Παλαιοημερολογίτες καί Νεοημερολογίτες, διαχωρίστηκαν τό έτος 2016 σέ Οικουμενιστές καί Ορθόδοξους Νεοημερολογίτες, όπως προηγουμένως σέ Αριστερούς καί Δεξιούς καί όπως τώρα σέ φιλόμασκους καί αφιλόμασκους καί ακόμη χειρότερα σέ φιλεμβόλιους καί μή φιλεμβόλιους αλλά πάντοτε η αλήθεια είναι είς τήν μία πλευρά ή περισσότερον είς τήν μία πλευρά, όπως είς τήν περίπτωση τού ανέμπιστου νεοταξίτικου εμβολίου….

Νοεταξία αντικαταστώντας τό Ιουλιανόν μέ τό Γρηγοριανόν έφερε μία βαθειά κρίση είς τό τότε σύσσωμον χριστιανικόν ποίμνιον, αφού επιβλήθην η αλλαγή είς τόν Βενιζέλον, ώστε νά ευθυγραμμιστουμε μέ τήν Ευρώπη αργότερα Ε.Ε.Ε. τήν οποίαν βάσει στοιχείων είχαν υπόψιν πρίν τό 1913.

Η προφυτεία τού Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού: «τόν πάπα νά καταριέστε» κατά πάσαν πιθανότητα αναφέρεται είς τόν διχασμόν τών Ορθόδοξων είς τούς καιρούς τού ψευτορωμαίικου….

Τάτοια σκάνδαλα ταλανίζουν τόν Ελληνισμόν ανά τακτά χρονικά πλαίσια ένεκα τής δράσης τής οικουμενιστικής μασσωνίας τού Κοινού τής Σιών…

Ό Μαχάτμα Κάντυ όφειλε νά καταδώσει τήν σιώνα ή δέν ήταν τόσον έξυπνος; Μήπως τήν πολεμούσε άλλως πώς; Μήπως σ’ αυτόν οφειλόταν η δολοφονία τού; Δέν τήν αναγνώρισε επαρκώς διότι δέν είχε τήν παιδεία τής συνωμοσιολογίας τής Χριστιανικής Αποκαλύψεως! Ό “διεθνισμός” τού είχε επηρεαστεί αρκετά από τήν παραθρησκεία τής μαζζωνίας…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μήνυμα στους life Givers

Και με νόμο τα “καρναβάλια” στην Εκκλησία