Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
19:00 - 28/09/2022

Μην ανοίξεις αυτόν τον σύνδεσμον εάν δεν είσαι έτοιμος, υπάρχει βόμβα στην τούρτα….πίσω από το παραπέτασμα-κουρτίνα…  ΤΑ ΜΕΙΟΝ

Μην ανοίξεις αυτόν τον σύνδεσμον εάν δεν είσαι έτοιμος, υπάρχει βόμβα στην τούρτα….πίσω από το παραπέτασμα-κουρτίνα…  ΤΑ ΜΕΙΟΝ 

Για να νοιώσει την δύναμη , πρέπει να δυναμώσεις χρηματικά… Όταν ο Στρατηγός Τίτος το 70 μ.Χ. μπήκε στον Ναόν του Σολομώντα , μετακίνησε το υφασμάτινο παραπέτασμα και είδε , τόνους χρυσού , επρόκειτο για το Νομισματικό Ταμείο των Ιουδαίων , αυτών που είχαν σκοπό ως σατανοσιωνιστές , να παρεξαγοράσουν όλη την γην και την ανθρωπότητα ,

Όταν τελείωσε η πολιορκία με την καταστροφή της πόλεως, στις 10 Αυγούστου του 70 μ.Χ., ο απολογισμός των χαμένων ήταν τεράστιος.
Ο Ιώσηπος λέει ότι 1.100.000 άνθρωποι πέθαναν, γιατί η Ιερουσαλήμ ήταν «γεμάτη από κατοίκους», πλήθη μεγάλα που είχαν έρθει «από όλη τη χώρα» στην Ιερουσαλήμ για το Πάσχα. (Ιώσηπος «Πόλεμοι των Ιουδαίων» Ι, θ’ 3, 4).

Σημείωση 1.100.000 = 11 ίσως εδώ ένας λόγος με την εμπάθεια τους με το 11…

Στους σύγχρονους καιρούς , το Ιουδαϊκό Νομισματικό Ταμείο μετεξελίχθηκε από τους ίδιους σε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο , νόμοι που το προδιακήρυξαν είναι τρεις Cestui Que Vie = Αυτός που ζη , γαλλιστί , του Βατικανού και του ενός της Αγγλίας Cestui Que Vie Act 1666… Οι νόμοι αυτοί μυθοπλαστικά αναγγέλουν ότι δεν ζουν όλοι ή δεν λογαριάζονται όλοι για ζωντανοί , αλλά μόνον οι μυημένοι υψηλόβαθμοι αδελφοί των διαφόρων ονομάτων , συλλόγων , σωματείων , οργανώσεων  κρατικών και ιδιωτικών και κρυφών κρατικών ή διακρατικών ή ιδιωτικών μασ.όνοι και ότι τα πάντα είναι ιδιωτικά ήτοι ιδιοκτησία αυτών , και του βασιλέα τους και των διαδόχων του , είναι άξιον απορίας ότι οι Ιουδαίοι αναφέρονται σε έναν μεσσία βασιλέα αλλά ουχί διαδόχους , διότι , τω όντι , δεν θα υπάρχουν διαδόχοι , μετά έρχεται Ο Χριστός !

Ούτε στα πρωτόκολλα των σοφών της σιών που τα έσχατα λόγια τους είναι κυριολεκτικά ο ορισμός του βασιλέα:

Εν τω προσώπω του οικουμενικού [βλέπεις τον οικουμενισμόν με όλες τις κλίκες που θα ευθυγραμμιστούν σε αυτόν και ότι υφίσταται πρόγραμμα;] Άρχοντος της αγίας σποράς του Δαυΐδ στύλος της ανθρωπότητος πρέπει να θυσιάζη όλας του τας ατομικάς ορέξεις διά τον Λαόν του.

Ο Αρχών ημών πρέπει να είναι παραδειγματικώς άμεμπτος:-[εάν έγραφα εγώ αυτά τα λόγια κατά τους επικριτές εχθρούς μου θα ήμουν ακατανόητος, είναι ακατανόητα αυτά τα λόγια;]…

Πρώτον, από οία σπορά και εάν είναι δεν θα είναι άγιος , βεβαίως οι Ιουδαίοι , έχουν ως παράδειγμα τον Δαυΐδ , αλλά εις το 3ον κεφ. της Αποκάλυψης γνωρίζουμε ότι θα λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά θα ψεύδονται , αυτοί όπου διαναγγέλλουν μασονικά τα πρωτόκολλα των σατανιστών της ψευδοσιών , :

[3-9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, λλ ψεδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.] ,

Αυτόν σημαίνει ότι ο όρος Ιουδαίοι αποδίδεται γονιδιακά ή πνευματικά ; Δεν θα είναι Ιουδαίοι κατά σάρκαν ή Ιουδαίοι κατά πνεύμα και ότι ο όρος Ιουδαίος σημαίνει τον άνθρωπο που πιστεύει εις Τον Αληθινόν Θεόν ; Ό,τι και εάν ισχύει , το νόημα είναι το ίδιον , αλλά η βάσιμη με τεκμήρια υποψία ότι Ιουδαίος είναι έννοια πνευματική ανάγεται από την ελληνική λέξη Υιουδαίος = αυτός όπου έχει δέος και δαίος/δαΐμων της Πνευματικής Αληθείας…. Ήτοι , Υιού Δαίος/Δαΐος/Δα+ιός [θα το έλεγαν και κάποιοι Δία υιός και τους προλαμβαίνουν , διότι εδώ πρέπει να ανακαλύψουμε τι αληθώς σημαίνει Δίας ,έναν από αυτά είναι αυτός όπου δίει , δίδει , δίνει διά=δίνει και εξ’ αυτού μοιράζει ήτοι η εξίσωση διά-διαίρεση] , έτι δε Δίας = δι+έως και Δαΐος Ιδαΐος = ίδ’ Άλιον = Ιδάλιον και Ιδ’ έως = Ιδέως και όρος Ίδα από αυτόν και ιδέα ήτοι αυτόν όπου πνευματικώς είδα ήτοι διά νοός/έως…. Και Δ[ικ]αίος = δίκης έως/αιών και δι+καίων = καίει προς αμφότερες πλάστιγγες , και εάν είσαι ή λες είσαι άγιος ή δίκαιος , τότε θα δοκιμαστεί με ορδές αδικιών διά να φανή του λόγου το αληθές ή ψευδές ,

Το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον , έχει έδρα τα Ηνωμένα Έθνη , δηλαδή , τον Διεθνισμόν ,αφού Έθνη και ηνωμένα δεν γίνεται , με την έννοια ότι διατηρείται η εθνογνησιότητα , εδώ βλέπετε όλα τα προγράμματα νοθείας των εθνών , μεταξύ άλλων !Ο Διεθνισμός είναι η Πολυπολιτισμικότητα ήτοι η σαλάτα και ο ακταρμάς της διάμειξης , ή του ανάμεικτου της Τετραπιθανότητος , άρα το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον δεν είναι Εθνικόν ή Πολυεθνικόν Ταμείον , αλλά ταμείον από τους μας/όνους των Εθνών διά να δυναμώσει ο Διεθνισμός και να πέσουν τα Έθνη , ακριβώς ότι προαναγγέλλεται σήμερον ως Επανεκκίνηση ,  ρήτρες Καλλέργη και άλλα , της Ευρωπαϊκής και Διεθνής Ενώσεως ,

Το Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον είναι το ταμείον των Ύπατων Μάγων της μας,ονίας , με προσωρινή έδρα μέχρι να πληρωθεί ο χρόνος να ανεγερθεί ο Ναός του Σολομώντος , εις τα Ιεροσόλυμα , όπου κατεδαφίσθηκε από τον Στρατηγόν Τίτων το έτος 70 μ.Χ. [σημείωση ότι μέχρι το 2070 μ.Χ. πληρούνται 2.000 και ως το 2030 μ.Χ. πληρούνται 960 έτη αν κάτι λέγει αυτόν , και μέχρι το 1736 μ.Χ. πληρώθηκαν 1666 έτη αν κάτι λέγει αυτόν και εάν έρθη υποθετικά ο Εξαδάκτυλος για 36 έτη , τότε φαίνεται ίσως το έτος 2034 μ.Χ. αν κάτι λέγει αυτό , συν/πλην 7 έτη το έτος 2027 μ.Χ. εάν υποθετικά λένε κάτι αυτά , στο ράφι και βλέπουμε…] ,

Μία προφυτεία , λόγω χρόνου δεν την έψαξα , λέγει εις την Παλαιά , ότι θα υποκύψουν και θα προσχωρήσουν – παραχωρήσουν όλα τα Έθνη και Λαοί δώρα , και χρυσά και ασημένια , εις τον Ναόν του Σολομώντα:-όποιος φίλος την εύρει ας την αναρτήσει εις τα σχόλια] , αυτόν όπου θα αναγνώσετε παρακάτω , και αναλόγως ευφυΐας , γνώσεως , έρευνας , καταρτίσεως και Διαντιλήψεως , θα εκπλαγείτε και συγκλονισθείτε , είναι ότι ήδη αυτά τα δώρα ,   παραδίδονται αμαχητί και με φόβον εις τον προσωρινόν Ναόν του Σολομώντα εις Ηνωμένα Έθνη Νέας Υόρκης , πρώην Λαού Μανχάταν ή Μαχάταν = Μαχητές οι εξ’ Ελλάδος μεταναστεύσαντες οίτινες γενοκτονήθηκαν από τους άλλους Ελληνογενείς Δυτικοευρωπαίους μετανάστες από τον 17ον αιώνα μ.Χ. …

Όλον το χρήμα όπως θα ιδείτε , ουσιαστικά είναι καταθετειμένον άμεσα ή έμμεσα , μέσω Τραπεζών , ήτοι του συνστήματος των Ναϊτών[Ναού Σολομώντος] Ιπποτών εις Ηνωμένα Έθνη = Ηνωμένα Καταργημένα Έθνη ή Προς Κατάργησιν Έθνη ή Ηνωμένη Εθνοκάθαρση/Εθνοεξόντωση/Εθνογενοκτονία , τα οποία φέρουν χρώμα γλαύκον ξανθόν ουρανού παρόμοιον με σημαίαν «Ισραήλ» και Ελλάς ή «Ελλάς» , και σήμαν την υφήλιον υπό αράχνης ουροβόρου όφι , ήτοι το σύμβολον αυτοκαταστροφής , αφού τα Έθνη δωρίζουν ,δωροδοκούν , χρηματοδοτούν , διά νόμου ή «νόμου» πασχίζουν , ερανεύουν , αρωγούν και συναρωγούν , βοηΘούν ή βοη «Θούν» την αυτοκατάργηση των , ήτοι διά «νόμου» με την μίλλαν τους τηανίζουν το βλατζιήν τους [με το λίπος τους τηγανίζουν το ήπαρ τους] και αυτόν διά μέσω του μας+ονοι.σμού ήτοι των πολιτικών μας ταγών , Συνταγμάτων μας , Δικαστηρίων μας , Οργανισμών μας , διακρατικών συμφωνιών μας , που διά να μην έχουμε γνώσιν αλλά διαρκήν άγνοιαν , διχάζουν με δευτερεύοντα στημένα κομματικά διαφωνήματα , ποδόσφαιρα , αμαρτίες , τάσεις , διατάσεις ,θεούς ανύπαρκτους , προβλήματα , εχθρότητες , μαγείες , ασθένειες , πολέμους , κρίσεις και διακρίσεις και ψευδοαναιρεσοδιακρίσεις , και όλα αυτά που καθημέρα δείχνει ή διαφημίζει η κάθε λογής τηλε.όραση από το βιβλίον έως τα νέα στις οκτώ έως το διαδίκτυον και λοιπά λειπά λιπά ελλειμματικά του νου διαρκώς και αυξητικά ,

Πρόκειται να σου ανακοινώσω έναν Τεράστιον Μυστικόν διά το οποίον δεν ευθύνομαι εάν δεν καταλάβεις , εάν δεν ανατριχιάσεις , δεν πονοκεφαλιάσεις , δεν πανικοβληθείς έστω προς στιγμήν , εάν δεν σου έρθουν εις τον νουν προφυτείες και όσα άλλα σου είπα και σου είπαν και άλλοι , εάν δεν αφυπνιστείς  με τρόπον τινάν ως μία μάζα φωτός πυρηνικής έκρηξης να διαφώτεισε το πνεύμα σου , δεν είμαι Θεός διά να ημπορώ να κάνω κάτι περισσότερον εις ύψος εις βάθος εις πλάτος είς μήκος εις πάχος λεπτότητας Φωτός , είμαι και εγώ όπως εσύ ένας μικρός θνητός όπου δεν μου ανήκει ούτε το σώμα το οποίον δανείστηκα εκ της γής και το πνεύμα το οποίον δανείστηκα εκ Θεού , και να θυμάσαι η λέξη δάνειον είναι από την λέξη δαν η οποία σημαίνει μαύρον , μελαχροινόν , μελάν , σκοτεινόν , αόρατον και άφταστον κατά προσέγγιση , με όλες τις έννοιες της μύησης , κατά συνέπεια , ναι όστις εγεννήθηκε εμπέρδευσε ή να Αγιάσει ή να Ζή τον θάνατον της φρίκης και των βασάνων αιωνίως , [αυτόν είναι το Προπρώτον Τεράστιον Μυστικόν] ,

ΛΟΙΠΌΝ , ,,,

Διά να μυηθείς εις το πνεύμα σε διάφαση ισχυράν , πρέπει να επιτύχεις δύο από τα εξής τινά , ή να αποκτήσεις τεράστιον χρήμαν ώστε να νοιώθεις παντοδύναμος , ή να ταπεινωθείς διά να νοιώσεις την έλλειψη της δύναμης , Οι εβραίοι πήραν τον πρώτον δρόμον και εννοώ αυτούς όπου τους διαχειρίζονται περισσότερον ,τον ίδιον δρόμον πήραν και οι διεθνείς συνεβραίοι τους , ήτοι οι μασ.όνοι , Ο Χριστός πήρε τον άλλον δρόμον , της απογύμνωσης από κάθε ξένη και επιπρόσθετη δύναμη , όπως το φώς που αρνείται να κουβαλήσει περιουσία διά να μην ελαττωθεί η ταχύτητα του που συνεπάγεται ελάττωση της φωτεινότητας του έως και εξαφάνιση , εάν γίνει υπέρβαρον, περί τούτου ειδικόν άρθρον , λίαν συντόμως Θεού Θέλοντος και Πολεμικού Καιρού Επιτρέποντος , …,,,,

Είναι αυτά τα δύο άκρα η διαστολή και η συστολή , και δη δύο διαστολές  και δύο συστολές , της δύναμης και της αδυναμίας ,

Όταν είσαι παντοδύναμος , εννοείται , εις τα ανθρώπινα μέτρα και σταθμά , θνητότητος , δεν επικοινωνείς και δεν συγκοινωνείς με τις αδυναμίες σου , είναι μία αφασία τρέλλας, ψυχοπάθειας , αδιόρατης και ασυνείδητης ασυναίσθητης ασθένειας με έναν μέρος του εαυτού σου , σε βαθμόν όπου και εάν ακόμη ωμιλείς ολομερίς διά τον θάνατον απέχεις περισσότερον από εκείνον όπου ποτέ δεν τον συναφέρνει , αλλά τον ζη καθημερινώς μέσα εις τα προβλήματα , τις καταδιώξεις, τις πτώχειες , τις ατυχίες , τις δυστοκίες , τις αβεβαιότητες , τις αδημονίες , τις κακουχίες , και τους εξευτελισμούς , τους δρόμους που άνοιξε παράλληλα και συνάμα απαράλληλα Ο Χριστός , όσον κανένας άλλος πριν , και όσοι άνοιξαν ήσαν από ένπνευση Θεού συναισθητή ή ασυναίσθητη ,

Όταν είσαι παναδύναμος , δεν μπορείς να νοιώσεις , επικοινωνήσεις , συγκοινωνήσεις , με τις υψηλές ευλογίες ή έδρανα , ή αισθήσεις  της δύναμης , παύεις καν να τις φαντάζεσαι , έχεις διαφορετικά παραλογικά , τρελλά , ψευδαισθησιακά , ψυχολογικά προβλήματα και κακουχίες ,

Ο παντοδύναμος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες του , και ο παντοαδύναμος δεν γνωρίζει τις δυνάμεις του , και όλα αυτά , διά νόμου , που συγκλίνουν εις το Υπερσατανικόν Νομισματικόν Ταμείον , Το ταμείον είναι μείον εις τους παντοαδύναμους , επειδή τα μείον σε αυτούς είναι ληστευμένα και σφετερισμένα άνομα και νόμιμα , δίκαια = «δίκαια» και άδικα από τους παντοδύναμους , που ελέγχουν τις μάζες των παντοαδύναμων , διά νόμου και άγραφων και γραπτών νόμων των Τραπεζών , εξού και άλλωστε , ταμείον όπως σας είπα και άλλοτε = τα+μείον ! .,,, σου , τα υπέρ και αύξ ‘ εμού , !…,,,,

Διά να μην υφίσταται ίσος διαμοιρασμός , και πλεόνασμα , κανονίστηκε το ταμείον = τα μείον , ήτοι να μην λέγεται ταπλεονάζον ή ταυξείον , αναλογιστήκατε ποτέ διατί ελληνιστί λέγεται ταμείον = ΤΑ ΜΕΙΟΝ χαχαχαχα , ?,,,,, Και ΜΕΙΟΝ = ΜΕ+ΙΟΝ = με ίον ή με ιόν , χαχαχα , μα το Ηλεκτρονικόν Πρόβλημαν ον έχουμε είναι Ιός Φωτον.ίων κβάντας , ξυπνάτε , επιτέλους ?,,,, πρό του τέλους ? ,

Δεν ολοκλήρωσα , ακόμ,η,,,,

Το να είσαι παντοδύναμος ομοιάζει με την ευχέρεια να κινείσαι εν ριπή οφθαλμού με κάθε είδους όχημα , συμπεριλαμβανομένου του ίππου και του τάρανδρου έως του διαστημόπλοιου , αλλά ποτέ με τα πόδια ή να είσαι ανάπηρος ή και ανίκανος να περιπατήσεις παρότι δεν γεννήθηκες και δεν έγινες ποτέ χωλός ,

Το να είσαι παντοαδύναμος σημαίνει , να κινείσαι πάντοτε , με τα πόδια , και μάλιστα , να πρέπει να διασχίζεις , θάλασσες , οροσειρές , καταιγίδες , φάραγγες , ζούγκλες ,ερήμους , και μεταφορές με ανεμοστρόβιλους και υδροανεμοστρόβιλους , ήτοι όλες οι αντιξοότητες , ήτοι διασκεδαστικά θα το λέγαμε , αγών επιβίωσης , όπου εάν ήταν δοκιμασία με έτοιμη επιταγή , μετά από έναν ή πέντε έτη , πολλοί θα επιδοκιμάζοντο , αλλά εις την περίπτωση μας , δεν υπόσχεται τίποτε , διότι μπορεί , να χάσεις τα πάντα την εσχάτη στιγμή , έστω και εάν ήσουν υπεράρτιος σε όλα σε όλην σου την ζωή ,,,,, !

Άκουσε προσεκτικά , έναν μυστικόν όπου λέγεται σε μύηση μέσα εις τις στοές , πώς το γνωρίζω , από παιδί , δεν είναι δουλειά σου αν και σεβαστή η απορία , την ίδια θα είχα και εγώ με το δίκαιον μας , :

Όσον πλουτίζεις , ανοίγει ο νους σου , ! είναι αλήθεια , ότι οι μυημένοι , έχουν ανοικτόν νούν ! Παρακάτω θα ιδείτε τις καταθέσεις Τραπεζών και χωρών εις το Υπερσατανικόν Νομισματικόν Τα+μείον [σου/μου/μας] και αφιέρωσε χρόνον πως θα ένοιωθες εάν ήσουν ένας από αυτούς τους μεγαλοδιαχειριστές του μαμωνά , !!!!! Θα ήσουν Φαρισσαίος = φάρος νους !

Όσον πτωχαίνεις , ο νους κλείνει , και να μην κλείνει , ό,τι κάνεις είναι λάθος , λάθη και σωστά , γίνοντε λάθη και συχνάκις τραγικά , εξαιρούνται κάποιες φορές όπου λόγω τύχης, Θεού Θελήματος και υπεριδιαίτερης μεγαλοευφυΐας αναιρείται αυτόν , ήτοι το κλείσιμον του νου και το να μην έρχονται εξυπνάδες και βλακείες σου , εναντίον σου , καθότι το ρεύμα της κβάντας του σατανά , σε καταδιώκει ανελεώς και αδιακόπως , να διατί ενίοτε σου γράφω απευθείας διά τα σωστά και λάθη όπου γίνοντε πάντοτε λάθη , εις τους πτωχούς και πάντοτε σωστά είς τους πλούσιους και πλουσιότερους , ,,,, και δη σ’ όσους δεν έχουν καμμία ανάμειξη με την κατανόηση της Ηθικής ,

Όταν πτωχαίνεις όμως , ,,,, σαντανόνεται-σκανδαλίζεται , γίνεται χαζός και ασυνάρτητος ο νους ,,,, , αλλά μεγαλώνει η καρδία , ανοίγει η καρδία , διότι μόνον με τα προβλήματα , τις ελλείψεις , την έλλειψη δύναμης και την πληρότητα συνειδησιακής συναίσθησης της αδυναμίας και παντοαδυναμίας επικοινωνείς και συγκοινωνείς με την καρδία , δοκίμασε , μόλις κερδίσεις χρήμα πολύ , λησμονείς το χαμόν αγαπημένου προσώπου , το τι λένε οι άλλοι δι’ εσένα, το τι όνομα είχες, τώρα είσαι ο κύριος ή κυρία τάδε με το νάμι-μεγαλόνομα , και όλοι σε σέβονται και εάν ακόμη πλούτισες με λαχείον χαχαχα , πλέον λογαριάζεσαι εις τους έξυπνους , ! χαχαχα ,

Η πτώχεια = πτωξ = πτώμα , σε κάνει να υπερβάλλεις προς την αλήθεια , συνειδητοποιείς , ότι ούτε το σώμα ούτε η ψυχή , σου ανήκουν , ενώ ο πλούτος σε κάνει να νοιώθεις ότι σου ανήκει το σπίτι , το αυτοκίνητον , ο σύντροφος , τα παιδιά , η περιουσία ,και ό κόσμος όλος , εάν είσαι της κλίκας όπου διοικεί μυστικά το Υπερσατανικόν Νομισματικόν Ταμείον !!!! ΤΑ ΜΕΙΟΝ !!!!

Μόλις ιδείς χρήμα , κλείνει η καρδία ανοίγει ο νους , μόλις χάσεις το χρήμα , κλείνει ο νους ανοίγει η καρδία , εξού και : Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;» (Μάρκ. 8,36)

Ο κόσμος κερδίζεται με τον νουν , η ψυχή κερδίζεται με την καρδία , οι συχνότητες καρδίας επικοινωνούν , οδηγούν , συγκοινωνούν με την ψυχήν , οι συχνότητες νου επικοινωνούν , οδηγούν , συγκοινωνούν με τον νουν , ο μετ’ άνθρωπος οπού σου τάσσουν , είναι μετάνθρωπος νου , σκέττου νου , όχι μετάνθρωπος καρδίας , ος οδηγεί εις τον Μεταγιάνθρωπον !!!! Να διατί το Υπερδαιμονικόν Νομισματικόν/Μαμωνικόν Τα+μείον προωθεί τον μετανθρωπισμόν των μηχανανθρώπων/ρομπότιων ,

Μεταξύ άλλων εις τον κατωτέρω σύνδεσμον των Ηνωμένων Αυτοκαταργημένων Εθνών ήτοι Ηνωμένων Εθνοκαταργημένων , θα ιδείτε ότι η Marfin Popoular Bank Ltd της Κύπρου όταν διασώθηκε ή «διασώθηκε» με κατάργηση των χρεών της = καταθέσεων των πελατών της [όπου οι ίδιοι οι τραπεζίτες μου έλεγαν ότι καλούν κακούς πελάτες και τους καταχρεωμένους όπου αρμέγουν καλούν καλούς πελάτες και πρόσφατα έμαθα ότι τους το διδάσκουν εις την Μακιαβελική Σατανοσιωνιστική Πρωτοβηματική καλούμενη Διοίκηση Επιχειρήσεων = ως να λέμε στρατηγική εξόντωσης διά όπλων τινών και , των Οικονομικών πρωτίστως , αφού η οικονομία κάνει και αγοράζει τα όπλα ] το έτος 2013 μ.Χ. όπου διαλύθηκε με ανεξιχνίαστες παρανομίες και ανομίες , διά Εβροπαϊκής Εβραϊκής Ενώσεως , είχε εις τον λογαριασμόν της εις το Υπερδαιμονικόν Νομισματικόν Τα+μείον [όπου βάσει καταστατικού και μόνον και των κρατών μελών τα χρήματα αυτά ανήκουν σε εμάς τους πολίτες ή «πολίτες» και τα κράτη τα δωρίζουν εις την Υπεραντιεθνική Οργάνωση αυτή] 30 τρισεκατομμύρια δολ.άρια ή δόλου Άρια !!!!

Πρόταση μου, αναγνώστε μέχρι τέλους πριν συνδεθείτε με τον σύνδεσμον παρακάτω διά τα επίσημα στοιχεία του Συμβουλίου των 300 της Υπερμασ.ονίας:

https://www.docdroid.net/3Svxuxn/135370661-audit-asblp-file-of-2007-un-organisation-pdf

Δέστε στην αρχική σελίδα ποιοι υπέγραψαν

και μετέπειτα στην σελίδα 48 για Κύπρο

 

Α. Central Bank of Cyprus with account no. 77685474 – 212 worth of $ 500, 000, 000,

000 sponsored by 20, 000 metric tons of gold time deposited with 4% per annum on January 1, 1966.

Β. Cyprus Development Bank (Cyprus) Account no. 97774653123 in the net balances

 

of $ 11, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

 

Γ. Helenic Bank (Cyprus) Account no. 9977744255 in the net balances of $ 7, 000, 000,

 

6000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1977.

 

Δ. Marfin Popular Bank (Cyprus) Account no. 2777541231 in the net balances of $ 30,

 

000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

και 54 για Ελλάδα

 

Α. Central Bank of Greece with account no. 9832554711 worth of $ 500, 000, 000, 000

 

sponsored by 20, 000 metric tons of gold time deposited with 4% per annum on January 1, 1966.

 

Β. ATEbank (Greece) Account no. 3597772412 in the net balances of $ 11, 000, 000,

 

000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

Γ. Alpha Bank (Greece) Account no. 54477738142 in the net balances of $ 3,

 

800, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

Δ. Bank of Anthens (Greece) Account no. 67347745960 in the net balances of $

 

7, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

Ε. Bank of Attica (Greece) Account no. 8293477736421 in the net balances of $

 

7, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

ΣΤ. Commercial Bank of Greece (Greece) Account no. 28277754132 in the net

 

balances of $ 11, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

Η. Greek Postal Savings Bank (Greece) Account no. 777333218 in the

 

net balances of $ 7, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

Θ. Geniki Bank (Greece) Account no. 864777212 in the net

 

balances of $ 5, 200, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on January 1, 1967.

 

Ι. National Bank of Greece (Greece) Account no.

97772541114 in the net balances of $ 52, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on

January 1, 1967. Κ. Piraeus Bank (Greece) Account no.

98877722335 in the net balances of $ 11, 000, 000, 000, 000 time deposited with 4% per annum on

January 1, 1967. Επίσης

δέστε και στην σελίδα 75 (151) Central Bank of Switzerland with

account no. 88772 – 91132 (amended) worth of $ 800, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,

000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,

000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,

000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000 that deposited and guaranteed

in the Union Bank of Switzerland with account name and number time deposited with 4% per annum on

January 1, 1966 and it is also including the following confirmed and amended account figure and name:

(a.) SPIRITUAL WONDER

BROTHERS (King David-Anthony Santiago Martin and Antonio Diaz Santiago, King Solomon-Pres.

Ferdinand E. Marcos, Prophet Moses- Dr. Jose P. Rizal and Judge Samson-King Bernardo Carpio)

Account no. AM221 – 33334 sponsored by uncounted metric tons of ancient and century old green gold,

uncut gold, diamond, platinum and silver that duly cost of $ ∞ time deposited with 4% per annum on

January 1, 1966 and

(b.) ALPHA – OMEGA Account no. 9991 – 222434 – 9 that duly cost of $ ∞ for a piece of Alpha –

Omega Ring with 12 small pieces of diamond and a large diamond in the center preserved during the early

times of Adam and cannot forever be allowed to display or summon for inquiry time deposited with 4% per

annum on January 1, 1966.

Εάν διαιρέσετε αυτόν τον αριθμό που είναι σήμερα με το ετήσιο επιτόκιο από την 1η Ιανουαρίου 1966,

με τα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπων στην γη, πόσα χρήματα θα μπορούσε να είχε ο καθένας μας, ακόμη

και εσείς, εάν είχαμε πρόσβαση στα καταπιστεύματά μας; Τι συμβαίνει; Γιατί δεν μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα; Ποιες συμφωνίες υπογραφτήκαν με τους Δρακών.ιους-Μασόν.ιους-Μαζών.ιους-Ανόμ.ιους-Μαμών,ιους που κάνουν άμμου ωσάν παιδιά του Σατανά!(;)….

Παναγιώτης Δίας

Σχόλια Αναγνωστών (11)

 1. ΕΙΣΑΙ ΓΑ ΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ 09/28/2022 @ 8:19 ΜΜ

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΟΥ ΛΕΩ. ΟΥΤΕ ΕΞΞΟΡΚΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΣΕ ΣΩΖΕΙ. Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΘΕΑ ΝΑ ΣΕ ΛΥΠΗΘΕΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΕΛΕΟΣ ΣΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΠΟΥ ΣΠΕΡΝΕΤΕ.

 2. ΤΑΜΕΊΟΝ
  ΜΕΤΑΙΟΝ
  ΜΕΤΑΝΟΙ

  ΜΕΤΆΝΟΙΑ
  ΑΜ Ε ΤΑ ΝΟ ΙΑ Ω
  Α ΝΩΕ ΤΟ ΑΙΜΑ
  ΤΟ Α ΑΊΜΑ ΝΩΕ
  (/)

 3. Χαίρε! Φιλτατε!! Άξιος ο μισθός σου!!!

 4. Εχω μια διαφωνια. Ειναι απολυτως αδυνατον για οποιονδηποτε ανθρωπο να νιωσει παντοδυναμια και κυριαρχια.

  Νωρις μαθαινεις την ασθενεια. Οπου συμβαινει κατι που δεν το θες και δεν εισαι σε θεση να το ελεγξεις. Μετα μαθαινεις οτι δεν εχεις καν εξουσια επι του ευατου σου. Ειτε σωματικα ειτε πνευματικα. Μετα μαθαινεις οτι δεν εισαι σπεσιαλ. Η φθορα ισχυει και για σενα. Δεν υπαρχει ουτε ενα λεπτο στην ζωη κανενος που να μπορει να νιωσει παντοδυναμος. Ο ςυατος μας ειναι υπενθυμιση της αδυναμιας μας.

 5. το χρημα και θα συμπληρωσω, και η επιρροη δεν επιτρεπουν σε κανεναν να αλλαξει τους περιορισμους που υφισταται. Π.χ. βασιλης πορτας. Δεστον σε φωτο δεκαετιας 70 και τωρα. Εχει συναισθηση των ανωτερω. Φροντιζει ο Θεος. Η πιστη μετακινει βουνα, αλλα δεν μπορει να σε κανει νεωτερο. Δεν σε κανει 900 ετων σαν τον αδαμ. Δεν αλλαζει το περιβαλλον σου (ριζικα).Δεν σε κανει πληρως και διαρκως αυτονομο.Μενει μονο η ταπεινωση. Αν την πολεμησεις χανεις τον καιρο σου. Αλλα ειναι δυσκολο πραμα.

 6. ΠάνοςΓέριμου 09/29/2022 @ 11:20 ΜΜ

  φρενοκομειον, που ξέρω ότι πέρνεις χάπια με τα 1000 ονόματα, άντε στο διάολο και αν σε πούστεψαν εκεί στον Πειραιά οι Ελαμίτες δεν φταίω εγώ, άντε τράβα στον διάολο, τα γνωρίζουμε όλα, έχω ανθρώπους παντού, γι’ αυτό τα έχεις με τους Ελαμίτες, δεξιούς, Χριστιανούς, Έλληνες καιο αγαπάς τους σατανοσιωνιστές, διότι σε πούστεψαν όταν σαν αριστερός πήγες να τους μπεις, εμένα δεν με ενδιαφέρει, αλλά είσαι μία κατάσταση βόρβορος!…

 7. ΠάνοςΓέριμου 09/29/2022 @ 11:22 ΜΜ

  φρενοκομείο, και όταν έγραφες σαν απόλλων αφροδίτη, ερμαφρόδιτος την πουστιά σου ήθελες να δείξεις, τότε στα Κατοχικά Νέα, εάν θέλεις από πίσω πρόβλημα σου!

 8. ΠάνοςΓέριμου 09/29/2022 @ 11:24 ΜΜ

  (/), Ο Θεός μαζύν σου φίλε, έμπλεξα με πούστη που βρυκολακιάζει, αυτό το φρενοκομείο τον πονάει πολύ που υποδεικνύουμε τις ανωμαλίες του, αλλά η πουστιά του παρατράβηξε και είναι πουστιά πνεύματος…

 9. ΠάνοςΓέριμου 09/29/2022 @ 11:27 ΜΜ

  ADS, αν προσέξεις, αυτό ποου λες το λέγω στην δεύτερη φορά που αναφέρω το παντοδύναμος, λέγωντας για το ανθρώπινον δυνατόν παντοδύναμος και σκοπίμως, δεν το έβαλα στο πρώτον, διότι πολλοί νομίζουν ότι είναι παντοδύναμοι, κυριολεκτικά, επειδή ξέχασαν τι είναι η δύναμη, συνεπώς δεν διαφωνούμε, απλά δεν το πρόσεξες, και το αναφέρω ότι αυτό με την αδυναμία το διδάκτηκα από εμένα, όχι από άλλους, λέγω ότι ουτε η ψυχή ούτε το σώμα μου ανήκει…

 10. ΠάνοςΓέριμου 09/29/2022 @ 11:28 ΜΜ

  ads, Μενει μονο η ταπεινωση. Αν την πολεμησεις χανεις τον καιρο σου. Αλλα ειναι δυσκολο πραμα.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*