21:49 - 12/09/2021

Μεγάλη Αποκάλυψη Συνωμοσίας από Συνωμοσιολόγον: Ό κορωνοϊός, τό εμβόλιον καί τό φάρμακο ανάρρωσης Remdesivir (Veklury) έχουν τά ίδια συμπτώματα; Ποίος είναι ποίος; Ποίον είναι μέσα σέ ποίον; Οί ίδιες παρενέργειες, δείτε τά δεδομένα… Μέρος 1 

Μεγάλη Αποκάλυψη Συνωμοσίας από Συνωμοσιολόγον: Ό κορωνοϊός, τό εμβόλιον καί τό φάρμακο ανάρρωσης Remdesivir (Veklury) έχουν τά ίδια συμπτώματα; Ποίος είναι ποίος; Ποίον είναι μέσα σέ ποίον; Οί ίδιες παρενέργειες, δείτε τά δεδομένα… Μέρος 1

Κυριότερη παρενέργεια τού κορωνοϊού ή ό,τι είναι αυτός σέ κάθε 5GΜΕΤΑΛΛΑΞΗ, τού εκάστοτε εμβολίου καί τού αποθεραπευτικού φαρμάκου τής εντατικής ενασθενικής παρακολούθησης είς τά νοσοκομεία ήτοι του Remdesivir είναι αναπνευστική ανεπάρκεια, η έλλειψη οξυγόνωσης καί η μείωση οξυγόνωσης!…

Δέν σάς φαίνεται παράξενον Αφορμή, Αιτία καί Θεραπεία νά έχουν τίς ίδιες παρενέργειες;….

Δέν καταλαβένετε μέ απλά μυαλουδίστικα μαθηματικά ότι βάσει αυτών τών στοιχείων τό καθένα οδηγεί πρός τό άλλον καί τό καθένα είναι αιτία, πηγή, φύτρα, τροφή, ύδωρ, αήρ διά τ’ άλλον σ’ έναν αέναον φαύλον κύκλον; Μήπως ανακαλύψαμε τήν Μέγιστη ΤροποΑπάτη «τούς»;…..

Εάν ό κορωνοϊός βρέ μπουμπούνα προξενεί αναπνευστικά προβλήματα καί τό εμβόλιον προξενεί επίσης αναπνευστικά προβλήματα πώς τό εμβόλιον θά ιάσει από τόν κορωνοϊόν; Καί άν μετά από αυτά τά δύο ή χωρίς τόν εμβολιασμόν καταλήξεις είς τό νοσοκομείον καί τό φάρμακον αποθεραπείας Remdesivir προξενεί επίσης αναπνευστικά προβλήματα τότε πώς θά τά αποφύγεις;…

Είναι ώς νά θέλεις νά κάνεις αποξύνωση/αποτοξύνωση τρεφώμενος μέ οξυκές τροφές! Είναι ώς νά θέλεις νά κάνεις τό αίμα σού αλκαλικόν καί τρώς οξύνες/τοξύνες… Νά καταπολεμάς τόν καρκίνον πίνωντας καί τρώγωντας κακρίνον! Ξεμεθώντας πίνωντας περισσότερον οινόπνευμαν… Οί Λέτ Ζέππελιν μαστούρωναν σέ βουνά τής Ουλλίας υπεράνω συννέφων μέ μαγικά μανιτάρια καί μέσα είς τήν τρέλλα τούς διά νά ξεμαστουρώσουν κατανάλωναν περισσότερα….

Απ’ αυτά τά τρία οί σχετικές μέ τίς παρενέργειες φωτογραφίες από τό φυλλάδιον τού Remdesivir

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*