19:45 - 10/01/2021

Η ταινεία Origenes Secretos! Τά παλαία κώμιξ πρώτα έλεγαν γιά μεταλλαγμένους καί τούς έλεγαν παιδιά τού ατόμου = πυρηνικής = γονιδιομικής/dna σύνστασης!

Η ταινεία Origenes Secretos! Τά παλαία κώμιξ πρώτα έλεγαν γιά μεταλλαγμένους καί τούς έλεγαν παιδιά τού ατόμου = πυρηνικής = γονιδιομικής/dna σύνστασης!

Τά παλαιά κώμιξ μέ τούς «υπερήρωες» που δέν είναι ήρωες αλλά τέρατα όπως οί τίτανες καί όλοι όσους πολέμησε ό Ηρακλής καί οί άλλοι μεγάλοι ελληνικοί ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ!!!!, ΜΑΣ λένε τί λογαριάζουν νά ΜΑΣ κάνουν… Βλέπετε σέ όλα τά είδη προπαγάνδας ανάγνωσης, ακοής, καί τών άλλων αισθήσεων ακόμη, παρατηρούμε μία συνύφαση πλοκής, μηχανορραφίας, δόλου…

Όλα οδηγούν είς τόν σατανά μέ κώμιξ, εξωγήινους παρακώμιξ, ερπετοειδής καί άλλων μορφών εμφανίσεις δαιμόνων όπως επισημαίνει ό Άγιος Κυπριανός ό πρώην μάγος καί μετέπεια εξορκιστής, οί ταινείες, τά βιβλία «τούς», τίς μουσικές «τούς»…

Τά παλαιά κώμιξ έλεγαν ότι οί μεταλλαγμένοι είναι παιδιά τού ατόμου…

Ό Χάλκ είς τήν ισπανοαργεντιζένικη ταινεία Origenes Secretos, ό τίτλος είναι κατατοπιστικός, είναι φαίος/γκρίζος σέ αρχαιότερα κώμιξ καί μετά πρασίνισε… Τί σάς θυμίζει αυτόν; Τό φαίον καί πράσινον χρώμα τού Χάλκ+ου δέν τόν λένε τυχαία Χάλκ ήτοι χαλκεύω = χαράσσω = χάραγμα είς τήν Γονιοδομή/DNA… ήτοι ένας μεταλλαγμένος…

Είς τά κινούμενα σχέδια μερικών λεπτών In Shadow a Secret Odyssey βλέπουμε μεταλλαγμένους πρός τό χειρότερον ήτοι χαζοποίηση τών σκλάβων εμβολιασμένων καί «καλυτεροποίηση» είς τό σώμα όχι τήν ψυχήν αυθέντες/αφέντες ήτοι είς τό τέλος τό ζεύγος οπού γεννάει τόν Αντίχριστον, ενώ πρίν δείχνει 6 ενέσεις νά περικυκλώνουν έναν νεογνόν νά σβύνει τά ενεργειακά τού κέντρα/τσάκρα…

Εδώ βλέπουμε ότι παίζεται χονδρόν παιχνίδι μέ τά τσάκρα καί τήν γιόγκα καί άλλα τοιαύτα ό σατανάς, αφού κρύβεται μέσα είς τό καλόν, επί τού θέματος ΜΑΣ είς τό καλόν τού σώματος μέσω ενεργοποίησης τών ενεργειακών κέντρων αλλά συνάμα αδιαφοροποίηση διά τήν Ηθική όπως τήν διατάσσει ότι τήν θέλει Ό Δημιουργός, τό Δίκαιον, τήν αμαρτία καί τήν κάθαρση τής μέσα από θλίψεις, θυσίες, φιλοκαλία, δικαιοσύνη, αγάπη άνευ όρων, συμφέροντος καί προσδοκία ανταμοιβής ή καί προανταμοιβής…

ΔΗΛΑΔΗ: «Σέ κάνω νά νοιώθεις ωραία καί παντοδύναμα έν γένει ή έν μέρει καί αδιαφορείς διά τήν ψυχήν!», ΩΡΑΙΟΝ ΚΟΛΠΟΝ ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΝ!!!! ΝΑ ΞΕΓΕΛΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝ ΣΩΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ!!!!….

Είς τήν ταινεία ό δολοφόνος θέλει νά προκαλέσει τούς ανθρώπους διά νά γεννηθούν ήρωες καί δή υπερήρωες εναντίον τού κακού όπου ψευδώς, προσποιητώς καί συνάμα πραγματικώς αντιπροσωπεύει διά νά προξενήσει τόν Ιχώρ τού Υπερήρωα…

Η ταινεία συνάδει σέ όσα έρχονται… από τήν μέν επιβεβαιώνει όσα ανακαλύψαμε διαχρονικώς εναντίον ΜΑΣ καί από τήν δέ πλυσιοεγκεφαλεί περισσότερον τούς γεγραμμένους είς τήν βίβλον τών νεκρών… Δηλαδή, Ό Θεός μέ τό ίδιον θέμα καί πληροφορία σέ κάθε περίπτωση ενισχύει καί τούς μέν καί τούς δέ, καί αυτούς οπού θέλει νά σώσει ψυχικώς καί είναι γεγραμμένοι είς τήν βίβλον τής ζωής καί όσους προαπόρριψε καί όπως δήλωσε Ό Χριστός Ό Πατέρας δέν τούς αφήνει νά κατανοήσουν τήν αλήθεια διότι άν τήν κατανοήσουν θά έρθουν νά Τού ζητήσουν ψυχοσωτηρία καί δέν θά δύναται Ηθικώς νά τούς τήν αρνηθεί, αλλά τούς προαπόρριψε επειδή τούς δοκίμασε βάσει τών όσων σκέφθηκαν, έζησαν, πόθησαν καί ποτέ δέν Μετανόησαν, καί από θέση κάθε εξουσίας καί θέσης άλλου ανθρώπου δυνητικώς καί πνευματικώς όπως μπόρει Ό Θεός καί είδε τί θά έκαναν εάν ήσαν ισχυροί από θέση εξουσίας, θέση ευκαιρίας πάσας εκμετάλλευσης παρ’ όσα λένε καί ισχυρίζονται….

Η ταινεία παρουσίαζει τήν σύγχυση καί τό νόημα τής σύγχυσης καί τής αλληγορίας τών «υπερηρώων» τών κώμιξ μέ τήν πραγματικότητα τής ψευδοπραγματικότητος καί τής ψευδοεντιμότητος σ’ όλους τούς τομείς…

Η ονομασία τής ταινείας Origenes Secretos = Μυστική Προέλευση/Καταβολή ΜΑΣ προϊδεάζει ότι οί μεταλλαγμένοι, εμβολιασμένοι, χαραγμένοι είναι προϊόντα μυστικής προέλευσης γνώσης καί εταιρειών. Επίσης η αναφορα τής λέξεως Μυστική τόσον σ’ αυτήν τήν ταινεία όσον καί είς τά ολιγόλεπτα κινούμενα σχέδια In Shadow A Secret Odyssey ή Προέλευση ή Προπόρευση τής μαζζωνίας είναι πολύ κατατοπιστικός καί ευπροδοτικός υπέρ ΜΑΣ δι’ όσους Καταλαβαίνουσι…. τί μέλλει συντόμως γενέσθαι…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh