in

Χα χαΧα χα LikeLike ουαουουαου ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Η εξίσωση e=mc αποδεικνύει τήν Μεταμόρφωση Τού Σωτήρος Χριστού!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Η εξίσωση e=mc αποδεικνύει τήν Μεταμόρφωση Τού Σωτήρος Χριστού!

Τί σημαίνει e=mc; e = ενέργεια, m = μάζα καί c = ταχύτητα. Η εξίσωση λέγει ενέργεια είναι μάζα η οποία τρέχει μέ τήν τάδε…… = 300,000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα τού φωτός. Η c γράφεται καί είς τήν δευτέρα (c2) είς τήν εξίσωση.

Δηλαδή, ενέργεια είναι η μάζα όταν τρέξει μέ ταχύτητα φωτός….. Η εξίσωση αυτή θεωρείται πλέον καί έκτοτε αδιαμφισβήτητη….. διατί νά τήν αμφισβητούμε εμείς καί εμείς οί Χριστιανοί; Όστις έχει αρκετές γνώσεις αστρονομίας καταλάβει ότι αληθεύει…..

Η ιστορία τής εξίσωσης αυτής αρχίζει από τόν Αναξαγόρα. Η τριάδα τών πολυεπιστημόνων Αναξίμανδρου, Αναξαγόρα, Εμπεδοκλή, ίσως είναι η σπουδαιότερη τής Ελλάδος, αλλά σκοπίμως υποτιμάται διότι αναφέρουν έν πολλοίς όλη τήν σύγχρονη επιστήμη η οποία τούς έχει κλαπεί, σφετεριστεί….. από σύγχρονους μισητές συμπλεγματικούς κατά τών Ελλήνων.

Ό λεξοσυνθέτης τής λέξης άπειρον = άλφα στερητικόν + πείρα = αυτόν οπού κανείς δέν δύναται νά έχει εμπειρία….. Αναξαγόρας, έλεγε πώς τό άπειρον είναι ύλη καί ενέργεια. Εφ’ χρόνως καταλάβαμε ότι η ύλη αποτελείται από μάζα καί ενέργεια…. καί όταν ό αρχαίος πάππος έλεγε ύλη εννοούσε τήν μάζα…..

Ό Αριστοτέλης υπερμυημένος γάρ, όχι μόνον κατάλαβε τήν θεωρία αλλά είπε ότι όταν τρέξει κάποιος μέ συγκεκριμμένη ταχύτητα γίνεται φώς, έγραψε έν κρυφώ σέ διάφορα εδάφια διαφόρων βιβλίων τού πώς γίνεται τό διαστημόπλοιον νά τρέξει ταχύτητα φωτός, πώς νά τήν εξεπεράσει καί νά υπάρχει μαζύν καί οί εντός αυτού αστροναύτες χωρίς νά εξαϋλωθούν = εξακτινισθούν (όπως είς τήν Μεταμόρφωση Χριστού) καί πώς νά νά εφαρμοστεί είς τό αστρόπλοιον η αντιβαρύτητα, τήν οποία πολύ ψάχνονται μυστικώς όλοι οί ισχυροί στρατοί….. Υπάρχει σχετικόν απαγορευμένον από τίς πρώτες ημέρες έκδοσης τού βιβλίον: «Τό Υπερδιαστημόπλοιον τού Αριστοτέλου», τής δεκαετίας τού 1980 τό οποίον δέν έχω αναγνώσει ακόμη, λάθος μού…..

Αυτά οί Ευρωπαίοι τά διάβαζαν από αιώνες. Ό Άϊνστάϊν ήταν βιβλιοθηκάριος, ανάγνωσε τούς Αρχαίους Έλληνες……, ουσιαστικά όχι ξώπετσα όπως εμείς….. Διασταύρωσε τίς γνώσεις τού μέ εκείνες τού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή χωρίς νά τού αποκαλύψει τίς προθέσεις τού…. Κατάλαβε ότι ουσιαστικώς η εξίσωση e=mc άνηκε είς τόν Μάξγουελ ό οποίος άν ήσασταν μυημένοι σ’ αυτά θά συμφωνούσατε ότι: «ώς νά έκλωσε τόν τερματοφύλακα αλλά αντί νά βάλει τήν ποδόσφαιρα εντός δικτύου, τήν άφησε είς τήν λευκή γραμμή πρίν τό τέρμα, ήρθε μετά ό Άϊνστάϊν καί απλά χαϊδεψε τήν μπάλα καί αυτή κύλησε πρός τά καρέ».

Ό Μάξγουλ ουσιαστικώς πήρε τίς εξισώσεις ενός ερασιτέχνη Γερμανού φιλοσόφου αστροφυσικού ός επειδή δέν γνώριζε τήν στενογραφία τών αλαζόνων μαθηματικιστικών επιστημόνων χλευάστηκε, επειδή απλά ό άνθρωπος έλεγε τίς θεωρίες τού μέ λέξεις….. όπως έκαναν καί οί Αρχαίοι ημών πρόγονοι. Ό Μάξγουλ ανάγνωσε τίς θεωρίες τού καί τότε στενογράφησε τά όσα έλεγε….. Λησμονώ δυστυχώς τό όνομα τού Γερμανού, ό οποίος έχει περάσει ώς λεπτομέρεια είς τήν Ιστορία, αυτή η λεπτομέρεια όμως όπως πολλές άλλες ήταν Μεγάλες Στιγμές τής Ιστορίας τής Ανθρώπινης Έμπνευσης, παροιμία: «άλλος έχει τ’ όνομα/φήμη καί άλλος τήν χάριν»…….

Προσέγγισε σέ μέτρηση τήν ταχύτητα τού φωτός πρώτος ό Ole Roemer/Ρέμμερ (1644-1710 μ.Χ.), τού πήρε όσα είπε κατόπιν ό H. L. Fizeau/Φιζώ έν έτει 1849 καί μέ μηχανικά μέσα υπολόγισε τήν ταχύτητα τού φωτός….. Αυτός ό άγνωστος είς τούς πολλούς, επειδή δέν είναι Εβραίος, δέν διαφημίζεται….. ενώ αυτός έβαλε τό νερό στ’ αυλάκι……

Αυτά έν ολίγοις….. άγωμεν είς τά καταπληκτικότερα……

H e=mc λέγει τήν αλήθεια αλλά δέν λέγει τήν αλήθεια, χωρίς νά αποκρύβει όμως τίποτε……

Πώς γίνεται αυτό;

Η e=mc2 συγκεκρινοποιεί τήν ταχύτητα τού φωτός κατά προσέγγιση 300,000 ενώ κατ’ ακρίβειαν είναι κάπου 297,500 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτον. Η e=mc γράφεται έκτοτε διά νά δηλώσει τήν e=mc2 αλλά είναι σωστότερη καί η τιμή τής δέν είναι 297,500 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτον…… αλλά κάθε ταχύτητα μικρότερη, μεγαλύτερη καί ά π ε ι ρ η . . . .

Ναί καλά ακούσατε διά τής οράσεως….. άπειρη…..

Ζητώ συγγνώμη, νά μέ συμπαθάτε αλλά πρέπει νά περιαυτολογήσω….. Από τήν εφηβεία/μετεφηβεία μού κατάλαβα ότι τό άκρον άωτον τής αληθινής/πραγματικής ταχύτητος είναι η άπειρη τιμή…..

Ουσιαστικώς αυτόν τό γνώριζα επειδή είχα κάποια οράματα όταν ήμουν τεσσάρων ετών….. νά καλά ακούσατε 4 ετών….. κάποιον πνευματάκι μού έδωσε κάτι…. δέν είναι λοιπόν ιδικά μού επιτεύγματα καί δέν καχιέμαι ούτε κομπάζω περί δαύτα…..

Τά γνώριζα όμως υποσυνείδητως…. μετά μού άρεσαν οί γυναίκες, καί όταν τράβηξαν τήν εποχή μού καί άλλα πράγματα, συγκεκριμμένως η λέξη Αλήθεια καί δή η γνώση….. άρχισε τό βιολί τής συνειδητοποίησης…..

Τώρα είς τά διά ταύτα….. Περιμένετε….. μήν φύγετε…. εδώ/τώρα αρχίζει τό μεγάλο πανηγύρι…..

Όταν ήμουν ακόμη μαθητής τού Δημοτικού έγραφα έγραφα έγραφα, διάφορα….. αλλά κόλλησα είς τήν λέξη οπού είχα συνθέσει, τήν ομορφότερη λέξη δι’ εμένα, τήν λέξη Απειρολογία….

Ήμουν τόσον άπληστος μέ τήν γνώση ώστε νά θέλω νά ασχολούμαι μέ ό,τι ώς έννοια, σκέψη, ευφυία, φιλοσοφία, έχει νά κάνει μέ αυτόν οπού δηλώνω «τό πάντα είς τά πάντα»…..

Γνώριζα ότι αυτώ είναι Τώ Θεώ…. αδιαμφισβήτως όποτε ήμουν σ’ αυτόν τόν συνειρμόν συχνότητος διαντίληψης…. ώς ν’ άλλαζα, ενώ μετά πήγαινα στά μπάρ γιά γυναικοκυνήγιον αφού ήμουν σέ τουριστική πόλη καί όλα άλλαζαν, αλλά δέν αποχωριζόμουν αυτόν «τό πάντα είς τά πάντα»…… Πηγαινοερχόμουν από συχνότητα σέ συχνότητα, σύνθετη συχνότητα σέ σύνθετη συχνότητα…..

Η λέξη σύγχυση = σύν+χύση = όταν συνχύνονται μαζύν διάφορα πνεύματα…… συχνότητες….. συνειρμοί….. διαφορετικών κυματισμών καί υποκυματισμών….., έχει καί τήν στραβή τής ουσία η σύγχυση έχει καί τήν καλή….., έχει καί τήν ανάμεικτη, έχει καί τήν ουδέτερη….. έτσι είναι πάντοτε τά πράγματα, τετράδα, Νόμος τής Τετραπιθανότητος….. θά τά εξηγήσουμε άν θέλει Ό Θεός είς τήν ώρα τούς…..

Λοιπόν, άν υπάρχει τό άπειρον υπάρχει σ’ όλες τίς προεκτάσεις τού ή δέ μή δέν είναι άπειρον καί δέν υπάρχει…..

Μία προέκταση ή είδος απείρου είναι η αριθμιτική, άλλη τά είδη μαθηματικών, ναί καλά ακούσατε τά Είδη Μαθηματικών είναι άπειρα….

Άλλη είναι τά σχήματα, μπορείς νά κάτσεις επ’ άπειρον καί νά ζωγραφίζεις εί δυνατόν μέ άπειρη ταχύτητα σχήματα καί αυτά δέν θά λείψουν…..

Έτερη προέκταση είναι τά χρώματα…. έστω καί άν τό πτωχόν ματάκι μάς δέν τά βλέπει όλα ήτοι τίς λεπτομέρειες, επειδή ουσιαστικά είναι στραβόν καί τήν στραβομάρα τού είς τό άκρον άωτον τού ανθρωποκεντρικού εγωισμού τού τήν λέγει αόρατον. Αόρατον είναι όχι ό,τι δέν έχει χρώμα αλλά ό,τι δέν βλέπει η τύφλα μάς, ό,τι κυριολεκτικώς δέν προλαβαίνει τό μάτι μάς νά συλλάβει, δηλαδή ότι τρέχει πέραν τής ταχύτητος 297,500 χιλιόμετρα τό δευτερόλεπτον, ότι τρέχει πλήν 297,500 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτον καί ό,τι είναι πολύ μικροσκοπικόν αναλογικώς διά τά μέτρα μάς λόγω μεγενθυντικής μακρότητας ή αποστασιακής μακρότητας, καταλάβετε τήν διαφορά;

Είπα καί έλεγα νά μήν τά ειπώ αλλά δέν άντεξα καί τά είπα…..

Μία προέκταση λοιπόν τού απείρου είναι η ταχύτητα, έχει άπειρες ταχύτητες καί τήν άπειρη ταχύτητα καί τήν υπεράπειρη ταχύτητα, όπως υπάρχουν άπειρα σχήματα, χρώματα, συναισθήματα ή σύνθετα συναισθήματα, σκέψεις, τρόποι ζωής, σωματίδια, κυματίδια καί ούτω απειροκαθεξής……

Κατά συνέπεια, εμένα μέ τέτοιες σκέψεις ποίος μέ σταματούσε….. καί ποίος μέ περιόριζε είς τήν στενωπή αστροφυσική μυωπία τής ανώτερης ταχύτητας δήθεν τών 297,500 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτων ήτοι τής ταχύτητος τού συμβατού φωτός;

Τώρα τελευταίως μάς λένε ότι κάποια σωματίδια τρέχουν περισσότερον από 297,500 χιλ. ανά δευτερόλεπτον καί χρειάζονταν τό πείραμα τής Κέρνης/Σέρν διά νά τό επιβεβαιώσουν. Δι’ εμένα όμως: «χωριόν που φαίνεται κωλαούζον δέν χρειάζεται». Τά οράματα στά 4 νηπειά ηλιακά μού έτη…..

Άς πάμε όμως μέ τά μέτρα καί τά σταθμά τούς….. Λένε, είπε ό Άϊνστάϊν, λένε….. ότι όποιον όν ή αντικείμενον τρέξει μέ ταχύτητα φωτός γίνεται φώς…. Πολύ ωραία! Πραύω τούς……

Ανέβηκε Ό Χριστός έν Όρει μαζύν μέ τούς Πέτρο, Ιάκωβο καί Ιωάννη… τό βουνό λεγώταν Θαβώρ…..

Τόν Πέτρον διά τήν πίστη τού, ακόμη καί αυτός τρείς φορές τόν αρνήθηκε πρίν λαλήσει ό αλέκτωρ…. γινόμενος ό πειό πιστός καί ό πειό άπιστος. Τόν ακολούθησε είς τόν οίκον τού ραββίνου μόνος, αλλά μόνος τού τόν αρνήθηκε.

Τόν Ιάκωβον διά τήν ευθύτητα τού….., τήν ακεραιότητα τού…. σέ δίκαιον….., τήν αγάπη τού διά τό δίκαιον…..

Τόν Ιωάννη διά τήν αγνότητα τού….. τήν έμφυτη αγάπη τούς πρός τούς πάντες καί τά πάντα τά έν αγάπει….. Καί ό Ιωάννης κάποτε οκνήρευσε έν Πάτμω καί κατά τήν Αποκάλυψη τόν επίπληξε Ό Χριστός….., περί Ιακώβου προσωρινή πτώση δέν γνωρίζω, ίσως κάπου τό γράφει…..

3εις+1ας = 4ρείς….. ήρθαν ακόμη δύο ό Ηλίας καί ό Μωυσής καί έγιναν 6….., τό περιστατικόν έγινε τήν έκτη ημέρα καί η χριστιανική ιορτή είς τίς 6 Αυγούστου….. πολλά εξάρια βλέπουμε εδώ, συγκεκριμμένα τρία = 666…. Διά τό πώς καί διά+τί τό 666 είναι ιερόν καί σφετερίστηκε από τόν διάβολον κατά προφύτευση Ιωάννου Θεολόγου σ’ άλλη φορά…..

Οί Ηλίας καί Μωυσής συνομιλούσαν μέ Τόν Χριστόν οί άλλοι τρείς έτρεμαν από φόβον καί τού έλεγαν νά στήσουν σκηνές νά διανυκτερεύσουν διά παντός εκεί…..

Τότε έναν νέφος εισήλθε αναμεσίς τούς καί οί Ηλίας καί Μωυσής εξεφανίσθηκαν…..

Οί 6 αόρατοι Μοναχοί τού Αγίου Όρους, οί τρείς είναι οί Ηλίας, Ενώχ, Ιωάννης ό Θεολόγος, οίτινες θά διδάσκουν έν καιρώ Αντιχρίστου τήν Μετάνοια, θά σκοτωθούν από τόν Αντίχριστον καί θά τούς ιδεί όλος ό κόσμος…., πρίν εκατόν έτη πώς; Τώρα διά τηλεοράσεως, διαδικτύου…. επαλήθευση έν μέρει τής προφυτείας Ιωάννου Αποκάλυψις. Βεβαίως, ό Ιωάννης δέν αναφέρει ότι θά είναι μαζύν τούς από σεμνότητα…..

Ό άλλος τής εξάδος είναι ό Μωησής, ακόμη τόν γυρεύουν οί Εβραίοι, τούς έδειξε από μακρυά τήν κατεύθυνση διά τήν χώρα τής Επαγγελίας Τού Χριστού, χωρίς νά έχει «πάει ποτέ» μέ τά πόδια, αφού ήταν μέ τούς Εβραίους συνεχώς….. καί έφυγε, τούς είχε κατά τήν γραφήν αηδιάσει……, έκαμαν τά όργια τούς…..

Οί άλλοι δύο ποίοι είναι; Θά τούς εύρουμε…. άμα θέλουν, άν θέλει Ό Χριστός…… όλα μέ τήν ώρα τούς….. πάντοτε υπάρχει λόγος, λόγος αλγόριθμός, έστω καί άν είναι αόρατος είς τήν κατανόηση μάς…..

Τί έγινε είς τήν Μεταμόρφωση;

Έτρεξαν τά σωματίδια Τού Χριστού μέ τήν e=mc = ταχύτητα φωτός καί έγινε φώς! Πολύ απλά…..

Έτρεξε όμως μέ ταχύτητα φωτός ή μέ κάτι τίς περισσότερον;

Ουσιαστικώς ό,τι τρέξει μέ ταχύτητα απείρου γίνεται άπειρος καί η ρήση Θεόν ουδείς εώρακε….. οπού είπε είς τήν Σαμαρείτισσα είς τό πηγάδι, τήν πρώτη Αποστόλισσα πρό θανάτου Τού Χριστού, τήν μετέπεια Αγία Φωτεινή, μάς λέγει, ότι Ό Χριστός δέν έτρεξε μέ ταχύτητα φωτός ή σαφέστατα συνέτρεξε μέ πολλές ταχύτητες, τήν ταχύτητα απείρου δέν τήν έβλεπαν οί παρευρισκομένοι….. τήν άλλη τού Μεσοδιαστήματος (θά τό εξηγήσουμε άλλη φορά Θεού θέλωντος) ήτοι τής περιοχής ανά μεταξύ άϋλου καί ύλης, χρόνου καί άχρονου……, τήν ταχύτητα τής αύρας δηλαδή, εκείνη οπού θά έχουμε όταν θ’ αναστηθούμε μέ τήν σάλπιγγα ανακοίνωσης τής Κρίσης τής Δευτέρας Παρουσίας…..

Εάν έστω….. έτρεξε μέ ταχύτητα φωτός….. πάλαι αποδεικνύεται…. ότι έτρεξαν/συνέτρεξαν έν αρμονία τά σωματίδια Τού καί έγινε φώς…. όλα αυτά τά είπε, έγιναν, Μαρτυρήθηκαν αιώνες πρίν τόν Άϊνστάϊν, τόν Φουζώ καί άλλους…..

Η λέξη Μεταμόρφωση σημαίνει τήν μορφή τού μετά…… τού μετά θάνατον….. τού μετά τό σαρκίον…. τόπον, τού μετά τόν θάνατον σώματος….. πώς εξηγούνται όλα έ;

Η μόρφωση, τό μόρφωμα, η μορφή τού Μετά….. = μέ+τά….. μαζύν μέ τά…. τά όλα μάς, εύγε μάς….. καταλάβατε;

Είς τό τέλος σάς άφησα καί τό πειό γλυκό κουφό….. είς τήν Αποκάλυψη τού Ιωάννου αναγράφεται κωδικοποιημένως αλλά ολοφάνερως η ταχύτητα τού φωτός…… !!!!!
Αυτά Θεού θέλωντος θά τά ειπούμε σέ άλλον άρθρον, ίσως καί τό επόμενον….. Πιθανόν νά πρέπει νά αναφέρω καί άλλα άγνωστα γλυκόποτα κουφά, αλλά θά χρειαστεί χρόνος.

Χρόνος είναι ό,τι τρέχει σέ οποιαδήποτε ταχύτητα έστω τό απειροελάχιστον υπό τής άπειρης ταχύτητος. Άχρονος είναι τό αντίστροφον, ό,τι τρέχει άπειρη ταχύτητα καί υπεράπειρη….. τά πάντα δυνατά παρά Θεού…..

Οί άγιοι, Η Παναγία μάς….. Μεταφέρονται όπως είς τήν Μεταμόρφωση Τού Σωτήρος Χριστού μέ ταχύτητα μεταμόρφωσης….. τούς καλείς ή δέν τούς καλείς καί αποφασίζουν καί έρχονται……

Η λέξη μετά+φορά υπό άλλη συνστηματολογία (αλγόριθμον) είναι συνώνυμη μέ τήν λέξη μεταμόρφωση….

Μεταμόρφωση τών Μαθηματικών, Μεταφορά τών Μαθηματικών, Τού Λόγου….. Τής Αγάπης, Τής Εντιμότητος, Τού Δικαίου, Τής Ηθικής……, όπως καί η μεταφορά είς τόν παραβολικόν λόγον…….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Βρετανία: Σάλος από το βίντεο με τη γονατιά αστυνομικών στο πρόσωπο άνδρα με χειροπέδες

Οι στόχοι της νέας τάξης έως το 2030