20:01 - 04/07/2021

Η εικόνα που έδειξαν στό I pet goat III… τών παγκόσμιων αρρωστημένων… Forwarded from QuantumLight1111 = 6666 στίχοι Κορανίου…

Η εικόνα που έδειξαν στό I pet goat III… τών παγκόσμιων αρρωστημένων… Forwarded from QuantumLight1111 = 6666 στίχοι Κορανίου…

Η εικόνα που έδειξε ό φίλος μού ό Stranger σέ πρόσφατο άρθρον…

Οταν την αποστολη σου ξεκινα ….και παλι το συστημα να την βαζει στην επικοινωνια του !

«Απολαύσετε» τήν!…

Ό φοίνιξ που μάς δείχνουν στό I pet goat III… νά ίπταται επανω από μία βασιλική οικία σατανικών οργίων, διαφθοράς, μισανθρωπίας, ασέλγειας ΜισοΧριστίας όσον δέν φαντάζεστε… Ό άνθρωπος ός είναι όπισθεν κάθε αιρέσεως, πολιτικής αιρέσεως, θρησκευτικής αιρέσεως, πούστικης αιρέσεως καί κάθε άλλης σατανικής αιρέσεως καί πλασαρίσματος σέ βιβλία, αρκεί νά μήν υπάρχει Θύμιση διά Τόν Χριστόν!!!!…

Είναι τού ερυθράσπιδου;… ρώθ/ρούζ, ρέτ, ερυθρά σιήλντ/ασπίς…

Ποίοι αόρατοι; Πρώην αόρατοι, τούδε ορατοί είς τό παρασκήνιον, συντόμως ορατοί είς τό προσκήνιον…, πρέπει ό κόσμος νά γνωρίζει τούς «βασιλιάδες» τού χεχεχε…. τήν κατάρα τής παλειανθρωπιάς καί τής αδικίας τούς νά έχουν…

Βεβαίως ό φοίνιξ είναι τεχνητός είς τήν φωτογραφία…, βάζουν καί κάτι ηφαίστεια μέ λάβα σέ χρώμα πυρός, ό φοίνιξ αναγεννάται από τές στάκτες τού καί αυτοί τό συμβολίζουν μέ τήν επάνοδον τής λατρείας τού Σκοτοφόρου πρώην Εωσφόρου καί τών δαιμόνων τού μέ διάφορες μορφές καί ψευδοθεότητες ειδωλολατρείας… Όμως τήν πραγματική έννοια τού μύθου τού φοίνιξ δέν τήν γνωρίζουν καί μόνον ένας Έλληνας μπορούσε νά τήν καταλάβει… Τήν ανάφερα έν μέρει σέ άλλα άρθρα αλλά δέν έδωσα ποτέ τήν πλήρην ΚΑΤΑΦΑΝΕΣΤΑΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ η οποία είναι επιστημονική… καί συνάμα Ανάσταση από τούς νεκρούς, κάτι τό οποίον ποτέ δέν επέτυχαν καί ποτέ δέν θά επιτύχουν παρά μόνον έαν ένας άνθρωπος είναι σέ υπνωτική καί λειτουργική καταστολή καί επανέλθει… από μόνος τού ή μέσω ενισυχτικών μηχανημάτων, κάτι τό οποίον ανάφερα σέ άρθρα μού πολλές φορές, καί δή διά ανθρώπους οπού μετά από νάρκη επανείλθαν…

Τά ηφαίστεια αναφέρονται είς τήν Αποκάλυψη καί θέλουν νά συνταυτίζονται…

Αλλά τό σημαντικότερον είς τήν φωτογραφία είναι οί 4 1 = 4 άσσοι, όπου αναγραμματιστί 41+14=5+5 = 55=10=1…

Επαληθεύομαι ότι η ονομασία I pet goat III σημαίνει 1 pet goat 111 καθότι είς τήν φωτογραφία αναγράφονται 4 1111 (άσσοι) καί όπως είπαμε τό 1 ή Ι είς τήν εβραϊκή γραμματοσυμβολική γλώσσα τών Εβραίων είναι τό 6, συνεπώς 6 pet goat 666 = 6666 = όσοι οί στίχοι τού Κορανίου Κορώνα όπως ανάλυσα προσφάτως σέ άλλα άρθρα…

Δηλαδή οί Ρόθτσιηλντ είναι Κορανιστές θά μ’ ερωτήσετε;… βεβαίως! Τό είχα επανειπεί! Θέλετε αποδείξεις; Σάς τίς είπα αλλά επί ευκαιρίας μέσω αυτής τής εικόνας σάς τίς επαναθυμίζω…

Πρώτον, ό Χίτλερ ήταν γόνος τών Ρόθτιηλντ, μπάσταρδος μέ τήν οικονόμισσα καί μάλλον συγγένισσα τού, εγγονός τού Νάθαλ Ρότσιηλντ. Δεύτερον, ό Χίτλερ έλεγε ότι εάν επικρατήσει κατάλληλη θρησκεία διά τήν παγκόσμια μάζα είναι ό Κορανισμός κοινώς Μωαμεθανισμός! Τρίτον, τά πρωτόκολλα τής σιών σύμφωνα μέ μελέτες φωτογραφίζουν διά συγγραφέα τούς κάποιον ή κάποιους Ρόθτσιηλντ!

Τέταρτον, δι’ όσους μπορούν νά διεισδύσουν καί νά συνδέσουν μυστικά είς τό Πί καί Φί ή ΠΦ = Πφί… τό Κοράνιον είναι η θρησκευτική θεώρηση τής πολιτικής θεώρησης τών Πρωτόκολλων τής Σιών καί τά Πρωτόκολλα τής Σιών η πολιτική θεώρηση τής θρησκευτικής αυθαίρετης αιρετικής θεώρησης τού Κορανίου… Καμμία αμαρτία δέν υπάρχει είς έκαστον, αρκεί νά πιστεύεις είς τόν θεόν τούς καί είναι χρέος τού θεού νά μήν τούς χρεώσει μέ κανένα αμάρτημα… Βεβαίως, όλ’ αυτά τά έκρυψαν ακόμη καί από τούς Ιουδαίους! Διότι εάν συνειδητοποιούσαν τήν μυστική υπεράνω θεώρηση τών 365 βαθμών μυστικής μασσωνίας θά εκνευρίζονταν καί θ’ αντιδρούσαν ΥΠΕΡΣΦΟΔΡΑ!!!!

Εάν αναγνώσεις τό Κοράνιον καί τό ενστερνιστείς γίνεσαι έν αγνοία σού σατανοσιωνιστής καί εάν αναγνώσεις τά πρωτόκολλα τής σιών καί τά ενστερνιστείς γίνεσαι έν αγνοία σού κορανιστής! Μέ τό καθένα γίνεσαι τό καθ’ άλλον! Βάζουμε στοίχημα νά τό δοκιμάσεις; Καί διάβασε καί εκείνον τό εγχειρίδιον τού Ισλάμ περί στρατηγικής, ξέχασα τό καταραμένον πώς τό λένε, μέ ολίγη γύρα είς τό διαδίκτυον θά τό εύρεις! Λοιπόν, αυτόν, δέν λέγει τίποτε άλλον απ’ όσα λέγουν τά πρωτόκολλα τής σατανοσιών!!!! Καί είς τούς οφθαλμούς τών Κορανιστών Μωαμεθανών είναι παλλογικόν, είναι αυτόν οπού σπουδάζουν οί ούτω καλούμενοι Τζιηχατιστές, ήτοι τού ψευδοϊερού πολέμου όπως τόν ψευδοϊερόν πόλεμον τών πρωτοκόλλων τής σατανοσιώνας…

Πέμπτον, είς τό τέλος τών πρωτόκολλων τής σιών… λέγει ότι θά εφαρμοστεί ό Μωσαϊκός Νόμος, τόν οποίον οί ραββίνοι άλλαξαν αρκετά, υπάρχουν καί σ’ αυτούς σέκτες, ενώ Ό Χριστός τούς λέγει ότι δέν τόν τηρούν… Διά νά είναι συμβατοί μέ τούς Ιουδαίους οί Σατανοσιωνιστές αναφέρονται είς τόν Μωσαϊκόν Νόμον, αλλά εννοούν τό Κοράνιον, τό οποίον είναι «φιλοσοφική» θεώρηση τής ασέλγειας καί τής σατανολατρείας τούς, ώστε νά εξεγελάσουν τούς Ιουδαίους. Νά διατί προφυτεύεται ότι οί Ιουδαίοι όταν καταλάβουν ότι εξεγελάστηκαν από τόν Αντίχριστον θά οδύροντε! Διότι καί σ’ αυτούς άλλα θά δείξει καί άλλα θά μπίξει…, κακή ώρα τά εμβόλια… Τά οποία μπορεί νά νομίζουν ότι είναι αθώα έν σχέσει μέ τών άλλων ανθρώπων αλλά θά τήν πάθουν καί αυτοί… !

Ό Αντίχριστος θά είναι Κορανιστής! Τό λέγει μάλιστα τό I pet goat III!!!! Δέν χαλάται ό ναός τού Αξά αλλά αφήνεται δίπλα από τόν ναόν τού Σατανά δήθεν Σολομώντα όταν θά κτισθεί εάν κτισθεί… Σ’ αυτά σκοτώνεται μέ σπάθα ό πανόπτης οφθαλμών τών μασσώνων, οί οποίοι ακόμη πιστεύουν ότι ό Ρότσιηλντ καί οί άλλοι τής συνωμοταξίας τών 365 βαθμών πιστεύουν τά ίδια. Βεβαίως πιστεύουν αμφότεροι ότι ό θεός είναι ό Σατανάς ήτοι καί αυτοί τών 33 βαθμών καί αυτοί τής άλλης μασσωνίας τών μάγων τών 100 βαθμών καί εκείνοι τών 365 βαθμών, αλλά ό καθένας υπό άλλη ψευδοδιαντίληψη… Η αντιπροσωπευτική θρησκεία είναι ό Κορανισμός αλλά όταν έρθει ό Αντίχριστος θά επεκταθεί περαιτέρω σέ βάθη ασέλγειας καί βρυκολακισμού! Καί θά κάνει τά Κατά Διαβόλου πλήρως!

Έκτον, αυτόν τό μυστικόν τό κράτησαν μέχρις ότου δημοσίευσαν προσφάτως τό 6 pet goat 666 φανερώνοντας τήν πίστη τούς είς τούς 6666 στίχους τού Κορανίου τούς… Τό είχα υποψιαστεί όταν πρίν πολλά έτη εξεπλάγην όταν ό Χίτλερ από τούς Ρόθτσιηλντ προτιμούσε ώς παγκόσμια θρησκεία τό Κοράνιον… Αυτόν συμβολίζει συνάμα 6 πλευρές τού κύβου μέ 666, καί φαίνεται είς τόν ναόν τής Μέκκας καί τήν πέτρα τής Μέκκας = Μέγκα = Μέγας… 6Χ666=3996 (=999 ή ανάποδα 666) / 36 = 111 = 666…, διά 24=166,5…. διά 144=27,75…, διά 72=55,5… διά 108=37 κ.α. παρεμφερή…

Πειραματικώς six pet go at 666! Six = sex καί συνξυλές, τά έχουμε αναλύσει μήν τά επαναλαμβάνουμε = sex pet go at 666 = s+ex pet go at 666… Είς τήν αγγλική πυθαγόρεια αριθμολογία s = 1, e = 5, x = 6 = 156 ή 66 ή 12 = 3…

Εντούτοις, S = 1 = 6…. e = αντίστροφον 6…. x = 6… = 666… Συνάμα σέξ = σαίξ = σ+αίξ,… αίξ = η αίγα είς τά αρχαία ελληνικά καί τοποθετήθηκε έμπροσθεν έναν σ/s όπως είς τήν Ιστορία τό Χ = Χιστορία… Από sex/sαίξ pet/κατοικίδιον ζώον ύπαγε/go at 666. Αίξ = η μητήρ τού τράγου καί αίγες γενικώς τά ζώα αυτά… αίξ καί έξ ίδια φωνή… έξ = εκτός αλλά καί 6 είς τά αρχαία ελληνική ήτοι καί sεξ…, θυμίσου καί τήν Aix en Provence = Αίγα/Αίξ έν Προβηγκία…

Συνάμα six = 1+9+6 = 196… sex = 1+6 αντεστραμμένον + 6 = 661 = άνθρακας 661 ήτοι 6 πρωτόνια, 6 ουδετερόνια καί 1 ηλεκτρόνιον, ήτοι μετατροπή από τόν άνθρακα αδάμαντου/διαμαντού 6 πρωτόνια, 6 ουδετερόνια καί 6 ηλεκτρόνια… 661=13… 666=18+13=31+13 αναγραμματιστί = 44… τό τέσσερα είναι ό γρουσούζικος αριθμός διά τούς Κινέζους… καί 4 φορές τό 11… 666+661 = 1327… έγινε τότες κάτι, έχει κάποια σημασία; Παίξετε μαζύν τού… Όπως καί νά έχει τό πράμα τά όσα είπαμε Προανατώτερω διά τά μυστικά τών αιρετικών σατανιστών φαίνονται μέ πολλές αποδείξεις ότι ισχύουν…

Καί τί φέρνει ό φοίνιξ είς τό I pet goat III; Έναν βρέφος μέ πελαργόν ήτοι τόν Αντίχριστον…

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ; ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΨΥΧΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ ΨΥΧΗΣ; ΧΡΙΣΤΟΣ Ή ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;;;; ΠΡΟΣΕΥΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh