14:02 - 13/01/2021

Η απάτη τού νεοκομμουνισμού ό αμερικάνικος αδιάκριτος μινιμαλισμός! Καί σέ τί παγίδα σέ οδηγεί!

Η απάτη τού νεοκομμουνισμού ό αμερικάνικος αδιάκριτος μινιμαλισμός! Καί σέ τί παγίδα σέ οδηγεί! Τό επόμενον βήμα τής ΝΤΠ

Η νέα απάτη τής ανέας αταξίας σατανικής πραγμάτων είναι ό Αδιάκριτος Μινιμαλισμός!
«Μόλις ανακάλυψαν τήν ταχινόπιττα» όπως λέμε έν Κύπρω διά κάποιον όταν ΜΑΣ προβάλλει ώς νεοτερισμόν, καινούργια λαμπρή ιδέα κάτι τό οποίον προϋπήρχε καί χρησιμοποιείται τουλάχιστον από κάποιους…

Πρίν σάς αναλύσω σέ τί αποσκοπεί ώστε νά σάς εφαρμόσουν τήν μάνδρα τών ζώων τού Γεώργιου Όργουελ θά σάς παρουσιάσω έν συντομία τί λένε. Τούς ερεύνα εψές…

Βεβαίως διά νά ευσταθήσει έναν καινούργιον κίνημα πάντοτε ενδιακατέχεται από κάποιες αλήθειες ώστε νά γίνει πιστευτόν αλλά μέσα υπάρχει η απάτη. Η εξαπάτηση καί ό διάβολος κρύβεται είς τό ανάμεικτον αλήθειας καί ψεύδους, σωστού καί ενσφαλμένου, χρήσιμου καί άχρηστου, κατανοητού καί ακατανόητου, ηθικού καί ανήθικου… Διότι άμα παρουσιαστεί σκέττως μέσα σέ αλήθεια, σωστόν, χρήσιμον καί ηθικόν θά «λάμπει» όπως η μυίγα μέσα είς τό αυγινόν γάλαν…. Δέν είναι λαχαίον τό ρητόν: «ό διάβολος κρύβεται ανάμεσις τού καλού» καί: «ό διάβολος κρύβεται κάτω από τό καλλυμάχι τού παπά»… Πώς άλλως πώς θά είναι δόλιος έν πράξει καί έν πλώ διά νά σέ εξεγελάσει; Πρέπει νά μήν τόν πάρεις είδηση καί συνάμα νά τόν θεωρήσεις καλόν ενώ δέν είναι… Τό κόλπον αυτόν χρησιμοποιείται κατά κόρον έξ’ ανέκαθεν από τούς διαβολάνθρωπους…

Έν υπερσυντομία,… σού λένε νά πετάξεις τά περιττά καί άχρηστα πράγματα, νά σταματήσεις νά είσαι καταναλωτής άχρηστων, περιττών πραγμάτων οπού ουσιαστικώς ποτέ δέν χρειαζόσουν αλλά σέ έπεισε η καταναλωτική κοινωνία, συρμός καί διαφήμιση ότι τά χρειάζεσαι καί τό έκανες διά νά νοιώθεις «κάποιος», νά εντυπωσιάσεις ανθρώπους οπού δέν σ’ αρέσουν κάν ήτοι νά τούς κάνεις νά ζηλοφθονήσουν ήτοι νά λυπηθούν επειδή εσύ είσαι σπουδαίος ή σπουδαιότερος καί εκείνοι όχι, επειδή τό έχουν όλοι ή οί γείτονες ή κάθε οικοκυριόν ή οί «όμοιοι» σού σέ όποιους καί εάν αυτοεντάσσεσαι, καί… επειδή σ’ έπεισαν ότι εάν δέν τά έχεις αυτά είσαι κανένας γινόμενος κανένας μέσω τής ακολουθήσεως τής υπερκαταναλωτικής τούς επίδειξης, μανίας, κενότητας…

Ότι αγοράζεις κάτι νομιζόμενος ότι θά σέ κάνει ευτυχισμένον αλλά τό μυαλόν σού τά κανονικοποιεί καί τά απαξιώνει αμέσως μετά ή μεθ’ ολίγου χρόνου καί έν συνεχεία νοιώθεις τήν έλλειψη μέσα από τήν θλίψη καί ψάχνεις διά καινούργια κατανάλωση, αγορά, επίδειξη κ.ο.κ…

Ένας από τούς επικεφαλείς, δέν θέλω νά τούς διαφημίσω τοποθέτησε τά πράγματα τού σέ μεγάλα χαρτοκιβώτια προσποιούμενος ότι θά μετακομοίσει καί μετά αφού είχε προσημειώσει τί περιείχε τό έκαστον χαρτοκιβώτιον ανάσυρε από μέσα όλα τά καθημερινά χρειώδη, τά άλλα μέ αυτήν τήν μέθοδον τά έκρινε άχρηστα καί τά πέταξε…

Οί δύο επικεφαλείς εργάζονταν ώς πωλητές σέ επιτυχημένη εταιρεία, κατηγορούν τήν άμαζον, τήν φέϊσμπουκ καί τήν άλλη συνωμοταξία τών έν λόγω γνωστών μονοπωλειακών εταιρειών…

Αυτά οπού σάς αναφέρω ανωτέρω σάς τά έγραψα μέ ιδικά μού λόγια κάπως ωραιοποιημένα καί όπως έξ’ ανέκαθεν είχαν προσωπικώς τήν πεποίθηση περί λιτότητος καί ολιγάρκειας… Άς εξεψαχνίσουμε όμως τί κρύβεται όπισθεν αυτού τού νεοκινήματος…

Πρώτον, νά σάς ειπώ ότι ό μινιμαλισμός είναι μία άλλη όψη τού αφαιρετισμού είς τήν ζωγραφική, τήν διακόσμιση, τήν οικιακή άνευ εγνοιών οικιακή απόλαυση… Τί εννοώ μέ τό έσχατον; Ότι πολλοί άνθρωποι δίχως χρέη καί μέ πολλά πλούτη τούς αρέσει νά ζούν σέ αφαιρετικούς οίκους αλλά συνάμα διαθέτουν άφθονον χρήμαν διά νά αγοράσουν ή πληρώσουν διά κάθε εξυπηρέτηση, ενώ συνάμα διαθέτουν άλλους οίκους άλλων ρυθμών ζωής, π.χ. κλασσικού, πολυπράγματου, πολύχρωμου τύπου διακόσμησης καί συνστήλησης τού σπιτιού καί άλλων πολλών… Μέ άλλα λόγια δέν διαθέτουν έν οίκω εργαλεία κήπου, μηχανικής, υδραυλικής κ.α. εντούτοις διαθέτουν αρκετόν χρήμα νά πληρώσουν επαγγελματίες περί αυτών αυτών εργασιών χαχαχα! Κατάλαβες; Ενώ εσύ ό πτωχός πρέπει νά έχεις όλα αυτά τά προικιά διότι δέν σέ συμφέρει οικονομικώς, δέν έχεις αρκετόν χρήμα διά νά καλείς τούς επαγγελματίες, εφόσον εννοείται δύνησαι νά φέρεις είς πέρας μόνον σού τίς οικιακές εργασίες ώς πρός τίς διάφορες βλάβες ή χρειώδη… Π.χ. εάν δύνησαι νά περιποιείσαι τόν κήπον καί τόν θερμοσύμφωνα σού διατί νά καλέσεις επαγγελματία; Χαχαχα! Διατί νά τό κάνεις εάν δέν είσαι πλούσιος καί διατί νά μήν διαθέτεις τά ανάλογα εργαλεία ή νά πρέπει νά τά πετάξεις επειδή αυτόν σού υποσυνειδητοϋποβιβάζει ό Αδιάκριτος Αμερικανοκομμουνιστικός Μινιμαλισμός; Κατανόησες τόν δόλον;….

Σού λένε ότι δέν χρησιμοποιείς καθημερινώς είναι αχρείαστον πέταξε τό, ακόμη καί τό αντίσκηνον οπού μπορεί νά σέ φιλοξενήσει σέ έκτακτη ανάγκη… Μέ τήν λογική τούς, τά κράτη δέν πρέπει νά έχουν αποθέματα από αντίσκηνα έως όπλα, κατάλαβες τί εννοώ;… Σέ αφοπλίζουν…, εκτός τού ότι είσαι πτωχός θέλουν νά πετάξεις τά εργαλεία σού καί τίς αναμνήσεις σού, τά βιβλία σού καί τούς δίσκους μουσικής ήτοι συμπυκκνωμένοι δίσκοι/cd διά νά συνηθείσεις είς τήν καινούργια σκλαβιά οπού θά σού φέρουν… μετά τά εμβόλια όταν θά σέ κάνουν ζόμπυ!…

Πρωτίστως σέ αφαίμαξαν οικονομικά καί κτηματικά διά νά αγοράσεις τά κατασκευάσματα «τούς» ώστε νά είσαι καταχρεωμένος καί ακτήμων καί ύστερα σού λένε πέταξε αυτά οπού αγόρασες, διά νά μήν έχεις καμμία δύναμη, καμμία ανάμνηση τής πρό κορωνοϊού ζωής σού αφού σού λένε νά πετάξεις καί τίς φωτογραφίες τών διακοπών σού, καί διά νά μήν αφυπνίζεται μέσα σού η εξέγερση διά τήν επιστροφή είς τήν Ευκανονικότητα (εύ+κανονικότητα).

Σού λένε νά πετάξεις βιβλία διότι αυτά δέν τά ελέγχουν μέσω τών ραδικοκυμάτων διαδικτύου ούτως ώστε νά μπορούν νά τά σβύσουν, αλλάξουν απαγορεύσουν. Τό βιβλίον είναι χαρτί καί κάποιος οπού διαθέτει μία μεγάλη βιβλιοθήκη μπορεί έν ώρα κατάρρευσης τής ηλεκτρονικής διασύνδεσης ή αφαίρεσης πάσας γνώσης απ’ εκεί μέσα ή πολέμου νά κάνει κρυφόν σχολείον σέ μία εκτεταμένη καί όχι μόνον γειτονιά ώστε νά επαναφορτίσει τήν Θρησκεία, τόν Πατριωτισμόν, τόν Ελληνικόν Πολιτισμόν καί Ιστορία είς τήν νέα γενεά παιδιών…

Επειδή πρόκειται νά σέ ζήσουν ώς κτήνος «τούς», πρέπει νά μήν έχεις ούτε εργαλεία οπού από μόνα τούς καί αδαής νά είσαι θά σέ μάθουν νά τά χρησιμοποιείς, ούτε βιβλία νά μαθαίνεις τήν αλήθεια ή νά τούς αμφισβητείς, ούτε τήν Θρησκεία καί τά ψυχωφέλιμα λόγια καί τρόπους επιβίωσης από τήν Λιτολογία καί Ολιγάρκεια τών θρησκευτικών καί άλλων χρήσιμων βιβλίων… Καί ενώ Έλλην καί άλλε άνθρωπε έκανες μία μεγάλη προσπάθεια νά ανασκάψεις τήν αρχαία καί προγενέστερη Ιστορία τώρα ό Δικτατορισμός όπισθεν τού Αδιάκριτου Μινιμαλισμού σού λέγει νά πετάξεις κάθε γνώση διά νά «απελευθερωθείς» από τό βάρος τής καί νά γεννάεις παιδιά μαθημένα είς τήν σκλαβιά τής ακτημοσύνης υλικών αλλά καί πνευματικών αγαθών…

Ολοφάνερα πρόκεται διά τό επόμενον στάδιον ώστε νά σέ πείσουν νά αποδεκτείς τήν φυλακή κατ’ οίκον περιορισμού. Διότι είς τό σπίτι τώρα μπορεί νά διαβάσεις καί νά εύρεις λύσεις οπού πρίν δέν προσάγαγες τήν απαιτούμενη σημασία… Σέ θέλουν κατακλεισμένον σ’ έναν άδειον δωμάτιον χωρίς άμεση ή έμμεση πρόβαση σέ πληροφορία, γνώση, Θεόν, Πατρίδα, Οικογένεια, Ιδέες, τρόπους ζωής, ώστε νά γίνεις μέ τόν καιρόν μέσα από τήν λήθη εσύ καί τά παιδιά σού πλήρως αμόρφωτοι, πλήρεις ανενημέρωτους, οπού τό μόνον οπού θά μαθαίνεις θά είναι ό αποκομμένος είς τό σπίτι επαγγελματισμός προσδιορισμός σού… Σέ θέλουν επαγγελματία ιδιώτη/idiot όχι ανήσυχον πνεύμα, ερευνητή, συνωμοσιολόγον, φιλόσοφον, θρήσκον, πατριώτη, σέ θέλουν έναν κανονικόν ζώον όπως αυτά οπού έχουν άλλα διά τό γάλα, άλλα διά τό κρέας, άλλα διά τήν φύλαξη, άλλα διά τούς ποντικούς κ.α….

Κατάλαβες πού σέ οδηγούν; Είς τήν απομόνωση τού συγκεκριμένου επαγγελματία, οπού μέ τό μικροψήγμα οπού θά δεχθείς εσύ ή τό παιδί σού επειδή δέν θά έχει πρόσβαση π.χ. σέ Θρησκεία, Αποκάλυψη, προφυτείες, θά δεχθείς ανυποψίαστος, άγνοιος καί βλάξ τό μικροψήγμα καί τό ηλεκτρονικόν χρήμαν τού αέρος κοπανιστού!!!! Διά νά τά επιτύχουν όλα αυτά, πρέπει νά σέ κάνουν αυτόν οπού καλούν μέ τήν χυδαία λέξη μίνι+μαλιστή! Χαχαχαχα! Νά γίνεις όσον πειό μικρούλης γίνεται νά μήν έχεις καμμία δύναμη, καμμία πρόσβαση σέ εργαλείον, όπλον, ισχύν, ό,τι καί εάν είναι αυτόν κάθε φορά, είτε πρόκειται διά πυροβόλον, είτε διά αντίσκηνον, είτε διά βιβλίον, είτε διά φωτογραφίες ανάμνησης, άρθρα, κλαδευτήρια… καί οπωσδήποτε καλωδιομένος μέ ασύρματα ηλεκτρονικά σύρματα ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού πομπών καί μικροψηγμάτων… Αυτός είναι ό επίβουλος αδιάκριτος μινιμαλισμός!!!!….

Μήν τόν χάψεις ακόμη μία φορά… Όταν τόν ερευνήσετε θά ιδείτε ότι είναι σέ ιδέες μονοκόμματος όπως κάθε άλλη ιδεολογία καί όχι εκλεκτικός όπως νά σού λέγει πέταξε ό,τι τώ όντι δέν θά σού χρησιμεύσει ποτέ ούτε σέ εκατόν έτη… Αλλά η ελληνοκυπριακή παροιμία λέγει: «δέν είναι η αξία τού αλλά η χροία/χρεία τού», δηλαδή μπορεί νά πετάξεις τά ράμματα/κορδόνια τών υποδημάτων σού αλλά κάποτε νά χρειαστείς σχοινί καί νά μήν έχεις… Πόσα πράγματα αγοράσαμε καί δέν τά χρειαζόμασταν τά οποία ήσαν καί πανάκριβα καί μόνον επιπρόσθετα έξοδα ΜΑΣ προξενούσαν όπως τά αυτοκίνητα επίδειξης καί όχι αυτά οπού μπορούν νά ΜΑΣ ανεβάσουν σέ δύσβατα βουνά εάν χρειαστεί καί πόσα πράγματα πετάξαμε καί αμέσως μετά τά χρειαστήκαμε καί προμηθευτήκαμε άλλα μέ νέες αγορές σπαταλώντας επιπρόσθετα χρήματα; Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση είς τήν αγορά καί όχι ό μινιμαλισμός, ήτοι η ελληνοκυπριακή παροιμία: «εγώ στραβώνω καί πουλώ καί σύ βλέπε καί αγόραζε» δηλοί βλέπει καί αγόραζε τί τώ όντι σού χρησιμεύει, τί έξοδα επιπρόσθετα μπορεί νά σού προξενήσει καί τήν ποιότητα εάν είναι αυτή οπού τώ όντι διαφημίζεται από τόν πωλητή…
Η ολιγάρκεια δέν είναι ό μινιμαλισμός, αλλά νά σέ αρκούν τά ολίγα καί μέ τά ολίγα νά δύνησαι νά κάμεις πολλά καί νά καταλάβεις πολλά… Π.χ. κάποιος μπορεί νά διαβάσει ολίγα βιβλία καί νά καταλάβει πολλά καί άλλος πολλά καί νά χάσει καί τήν γνώση οπού είχε ακόμη, τήν Θρησκεία τού, τήν ψυχή τού, τήν Πατρίδα τού, συνεπώς όλα εξαρτούνται από τήν Ηθική Προσέγγιση, τήν νοημοσύνη καί τήν ποιότητα τών γονιδίων τού… έν συντομία….

Τί εννοώ; Μ’ έναν μαχαίρι, κουτάλι, κλαδευτήρι, σχοινί, σπίρτο, κάποιος μπορεί νά κάνει μία ή δύο χρήσεις καί κάποιος εκατοντάδες…, π.χ. εάν μασήσεις τό σπίρτο είς τήν άκρη μπορείς νά τό κάνεις οδοντογλυφίδα ή νά βάλεις χαρτί ή βαμβάκι ακόμη καί χορταράκια καί νά τό κάνεις ωτοκαθαριστήρα… Κατάλαβες;…

Η Λιτότητα είναι η δύναμη νά επιβιώνεις μέ τά ολίγα, νά καταλαβαίνεις πώς θά χρησιμοποιήσεις τά πράγματα, τό φαγητόν, τό ύδωρ, ώστε νά επιβιώνεις… Νά γνωρίζεις λογιστικώς πόσον πρέπει νά τρώγεις εάν έρθει ό μεγάλος λιμός καί λοιμός, τί μπορείς νά φυλάξεις καί πώς νά τό φυλάξεις…

Ολιγάρκεια καί Λιτότητα έσωσαν τούς προγόνους ΜΑΣ, τούς έκαναν υπερευφυέστατους, πανέξυπνους, ανθεκτικούς, πολεμικούς, θρήσους, πατριώτες… Ό μινιμαλισμός σέ κάνει βλάκα, ηλίθιον, προπαραδομένον, ανίκανον άνευ γνώσεων, δύναμη αντοχής, προσευχής, ισχύος, νοητικής αντοχής, υπομονής καί ευελιξίας… Σέ κάνει έναν «καθώς πρέπει» μαλθακόν… ώστε νά σέ χειρίζονται εσαεί όπως τούς αρέσει καί νά μήν έχεις πλέον πρόσβαση είς τήν γνώση τού πώς γίνεται καί πώς χρησιμοποείται τό καθετί διά τόν κάθε σκοπόν ανά στιγμές, ώρες, ημέρες, εβδομάδες, μήνες, έτη, 1260 ημέρες…

Άχρηστος σημαίνει νά μήν γνωρίζεις τίς χρήσεις, νά μήν είσαι χρήσιμος διά καλόν ή κακόν, ουδέτερον, ανάμεικτον δι’ εσένα ή τούς άλλους… Νά είσαι διαχειρίσιμος από «αυτούς» αλλά όχι αυτοδιαχειρίσιμος… Δέν μπορούν νά έχουν πρόσβαση οί βάρβαροι μινιμαλιστές σέ λέξεις καί έννοιες οπού σάς προσφέρω καί σάς προσφέρουν καί άλλοι… Σέ θέλουν ανίκανον νά μήν μπορείς νά επιβιώσεις… Νά γνωρίζεις τά μίνιμουμ = ολιγότερα καί μικρότερα καί νά μειώσουν τόν πληθυσμόν τής γής είς τό μίνιμούμ τής κρίσης «τούς»… Μήν τούς κάνεις τό χαττήρι…! Διάψευσε «τούς» μέ τήν δράση καί τήν διάδραση σού!!!!….

Τί σέ συμβουλεύω; Μήν αγοράζεις άχρηστα πράγματα περιττά, μήν αγοράσεις καινούργια τηλέφωνα, αυτοκίνητα, έπιπλα! Αγόρασε εργαλεία οπού δύνονται νά σέ κάνουν νά επιβιώσεις χωρίς νά «τούς» χρειάζεσαι, όταν θά σέ αποκόψουν από τήν κοινωνία «τούς» μέσω πλήρης ηλεκτρονοποίησης τού χρήματος «τούς»… Εσύ διά νά έχεις πρόσβαση είς τό χρήμα «τούς» θά πρέπει νά είσαι μινιμαλιστικόν ζόμπυ μέ κατώτερον μισθόν δι’ όλους ακόμη καί διά τούς νύν πλούσιους… Αγόρασε πράγματα οπού θά σέ κάνουν ανεξάρτητον…

Μήν πετάξεις τίποτε απ’ όσα έχεις εάν έχεις χώρον… διά τίς παραπλήσιες χρήσεις! Π.χ. μπορεί νά έχεις ξύλινα έπιπλα οπού δέν χρειάζεσαι ή δέν θέλεις αλλά θυμήθου ότι είς τήν Γερμανική Κατοχή αφαιρούσαν ακόμη καί τούς παραστατούς θύρων καί παράθυρων διά νά τούς κάψουν νά ζεσταθούν…. Βλέπω είς τήν πόλη μού νά κλαδεύουν τούς κήπους καί νά τά πετάνε τά ξύλα διά νά τά φορτώσει τό φορτηγόν τού δήμου νά τά πετάξει καί τά λυπούμαι! Διατί; Διότι τήν επαύριον μπορεί νά μήν έχουμε καύσιμα καί νά χρειαστούμε αυτά τά ξύλα διά μαγείρευμα, βράσιμον ύδατος νά λουθούμε, πλύνουμε, ζεσταθούμε κ.α. χαχαχαχα! Αυτόν είναι η Πρόληψη! Η Πρόληψη Ολιγάρκειας, Παγχρήσης, Πολυχρήσης, Λιτότητας, Αναπαραγωγής, Αναχρησίας, Ανακύκλωσης κάτω από τό προίσμα τής Εγκράτειας καί Αυτοεγκράτειας! Εγκράτεια είς τήν επιβιωτική γλώσσα σημαίνει εγκρατώ κάτι διότι είναι απόθεμα νά τό χειριστώ ή χρησιμοποιήσω διά κάτι άλλον ή παράπλευση χρήση μέσω τού νού τής Πρόληψης καί τής Πρόνοιας!

Ανακύκλωση δέν σημαίνει νά προμηθεύω τούς κάδους τών άλλων διά νά μήν έχω τίς προμήθειες εγώ αλλά αυτός οπού μού τίς παίρνει κάνωντας μέ βλάκα… Π.χ. έχεις περιττές πλαστικές φιάλες, δέν μπορείς νά τίς κρατήσεις όλες αλλά είς τό μέλλον μπορεί νά πρέπει νά μεταφέρεις καύσιμα, ύδωρ καί άλλα καί όταν τίς γυρεύεις νά μήν τίς έχεις, αυτόν εννοεί η παροιμία: «δέν είναι η αξία τούς αλλά η χροία τούς»…

Εί δυνατόν εάν ζείς ειδικώς σέ μή μεγάλες πόλεις αλλά καί εκεί φύλαξε παλειοπράγματα τά οποία έχουν μεγάλη χροία επιβίωσης…, π.χ. φιάλες πλαστικές πέρα δώθε χωσμένες ή παρατημένες σέ αγρούς, δάση, θάλασσες, σχοινιά έστω καί φαινομενικά άχρηστα, σαθρά, φθαρμένα ή εξεβαμμένα, όταν θέλεις κλωστή καί δέν θ’ ανευρίσκεις θά μέ θυμηθείς χαχαχα… φύτεψε πέρα δώθε ό,τι μπορεί νά επιβιώσει μόνον τού, πέταξε εργαλεία οπού δέν χρειάζεται σέ χαράδρες, λάκκους καί πυκνή βλάστηση, Κατάλαβες; «Τού φρονίμου ολίγα» λέγει η παροιμία…. Μία μαγείρισσα/κατσαρόλα, τήν πετάς αλλά εάν τήν πετάξεις είς τόν βουνόν καί θυμάσαι όταν θά είσαι εκεί θά μπορείς νά τήν αρπάξεις καί νά μαγειρεύσεις ή νά συλλάβεις ύδωρ χαχαχαχα…. Διατί λέγω συλλάβεις; Μά η έννοια είναι πολυνοηματική ήτοι σύν+λάβω, σάς λέγω ακόμη μία φορά τό Μυστικόν τού Έλλην είναι είς τίς περασμένες, εξεπερασμένες, αρχαίες, καθαρευουσιάνικες λέξεις, οπού τώρα σού θραύουν/σπάνε τά νεύρα, αλλά άμα τίς συνηθείσεις έναν θά σού υποσχεθώ, τήν ενεργοποίηση άλλων νευρώνων τού εγκεφάλου καί τού σώματος οπού τώρα λόγω χυδαίων ή εκχυδαιοποιημένων παραφθαρμένων λέξεων έχουν κατασταλεί, σβύσει, αποκοιμηθεί, κατακλειστεί…

Αφού είσαι Έλλην νά λέγεις Λιτότητα καί Ολιγάρκεια καί όχι Μινιμαλισμός! Άλλωστε τί σημαίνει Μινιμαλισμός; Αυτόν οπού θέλει διά τούς άλλους ό Μαξιμαλισμός χαχαχαχα! Ήτοι Μικρισμός είναι ελληνιστί ό Μινιμαλισμός, Μικρισμός ή Σμικρισμός σέ όλα ακόμη καί τήν ψυχή σού! Μικροποίηση ήτοι απανθρωποευφυιοποίηση δηλοί σμίκρυνση τής νοημοσύνης σού χαχαχαχα!

Η Λιτότητα, η Ολιγάρκεια καί η Εγκράτεια είναι τό Μυστικόν όλων τών εποχών σ’ όλους τούς τομείς. Θά σού τό εκδείξω σ’ έναν λεπτόν. Αυτά τά τρία χρησιμοποιούνται μέ επιτυχία σέ ό,τι θέλεις νά επιτύχεις καλόν, κακόν, ουδέτερον, ανάμεικτον. Αυτά εφαρμόζουν οί ασκητές διά ν’ αγιάσουν, αυτά οί Ομβριοί αιώνες διά νά αποκτήσουν όλην τήν κτηματική καί χρηματική περιουσία χαχαχα, αυτά ό επιβιώσαντας σέ ώρες κρίσης καί σέ απομονωμένα μέρη, αυτά ό Λογιστής συνστήνει σέ μία εταιρεία διά νά μήν πτωχεύσει, ν’ αντέξει τήν κρίση, νά αυξήσει τά κέρδη τής, αυτά ό ευφυής στρατιώτης διά νά νικήσει καί συνάμα επιβιώσει… αυτά τά πτηνά, τά ζώα, τά ερπετά, τά ζωύφια, αυτά καί τά φυτά, αυτά η Οικονομία τού Σύμπαντος Κόσμου, χαχαχα… καί σύ ακόμη δέν Κατάλαβες τί σού δωρίζει η τομιστική κατανόηση τών κυριολεκτικών ελληνικών έννοιων; Σού σπάνε τά νεύρα αυταίς οί λέξεις επειδή τό μυαλόν σού έμαθε είς τήν ευφυία τής ευμάρειας, αλλά εάν κάτι χαρακτηρίζει τούς Έλληνες είναι η ευφυία τής Γλωσσικής Υπερδύσκολης Κατάδυσης!!!!

Όταν λέγεις τήν Γλώττα ούκ ελάττω παραδώσω ώς διά μαγείας αλλά όχι ανεξήγητης δέν νικάει κανείς, διότι η Ελληνική Γλώσσα είναι Ό Λόγος τής Ευφυίας καί ότι θέ νά γίνει πράξη, αντοχή, ψυχοσωτηρία, επιβίωση, άμεση λυσιγενής ευφυία προέρχεται από τήν ΓλωσσοΛογική Ελληνολεξική Ευφυία…

Παράξενα γράμματα διά παράξενους Έλληνες οπού δέν δύνονται οί βαρβάροι τών αναμασημένων βαρβαροαπατοϊδεών νά τούς εξεγελάσουν ή νά τούς κοροϊδεύσουν καί όλα αυτά έναν Μυστικόν έχουν, όχι τήν Καταγωγή σού χαχαχα, εάν ήταν η Καταγωγή σού τότε δέν θά έπρεπε νά σέ «δούλευαν» ποτέ οί ξένοι καί ημέτεροι βάρβαροι μέ βάρβαρες ιδέες καί κόμματα από τήν Αναγέννηση ώς τόν Κομμουνισμόν, τήν Δεξιά, τόν Μινιμαλισμόν, τόν Υπερκαταναλωτισμόν, χαχαχα! Είναι θέμα Γλώσσας η Αξία καί όχι Καταγωγής….

Είναι θέμα εμβρύθισης καί εμβάθυνσης είς τά Άδυτα τής Νόησης μέσω τής Ελληνικής Γλώσσας καί ταυτόχρονης Λιτής Ζωής η Επιτυχία. Διότι τί αξία έχει νά γνωρίζεις τήν ευφυία καί νά μήν είσαι λιτός; Θά τά σπαταλήσεις όλα καί η σπατάλη είναι ό δρόμος τής φιλήδονης μαλθακότητος, ώστε μεταξύ άλλων νά βαριέσαι νά κάνεις ακόμη έναν περισσότερον παιδί καί νά τό αναγιώσεις σωστώς… καί μέ επιτυχία… Βεβαίως υπό τάς περιστάσεις τής Ολοκληρωτικής Σκλαβιάς τής τρέχουσας εποχής απορούμε εάν δέν είναι εγκληματικόν νά φέρεις έναν παιδί είς τόν κόσμον «τούς»;

Μπορείς όμως εάν τό αποφασίσεις νά τό φέρεις τόν κόσμον σού μέ Γλώσσα καί Πολυαξιοποίηση τού κάθε πράγματος, μέ Ανακύκλωση, μέ Ευφυία, μέ Λιτότητα, μέ Ολιγάρκεια, καί όλ’ αυτά στηρίζονται είς τήν καθημερινή Θεία Ευχαριστεία μέσω τών Προσευχών διά νά γεμίζουν οί νευρώνες μέ ενέργεια ευλογίας. Αυτά οπού βλέπαμε σέ αρχαίες ελληνικές ταινείες, αυτά οπού γράφουν τά κυριολεκτικώς ιδικά ΜΑΣ βιβλία τά οποία ΜΑΣ τά έριξαν είς τήν λήθη, τήν αφάνεια, τήν καταστροφή τούς, επειδή ΜΑΣ τά καπάκωσαν μέ καινούργιες εκδόσεις αποχαύνωσης καί τώρα βήμα τώ βημάτι είς τόν μινιμαλισμόν. Δηλαδή σού λένε αφού σού αφαίρεσα σταδιακώς κάθε Αξία τώρα σέ διδάσκω πόσον «ωραίον» είναι νά δεχθείς νά γίνεις Μικροτικός ήτοι ασήμαντος, άψυχος, άβουλος, καθισμένος είς τό σπίτι βλάκας χωρίς εργαλεία καί βιβλία γνώσης, άδειος δηλαδή χωρίς αξία, έναν κανονικόν κτήνος! Η διαφορά τής λέξεως κτήνος από τό ζώον, είναι ότι τό κτήνος είναι τό ζώον οπού κατέχεται, είναι κτήμα. Τό άγριον είναι τό ελεύθερον ζώον καί ζώα είναι αμφότερα καί τά κτήματα = κτηνά καί τά άγρια… χαχαχαχα….

Γίνε άγριος λύκος τής Ελευθερίας σού ή κτηνοβατισμένος Μικροτισμικός (αυτή είναι η σωστή έννοια διά τόν Μινιμαλισμόν αυτήν νά χρησιμοποιείται έν νοία διά νά καταλάβετε…)…

Σ’ έμαθαν νά λές τόν κατ’ οίκον δικτατορικόν περιρισμόν λοκντάουν διά χάριν τής ευκολίας, αλλά εάν ήξευρες από Γλωσσολογία (η οποία είναι μόνον Ελληνική ώς Νευρονική Επιστήμη) θά καταλάβαινες ότι δέν λέγει τίποτε, δέν αφυπνίζει τίποτε, δέν είναι κυνική, ευθύς καί θυμωμένη νευρολογική σηματοδοσία, εάν τήν ειπείς Κατακλεισία θά καταλάβεις….

Σέ κατακλείνουν σέ κάνουν μικροτικόν …. κτήνος «τούς»…. Θά έχει Αξία νά τό γνωρίζεις πρίν τό πάθεις…., άμα τό πάθεις θά είσαι καυμένον μυαλόν, καυμένη καρδία, καυμένον πνεύμα, έναν ζοώβιον/ζόμπυ κτήμα «τούς» Μινιμαλακιστικέ!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (4)

  1. ΠάνοςΓέριμου 01/13/2021 @ 10:39 ΜΜ

    Τά είχα προειδοποιήσει αυτά φίλε Κώστα είναι έκ τών ών ούκ άνευ τών, νά μάθουμε νά αυτοεπιβιώνουμε είναι τό μόνον οπού ΜΑΣ απομένει ώσπου νά επέμβει Ό Χριστός μετά από 1260 ημέρες ή άν είναι άλλη εποχή τής Αποκάλυψης ώσπου νά γίνει κάτι, κανέναν θαύμαν, πόλεμος, κομήτης, μετεωρίτης…

  2. συμβουλη 01/13/2021 @ 11:00 ΜΜ

    κανε επένδυση ζωης….Παρε καραμπινα καλη μαρκα και εμπιστοσυνης …παρε και πολλα φυσεκια ..ΘΑ ΤΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ .ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΊΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ

  3. Παναγιώτης Πολίτης 01/14/2021 @ 12:40 ΠΜ

    Πολύ ωραίο άρθρο. Εύγε. Τα είχα καιρό στο μυαλό να τα εκφράσω οπότε τώρα θα δανείζομαι αρκετές εκφράσεις που τόσο ωραία χρησιμοποίησες.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh