in

Έκτακτη προειδοποίηση διά τό madtricks καί τούς κινδύνους από τίς χαμηλές συχνότητες

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Έκτακτη προειδοποίηση διά τό madtricks καί τούς κινδύνους από τίς χαμηλές συχνότητες

Πρός Χριστιανούς!

Τό μάτριξ είναι βλασφημία καί ψευδαίσθηση είναι μία ειδική κατάσταση καταστολής τής διαντίληψης τού μυαλού καί τών συναισθημάτων ώστε νά σέ κάνει νά νομίζεις ότι τά πάντα είναι ψέματα καί εικονοληπτική τεχνητή πραγματικότητα μέ τά κλειστά όρια οπού τήν παρουσιάζουν οί μηχανές. Η Αποκάλυψη έχει προειδοποιήσει ότι μέ αυτές τίς μηχανές θά ελέγχει, γοητεύει, μαστουρώνει, υπνωτίζει, ζωοβιοποιεί = ζομποποιεί ό Αντίχριστος.

Είναι μία κατάσταση κόλασης, δέν είναι τυχαία οπού σκοπίμως γράφω συχνά τή λέξη κόλαση μέ δύο λάβδα ήτοι κόλλαση. Κολλάει τό μυαλόν καί γίνεται ψύχωση, υποβολή, αυθυποβολή, μανία… Συμβουλή μού είναι νά μήν τήν χρησιμοποιείται, υπάρχουν άλλες λέξεις καί δή ελληνικές νά περιγράψετε τίς διάφορες ποικιλόμορφες εξαπατήσεις καί ψευδαισθήσεις…

Επιτυχώς αποκωδικοποίησα ότι η λέξη matrix είναι η αλλοφορική αλλογραμματογραμμένη λέξη mad tricks!… Τό κάνουν διά νά σέ τρελάνουν καί εύκολα μπορείς νά φτάσεις είς τήν αίρεση καί έτι χειρότερα είς τήν βλασφημία…

Εάν αποδεχθείς ότι ζούμε σέ μάνδριξ τότε αυτόματα βλασφημείς ότι τό σώμα καί αίμα Χριστού είναι μάνδριξ, η Πίστη είναι μάνδριξ, τά θαύματα είναι μάνδριξ, η σάρκα καί τά οστά Τού Χριστού όπου έλαβε από άνθρωπον είναι μάνδριξ, ότι ό Λόγος καί λόγος είναι μάνδριξ, ότι τά Ευαγγέλια καί οία άλλα βιβλία είναι μάνδριξ. Η Αλήθεια δέν μπορεί κάν νά περιγραπτεί μέ μάνδριξ… Ότι η ευλογία από τόν ιερέα είναι μάνδριξ. Πλήρης κόλλαση δηλαδή! Πλήρης βρυσκολάκιασμα, διότι τό ζόμπυ = ζωόβιος είναι βρυκόλαξ. Εάν αναγνώσετε τό σκεπτικόν διαφόρων αιρέσεων οπού παράσυραν χιλιάδες δέν διαφέρει από τήν τατική τού μάνδριξ. Δέν σάς τό συνστήνω εάν δέν έχετε ακλόνητη πίστη διότι θά καταλάβετε ότι κάτι σάς κολλάει είς τήν οία λεκτική απόδοση τής οίας αιρέσεως…

Μέσω ιδιαίτερων συνδοιασμών χαμηλών, μεσέων καί ενδεχομένως οξύων συχνοτήτων καταφέρνουν νά καθυπνωτίζουν τούς ανθρώπους φέρνωντας τούς σέ μερική πρός τό παρόν αποπλάνηση αποκτήνωσης, ένα βήμα δηλαδή πρίν τήν πλήρην ζωοβιοποίηση….

Πρός μή Χριστιανούς!

Γνώμη μού είναι επίσης νά κάνετε χρήση αυτής τής απεχθούς λέξης μέ ιδιαίτερη ψυχωτική καί εθιστική εξάρτηση από τίς συχνότητες. Η Εκκλησία είτε τήν μισείτε είτε όχι, είτε αδιαφορείτε είτε όχι, μέ εύτοπα τής καί άτοπα τής, ουδείς αναμάρτητος άλλωστε, δέν μπορεί νά σάς βλάψει. Τό matrix μπορεί καί ήδη τό επιτυχαίνει καί τό επισπεύδει!

Η αγάπη δέν είναι μάνδριξ. Τό σώμα καί αίμα Χριστού δέν είναι μάνδριξ. Η Δημιουργία Τού Δημιουργού όπως αποτυπώνεται εάν θέλετε μέσω οίας θρησκείας δέν είναι μάνδριξ. Η πραγματικότητα είναι κτισμένη μέ αριθμούς, αρχαίοι σοφοί από κάθε λαόν τό έχουν διαπιστώσει καί δηλώσει. Η προφητεία ή προφυτεία δέν είναι μάνδριξ, η ζωή, αυτή η ζωντάνια τής ζωής οπού σάς έχουν καταστήλει δέν είναι μάνδριξ. Τό παιχνίδι τών λυκόπουλων έξω από τήν φωλειά τούς δέν είναι μάνδριξ. Είναι βλασφημία νά καλούμε μάνδριξ τήν Δημιουργία Τού Θεού όπου έφτειαξε σέ έξη μέρες ή βάσει τού μύθου όταν ό Ουρανός έχυσε τό σπέρμα τού είς τήν γήν ή ύλη καί γεννήθηκαν οί θεοί = ενέργειες ότι είναι μάνδριξ, ψεύτικον, ανυπόστατον μαθηματικώς από τήν αϋλότητα τής παμμετρίας καί παντογνωσίας τών αυτεπάγγελτων μαθηματικών….

Η κάρτα τών Ιλλουμινάντων διά τό μάνδριξ οπού μέ τίς κυανές ακτίνες = blue beam δηλώνει τήν πλήρην αποχαύνωση τών ανθρώπων από ηλεκτρομαγνητικά σήματα χαμηλής συχνότητας ή συχνότητας ζωοβιοποίησης = ζομποποίησης μέσω τών πολυηλεκτρονικών συνσκευών οπού ακόμη καλούμε κινητά τηλέφωνα, τά εμβόλια, τά αεροψεκάσματα, τήν καθημερινή προπαγάνδα καί εγκόλληση συγκεκριμμένων εννοιών, ανηθικότητος καί προβλημάτων είς τό υποσυνείδητον καί υποσυναίσθητον, όπως η λέξη κορωνοϊός…, εμβόλιον, μικροψήγμα, ηλεκτρονικόν χρήμαν, νέα εποχή, εποχή τού Υδροχόου, παγκοσμιοποίηση κ.α. Άρχισε νά φαίνεται ό καρπός τών κόπων τών υπεραπατεώνων καί τής αλλοίωσης τής πραγματικότητος μέσω συνδοιασμών συγκεκριμμένου κόκτεϊλ χαμηλών καί άλλων συνδηλητηριαστικών πρός τήν διαντίληψη συχνοτήτων…

Είς τήν κάρτα φαίνεται η ψευδαίσθηση τών ζωοβιοποιημένων διά τήν έλευση τού ψευδοσωτήρος μέσα από τήν χρήση μηχανών ψευδαισθησιοποιήσεως όπως περιγράφει η Αποκάλυψις, τό πραγματικόν εσκεμμένον σκηνικόν απολιθοποίησης τής διαντίληψης μέ τό όνομα I do to your body, mind and soul mad tricks kithcen!!!!…. Αφυπνειστείτε διότι ήδη τό μάνδριξ έχει μολύνει όλους μάς καί κάποιους σέ βαθμόν ίσως άνευ επιστροφής… Η εκπομπή αυθαιρέτως ηλεκτρομαγνητισμού σέ μεγάλες ποσότητες χαμηλής συχνότητας είναι ικανή καί αρκετή νά αποκοιμίσει συγκεκριμμένους υποθαλάμους τής διαντιληπτικής σάς διακατανοήσεως καί διαπιστώσες τής αλήθειας, ώστε νά σάς κάνει νά αισθάνεστε καί νά ψευδοκαταλαβένετε τήν αλήθεια καί τό ψεύδος ώς έναν. Πηγαίνετε είς τήν εξοχήν κάθε εποχή καί τρέξετε, φωνάξετε, λατρεύεσετε τήν φύση, θά σάς απομανδριξοποιήσει καί θά απορείτε πώς μπορέσατε νά πιστεύετε τήν αύρα τής εκστατικής γαιοφυσικής πραγματικότητας ώς απομίμηση σέ εικόνα καί ήχον τού εργαστηρίου! Καλύτερα νά είστε φυσιολάτρες άθεοι παρά βρυκολακοποιημένοι ζομπάθεοι! Σάς είχα γράψει ότι κάποιος Γάλλος είχε σχεδιάσει μέ χρώματα αρχές τού 20ου αιώνα μ.Χ. κάποτε μία καπνοσύριγγα καί από κάτω έγραψε αυτήν δέν είναι μία πίπα! Τί εννοούσε; Ότι η πίπα είναι αυτή οπού μπορείς νά καπνίσεις μέσα τόν καπνόν νά φουμάρεις όχι μία εικόνα. Αλλά καί η εικόνα είναι μία καλλιτεχνική απεικόνιση απομίμησης τής πραγματικότητος. Αυτή η καλλιτεχνία τούδε έγινε βρυκολακοτεχνία καί βρυκολακοπαραίσθηση παρανοϊκής ψευδαίσθησης καί τό είπαν είς τά μάγια τού «Χόλλυγουντ» μάνδριξ… Πηγαίνετε άν είναι καί σέ παπά νά σάς βγάλει τά μάγια, Ό Χριστός είπε δαιμόνιον δέν βγάζει δαιμόνιον, εγώ λέγω ότι άμα κάνεις μάγια γιά νά φύγεις τά μάγια τό δαιμόνιον προσποιείται ότι έφυγε επειδή παύει νά εκδηλώνεται καί σέ εξαπατά ώστε νά πιστεύεις ότι τά μάγια θεραπεύουν, ενώ έγινε απάτη επί τής απάτης…. Τό mad tricks είναι μάγια, παράφρονα κόλπα όπως είναι ό μεταφρασμένος ελληνιστί ό όρος μόνον ό σατανάς = είς Άτην παραφροσύνης κάνει….

Ό Χριστός δέν είναι μάνδριξ, η αγάπη δέν είναι μάνδριξ, ό αγνός έρωτας δέν είναι μάνδριξ, η ποίηση δέν είναι μάνδριξ, η αγνή φύση δέν είναι μάνδριξ αλλά Ισορροπία, Ευλογημένη Ισορροπία, Ευλογημένη Εύισορροπία… Τρέξετε πρός ταύτα….

Τό μάνδριξ είναι η πρόγευση τής παραφροσύνης τής κόλλασης, αυτή δέν είναι μία πραγματικότητα αλλά μία μή πραγματικότητα τού μή όντος τού απατεώνος τού μή αιώνος!

Τό θαύμα τού Αγίου Σπυρίδονα είς τήν Οικουμενική Σύνοδον κατά τού Αρείου δέν ήταν έναν μάνδριξ αλλά μία πραγματικότητα η οποία ώς ευλογημένη εγχώρεσε μέσα τής τό Άγιον Θύμαν… Οί Αγίοι δέν κάνουν μάγια λύουν μάγια!!!!…. Τό νά λέμε ότι ζούμε σέ μάνδριξ εννοώντας τήν πραγματικότητα είναι μία παραφροσύνη οπού άθελα μάς ή ηθελημένα μάς κατηγορούμε καί βλασφημούμε Τόν Άγιον Άκτιστον Θεόν ότι έκτισε μία ψευδαίσθηση. Αίσχος! Δέν αγιάζεις εντός τής ψευδαίσθησης, δέν κατανοείς τήν αλήθεια, τό δίκαιον, τήν αγάπη, τήν αλήθεια, τήν δοξολογία, τήν προσευχή, εντός πραγματικότητος ψευδαίσθησης αλλά μόνον εντός πραγματικότητος αληθαίσθησης, κόπου, πόνου, αγωνίας, πάλης νά αγιάσεις ή νά επιβιώσεις… Συνέλθετε όσοι σάς έχει παρασύρει η ψευδαίσθηση ότι η ψευδαίσθηση είναι η πραγματικότητα, ό διάβολος γελάει καί θερίζει. Ό Θεός δέν θά σάς έβαζε νά παλαίψετε διά τήν ψυχήν σάς σέ μία ψεύτικη πραγματικότητα, δέν γίνεται αυτόν. εξού καί ό,τι απολάβεις ώς μισθόν είς τήν ανωτέρα υπερπραγματικότητα τό κερδίζεις βάσει τού άγιου, όσιου, δίκαιου, συγχωρητικού, μετανοητικού αγώνα σού εντός τής πραγματικότητος. Άλλον ουδείς αναμάρτητος καί άλλον νά λές ότι κερδίζεις τήν αιωνιότητα σού ζώντας σέ κόσμον ψευδαίσθησης. Άλλον ότι η ζωή αυτή είναι προσωρινή καί άλλον δέν υπάρχει, άλλωστε εάν δέν υπήρχε δέν θά ήταν ούτε προσωρινή ούτε αιώνια, ούτε θά ήταν χώρος αγώνα διά νά κριθείς ώς άξιος νά σωθείς καί νά ζήσεις είς τήν αιώνα ζωή… Μήν φεύγετε από τήν πεπατημένη μέ αφορμή αμερικάνκες ταινείες, μηχανές καί εξάρσεις διαβολοεμπνεύσεων από αυτούς οπού αντλούν τήν έμπνευση τούς από τήν πόση ανδροχρωμίου, οργίων, αδικίας, ανομαλιών, βλασφημίας, αυτοί δέν αντιπροσωπεύουν τήν αλήθεια αλλά τόν πατέρα τούς τόν υπεραπατεώνα….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

Υποπροσοχή: οί ψαλμοί βλάπτουν σοβαρά τό μάτριξ!…

Ό Θεός μαζύν μάς

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

18 points
Upvote Downvote

9 Comments

Leave a Reply
 1. Έχεις μπλέκει τα μακαρόνια με τα φασόλια.

  Είσαι από αυτούς που παραπληροφορουν ανάλογα με τα θέλω τους.

  Επειδή δηλαδή είναι ψεύτικος ο κόσμος σημαίνει ότι είναι ψεύτικος και ο Χριστός;

  Οι τακτικές σου είναι όμοιες των σοφιστών της αρχαίας Ελλάδας. Προσπαθείς να προσηλυτίσεις με τις απόψεις σου. Δεν σε νοιάζει η αλήθεια σε νοιάζει η αλήθεια που έφτιαξες για να δικαιολογήσεις τα πάθη και τα θέλω σου. Το εγώ σου δηλαδή.

  Φυσικά και μέσω της θείας κοινωνίας και μέσω της θείας λειτουργίας καθαρίζουμε την ψυχή μας καθώς έτσι όρισε ο θεός. Οι διαδικασίες μέσω της θείας λειτουργίας μέσω των λειτουργών του θεού όμως. Δηλαδή των παπάδων. Δεν μπορώ ούτε εγώ ούτε εσύ να επιτελέσουμε αυτό το έργο.

  Για αυτό οι ιερείς γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο και μόνο αυτοί έχουν εξουσία να αγιάζουν νερό, να παντρεύουν και γενικά όλα τα μυστήρια.

  Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να ενδιαφέρεται ο πιστός για το αν είναι καλός άνθρωπος ή όχι ο ιερέας που πάμε για εξομολόγηση γιατί εκείνη την ώρα δεν μας εξομολογεί ο αμαρτωλός παπάς αλλά ο λειτουργός του Θεού που ο ίδιος έχει δώσει εξουσία αφού ορίστηκε ιερέας.

  Τώρα αν θα σωθεί αυτός ή όχι είναι θέμα το τι έχει κάνει στη ζωή του.

  Αυτό όμως ισχύει και στον κάθε ένα.

  Αυτό που ονομάζει θαύμα ο κάθε ένας που αγνοεί την ύπαρξη του ψεύτικου κόσμου του Μάτριξ είναι θαύμα γιατί δεν δέχεται μέσα του ότι ο Θεός έρχεται από τη πραγματική βασιλεία με ασύλληπτη δύναμη και εξουσία μέσα σε αυτό το Μάτριξ και κάνει τα αδύνατα δυνατά.

  Δηλαδή σε ένα video game, όπως θα λέγαμε παλαιότερα, ότι έρχεται ο θεός με τους κωδικους του παιχνιδιού και κάνει όπως ορίζει αυτός με τη βούληση του.

  Αν είχατε Κοκό πίστης , έλεγε ο Χριστός στους μαθητές του , θα λέγατε στο βουνό να φύγει και θα έφευγε.

  Αν το έλεγε αυτό στους μαθητές του και τους έκρινε για έλλειψη πίστης φαντάσου τι γίνεται με τον απλό κόσμο , ειδικά στις μέρες μας.

  Οι δυνάμεις του ανθρώπου είναι ασύλληπτες απλά το θέμα είναι ο κάθε ένας σκλάβος του Μάτριξ δεν δέχεται ότι μπορεί να αλλάξει το περιβάλλον γύρω του.

  Όταν ο πιστός πάει και κάνει τάμα αν δεν πιστεύει μέσα του ότι θα τον κάνει καλά ο Θεός απλά δεν γίνεται καλά.

  Η πίστη σου σε έσωσε έλεγε ο Χριστός. Τι ήθελε να πει; Ότι πίστευε ο κάθε ένας άρρωστος σε εκείνες τις μέρες ότι αν τον ακουμπήσει ή δώσει εντολή ο Χριστός θα συγχωρεθεί.

  Επομένως οι άπιστοι δεν μπορούσαν να σωθούν γιατί απέρριπταν τη δυνατότητα της σωτηρίας.

  Η πίστη του Χριστού που σαν Θεός είναι άπειρη τον έκανε να περπατάει πάνω στη θάλασσα και να πολλαπλασιάζει ψάρια είναι η ίδια πίστη που κάποιες φορές οι άνθρωποι νικάνε τους νόμους του Μάτριξ μέσω της αγάπης όταν χτυπάει το παιδί και το νιώθει η μάνα όταν οι απόλυτα ερωτευμένοι σκέφτονται τα ίδια πράγματα και πολλά άλλα όπως τα πειράματα υποβολής που έχουν γίνει κατά καιρούς.

  Ένα λογισμικό ανώτερο είναι ο κόσμος που ζούμε.
  ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ (λογισμικό) μέσω του οποίου ο Θεός έστησε όλη τη δημιουργία του.

  Άλλο ο λόγος που εσύ και εγώ μιλάμε. Σου είπα έχεις μπλέξει τα μακαρόνια με τα φασόλια γιατί δεν ξέρεις με τι έννοιες προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις το κόσμο.

  Η μέγιστη πλάνη του Γιαχβέ είναι να σε πείσει να μείνεις στο κόσμο αυτό το ψεύτικο.

  Γνώσεσθε την αλήθεια είπε ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, καθώς ότι βρίσκεσαι σε μια φυλακή σε ένα ψεύτικο κόσμο που όλα είναι μάταια και αυτό θα σε ελευθερώσει. Η γνώση της αλήθειας είναι αρκετή για να σε κάνει να ψάξεις το φως απορρίπτοντας το κόσμο του Γιαχβέ τον υλικό.

 2. Εύισορροπία

  ΟΙ ΡΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΕΣ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΙΣΕΣ ΡΟΠΕΣ Η ΚΑΚΕΣ. ΣΑΝ ΤΟ ΜΠΑΓΛΑΜΑ CROIF101, ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ε.

  ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΣ ΠΛΑΝΟΣ, ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΚΕΙ ΣΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ ΛΑΚΚΩΝ. ΕΝΤΑΞΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΛΑΝΗΘΕΙ ΤΟΣΟ ΕΣΥ, ΜΑ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΣΟΥ;

 3. Κωνσταντίνε έχασες τήν ψυχραιμία σού επειδή έχω βεβαίως εντελώς αντίθεση άποψη απ’ εσένα καί δέν πρόκεται νά δεχθώ ότι ζώ σ’ έναν κόσμον οπού είναι ψευδαίσθηση, τήν οποία σού δίδαξαν άμεσα ή έμμεσα οί μανάδες τής σοφιστείας ήτοι η αμερικανιά καί η σία τής, νά τήν χαίρεσαι άν τήν πιστεύεις εγώ δέν τήν χαίρομαι ούτε τήν πιστεύω….

  Έφτασες στό σημείον νά λές ότι προσηλυτίζω! Σέ τί; Επειδή θέλεις νά ονομάζεσαι Χριστιανός Ορθόδοξος τότε ερώτα τήν επίσημη Εκκλησία τί λέγει διά τό μάτριξ; Ούτε συζήτηση. Εγώ δέν προσηλυτίζω σέ τίποτε νέον, δέν είμαι σέ καμμία αίρεση καί δέν έχω ψευδαισθήσεις ότι τά πάντα είναι ψευδαισθήσεις, άν τό νομίζεις εσύ δικαίωμα σού….

  Αποτείνομαι είς τό άρθρον καί σέ Χριστιανούς καί σέ μή Χριστιανούς ότι τό μάνδριξ είναι μία σκέττη μαλακία τής σοφιστείας καί ότι αποχαύνωσε πολλούς καί δέν υπάρχει καμμία απόδειξη ότι δέν είναι μαλακία καί ότι ζούμε σέ μία ψευδαίσθηση. Π.χ. τό ότι έχασες τήν ψυχραιμία σού δέν είναι ψευδαίσθηση. Δέν διάβασα όλη τήν απάντηση σού δέν αξίζει τόν κόπον αλλά μπορεί νά τό κάνω αργότερα καί νά επανέλθω…

  Όσον διά τόν προσηλυτισμόν μάλλον εσύ τόν κάνεις γιά τό μάνδριξ σού! Άν κάνω προσηλυτισμόν προσωπικά είναι η υποστήριξη μού στήν Ορθοδοξία καί όχι προσηλυτισμός σέ φαντασιοπληξίες madi in America, επαναλαμβάνω τήν μάνα τής σύγχρονης σοφιστείας όπου κάνουν τό άσπρο μαύρο ήτοι τήν πραγματικότητα ψευδαίσθηση…. Επίσης ούτε οί άθεοι δέν πρέπει νά δεχθούν αυτήν τή βρυκολακιαστική απάτη ούτε οί φυσιολάτρες ούτε οί παγανιστές επειδή καύλωσε στούς αμερικάνους σιωνιστές νά μάς κάνουν μέ τό ζόρι παράφρονες….

  Στό άρθρον μιλώ γιά τίς 6 ημέρες τής Δημιουργίας ή τίς φάσεις τής Δημιουργίας καί αυτόν καλύπτει κάθε Λογική Διαντίληψη…

  Όσοι πιστεύουν σέ Θεόν γνωρίζουν πώς ό,τι έγινε από Τόν Θεόν δέν είναι ψεύδος αλλά πραγματικότητα…

  Όσοι δέν πιστεύουν σέ Θεόν πιστεύουν είς τήν Φύση ότι δημιούργησε αυτεπάγγελτα τά πάντα…

  Τό νά θέλεις νά πιστέψουμε ότι τά πάντα έγιναν από τό ψέμα καί συνάμα μετά τό ψέμα πάμε σέ κόσμον μήν ψέματος είναι τρομερά παροχυμένον καί ώς νά μάς λές ότι τό ψέμα είναι δημιουργός! Τό ψέμα δέν υπάρχει καί όστις πιστέψει στό ψέμα πιστεύει ότι υπάρχει τό ψέμα….

  Όσον διά τήν τελευταία σού πρόσταση περί ΙΕΧΕ σού έφερα αποδείξεις ότι υμνείτο από τούς Πατέρες τής Εκκλησίας όπως ό Μέγας Θαυματουργός Άγιος Επιφάνιος, εσύ όποτε θέλεις επικαλείσαι καί όποτε θέλεις απορρίπτεις τούς Πατέρες καί δή Θαυματουργούς! Τώρα γιά αυτούς οπού δέν είναι Χριστιανοί είναι άλλον θέμα, αυτοί πιστεύουν σέ άλλα πράγματα καί ώς έκ τούτου έχουν τίς δικές τούς απόψεις, αλλά νά πιστεύεις εσύ επιλεκτικά στίς Γραφές καί νά λές ότι είσαι σοφός ενώ εγώ σοφιστής πάει πολύ…. Εάν δήλωνες μή Χριστιανός θά είχε λογική νά απορρίψεις τό σύνολον τών Γραφών, αλλά ώς Χριστιανός νά απορρίπτεις ψαλμούς είς τόν ΙΕΧΕ από ανθρώπους που θαυματούργησαν καί θαυματουργούν φτάνει στήν αίρεση, αλλά ξέχασα είναι όλα έναν μάνδριξ = ψευδομάνδριξ δι’ εσένα. Καί τά θαύματα, καί τά σκηνώματα τών Αγίων, καί η ίδια η απτή καθημερινή χρήση τής ύλης…

  Τά πράγματα τού μάνδριξ δέν χρειάζονται τροφή καί νερόν άν είσαι τέτοιος δηλαδή κινούμενον σχέδιον δέν θά πεινάεις ούτε θά διψάεις….

  Τό νά ονομάζεις τό σύνολον τής πραγματικότητος ώς ψευδαίσθηση διδασκόμενος από τούς “σοφούς” σιωνομερικάνους είναι βλασφημία…. Απόψε ούτε νά φάς ούτε νά πιείς στό μάνδριξ τά ζώα, τά φυτά, τά καιρικά φαινόμενα δέν χρειάζονται τροφή καί μαθηματικές αιτίες, είναι όλα εικονικά φαινόμενα τής σκηνής τών μηχανών. Εάν είσαι τέτοιος τότε ανήκεις εκεί, εμείς δέν είμαστε τέτοιοι όσοι δέν είμαστε τέτοιοι καί δέν δεχόμαστε ότι δέν είμαστε αληθινοί, ό,τι καί άν πιστεύουμε καί ό,τι αμαρτίες καί εάν έχουμε….

  Τά ψέματα δέν πεινούν, δέν αγαπούν, δέν θυμώνουν, δέν πονούν, δέν μαλλώνουν, δέν αντιδρούν, ευρίσκονται στόν χώρον τής ανυπαρξίας καί τής ψευδαίσθησης τής ψευδοϋπαρξίας. Εάν αποταθείς σ’ έναν μάνδριξ πλάσμα η συναισθηματική αντίδραση θά είναι μηδέν, έστω καί άν δέν αντιδράσει μέ λόγια ό υπαρκτός λαμβάνει μέ κραδασμούς υπάρξεως τό κάθετι σέ συναισθηματικόν επίπεδον….

  Ό Χριστός καί άλλες θρησκείες μιλάνε γιά τήν καρδιά, τά λόγια τής προσευχής, τήν ψυχή, γιά τό σώμα ότι είναι ναός τής ψυχής, εσύ όλα αυτά τά ισοπέδωσες σέ μάνδριξ ανυπαρξίας τής ψευδαισθήσεως….

  Ό Χριστός λέγει ότι τό σώμα είναι ιερόν επειδή είναι ναός ψυχής, γιά εσένα τό σώμα είναι μάνδριξ! Δηλαδή η ψυχή έχει ναόν τό μάνδριξ; χαχαχαχα! Απελπιστικά αποτυχημμένον!

  Ό Χριστός λέγει νά μήν λοιδωρούμε μέ ανομαλίες τό σώμα επειδή επηρεάζει τήν ψυχήν καί επειδή είναι ναός τής ψυχής, άν ήταν μάνδριξ τό σώμα τότε δέν θά είχε καμμία αξία καί έν τέλει θέλωντας ή μή υπαινίσσεσαι ότι Ό Θεός εποίησεν τό μάνδριξ! Αίσχος! Δηλαδή Ό Θεός δέν είχε τήν δυνατότητα νά ποιήσει κάτι υλικόν καί νά μήν είναι ψευδαίσθηση;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Τού βάζεις όρια!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Μόνον μάνδριξ μπορούσε νά είναι η πραγματικότητα;;;;;;;;;;;;; Ποίησε Ό Θεός ψευδαίσθηση;;;;;;;;;;;;;;; Ή μήπως ποίησε ο,τιδήπιοτε άλλον κάποιος άλλος;;;;;;;;;;;;;;;; Όλες οί πρώτες ύλες τής Ύπαρξης Είναι Τού Θεού!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Καί κάθε οφθαλμοαπάτη, εξαπάτηση καί ψευδαίσθηση είναι δικές μάς από τίς ενσφαλμένες φακκίρικες εντυπώσεις μάς ένεκα ΑΓΝΟΙΑΣ!!!!!!!!

 4. Σέ μία άλλη συνζήτηση είπες ότι δέν ξέρουμε τί είναι καλόν πρέπει νά πάμε στήν μετά θάνατον ζωήν γιά νά μάθουμε! Μά τί λές;

  Τότε γιατί τά ευαγγέλια καί τόσα άλλα βιβλία από θρησκείες, φιλοσοφίες όπως τού Σωκράτη που σ’ αρέσει μιλούν καί εξεχωρίζουν τό καλό από τό κακό αφού στόν κόσμου τού δήθεν μάνδριξ σού δέν υπάρχει τίποτε;

  Δηλαδή άμα κάποιος σού κλέψει καί σού φάει τό παιδί εσύ θά πρέπει νά άς στόν ουρανό γιά νά μάθεις άν είναι καλό ή κακό αυτό;

  Άμα σέ κλέψουν ή κτυπήσουν ή σού κάνουν πόλεμο νά μήν πάς στήν αστυνομία, νά μήν πάς στήν εισαγγελία, νά μήν πάρεις τά όπλα ή νά μήν συγχωρήσεις νά τό πάρουμε άλλως πώς, επειδή άν είναι κλεψιά πρέπει νά πάς στόν ουρανό γιά νά μάθεις άν είναι κλεψιά! Καί τότε γιατί νά πάς εσύ νά εξομολογηθείς στόν παπά αφού είσαι Χριστιανός αφού πρέπει πρώτα πρέπει νά αποθάνεις γιά νά μάθεις εάν η αμαρτία σού είναι αμαρτία;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Άρα τέ μέ βάση τής φιλοσοφία σού άν ό Χριστιανισμός ή τό καλό ή τό κακό είναι αυτό που οί άνθρωποι νοιώθουν τί είναι καί τά ευαγγέλια καί άλλα βιβλία εσύ πρέπει νά πάς στόν ουρανό γιά νά μάθεις. Ισοπεδώνεις καί τίς θρησκείες καί τίς φιλοσοφίες καί κάθε λογική καί ευαγγελική αντίληψη αφού είσαι Χριστιανός καί ύστερα μάς λές ότι αυτόν είναι Χριστιανικόν! Τό ξέρεις ότι υπήρχε αίρεση μέ τέτοια αντίληψη η οποία ήρθε από τήν Ευρώπη έν καιρώ Βυζαντίου;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;……………………

 5. Εσυ παλι Κωνσταντινε εχεις μπλεξει τα φοσολια με τα ρεβυθια..Η αποκαλουμενη ( αγια γραφη) του γιαχοβα ειναι και αυτη λογισμικο του ματριξ, και ο ψευδοελληνοποιημενος γιαχοβας αφεντης χριστος 666 ο ψευδομεσιας αφεντης του ματριξ, και ολη η μυστηριακη μυσταγωγια της αιμμοποσιας του αθθωου προβατου-ανθρωπου ειναι μασονικη προσομοιοση των 144.000 ψευδοεκλεκτων του μη ανθρωπογεννων δαιμονων μασονων φασιστων λεφταδων βασιλεων σε ματριξ αλλαζονικη προσομοιοση-ψευδοθεοποιηση της κοινης για ολους τους ανθρωπους θειας δωρεας κοινωνιας-μεθεξης, του θειου ερρωτος δηλ.της κατα μετρον οινοποσιας του Διονυσσου..Πλην της αποκαλυψεως του Ελληνος ιεροφαντου, προχωρου, οπου αποκαλυπτεται ο αριθμος του θηριο (666), και το ονομα του που ειναι ( χριστος )τουτεστην χρισμενος απο το ματριξ αφεντης των δουλων του ματριξ ενω ο αληθινος της αληθειας θειας αλης=ταξιδιου θεος εχει διμιουρισει μονο ελευθερα ηθικα δικαια αθανατα εναρετα ομοια ευδαιμονα ανθρωπινα και αλλα ακακα ζωα ως τελεια οντα ενω σε αυτο το ματριξ η εικονικη ψευτοζωη εξαρταταται απο την αρνητηκη βιονεργειακη τροφη των οντων μεταξυ τους ως παραλογος κανιβαλισμος..ο θανατος σου η ζωη μου?…Το οποιο ονομα ( χριστος) δεν ονομαζεται ουτε μια φορα στη αποκαλυψη-ξεσκεπασμα του ματριξ, διοτι δεν ειναι αριθμος του αληθινου θεου δηλαδη του υιου του ανθωπου αλλα του αλλαζονα ψευδοχριστου εγωιστη προσομοιομενου ως υιου του ανθρωπου αφεντη του ματριξ. Η αποκωδικοποιηση λεκτικων αριθμολογικων κατα ανθρωπινο μετρο πληροφοριων του μονου βιβλιου που δεν κατασκευαστικε απι το ματριξ που ειναι η αποκαλυψη, αποκοδικοποιει το ματριξ δηλαδη τον ατερμονα υπερβατικο μασονικο αλλαζονικο αριθμο π= 3.141592653….οπου τα πρωτα μασονικα 144 δεκαδικα ματριξ ψηφια του ισουνται και φανερωνουν τον αριθμο του ψευδομεσια χριστου 666…Επισεις αποκαλυπτεται και αναφερεται το αληθινο ονομα του υιου του ανθρωπου που ειναι το ΑΜΗΝ..η προφορα του οποιου μπορει οπως λες να κανει θαυματα αφου μετατρεπει το σωμα του ΑΜΗΝ σε Ιησου δηλαδη σε Ιασων θεραπων και αποκτα την αφθαρσια και παυει την θνητοτητα του δυτου ματριξ, το διασπα σε πραγματικους ομορφους κοσμους ελευθερας βουλισεως, οπου η υλη και η ενεργεια παυουν να ειναι δυτες ξεχωριστες αλλα ενωνονται στο εν ολο..οσο για το αποκαλουμενο ως χαραγμα 666 της αποκαλυψεως δεν τιποτα αλλο παρα η εκουσια παραδοχη προσκυνιση-θεοποιηση οποιυδηποτε αφεντη-ψευδοχριστου ψευδομεσια της εικονας του μεσο της ολογραφηκης πλανης προβολης ματριξ της εικονικης τετραδιαστατης ματριξ εικονικης αναστασης των νεκρων και της παρουσιας του κριτη τιμωρου ψευδομεσια αφεντη την ωρα και στιγμη της προσομοιοσης του υποτηθεμενου στην ματριξ αντιληψη πλανη θανατου τους, που που ολοι οι χριστιανοι και λοιποι ψευδομεσιολατρες των τραπεζιτων μασονων λεφταδων φασιστων θα κληθουν να προσκυνισουν η οχι, αφου ο εμβολιασμος-χαραγμα και βαπτιση στο ονομα του θηριου χριστου 666 γινεται φασιστικα χωρις ελευθερη βουλιση σε ολους τους δουλους του ψευδομεσια πο την βρεφικη ηλικια..η πρωτη εκδοχη οδηγει στην περιδυνιση σε αυτο το ματριξ με τις ελαχιστες ψευτοχαρες του και τα πολλα κακα παραλογα και αδικα της εξουσιας του πονου και του θανατου σε απειρες δυιστικες ματριξιανες ενσαρκωσεις..

 6. Δηλαδή τι θέλεις να πεις? Ότι αυτός εδώ ο βόθρος είναι κατασκεύασμα του αληθινού Θεού? Εσύ έχεις μπλέξει φίλε μου τα σώβρακα με τις κιλότες!

  • Τρελλέ τού χωριού εσύ τά έχεις μπλέξεις όλα μά όλα. Ναί όλα είναι Δημιουργία Τού Θεού επειδή είναι ό Μόνος οπού Δημιουργεί….

   Απ’ εκεί καί πέρα τό πώς διαχειρίζεσαι εσύ ή ό άλλος τά μαχαίρια καί τίς κιλόττες καί τά κωλομέρια τού είναι η ελεύθερη διακίνηση επιλογής που έδωσε Ό Θεός γιά νά μήν σέ έχει ρομπότ καί αναλόγως θά σού ΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ! ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΜΩΣ! ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΙΑΤΩΝ ΤΡΕΛΛΕ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΎ!

 7. Τάδε λέγει Αμήν, ό φίλος μού ό Κωνσταντίνος τό ήξερα ότι έπεσε στήν παγίδα γι’ αυτό τόν προειδοποιούσα καί γι’ αυτό τόν θεωρώ φίλο μού ακόμη….
  Αυτά που λές άν ήμουν Αντίχριστος θά τού τά έλεγα και εγώ…. δέν τό είδε αυτό όμως, ότι η υπόθεση μάτριξ είναι μία παγίδα τού διαβόλου, τού τό είπα… καί έξερα ότι κάποιος θά τού τά γράψει όπως εσένα, ή εσύ επειδή τά ξανά γραψες ή μπορεί νά συγχύσει τούς αμφιταλαντευώμενος….

  Λοιπόν, ένα θά σού πώ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ…. τό μάτριξ δέν υπάρχει είναι ψευδαίσθηση καί γιά νά πούμε τή σωστή λέξη μέ τό τί συμβαίνει σήμερα είναι μία δαιμονική πλεκτάνη συνωμοσίας η οποία ούτως ή άλλως θά ηττηθεί, έχει ημερομηνία λήξεως μαζύν καί όσοι τήν ακολουθήσουν άμεσα ή έμμεσα….

  Καί όσοι Ακολουθήσουν ώς τό τέλος Τόν Χριστόν θά ζούν όχι σέ ψευδαισθήσεις μάτριξ αλλά σε ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΣΚΗΝΕΣ!….

  Είμαι πέρα γιά πέρα βέβαιος, μού έχουν συμβεί πάμπολλα θαύματα γιά ενίσχυση καί τεκμηρίωση τής Πίστης μού, είμαι αμαρτωλός όπως ό καθένας σάς, ίσως περισσότερον εγώ, αλλά Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΘΕΟΣ…. Πιστεύω σ’ αυτά που μού συνέβησαν καί Δόξα Τόν Θεόν είναι Μεταφυσικά καί Υπερφυσικά γιά τίς ψευδασθήσεις σάς που μάθατε νά τίς λέτε μέ πουστομάτριξ!….

  Ότι θά ερχόταν αυτή η σήψη νού καί δαιμονική κατοχή τό ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΟΙ ΠΡΟΦΥΤΕΣ!

  Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…!

  Τήν μή Μετάνοια σάς τήν πληρώνεται, θά τήν πληρώσετε εδώ καί μετά… Τώρα η μάσκα, αύριον τό εμβόλιον καί βάλε… Δικαίωμα σάς… Δέν θά έχετε όμως καμμία έρεισμα κατόπιν υπέρ σάς… Θά τό καταλάβετε σύντομα…. Δέν τό λέγω από κακία τό λέγω από υπεραγάπη καί ό νοών νοείτο!…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Καταδικάστηκε για στημένο τροχαίο -Είχε συμβόλαια με 11 ασφαλιστικές

Παίζει το κρυφτούλι το Oruc Reis… πλέει με κλειστούς πομπούς, γιατί;