Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

11:59 - 01/10/2023

Έχω ερμηνεύσει πολλές (προφητείες) ΠροΦυτείες του Μέγιστου Άγιου Κοσμά του Αιτωλού στο παρελθόν, να μία καινούργια καταπληκτική [υπ’ αριθμόν 78]. Σου την χαρίζω….

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Έχω ερμηνεύσει πολλές (προφητείες) ΠροΦυτείες του Μέγιστου Άγιου Κοσμά του Αιτωλού στο παρελθόν, να μία καινούργια καταπληκτική [υπ’ αριθμόν 78]. Σου την χαρίζω….

78.Θά γίνη ἕνα χαρτοβασίλειο, ποὺ θά ἔχει μέγα μέλλον στήν Ἀνατολή.

Τι μπορεί να είναι έναν χάρτινον βασίλειον; Μία πόλη ή χώρα ή βασίλειον από χαρτί, όπως λέμε χάρτινος πύργος;

Αυτό θα το πάρει ο άνεμος στο Πι & ΦΙ…..

Εάν όμως θυμηθούμε ότι η λέξη κάρτα προέκυψε από την λέξη χάρτα δηλαδή το χαρτί, όταν ονόμασαν τον χάρτη [επειδή είναι από χαρτί καμωμένος] σε Χάρτα = Charta = Magna Charta για να χαρτογραφήσουν τότες όλον τον κόσμον και έκτοτε προέκυψε η νέα παγκόσμια «εγγλέζικη» λέξη Chart = Chard = Card & Kart Kard αναλόγως «γλώσσας», τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ο Χαρτοβασίλειον είναι το Καρτοβασίλειον, που ο Μέγας Άγιος Επίσκοπος Αρέθας διάδοχος Μέγα Αγίου Βασιλείου Κεσσαρείας [850-932 μ.Χ.] καλεί ψήφον δηλαδή πλακίδιον ήτοι ότι είναι μία κάρτα ή ταυτότητα πλαστική ή ξύλινη ή χάρτινη….. Ξεκάθαρον !

Η Μεγάλη Χάρτα χαρτογραφούσε τότε ό,,,,,τι μπορούσε, & τώρα το ίδιο, από την Γεωγραφία της Γης έως την Γεωγραφία των Γονιδίων, Χρωματοσωμάτων, Σκέψεων, Πίστεων, Μετακινήσεων, ώστε να ελέγχεσαι ακόμη και εις το αποχωρητήριον ως ζώον μανδρός & να μην δύνησαι αγοράσαι & πωλήσαι άνευ αυτής της ψήφου [εξού και ψηφιδωτόν έργον ήτοι με τετραγωνάκια πλακίδια]….. Ξεκάθαρον !

Αναγνώθουμε ξανά με τες νέες εκφράνσεις που προέκυψαν ως λέξεις και σημασίες μετά την ΥπερπροΦυτεία Μεγίστου Αγίου Κοσμά του Αιτωλού [αι τολών = εν τολών = αι εν τολών = αι κατευθύνσεις εκ Θεού διά τον Άγιον Κοσμάν!]:

78.Θά γίνη ἕνα καρτοβασίλειο, ποὺ θά ἔχει μέγα μέλλον στήν Ἀνατολή.

Τώρα είμαστε ακόμη πειο Υπερεξεκάθαροι !

Δεδομένου & της

Αποκ. 16,13 Καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα, ὡς βάτραχοι·

ποκ. 16,14 εἰσὶ γὰρ πνεύματα δαιμονίων ποιοῦντα σημεῖα, ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς οἰκουμένης ὅλης, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς μεγάλης τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.

Αποκ. 16,15 Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

Αποκ. 16,16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον ἑβραϊστὶ Ἁρμαγεδών.

Θα έρθουν πρώτα τα τρία ακάθαρτα πνεύματα διά μέσω του συνστήματος αδρονίων Κέρνης-Σέρν, όπως δείχνουν εις το εξώφυλλον τους εις Iron Maiden = Irony Me id an = Me I dan =  ειρωνικά εγώ δαναός [μαύρος, μαυρόψυχος, από την φυλήν Δαν ο Αντίχριστος και συμβρολωτοί συμβρωτοί του και από άλλα υπόγεια φωτοδεσμομηχανικής μαγείας ανά τω παγκόσμιω, σε Ιαπωνία, Η.Π.Α. «Ισραήλ» κ.α.

Ύστερα θα τους συνάξει εις τον τόπον της μεγάλης σφαγής και οι Αρμαγεδώνες θα έρθουν εξ’ Ανατολάς, Κύνες Κυνός Κίνες Σύλες….. που θα είναι χαρτογραφημένοι = καρτογραφημένοι και έχουν μεγάλον μέλλον. Μήπως θα κυριαρχήσουν διά κάποιον διάστημα ή θα διατηρηθεί εκεί η χαραγματική ή καραγματική χαρτογράφηση ή καρτογράφηση;;;;;;

Σε προειδοποιεί επίσης να είσαι έτοιμος ψυχικώς διά να σωθείς καθ’ ότι ο θάνατος που θα σε πάρει εις Τον Χριστόν ως ψυχή θα έρθη ως κλέπτης εν τω μέσω της νυχθός, άρα τε λοιπόν ευεπαγρύπνησον !

Για να γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν πολλά άλλα όπως και να βάλεις την βούλλα του σατανά όπως λέγει ο Πατροκοσμάς ώστε και μέσα στο κέρατο του βου να μπεις θα σε βρούν…..

Επειδή, όπως βλέπετε όλα αυτά είναι στο 16ον κεφ. της Αποκάλυψης & το χάραγμα είναι στο 13ον κεφ. ήτοι πριν το 16ον κεφ. αν όλα άρουν με την σειράν, τότε το χάραγμα και καρτοχάραγμα [αυτό που θέλουν να δώσουν εις τους Ελληνάρες & Ελληνάρισσες] θα προηγηθεί, όπως σε ΠΡΟ-ΕΙΔΟ ΠΟΙΗΣΑ ΠΡΟ ΠΟΛΛΩΝ ΜΗΝΩΝ ΕΓΚΑΙΡΩΣ !

Άλλωστε, στο 13ον κεφ. αναφέρει ότι ο Αντιχριστάκις θα κάμει πολέμους, άμα τη εξουσία του, που σημαίνει μετά την λήψης της εξουσίας του,, που είναι μετέπειτα και στο 13ον είναι η λήψη εξουσίας & στο 16ον ο πόλεμος, άρα οδεύουμε μάλλον κατά ‘κεί !

Αποκάλυψις Ιωάννου = Από Κάλυψις Ιω αν νου…… & Από Κάληψη Ιω αν νου…..

Τώρα δικαιούμαι να κεράσω τον εαυτόν μου έναν πούρο ΒΟΥΝΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ [Μόντε Χρίστο]…..

Βεβαίως, όλα περί του Καρτοβασιλείου Κίνας και Σία συνδέονται & με άλλα ΠροΦυτώΡεια ΠροΕιδοΠοίησης Μεγίστου Αγίου Μεγαλοπροφύτου Κοσμά του Αιτωλού του Μάρτυρα , που το Προφυτικόν του συμμαρτυρείται ότι Εβραίοι τον θανάτωσαν διατάσσωντας Οθωμανούς επί πληρωμοί όπως έκαναν με όλους τους ιδικούς τους Μεγάλους Προφύτες & Ο Χριστός τους το επισήμανε με σφοδρότητα, άλλωστε & Αυτόν Σκότωσαν διά μέσω των Προοθωμανών Άσωστων Οθωμανών με το όνομαν Ρωμαίοι…. & Ρωμαιοκάπηλοι….. συν Ρωμαιοποιημένοι, όπως ο Πόντιος Πιλάτος;

Στην Ανατολή διά Καρτοβασιλείου όλοι Πωλείτες & δεν φεύγει η ΚΑΡΤΑ απ’ εκεί…..

Το μέλλον αρχίζει να εξεκαθαρίζει αγλαοκόπως !

Και έναν εξ τρα επιπρόσθετον δώρον, τώρα θα σου ερμηνεύσω αυτά τα τρία εξώφυλλα δίσκων των iron ma ID en[d]…..

Το πρώτον είναι όταν εξέρχεται το θηρίον από τα κβαντικά πεδία εργαλεία της Κέρνης/Σερν  [και άλλα τεχνομαγικά μασκαραλίκια] και οι βασιλείς του κόσμου, που αναφέρει η Αποκάλυψη. το Κόκκινον θηρίον το μικρότερον είναι η βαβυλώνα η μεγάλη, που στο δεύτερον εξώφυλλον καταστρέφεται από το πρώτον θηρίον που το στήριξε και ανέδειξε. Κάτω σατανιασμένη λαοθάλασσα, εξού και στην Αποκάλυψη οι λαοί, φυλές, έθνη, γλώσσες καλούνται θάλασσα και η ανάμειξη φυλών με λαθρό και ψευδοκανονικό και άλλως πως μετακινήσεις προσφύγων και πωλειτικών και δη λαών για να πέσουν εν αναμείξει των όλα….

Έχω τρεις πολύ μεγάλες προσευχές, πολύ μεγάλες, μία εις Τον Τριαδικόν Θεόν, μία εις  Την Παναγίαν και μία εις Τον Άγιον Απολλινάριον. Τες αναγνώθω όλες. Μία ημέρα με θερμή ανάγνωση μετά αποκάμωσα και ξάπλωσα ολίγον. Τότε είδα το Κόκκινον θηρίον να πέφτει νικημένον….. Όστις θέλει Πιστεύει ….. Θυμίζω επίσης την εμπειρία μου με την δαιμονισμένη Ουκρανέζα σε εξορκισμόν εις Τον Άγιον Γεράσιμον Κεφαλονιάς τον Αύγουστον του 2010 μ.Χ. που γύρισε και μου είπε ενώ το συνοδεύον ζεύγος μου είπε ότι δεν μιλάει αγγλικά: i make the english language, βρυχώμενον θηρίον. Beast = B East ως να λέμε Δεύτερη Ανατολή, του Καρτοβασιλείου της προφυτείας Αγίου Πατροκοσμά Αιτωλού…. Παλαιότερα εξηγήσαμε ότι είναι από το Βιαστής = Viastis = Biastis = Veast = Beast….. Το ερυθρούν θηρίον που αναφέρω πριν, είναι της ξαναμμένης Πανπορνείας, Στρηνούς, Αχαλίνωτης Ηδονοφόρας και Ηδονολατρευτικής Λαγνείας και όλα τα μικρότερα και τεράστια εγκλήματα που συνοδεύουν επ’ εαυτόν, επ’ άλλων και Θεοβλασφημίας…..

Το τρίτον εξώφυλλον, είναι το θηρίον επάνω εις την γην να βάζει την σατανική σημαία του και να την τρυπάει. Φέρει σημαία Ηνωμένου Βασιλείου που σημαίνει κρυφά Ηνωμένον [Παγκόσμιον] Βασίλειον κάτω από το Καρτοβασίλειον Χαράγματος & ύστερα επί χειρός δεξιάς ή μετώπου….. Αυτόν όπως σας είπα, αυτοαποκαλείται από τους βρωμοαριστοσκάτες του Βασίλειον των Πειρατών. Οι άλλοι δύο κόμβοι είναι το Βατι κανώ = βατεύω_κάνω = βάτει κάνω & το άλλον οι διεθνείς σταυρωτές Ιησού Χριστού τραπεζίτες χαζζαροεβραιοψευδοσιωνισταί…. Τρία εξώφυλλα, μία τιάρα = τριάρα Παπικής σατανοπροώθησης εντός Χριστιανών με Ηνωμένον Παγκόσμιον Πειρατικόν Βασίλειον Προώθησης Σατανορπαγής με έδρα το Λονδίνον & Διεθνές ψευδοχρήμαν έκγονων μαμωνίτων “Ισραήλ”, αντίστοιχα εις τα τρία ακάθαρτα πνεύματα που αναφέρει η Αποκάλυψη ως τρεις βατράχοι [αμφίβια θαλάσσης και στεριάς, Δεξιάς και Αριστεράς, μεν και δε σε κάθε έκφανση ζωής και πολέμου, Προστημένα]. Και στο εξώφυλλον του άρθρου ο Σύλας με την Καρτούλλα του που θ’ αλλάξει τελεσίδικα και θα ρομποτονεκρώσει την Χάρτ ή Κερ γαλλιστί από το ελληνικόν Καρδία = Καρκιά % Καρτία, ήτοι από Καρδία σε Καρτία [Κάρτα]….. Μην την χάσετε οι χαμένοι, μην την πάρετε οι σεσωσμένοι…..

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (8)

 1. ΕΛΛΗΝΙΣ 10/01/2023 @ 4:14 ΜΜ

  ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΙΝΑΡΙΟΝ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ;;;;;;;;;;;;;;

 2. ΕΛΛΗΝΙΣ 10/01/2023 @ 5:28 ΜΜ

  ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ….ΒΡΗΚΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕΣ.
  ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ!!!!!!!!!!!!.

 3. ΠάνοςΓέριμου 10/01/2023 @ 8:58 ΜΜ

  ΕΛΛΗΝΙΣ, ο Άγιος Απολλινλαριος κάνει πολλά θαύματα σε ναρκομανείς στα μέρη μου, μεταξύ αυτών και σε δύο φίλους μου [μετά που τον παρακάλεσα στα γρήγορα αν θέλει να τους γιατρέψει, μία φορά μόνον για τον έναν και το έκοψαν αμφότεροι σε 1 εβδομάδα, από την ίδια οικογένεια], τους άλλους μου το επιβεβαίωσε ιερέας και εξεπλάγην. Παλαιός Απόστολος των 72 Ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου, καινοφανής σε Θαύματα…. Σ’ εμένα παρουσιάστηκε το έτος 1997 μ.Χ….

 4. ΠάνοςΓέριμου 10/01/2023 @ 8:59 ΜΜ

  ΕΛΛΗΝΙΣ, ευχαριστώ για τες ευχές Ο Θεός μαζύν σου!

 5. ΠάνοςΓέριμου 10/01/2023 @ 9:00 ΜΜ

  KOSTAS, φίλε μου, αυτούς πρέπει να τους πιστεύουμε ό,τι λένε, είναι τόσον ψεύτες που λένε μόνον αλήθειες….. τα μούτρα τους….

 6. Παναγιώτης 10/17/2023 @ 4:01 ΜΜ

  Θέλω να δημοσιεύσω ένα αρθρο, οπότε εάν θέλετε στείλτε μου ένα e-mail για να σας το επισυνάψω και εάν θέλετε το δημοσιεύετε.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*