in

Εάν αυτή η φωτογραφία είναι «πολυδιάστατη» καί όχι τρισδιάστατη τότε αυτή εντός τού άρθρου τί είναι;…..

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Εάν αυτή η φωτογραφία είναι «πολυδιάστατη» καί όχι τρισδιάστατη τότε αυτή εντός τού άρθρου τί είναι;…..

Νά τό πάρουμε από τήν αρχή…. Τί είναι διάσταση;….. Μέ κάθε βεβαιότητα έχει σχέση μέ τήν απόσταση, ήτοι διά+στάση καί από+στάση…. Είναι μία στάση ζωής, μία στάση εκδήλωσης η κάθε μία…. Αυτόν είναι αναπάντεχα δεδομένον!….

Απόσταση είναι ό χρόνος από έναν σημείον σέ έναν άλλον σημείον μέσα από τήν εκάστοτε μονάδα μέτρησης αυτών τών βημάτων, είτε πρόκεται διά ανθρώπινα βήματα, είτε διά μέτρα, είτε διά εκατοστόμετρα, είτε διά ίντζες, είτε διά μίλια, είτε διά χιλιόμετρα, είτε διά οία άλλη μονάδα μέτρησης τού ενδιάμεσου ευθυτενής ή μή ευθυτενής χώρου ή γραμμής ή διαγραμμώσεως διαφόρων σχημάτων συμπεραλαμβανομένων τών ευθείων, γωνίων, καμπύλων από τό έναν σημείον έως τό οίον άλλον σημείον προκαθορίσουμε…

Τί είναι η διάσταση καί τί σχέση έχει μέ τήν απόσταση;…. Πρίν απαντήσουμε σ’ αυτόν πρέπει νά ερωτήσουμε: «υπάρχει διάσταση δίχως απόσταση;» καί δεύτερη ερώτηση: «υπάρχει απόσταση δίχως διάσταση;»…. Η απάντηση είναι σαφή σέ οίον έχει τώρα ολίγη μαθηματική γνώση νά μετρήσει εντός τού νού τού ότι δέν υφίσταται η έκαστη οία πρώτη άνευ τής έκαστης οίας δεύτερης!….

Εξαφάνιση τής απόστασης συνεπάγεται εξαφάνιση τής διάστασης καί εξαφάνιστη τής διάστασης συνεπάγεται εξαφάνιση τής απόστασης!….

Η απόσταση είναι η απόσταση από τό Α είς τό Β σημείον, ουσιαστικώς όπως αναφέραμε ανωτέρω…

Διάσταση είναι έναν μερίδιον τής απόστασης… μία στάση είς τήν απόσταση, μία υπόσταση είς τήν απόσταση, μία διάσταση ήτοι διαιρετική στάση είς τήν απόσταση!…. Καταλάβατε τί εννοώ;….

Η απόσταση διαιρείται! Σέ μερίδια κατευθύνσεων! Αυτές οί κατευθύνσεις ονομάζονται διαστάσεις διότι είναι η διαίρεση τής απόστασης!…

Η απόσταση διαιρείται σέ ύψος, πλάτος καί μήκος!… Αυτές είναι οί τρείς κατευθύνσεις τού πάχους ή χώρου ή βάθους ενός πράγματος καί μίας απόστασης!…. Αυτές οί κατευθύνσεις είναι οί υποδιαιρέσεις τού συνόλου τής απόστασεις σέ υποκατευθύνσεις, είναι δηλαδή οί διαστάσεις…!

Ώστε νά λέμε π.χ. τριάντα μέτρα ύψος, εκατόν πενήντα μέτρα πλάτος, εκατόν ογδόντα μέτρα μήκος!… Εδώ παρακολουθούμε μία διαίρεση τών κατευθύνσεων ενός σχήματος αποστάσεως ή μίας σχηματοαπόστασης!…. Καί τί σημαίνει σχήμα; Είς χήμα = είς χύμα!…

Όλα τά πράγματα εντός τής ύλης αποτελούνται επουδενός εξαιρουμένου από τίς τρείς διαστάσεις τής απόστασης…. Μία ευθεία γραμμή όπως αυτή ________ έχει ύψος, πλάτος καί μήκος καί δέν είναι ούτε μονοδιάστατη ούτε δυσδιάστατη! Εάν τή παρατηρήσετε μέ μικροσκόποιον θά αντιληφθείτε τό εμφανές μήκος, τό ημιεμφανές πλάτος καί τό αφανές ύψος τής!….

Η τέταρτη διάσταση είναι τό σύνολον τών τριών διαστάσεων καί όχι ό,τι άλλον λένε…

Πέραν τής τέταρτης διάστασης δέν υπάρχει! Η ιδιοτροπία τών τριών διαστάσεων ώς μία τέταρτη διάσταση μέ τά ασυνήθειστα παράξενα καί ευφυή σχήματα δέν δημιουργούν πέμπτη καί πέραν τής πέμπτης διάστασης ούτε αναιρεί τίς έν λόγω τέσσερεις διαστάσεις!….

Κανένα παράδοξον σχήμα καί καμμία πολυπλοκότητα σέ σχήμα καί θεωρία δέν απέδειξε ότι υπάρχει διάσταση πέραν τής τέταρτης ούτε τή αναιρέσει τών!… Άλλωστε, η «τυχόν» πέμπτη καί πέραν αυτής σέ αριθμόν διάστασης δημιουργεί τό εύλογον ερώτημα εάν αναιρεί τίς τέσσερεις αρχικές διαστάσεις, καθότι πώς είναι δυνατόν νά υπάρχουν αυτές οί τέσσερεις διαστάσεις σ’ έναν σχήμα, χώρο, αντίληψη, κατάσταση, οπού νά διαφεύγει, εξεφεύγει καί νά υπάρχει έξω από τήν δικτατορία αυτών τών τεσσάρων διαστάσεων;…. Πώς είναι δυνατόν αυτές οί τέσσερεις διαστάσεις νά υπακούσουν σέ άλλες διαστάσεις καί οί άλλες διαστάσεις σ’ αυτές τίς τέσσερεις διαστάσεις;…. Ό,τι αποτελείται…., αποτελείται από τίς τρείς διαστάσεις καί τό σύνολον αυτής τής αποτέλειας είναι η τέταρτη διάσταση!….

Τό παράδοξον οπού μέ ξενίζει σέ όλα αυτά είναι η δήλωση οπού κάναμε ανωτέρω: «Εξαφάνιση τής απόστασης συνεπάγεται εξαφάνιση τής διάστασης καί εξαφάνιστη τής διάστασης συνεπάγεται εξαφάνιση τής απόστασης!»…. Διότι σέ άπειρη ταχύτητα εξαφανίζεται η απόσταση, άρα τέ βάσει αυτής τής μαθηματικής αλληλοσυναίνεσης εξαφανίζεται καί η διάσταση!… Εντούτοις, τό ότι Ό Θεός είναι Τριαδικός είναι ό λόγος οπού οί διαστάσεις είναι τριαδικές δηλαδή τρείς!… Αντιμετωπίζουμε εδώ μία παραδοξότητα τής θερμοδεσμοδυναμοδεσμομηχανικής = κβαντομηχανικής!….

Εντούτοις, τά παράδοξα τής κβάντας είναι απλούστερα από τά απλούστερα ή καί υπεραπλούστερα ώστε νά μήν συλλαμβάνεται η υποσυχνότητα τής λογικής τούς ή καί υπολογικής τούς!….

Εάν τό θέσουμε ανάποδα, δηλαδή ότι όταν η άπειρη ταχύτητα ελαττώνει σέ βαθμόν οίας μή άπειρης ταχύτητας τότε είναι η αιτία τής γεννήσεως τών τριών διαστάσεων καί δή γεννάται η απόσταση, τότε λύσαμε τό πρόβλημα αυτόν άπαξ διά παντός!….

Δηλαδή τό άπειρον σέ κατώτερη ταχύτητα γίνεται τριαδικόν, τρισδιάστατον, τρισμέγεθον, τρισκατεύθυντον!….

Τώρα επανααποδογυρίζουμε τήν διερώτηση μάς, ότι άμα τό άπειρον τρέχει, δηλαδή όταν διαλαμβάνεται έν πλώ η άπειρη ταχύτητα, τότε αυτή εκτείνεται σ’ όλον τό φάσμα τών κατευθύνσεων μέ πάν σχήμα ταυτοχρόνως, τό ακούσατε αυτόν, τό αναγνώσατε; Μέ πάν σχήμα ταυτοχρόνως!… Αυτόν τό σχήμα οίον καί άν είναι ώς έναν ή ώς σύνολον όλων τών δυνατών άπειρων σχημάτων έχει κατευθύνσεις πρός όλες τίς κατευθύνσεις, προεκτάσεις πρός όλες τίς προεκτάσεις, εκτάσεις σ’ όλες τίς εκτάσεις!…. Αυτόν τό σχήμα δηλαδή, τό σχήμα τής άπειρης ταχύτητος εξακοντίζεται πρός πάσαν κατεύθυνση, είναι πανταχού παρόν κατά τά πάντα πληρόν καί η διέκταση πρός πάσαν κατεύθυνση εξυπακούει άϋλη κατεύθυνση ύψους, πλάτους καί μήκους!… Ώστε νά επιστρέψουμε είς τόν ίδιον άκτιστον άχραντον μαθηματικόν προπαρονομαστή, Τή Τριαδικοτήτι, Τή Τρισδιαστικοτήτι… Τή Τρισμεγενθικοτήτι, Τή Τρισυποστατικοτήτι… επ’ αορίστω αλείπτω απεριορίστω ορισμώ….!….

Άρα, ό,τι υπάρχει επάνω υπάρχει καί κάτω, Ερμής Τρισμέγιστος, αρχαιότερος μάρτυς ότι Ό Θεός είναι Τρισμέγιστος….!….

Βλέπετε μία εικόνα η οποία δήθεν διά κάποιους είναι πολυδιάστατη, εάν θέλετε θέστε είς τά υπόψιν οίαν άλλη εικόνα, καί βλέπετε καί μία εικόνα μέ έναν θραυσμένον ύαλον! Δηλαδή ό θραυσμένος ύαλος είναι πολυδιάστατος;… Όχι βεβαίως! Καί άν μία εικόνα είναι πολυδιάστατη, ήτοι μίας διάστασης πέραν τών τριών καί τών απείρων σχηματισμών τής, τότε πώς καταδέχεται από τή φύση τής μαθηματικώς νά γίνεται καί νά δύναται νά εμφανίζεται είς τό περιορισμένον πεδίον τής ψευδοτρισδιάστατης απεικόνισης σέ χαρτί ή σέ Η/Υ;….

Π.χ. η έκτη καί η έβδομη διάσταση έπρεπε νά είναι αδύνατον νά αποτυπωθούν, νά ζωγραφιστούν, νά αντιληφθούν από ομματόν λειτουργούμενον από τήν «περιορισμένη» τρισδιαστοσύνη!… Εντούτοις, δέν ισχύει, επειδή δέν ισχύει διάσταση πέραν τών τριών καί τού συνόλου τών ώς τέταρτη διάσταση!…. ή συνδιάσταση!

Έναν άλλον ερώτημα οπού τίθεται τί καθορίζει ποία είναι η όγδοη ή εντέκατη διάσταση; Μήπως η σειρά ανεύρεσης τούς;…. Δέν είναι παράδοξη μίας διάστασης μεταγενεστέρας πρίν τήν προγενεστέρα; Καί άν αυτές οί διαστάσεις είναι πέραν τών τεσσάρων καί όχι οφθαλμαπάτες τών τεσσάρων, δέν θά έπρεπε όπου εμφανίζοντε νά συνεμφανίζοντε όλες μαζύν όπως συμβαίνει μέ τίς τέσσερεις διαστάσεις; Τό μήκος, τό πλάτος καί τό ύψος είναι εμφανέστατες εκτός εάν συμψηφίζονται σέ απόσταση ή τίς κοιττάζουμε ή αναποδογυρίσουμε ώς τέταρτη διάσταση ή πράγμα πάχους, χώρου, βάθους. Π.χ. πέρνεις μία ρήγα στημένη έχει άλλον ύψος, ριγμένη έχει άλλον ύψος καί εξαπλωμένη άλλον ύψος, αναλόγως καί τό μήκος καί τό πλάτος….

Καταρρίπτεται ή ούτως ή άλλως προαυτοκαταρριπτώμενη θεωρία τής ύπαρξης διαστάσεων πέραν τών τριών σύν τήν συνδιάσταση τούς ώς τέταρτη διάσταση. Η αναφορά σέ αλλόκοσμον δέν έχει σχέση μέ τίς διαστάσεις, άν καί πολλοί τά έχουν συγχύσει ή αναφέρονται είς τούς αλλόκοσμους μέ τόν όρον «από άλλη διάσταση» ώς ποιητική ατραπό….

Αυτόν οπού συγχύζουν πολλοί ώς άλλες διαστάσεις, είναι ότι άμα ένα πράγμα έχει ύψος, τό ύψος αυτόν τού πράγματος αποτελείται από ύψος, πλάτος μήκος. Τό πλάτος τού ίδιου πράγματος αποτελείται από ύψος, πλάτος, μήκος καί τό μήκος αυτού τού ίδιου πράγματος αποτελείται από ύψος, πλάτος, μήκος καί αυτά τά τρία επαναλαμβάνονται ξανά καί ξανά εσαεί διά τό καθένα!…. Μπορείς νά τό αντιληφθείς; Μπορείς νά τό εμφορέσεις εντός τής νοίας;…. Μπορείς νά τό διανοηθείς μέ σχήμα ή προοπτικώς άλλως πώς εντός τού μυαλού;….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Το σήμα της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του Νίκου Ευαγγελάτου

Στο προαύλιο κάνουν μάθημα οι μαθητές στο Νέο Ηράκλειο