in

Χα χαΧα χα LikeLike ΤέλειοΤέλειο

Χάσαμε τήν Μικρασσιατική Εκστρατεία επειδή Αρχιστράτηγος ήταν ό Ρόθτσιηλντ…..

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

κλίκ κλώκ κλίκ κλώκ κλίκ κλώκ

Χάσαμε τήν Μικρασσιατική Εκστρατεία επειδή Αρχιστράτηγος ήταν ό Ρόθτσιηλντ…..

Λοιπόν μάγκες διά νά γίνει η ανάκαμψη πρέπει κάποιος νά έχει πλήρην επίγνωσιν τού τί έγινε, τί γίνεται καί τί μέλλει γενέσθαι ή….. τί πρόκειται νά γένει…..

Δέν γίνεται άλλως πώς…..

Σέ όλα τά θέματα υπάρχουν άνθρωποι οίτινες περνάνε από τήν άγνοια είς τήν πλάνην….. Η δεύτερη χειρότερη τής πρώτης, εξού καί η ρήση η ημιμάθεια χειρότερη τής αμάθειας….

Η φιλοσοφική πραότητα είναι η αποδοχή τής αλήθειας, χωρίς νά σημαίνει ότι θ’ αποδεχθείς τήν ήττα….. Μάθε τόν εχθρόν σού καί τόν νίκησες…. Νόμισε ότι έμαθες τόν εχθρόν σού καί μόλις αυτοηητήθηκες. Αυτή η κακοτοπιά συνεχίζεται εσαεί είς τούς Έλληνες….. Νομίζουν! Ναί νομίζουν, έχουν αυταπάτες….. Η ήττα μάς η Ιστορία τής ήττας μάς επαναλαμβάνεται από τίς αυταπάτες μάς, έχουν ριζώσει, φύτρωσαν πολυκόρμια, κλάδους, πολύκλαδους, κλαδιά, κλαδάκια κ.ο.κ….. Δέν αρκούσαν τούτα σύν τοίς άλλοις δηλαδή, έχουμε καί καινούργια, μυθεύματα, καινούργια φρούτα…. καινές οπώρες είς τήν αγορά τής παραπλάνησης…..

Όταν έχεις ν’ αντιμετωπίσεις έναν δράκον αιώνες καί νομίζεις ότι έχεις ν’ αντιμετωπίσεις έναν λέων πέφτεις πάντα έξω….. Καί αναθεματίζεις τήν τύχην σού…. Είς τήν Κύπρον λέμε: «η τύχη κάνει τήν κόρταν κακορίζικη» εννοώντας ότι η τύχη καθορίζεται καί από τήν τύχην καί από τό μυαλόν….. Τί τύχη νά έχεις μυαλόν ν’ αποφασίζει πάντοτε τό σωστόν καί τό καλόν έστω ένεκα βλακείας αλλά από καλή τύχη…. κωλοφαρδία τής τύχης….. Τί ωραία! Εντούτοις, η τύχη είναι μία επιληψία η οποία δέν είναι υπεραιωνόβια…. άν προσέχεις τόν οργανισμόν σού καί συνάγεις τά ρούχα σού από τίς κακοτοπιές τών πιθανοτήτων, έστω καί έν μέσω ατυχίας θά ξεπεράσεις τά 100….. διότι πήρες είς τήν Πρόληψη δι’ εξετάσεως 100%……

Λοιπόν, ένας δράξ είναι ό ρόθτσιηλντ, αυτός οπού η οικογένεια τού πλούτισε ώς Υπερτοκογλείφος είς τό Ελληνοβυζάντιον, Ορθόδοξοι καί Μωαμεθανοί τότες, θεωρούσαν υπέρτατη αμαρτία τήν τοκογλειφία. Άλλο που δέν ήθελε ό κάθ’ οβραίος, άσε που προωθούσαν τήν «προκατάλήψη» αυτή στούς αλλόθρησκους…. Πήρε τά ππουρτού τού ό ρόθτσιηλντ καί βγήκε στήν γερμανία…. Ίδρυσε Τράπεζες καί χρηματοδότησε τήν εκστρατεία τών Ψευδοσταυροφόρων κατά Βυζαντίου δηλαδή: «μέ τήν μίλλα σού τηανίζω τό βλατζιήν σού = μέ τό λίπος σού τηγανίζω τό ήπαρ σού….»….. Αυτόν τόν πανούργον έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε καί όχι κανέναν λέοντα, ό λέων είναι χαζός δυνατός, αλλά όχι δράξος είς τό μυαλόν….. Τί κάνουμε; Καλή ερώτηση!!!!

Άναψε τήν κανποσύριγγα (η πίπα καί δέν υπάρχει όρος ηλεκτρικό τσιγάρο εκτός καί άν είναι ποιητικός, αλλά ηλεκτρική καπνοσύριγξ) τού έσβυσε ούτε αργά ούτε γρήγορα τό σπίρτο, είχε συνάξει καμμιά εκατοσταριά κοστουμαρισμένους κκαουμποϋδογκάνγστερς τής υψηλής αλήτικης καθώς πρέπει αριστοκρατίας καί τούς είπε: «λοιπόν παίδες αλητόπαιδες let’s fuck Greece!»…..

Είπε είς τόν Άγγλο πές στόν Βενιζέλο νά πάει στήν Σμύρνη, διά τό χαττήρι τής Αγγλίας… Στόν Ρώσσο είπε έτοιμος τά όπλα. Στόν Γερμανό έτοιμα τά όπλα, στόν Ιταλό κάνε αντιπερισπασμό, στούς Έλληνες υποτακτικούς κάνετε αυτό κι’ αυτό….

Διέταξε τόν έναν καί ό ένας διέταξε πέντε καί οί πέντε εικοσιπέντε καί οί εικοσιπέντε εκατόν εικοσιέξη καί πάει λέγωντας…..

Ήξευρε καί τίς ημερομηνίες περίπου τού έκαστου περιστατικού καί άμα ήταν εκτός χρονοδιαγράμματος τού έπαιρνε καί τούς σήκωνε…. ό διάολος…..

Λοιπόν, αυτός ό πρώτος καί δεύτερος διάολος είναι ακόμη εδώ….. Εμείς πού είμαστε; Ακόμη στήν δεξιά καί αριστερά, στό παντού καί στό πουθενά, στό πότε καί τό πρίν, στό πώς καί διατί καί ούτω καθεξής…..

Τώρα άν πώ νά επιστρατεύσουμε Τόν Θεόν θά μού πείτε κάποιοι άσε ρέ!…. Έ τότε βρέστε άλλον εσείς!…. Καλή επιτύχια, αλλά νά είναι ισχυρότερος, εμπιστότερος, δικαιότερος, καλύτερος, ευφυεστώτερος από Τόν Θεόν…., διότι ό διάολος δέν αστειεύεται μωρέ…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

11 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply
 1. Είναι επαινετέος ο ζήλος σας να ενημερώνετε και σας συγχαίρω γι’ αυτό. Ωστόσο, γράφουμε Μικρά Ασία και Μικρασιατική, με ένα σίγμα. Γράφουμε τοκογλύφος και όχι τοκογλείφος. Υπάρχουν και άλλα βασικά λάθη στα κείμενά σας και θα σας πρότεινα να ζητάτε από έναν φίλο να σας κάνει τις διορθώσεις πριν ανεβάσετε το κάθε άρθρο. Είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια ότι όποιος ξεχνά τη γλώσσα του είναι καταδικασμένος εν καιρώ να χάσει και την πατρίδα του και υπάρχουν πολλά παραδείγματα.

  • Ευχαριστώ φίλε Έλληνα! Δέν γνωρίζω πόσα άρθρα μού είδες, όπως καί νά έχει συμφωνώ μέ όσα λές, εντούτοις κάποια λάθη μού όχι όλα είναι “σκόπμα” διά νά μήν χάσωμεν τήν γλώσσα μάς καθότι διέχεται από πολλές παραλλαγές. Λοιπόν τό σωστόν είναι Ασσία καί όχι Ασία όπως τό έκαναν αργότερα οί δημοτικοσιωνιστές διά νά χάσουμε τά νοήματα καί νά τά απλοποιήσουμε. Η λέξη έχει κοινή ρίζα μέ τό άσσος καί όχι άσος. Η ρίζα ήταν είς τήν υπεραρχαιοτητα ορίζα καί όχι ρίζα = εξού καί ορίζω. Είναι “καμμία καί όχια καμία ήτοι έκ τών κάν+μία = καμμία”. Είναι κόττα καί όχι κότα από τό κοττώ, κοττάω ήτοι τό απότομον γρήγορον ράμφισμαν σκώληκων από τίς όρνιθες, καί είναι σκώληξ καί όχι σκουλίκι ή σκουλήκι. Είναι εξεύρω = ξεύρω = ξέρω ήτοι δέν είναι ξέρω αλλά εξ+εύρηκα, αυτή είναι η γλώσσα ή γλώττα ήτις δέν θέλουν νά προσεγγίσωμεν ή προσεγγίσουμε (κατά τά ορθογραφικά μού λάθη). Είναι εξήλθα = έξωθεν ήλθα καί όχι βγήκα = ευγήκα….. Είναι Βρεττανία καί όχι Βρετανία όπως έγινε από τήν δεκαετία τού 1980 (όλα αυτά καί κατόπιν). Είναι κότας καί όχι κότσια διά νά πάμε είς τά αρχαία. Είναι άγωμεν = υπό+άγωμεν = υπάγωμεν = πάγωμεν καί κατάντησε πάμε…. Εγώ ταπεινά αδελφέ Έλληνα τά αναδεικνύω τό κατά δύναμει όλα αυτά/τούτα/τοιαύτα καί είναι είς τήν αρχαιότητα κυρίως ούλα καί σπανίως λεγώταν όλα. Συνεπώς εσύ φίλε από τούδε καί είς τό εξής εάν ιδείς νά γράψω κάπου ουλικώς αντί ολικώς νά εξεύρεις ότι δέν είναι σφάλμα μού αλλά συνειδητόν. Ευχαριστώ ουσιαστικώς διά τήν ερώτηση. Ά! καί είναι διά καί όχι γιά…. Είναι υγεία καί όχι γειά τί κάνετε. Είναι αίγα καί όχι κατσίκα καί δή κατσικάκι, είναι ερίφιον καί όχι κατσικάκι, είναι αρνί, αρνίον, αμνός, καί όχι αρνάκι. Είναι δαμάλι/δαμάλιον καί όχι αγελαδάκι…. Είναι βούς καί όχι αγελάδα = έκ τού αγελάς = αγέλη, αλλά αγέλη σχηματίζουν όλα τά μηρυκαστικά. Είναι ψιττάκος καί όχι παπαγάλος. Είναι γλαύκα καί ουχί κουκουβάγια ή κουκκουφκιάος ελληνοκυπριαστί. Τό κουκουβάγια επειδή κάνει κούκου τήν νύχθα επάνω είς τά βάγια…. Δέν λέγω νά ξεχάσουμε = έξε+χάσουμε τά παραφθαρμένα σύγχρονα αλλά προπάντως νά μήν λησμονήσωμεν τά παλαιά, τίς ορίζες, τήν καθαρεύουσα, τήν αρχαϊκή, τήν αρχαία, ή δέ μή χαθήκαμεν…..Είναι ύστατη προσπάθεια καί όχι τελευταία προσπάθεια. Είναι επειδή ολιγοστεύσαμε τίς λέξεις οπού χρησιμοποιούμε, τά ολιγότερα φώτα έν νοία/νούν καί δέν άγωμεν καλώς, διότι κάθε νόημα είναι καί μία λάμπα εντός οργανισμού. Είναι ακόμη συνημερίς = σύν+ημερίς καί όχι σήμερα, είναι σύρρηγγα καί ουχί σήρηγγα διότι σύν+ήρηγγα/άρω/αίρω…. διαυτού φαίνεται αδελφέ ότι σφάλλω, επειδή γνωρίζω καί χρησιμοποιώ εκείνα όπου οί άλλοι εξέχασαν…. = έχασαν καί όστις χάννει χάννεται, ναί μέ δύο νί γράφεται…. άς τό γράψωμεν καί μέ έναν νί = χάνεται. Είναι όκταπος, όκταπους όπως τόν λένε καί οί Εγγλεζοι = octopus = οκτωπούς ή οκτοπούς = οκτώ πούς/πόδες καί όχι χταπόδι, είναι οκτώ καί όχι οχτώ, είναι επτά καί όχι εφτά καί νά άγωμεν βαθύτερα μέ οξυγόνα είναι ευδομάς καί όχι εβδομάς = εύ+δομή…. Άλλη φορά τ’ άλλα, περί γλωσσολογία έγραψα αρκετά εδωμέσα. Πάντως η απάντηση είναι καλή διά έναν άρθρον. Χαίρε!

   • Αγαπητέ, συμφωνώ σε όλα τα άλλα μαζί σου, αλλά όσον αφορά στην ορθή γραφή του κύριου ουσιαστικού Ασία κάνεις λάθος. Η αρχαιότερη αναφορά δίνεται για πρώτη φορά από τον Ηρόδοτο, στο κείμενο της Ιστορίας του…. “σφέας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῆς Ἀσίης λέγουσι Πέρσαι ἁρπαζομενέων τῶν γυναικῶν λόγον οὐδένα ποιήσασθαι, Ἕλληνας δὲ Λακεδαιμονίης εἵνεκεν γυναικὸς στόλον μέγαν συναγεῖραι καὶ ἔπειτα ἐλθόντας ἐς τὴν Ἀσίην τὴν Πριάμου δύναμιν κατελεῖν”… Άλλο Ασία (η οποία στη μυθολογία μας αναφέρεται επίσης ως μία από τις Ωκεανίδες) και άλλο Ρωσσία (ορθή, παλαιότερη γραφή του “Ρωσία”). Ο Ηρόδοτος έχει την μόνη ορθή απάντηση στην οποιαδήποτε σύγχυση.

 2. Η φύση είς τόν Ισίοδον καί όχι μόνον γράφεται φήση, φήσις. Η προφητεία ουσιαστικώς είναι η σύνθεση τών λέξεων πρό+φητεία = φυτεία καί αφού τώρα γράφουμε φυτεία καί όχι φητεία πρέπει νά γράφεται προφυτεία. Η χημεία είναι από τό χυμός = χυμεία. Αναλόγως εάν τό σύγγραμα, η γραφή η ομιλία ήταν από τήν Αττική ή τήν Μικρά Ασσία έχουμε διαφοροποιήσεις, ομοίως καί άν είναι από τούς Πελοποννήσιους, Θράκες, Μακεδόνες, Θήβαι κ.ο.κ. Κάποιων συμπίπτουν κάποια καί κάποια ουχί…. Τό γλείφω τώ όντι γράφεται μέ “εϊ” μέ “ύ¨ = γλύφω σημαίνει γεύομαι γλυφόν = όχι υφάλμυρον αλλά κάτι περισσότερον από υφάλμυρον ύδωρ, αλατισμένον πολύ ήτοι θαλασσινόν, αλλά άν παρατηρήσετε σέ κάποιες παραλίες τό ύδωρ είναι υφάλμυρον, σέ κάποιες γλυφόν σέ κάποιες λύσσα = πολύ αλατισμένον καί σέ κάποιες γλυκύν δηλαδή σχεδόν όχι αλμυρόν. Αναλόγως τής περιοχής, άν χύνονται εκεί κοντά πόσιμα νερά, τά πετρώματα κ.α.. Π.χ. από τίς περιοχές οπού υπάρχουν σέ μεγαλύτερα διαστήματα κύματα καί η θάλασσα είναι σέ συνεχή αναταραχή τά ύδατα είναι πειό αλμυρά καί δημιουργούν περισσότερον κνησμόν είς τό σώμα όταν εξέλθετε τής θάλασσας αλλά είναι οπωσδήποτε (εξαιρείται η μόλυνση εννοείται τών υδάτων) πειό υγειινά διά τό σώμα…. Συνεπώς υπάρχουν τά ορθογραφικά λάθη από άγνοια, τά ορθογραφικά λάθη ένεκα κεκτημένης ταχύτητος ήτοι λάθος επιλογή είς τό πληκτρολόγιον καί τά δήθεν ορθογραφκά λάθη οπού όσοι δέν γνωρίζουν σωστά τήν γλώσσα μάς θεωρούν μέ βεβαιότητα ώς λάθη. Η γλώσσα μάς είναι πολυσχιδής καί πρέπει νά γνωρίζουμε όλες τίς μεταβολές τής. Μέ τούτον εμπλουτίζουμε τό λεξιλόγιον αλλά καί τόν τρόπον αντίληψης μίας μελέτης, καθότι κάθε μεταβολή τής καί κάθε διάλεκτος τής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μειονεκτήματα, πλεονεκτήματα, τρόπους αντιλήψεως. Γνωρίζωντας όλες τίς προεκτάσεις τής καί περισσότερον τίς ρίζες τής μπορούμε νά σκεφθούμε μέ διάφορες λέξεις, προτάσεις, συνειρμόν καί σειρά λέξεων, καί τό νόημα διαφοροποιείται κάπως σέ κάποια από αυτές τίς μεταβολές είτε πρόκεται περί καθομιλουμένης είτε περί διαλέκτου θά εύρετε περισσότερον νόημα από τίς άλλες ή θά καταλάβετε μέ διαφορετικές συχνοτικές παλμικές ερεθίσεις τό νόημα τό οποίον εκζητείτε συντάσσωντας έναν υπερπλεονέκτημα. Δέν ημπορείς νά παραμείνεις Έλληνας εάν δέν ωμιλείς όλα τά ελληνικά, άλλως πώς θά είσαι κολοβός Έλληνας όπως είμαστε σχεδόν όλοι μάς. Μπορείς νά πάς νά κατοικήσεις είς τήν Αυστραλία, είς τόν Άρη, όν Ποσειδώνα, τήν Ανδρομέδα, τόν Σείριον, τόν Χύπ Χώπ πλανήτη καί νά είσαι Έλλην άν ωμιλείς ελληνικά, αλλά δέν θά είσαι Έλλην ακόμη καί άν ζείς είς τήν Ελλάδα καί δέν ωμιλείς ελληνικά. Χρησιμοποιώντας μεικτώς τίς μεταβολές καί τίς διαλέκτους είς τίς προτάσεις δημιουργείς πλεονεκτήματα καί κανούργιους λαπτήρες συχνοτήτων αντίληψης. Δέν μπορείς νά ελευθερωθείς εάν έχει προκαταλήψεις είς οιανδήποτε μεταβολή, εποχή, στατική τύπου τής γλώσσας μάς καί δή τών διαγλωσσών μάς οπού εισίν καθαρότερες. Δέν μπορείς νά λές λάθος τό ουσιαστικόν οψάριον καί σωστόν τό ψάρι! Δέν μπορείς νά θεωρείς λάθος τό αλυκτώ καί σωστόν τό γαυγίζω ή ακόμη χειρότερα τό γαβγίζω (τέτοιοι φθόγγοι δέν υπήρχαν είς τά ελληνικά). Δέν μπορείς νά θεωρείς σωστόν τήν λέξη άλογον (τό είπαν έτσι επειδή εξιππάζεται, αφηνιάζει, κάνει τρέλλες ανασηκώνοντας τά πόδια, ήτοι δέν έχει λογική) καί όχι τήν λέξη ίππος καί τήν ομηρική κέλης…. Άρα τέ άμα γράψω σέ πρόταση ίππος ή κέλης καί όχι άλογον δέν είμαι λανθασμένος….. Πρέπει νά μαθαίνουμε όλες τίς γλώσσες μάς καί τίς διαλέκτους τής ήτοι ποντιακά, κυπριακά, κρητικά κ.α….. Κάθ διάλεκτος έχει τήν ευμορφία καί τήν σοφία τής αλλά καί τίς ελλείψεις τής. Οί διαλέκτοι είναι πολύ ισχυρές σέ νοηματοπροσφορά όταν αναφέρεται μέ λακωνικές ρήσεις, γνωμικά, παροιμίες…..

  • Σου απάντησα παραπάνω για το ουσιαστικό “Ασία”. Καλό είναι γενικά να συμβουλεύεσαι διορθωτή. Ο Ησίοδος, π.χ., δεν είναι Ισίοδος, όπως γράφεις.

   • Δέν υπάρχει λόγος νά διαφωνήσω, συμφωνώ. Τό Ησίοδος από κεκτημένη ταχύτητα τό έγραψα Ισίοδος, λόγω κούρασης. Τό Ασσία νομίζω τό είδα σέ αρχαίον κείμενον μέ δύο σίγμα. Όπως καί νά έχει σέ αρχαία κείμενα έχω ιδεί τό όλα αλλά καί τό ούλα. Ενώ ό Σωκράτης αναφέρεται είς τήν αλλαγή τών αρχαίων λέξεων.

  • ΑΓΑΠΗΤΕ κ. ΓΕΡΙΜΟΥ,
   Η ΛΕΞΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΘΕΜΑ ΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΜΑΣ ΡΗΜΑ ΦΗΜΙ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ.
   ΠΡΟ + ΦΗΜΙ = ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ .

 3. Κύριοι, ο παραπάνω διάλογος σας πρέπει να αναρτηθεί κάπου μόνιμα. Και να συνεχιστεί και πλουτίσει. Διπλό like.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

«ΨΗΝΕΤΑΙ» ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ LOCKDOWN ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ! ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΣΕΙ Ο,ΤΙ ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΘΙΟ!

Τι Είναι Καρδιακή Προσευχή;Τι Είναι Ταπεινότητα;