19:55 - 01/09/2021

Ας μιλήσουμε για αριθμούς… Η συνέχεια σύντομα…

• Did you know that Bill Gates’ real name is William Henry Gates III? Nowadays, he
• is known as Bill Gates (III) where III means the order of third. So what’s so
• eerie about this name?

• Well, if you take all the letters in Bill Gates III and then convert it into
• ASCII code (American Standard Code for Info. Interchange) and then add up all
• the numbers….you will get 666, which is the
• number of the beast.

• B = 66

• I = 73

• L = 76

• L = 76

• G = 71

• A = 65

• T = 84

• E = 69

• S = 83

• I = 1

• I = 1

• I = 1

• Add these numbers and they equal 666.
• Coincidence? Perhaps….

• Maybe, but take Windows 95 and do the
• same procedure and you will get 666 also.
• And even MS-DOS 6.31 adds up to 666.

• Still think it is coincidence?
• Stay with me….it gets better.
• For those of you who still have the
• old excel 95 (not office 97) try this
• out: (this really works)

• 1 – Open a new file

• 2 – Scroll down to row 95

• 3 – Click on the row 95 button to highlight the entire row

• 4 – Press tab to move to the second column

• 5 – Now, move your mouse and click on help at the top

• 6 – Then click on “about Microsoft excel”

• 7 – Press ctrl-alt-shift and click on the tech support button at the same
• time.

 

• A window will appear with the title: THE HALL OF TORTURED SOULS.

• This is really eerie, okay! It has a doom style format and you can walk all
• around the hall using the arrow keys. On the sides of the walls are the names of
• the tortured souls….now walk up the stairs and
• then come back down, facing the blank wall. Now type in EXCELKFA; this will open
• the blank wall to reveal another secret passage, walk through the passage and
• do not fall off. This is difficult to do.
• When you get to the end you will see something really, really eerie.

• As of this point in time, countless witnesses all over the world have verified
• that it is a real eye opener. It could be a joke by MS programmers. Or is it?

• Would it be too surprising if Bill Gates was the antichrist? After all, the
• bible foretold that someone powerful would rise up and lead the world to
• destruction. And Bill Gates definitely has this kind of
• power in his hands.

• More than 80% of computers in the world today run on windows and DOS (including
• those at the Pentagon). If all of his products have some kind of small program
• embedded, like this “hall of tortured
• souls,” that can give him control to set off nuclear arsenals, create havoc in
• security systems and financial systems all over the world, etc. All from his
• headquarters.

• This isn’t too far from reality. Just by using the Internet Explorer may just
• allow him to map out what you have on your computer bit by bit each time you log
• on. Perhaps the end of time is near and this is
• just the tip of the iceberg?

 

• Quote from the Bible:

• “He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to
• receive a mark on his right hand or on his forehead, so that no one could buy or
• sell unless he had the mark, which is the name
• of the beast or the number of his name. This calls for wisdom. If anyone has
• insight, let him calculate the number of the beast, for it is man’s number. His
• number is 666.” Revelation 13:16-18 NIV

 

• This is something you should think about. If the Bible, in the book of
• Revelations, says that without the sign of the beast, one would not be able to
• buy, sell, do business transactions, etc., then my question
• to you now is this….

• Is the Internet a necessity today for doing business? The Internet also bears
• the sign. Note that the Internet is often referred to as the World Wide Web, or
• www. Another way to write W is V/ or VI.

• W W W

• VI VI VI

• 6 6 6

• Here is something to ponder. Isn’t everything going towards the Internet? (i.e.,
• buying, selling, business transactions) Isn’t Microsoft always on the move to
• have a monopoly when it comes to software
• technology? And now the Internet?

• Revelations also says that the mark of the beast will be carved on one’s hand
• and on one’s forehead. If the Internet would indeed be the beast, aren’t we all
• starting to carry it on our hands and foreheads?
• The screen is the forehead and the hand uses the mouse.

• Are things finally starting to fall into place or are we just letting our
• imagination run???? Remember, the devil came to cheat, steal and to destroy. So,
• be vigilant about Bill Gates and Microsoft!

• Coincidence? Perhaps…

Δεν ισχυρίζομαι τίποτα.. Η ιστορία θα το δείξει…

Ένα προφίλ πάντως τοχει ως savior και ανάλογα πως θα εξελιχθεί η “πανδημία”….

Hidden character

 


Loading...
Σχετικά με hidden character
Τaking a "red pill" that reveals an unpleasant truth, and taking a "blue pill" to remain in blissful.

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. youtube.com/watch?v=kK0M74E8PS4

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*