18:41 - 05/04/2021

Αόρατη Μεταφορά!

Η Φυσική ἐπιστήμη μελετᾶ φαινόμενα στά ὁποῖα μετέχουν οἱ
διαστάσεις: χῶρος, χρόνος, μάζα καί ἠλεκτρισμός. Ἡ ἀρχή τῶν
διαστάσεων αὐτῶν, τό τέλος τους καί ἡ οὐσία αὐτῶν εἶναι ἄγνωστα
μυστήρια. Ὡστόσο ὁ ἄνθρωπος ὁρίζει πρότυπες μονάδες, κατασκευάζει
μέτρα καί τίς μετρᾶ.
Διεθνές Κέντρο Προτύπων Μέτρων, Σταθμῶν, Μετρολογίας καί
Ὁρολογίας τῆς ἐπιστήμης (BIPM: Bureau Internationaldes Poidset
Mesures) ἱδρύθηκε ἤδη ἀπό τά τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος στό Παρίσι. Τό
ἔμβλημά του εἶναι τό εἰκονιζόμενο. Τό Ἑλληνικό ἀπόφθεγμα πού ὑπάρχει
στό ἔμβλημα, ΜΕΤΡῼ ΧΡῼ, ἀποδίδεται
στόν Μυτιληναῖο Πιττακό (650-570 π.Χ.), τόν
κατά τήν παράδοση πρῶτο ἐπινοητή μέτρων.
Ἡ πρώτη κατασκευή γεωγραφικοῦ χάρτου
ἀποδίδεται στόν κατά τριάντα ἔτη νεώτερο τοῦ
Πιττακοῦ, τόν μιλήσιο Ἀναξίμανδρο.
Ἕνα διεθνές σύστημα μονάδων εἶναι
τό M.K.S.A. (Metre, Kilogramme, Second,
Ampere). Στό ἀντικείμενο τῆς Φυσικῆς
ἐπιστήμης ἐμπίπτουν μόνο τά φαινόμενα
πού περιγράφονται πλήρως μέ αὐτές τίς τέσσερεις διαστάσεις. Ἐάν
ἕνα φαινόμενο δέν περιγράφεται ἀπό αὐτές, τότε τό φαινόμενο αὐτό
δέν μπορεῖ νά τό μετρήσει ἡ Φυσική ἐπιστήμη καί εὑρίσκεται ἐκτός
τοῦ ἀντικειμένου της, δηλαδή τό φαινόμενο θεωρεῖται ἀπό τήν Φυσική
ἀνύπαρκτο.
Οἱ Θετικές Ἐπιστῆμες οἰκοδομήθηκαν ἀπό τόν ἄνθρωπο. Δέν
οἰκοδομοῦνται, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν ἄνθρωπο, ἀπό τά φαινόμενα στό
σύνολό τους.
Ἡ Ἀρχιλοχίας τῆς Ἀεροπορίας Βασιλική Πλεξίδα περιγράφει
τήν διάσωσή της σέ ἀεροπορικό δυστύχημα πού ἔγινε τήν Τετάρτη
19 Ἀπριλίου 2017 στό Σαραντάπορο Ἐλασσῶνος. «Μετεφέρθη» λέει
«σέ ἄλλο τόπο καί χρόνο» καί ἀφηγεῖται μηχανικές λεπτομέρειες τοῦ
συμβάντος οἱ ὁποῖες δέν ἑρμηνεύονται μέ τήν λογική πού οἰκοδομεῖται
ἀπό τίς Θετικές Ἐπιστῆμες.
Ὑπῆρξα συχνός ἐπισκέπτης τοῦ ἉγίουὌρους. Στά τέλη τῆς δεκαετίας 1980 εὑρισκόμενος στήν
Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου ἀπεφάσισα νά ἐπισκεφθῶ τόν Ἅγιο Παΐσιο
στό ἐρημητήριό του, τήν Παναγούδα. Ἡ Παναγούδα ἀπέχει περίπου δύο
χιλιόμετρα ἀπό τήν Ἱερά Μονή, ὁ δρόμος ἀγροτικός σέ περιοχή πού ἦταν
καλλιεργημένη μέ σιτηρά τά ὁποῖα ὡστόσο ἦταν θερισμένα, γιατί ἦταν
Αὔγουστος. Χτύπησα μερικές φορές ἀπό τήν ἐξώθυρα τῆς περιφράξεως
τοῦ ἐρημητηρίου χωρίς νά λάβω ἀπόκριση. Ὁπότε, πρός ἐπιστροφή μου
στήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου ἔστριψα. Ὅμως, μόλις ἔστριψα εἶδα
πώς πίσω μου στεκόταν ὁ Ἅγιος, σέ ἀπόσταση περίπου 20-30 μέτρων,
στό μέσον τοῦ δρόμου, πού εἶχα περάσει πρίν λίγα λεπτά. Μέ κοίταζε
χαμογελαστός καί μέ περίμενε γιά νά πᾶμε* μαζί στήν Μονή.
Τό πεδίο ἦταν ἀνοικτό, ὁπότε δέν θά ἦταν δυνατόν νά μεταβῆ στό
σημεῖο πού τόν εἶδα, ἀπό κάποια ἄλλη τοποθεσία τοῦ χώρου, χωρίς νά
ἀντιληφθῶ τήν μετακίνησή του. Μετεφέρθη ἐκεῖ ἀοράτως καί ἀθορύβως.
Ἄγνωστη ἡ «ἄλλη θέση» καί ἄγνωστος ὁ «χρόνος τῆς ἀναχωρήσεώς του»
ἀπ’ αὐτήν, ὁπότε τό κεφάλαιο τῆς Φυσικῆς «ἡ Μηχανική» δέν μπορεῖ
νά περιγράψει τό φαινόμενο, γιατί λείπουν τά στοιχεῖα αὐτά. Τό συμβάν
αὐτό, πού εἶναι ἀνερμήνευτο ἀπό τήν Ἐπιστήμη, ἀνύπαρκτο γιά τήν
Φυσική ἦταν ἕνα γεγονός πραγματικό, «χειροπιαστό».
Καί προσθέτω ὅτι ἦταν ἡ δεύτερη φορά πού ἐμπειρίστηκα τήν ἀόρατη
«μεταφορά» τοῦ Ἁγίου Παϊσίου. Ἡ πρώτη φορά ἦταν τόν Αὔγουστο τοῦ
1976 στό ἐρημητήριο «Κελλί Τιμίου Σταυροῦ» στήν περιοχή τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους.
Στό βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, στό
κεφ. 8 ἐδάφια 39 καί 40, ἀναφέρεται ὅτι «πνεῦμα Κυρίου ἥρπασεν τόν
Φίλιππον» στή Γάζα, ὅτι ὁ Φίλιππος ἦταν πλέον ἀόρατος «καί οὐκ εἶδεν
αὐτόν οὐκέτι ὁ εὐνοῦχος» καί ὅτι ὁ «Φίλιππος εὑρέθη εἰς Ἄζωτον», πόλη
ἡ ὁποία ἀπεῖχε ἀπό τήν Γάζα περίπου 25 χιλιόμετρα.
Τό βιβλίο ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ἔγραψε ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς
ὁ ὁποῖος ἦταν καί Ἰατρός. Ἐγνώριζε λοιπόν τήν λογική τῆς Ἰατρικῆς καί
γενικά τῶν Θετικῶν Ἐπιστημῶν. Ὑπῆρξε ἐπίσης ἐπιτόπιος ἐρευνητής
τῶν γεγονότων τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Ἰωάννης Ν. Καλιοντζῆς
Δρ. Φυσικῆς

Ενοριακή Ευλογία

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

 1. Χρόνος δεν Υπάρχει 04/05/2021 @ 8:23 ΜΜ

  Ό Ερμής εκτός από Κλέπτης*
  Είναι καί προστάτης των εμπόρων
  Όι εμπωροι μετρούν και ζυγίζουν,
  ΜΕΤΡΩ ΧΡΏ*μέτρω χρω (αρχαίο γνωμικό)
  η μεσότης εν πάσιν ασφαλέστερον,να χρησιμοποιής τό μέτρο σέ όλα τα πράγματα
  * Σε κυκλική συνέχεια
  * ΟΝΟ
  ΧΩΡΟΜΕΤΡΩ
  ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΩ
  Το κβαντικό φαινόμενο Hall μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον επανακαθορισμό της μονάδας μάζας, του χιλιόγραμμου. Το πρότυπο χιλιόγραμμο κατασκευασμένο από πλατίνα και ιρίδιο φυλάσσεται στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών στο Παρίσι.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh