22:07 - 08/07/2021

Αυτό Π.Ο.Υ. θά δείς είναι umbezable! Η Μαύρη Σιών η Λευκή Εωσφορία… Μέρος 1

Αυτό Π.Ο.Υ. θά δείς είναι umbezable! Η Μαύρη Σιών η Λευκή Εωσφορία… Μέρος 1

Σάς φανερώνω τόν δήθεν αόρατον εχθρόν, στέκεται εκεί πάντοτε έμπροσθεν ΜΑΣ καί κάνουμε πώς δέν τόν αναγνωρίζουμε, ίσταται ενώπιον ΜΑΣ καί προσποιείται ότι δέν είναι…. εχθρός, αλλά φίλος, πατερούλης… είναι τής εξουσίας, έχει λαβυρινθώδεις μηχανισμούς καί τό μόνον που χρειάζεται είναι νά Αναστηθούμε καί νά άγουμε σύσσωμοι νά τόν λοιώσουμε κυριολεκτικώς… Αλλά πόσοι δέν έγιναν άθελα τούς, ασυνείδητα, ασυναίσθητα συμμασώνοι, υπομασσώνοι καί ζώα κυριολεκτικά διαφόρων ειδών τών μασσώνων… Πάρετε Βαθειά Ανάσα καί συνδέστε τά έξη μέρη:

«Ελθέ, ω Εωσφόρε, ελθέ.
Σύ, τον οποίον οι Ιερείς εσυκοφάντησαν !
Σύ, τον οποίον οι Βασιλείς κατεδίκασαν! Ελθέ.
Ελθέ να σ’ εναγκαλισθούμε, να σε σφίξομε στις αγκάλες μας !… Προ πολλού σε γνωρίζομε, και προ πολλού μας γνωρίζεις επίσης… Προ των εσκοτισμένων οφθαλμών του χύδην όχλου τα έργα σου δεν φαίνονται πάντοτε ωραία, τα έργα σου δεν φαίνονται πάντοτε καλά, ω ευλογημένε της καρδίας μας!…
Αυτά και μόνα όμως δύνανται να δώσουν την εξήγηση στο Σύμπαν. Άνευ των έργων σου, ω Σατάν, το Σύμπαν θα ήταν παράλογο. Σύ μόνος ζωογονείς, συ μόνος γονοποιείς την εργασία, συ εξευγενίζεις τον χυδαίο πλούτο. Σύ επισφραγίζεις την αρετή. Σοί η αρχή. Σοί ο θρόνος.
Σύ ω Αδωνάϊ (Σ.Σ. έτσι ονομάζεται ο αληθινός Θεός) θεέ άρπαξ, θεέ άδικε, σε απαρνούμεθα!…

Μέρος 1ον:

Τόν Χριστόν Τόν Ονομάζουν Αδωναϊ ότι δηλαδή είναι Θεός Τού Άδη καί μόνον, νεκρός τάχατες, όντως είναι Θεός τών Πάντων…

Λένε ότι μισεί τήν ευτυχία, επειδή δέν τούς επιτρέπει καί τούς έκρινε έκτοτε διά τές ανθρωποθυσίες «τούς» καί τήν πόση ανδροχρώματος τούς Παμπυλώνιου εβραϊκού Πάσχατος «τούς»… Επειδή «τούς» έκρινε, μόνον «αυτούς» έκρινε κατά πρόσωπον ή σχεδόν μόνον «αυτούς» ήτοι κατά πλειοψηφίαν…

«Τούς» κόβει τήν ευτυχία «τούς» επειδή «ευτυχία» «τούς» είναι η αδικία… Οί Εντολές Τού καί οί Κατακρίσεις Τού «τούς» ενόχλησε… Τόν Σταύρωσαν καί Αναστήθηκε καί Τόν Λένε Θεόν τού Άδη = Αδωναϊ αλλά συνάμα λένε ότι βασιλεύει καί Τόν έχουν ρίψει… Καί Νεκρός εβασίλευε; Ναί καί Νεκρός καί Αναστημένος καί Αναλήψιμος…

Η «ευτυχία» «τούς» είναι αυθαιρεσία «τούς» καί τά έργα «τούς» είναι αυτά τά οποία ζείς τώρα… μέ τόν κορώνα σάταν… ήτοι τό κόλπον τής πλάνης διά νά πάρουν τήν εξουσία… Η «ευτυχία» «τούς» είναι η Ελευθεροτέκτονη Απάτη καί Εξαπάτηση…

Μισεί λένε τήν επιστήμη Ό Χριστός αλλά θά τήν αποκτήσουσι καί θά «τούς» κάνει «ευτυχισμένους» είς πείσμα Τού, φάσκουν καί αντιφάσκουν διότι μέ αυτά τά λόγια Τόν Αναγνωρίζουν Ζών Αειζών, χαχαχα!…

Η επιστήμη «τούς» τί χαϊρια έκανε τά βλέπετε! Έ; Δέν τά βλέπετε; Τά ζείτε!… Μεταλλαγή τού ανθρώπου, μετανθρωπισμός είς μεταπιθηκισμόν, μεταζομπυσμόν, υπανθρωπισμόν, δι’ αυτά νά μήν έχετε καμμία αμφιβολία, πίνετε τό εμβολιάκι σάς που έχει μέσα μικροσταγονίδιον από θυσιασμένους ανθρώπους καί ζώα καί είς τήν «υγειά» σάς μέ τόν ψευδοαγιασμόν τού σατανά…
Κατασυντρίβεται η Θεότης σού! Η υστερία τού σατανά είναι παρούσα εδώ, γνωρίζει ότι είναι Ό Θεός αλλά ουρλιάζει ό ΥΠΕΡΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟΣ! Νά γνώριζες τί πέρασα σήμερα διά νά έρθω είς τό στάδιον νά γράφω αυτά…

Αναθεματίζουν Τόν Χριστόν ώς δήμιον τού λογικού «τούς»! Ποίον λογικόν «τούς»; Τό λογικόν τού ψεύδους, τής απάτης, τής βρωμιάς, τής εξαπάτησης, τής ανομαλίας, τής μοιχείας, τού φόνου, τής πουστιάς, όλ’ αυτά οπού σάς προώθησαν καί σάς προωθούν… «τούς» έλεγξε τόσον επιτυχημένως ώς Θεός οπού είναι ώστε δέν τό αντέχουν… «τούς» καίει πολύ καί σύντομα θά «τούς» καίει αιωνίως είς τήν κόλλαση μαζύν μέ όλους «τούς» συνδιαβόλους «τούς»…

Οί ψεύτες αποκαλούν ψεύτην Τόν Άψευτον, Τόν Άκτιστον, Τόν Αναμάρτητον όπως Προφυτεύει ό Πλάτων!….

Ό όρκος συνεχίζει μέ μεγαλύτερες ύβρεις, μία φορά όταν τόν ανέγνωσε μέ επηρέασε καί ήθελα νά κάνω εμετόν τής κακής μαύρης ενέργειας οπού μέ άπτισε…

Αυτόν τόν θεόν τόν Εωσφόρον δοξάζουν πλέον φανερώς ώς Απόλλων καί οίον άλλον θεόν συνάμα από μόνοι «τούς» οί νεοπαγανιστές τής Ελλάδος, αλλά όταν έλεγε η Εκκλησία ότι όλοι οί αρχαίοι θεοί ήταν ό διάβολος, φώναζαν αυτοί, τώρα τά ομολογούν από μόνοι «τούς». Είς τήν αρχήν τούς αμύητους αφελείς τούς κολακεύουν καί άμα δαιμονιστούν έν αγνοία «τούς», τότε «τούς» φανερώνουν ότι ό Απόλλων είναι ό Εωσφόρος νύν Σκοτοφόρος, τόν οποίον είχαν τήν τιμήν νά ιδώ θυμωμένον ολόκακον τήν επόμενη ημέρα όταν πρωτοΕξομολογήθηκα τό έτος 2000 μ.Χ… Τό τί συγκλονιστικόν έγινε όταν πήγα νά Εξομολογηθώ σάς τό ξανά είπα αλλά θά σάς στό ξανά πώ, σήμερα μού Πολυεπιτέθηκε, δηλαδή τί σήμερα; Κάθημερα, δέν πιστεύετε έ; Τό τί επιθέσεις μού κάνει, τό τί δαιμονισμένους υποχείρια τού βάζει νά βρυκολακιάζουν καί εννοώ απ’ αυτούς που ούτε διαβάζουν τά άρθρα… διότι άν τά διάβαζαν θά εξημέρωναν… Εάν αρχίσω νά σού λέω όσα καταλάβεις καί συνδέσεις θά λές μά είναι Δυνατόν! Τόση έχθρα, τόση μανία, τόση καταδίωξη καθημερινή!….

Τά παγανιστικά κινήματα τής Ελλάδος υποχειριάζοντε από ασεβέστατους μασσώνους πολλοί τών οποίων είναι εβραίοι καί γνωρίζω καί ονόματα αλλά δέν τά λέγω… Μάλιστα περιφέρονται είς τόν Ελληνισμόν τής Διασποράς καί σκατοδιδάσκουν τά βοθροατοπήματα «τούς»… Καί εσείς αφελείς πήγατε καί μπίξατε τά μούτρα σάς μέσα στήν μυητική τσούππα χέστρα τού διαβόλου!…

Ό,τι κάνει δηλαδή η μασσωνία στά κρυφά τό κάνει η παγανιστική θυγατρική στά φανερά… στά διαδίκτυα, στά χέζης μπόυξ!… Μέγας Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός: «θά βγεί ό διάβολος από τό καυκί τού»… νά τόν που βγήκε, καί ποίοι πλήρωσαν νά αποκεφαλισθεί ό Μάρτυρας; Οί εβραίοι, ΜΑΣ τό λέγει μέ ειρωνία σέ βίδεο ό αρχιραββίνος έν Ελλάδι! Καί ποίος αντέδρασε; Ουδείς; Διατί επειδή οί μέν είσαστα συμμασώνοι καί οί δέ ήδη υπάνθρωποι σκατομετάνθρωποι μεταλλαγμένοι αποστασιοποιημένοι συμμασώνοι… Σάς καίει η αλήθεια έ;… έ ρέ τί έχετε νά πάθετε απ’ εδώ καί πέρα… Τρέξετε νά βρείτε παπά καλό νά σάς Εξομολογήσει μέ συντριβή καρδίας, τώρα που έχετε λίγο χρόνο ακόμη… χαμένοι θά πάτε χαμένοι! Θέλετε νά πάτε χαμένοι; Έ τότε πηγαίνετε… στόν πατερούλη σάς τόν διάβολο…

2ον Μέρος

3-6 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. 3-7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει· 3-8 οἶδά σου τὰ ἔργα· – ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 3-9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς ᾿Ιουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 3-10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 3-11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 3-12 ῾Ο νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς ῾Ιερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 3-13 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.
Νά εδώ, κοίτταξε εδώ τυφλοπόντικα τού βόθρου τού σατανά…, σού αποκαλύπτει Ό Χριστός στήν Αποκάλυψη τού στήν μασσωνία τήν συναγωγή τού σατανά… καί τί θά πάθει αυτή η Παμπυλώνα τών ψευδοθεών διαβόλων από τούς Κορανιστές τού Ισλάμ που σού τό δείχνουν στό I pet goat III… Σύγκρινε τά όσα λέγει εδώ γιά τόν Δαυίδ μέ τίς δεκαεξάδες από τήν γέννηση τού ώς τό 2064 ή 2067, έ κάπου εκεί… νά δείς, στό άλλο άρθρον… καί τά αιθερικά κέντρα 1104 ήτοι χρονολογία π.Χ. γέννησης τού Δαυίδ ήτοι 69 16αδες…

3ον Μέρος

«Είμαστε οι ιερείς της δύναμης… Αληθινή δύναμη δεν είναι η δύναμη πάνω στα πράγματα, αλλά πάνω στους ανθρώπους… Δύναμη είναι να κομματιάζεις το ανθρώπινο μυαλό και να το ξανασυναρμολογείς, δίνοντάς του το σχήμα που επιθυμείς… Θέλεις να μάθεις γιατί σε φέραμε εδώ; Για να σε θεραπεύσουμε, να σε κάνουμε λογικό. Κανένας απ’ αυτούς που φέρνουμε εδώ δεν φεύγει από τα χέρια μας αθεράπευτος… Δεν αφανίζουμε τους αιρετικούς όσο μας αντιστέκονται. Όσο μας αντιστέκονται δεν τους αφανίζουμε. Τους αλλάζουμε, μπαίνουμε στο υποσυνείδητό τους και τους ξαναφτιάχνουμε. Τους κάνουμε σαν κι εμάς, πριν τους σκοτώσουμε…»

George Orwell («1984»)

Θά σέ θεραπεύσουν μαλάκα τ’ ακούς! Θά σέ κάνουν σάν τά μούτρα «τούς» καί ύστερα νά σέ ξαποστείλουν στόν μετά θάνατον έξ’ αποδώ… γιά νά είσαι χαμένο τομάρι χαμένη ψυχή τομάρι! Τ’ ακούς; Φωνή βοόντος έν τή ερήμω!… Μαζύν σού μαλάκα θά πάνε κι’ αυτοί στό λένε στό I pet goat III & II, τ’ ακούς μαλάκα τού σατανά! Αυτοκτονία τής ψυχής κανονικά από σατανολατρεία… Η Τουρκία είναι πανίσχυρη, τυχαία νίκησε τήν Αρμενία καί υποχώρησε η Ρωσσία; Τυχαία έχει τό δυνατότερον σμήνος μή επανδρωμένων αεροσκαφών που συνδέονται μαζύν σού μαλάκα μέ τούς μικροδορυφόρους τών εμβολίων σού; Ακούς μαλάκα τού σατανά ή κουφάνθηκες; Κούλλα μ’ ακούς πολύ κωλόπαιδο ό Κούλλης ό Κατρακαταραμενομασσωνοκούλλης!!!! Καί σύ τόν θεωρείς βλάκα, σύ ό βλάκας καί ό χαμένος! Καί όταν στόν όρκο τούς ανωτέρω πήγαινε νά βασιλεύσεις αναμεσίς τών ζώων, εννοεί ΕΜΑΣ τούς μή μασσωνοποιημένους μεταλλαγμένους εμβολιασμένους μετανθρωπισμένους υπανθρωποπιθηκοζομπυποιημένους! Διότι έξ’ αρχής αυτό τό σχέδιον είχε ό σατανάς καί Ό Χριστός τό γνώριζε καί τό Αποκάλυψε διά τής Αποκάλυψες καί ό βλακοπαπάς σού έλεγε ότι δέν γνωρίζει τό μέλλον! Βρέ βλακοπαπά εσύ γνωρίζεις ότι θά έρθει ό Αντίχριστος καί ό ίδιος δέν τό γνωρίζει αχαχαχα αχαχαχα αχαχαχαχα! Καί τού τό επιβεβαιώνει μάλιστα Ό Χριστός διά τής Αποκαλύψεως χαχαχα, βλακοπαπά καί βλακοπαπαδόπιστε, δέν εννοώ τούς σοφούς ιερείς, αλλά αυτούς που τούς αρέσει νά τούς λατρεύουν συναισθηματικώς οί λατρεύοντες αυτοί καί δέν διαβάζουν ούτε δέχοντε κουβέντα από ασήμαντους σάν εμένα… κατάλαβες φίλε μού, όλα τά σκατά επάνω μάς πέφτουν!…

Θέλεις κι’ άλλα κυάλια νά καταλάβεις δέν σού φτάνουν αυτά… αφού είσαι τυφλός τί έχεις γνώμη γιά τά χρώματα;…

Η επιστήμη τούς… νά σέ κάνουν ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΝ ΧΑΧΑΧΑ! ΔΕΝ Σ’ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΝΗΣΙΟΣ ΠΡΩΤΟ+ΓΟΝΟΣ, ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΤΑΓΟΝΟΣ ΞΙΠΠΑΣΜΕΝΕ ΑΛΑΖΟΝΑ ΧΑΧΑΧΑ!…

4ον Μέρος

17-16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσι τὴν πόρνην καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί. 17-17 ὁ γὰρ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 17-18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

Κατάλαβες πόρνε τής βαβυλώνας/Παμπυλώνας τής μεγάλης; Κατάλαβες κάτι βρέ ζώον! Ό Θεός σού έφερε τήν Κορώνα Δοκιμασία μέσω τής κορώνα σατανοσιώνα. Μά είναι δίκαιον αυτό θά πεί η Κούλλα στόν Κατρακυριάκο που μισούσε ό Στάθης Ψάλτης; Καί βέβαια κυρά Κούλλενα είναι δίκαιο διότι σού έδωσε τά σκατά που ήθελες! Δέν ήθελες τίς Εντολές Χριστού νά Τηρείς αλλά τής Σατανοελευθεροαυθαιρετοτεκτονίας! «Τούς» ανέδειξες καί τώρα θά σού βάλουν «αυτοί Τηρήσεις, νά δείς τήν γλύκα που είναι διαφορετική απ’ εκείνη τών Εντολών Τού Θεού, διότι στήν «γλύκα» αυτών υπάρχει μόνον πίκρα άνευ τέλους, δέν υπάρχει δικαίωμα Μετάνοιας, Εξομολόγησης, Προσευχής, αλλά δικαίωμα μέ τό ζόρι ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΛΕΙΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΑΧΑΧΑ!…

18-3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.
Ψί μάγκα τί λές; Τό έκανες; Τόπες καί τόκανες ότι θά μέ παράτησεις, θυμάσαι τήν ωδήν;… τί λές αληθεύει ψί μάγκα καί μάγκισσα τί; Πολλή παλλικαριά τά προηγουμένα έτη, πολλή χεσιά τώρα, ψί μάγκα καί μάγκισσα τί λές;… ήσουν πόρνη τής Πόρνης ή όχι; είσαι καί τώρα; Μά πέφτει ήδη ψυχομαχεί τώρα θά έρθουν οί Εντολές όχι Τού Χριστού αλλά τού Αντιχριστιανάκου σού που σού έτασσε φούρνους ποξαμάδια καί ουρανούς ελευθερίες, ψί μάγκα καί μάγκισσα είστε έτοιμοι γιά τήν κολλασσούλλα;;;;

Συνέχεια τό Μέρος 2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh