Κεντρικη ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ Κύρου Ανάβασις: Η ενδοξότερη όλων των υποχωρήσεων