22:16 - 15/09/2020

Τό κρυμμένο μυστικό στό RNA καί ό δούλιος ίππος τού κορωνοϊού. Η φρικιώδης θετική αλήθεια αποκαλύπτεται!….

Τό κρυμμένο μυστικό στό RNA καί ό δούλιος ίππος τού κορωνοϊού. Η φρικιώδης θετική αλήθεια αποκαλύπτεται!….

Είχαν ριχτεί πολλά χαρτιά στή τσόχα, ένας παίχτης έσκυψε καί είπε ένα μυστικό στ’ αυτί τού συμπαίχτη τού. Πότε συμπαίχτης τού πότε αντιπαίχτης τού, αλλά ποίος ενδιαφέρεται γι’ αυτά; Σάμπως καταλάβαινουν οί πολλοί τή διαφορά;….. Ό παίχτης επανήλθε στήν ευθυτενή θέση τού, αλλά από τότες όλα είχαν αλλάξει καί η τσόχα είχε αλλάξει, στούς πολλούς φαινόταν πράσινη στούς λίγους λιλά καί στούς αχρωμάτοψους λευκή σάν περίεργο μεταξένιο στό ασημένιο φεγγάρι φουστάνι….

Στό ποταμό που περνάει εδώ μέσα παρουσιάσαμε στή τσόχα μέ τό άγνωστο χρώμα στοιχεία… από διακριτέους επιστήμονες καί εκπαιδευτικούς καθηγητές…. Ήταν τό ζωντανό ρυάκι που παρσύρει τή πληροφορία ώς τό τέρμα πίσω από τό τέλμα μπροστά από τή θάλασσα ώρες κακές πρίν τή μεγάλη στιγμή….

α) Στοιχεία ότι όσοι έχουν αντισώματα στόν κορωνοϊό σέ πιθανόν τέστ (δοκιμασία) τό αποτέλεσμα είναι θετικό.

β) Στοιχεία ότι τό τέστ κορωνοϊού γίνεται από εκείνο που αποκαλείται test of virus. Θυμάστε μάς τό έφερε φωτογραφημένο η νοσοκώμα, ήταν η πρώτη νοσοκώμα που έριξε χαρτί τής λιλά τσόχας….Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η τράμπουλα είναι σημαδευμένη. Η λέξη τράμπουλα προέρχεται από τή λέξη τράμπα οπού στά ιταλικά σημαίνει απάτη ενώ τό ρήμα τραμπουλώ σημαίνει αναπηδώ, δονούμαι, ελίσσομαι, ένας από τούς ορισμούς τής παγαποτιάς (παραποκκιάς ελληνοκυπριαστί)…..

γ) Στοιχεία ότι η ίωση είναι οξύνες (τοξύνες/τοξίνες) οπού εκκρίνονται από τό RNA/DNA, θυμάστε τόν καθηγητή μέ τόν πίνακα καί τό μάθημα στούς φοιτητές τού;….

δ) Συμπέρασμα. Αφού όσοι έχουν αντισώματα σέ κορωνοϊό στό τέστ βγαίνει θετικό καί αφού τό test of virus δέν απομονώνει καί δέν αναγνωρίζει τόν συγκεκριμμένο κορωνοϊό περί ού ό λόγος ούτε ιόν οίας άλλης ίωσης καί γρίππης καί αφού λογικά όσοι έχουν κορωνοϊό δηλαδή κάθε είδους κορωνοϊό από τίς 5,000 οπού έχουν καταμετρηθεί (καί ενδεχομένως υπάρχουν περισσότεροι) τουλάχιστον αναγνωρίζονται ώς θετικό αποτέλεσμα, καί αφού οί κορωνοϊοί είναι ιώσεις καί γρίππες, τότε κάθε αντίσωμα εντός τού RNA που αφορά οποιονδήποτε ιόν ή γρίπη στό γενικό test of virus βγαίνει θετικό! Τουτέστιν, αφού κάθε άνθρωπος τής γής τουλάχιστον έχει υποστεί τινή ίωση καί γρίππη καί έχει σχηματίσει αντισώματα, τότε αυτόν τό test of virus ουσιαστικά κατά μεγάλο βαθμό ήτοι αναγνωρίζει όσους έχουν αντισώματα έστω καί σέ μία γρίππη ή ίωση…. Πιθανόν νά μήν βγαίνει πάντοτε θετικό αλλά τά θετικά αποτελέσματα βάσει αυτής τής αλήθειας που μόλις αποκαλύψαμε βγάζει κατά 80% τουλάχιστον θετικούς στό test of virus επειδή έχουν αντισώματα….. Τό test of virus λέγει τήν αλήθεια αλλά μάς λένε ότι λέγει άλλη αλήθεια από αυτή που λέγει καί εδώ ενδεικνύεται όλη η μεγάλη τραμπουλοαπάτης τού παγκόσμιου πειράματος τής ΝΤΠ, όπως είπε κατάμματα στήν εικονοληπτική μηχανή ό Άδωνις Γεωργιάδης, τί άλλο νά σού λέγε δηλαδή; Στό σάν τού φύγε αλλά τόθελε καί τού φύγε καί σύ δέν τό πήρες καί τόν κατηγορείς καί γι’ αυτό!…. Όχι μόνον δηλαδή δι’ όσα έχεις δίκαιο νά τόν κατηγορείς.

ε) Κατά συνέπεια, τό test of virus είναι ένα προϊόν που λέγει τήν αλήθεια γι’ αυτό που καμώθηκε ν’ ανιχνεύει αλλά οί ψεύτες τής λιλάς τράμπουλας απατεώνες, ερμηνεύουν τήν αλήθεια αυτή άλλως πώς. Τήν παρερμηνεύουν μέ τρόπον ώστε νά πείσουν εμάς τούς αδαείς ότι η έρευνα καί τό αποτέλεσμα τού test of virus λέγει άλλα, επειδή πολύ απλούστατα η επιστήμη αυτή γιά εμάς είναι μία άγνωστη γλώσσα καί μάς τήν ψευδομεταφράζουν όπως θέλουν παραμεταφράζωντας τό νόημα τού αποτελέσματος τής….

Κάποτε ένας σιφού τού Ζίου Ζίτσου μού είπε γελώντας: «Βλέπεις αυτόν τό δίπλωμα που δόθηκε κάποτε σ’ έναν μαθητή γιά τίς επιδόσεις τού;»…

Ναί τό βλέπω τού λέω….

«Υποτίθεται ότι γράφει στά ιαπωνέζικα κάτι τίς τιμής ένεκεν γιά τόν μαθητή που πέρασε τίς εξετάσεις στήν δεύτερη μαύρη ζώνη, αλλά όταν τό διάβασε τυχαία μετά από καιρό ένας Ιάπωνας διδάσκαλος που ήρθε στή σχολή μάς είπε ότι περιγράφει μία συνταγή ενός ιαπωνέζικου εδέσματος»…..

Επιπλέον, θυμάστε τό βίντεο όπου τίς δηλώσεις μίας Τούρκισσας δύο ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ερμήνευσαν λεκτικώς μέσω τών ωραιοτάτων δημοσιογραφίνων τούς τά όσα είπε μέ διαφορετικά λόγια;….

Μέ τόν ίδιο τρόπο άλλα λέγει τό test of virus καί άλλα σού είπαν καί σού λένε οί απατεώνες ότι λέγει….

Υποσημείωση: υπάρχουν ηλίθιοι γιατροί καί λοιμωξιολόγοι που δέν μπορούν νά διακρίνουν τήν αλήθεια από τήν ολική ή μερική παρερμηνεία καί όσον μικρότερη παρερμηνεία γίνεται τόσον περισσότερη πλάνη δημιουργείται, διότι στήν λεπτομέρεια λίγοι δέν είναι λίγοι!….

Σ’ αυτό έχουμε αμέτρητα παραδέιγματα, μπορεί νά δείς έναν αρχιτέκτονα νά σχεδιάζει ένα εστιατόριο καί νά μήν έχει σχεδιάσει πρόνοια συγκεκριμμένη γιά τό είδος τού καταστήματος, τή θέση τού, τόν τρόπο που θά πωλεί τό προϊόν καί τόν τρόπον οπού η φύλαξη τού ευκολύνει τή μεταφορά τού στά μαγειρεία…. Κάποιος άλλος τυχαίος «ψημένος τής ζωής» άνθρωπος ή ό ιδιοκτήτης ή ένας «ασήμαντος» υπάλληλος τό επισημαίνει, δέν σάς έτυχε;…. Δέν θά επεκταθώ άλλον σ’ αυτό, είναι περιττόν. Νομίζω ό αναγνώστης έχει καταλάβει….. Τού φρονίμου ολίγα λές….

Πρόκειται πρός τό παρόν δι’ έναν βιολογικόν πόλεμον ό οποίος διασυμβαίνει αντιστρόφως. Αντί νά σέ σκοτώνει ό ιός σέ σκοτώνει ό φόβος καί τά παρελκόμενα μέτρα διά τόν ιόν…. Διότι θέλουν νά σέ οδηγήσουν σέ μία οικειοθελή μαζική βιολογική οπλική υπόκυψη, υποχώρηση, εμβολίαση…. Τό κάνουν αυτόν επειδή εάν τό επιτύχουν θά έχουν αναιμάκτως κατακτήσει όλη τήν ανθρωπότητα, ακόμη καί λαούς οπού ευρίσκονται κατά τινόν βαθμόν τουλάχιστον είς τό αντίστροφον οπλοστάσιον, μέ τούς ανθρώπους νά είναι συμπαίκτες καί αντιπαίκτες συνταυτοχρόνως σέ διάφορα ποσοστά ανά μήνα, έτος, πενταετία, όπως καλή ώρα η Ρωσσία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Τουρκία, διάφορες Αραβικές, Ασιάτικες, διάφορες Νοτιαμερικάνικες καί Αφρικάνικες χώρες. Θυμάστε τόν παίκτη οπού έσκυψε καί είπε κάτι είς τόν συμπαίκτη ενίοτε καί αντιπαίκτη ενίοτε; Αυτός είναι, είς τό ενδιάμεσον τών δύο ενίοτε πού ευρίσκεται; Σέ φαινομενικόν κενόν….. σύν τώ χρόνω θά τό καταλάβετε….

Έχει συμβεί κάτι οπού ευτυχώς πέρασε απαρατήρητον…..

Εδώ όλες οί αποκαλύψεις τής νοσοκώμας οπού πρώτοι παρουσιάσαμε: https://katohika.gr/epiviosi/pliris-epalithefsi-tis-nosokomas-pou-protos-dimosiefsa-moufa-o-koronoios-akouste-ton-ergastiriakon-pano-skarlato-eskase-vomva-oi-choakses-vevaios-ton-diapsefsan/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

 

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (5)

  1. ο της διπλανής πόρτας 09/15/2020 @ 11:04 ΜΜ

    Μπορείς να γράψεις και σχετικά σοβαρά άμα θες, μπράβο..

  2. Η παράγραφος ε. είναι εξαιρετική.
    Δείχνει πώς μπορεί πολλά διαδοχικά κομμάτια μιας εξειδικευμένης εργασιακά κοινωνίας να κάνουν τη δουλειά τους και λίγο λίγο να χάνεται το νόημα και η ερμηνεία από κρίκο σε κρίκο. Άλλο να μετράει το τέστ, άλλο παραπλήσιο αλλά όχι απαραίτητα ίδιο να λαμβάνεται ότι μετράει, αλλιώς να ερμηνεύεται, κλπ.
    Σαν κάτι εργοστάσια όπου κάθε εργάτης δέν ξέρει τί παράγει. Τα κακά της εποχής των “ειδικών”. Τάχα ήταν πολλή η γνώση για να έχουν όλοι ευρύτητα παιδείας και γνώσεων, ενώ στην πραγματικότητα κάποια απλά τα κάναν περίπλοκα για να φαίνονται πολλά και δύσκολα και να πουλάν το παραμύθι της “εποχής της υπερεξειδίκευσης”.

  3. Πολύ δουλιος αυτός ο δούλιος όμως …

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh