in

LikeLike θυμοςθυμος ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Όταν κάποιοι έλεγαν γιά ανδροχρώμια, παιδοβιασμούς, σατανολάτρες, μικροψήγματα, γιά τό φθόριο που προξενεί ομοφυλοφιλία από το 1980 εσείς κούγχου κούγχου, κίγχι κίγχι χασκογελούσατε!…

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

εικόνα 1…………….Χριστιανική Διδαχή….

εικόνα 2…………….. Φιλελευθερία Νέας Αταξία Απραγμάτων……..

Όταν κάποιοι έλεγαν γιά ανδροχρώμια, παιδοβιασμούς, σατανολάτρες, μικροψήγματα, γιά τό φθόριο που προξενεί ομοφυλοφιλία από το 1980 εσείς κούγχου κούγχου, κίγχι κίγχι χασκογελούσατε!!!!…..

Έχω ανά χείρας έναν βιβλίον μέ τό όνομαν Άγιος Κυπριανός προσευχές γιά νά λυθούν τά μάγια…. Από τήν ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριστοτέλους 8, τηλ. 220.415…. τόσο παλειό….

Εντός αυτού περιλαμβάνοντε προσευχές διά λύση από δεσμά καί επήρρεια μαγείας τού Αγίου Κυπριανού, τού Αγίου Ιωάννου τού Χρυσοστόμου καί τού Αγίου Μέγα Βασιλείου….

Περιλαμβάνοντε στοιχεία, από χρονικογραφήματα, βιβλία, εφημερίδες ανά τώ παγκόσμιω διά τίς από αιώνος πρακτικές τής ιουδαϊκής καθεστυκιίας καί απλών Ιουδαίων νά σφάζουν βρέφη, νήπεια, παιδιά, νά πίνουν τό αίμα τούς καί νά λαμβάνουν ανδροχρώμιον…. Διά μαγείες καί ομαδικά όργια μεταξύ καί συγγενών όπως γνωρίζουμε καί από άλλα στοιχεία….

Διά μεγάλους μάγους τής διαστροφής….

Σ’ έναν άλλον βιβλίον ενός Έλληνα επιστήμονα διά παγκόσμια συνομωσία ήτοι ΝΤΠ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τό φθόριον τό οποίον βάζουν σέ οδοντόπαστες καί πόσιμον νερόν προωθεί ενδομύχως καί ορμονικώς ομοφυλοφιλία καί είναι πόρισμα επιστημόνων… Θέλετε νά φωτογραφίσω τό βιβλίον; Άπιστοι; Κακεντρεχείς;….. Τής αντίπαλης παράταξης ήτοι τής Νέας Αταξίας Απραγμάτων είστε;….

Ό αφρός εξυρίσματος προξενεί στείρωση είς τούς άνδρες…. βάσει επιστημονικών ερευνών….

Βάσει ψυχολογικών καί βιολογικών ερευνών η ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια, δέν είναι κακόν νά είσαι ασθενής, κακόν είναι νά προπαγανδίζεις τήν ασθένεια ώς υγείαν καί έτι χειρότερον νά τήν προπαγανδίζεις ενώ δέν πάσχεις απ’ αυτήν…. επειδή προωθείς Χαλασμόν τού Φυσικού…. διά νά μήν φέρει ό μαλθακός άνευ Ιδανικών νεάνθρωπος Αντίσταση είς τήν Νέα Αταξία Απραγμάτων….. Η προπαγνάδα τού ασθενούς διά τήν ασθένεια τού είναι κάπως “παραδικαιολογημένη” από συμπλέγματα, άμυνα τού εαυτού τού, φόβον, ζηλοφθονία καί είναι κατανοητόν. Αλλά από τούς μή πάσχοντες είναι σκέττη προπαγάνδα χαλασμού τής Ηθικής…..

Έως τό 1980 η ομοφυλοφιλία άμα ψάξετε σέ τότες έρευνες, νόμους, πορίσματα, ανακοινώσεις, βιβλία…. ήταν υπόθεση διαστροφής τών γονιδίων καί έπρεπε νά ευρεθεί θεραπεία όπως καί μέ τόν καρκίνον ή οιανδήποτε άλλη ανομαλία τών κυττάρων, ψυχολογική ή βιολογική….

Αμέσως μετά είς τήν δεκαετία τής νέας αλλαγής ήτοι τού 1990 απαγορεύτηκε ό όρος ασθένεια διά τήν ομοφυλοφιλία…. καί θεωρήθηκε φυσιολογική…., άν καί είναι διαστροφή. Διότι πώς είναι δυνατόν τό αρρέν νά μήν είναι κατ’ εξοχήν αρρέν καί τό θηλέν κατ’ εξοχήν θηλέν καί νά μήν θεωρείται ελαττωματισμός είς τόν προγραμματισμόν τής Φύσης διά τό συγκεκριμμένον άτομον, ένεκα κάποιας ξένης καί επιβλαβούς επήρρειας;

Δέν μισούμε τόν καρκινοπαθή μισούμε τόν καρκίνον δέν μισούμε τόν ομοφυλόφιλον μισούμε τήν ομοφυλοφιλία. Δέν μισούμε τήν ψυχή μισούμε τά κακουργήματα τής ψυχής….

Όταν εκδίδοντο βιβλία όπως αυτόν τού Αγίου Κυπριανού τού πρώην μέγα μάγου τού Μετανοήσαντος…. όταν δέν νίκησε τήν Πίστη της Αγίας Ιουστίνης…., εκδίδοντο καί άλλα χιλιάδες παρόμοια, αλλά οί εκδοτικοί μοντέρνοι οίκοι μέ παραινέσεις μασσωνικές άμεσες καί έμμεσες καί αρωγές, έκδιδαν ευφάνταστα έκλυτα βιβλία μέ ευφάνταστα εξώφυλλα…. Τούς καρπούς αυτών τών φυτειών τρυγούμε τήν σήμερον…. Περιττόν νά απαριθμήσω τά είδη τών σαπών οπώρων από αυτά τά βιβλία….

Καί όταν τίς αναγίγνωσκε βιβλία όπως αυτόν τού Αγίου Κυπριανού τόν θεωρούσαν οπισθοδρομικόν, βλάκα, αμόντερον, όχι in ή έν…. τό in τών Εγγλέζων είναι τό ελληνικότατον έν…. Ήσουν έν έκτοτες καί έμεινες έν Νέα Αταξία Πραγμάτων…. αλλά τώρα οπού έφερεν ό φούρνος τήν πυρά τών επιλογών σού είσαι στά δυό Στενά καί ακόμη δέν τό πήρες είδηση… καί πάεις high way to hell  καί 666 the number of the beast, θυμάσαι τά τραγούδια τού ρόκ ύφους αυτά; Από τούς AC/DC καί Iron Maiden;….. Τώρα οπού οί ανόμαλοι πειράζουν είς τά απόκρυφα τό παιδί σού είναι ωραία; Τώρα όπου νάσαι που θά γίνει νόμος ό παιδοβιασμός είναι ωραία;….

Όλ’ αυτά μπήκαν στό μυαλόν σού έκτοτες, τά μετάδωσες, ήρθαν καί άλλα καί όταν συνομιλούσες μέ νεότερους τούς έβαζες περισσότερο διάβολο, όχι μόνον εκείνον που ήταν τού συρμού (μόδας ελληνιστί) στήν εποχή τούς αλλά καί τού συρμού τής εποχής σού…. Καί έγινε η πλάνη οικτρότερη καί αφθονότερη καί έλεγε ό μικρός σού φίλος, τά ίδια άκουε καί ό πατέρας, καί ό θείος καί ό φίλος καί ενδεχομένως ό παππούς μέ τίς ελληνολευκόμαυρες ταινείες τού σιέηκ μέ τόν ωραίον τρελλόΒουρτσά καί τήν πληθωρική Λάσκαρη….

Κ’ έτριβε τά χέρια τού ό Ρόθτσιηλντ καί η συνομοταξία τού από χαρά…. καί δέν έπερνες καί δέν πέρνεις χαπάρι…..

Πού νά εύρεις βιβλία συνετά όπως αυτόν τού Αγίου Κυπριανού;…..

Σέ Μοναστήρια, δέν τά πουλάνε τά καθώς πρέπει βιβλιοπωλεία τού Ρόθστιηλντ καί τής σύγχρονης φωτεισμένης από ιλαρόν σκότος inεποχής = ενεποχής….!!!!

Τά υβρίζεις τά Μοναστήρια, δέν λέω ότι όστις φορήσει ράσον άγιασε, δέν λέω ότι δέν υπάρχουν έκτροπα, αλλά δέν λέω ότι όστις φορήσει ράσον είναι εκτροπισμένος!!!! Κατά κόρον εκτροπισμός υπάρχει έξω από τά Μοναστήρια καί ό πειρασμός καί η γοητεία τού ενίοτε αρρωσταίνει καί ανθρώπους εντός Μοναστηριών… Άλλωστε, ποτέ ό Χριστιανισμός δέν είπε ότι φορώντας ράσον παύουν οί πειρασμοί αλλά τουναντίον ότι αυξάνοντε καί πληθύνοντε καί Άξιος όστις τούς αντισταθεί καί μέ τόν καιρόν τούς Νικησει…. Μέσω αυτής τής δοκιμασίας επέρχεται η Αγιοσύνη….

Γιά ν’ αγιάσεις πρέπει ν’ αμαρτήσεις λέγει η ωδή όπου ερμηνεύει η Αρλέτα… Έστω! Όχι πάντοτε, αλλά πρέπει νά Νικήσεις είτε πρίν τήν κάνεις ή μετά οπού τήν κάνεις τήν μεγάλη αμαρτία διά νά Αγιάσεις…. Ουδείς αναμάρτητος, αυτόν λέγει ό Χριστιανισμός…. Αναμάρτητος μόνον Ό Θεός…. διότι δέν είναι πλασμένος καί η αμαρτία είναι υποπροϊόν τής πλάσης καί τής βιωτής έν τή πλάση καί ώς μέρος τής πλάσης….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

17 points
Upvote Downvote

Comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε πολεμικό πλοίο, σε βάση στο Σαν Ντιέγκο

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΣΟΛΑΔΑ.!